Strona główna » Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
Informacje o Katedrze
Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot
(+48 58) 523 14 61
09

Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw i specjalność, nad którą sprawujemy merytoryczną opiekę zachowały swoją historyczną nazwę, ale nauczane w jej ramach treści są aktualne i ciągle doskonalone. Uczestnicząc w zajęciach realizowanych w ramach specjalności nasi studenci nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu następujących obszarów:

  • zarządzanie projektami (w oparciu o oprogramowanie MS Project),
  • zarządzanie strategiczne (tworzenie funkcjonalnych i ogólnych strategii rozwoju przedsiębiorstw, również w wymiarze globalnym),
  • zarządzanie wartością (wycena i ocena korporacji na rynku kapitałowym),
  • zarządzanie jakością i ochroną środowiska w firmie (tworzenie i audyt systemów zarządzania środowiskiem i jakością).


Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw powstała w 1993 roku. W jej ramach funkcjonują dwa Zakłady:
- Rozwoju Przedsiębiorstwa,
- Zarządzania Jakością i Środowiskiem.

Obecnie w Katedrze zatrudnionych jest 13 osób, w tym 3 samodzielnych pracowników naukowych (2 profesorów i profesor nadzwyczajny), 10 pracowników niesamodzielnych
(8 adiunktów, 1  st. wykładowca oraz 1 asystent ) oraz 1 pracownik administracyjny.

Działalność dydaktyczna pracowników Katedry realizowana jest poprzez szereg wykładów i ćwiczeń z takich dziedzin, jak:
- ekonomika przedsiębiorstw,
- zarządzanie strategiczne,
- zarządzanie produkcją,
- przedsiębiorczość,
- zarządzanie wartością,
- zarządzanie jakością,
- zarządzanie środowiskowe.

 Działalność badawcza Katedry koncentruje się wokół takich zagadnień, jak:
- konkurencyjność przedsiębiorstw i sektorów,
- problemy przemysłu okrętowego (w tym mechanizmy polityki przemysłowej
   wobec tego sektora)
- problemy restrukturyzacji i upadłości przedsiębiorstw,
- funkcjonowanie sektora MSP,
- zarządzanie wartością przedsiębiorstwa,
- zarządzanie jakością i środowiskiem,
- innowacyjność przedsiębiorstw.