Strona główna » Wydział
Aktualności i wydarzenia na Wydziale Zarządzania
Najbliższe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego, odbędzie się 27.01.2022 roku o godz. 9:00 w formie zdalnej »
Data publikacji: Piątek, 21 stycznia 2022 roku

Najbliższe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego, odbędzie się 27.01.2022 roku o godz. 9:00. W związku z trwającą falą pandemii koronawirusa, posiedzenie odbędzie się wyjątkowo w formie zdalnej

Na stronie internetowej:

http://ug.edu.pl/uniwersytet/wladze/senat_uniwersytetu_gdanskiego/posiedzenia_senatu

dostępny jest planowany porządek obrad, zatwierdzone protokoły z posiedzeń oraz pozostałe informacje dotyczące funkcjonowania Senatu. Osoby mające pytania lub wątpliwości odnośnie obrad oraz bieżących zasad funkcjonowania Senatu UG, proszone są o kontakt z dr. Piotrem Pisarewiczem z Katedry Bankowości i Finansów (piotr.pisarewicz@ug.edu.pl).

 

 

Nowa publikacja pracowników Katedry Finansów Przedsiębiorstw »
Data publikacji: Piątek, 21 stycznia 2022 roku

 

Nakładem wydawnictwa Routledge ukazała się publikacja pt. "The Economics of Corporate Trade Credit in Europe" autorstwa dr hab. Julii Koralun-Bereźnickiej, prof. UG oraz dra Dawida Szramowskiego z Katedry Finansów Przedsiębiorstw.

 

źródło: Wydawnictwo Routledge

 

Link do publikacji:

https://www.routledge.com/The-Economics-of-Corporate-Trade-Credit-in-Europe/Koralun-Bereznicka-Szramowski/p/book/9781032181752

 

Book Description

This book is a research monograph addressed to a wide range of academics interested in corporate short-term capital. The study shows the role of trade credit in the functioning of economic entities.

It constitutes a comprehensive source of knowledge about the role of trade credit in the development of enterprises, as well as the impact of this form of finance on the development of economies. Apart from an extensive review of the theoretical aspects of the role of trade credit in the economy, the study discusses the importance of factors influencing trade credit behaviour. Trade credit, despite its versatility, has not yet been fully described, particularly with regard to the specificity of domestic markets. This study aggregates and supplements the existing sources. The monograph is of an international character, as it covers a substantial group of European countries. Therefore, it is likely to have international appeal.

The findings may be of interest to those involved in finance management. Understanding the differences in receivables management resulting from the country specificity can contribute to a better understanding of business finance and its operational functions. This knowledge may support the effective management of receivables and liabilities, especially in companies operating on the global market.

 

Biuro Dziekana WZR

Ruszył drugi nabór w programie pt. „Profesor wizytujący”. Wnioski przyjmowane będą do 28 lutego »
Data publikacji: Piątek, 21 stycznia 2022 roku

Ruszył drugi nabór w programie pt. „Profesor wizytujący”. Wnioski przyjmowane będą do 28 lutego.

Projekt zapewnia wydziałom środki na zaproszenie zagranicznych naukowców do uczestnictwa w życiu naukowym i dydaktycznym uczelni. Dotyczy finansowania krótkich (2-4 tyg.) i średnich (5-12 tyg.) pobytów osób nieposiadających polskiego obywatelstwa zatrudnionych na stanowisku profesora  w zagranicznej uczelni. Beneficjent programu otrzymuje zwrot kosztów podróży i zakwaterowania oraz wynagrodzenie za prowadzenie zajęć dydaktycznych lub / i prac badawczych.  Szczegóły dotyczące konkursu i procedury składania wniosków znajdują się na stronie Do głównych kryteriów konkursowych należą w szczególności: renoma naukowca, interdyscyplinarna tematyka, a także szansa na rozwiniecie dalszej współpracy naukowej (staże młodych pracowników nauki, wspólne publikacje, współautorstwo rozpraw doktorskich).

Opracowany został także Regulamin przyjmowania w Uniwersytecie Gdańskim gości z zagranicy oraz finansowania kosztów ich pobytu który ujednolica i porządkuje obsługę zagranicznych wizyt w UG.

Regulamin określa zasady przyjmowania gości zagranicznych przyjeżdzających na Uniwersytet Gdański w celu prowadzenia badań naukowych lub kształcenia - w szczególności przyjazdy w ramach: umów o współpracy naukowej, porozumień międzyrządowych, realizacji projektów badawczych, dydaktycznych, rozwojowych, działalności badawczej i dydaktycznej Uniwersytetu. Przez gościa zagranicznego należy rozumieć osobę mającą miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej lub której instytucja macierzysta ma siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Uniwersytet Gdański może pokryć koszty pobytu gościa, w szczególności diet, zakwaterowania i podroży, w przypadkach, gdy koszty te nie zostaną pokryte przez uczelnię macierzystą, instytucję zewnętrzną lub z innego źródła. Regulamin wprowadza także „Rejestr przyjazdów zagranicznych” prowadzony w sposób jednolity i ogólnouniwersytecki w Sekcji ds. Obsługi Profesorów Zagranicznych Biura Współpracy Międzynarodowej.

Wsparciu obsługi wizyt zagranicznych na naszym Uniwersytecie służy także przewodnik WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA, opracowany przez Biuro Współpracy Międzynarodowej we współpracy z Działem Kadr i Biurem Prawnym, w którym zawarte są podstawowe informacje i procedury w zakresie form zatrudniania cudzoziemców, mobilności akademickiej, nawiązywania współpracy z zagranicznymi uczelniami.

Wyniki drugiej edycji „Profesorów Wizytujących” ogłoszone zostaną do 14 marca.

Informacje o I edycji

ZP/UG

 

 

Organizacja kształcenia w semestrze letnim - Zarządzenie Rektora »
Data publikacji: Piątek, 21 stycznia 2022 roku

Wysoka liczba pracowników Uniwersytetu Gdańskiego, którzy skorzystali z programu szczepień przeciwko SARS-CoV-2 (91%) oraz studentów (81,2) i doktorantów (87,8%) skłania do tego, aby organizacja kształcenia w semestrze letnim odbywała się na podobnych zasadach, jak w semestrze zimowym.

Zajęcia będąco do zasadystacjonarne, ale dziekani, kierownicy studiów doktoranckich i szkół doktorskich oraz kierownicy studiów podyplomowych wskażą te zajęcia, które ze względu na liczbę uczestników oraz warunki lokalowe odbędą się zdalnie.

Będą to przede wszystkim wykłady, w których udział bierze liczniejsza grupa studentów i doktorantów.

Szczegóły związane z planem zajęć na poszczególnych kierunkach uwzględniające np. wielkość sal i charakter zajęć niebawem pojawią się na stronach właściwych jednostek.

Należy pamiętać, że w przypadku wystąpienia wysokiego zagrożenia epidemicznego, sposób prowadzenia zajęć dydaktycznych może ulec zmianie. 

Zajęcia dydaktyczne oraz wszelkie wydarzenia naukowe, sportowe i artystyczne na terenie Uczelni nadal muszą odbywać się z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego. 

Zarządzenie Rektora

 

ZP/ UG
Fujifilm - oferta dla studentów FIR »
Data publikacji: Piątek, 21 stycznia 2022 roku

Nagroda Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców 2022 »
Data publikacji: Piątek, 21 stycznia 2022 roku

Oddział Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku rozpoczął VII edycję Konkursu o Nagrodę Oddziału PAN w Gdańsku dla młodych naukowców. To konkurs na najlepszą publikację naukową z 2021 r., której wiodącym autorem jest pracownik lub doktorant instytucji naukowej z województwa pomorskiego, kujawsko-pomorskiego lub zachodniopomorskiego.

Nagroda przyznawana jest równorzędne pięciu laureatom za oryginalne osiągnięcia badawcze w zakresie nauk: humanistycznych i społecznych, biologicznych i rolniczych, ścisłych i nauk o Ziemi, technicznych oraz medycznych. Powinni oni być pracownikami lub doktorantami instytucji naukowych w województwach: kujawsko-pomorskim, pomorskim i zachodniopomorskim.

Wysokość każdej nagrody wynosi 4 tys. zł, a w każdej kategorii są także wyróżnienia.

Wnioski należy składać w formie elektronicznej na adres: gdansk@pan.pl od 15 stycznia do 31 marca br. Wyniki konkursu zostaną opublikowane do 31 maja br. na stronie internetowej www.gdansk.pan.pl

Wszystkie informacje o nagrodzie, w tym Regulamin Konkursu oraz jak składać wnioski konkursowe można znaleźć na stronie www.gdansk.pan.pl, w zakładce Nagroda Oddziału dla młodych naukowców.

 

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG
Wyjazdy zagraniczne SEA-EU dla studentów UG »
Data publikacji: Środa, 19 stycznia 2022 roku

DROGI STUDENCIE!

Chcesz zobaczyć, jak prowadzi się badania i praktyki na zagranicznych uczelniach oraz firmach? Planujesz podszkolić znajomość języków obcych? A może potrzebujesz zainwestować w swój rozwój zawodowy i naukowy? Jeśli czujesz, że to szansa dla Ciebie - zapoznaj się z propozycją SEA-EU!

Podczas najbliższych wakacji SEA-EU daje szansę na udział w 2 inicjatywach. Obie są finansowane ze środków projektu. Jedyne wymagania to dobra znajomość języka angielskiego, status studenta UG i chęci!

W razie pytań prosimy o kontakt mailowy sea-eu@ug.edu.pl lub przez Facebooka @SeaEuUG.

 

Praktyki w zagranicznej firmie dla studentów będących na studiach licencjackich

Zapraszamy studentów będących na studiach licencjackich do udziału w pilotażowej wersji programu praktyk SEA-EU. Partnerami inicjatywy są Uniwersytet w Kadyksie, Uniwersytet Zachodniej Bretanii, Uniwersytet Christiana-Albrechta w Kilonii, Uniwersytet w Splicie i Uniwersytet Maltański.

Kilkutygodniowe praktyki odbędą się w jednej z zagranicznych firm zaproponowanych przez uczelnie partnerskie SEA-EU w trakcie wakacji 2022 roku. Warunkiem udziału jest zbieżność kierunku studiów i profilu działalności firmy przyjmującej na praktyki. Dopasowanie ofert firm do studentów nastąpi na podstawie ankiety.

