Strona główna » Katedra Ekonometrii
Konsultacje
Obecnie mamy drugi tydzień.
Tydzień I:
Wtorek
godz. 10.00-11.00
pok. 116
Tydzień I:
Środa
godz. 12.00-13.00
online
Tydzień II:
Wtorek
godz. 08.45-09.45
pok. 116
Tydzień II:
Środa
godz. 12.00-13.00
online
Tydzień I:
Wtorek
godz. 13.30-14.30
pok. 114
Tydzień II:
Wtorek
godz. 12.00-13.00
pok. 114
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 15.30-16.30
online
Tydzień I:
Wtorek
godz. 15.30-16.30
pok. 110
Tydzień II:
Wtorek
godz. 15.30-16.30
pok. 110
Tydzień II:
Środa
godz. 17.00-18.00
online
Tydzień I:
Czwartek
godz. 11.30-12.30
pok. 112
Tydzień I:
Piątek
godz. 08.30-09.30
pok. 112
Tydzień II:
Czwartek
godz. 11.30-12.30
pok. 112
Tydzień II:
Piątek
godz. 08.30-09.30
pok. 112
Tydzień I:
Wtorek
godz. 08.45-09.45
pok. 112
Tydzień I:
Środa
godz. 08.00-09.00
online
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 08.45-09.45
pok. 112
Tydzień II:
Środa
godz. 08.00-09.00
online
Tydzień I:
Środa
godz. 13.00-14.00
pok. 115
Tydzień II:
Środa
godz. 09.00-10.00
pok. 115
Tydzień I:
Środa
godz. 15.30-16.30
pok. 113
Tydzień II:
Środa
godz. 15.30-16.30
pok. 113
Tydzień I:
Wtorek
godz. 08.45-09.45
pok. 116
Tydzień I:
Piątek
godz. 11.30-12.30
pok. 116
Tydzień II:
Wtorek
godz. 08.45-09.45
pok. 116
Tydzień II:
Środa
godz. 08.45-09.45
pok. 116
Tydzień I:
Czwartek
godz. 15.15-16.15
online
Tydzień II:
Czwartek
godz. 15.15-16.15
pok. 110
Tydzień I:
Czwartek
godz. 11.15-12.15
pok. 111
Tydzień II:
Czwartek
godz. 11.15-12.15
pok. 111