Strona główna » Instytut Organizacji i Zarządzania
Władze instytutu
Pracownicy

dr Marek Kalinowski

Zakład Zarządzania Personelem

Stanowisko:
Adiunkt
401
(+48 58) 523 13 18

Konsultacje

W dniu:
17.06.2019
godz. 11.00-11.45
pok. 401
W dniu:
24.06.2019
godz. 11.00-11.45
pok. 401
W dniu:
25.06.2019
godz. 10.45-11.30
pok. 401
Tydzień I:
Środa
godz. 13.00-13.45
pok. 401
Tydzień I:
Wtorek
godz. 13.15-14.00
pok. 401
Tydzień II:
Wtorek
godz. 13.15-14.00
pok. 401
Tydzień II:
Środa
godz. 11.15-12.00
pok. 401

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Seminarium licencjackie
  • System wynagradzania i oceniania pracowników
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Zarządzanie kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Negocjacje/Komunikacja interpersonalna

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Menedżer Personalny

Tytuł seminarium: Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

 1. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi.
 2. Badanie pracy.
 3. Planowanie zasobów ludzkich.
 4. Rekrutacja kandydatów do pracy.
 5. Selekcja kandydatów do pracy.
 6. Wartościowanie pracy.
 7. Wynagradzanie pracowników.
 8. Okresowe oceny pracownicze.
 9. Szkolenie pracowników.
 10. Kariery pracownicze.
 11. Zwolnienia pracownicze.
 12. Rynek pracy: popyt i podaż na rynku pracy, bezrobocie, koszty pracy, społeczna wydajność pracy, stosunki pracy, zróżnicowanie wynagrodzeń, płaca minimalna.

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje