Strona główna » Wydział
Pracownicy
Pracownicy

dr Monika Woźniak

Stanowisko:
Adiunkt
C-26
(+48 58) 523 12 09

Konsultacje

Wszystkie konsultacje w okresie 15.07.2019 - 28.08.2019 zostają odwołane - urlop.

Wszystkie konsultacje w okresie 04.09.2019 - 11.09.2019 zostają odwołane - urlop.

Tydzień I:
Poniedziałek
godz. 13.00-14.00
pok. C-26
Tydzień II:
Poniedziałek
godz. 13.00-14.00
pok. C-26

Prowadzone przedmioty

 • Stacjonarne studia I stopnia
  • Informatyka ekonomiczna
 • Niestacjonarne studia I stopnia
  • Informatyka ekonomiczna
  • Seminarium licencjackie
 • Studia podyplomowe
  • Zarządzanie projektami informatycznymi

Prowadzone seminaria

Seminarium licencjackie

Kierunek: Informatyka i ekonometria
Specjalność: Informatyka ekonomiczna

Zagadnienia dla seminarzystów:

 

1. Dedykowane rozwiązania informatyczne dla firmy.

2. Problematyka projektów IT

3. Zarządzanie projektami IT w organizacji

4. Zespół projektowy IT

5. Technologia blockchain – źródło innowacji i przewagi konkurencyjnej

6. Technologia blockchain, smart kontrakty w budowaniu wspólnoty korzyści rozproszonych zasobów

7. Technologie IT a zarządzanie innowacją i zmianą

8. Technologie IT w przeciwdziałaniu zjawiskom kryzysowym firmy

9. Technologie IT w przedsięwzięciach promocyjnych firmy

10.Studenckie zainteresowania i doświadczenia praktyczne

 

Egzaminy i zaliczenia

  W chwili obecnej terminy egzaminów i zaliczeń nie zostały jeszcze wprowadzone.

Publikacje