Strona główna » Instytut Organizacji i Zarządzania
Władze instytutu
Pracownicy

dr Wojciech Machel

Zakład Strategii Zarządzania

Stanowisko:
Adiunkt
402
(+48 58) 523 14 24

Konsultacje

W dniu:
25.06.2019
godz. 09.00-09.45
pok. 402
W dniu:
27.06.2019
godz. 09.00-09.45
pok. 402
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 10.15-11.00
pok. 402
Tydzień I:
Wtorek
godz. 10.30-11.15
pok. 402
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 10.15-11.00
pok. 402
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.30-11.15
pok. 402

Prowadzone przedmioty

 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Podstawy zarządzania
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Biznes międzynarodowy
  • Projektowanie modeli biznesowych
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Biznes międzynarodowy
  • Projektowanie modeli biznesowych

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Menedżer

Tytuł seminarium: Strategie organizacji

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

 1. Strategia organizacji.
 2. Zarządzanie strategiczne.
 3. Tworzenie przewagi konkurencyjnej.
 4. Zarządzanie relacjami z klientami (CRM).
 5. Kulturowe uwarunkowania zarządzania.
 6. Analiza strategiczna.
 7. Strategiczna karta wyników (BSC).
 8. Sukces organizacji.

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje