Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Michał Kuciapski

Stanowisko:
Adiunkt
C-27
(+48 58) 523 12 51

Konsultacje

Wszystkie konsultacje w okresie 11.07.2019 - 31.08.2019 zostają odwołane - urlop.

Tydzień I:
Czwartek
godz. 09.30-11.00
pok. C-27
Tydzień II:
Czwartek
godz. 09.30-11.00
pok. C-27

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Programowanie aplikacji mobilnych - platforma Windows Phone
  • Programowanie aplikacji rozproszonych w C#
  • Programowanie aplikacji wieloplatformowych
  • Programowanie w chmurze obliczeniowej
  • Projektowanie interfejsu użytkownika aplikacji
  • Serwisy e-learningowe 2.0
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Programowanie aplikacji rozproszonych w C#
  • Serwisy e-learningowe 2.0
 • Stacjonarne studia II stopnia
  • Management and Leadership

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Aplikacje Informatyczne w Biznesie

PROPONOWANA TEMATYKA PRAC LICENCJACKICH:

1. Projektowanie i wytwarzanie aplikacji informatycznych
2. Akceptacja technologii informatycznych
3. Zarządzanie projektami informatycznymi
4. Rozwijanie potencjału informacyjno- komunikacyjnego (Information and Communication Technologies, ICT) organizacji (firm i instytucji)
5. Technologie web 2.0 w organizacjach
6. E-learning

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje