Strona główna » Instytut Organizacji i Zarządzania
Konsultacje
Obecnie mamy drugi tydzień.
Tydzień I:
Czwartek
godz. 09.00-09.45
pok. 403
Tydzień I:
Wtorek
godz. 13.00-13.45
pok. 403
Tydzień II:
Czwartek
godz. 09.00-09.45
pok. 403
Tydzień II:
Wtorek
godz. 13.00-13.45
pok. 403
Tydzień I:
Czwartek
godz. 12.45-13.30
pok. 320
Tydzień I:
Środa
godz. 12.45-13.30
pok. 320
Tydzień II:
Czwartek
godz. 12.45-13.30
pok. 320
Tydzień II:
Środa
godz. 12.45-13.30
pok. 320
Tydzień I:
Środa
godz. 10.00-11.30
pok. 319
Tydzień II:
Środa
godz. 10.00-11.30
pok. 319
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 10.30-11.15
pok. 402
Tydzień I:
Wtorek
godz. 10.30-11.15
pok. 402
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.30-11.15
pok. 402
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 12.30-13.15
pok. 402
Tydzień I:
Wtorek
godz. 13.45-15.15
pok. 407
Tydzień II:
Wtorek
godz. 18.30-20.00
pok. 407
Tydzień I:
Wtorek
godz. 13.00-14.30
pok. 315
Tydzień II:
Wtorek
godz. 13.00-14.30
pok. 315
Tydzień I:
Piątek
godz. 13.00-13.45
pok. 314
Tydzień I:
Wtorek
godz. 14.00-14.45
pok. 314
Tydzień II:
Piątek
godz. 13.00-13.45
pok. 314
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.45-11.30
pok. 314
Tydzień I:
Wtorek
godz. 10.45-11.30
pok. 401
Tydzień I:
Czwartek
godz. 11.15-12.00
pok. 401
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.45-11.30
pok. 401
Tydzień II:
Czwartek
godz. 13.00-13.45
pok. 401
Tydzień I:
Wtorek
godz. 09.45-11.15
pok. 403
Tydzień II:
Wtorek
godz. 09.45-11.15
pok. 403
Tydzień I:
Środa
godz. 11.15-12.00
pok. 401
Tydzień I:
Wtorek
godz. 10.45-11.30
pok. 401
Tydzień II:
Czwartek
godz. 13.15-14.00
pok. 401
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.45-11.30
pok. 401
Tydzień I:
Środa
godz. 12.30-13.15
pok. 402
Tydzień I:
Wtorek
godz. 12.45-13.30
pok. 402
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 09.00-09.45
pok. 402
Tydzień II:
Środa
godz. 12.30-13.15
pok. 402
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 11.45-13.15
pok. 312
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 11.45-13.15
pok. 312
Odwołane w dniu:
19.11.2019
godz. 09.45-10.30
pok. 314
Przeniesione na dzień:
26.11.2019
godz. 09.45-11.15
pok. 314
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 12.15-13.00
pok. 314
Tydzień I:
Wtorek
godz. 09.45-10.30
pok. 314
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 17.00-17.45
pok. 314
Tydzień II:
Wtorek
godz. 09.45-10.30
pok. 314
Tydzień I:
Środa
godz. 13.00-13.45
pok. 320
Tydzień I:
Wtorek
godz. 12.45-13.30
pok. 320
Tydzień II:
Środa
godz. 08.45-09.30
pok. 320
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.45-11.30
pok. 320
Tydzień I:
Piątek
godz. 08.45-09.30
pok. 405
Tydzień I:
Wtorek
godz. 10.30-11.15
pok. 405
Tydzień II:
Piątek
godz. 12.15-13.00
pok. 405
Tydzień II:
Środa
godz. 10.30-11.15
pok. 405
Tydzień I:
Środa
godz. 12.00-13.30
pok. 408
Tydzień II:
Środa
godz. 12.00-13.30
pok. 408
Tydzień I:
Wtorek
godz. 13.00-14.30
pok. 406
Tydzień II:
Wtorek
godz. 13.00-14.30
pok. 406
Tydzień I:
Wtorek
godz. 13.00-14.30
pok. 316
Tydzień II:
Wtorek
godz. 13.00-14.30
pok. 316
Tydzień I:
Środa
godz. 10.45-11.30
pok. 320
Tydzień I:
Wtorek
godz. 10.45-11.30
pok. 320
Tydzień II:
Czwartek
godz. 15.00-15.45
pok. 320
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.45-11.30
pok. 320
Tydzień I:
Wtorek
godz. 13.40-15.10
pok. 408
Tydzień II:
Wtorek
godz. 13.40-15.10
pok. 408
Tydzień I:
Wtorek
godz. 08.15-09.45
pok. 317
Tydzień II:
Wtorek
godz. 08.15-09.45
pok. 317
Przeniesione na dzień:
27.11.2019
godz. 08.45-09.30
pok. 404
Odwołane w dniu:
28.11.2019
godz. 08.45-09.30
pok. 404
Przeniesione na dzień:
18.12.2019
godz. 08.45-09.30
pok. 404
Odwołane w dniu:
19.12.2019
godz. 10.45-11.30
pok. 404
Tydzień I:
Wtorek
godz. 13.00-13.45
pok. 404
Tydzień I:
Czwartek
godz. 08.45-09.30
pok. 404
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.15-11.00
pok. 404
Tydzień II:
Czwartek
godz. 10.45-11.30
pok. 404