Strona główna » Katedra Statystyki
Pracownicy Katedry
Pracownicy

dr Agnieszka Pobłocka

Stanowisko:
Adiunkt
231
(+48 58) 523 11 19

Konsultacje

Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 08.45-09.45
pok. 231
Tydzień I:
Wtorek
godz. 11.15-12.15
pok. 231
Tydzień II:
Czwartek
godz. 13.00-14.00
pok. 231
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 08.45-09.45
online

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Matematyka finansowa i ubezpieczeniowa
  • Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna
  • Seminarium licencjackie
  • Ubezpieczenia
  • Zastosowania matematyki w ekonomii
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Seminarium licencjackie
  • Ubezpieczenia
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Reasekuracja i koasekuracja
  • Tworzenie produktu ubezpieczeniowego
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Reasekuracja i koasekuracja
  • Tworzenie produktu ubezpieczeniowego

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Metody analizy danych

Tytuł seminarium: SEMINARIUM LICENCJACKIE
Specjalność: Metody analizy danych
Prowadzący: Pobłocka Agnieszka, dr

Zakres programowy:
Tytuł seminarium: Zastosowanie metod statystycznych w ekonomii

Na seminarium będą omawiane zastosowania metod statystycznych w badaniach wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych.

Celem seminarium jest doskonalenie u seminarzystów umiejętności praktycznego wykorzystania poznanych metod statystycznych w analizie zjawisk gospodarczych i społecznych. Oczekiwanym efektem seminarium jest napisanie pracy licencjackiej w wymaganym terminie.

Tematyka seminarium będzie dotyczyła głównie rynku ubezpieczeń i rynku emerytalnego, jednak studenci mogą koncentrować się na innych problemach, a także innych obszarach życia gospodarczego i społecznego, w tym: rynkach określonych dóbr i usług, zagadnieniach demograficznych, finansowych, i innych.

Metody statystyczne rozważane na seminarium to m.in. metody analizy struktury, analizy współzależności, analizy szeregów czasowych i metody analizy wielowymiarowej.

Studenci mogą wykorzystywać w analizach empirycznych wyniki badań własnych oraz dane pochodzące ze źródeł wtórnych (m.in. KNF, PIU, GUS, Eurostat, OECD).

Studenci mogą wykonywać analizy statystyczne w arkuszu kalkulacyjnym MS Excel, pakietach statystycznych Statistica i SPSS oraz programie R.

Przy wyborze tematu, pisaniu pracy oraz wykonywaniu obliczeń oferowane jest wsparcie.

Przykładowe tematy prac:

 1. Polski (międzynarodowy) rynek ubezpieczeń w wybranych latach (np. 1991-2015).
 2. Polski rynek emerytalny w wybranych latach (np. 1991-2015).
 3. Indywidualne konta emerytalne (IKE) w ramach trzeciego filara ubezpieczeń emerytalnych.
 4. Pracownicze programy emerytalne (PPE) w ramach trzeciego filara ubezpieczeń emerytalnych.
 5. Ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym w ramach trzeciego filara ubezpieczeń emerytalnych.
 6. Analiza wypadków komunikacyjnych w wybranych latach (np. 1991-2015).
 7. Analiza szkód ubezpieczeniowych w wybranych latach (np. 1991-2015).
 8. Analiza wypłaconych odszkodowań i świadczeń z tytułu ubezpieczenia (np. odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych) w wybranych latach (np. 1991-2015).
 9. Ubezpieczenia na życie (lub inne, np. Ubezpieczenia na życie z funduszem kapitałowym).
 10. Rola Rzecznika Finansowego na polskim rynku ubezpieczeń.