Najważniejsze informacje:

- praktyki odbędą się w jednym z 5 państw partnerskich SEA-EU: Hiszpanii (Kadyks), Francji (Brest), Niemczech (Kilonia), Chorwacji (Split) lub Malcie (Valletta)

- praktyki powinny trwać od 1 do 2 miesięcy w okresie wakacji 2022 roku,

- każda uczelnia ze wszystkich zgłoszeń może wytypować tylko 2 osoby,

- oferty firm będą dopasowywane na podstawie zgłoszeń studentów z danych kierunków studiów,

- wyjazd jest finansowany przez SEA-EU,

- lista zakwalifikowanych osób będzie ogłoszona w marcu,

- zgłoszenia przyjmowane są przez ankiety https://docs.google.com/forms/d/1p419Eq_y0Rl9rrzSyleFu1UX9jKIEUWZqMTlyZ9aze0/viewform?edit_requested=true

Badania nad pracą magisterską dla studentów będących na pierwszym roku studiów magisterskich

Zachęcamy studentów będących na pierwszym roku studiów magisterskich do udziału w pilotażowej wersji programu badań. Partnerami inicjatywy są Uniwersytet w Kadyksie, Uniwersytet Zachodniej Bretanii, Uniwersytet Christiana-Albrechta w Kilonii, Uniwersytet w Splicie i Uniwersytet Maltański.

Podczas wakacji 2022 roku wybrane osoby będą miały szanse popracować nad swoją pracą magisterską pod okiem zagranicznych naukowców z uczelni partnerskich SEA-EU. Warunkiem udziału w programie jest interdyscyplinarny temat i paneuropejski kontekst pracy. Dopasowanie mentorów do studentów nastąpi na podstawie poniższej ankiety.

Najważniejsze informacje:

- badania będą odbywały się w jednym z 5 państw partnerskich SEA-EU: Hiszpanii (Kadyks), Francji (Brest), Niemczech (Kilonia), Chorwacji (Split) lub Malcie (Valletta),

- badania powinny trwać od 1 do 3 miesięcy w okresie wakacji 2022 roku,

- każda uczelnia ze wszystkich zgłoszeń może wytypować tylko 2 osoby,

- zagraniczni opiekunowie naukowi będą dopasowywani na podstawie zgłoszeń studentów z danych kierunków studiów,

- wyjazd jest finansowany przez SEA-EU,

- lista zakwalifikowanych osób będzie ogłoszona w marcu,

- zgłoszenia przyjmujemy przez ankiety https://docs.google.com/forms/d/1mYM_j4KSlulEDXmNyQe1SQmwDKvLMrAcO5MBAr-D7tA/edit

 

Zapraszamy na kolejne seminarium z cyklu spotkań naukowych z ekonomii i zarządzania skierowanych do społeczności akademickiej FarU »
Data publikacji: Piątek, 21 stycznia 2022 roku

 

 

Szanowni Państwo,

 

W dniu 2 grudnia 2021 rozpoczęliśmy cykl seminariów zorganizowanych przez inicjatorów wydarzenia, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej oraz Wydział Ekonomiczny i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Gospodarzem pierwszego seminarium był Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego.

Podczas najbliższego seminarium, które odbędzie się  20 stycznia 2022 swój potencjał naukowy i obszary badawcze przedstawi Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.  

Zapraszamy na spotkanie w formie on-line w czwartek 20 stycznia 2022 r. o godz. 17:00.  

 

Link do spotkania:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDdmOWRkYWQtMzczMy00NWI1LTk4ZTgtNjZlNGUxN2E1OGNh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2286760356-0022-486f-b793-a2d470bba5a5%22%2c%22Oid%22%3a%22e60129f7-d0a5-43d9-825a-ae7b6352e80f%22%7d

 

Budujmy razem rangę i prestiż gdańskiego ośrodka naukowego w zakresie nauk ekonomicznych oraz nauk o zarządzaniu i jakości.

 

Z poważaniem,

dr hab. Małgorzata Gawrycka

profesor Politechniki Gdańskiej

Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG

 

dr hab. Monika Bąk

profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Dziekan Wydziału Ekonomicznego UG

 

prof. dr hab. Mirosław Szreder

Dziekan Wydziału Zarządzania UG

 

 

Uniwersytet Gdański wśród uczelni o najwyższym poziomie szczepień pracowników i studentów »
Data publikacji: Wtorek, 18 stycznia 2022 roku

Według informacji Ośrodka Przetwarzania Informacji przygotowanych na podstawie danych przekazanych z Ministerstwa Zdrowia obecnie w Uniwersytecie Gdańskim w pełni zaszczepionych jest 91 proc. pracowników prowadzących zajęcia ze studentami. Z podanych danych wynika, że zaszczepionych jest również 87,8 proc. doktorantów UG, zarówno kontynuujących naukę w szkołach doktorskich, jak i na studiach doktoranckich. Jak podaje Gazeta Wyborcza – Olsztyn Uniwersytet Gdański znajduje się  na trzeciej pozycji pod względem zaszczepionych studentów po Uniwersytecie Warszawskim i Uniwersytecie Jagiellońskim. Według danych OPI zaszczepionych jest 81,2 proc. studentów UG. 

Dane te wskazują, że członkowie uniwersyteckiej wspólnoty akademickiej szeroko korzystali z organizowanych przez uczelnię możliwości szczepień, które kilkakrotnie były organizowane przy współpracy z podmiotami medycznymi Trójmiasta: Szpitalami Pomorskimi, Podmiotem Medycznym Copernicus oraz Uniwersyteckim Centrum Klinicznym.

Nie bez wpływu na ten wysoki wynik miało stałe podnoszenie wiedzy na temat przestrzegania zasad reżimu sanitarnego  i przypominanie o konieczności  ich stosowania.

Informacja dotyczy wyłącznie studentów, doktorantów oraz pracowników zarejestrowanych w systemie POL-on.

 

 

Zespół Prasowy UG

Nowa współautorska publikacja dr hab. Anny Wojewnik-Filipkowskiej, prof. UG: „Partnerstwo publiczno-prywatne – dzieląc się wiedzą i doświadczeniem” »
Data publikacji: Wtorek, 18 stycznia 2022 roku

 

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego ukazała się publikacja pt: „Partnerstwo publiczno-prywatne – dzieląc się wiedzą i doświadczeniem” autorstwa: Magdaleny Załęcznej, Anny Wojewnik-Filipkowskiej, Joanny Węgrzyn, Katarzyny Olbińskiej oraz Agaty Kozłowskiej.

Jest to opracowanie interdyscyplinarne, powstałe w zespole międzyuczelnianym (Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz Uniwersytet Łódzki) z współudziałem przedstawiciela praktyki.

 

Od Wydawcy:

Monografia Partnerstwo publiczno-prywatne – dzieląc się wiedzą i doświadczeniem jest jednym z głosów w prowadzonej od lat dyskusji na temat możliwości wykorzystania potencjału PPP w Polsce. Pomimo oficjalnych zapewnień o popieraniu tego rozwiązania, formuła PPP nie stała się popularna, jej stosowanie rodzi bowiem wiele trudności i wymaga wyspecjalizowanej wiedzy. Publikacja ta jest skierowana do szerokiego kręgu odbiorców, zarówno profesjonalnie zajmujących się problematyką współpracy podmiotów publicznych i prywatnych, rozwoju infrastruktury, zarządzania miastem i rewitalizacji, jak i najważniejszych interesariuszy tych procesów oraz mechanizmów rynku – użytkowników i odbiorców. Pomimo upływu wielu lat od rozpoczęcia implementacji szeroko pojętego PPP w Polsce wydaje się, że dla niektórych podmiotów to wciąż nowa instytucja, natomiast dla tych, którzy mają już doświadczenie na tym polu, zmieniające się rozwiązania prawne, a także czynniki społeczne, gospodarcze i środowiskowe kreują nowe warunki, które wymagają dalszych badań i analiz. Wiedza teoretyczna oraz płynąca zarówno z pozytywnych, jak i negatywnych doświadczeń stanowi niezbędny element upowszechniania wykorzystania formuły PPP.

 

Link:

https://dspace.uni.lodz.pl/handle/11089/40420

 

Biuro Dziekana WZR

Startuje 20 edycja "Gdyńskiego Biznesplanu" »
Data publikacji: Piątek, 14 stycznia 2022 roku

Startuje 20 edycja "Gdyńskiego Biznesplanu" - inicjatywy, która od 20 lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Laureaci konkursu do dziś z powodzeniem prowadzą swoje biznesy na bazie unikalnych, autorskich pomysłów. Masz pomysł na nowy produkt lub usługę? Sięgnij po pomoc merytoryczną i finansową.

 

 

Ideą „Gdyńskiego Biznesplanu” jest pomoc poczatkującym przedsiębiorcom w przygotowaniu własnego oryginalnego produktu do wejścia na rynek i zmierzenia się z konkurencją.

Do konkursu może zgłosić się każdy (bez względu na wiek czy wykształcenie). Uczestnicy wezmą udział m.in. w bezpłatnych szkoleniach, prowadzonych przez ekspertów, z zakresu prawidłowej konstrukcji biznesplanów oraz innych zagadnień związanych z zakładaniem i prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać (za pośrednictwem jednej z wybranych stron internetowych: www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl i www.gdynia.pl) w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2022 r.

Regulamin konkursu

Więcej informacji na str. Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

 
EMW/Zespół Prasowy UG
Weź udział w konkursie na najlepszą pracę licencjacką i magisterską organizowanym przez Grupę Kapitałową VRG S.A. i wygraj nagrodę! »
Data publikacji: Piątek, 14 stycznia 2022 roku

Przez osiem miesięcy można zgłaszać swoją pracę dyplomową do konkursu organizowanego Przez Uniwersytet Gdański i Grupę VRG S.A. Główną nagrodą są bony podarunkowe na kolekcje dostępne w sklepach Vistula, Wólczanka i Bytom. Tematyka prac jest dowolna, jednak powinna być związana z markami należącymi do Grupy Kapitałowej VRG S.A.

 

 

Konkurs na najlepszą pracę licencjacką/magisterską związaną z  zagadnieniami z zakresu marek należących do Grupy VRG, czyli Wólczanka, Vistula, W.Kruk, Deni Cler Milano, Bytom, organizuje Uniwersytet Gdański we współpracy z Grupą Kapitałową VRG S.A..

Do 30 października 2022 r. można zgłaszać prace dyplomowe obronione na Uniwersytecie Gdańskiem w 2022 roku.

