Strona główna » Katedra Statystyki
Publikacje

Wybrane publikacje pracowników Katedry Statystyki:

  • Szreder M. (2016) , Złudzenie Big Data, "Tygodnik Powszechny", nr 10 (3478), s. 50-51.
  • Szreder M. (2016), Pensja w portfelu i w Excelu, "Polityka", nr 9, 2016, s. 66-67.
  • Kozłowski A. (2016), Losowanie zrównoważone i kalibracja, "Wiadomości Statystyczne", nr 3, s. 38-60.
  • Wycinka E. (2015), Time to default analysis in personal credit scoring, "Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu", nr 381, s. 527-536.
  • Migdał-Najman K, Najman K. (2015), Ocena wpływu wartości stałej Minkowskiego na możliwość identyfikacji struktury grupowej danych o wysokim wymiarze przy występowaniu wartości nietypowych, "Zarządznie i finanse", nr 4, cz. 2, s. 229-240.
  • Migdał-Najman K, Najman K. (2015), Dynamical clustering of streaming data with a Growing Neural Gas network, "Acta scentiarum polonorum, seria: oeconomia", nr 14 (3), s. 95-104.
  • Jackowska B., Plenikowska-Ślusarz T. (2015), Ocena prawdopodobieństwa zgonu osób starszych w pierwszych latach pobytu w domu pomocy społecznej, "Zarządznie i finanse", nr 4, cz. 2, s. 147-162.
  • Jackowska B., Jurkiewicz T., Wycinka E. (2015), Znaczenie pośrednictwa brokera w ubezpieczaniu przedsiębiorstw sektora MSP, "Wiadomości ubezpieczeniowe", nr 2, s. 85-98.
  • Gierusz A. (2015), Charakterystyka i porównanie zasad funkcjonowania pracowniczych programów emerytalnych (PPE) w Wielkiej Brytanii i w Polsce, "Rocznik kolegium analiz ekonomicznych", nr 37, s. 57-69.
  • Banaszkiewicz D, Nowicka-Sauer K., Staśkiewicz I., Kopczyński P., Hajduk A., Illnes perception in Polish patients with chronic diseases: Psychometric properties of the Brief Illness Perception Questionnaire, "Journal of health psychology", nr 1, s. 1-11.