Strona główna » Katedra Statystyki
Konsultacje
Obecnie mamy drugi tydzień.
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 10.30-11.30
pok. 234
Tydzień I:
Wtorek
godz. 10.30-11.30
online
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 12.30-13.30
pok. 234
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.00-11.00
online
Tydzień I:
Czwartek
godz. 10.30-11.30
pok. 231
Tydzień I:
Wtorek
godz. 10.30-11.30
online
Tydzień II:
Czwartek
godz. 12.15-13.15
pok. 231
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.30-11.30
online
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 11.30-12.30
pok. 235
Tydzień II:
Wtorek
godz. 09.30-10.30
pok. 235
Tydzień I:
Środa
godz. 12.15-13.15
pok. 233
Tydzień I:
Wtorek
godz. 11.20-12.20
pok. 233
Tydzień II:
Wtorek
godz. 13.05-14.05
pok. 233
Tydzień II:
Środa
godz. 13.10-14.10
pok. 233
Tydzień I:
Wtorek
godz. 10.30-11.30
pok. 234
Tydzień I:
Środa
godz. 11.30-12.30
online
Tydzień II:
Wtorek
godz. 08.45-09.45
pok. 234
Tydzień II:
Środa
godz. 11.30-12.30
online
Tydzień I:
Wtorek
godz. 11.30-12.30
pok. 232
Tydzień I:
Środa
godz. 17.00-18.00
online
Tydzień II:
Wtorek
godz. 11.30-12.30
pok. 232
Tydzień II:
Środa
godz. 17.00-18.00
online
Tydzień I:
Czwartek
godz. 10.00-11.00
online
Tydzień I:
Piątek
godz. 08.30-09.30
pok. 236
Tydzień II:
Czwartek
godz. 10.00-11.00
pok. 236
Tydzień II:
Piątek
godz. 08.30-09.30
online
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 12.30-13.30
pok. 230
Tydzień II:
Wtorek
godz. 10.30-11.30
pok. 230
Tydzień I:
Piątek
godz. 08.30-09.30
pok. 230
Tydzień II:
Wtorek
godz. 12.00-13.00
pok. 230
Tydzień I:
Środa
godz. 10.00-11.00
online
Tydzień I:
Czwartek
godz. 10.00-11.00
pok. 236
Tydzień II:
Środa
godz. 15.00-16.00
online
Tydzień II:
Czwartek
godz. 15.00-16.00
pok. 236
Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 08.45-09.45
online
Tydzień I:
Wtorek
godz. 11.15-12.15
pok. 231
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 08.45-09.45
online
Tydzień II:
Czwartek
godz. 13.00-14.00
pok. 231
Tydzień I:
Wtorek
godz. 11.30-12.30
pok. 232
Tydzień I:
Środa
godz. 10.00-11.00
pok. 232
Tydzień II:
Wtorek
godz. 11.30-12.30
online
Tydzień II:
Środa
godz. 13.30-14.30
pok. 232
Tydzień I:
Środa
godz. 11.30-13.00
pok. 100
Tydzień II:
Środa
godz. 11.30-13.00
pok. 100
Tydzień I:
Wtorek
godz. 08.45-09.45
pok. 235
Tydzień II:
Piątek
godz. 10.30-11.30
pok. 235