Strona główna » Katedra Rachunkowości
Władze Katedry Rachunkowości
Kierownik Katedry Rachunkowości
(+48 58) 523 14 96
206
Odwołane w dniu 03.07.2019 godz. 10.30-12.00
Przeniesione na 01.07.2019 godz. 10.30-12.00
w dniu 10.07.2019 godz. 10.30-12.00
Kierownik Zakładu Rachunkowości Finansowej
Kierownik Zakładu Rachunkowości Zarządczej