Nagrodami w Konkursie są bony podarunkowe na zakupy w sklepach stacjonarnych Vistula, Wólczanka, Bytom, na kwoty:

 

Prace licencjackie:

I Nagroda – 800 zł

II Nagroda – 600 zł

III Nagroda – 500 zł

Prace magisterskie:

I Nagroda – 1200 zł

II Nagroda – 1000 zł

III Nagroda – 900 zł

 

Chętni mogą nadsyłać prace oraz kierować pytania dotyczące konkursu na adres: tomasz.czuba@ug.edu.pl.

Laureaci zostaną wyłonieni do 30 grudnia 2022 r.

 

 

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG

Komunikat Prodziekana ws. zajęć w dniu 26 stycznia 2022 roku »
Data publikacji: Wtorek, 18 stycznia 2022 roku

 

 

Szanowni Studenci,

Zgodnie z kalendarzem akademickim UG:

„ W przypadku niezrealizowania zajęć dydaktycznych w pełnym wymiarze – określonym w programie studiów lub programie kształcenia – przez nauczyciela akademickiego lub inną osobę prowadzącą zajęcia, wyznacza się jako dni do przeprowadzenia niezrealizowanych zajęć:

1) 26 stycznia 2022 r. – w semestrze zimowym;

2) 14, 15 lub 17 czerwca 2022 r. – w semestrze letnim. ” 

https://ug.edu.pl/strona/103183/kalendarz_akademicki_organizacja_roku_akademickiego_20212022 

W związku z powyższym, po analizie dni wolnych od zajęć, dni dziekańskich i rektorskich ustalam, że dnia 26 stycznia 2022 roku (środa) będziemy pracowali zgodnie z planem zajęć na piątek w II-gim tygodniu.

 

dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia

„Fundamentalna siła miasta” – o nowej publikacji naukowczyń z trzech katedr WZR opowiada dr hab. Anna Wojewnik-Filipkowska, prof UG »
Data publikacji: Środa, 19 stycznia 2022 roku

 

Zarządzanie miastem - jego przestrzenią społeczną, gospodarczą i środowiskową, dynamiką i powiązaniami między tymi wymiarami - to zagadnienie wieloaspektowe i złożone, które stało się tematem monografii autorstwa pracowników naukowych Wydziału Zarządzania UG

Nakładem wydawnictwa CeDeWu ukazała się publikacja „Fundamentalna siła miasta. Synteza koncepcji zrównoważonego, inteligentnego i odpornego miasta” autorstwa dr hab. Anny Wojewnik-Filipkowskiej, prof. UG (Katedra Inwestycji i Nieruchomości), dr Anny Gierusz (Katedra Statystyki) oraz mgr Patrycji Krauze-Maślankowskiej (Katedra Informatyki Ekonomicznej).

 

Na zdjęciu od lewej: dr hab. Anna Wojewnik-Filipkowska, prof. UG, dr Anna Gierusz, mgr Patrycja Krauze-Maślankowska

 

Recenzent monografii, prof. dr hab. Marek Bryx, uważa to dzieło za nowatorskie, będące oryginalną i odważną próbą określenia związków pomiędzy najważniejszymi elementami trzech znanych koncepcji miasta: zrównoważonego, inteligentnego i odpornego. Jak czytamy w recenzji: „(…) Autorki wychodzą ze słusznego założenia, że chociaż każda z tych koncepcji została szeroko opisana, to miasto współczesne i miasto przyszłości musi posiadać najważniejsze cechy tych trzech koncepcji podejścia do idei miasta, umieć je zmierzyć i wdrożyć i utrwalać wykorzystując dla rozwoju miejskiego. (…) Opracowanie wskaźnika fundamentalnej siły miasta to realizacja ciekawego, niebanalnego pomysłu, kreującego narzędzie nie tylko świeże, ale przede wszystkim potrzebne w budowaniu strategii miejskiej (…).”

 

O publikacji rozmawiamy z dr hab. Anną Wojewnik-Filipkowską, prof. UG.

- Elżbieta Michalak-Witkowska: Jak zrodził się pomysł na książkę i interdyscyplinarne ujęcie tematu?

Dr hab. Anna Wojewnik-Filipkowska, prof. UG.: Pomysł na książkę dojrzewał parę lat, a w jego krystalizacji pomogły rozmowy, dyskusje, wyjazdy, zwłaszcza zagraniczne, które pozwoliły na spojrzenie z dystansem na przedmiot badań i poszukiwanie takiego kierunku ich rozwoju, który umożliwiłby ujęcie jednocześnie komplementarnych i współzależnych - zarówno wymiarów miasta (ekonomicznego, społecznego, środowiskowego), jak i różnych koncepcji jego rozwoju (m. in. sustainable city, smart city, resilient city). Do takiego ujęcia tematu zainspirowało mnie również podejście, wg którego to na styku nauk o zarządzaniu z innymi dyscyplinami naukowymi ujawniają się często najciekawsze koncepcje naukowe. Z podobnej przyczyny postanowiłam stworzyć zespół współautorski i do pracy nad książką zaprosić koleżanki, których odmienna perspektywa, doświadczenia i umiejętności umożliwiły udoskonalenie koncepcji, doprecyzowanie elementów procedury badawczej i ostatecznie powstanie książki.    

- Dlaczego w swoich badaniach zajęły się Panie tematem rozwoju miasta?

Uzasadnienie dla prowadzonych badań jest dwojakie. Rosnące i zmieniające się potrzeby i świadomość mieszkańców, ograniczenia w dostępie do zasobów, procesy społeczno-demograficzne towarzyszące zmianom w miastach tworzą dynamiczny i złożony system, który jest ciekawym obszarem badań. Po drugie, to potrzeba redukcji dużej ilości informacji, wsparcie diagnozy i monitoringu w zarządzaniu strategicznym miastem. Główną funkcją nauk o zarządzaniu jest bezpośrednia lub pośrednia pomoc różnym organizacjom w racjonalizacji ich funkcjonowania i rozwoju. Wobec tego książka nie jest tylko próbą opisania fenomenu rozwoju miasta. Opracowanie indeksu „fundamentalnej siły miasta”, potencjalnego narzędzia diagnozy i monitoringu, stanowiło w istocie główny cel prowadzonych badań. Mierzenie tego, co ma znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego jest wyzwaniem i jak wskazuje m. in. Noblista Joseph Stiglitz, cały czas potrzebne są nowe mierniki i zmiana sposobu myślenia o tym, co jest składnikiem dobrobytu i jak mierzyć to, co ma znaczenie dla rozwoju społeczno-gospodarczego. Książka ma być głosem w dyskusji na ten temat - ma wypełniać lukę badawczą w tym zakresie

- Jakie cechy znamienne są dla zrównoważonego, inteligentnego i odpornego miasta? Czy Trójmiasto możemy za takie uznać?

Zrównoważone miasto – to miasto rozwijające się zgodnie z koncepcją zrównoważonego rozwoju. Zrównoważony rozwój to równowaga w wykorzystaniu, tworzeniu i zachowaniu współzależnych zasobów naturalnych, ludzkich i kapitałowych; to integracja i trwałość wymiaru gospodarczego, społecznego i ekologicznego miasta. Zarządzanie zasobami i wymiarami powinno być również inteligentne, ponieważ cechą wszystkich zasobów jest perspektywa ich wyczerpania. Miasta w procesie zrównoważonego rozwoju muszą działać mądrze, również z wykorzystaniem najnowszych technologii, zarządzając ograniczonymi zasobami w ramach miejskiej gospodarki, ludzi, rządzenia, mobilności, środowiska i życia. Zgodnie z koncepcją miasta odpornego, miasto utrzymuje lub jest w stanie wrócić na ścieżkę rozwoju po szokach ekonomicznych, społecznych lub środowiskowych. Warunki do rozwoju miasta odpornego tworzy kreatywność, która umożliwia zdolność do samoorganizacji na płaszczyźnie społecznej, ekonomicznej, instytucjonalnej i infrastrukturalnej. Ostatecznie, o fundamentalnej sile miasta decyduje potencjał miasta i jego zintegrowanie „wewnętrzne” na poziomie pojedynczych koncepcji zrównoważonego miasta, inteligentnego miasta i odpornego miasta oraz na poziomie ww. koncepcji łącznie. Efektem tej specyficznej „syntezy” są jednocześnie wdrażane zasady miasta zrównoważonego, inteligentnego oraz odpornego. Na tym etapie w badaniu uwzględniono 18 miast wojewódzkich i trzy zestawy zmiennych dla lat 2014-2019, odpowiadających zrównoważonemu, inteligentnemu i odpornemu miastu oraz połączony zestaw zmiennych – jako zestaw czynników odpowiadających fundamentalnej sile miasta. Wobec przyjętych założeń wyniki badania pokazują, że żadne z analizowanych miast nie zbliżyło się do wzorca przyjętego w ramach każdego z 4 rankingów; nie można również wskazać miasta, które byłoby na stabilnej „ścieżce” rozwoju wg którejkolwiek koncepcji. Na podstawie przeprowadzonej analizy można jednak stwierdzić, iż wojewódzkie miasta w Polsce charakteryzują się pewnymi czynnikami budującymi ich siłę w obszarze społecznym (kapitał ludzki), kulturowym oraz poprzez wzmacnianie relacji między mieszkańcami (kapitał społeczny); natomiast obszarem, który wymaga uwagi ze względu na wysokie negatywne wartości wskaźników jest infrastruktura techniczna oraz aktywność gospodarcza (wymiar ekonomiczny, zasoby produkcyjno-rzeczowe, odporność instytucjonalna, infrastrukturalna i ekonomiczna). Mimo wyraźnych różnic w ramach realizowanych strategii przez analizowane miasta i w ramach poszczególnych rankingów, w których Gdańsk plasował się w dalszej części rankingów, a Warszawa i Kraków były ich liderami, to właśnie Warszawa, Kraków, Gdańsk i Wrocław tworzą grupę podobnych miast. Jednocześnie, od strony metodycznej, trzeba pamiętać, że teoria konstrukcji miar syntetycznych ma swoje ograniczenia, o których szeroko piszemy w książce. Miary syntetyczne reprezentują zbiory danych (było to 100 zmiennych) w postaci jednej wartości – sugestywnej i zrozumiałej, jednak w takim podejściu, indywidualność każdego miasta mogła nie zostać uchwycona, a przecież jednym z kluczowych wniosków i zaleceń dla wdrażania zasad zrównoważonego, inteligentnego oraz odpornego miasta jest identyfikacja i pielęgnowanie tożsamości danego miejsca.  

