Strona główna » Instytut Organizacji i Zarządzania
Władze instytutu
Aktualizacja: Wtorek, 15 stycznia 2019 roku, godz. 13:33
Pracownicy

dr hab. Halina Czubasiewicz, prof. nadzw.

Zakład Zarządzania Personelem

Funkcja:
Dyrektor
Funkcja:
Kierownik Zakładu Zarządzania Personelem
Stanowisko:
Profesor nadzwyczajny
319
(+48 58) 523 12 11

Konsultacje

Tydzień I:
Wtorek
godz. 09.30-11.00
pok. 319
Tydzień II:
Wtorek
godz. 09.30-11.00
pok. 319

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Seminarium licencjackie
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Seminarium magisterskie

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Menedżer Personalny

Tytuł seminarium: Zarządzanie ludźmi

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

 1. Procesy doboru kadr.
 2. Ocena potencjału zatrudnionej kadry.
 3. Zarządzanie szkoleniami.
 4. Oceny pracowników.
 5. Projektowanie systemów wynagradzania pracowników.
 6. Systemy motywowania pracowników.
 7. Diagnozowanie, projektowanie i zmiana kultury organizacyjnej.
 8. Diagnoza czynników sprawności kierowania.

Seminarium jest adresowane do osób zainteresowanych „miękkim zarządzaniem” oraz tematyką HR, a w szczególności:

 • Analizą i projektowaniem podsystemów zarządzania zasobami ludzkimi
 • Efektywnością zarządzania z punktu widzenia zasobów ludzkich
 • Sprawnością procesów kierowania w kontekście kwalifikacji menedżerskich
 • Budowania zespołów pracowniczych i zarządzania nimi (dobór do zespołów, role w zespole, zadania lidera)

Egzaminy i zaliczenia

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi [w]
 • grupa: S33-21
  Piątek 01.02.2019
  godz.: 09.45-12.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S33-22
  Piątek 01.02.2019
  godz.: 09.45-12.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S33-25
  Piątek 01.02.2019
  godz.: 09.45-12.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S33-31
  Piątek 01.02.2019
  godz.: 09.45-12.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S33-35
  Piątek 01.02.2019
  godz.: 09.45-12.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S33-41
  Piątek 01.02.2019
  godz.: 09.45-12.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S33-45
  Piątek 01.02.2019
  godz.: 09.45-12.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S33-51
  Piątek 01.02.2019
  godz.: 09.45-12.15
  sala B-4
  E
  termin pierwszy

  grupa: S33-21
  Środa 20.02.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala A-409
  E
  termin drugi

  grupa: S33-22
  Środa 20.02.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala A-409
  E
  termin drugi

  grupa: S33-25
  Środa 20.02.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala A-409
  E
  termin drugi

  grupa: S33-31
  Środa 20.02.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala A-409
  E
  termin drugi

  grupa: S33-35
  Środa 20.02.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala A-409
  E
  termin drugi

  grupa: S33-41
  Środa 20.02.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala A-409
  E
  termin drugi

  grupa: S33-45
  Środa 20.02.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala A-409
  E
  termin drugi

  grupa: S33-51
  Środa 20.02.2019
  godz.: 11.30-13.00
  sala A-409
  E
  termin drugi

Publikacje