Strona główna » Rekrutacja
Limity przyjęć
Aktualizacja: Wtorek, 14 sierpnia 2018 roku, godz. 12:37

Szanowni Państwo,

Informuję, iż z dniem 13 sierpnia 2018 r. rozpoczęła się dodatkowa rekrutacja na wszystkie kierunki na poziomie II stopnia studiów niestacjonarnych Wydziału Zarządzania UG.

Limity przyjęć na niestacjonarne studia II stopnia w REKRUTACJI DODATKOWEJ

Kierunek

Limit przyjęć
w rekrutacji
dodatkowej

1. Zarządzanie

89

2. Finanse i rachunkowość

131

3. Informatyka i ekonometria

31

4. Podatki i doradztwo podatkowe

120

 

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG

Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański


 

Limity przyjęć na niestacjonarne studia II stopnia

 

Kierunki

Limit przyjęć

1. Zarządzanie

200

2. Finanse i rachunkowość

300

3. Informatyka i ekonometria

100

4. Podatki i doradztwo podatkowe

120

 Rekrutacja odbywa się na poszczególne kierunki studiów z uwzględnieniem limitu miejsc na kierunku. Podczas rejestracji w systemie IRK kandydaci wybierają preferowane specjalności studiów w ramach danego kierunku (nie dotyczy kierunku Podatki i doradztwo podatkowe). Na tej podstawie przed rozpoczęciem roku akademickiego ogłaszana jest lista osób przyjętych na daną specjalność.

Liczba osób przyjętych na daną specjalność nie może być mniejsza niż 25 i większa niż limit miejsc na tę specjalność. Oznacza to, że dana specjalność zostanie uruchomiona pod warunkiem przyjęcia na nią co najmniej 25 osób. Natomiast w przypadku większej liczby osób pragnących studiować daną specjalność niż wynosi limit miejsc, zapisy będą prowadzone w kolejności wynikającej z listy rankingowej kandydatów na studia.