Strona główna » Instytut Organizacji i Zarządzania
Pracownicy Katedry
Aktualizacja: Środa, 21 listopada 2018 roku, godz. 14:04
Pracownicy

dr Emilia Dobrowolska

Zakład Strategii Zarządzania

Stanowisko:
Asystent
402
(+48 58) 523 14 24

Konsultacje

Tydzień I:
Czwartek
godz. 09.45-10.30
pok. 402
Tydzień I:
Wtorek
godz. 10.30-11.15
pok. 402
Tydzień II:
Środa
godz. 08.15-09.00
pok. 402
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.30-11.15
pok. 402

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Zarządzanie projektami
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Analiza portfelowa
  • Sieci międzyorganizacyjne w zarządzaniu
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Sieci międzyorganizacyjne w zarządzaniu

Prowadzone seminaria

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje