Strona główna » Katedra Inwestycji i Nieruchomości
Konsultacje
Obecnie mamy drugi tydzień.
Tydzień I:
Wtorek
godz. 15.00-16.00
pok. 208
Tydzień I:
Czwartek
godz. 09.00-10.00
online
Tydzień II:
Wtorek
godz. 15.00-16.00
pok. 208
Tydzień II:
Czwartek
godz. 09.00-10.00
online
Tydzień I:
Czwartek
godz. 13.00-14.00
pok. 126
Tydzień I:
Piątek
godz. 10.30-11.30
online
Tydzień II:
Środa
godz. 15.00-16.00
pok. 126
Tydzień II:
Piątek
godz. 11.15-12.15
online
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 12.00-13.00
pok. 126
Tydzień I:
Wtorek
godz. 12.00-13.00
pok. 126
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 12.00-13.00
pok. 126
Tydzień II:
Wtorek
godz. 12.00-13.00
pok. 126
Przeniesione na dzień:
28.05.2022
godz. 10.30-11.30
pok. 208
Tydzień I:
Czwartek
godz. 17.00-18.00
online
Tydzień I:
Piątek
godz. 15.15-16.15
pok. 208
Tydzień II:
Środa
godz. 13.15-14.15
pok. 208
Tydzień II:
Czwartek
godz. 17.00-18.00
online
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 11.30-12.30
online
Tydzień I:
Czwartek
godz. 10.15-11.15
pok. 208
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 11.30-12.30
online
Tydzień II:
Środa
godz. 11.15-12.15
pok. 208
Tydzień I:
Wtorek
godz. 09.45-10.45
pok. 207
Tydzień I:
Czwartek
godz. 09.00-10.00
online
Tydzień II:
Czwartek
godz. 09.00-10.00
online
Tydzień II:
Środa
godz. 11.30-12.30
pok. 207
Tydzień I:
Wtorek
godz. 10.15-11.15
pok. 125
Tydzień I:
Środa
godz. 10.00-11.00
online
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.15-11.15
online
Tydzień II:
Środa
godz. 11.15-12.15
pok. 125
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 13.30-14.30
pok. 207
Tydzień II:
Wtorek
godz. 08.10-09.10
pok. 207
Tydzień I:
Wtorek
godz. 10.00-11.00
pok. B-34
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.00-11.00
pok. B-34