- Do kogo kierowana jest publikacja?

Jak również napisał wspomniany Joseph Stiglitz to, co mierzymy, przesądza o tym, co robimy. Poszukiwanie sposobu opisania za pomocą wskaźników fenomenu rozwoju miasta, z punktu widzenia naukowego, jest uzupełnieniem określonej luki badawczej. Służy jednak również, a może przede wszystkim, zmianie postaw i kształtowaniu nowej wiedzy dla pogłębionych analiz w warunkach nowych wyzwań społeczno-ekonomiczno-środowiskowych zgodnie z zasadą zrównoważonego i inteligentnego rozwoju, w sposób umożliwiający przetrwanie różnych szoków; może służyć jako narzędzie wspierające w diagnozie i monitoringu strategicznym, pozwalając lepiej „zrozumieć” miasto i zarządzać nim. Choć pomysł badania dojrzewał i wykrystalizował się jeszcze przed pandemią Covid-19, to koncepcja odporności miasta, jego wkroczenia na nową ścieżkę rozwoju, nabiera teraz szczególnego znaczenia. Zrozumienie miasta – jego przestrzeni społecznej, gospodarczej i środowiskowej, ich dynamiki, powiązań między nimi oraz rozwoju to zagadnienia wieloaspektowe i złożone. Niniejsza publikacja nie stanowi podręcznika, ale jest skierowana między innymi do studentów kierunków związanych z zarządzaniem, ekonomią i gospodarką przestrzenną; mamy nadzieję, że będzie też interesującą pozycją zarówno dla osób profesjonalnie zajmujących się problematyką zarządzania rozwojem miasta, jak i sięgnie po nią każdy (tj. mieszkaniec) – najważniejszy interesariusz procesów związanych z rozwojem miasta, zainteresowany i troszczący się o „wspólne miasto” i jego mocne (silne) fundamenty.

 

 

Oprac. EMW/Zespół Prasowy UG

Forma egzaminów i zaliczeń w semestrze zimowym 2021/2022 - Zarządzenie Dziekana »
Data publikacji: Wtorek, 18 stycznia 2022 roku

                     

Zarządzenie nr 4/2021/2022

Dziekana Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

z dnia 10 stycznia 2022 roku

dot. organizacji sesji egzaminacyjnej zimowej w roku akademickim 2021/2022

 

 

1. Ogólną zasadą, jaką należy się kierować planując formę, miejsce i czas egzaminów oraz zaliczeń w sesji egzaminacyjnej, jest respektowanie zasad przyjętych na początku semestru w związku z realizacją zajęć dydaktycznych.

 

2. Egzaminy i zaliczenia powinny się odbywać w formie stacjonarnej, jeżeli liczebność uczestniczących w nich studentów nie przewyższa 35 osób.

 

3. Prowadzący egzamin lub zaliczenie ma prawo zbiorowość studentów liczniejszą niż 35 osób podzielić na mniejsze grupy i zorganizować egzamin/zaliczenie dla poszczególnych grup (do 35 osób) w formie stacjonarnej. Może jednak zdecydować o zorganizowaniu egzaminu/zaliczenia w formie zdalnej dla wszystkich uczestników. Decyzja w tym względzie powinna być podjęta i ogłoszona w harmonogramie sesji egzaminacyjnej z należnym wyprzedzeniem.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

prof. dr hab. Mirosław Szreder

Dziekan Wydziału Zarządzania UG

 

 

Nowa publikacja dra inż. Piotra Sliża »
Data publikacji: Piątek, 14 stycznia 2022 roku

 

Nakładem wydawnictwa DIFIN ukazała się publikacja pt: "Organizacja procesowo-projektowa. Istota, modelowanie, pomiar dojrzałości" autorstwa dra inż. Piotra Sliża z Katedry Organizacji i Zarządzania.

 

 

Od Wydawnictwa:

Książka ma na celu określenie istoty organizacji procesowo-projektowej, jej uwarunkowań, zasad i metod kształtowania, a także metody pomiaru jej dojrzałości. Na tej podstawie Autor przeprowadził ocenę poziomu dojrzałości procesowo-projektowej organizacji funkcjonujących w Polsce oraz zaprezentował rozwiązania procesowe i projektowe w wybranej organizacji. Podstawę empirycznej części monografii stanowi rozwinięcie badań oraz zbiór rozważań i obserwacji autora zgromadzonych podczas implementacji rozwiązań procesowych i projektowych do praktyki gospodarczej. W monografii opisano, w jaki sposób powinna być systemowo skonfigurowana organizacja, w której podejmowane są działania zmierzające do integracji zarządzania procesami i projektami.

 

Link:

https://ksiegarnia.difin.pl/organizacja-procesowo-projektowa-istota-modelowanie-pomiar-dojrzalosci

 

Biuro Dziekana WZR

 

Nowa publikacja pracowników Katedry Inwestycji i Nieruchomości »
Data publikacji: Poniedziałek, 10 stycznia 2022 roku

 

Nakładem wydawnictwa CeDeWu ukazała się publikacja Alternatywne formy lokowania kapitału dla depozytów bankowych autorstwa dr Krzysztofa Kowalke, dr Małgorzaty Rymarzak, mgr Rafała Kramera oraz mgr Mariki Latek.

Efektywne lokowanie kapitału wymaga ciągłej jego migracji między różnymi segmentami rynku. Możliwości inwestycyjne na polskim rynku są szerokie i nie odbiegają znacząco od tych oferowanych w krajach Europy Zachodniej czy Stanach Zjednoczonych. Wśród polskich inwestorów indywidualnych najpopularniejszą formą alokacji kapitału są depozyty bankowe. Jednak wzrost poziomu inflacji oraz obniżki stóp procentowych, które miały miejsce w 2020 roku, spowodowały, że środki zgromadzone na nisko oprocentowanych depozytach bankowych w sposób realny tracą na wartości. Z tego względu istotną kwestią staje się rozpoznanie alternatywnych form lokowania kapitału.

W publikacji przedstawiono wybrane możliwości inwestycyjne, mogące stanowić opłacalną alternatywę dla depozytów bankowych. Ich dobór był podyktowany odmienną specyfiką poszczególnych form alokacji kapitału, stopami zwrotu (w latach 2011-2020), a także zróżnicowanym poziomem ryzyka.

W książce zaprezentowano specyfikę, a także rentowność następujących form alokacji kapitału:

 • jednostek uczestnictwa polskich funduszy inwestycyjnych dłużnych,
 • udziałów w funduszach inwestycyjnych amerykańskiego rynku nieruchomości typu REIT (Real Estate Investment Trusts),
 • domów senioralnych.

Omówienie poszczególnych możliwości inwestycyjnych poprzedzono prezentacją uwarunkowań alokacji kapitału inwestorów indywidualnych, poprzez scharakteryzowanie celów lokowania środków przez inwestorów indywidualnych oraz różnych form i klasyfikacji alokacji kapitału (w tym m.in. inwestycji finansowych i rzeczowych, inwestycji pośrednich i bezpośrednich).

Publikacja ma na celu nie tylko przekazanie Czytelnikowi niezbędnych informacji pozwalających efektywnie ulokować kapitał, ale również dostarczyć wiedzę na temat trendów związanych z alokacją kapitału panujących na rynkach światowych. Ponadto jest to pierwsza na polskim rynku zwarta publikacja prezentująca specyfikę wybranych możliwości inwestycyjnych z punktu widzenia inwestora indywidualnego. Autorzy mają nadzieję, że zawarta w książce wiedza przyczyni się do szybszego i zgodnego ze światowymi tendencjami oraz doświadczeniami rozwoju różnych form lokowania kapitału dostępnych dla polskich inwestorów.

 

Katedra IiN

 

 

Wykład prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej podczas debaty „Kupuj i jedz odpowiedzialnie” »
Data publikacji: Poniedziałek, 10 stycznia 2022 roku

 

Pani prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska, kierownik Zakładu Zarządzania Jakością i Środowiskiem, na zaproszenie Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego oraz Centrum Nauki Hevelianum wzięła udział w debacie pt. „Kupuj i jedz odpowiedzialnie”, podczas której  wygłosiła wykład pt. „Zrównoważona produkcja i konsumpcja”.

Debata była częścią uroczystości, związanych z otwarciem Domu Zdrojowego na terenie Gdańska-Brzeźna, przeznaczonego jako miejsce edukacji ekologicznej mieszkańców Gdańska.

 

Zachęcamy do obejrzenia:

https://www.facebook.com/hevelianum/videos/1052050145342466

 

Biuro Dziekana WZR

 

Ukazał się nowy współautorski artykuł naukowy dr hab. Joanny Sadkowskiej »
Data publikacji: Poniedziałek, 10 stycznia 2022 roku

 

Miło nam poinformować, że w czasopiśmie WSEAS Transactions on Business and Economics, ukazał się artykuł pt. Project culture as a key project success factor: the perspective of Polish project managers (70 pkt.) autorstwa dr hab. Joanny Sadkowskiej (Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw) oraz prof. Joanny Moczydłowskiej (Politechnika Białostocka).  

Publikację w języku angielskim poświęcono problematyce kultury projektu.

WSEAS Transactions on Business and Economics, 2021, vol. 18, s.822-837. DOI:10.37394/23207.2021.18.78

 

Opis:

Project management has the potential to play a key role in the effective functioning of a company. In spite of the intensive development of project management knowledge and tools, however, the ratio of projects which fail is still very high. For the above reason, interest in research dedicated to project success determinants has been increasing. Although existing empirical studies provide numerous evidence on project key-success factors, rrelatively little research has been devoted to examination of project culture in the context of its impact on the final results of projects. The study’s objective entails analysis of how project culture mediates the relationship between project characteristics and project outcome. For this purpose, a questionnaire has been developed, which was distributed among 138 project managers representing Polish enterprises. A theoretical model has been proposed, linking project attributes and project culture to project outcome. The results of the empirical studies indicate that inclusion of project culture, with special attention paid to its openness, significantly contributes to the clarification of the way project attributes affect project outcome.

