Strona główna » Wydział

Skład Rady Dziekana 2020-2024

   
1 prof. dr hab. Mirosław Szreder, Dziekan
2 dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG, Prodziekan ds. Nauki
3 dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak, prof. UG, Prodziekan ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju
4 dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG, Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia
5 prof. dr hab. Jerzy Gierusz
6 prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska
7 prof. dr hab. Paweł Miłobędzki
8 prof. dr hab. Stanisław Wrycza
9 dr hab. Robert Bęben, prof. UG
10 dr hab. Halina Czubasiewicz, prof. UG
11 dr hab. Anna Wojewnik-Filipkowska, prof. UG
12 dr Jacek Maślankowski
13 dr Sabina Nowak
14 dr Piotr Pisarewicz
15 dr Jędrzej Siciński
16 mgr Katarzyna Raca
17 mgr Sylwia Kuras
18 Kamil Kowalczyk
19 Kacper Wiśniewski