Strona główna » Dorota Buchnowska
Dorota Buchnowska
Dorota Buchnowska

dr Dorota Buchnowska

Stanowisko:
Adiunkt
C-29
(+48 58) 523 14 54

Konsultacje

Wszystkie konsultacje w okresie 23.07.2019 - 13.09.2019 zostają odwołane - urlop.

Tydzień I:
Czwartek
godz. 14.00-14.45
pok. C-29
Tydzień I:
Wtorek
godz. 12.00-12.45
pok. C-29
Tydzień II:
Czwartek
godz. 14.00-14.45
pok. C-29
Tydzień II:
Wtorek
godz. 12.00-12.45
pok. C-29

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Metodyka pisania pracy dyplomowej
  • Rozwiązania IT dla firm sektora MŚP
  • Seminarium licencjackie
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Metodyka pisania pracy dyplomowej
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • ERP w zarządzaniu zasobami ludzkimi
  • Serwisy społecznościowe w biznesie
  • Systemy CRM
  • Wizualizacja danych

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Aplikacje Informatyczne w Biznesie

PROPONOWANA TEMATYKA PRAC LICENCJACKICH:

1. Systemy wspierające zarządzanie relacjami z klientami (CRM);
2. Systemy wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem (ERP/ERPII);
3. Technologie mobilne w przedsiębiorstwie;
4. Analiza danych dla potrzeb wspomagania decyzji (Business Intelligence) ;
5. Marketing w Internecie;
6. Wykorzystanie technologii informatycznych w zarządzaniu małą firmą;
7. Nauczanie przez Internet (e-learning);
8. Serwisy internetowe - projektowanie, wdrażanie, personalizacja, ocena funkcjonowania;
9. Projektowanie i tworzenie aplikacji;
10. Projekty wdrożeniowe systemów informatycznych;
11. Zastosowanie TI/ICT w przedsiębiorstwach;
12. TI wspierające zarządzanie wiedzą;
13. Strategia informatyzacji przedsiębiorstwa;
14. Badanie wykorzystania IT/ICT w przedsiębiorstwie;
15. Technologie informacyjno-komunikacyjne w administracji;
16. Web 2.0 - wykorzystanie w komunikacji z klientami, marketingu, jako źródło informacji.

 

Egzaminy i zaliczenia

 • ERP w zarządzaniu zasobami ludzkimi [lab]
 • grupa: S52-05
  Piątek 31.05.2019
  godz.: 08.00-09.30
  sala C-25
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S52-05
  Piątek 14.06.2019
  godz.: 13.30-15.00
  sala C-25
  Z
  termin drugi

 • Metodyka pisania pracy dyplomowej [ćw]
 • grupa: N22-31
  Sobota 11.05.2019
  godz.: 08.00-09.30
  sala B-23
  Z
  termin pierwszy

 • Metodyka pisania pracy dyplomowej [w]
 • grupa: S22-31
  Poniedziałek 03.06.2019
  godz.: 08.00-09.30
  sala C-21
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S22-32
  Poniedziałek 03.06.2019
  godz.: 08.00-09.30
  sala C-21
  Z
  termin pierwszy

 • Rozwiązania IT dla firm sektora MŚP [w, WDW]
 • grupa: S24-01
  Wtorek 28.05.2019
  godz.: 17.00-18.30
  sala C-25
  Z
  termin pierwszy

 • Seminarium licencjackie []
 • grupa: S32-51
  Wtorek 04.06.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-25
  Z
  termin pierwszy

 • Serwisy społecznościowe w biznesie [w]
 • grupa: S42-05
  Poniedziałek 03.06.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala C-25
  Z
  termin pierwszy

 • Systemy CRM [w]
 • grupa: S42-05
  Wtorek 28.05.2019
  godz.: 13.30-15.00
  sala C-25
  E
  termin pierwszy

  grupa: S42-05
  Poniedziałek 10.06.2019
  godz.: 13.30-15.00
  sala C-5
  E
  termin drugi

  grupa: S42-05
  Piątek 14.06.2019
  godz.: 12.15-13.00
  sala C-3
  E
  termin trzeci

 • Wizualizacja danych [lab]
 • grupa: S42-05
  Wtorek 04.06.2019
  godz.: 13.30-15.00
  sala C-36
  Z
  termin pierwszy

Publikacje