 

 

 

Biuro Dziekana WZR

Nowa interdyscyplinarna publikacja dr hab. Anny Wojewnik-Filipkowskiej, prof. UG, dr Anny Gierusz oraz mgr Patrycji Krauze-Maślankowskiej »
Data publikacji: Poniedziałek, 03 stycznia 2022 roku

 

Nakładem wydawnictwa CeDeWu ukazała się publikacja Fundamentalna siła miasta. Synteza koncepcji zrównoważonego, inteligentnego i odpornego miasta autorstwa dr hab. Anny Wojewnik-Filipkowskiej, prof. UG (Katedra Inwestycji i Nieruchomości), dr Anny Gierusz (Katedra Statystyki) oraz mgr Patrycji Krauze-Maślankowskiej (Katedra Informatyki Ekonomicznej).

 

 

Zarządzanie miastem – jego przestrzenią społeczną, gospodarczą i środowiskową, dynamiką i powiązaniami między tymi wymiarami to zagadnienie wieloaspektowe i złożone. W szczególności, z powodu rosnących i zmieniających się potrzeb i świadomości mieszkańców, ograniczeń w dostępie do zasobów oraz współczesnych zjawisk związanych z rozwojem miasta, takich jak suburbanizacja, metropolizacja, gentryfikacja, zarządzanie miastem w oparciu o pojedyncze koncepcje nie jest skuteczne. W monografii wykazano, że wartość miasta jest kryterium determinujące zarządzanie miastem, wymaga strategicznego podejścia do zarządzania oraz opisywane dotychczas w literaturze przedmiotu syntetyczne wskaźniki stosowane w ocenie miast nie są powszechnie wykorzystywane. W rezultacie, zaproponowano połączenie istniejących modeli zrównoważonego, inteligentnego i odpornego miasta. Tak powstała koncepcja „fundamentalnej siły miasta” i odpowiadający mu indeks.

Na podstawie analizy przeprowadzonej dla osiemnastu miast w Polsce w latach 2014-2019, monografia poszukuje odpowiedzi m. in. na następujące pytania:

 • Jakie zmienne determinują poziom zrównoważenia, inteligencji i odporności miast?
 • Czy miasta są na „ścieżce” rozwoju zrównoważonego, inteligentnego, odpornego miasta?
 • Jakie wyniki osiągają miasta w porównaniu do innych miast w ramach danego modelu rozwoju?
 • Jak kształtują się wartości indeksu fundamentalnej siły miasta w ocenie względnej?
 • Czy z punktu widzenia poziomu zrównoważenia, inteligencji, odporności i fundamentalnej siły, miasta są do siebie podobne?

 

­­­­­­­­­­­­­­­­­„(…) recenzowane dzieło uważam za nowatorskie, będące oryginalną i odważną próbą określenia związków pomiędzy najważniejszymi elementami trzech znanych koncepcji miasta: zrównoważonego, inteligentnego i odpornego. Autorki wychodzą ze słusznego założenia, że chociaż każda z tych koncepcji została szeroko opisana, to miasto współczesne i miasto przyszłości musi posiadać najważniejsze cechy tych trzech koncepcji podejścia do idei miasta, umieć je zmierzyć i wdrożyć i utrwalać wykorzystując dla rozwoju miejskiego. (…) Opracowanie wskaźnika fundamentalnej siły miasta to realizacja ciekawego, niebanalnego pomysłu, kreującego narzędzie nie tylko świeże, ale przede wszystkim potrzebne w budowaniu strategii miejskiej (…).”

Z recenzji prof. dr hab. Marka Bryxa

 

Książka pojawi się wraz z końcem roku 2021 w sprzedaży na stronie Wydawnictwa: https://cedewu.pl/

 

Biuro Dziekana WZR

 

Nakładem Wydawnictwa UG ukazała się publikacja dr Magdaleny Gostkowskiej-Drzewickiej »
Data publikacji: Poniedziałek, 03 stycznia 2022 roku

Nakładem Wydawnictwa UG ukazała się książka dr Magdaleny Gostkowskiej-Drzewickiej z Katedry Finansów Przedsiębiorstw pt. Finansowanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce.

 

 

Fragment Wstępu

Pomimo trudności związanych ze zgromadzeniem funduszy na inwestycje w innowacje oraz z innymi barierami zniechęcającymi do ich realizacji liczba przedsiębiorstw wprowadzających innowacyjne rozwiązania w Polsce systematycznie rośnie. Świadczy o tym blisko 10-krotny wzrost liczby przedsiębiorstw prowadzących działalność badawczo-rozwojową (B+R) w Polsce, jaki miał miejsce w latach 1999–2018. Zmianie ulega również struktura i wielkość nakładów na innowacje tych podmiotów. Pomimo to poziom innowacyjności polskich przedsiębiorstw jest wciąż niski w porównaniu z poziomem innowacyjności firm z krajów wysoko rozwiniętych, lecz począwszy od 2016 r. wyraźnie widoczne są w tym zakresie tendencje wzrostowe. Zmiany te syntetycznie odzwierciedla Wskaźnik Dojrzałości Innowacyjnej (WDI), który w 2018 r. osiągnął wartość 15,41 pkt na 100 pkt. W 2019 r. wartość tego wskaźnika była znacznie wyższa i ukształtowała się na poziomie wynoszącym 21,92 pkt, co oznacza wzrost o 6,51 pkt w stosunku do 2018 r. Opisywane tendencje odzwierciedlają stałą poprawę siły ekonomicznej polskich przedsiębiorstw i ciągły wzrost poziomu ich innowacyjności. Obserwowany wzrost znaczenia gospodarczego przedsiębiorstw innowacyjnych, rozumianych jako motory rozwoju kraju, rodzi potrzebę badań o charakterze teoriopoznawczym oraz empirycznym w zakresie rozpoznania uwarunkowań finansowych rozwoju innowacyjności polskich przedsiębiorstw. Głównym celem autorki niniejszej monografii jest identyfikacja źródeł i struktury finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw w Polsce.

Link do wydawnictwa:

https://wydawnictwo.ug.edu.pl/produkt/finansowanie-dzialalnosci-innowacyjnej-przedsiebiorstw-w-polsce/

 

Biuro Dziekana WZR

 

 

Z cyklu „Rozmowy o Zrównoważonym Rozwoju”: wywiad z prof. dr hab. Małgorzatą Z. Wiśniewską kierownikiem Zakładu Zarządzania Jakością i Środowiskiem »
Data publikacji: Środa, 22 grudnia 2021 roku

Rozmowa z prof. dr hab. Małgorzatą Z. Wiśniewską kierownikiem Zakładu Zarządzania Jakością i Środowiskiem z Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania UG

 

 

Jak, uwzględniając Pani dorobek naukowy i dydaktyczny, ale też i życiowe doświadczenie, rozumie Pani zrównoważony rozwój?

Bardzo dziękuję za zaproszenie do tego wywiadu i na spotkanie, ponieważ temat jest bardzo ważny. Zatem dziękuję również za to, że mogę podzielić się swoimi refleksjami. Z punktu widzenia nauki opracowano bardzo dużo różnych definicji zrównoważonego rozwoju. Jego rozumienie jest bardzo szerokie, stąd bywa, iż jest on nieco odmiennie przywoływany przez różnych badaczy i znawców. Gdy sama zastanawiam się czym dla mnie jest rozwój zrównoważony, to najistotniejsze, w moim przekonaniu jest zwrócenie uwagi na konieczność myślenia o innych, o przyszłych pokoleniach, tak, by zaspokojenie naszych potrzeb nie zmniejszało szansy na zaspokojenie potrzeb innych osób w przyszłości. Chodzi jednak także o to, by zaspokojenie naszych potrzeb tu i teraz nie ograniczało tu i teraz potrzeb innych. Zarówno w skali lokalnej, jak i globalnej. Jak wiemy, świat jest obszarem kontrastów w dostępie do różnych dóbr, a najbardziej jaskrawym tego przykładem jest dostęp do żywności i wody. Jaskrawość polega na tym, że jedni mają je w nadmiarze, mają i będą mieli do nich ograniczony dostęp.

Zrównoważony rozwój to dla mnie sprawiedliwość w rozdysponowaniu zasobów żywności i wody, to dzielenie się żywnością z tymi, którzy tej żywności potrzebują oraz, nade wszystko, niedopuszczenie do marnotrawienia żywności. Główny grzech współczesnego człowieka polega na tym, że mając żywność i wodę na co dzień, nie szanuje ich i dopuszcza do strat żywności na wielką skalę. Choć walka z głodem od lat jest priorytetem wśród świadomych społeczeństw, to nadal nie jesteśmy na dobrej drodze, by uporać się z tym negatywnym zjawiskiem. Obecnie 700 mln ludzi cierpi głód, a problem ten nie dotyczy już tylko regionów Azji i Afryki. Jego eskalacja wynika również z pandemii, ponieważ głód pojawił się na całym świecie. Także w Polsce jest to poważna kwestia. Wielką szkodą jest zatem to, że takie poważne agendy jak WHO, czyli Światowa Organizacja Zdrowia, FAO, czyli Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, a także inni wielcy tego świata, nadal nie potrafią skutecznie skojarzyć i powiązać ze sobą tych osób i podmiotów, które w nadmiarze dysponują żywnością z tymi osobami i podmiotami, które jej bardzo potrzebują. Tu nie chodzi o żaden luksus, tylko o godność człowieka, o bezpieczeństwo zdrowotne, żywnościowe, czyli o sytuację, w której żadna matka na świecie nie martwi się, że jej dziecko nie ma co jeść.

Podsumowując, dla mnie zrównoważony rozwój to sytuacja polegająca na tym, że człowiek dba o sprawiedliwe wykorzystanie odpowiednich ilości żywności i wody.

Warto też podkreślić, że problem głodu wynika także i z tego, że wiele gatunków roślin, zwierząt na skutek działalności człowieka znika bezpowrotnie, ponieważ ich obszary życiowe są zagrabiane na masową skalę. Człowiek, zaspokajając swoje, często nadmierne potrzeby, przyczynia się do niszczenia tych zasobów również dlatego, że przez działalność gospodarczą powoduje poważne zmiany klimatyczne. Z powierzchni ziemi, jak alarmują eksperci ONZ, może wkrótce zniknąć milion gatunków flory i fauny i można powiedzieć, że na ziemi trwa szóste masowe bezpowrotnego wymierania organizmów. To katastrofa na miarę wyginięcie dinozaurów. Giną przy tym owady i pszczoły, bez których nie ma roślin i życia. Oczywiście są różne organizacje proekologiczne, szczególnie pozarządowe, które robią wszystko, żeby nagłośnić te problemy, ale to my indywidualnie na co dzień też powinniśmy zadbać o to wspólne dobro. Bardzo raduje fakt, że na terenie naszego kampusu zostały postawione ule. Z oburzeniem przyjęłam jednak, że doszło do ich zniszczenia. To, że takie zdarzenie miało miejsce wynika nie tylko z agresji, ale z wieloletnich zaniedbań edukacyjnych całego społeczeństwa. Można powiedzieć, że dokonano swoistego ekobójstwa. Dlatego też chciałam poruszyć inną, zbieżną z tym faktem kwestię. Mam na myśli, m.in. ekoterroryzm, czyli świadome, celowe, niszczenie środowiska po to, żeby zaszkodzić konkurencji. Przykładem jest zatruwanie całych pasiek, pól z roślinami miododajnymi, ale także, m.in. stawów rybnych, tylko po to, żeby jeden konkurent wyrugował z rynku drugiego. Skutki takich działań odczuwa nie tylko rynek, ale całe społeczeństwo i pojedynczy człowiek.

