Strona główna » Katedra Statystyki
Pracownicy Katedry
Pracownicy

dr Dorota Banaszkiewicz

Stanowisko:
Adiunkt
234
(+48 58) 523 14 53

Konsultacje

Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 10.30-11.30
pok. 234
Tydzień I:
Wtorek
godz. 10.30-11.30
pok. 234
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 12.30-13.30
pok. 234
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.00-11.00
online

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Statystyka opisowa i ekonomiczna
  • Wybrane metody statystyki i demografii
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Seminarium licencjackie
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Statystyczne badania rynkowe

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Metody analizy danych

Tytuł seminarium: Zastosowanie metod statystycznych do analizy współczesnych zjawisk demograficznych oraz społeczno-ekonomicznych.

Celem seminarium jest  przeprowadzenie studenta przez cały proces stworzenia własnej pracy licencjackiej.  Tematem pracy powinna być statystyczna analiza i ocena szeroko rozumianych zjawisk społeczno-ekonomicznych oraz zmian demograficznych, zarówno w ujęciu globalnym, jak i lokalnym. W szczególności problematyka obejmować może:

I.  Procesy ludnościowe - współczesne procesy demograficzne oraz ocena ich skutków w wymiarze ekonomicznym i społecznym;

 1. „Nadprogramowa śmiertelność” – wpływ kataklizmów i innych nieoczekiwanych zdarzeń (pandemie, epidemie, wojny) na zmiany w liczbie i strukturze ludności;
 2. Wpływ poziomu wykształcenia na długość i jakość życia ludności;
 3. Współczesne wyzwania demograficzne wobec rozwoju i konkurencyjności gospodarki;
 4. Ekonomiczne aspekty procesów migracyjnych;
 5. Demograficzne uwarunkowania rynku pracy;
 6. Nadumieralność mężczyzn – przyczyny zdrowotne i skutki ekonomiczne;
 7. Konsekwencje długości życia i starzenia się ludności dla funkcjonowania rynku pracy, systemów emerytalnych itp.;
 8. Zdrowie i jego ochrona - współzależności statystyczne

II.   Funkcjonowanie rynku pracy, w tym:

1.   Makro- i mikroekonomiczne uwarunkowania rynku pracy;

2.   Instytucjonalna obsługa rynku pracy;

3. Pozycja na rynku pracy wybranych grup społecznych (młodzież, osoby 50+, długotrwale  bezrobotni, niepełnosprawni)

4.  Edukacja a rynek pracy – niedopasowania podaży i popytu na kwalifikacje, wykształcenie a status na rynku pracy;

III. Poziom i jakość życia

1.  Materialne warunki życia – zmiany w poziomie i strukturze;

2.  Metodologia pomiaru jakości życia;

3.  Zdrowie, edukacja, czas wolny – determinanty subiektywnej oceny jakości życia; 

 

 

Egzaminy i zaliczenia

 • Statystyczne badania rynkowe [ćw]
 • grupa: S51-01
  Poniedziałek 31.01.2022
  godz.: 14.15-15.00
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S51-15
  Poniedziałek 31.01.2022
  godz.: 14.15-15.00
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S52-05
  Poniedziałek 31.01.2022
  godz.: 14.15-15.00
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S53-06
  Poniedziałek 31.01.2022
  godz.: 14.15-15.00
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S53-11
  Poniedziałek 31.01.2022
  godz.: 14.15-15.00
  sala online
  Z
  termin pierwszy

 • Statystyka opisowa i ekonomiczna [ćw]
 • grupa: S13-05
  Poniedziałek 31.01.2022
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S13-05
  Piątek 04.02.2022
  godz.: 11.30-12.15
  sala online
  Z
  termin drugi

 • Statystyka opisowa i ekonomiczna [w]
 • grupa: S13-01
  Wtorek 08.02.2022
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S13-02
  Wtorek 08.02.2022
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S13-03
  Wtorek 08.02.2022
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S13-04
  Wtorek 08.02.2022
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S13-05
  Wtorek 08.02.2022
  godz.: 10.30-11.15
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S13-01
  Środa 02.03.2022
  godz.: 10.30-12.15
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: S13-02
  Środa 02.03.2022
  godz.: 10.30-12.15
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: S13-03
  Środa 02.03.2022
  godz.: 10.30-12.15
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: S13-04
  Środa 02.03.2022
  godz.: 10.30-12.15
  sala online
  E
  termin drugi

  grupa: S13-05
  Środa 02.03.2022
  godz.: 10.30-12.15
  sala online
  E
  termin drugi

 • Wybrane metody statystyki i demografii [w]
 • grupa: S13-15
  Wtorek 08.02.2022
  godz.: 12.15-13.00
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S13-15
  Środa 02.03.2022
  godz.: 12.15-14.15
  sala online
  E
  termin drugi

Publikacje