 

Egzaminy i zaliczenia

 • Reasekuracja i koasekuracja [ćw]
 • grupa: S54-01
  Środa 19.01.2022
  godz.: 13.30-15.00
  sala A-119
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N54-01
  Niedziela 30.01.2022
  godz.: 16.00-17.45
  sala A-239
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N54-01
  Sobota 05.02.2022
  godz.: 13.30-14.15
  sala A-238
  Z
  termin drugi

  grupa: S54-01
  Czwartek 10.02.2022
  godz.: 10.30-12.15
  sala A-239
  Z
  termin drugi

 • Reasekuracja i koasekuracja [w]
 • grupa: S54-01
  Środa 19.01.2022
  godz.: 11.30-13.00
  sala WZ-307
  E
  termin pierwszy

  grupa: N54-01
  Niedziela 30.01.2022
  godz.: 17.45-18.30
  sala A-239
  E
  termin pierwszy

  grupa: N54-01
  Sobota 05.02.2022
  godz.: 14.15-15.00
  sala A-238
  E
  termin drugi

  grupa: S54-01
  Czwartek 10.02.2022
  godz.: 12.15-13.00
  sala A-239
  E
  termin drugi

  grupa: N54-01
  Czwartek 03.03.2022
  godz.: 20.15-21.00
  sala online
  E
  termin trzeci

 • Tworzenie produktu ubezpieczeniowego [ćw]
 • grupa: N54-01
  Niedziela 30.01.2022
  godz.: 18.45-19.30
  sala A-239
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N54-01
  Sobota 05.02.2022
  godz.: 11.30-12.15
  sala A-238
  Z
  termin drugi

 • Tworzenie produktu ubezpieczeniowego [ćw, II poł. sem]
 • grupa: S54-01
  Środa 02.02.2022
  godz.: 10.30-12.15
  sala A-239
  Z
  termin pierwszy

 • Tworzenie produktu ubezpieczeniowego [w]
 • grupa: N54-01
  Niedziela 30.01.2022
  godz.: 19.30-20.15
  sala A-239
  E
  termin pierwszy

  grupa: N54-01
  Sobota 05.02.2022
  godz.: 12.15-13.00
  sala A-238
  E
  termin drugi

 • Tworzenie produktu ubezpieczeniowego [w, II poł.sem]
 • grupa: S54-01
  Środa 02.02.2022
  godz.: 12.15-13.00
  sala A-239
  E
  termin pierwszy

 • Ubezpieczenia [ćw]
 • grupa: N23-01
  Sobota 29.01.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala A-239
  Z
  termin pierwszy

  grupa: N23-02
  Sobota 29.01.2022
  godz.: 10.30-11.15
  sala A-239
  Z
  termin pierwszy

 • Ubezpieczenia [w]
 • grupa: S22-01
  Wtorek 01.02.2022
  godz.: 14.15-15.00
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S22-02
  Wtorek 01.02.2022
  godz.: 14.15-15.00
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S23-01
  Czwartek 03.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S23-02
  Czwartek 03.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S23-03
  Czwartek 03.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S23-04
  Czwartek 03.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S23-05
  Czwartek 03.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S23-06
  Czwartek 03.02.2022
  godz.: 09.45-10.30
  sala online
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S23-01
  Poniedziałek 21.02.2022
  godz.: 18.45-19.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S23-02
  Poniedziałek 21.02.2022
  godz.: 18.45-19.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S23-03
  Poniedziałek 21.02.2022
  godz.: 18.45-19.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S23-04
  Poniedziałek 21.02.2022
  godz.: 18.45-19.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S23-05
  Poniedziałek 21.02.2022
  godz.: 18.45-19.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

  grupa: S23-06
  Poniedziałek 21.02.2022
  godz.: 18.45-19.30
  sala online
  E
  termin pierwszy

 • Zastosowania matematyki w ekonomii [ćw]
 • grupa: S12-02
  Piątek 28.01.2022
  godz.: 11.30-15.00
  sala C-2
  Z
  termin pierwszy

  grupa: S12-02
  Czwartek 03.03.2022
  godz.: 13.30-15.00
  sala 231
  Z
  termin drugi

Publikacje