Tym bardziej należy nagłośnić potrzebę niemarnowania, szacunku dla żywności. Niestety, w tej kwestii słabo radzi sobie i Europa i Polska, która zajmuje niechlubne piąte miejsce wśród innych krajów europejskich pod względem wyrzucania żywności na śmietnik. Podkreślę, że marnowanie żywności, w świetle panującego głodu, to poważny problem etyczny. Dlatego powinniśmy nauczyć się, po pierwsze – jej nie marnować, a po drugie – zacząć się nią dzielić.

Są to działania, które ściśle wpisują się w ekonomię współdzielenia, w języku angielskim określaną jako sharing economy, która oczywiście nie dotyczy tylko żywności, ale dzielenia się różnymi dobrami – samochodami, odzieżą, środkami finansowymi, środkami transportu. Wiąże się również z szeroko rozumianą filantropią i jest to dobra przeciwwaga dla nadmiernej konsumpcji, która skupia się na zaspokojeniu często krótkoterminowych potrzeb. Dzielenie się żywnością może być odpowiedzią dla nadmiernego konsumpcjonizmu.

Chciałam powiedzieć, że w swojej pracy naukowej od lat zajmuję się takimi zagadnieniami. Jako specjalistka od zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w ujęciu systemowym, konsumenckim, pracuję nad zagadnieniami dotyczącymi takiego zarządzania organizacją, aby do finalnego konsumenta trafiała żywność zgodna z wymaganiami, odpowiadająca jego potrzebom. Ponieważ jest to problematyka bardzo obszerna, w ramach swoich zainteresowań prowadzę także badania dotyczące zrównoważonej konsumpcji żywności. Obecnie, m.in. i we współpracy z kolegami z innych ośrodków naukowych w Polsce, realizuję badania dotyczące freeganizmu i foodsharingu. Pierwsze zjawisko polega na pozyskiwaniu, przygotowywaniu i spożywaniu żywności wyrzucanej, uznanej za odpad. Dodam, że w Polsce aż w 60% za marnowanie żywności odpowiadają gospodarstwa domowe. Freeganie to osoby, które same określają się jako dumpster divers, nurkujące w śmieciach, ale również mówią o sobie, że są czyścicielami żywności, bowiem, poprzez szacunek do żywności, swoisty styl i filozofię życia, nie dopuszczają do jej marnowania. Żywność pozyskują ze śmietników wystawionych obok hipermarketów, restauracji, czy innych podobnych punktów. Zjawisko to zaczyna być coraz szerzej akceptowane w Polsce, a dowodem jest fakt, iż niektóre restauracje zawierają niepisane umowy z tymi grupami, przekazując im informację, gdzie i kiedy taka żywność będzie możliwa do pozyskania.

Największy akcent chciałabym w czasie naszej rozmowy położyć na drugie zjawisko, czyli dzielenie się żywnością. Funkcjonuje ono pod dwiema nazwami, jako food sharing, co oznacza akt dzielenia się produktami żywnościowymi, a także jako foodsharing, którym jest społeczny, oddolny ruch w tym zakresie. To drugie określenie utożsamiane jest także z lodówką, półkami, gdzie można bezpiecznie pozostawić żywność, której nie potrzebujemy, np. po świętach, po rodzinnych spotkaniach, by przekazać ją tym ludziom, którzy bardziej jej potrzebują. Te miejsca powstają za zgodą stacji sanitarno-epidemiologicznej. Bardzo łatwo jest je założyć, wystarczy zgoda wspomnianego urzędu, a następnie grupka wolontariuszy, która zajmie się czyszczeniem, porządkowaniem i utrzymaniem tego miejsca w odpowiednim stanie. Chodzi też o selekcję i usuwanie żywności, która nie nadaje się już do spożycia. Ten ruch przywędrował do nas z Niemiec i stosunkowo prężnie się rozwija. W Polsce mamy już około 80 takich jadłodzielni. Jeden z takich punktów jest ulokowany na Wydziale Nauk Społecznych naszego Uniwersytetu.

Te idee, które Pani wymieniła są szlachetne, potrzebne, sensowne, ale stoją w opozycji do przyjętego modelu ekonomicznego opartego na konsumpcji. Jaka według Pani jest możliwość pogodzenia, zbalansowania, czy nawet pchnięcia gospodarki w kierunku współdzielenia, mimo mniejszych zysków?

Moim zdaniem konieczna jest równowaga i współpraca na wielu poziomach. Każda nowa, początkowo uważana za skrajną, inicjatywa, rodzi problemy i kontrowersje. Konieczna jest zatem edukacja od podstaw, w szkołach podstawowych, średnich, w uczelniach, szczególnie na wydziałach ekonomicznych, żeby pokazać, iż istnieje przeciwwaga dla drapieżnej gospodarki i konsumpcji. Tym bardziej, że nikomu już nie trzeba tłumaczyć, że nadmierna produkcja, konsumpcja, eksploatacja dóbr, przyczyniają się do niszczenia środowiska, czyli tego świata, w którym życie człowiek i jego bracia mniejsi. Oczywiście gospodarka rządzi się swoimi prawami. To dzięki niej otaczamy się dobrobytem i się rozwijamy. Często też wygenerowany przez gospodarkę zysk jest transferowany na naukę, na zaspokojenie różnych potrzeb społecznych. Ale wiemy również, że gospodarka nie będzie się rozwijała zawsze w sposób tak intensywny, jak obecnie, ponieważ już wyraźnie odczuwamy, że brakuje surowców do produkcji i wyczerpią się źródła ich pozyskania. Trzeba znaleźć równowagę, mieć na uwadze prosty rachunek koszt-korzyść, wsłuchiwać się w głosy ekspertów, naukowców, młodego i nieobojętnego na to, co się dzieje, pokolenia, wykształcić w sobie wewnętrzny mechanizm samoograniczający. Jesteśmy zobowiązani do tego, żeby następnym pokoleniom przekazać jak najwięcej wartości z tych, z których my teraz korzystamy i które cenimy.

To chyba czas zmienić wskaźniki rozwoju, nieoparte na corocznym bogaceniu się społeczeństwa, ale też na kosztach rozwoju z uwzględnieniem wpływu na środowisko w dłuższej perspektywie?

Tak, to prawda. Badania, które prowadzę samodzielnie i przy pomocy swojego zespołu, dotyczą także zagadnienia szczupłego zarządzania, określanego mianem lean management. To zarządzanie polegające na unikania marnotrawstwa w procesie, to identyfikacja działań, czynności, które generują straty dla organizacji, środowiska, dla otoczenia, dla pracownika i dla jakości produktu. Lean management w wersji green lean polega na gospodarowaniu niskoemisyjnym, nieskoodpadowym. To skupienie się na poszanowaniu materiałów, surowców, którymi się dana organizacja posługuje. Jeżeli w organizacji będziemy zwracać uwagę na te obszary, a następnie na te punkty w gospodarce, w których można uniknąć tego typu strat, można też zawczasu podjąć działania, które do tych strat nie dopuszczą. Wówczas znajdą się środki na to, żeby z tych oszczędności pokryć np. koszty kolejnych, proekologicznych inwestycji, pozwalających na to, by w dłuższej perspektywie można było z poziomu danej organizacji i gospodarki kraju osiągać przyjęte wskaźniki zrównoważonego rozwoju, czy te, w perspektywie 2030, czy inne, wyznaczone na dalszą przyszłość.

Czy w pani pracy dydaktycznej poruszany jest temat marnotrawstwa?

