Strona główna » Wiesław Golnau
Wiesław Golnau
Wiesław Golnau

dr hab. Wiesław Golnau, prof. nadzw.

Stanowisko:
Profesor UG
407
(+48 58) 523 13 17

Konsultacje

Tydzień I:
Wtorek
godz. 12.45-13.30
pok. 407
Tydzień I:
Wtorek
godz. 15.00-15.45
pok. 407
Tydzień II:
Wtorek
godz. 12.45-13.30
pok. 407
Tydzień II:
Wtorek
godz. 15.00-15.45
pok. 407

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Seminarium licencjackie
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Seminarium magisterskie
 • Niestacjonarne studia II stopnia
  • Seminarium magisterskie

Prowadzone seminaria

Seminarium magisterskie

Kierunek: Zarządzanie
Specjalność: Menedżer Personalny

Tytuł seminarium: Zarządzanie zasobami ludzkimi w skali przedsiębiorstwa i całego kraju

Krótka charakterystyka tematyki seminarium:

I. Zarządzanie zasobami ludzkimi

 1. Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi.
 2. Badanie pracy.
 3. Planowanie zasobów ludzkich.
 4. Rekrutacja kandydatów do pracy.
 5. Selekcja kandydatów do pracy.
 6. Wartościowanie pracy.
 7. Wynagradzanie pracowników.
 8. Okresowe oceny pracownicze.
 9. Szkolenie pracowników.
 10. Kariery pracownicze.
 11. Zwolnienia pracownicze.

II. Rynek pracy

 1. Popyt i podaż na rynek pracy.
 2. Bezrobocie.
 3. Koszty pracy.
 4. Społeczna wydajność pracy.
 5. Stosunki pracy.
 6. Zróżnicowanie wynagrodzeń.
 7. Płaca minimalna.

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje