Strona główna » Rekrutacja
Program studiów
Kierunki studiów

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Analiza wielowymiarowa 6 Z/E 16 8 8 Katedra Statystyki
2. Ekonometria dynamiczna 5 Z/E 30 15 15 Katedra Ekonometrii
3. Koncepcje zarządzania 2 Z 8 8 Katedra Organizacji i Zarządzania
4. Metoda reprezentacyjna 6 Z/E 30 15 15 Katedra Statystyki
5. Projektowanie obiektowe 4 Z/E 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Standardy XML 3 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
7. Zarządzanie projektami informatycznymi 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej / Katedra Rachunkowości
8. Zarządzanie zasobami i usługami informatycznymi 2 Z 10 10 Katedra Informatyki Ekonomicznej
RAZEM 30 - 154 86 60 8 0 0 -
SEMESTR II
1. Bezpieczeństwo systemów 5 Z 12 12 Katedra Informatyki Ekonomicznej
2. Elektroniczny obieg dokumentów 5 Z/E 15 5 10 Katedra Informatyki Ekonomicznej
3. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 15 15 Centrum Języków Obcych
4. Prognozowanie i symulacje 5 Z/E 30 15 15 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
5. Seminarium magisterskie 4 Z 12 12 Wydział Zarządzania
6. Sieci komputerowe 3 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
7. Technologia baz danych 6 Z/E 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
RAZEM 30 - 129 47 70 0 12 0 -
SEMESTR III
1. Analiza rynku 2 Z 15 15 Katedra Statystyki
2. Ekonometria finansowa 3 Z/E 15 5 10 Katedra Ekonometrii
3. Hurtownie danych 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
4. Inżynieria oprogramowania 4 Z/E 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
5. Język angielski - specjalistyczny 2 Z 15 15 Centrum Języków Obcych
6. Negocjacje/Komunikacja interpersonalna 2 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Marketingu
7. Ocena standingu przedsiębiorstwa 2 Z 8 8 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
8. Praktyka zawodowa 3 Z 20 20 Wydział Zarządzania
9. Projektowanie interakcji człowiek - komputer 1 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
10. Seminarium magisterskie 6 Z 15 15 Wydział Zarządzania
11. Statystyczne badania rynkowe 4 Z/E 20 10 10 Katedra Statystyki
12. Strategia informatyzacji 1 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
13. Systemy ERP 1 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
14. Zarządzanie strategiczne 2 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
RAZEM 35 - 228 98 95 0 15 20 -
SEMESTR IV
1. Etyka w biznesie 3 Z 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
2. Gospodarka elektroniczna 3 E 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
3. Polityka gospodarcza 4 Z 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
4. Seminarium magisterskie 10 Z 15 15 Wydział Zarządzania
5. Sieci bezprzewodowe 3 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Systemy informacyjne zarządzania 4 Z 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
7. Zarządzanie wiedzą 3 Z 15 15 Katedra Organizacji i Zarządzania / Katedra Informatyki Ekonomicznej
RAZEM 30 - 120 75 30 0 15 0 -
ŁĄCZNIE 125 - 631 306 255 8 42 20 -
Z - zaliczenie, E - egzamin « wróć