Na naszym Wydziale kieruję Zakładem Zarządzania Jakością i Środowiskiem. Te dwa aspekty – jakość i środowisko wzajemnie się uzupełniają, także od strony dydaktycznej. Przekazujemy naszym studentom, przyszłym menedżerom, że pojęcie jakości jest bardzo szerokie i kojarzy się z dobrem, z czymś szlachetnym lub nawet z doskonałością funkcjonowania. Straty pojawiają się wtedy, gdy jakość ta nie jest odpowiednia. Mamy wówczas do czynienia z brakami, niezgodnościami, wycofaniami produktu z rynku, co często rodzi problemy związane z odpadami, ze zmarnowaniem energii, surowców, zapasów, wysiłku i pracy ludzkiej. Od zarania koncepcje zarządzania jakością, wypracowane modele zarządzania w tym zakresie, wśród swoich podstawowych filarów uwzględniają nie tylko satysfakcję klienta, lecz także dobro ogółu, dobro społeczne. Współczesne zarządzanie jakością w organizacji to bowiem także zapewnienie dobrych warunków pracy, poszanowanie środowiska naturalnego, ergonomia pracy, dbałość o to, by pracownik dobrze się czuł na swoim stanowisku, bo właśnie w tym dobrostanie człowieka w jego miejscu zatrudnienia dostrzeżono źródło sukcesu. Z tego też powodu w tzw. modelach doskonałości, o których już wspomniałam, zaczęły się stopniowo pojawiać kryteria dotyczące potrzeby zrównoważonego rozwoju, zobowiązujące organizację do dbałości nie tylko o zyski, ale także o pracownika, o społeczeństwo i otoczenie, w którym dana organizacja funkcjonuje. To samo można powiedzieć o znanej powszechnie normie ISO 9001, która dotyczy zarządzania jakością. Nasi studenci są przygotowywani do uzyskania uprawnień audytora wewnętrznego z tym zakresie. Oceniając organizację chcącą się legitymować certyfikatem zgodności z tą normą, powinni wiedzieć, jak sprawdzić, czy określiła kontekst w ramach którego funkcjonuje. Ten kontekst to otoczenie fizyczne firmy, jej interesariusze , jej wpływ na środowisko, na rozwój społeczności lokalnych. Na naszych zajęciach studenci, nie tylko Wydziału Zarządzania, ale np. Wydziału Chemii, Biotechnologii, uczą się także o roli innej ważnej normy – ISO 14001, dotyczącej stricte zarządzania środowiskowego. Jak wspomniałam, prowadzimy także wiele zajęć poświęconych jakości i bezpieczeństwu żywności. Tematyka na nich poruszana ściśle wpisuje się w problematykę zrównoważonego rozwoju. Jako przykład mogę wskazać zagadnienia dotyczące zrównoważonego rolnictwa oraz standardu GlobalGAP, ukierunkowanego na zapewnienie dobrej praktyki rolniczej, na ochronę bezpieczeństwa żywności na etapie produkcji roślinnej, hodowlanej, a także na inne ważne grupy standardów, wymaganych przez wielkie sieci handlowe (np. standard BRCGS), w których zawarto konieczność troski o żywność, jej jakość i bezpieczeństwo w całym cyklu życia. De facto, każdy z tych standardów wpisuje się w ideę bezpieczeństwa żywności i bezpieczeństwa żywnościowego. Bezpieczeństwo żywności jest to zapewnienie, że żywność jest wolna od zagrożeń fizycznych, chemicznych i mikrobiologicznych, które zagrażają życiu i zdrowiu konsumenta. Natomiast bezpieczeństwo żywnościowe, polegające na tym, że w danym miejscu i czasie ludzkość ma dostęp do żywności o odpowiednich walorach odżywczych. Osobiście tym tematom poświęciłam 85% wszystkich swoich prac naukowych łącznie z doktoratem, pracą habilitacyjną czy tzw. książką profesorską. Od strony dydaktycznej, z kolei, z moimi Koleżankami z Zakładu, czyniłam i czynię wszystko, by te i zbieżne z nimi aspekty stawały się coraz bardziej widoczne na naszym Wydziale i poza nim, także w procesie popularyzacji wiedzy. Doprowadziłam też do powstania specjalności, która funkcjonowała przez 10 lat i wykształciła wielu profesjonalistów m.in. audytorów systemu zarządzania środowiskowego, audytorów bezpieczeństwa żywności, którzy są bardzo cenieni w praktyce. W ofercie dydaktycznej naszego Zakładu, funkcjonującego w ramach Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw, prowadzimy różne przedmioty, w języku polskim i angielskim, w tym, m.in. takie jak: ochrona środowiska, ekologia, green business, ocena oddziaływania na środowisko, audytor systemu zarządzania jakością i środowiskiem, ekonomiczne aspekty zarządzania środowiskiem. W pracy przyświeca mi myśl naszego słynnego, polskiego prakseologa Tadeusza Kotarbińskiego, iż tylko dobra jakość jest godna gatunku homo sapiens. Maksyma ta spaja wszystko, co oferujemy w dydaktyce i badaniach dotyczących szeroko rozumianej jakości produktów, uwzględniającej aspekty ochrony środowiska, godziwej pracy, płacy, braku współczesnego niewolnictwa. To ostatnie zagadnienie dotyczy, np. przetwórstwa spożywczego, na rzecz którego od wczesnych swoich lat pracują, m.in. dzieci w krajach Trzeciego Świata.

Dopóki cena decyduje o zainteresowaniu produktem, to producenci będą szukać tanich produktów. Pani profesor niezwykle była interesująca ta część rozmowy, szczególnie holistyczne rozumienie zrównoważonego rozwoju. Proszę powiedzieć, jakie chciałaby Pani zaproponować działania, które mogłoby być wprowadzone w naszym uniwersytecie?

Wrócę do wątku dzielenia się żywnością. Jeżeli z pokorą przyjrzymy się temu, co się dzieje w naszych spiżarniach, w naszych lodówkach, to wielu z nas przyzna, że mogłoby lepiej planować swoje zakupy, a następnie gospodarować tymi zapasami żywności, które posiada. Wielu z nas mogłoby się podzielić żywnością, którą niekiedy bez refleksji wyrzuca się do kosza na śmieci. Byłabym bardzo usatysfakcjonowania, gdyby w naszym kampusie uniwersyteckim powstała nie jedna, ale kilka jadłodzielni. Myślę, że dla dobra naszej społeczności akademickiej, ale, również otoczenia, w którym żyjemy, mieszkańców Trójmiasta, którzy być może też są w potrzebie, taka inicjatywa powinna być upowszechniona. Na pewno zmotywowałoby to i studentów i pracowników do zastanowienia się, czy i jak możemy w tej kwestii pomóc. Jak wspomniałam, koszty takiej inicjatywy nie są wielkie, a może ona przynieść korzyści – od podstawowej, polegającej na tym, że podzielimy się z potrzebującymi, po edukacyjną – gdyż w ten sposób będziemy promować postawy prospołeczne, prośrodowiskowe, tak, by w duchu zrównoważonego rozwoju przyczyniać się do redukcji marnotrawstwa żywności.  Można zacząć małymi krokami, tak, jak było to przed laty w przypadku selekcji odpadów. Dzisiaj kolorowe pojemniki na śmieci są obecne na każdym wydziale. Myślę też, że znaleźliby się studenci, pracownicy, wolontariusze, którzy włączą się lokalnie w inicjatywę dzielenia się żywnością. Studentów wypada tylko zachęcić do opracowania aplikacji, pozwalającej na przekazywanie stosownej, aktualizowanej na bieżąco informacji o tym, gdzie i jaka żywność jest dla potrzebujących dostępna.

Bardzo dziękuję Pani Profesor.

 

Centrum Zrównoważonego Rozwoju UG

 

źródło: https://czrug.ug.edu.pl/

 

Nowa interdyscyplinarna monografia naukowa pracowników Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw oraz Katedry Bankowości i Finansów »
Data publikacji: Środa, 22 grudnia 2021 roku

 

Nowa interdyscyplinarna monografia naukowa pracowników Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw oraz Katedry Bankowości i Finansów:

 • dr Alicja Antonowicz
 • dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
 • dr Patryk Kaczmarek
 • dr Jędrzej Siciński

 

”Kryzys i erozja kondycji finansowej. Barometr upadłości czy sygnał do restrukturyzacji? Finanse, statystyka i studia przypadków”

 

POBIERZ KSIĄŻKĘ W PDF

 

Z przedmowy:

Oddajemy w ręce Czytelników książkę związaną z szeroko pojętą problematyką restrukturyzacji i upadłości przedsiębiorstw. To z jednej strony bardzo trudne etapy cyklu życia organizacji, z drugiej – towarzyszące naszej przestrzeni życia gospo-darczego nieustannie, więc warte uwagi i głębszego zrozumienia. Tak jak człowiek i jego indywidualne życie stanowią pewną składową szerszego ekosystemu relacji, tak przedsiębiorstwa – niezależnie od specyfiki i skali działania – są składnikiem większego, złożonego systemu gospodarczego. Realizacja podstawowej działalności operacyjnej tych jednostek wiąże się zatem z koniecznością nawiązywania relacji zarówno na poziomie mikro- jak i makrootoczenia. Nie jest w zasadzie możliwym funkcjonowanie podmiotu w warunkach próżni ekonomicznej – każda jednostka realizująca cele komercyjne (ale i nie tylko) musi w większym lub mniejszym stopniu zabiegać o zawiązanie relacji w otaczającej ją przestrzeni gospodarczej. Zrozumienie natury procesów zachodzących w wymiarach otoczenia jest ponadto podstawą do zrozumienia m.in. podstaw formułowania strategii organizacji, jak i szerzej – zarządzania podmiotem.

 

Z recenzji pracy:

Podjęta przez Autorów problematyka jest niezwykle aktualna i ważna zarówno z teoretycznego jak i praktycznego punktu widzenia. Autorzy dokonali holistycznego spojrzenia z jednej strony na procesy restrukturyzacyjne przedsiębiorstw, a z drugiej strony – na procesy upadłościowe. Zaletą publikacji jest rzetelna kwerenda studiów literaturowych oraz interesujące wnioski, polemiki, dygresje i wywody Autorów będące cennym wkładem do nauki – w szczególności w nurcie badań nad bankructwami, restrukturyzacjami i upadłościami.

Prof. dr hab. Anna Szelągowska

 

Problematyką monografii jest zagadnienie sytuacji kryzysowej i pogarszającej się sytuacji ekonomiczno-finansowej w przedsiębiorstwach, a zatem niezwykle ważna, a także jak pokazała wciąż trwająca pandemia (COVID-19), aktualna kwestia w badaniach naukowych. Autorzy monografii zamieścili w niej bardzo kompleksową wiedzę i praktyczne zastosowania w biznesie, co stanowi wartość dodaną publikacji.

dr hab. Paweł Dec, prof. SGH

 

 

 

WZR

 

Rozliczenie praktyk studenckich - informacja »
Data publikacji: Środa, 22 grudnia 2021 roku

 

Biuro Dziekana WZR

Nowa współautorska publikacja dr hab. Eweliny Sokołowskiej, prof. UG i dr Anny Dziadkiewicz »
Data publikacji: Środa, 22 grudnia 2021 roku

 

W czasopiśmie Risks ukazała się nowa publikacja pt.: Evolutionary Game Analysis of the Partners’ Behavior in the Rural E-Payment Market of China (70 pkt.) autorstwa prof. Jerzego W. Wiśniewskiego (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Jinghua Wu (Sichuan Agricultural University), dr hab. Eweliny Sokołowskiej, prof. UG (Katedra Finansów Przedsiębiorstw WZR) oraz dr Anny Dziadkiewicz (Katedra Marketingu WZR).

„The rural e-payment market in China is becoming one of the important topics in the research field because of its contribution to the efficiency of fund flows in the economy. Further development of the rural e-payment market mainly depends on its partners’ acceptance. In March 2020, 776.08 million people were using mobile payments in China. After the COVID-19 pandemic in China, the Payment and Clearing Association of China launched an action to encourage citizens to use mobile payments. In this article evolutionary game theory is presented. The benefits of e-payments between financial institutions and users are studied. Based on the analysis of the partners’ selection of costs and profits as well as other factors, important conclusions were drawn. The growth of the rural economy is beneficial to the change of the partners’ behavior in the rural e-payment market. Dynamic evolution of the partners’ behavior makes the supply and demand for rural e-payment services consistent. In order to create more benefits, financial institutions will lead the move to merge the rural e-payment market with the China National Advanced Payment System. These research results are beneficial for its growth by developing strategies to encourage more partners to take part in the rural e-payment market in China.”

 

Link do publikacji: https://www.mdpi.com/2227-9091/9/12/220

 

 

Biuro Dziekana WZR

 

 

„Dajemy w Łapę!” - ruszyła zimowa zbiórka dla zwierząt ze schroniska! »
Data publikacji: Poniedziałek, 20 grudnia 2021 roku

 

Gotowi na Święta? Przedświąteczne porządki już za Wami? To dobrze. Tylko nie wyrzucajcie starych tekstyliów - możecie je oddać na rzecz podopiecznych trójmiejskich schronisk dla zwierząt. Jeśli macie w domu nadmiar zbędnych ręczników, koce lub stare poszewki pościelowe, podzielcie się ze zwierzakami!

 

Zbiórka potrwa do końca grudnia!

 

Przez cały rok w schronisku zużywa się mnóstwo ręczników do m.in. osuszania psów po kąpieli, a kocyki i poszewki służą przede wszystkim kociętom i szczeniętom, a więc magazyny tekstyliów w schronisku trzeba uzupełniać praktycznie cały czas.

Pamiętajmy, że tekstylia nie muszą być nowe, ale powinny być czyste - w schronisku nie ma technicznej możliwości wyprać i wysuszyć większej ilości takich rzeczy. Co ważne - z przyczyn sanitarnych schronisko nie może przyjmować rzeczy z wypełnieniem takich jak poduszki, kołdry i materace.

- Zbiórka witamin, karmy i tekstyliów w Schronisku trwa przez cały rok, ale zdajemy sobie sprawę, że nie każdy kto chciałby oddać np. jeden ręcznik, smycz czy puszkę karmy ma czas aby tam podjechać. Postanowiliśmy to ułatwić naszym pracownikom i studentom organizując zbiórkę na uczelni – mówi Łukasz Bień kierownik Biura Parlamentu Studentów UG.

- Należy pamiętać, że duża część mieszkańców Schronisk to zwierzaki potrzebujące naprawdę dobrej jakościowo karmy, która pomoże im szybko dojść do zdrowia, dlatego tak ważna jest nie ilość, a przede wszystkim jakość karmy, którą teraz zbieramy. Obecnie zimą bardzo potrzebne są także derki zabezpieczające psy przed zimnem. Psy niestety często je niszczą, więc potrzeby w tym zakresie są naprawdę duże – dodaje Weronika Wolska z Zespołu Promocji UG.

 

Do końca grudnia dla podopiecznych schroniska zbieramy przede wszystkim:

PSY:

1. Karma bytowa sucha (drobna)

2. Sucha mobility

3. Sucha obesity/satiety/weight management

4. Sucha hypoalergic ROYAL CANIN

5. Sucha gastrointestinal

6. Sucha mobility+satiety (nowy rodzaj) potrzebna w grudniu

7. Mokra senior Animonda

8. Sucha gastrointestinal low fat

9. Derki ocieplające przeciwdeszczowe (ciepłe)

 

KOTY:

1. Karma bytowa sucha (drobna)

2. Sucha gastrointestinal

3. Sucha urinary+satiety

4. Bytowa mokra kocięta Animonda

5. Bytowa mokra i sucha babycat

 

OLEJE, WITAMINY i in.:

1. Inflamex panine (canine solution – mobility in dogs)

2. Power dog (witaminowo-aminokwasowa mieszanka paszkowa)

3. Olej łososiowy (brit care) – opakowania 1000 ml

4. Proszek do uszu BIO-GROCM

5. Smycze (zwykłe)

6. Obroże

7. Koce

8. Ręczniki

9. Poszewki pościelowe (bez wypełnienia!)

 

Miejsce zbiórki: Wydział Zarządzania – hol główny, stolik obok choinki

oraz specjalnie oznakowane kartony w budynkach innych wydziałów UG w Gdańsku, Sopocie i Gdyni oraz w budynku Rektoratu UG.

 

Koordynatorem projektu jest: Zespół Promocji UG we współpracy z Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej UG, Parlamentem Studentów UG i Radami Samorządów Studentów poszczególnych wydziałów.

 

Obowiązek noszenia maseczek w przestrzeniach wspólnych »
Data publikacji: Piątek, 17 grudnia 2021 roku

 

Szanowni Państwo: Pracownicy, Studenci i Doktoranci,

 

Przypominamy, że noszenie maseczek w przestrzeniach wspólnych budynku obowiązuje także podczas przerw w zajęciach na korytarzach i holach budynku (nie tylko przy wejściu do budynku).

 

Obowiązek wynika z Zarządzenia Rektora nr 138/R/21 z dnia 30 września 2021 r. w sprawie wymogów bezpieczeństwa na terenie Uniwersytetu Gdańskiego oraz zasad wykonywania pracy zdalnej w UG w okresie zagrożenia wirusem SARS-CoV-2.

 

Zbiórka wsparcia dla uchodźców »
Data publikacji: Wtorek, 14 grudnia 2021 roku

 

„Społeczność Akademicka dla potrzebujących” (nr zbiórki MSWiA - 2021/3207/KS)

Ukazała się współautorska publikacja dr Kamili Stańczak-Strumiłło pt. ”Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych” »
Data publikacji: Wtorek, 14 grudnia 2021 roku

Miło nam poinformować, że nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się nowa publikacja pt. „Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych” autorstwa dr Kamili Stańczak-Strumiłło (Katedra Finansów Przedsiębiorstw) oraz dr hab. inż. Romana Kotapskiego, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu).

Od wydawcy:

Problematyka zarządzania finansami podmiotów leczniczych stanowi ciekawy obszar badań i jest przedmiotem zainteresowania zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Wynika to głównie ze wzrastającego znaczenia opieki zdrowotnej dla jednostek, a także całych społeczeństw. Ma to szczególne znaczenie w kontekście zmian demograficznych – starzenia się społeczeństw, wydłużania czasu trwania życia, a także w kontekście istotnego postępu w obszarze wiedzy i technologii medycznej. To z kolei rodzi zapotrzebowanie na specjalistyczną wiedzę z zakresu zarządzania finansami podmiotów leczniczych wśród wielu grup interesariuszy – praktyków zarządzających finansami tych jednostek, pracowników jednostek samorządu terytorialnego, pracowników Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ), naukowców, studentów. Niniejsza monografia wychodzi naprzeciw opisywanym potrzebom – stanowi kompendium wiedzy o zarządzaniu finansami w podmiotach leczniczych uwzględniające specyfikę gospodarki finansowej tych podmiotów. W opracowaniu podkreślono także różnorodny charakter podmiotów medycznych publicznych i prywatnych oraz implikacje, jakie niesie to dla ich gospodarki finansowej.

Publikacja sfinansowana ze środków projektu PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG).

Link do publikacji: Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych - Wydawnictwo (ug.edu.pl)

Biuro Dziekana WZR

Association for Information Systems (AIS) przyznało tytuł AIS Distinguished Member prof. dr. hab. Stanisławowi Wryczy »
Data publikacji: Piątek, 10 grudnia 2021 roku

Association for Information Systems (AIS) jest międzynarodowym akademickim stowarzyszeniem pracowników naukowo-badawczych i dydaktycznych z dziedziny informatyki ekonomicznej. Liczy ponad 4500 pracowników z ponad 100 krajów. Ostatnio AIS przyznało tytuł AIS Distinguished Member prof. dr. hab. Stanisławowi Wryczy (Katedra Informatyki Ekonomicznej), który bardzo aktywnie uczestniczył w pracach AIS przez szereg lat.

Prof. Wrycza jest założycielem, pierwszym i aktualnym prezesem polskiego oddziału stowarzyszenia PLAIS (The Polish Association for Information Systems) i organizatorem corocznego wydarzenia naukowego pod auspicjami AIS - EuroSymposium, odbywającego się na Wydziale Zarządzania UG. Polski oddział PLAIS za swoją działalność od kilku lat jest wyróżniany jako Outstanding Chapter w gronie 45 oddziałów narodowych AIS-u.

Wyróżnienie dla prof. Wryczy uzasadniono następująco: “For supporting the association by maintaining continuous membership, for sharing your skills and talents by serving in an association leadership role, and for advancing the field of research through AIS and AIS affiliated journals. Congratulations on fulfilling this outstanding achievement in support of our professional association”.

 

 

 

Biuro Dziekana WZR

Wspólne seminaria naukowe z ekonomii i zarządzania Związku Uczelni im. Fahrenheita »
Data publikacji: Środa, 08 grudnia 2021 roku

 

 

Zapraszamy do udziału we wspólnych seminariach naukowych współorganizowanych przez Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej oraz Wydział Ekonomiczny i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Cel i założenia seminariów z ekonomii i zarządzania Związku Uczelni im. Daniela Fahrenheita

Przekonani o tym, że wymiana myśli naukowej w obrębie trzech uczelni tworzących Związek Uczelni Fahrenheita pozwoli lepiej niż do tej pory analizować i rozwiązywać aktualne problemy ekonomiczne, inaugurujemy cykl wspólnych seminariów naukowych. Do udziału w nich zapraszamy przede wszystkim badaczy z Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego, a również Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W formule on-line seminaria te pozostają otwarte dla wszystkich zainteresowanych osób, także spoza Związku Uczelni Fahrenheita.

Ufamy, że szeroka dyskusja naukowa i prezentowane w niej różne perspektywy widzenia współczesnych zagadnień gospodarczych i społecznych, umożliwią powstawanie międzyuczelnianych grup badawczych, zdobywanie wspólnych projektów i podniesienie jakości badań.

Połączenie wysiłków badawczych z trzech uczelni pozwoli zwiększyć rangę i prestiż gdańskiego ośrodka naukowego w zakresie nauk ekonomicznych oraz nauk o zarządzaniu i jakości. Wzajemne poznanie warsztatu badawczego, często tych samych metod badawczych, niezależnie od ich zastosowań w zagadnieniach medycznych, technicznych czy ekonomicznych, ułatwi doskonalenie metodologii badań w odniesieniu do nowych wyzwań, mających najczęściej więcej niż jeden wymiar.

Seminaria rozpoczną się od 3-odcinkowego cyklu zorganizowanego przez inicjatorów, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej oraz Wydział Ekonomiczny i Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Podczas kolejnych spotkań (trwających ok. 90 minut) wydziały zaprezentują swój potencjał badawczy i doświadczenia związane z dotychczasową współpracą. Gospodarzem pierwszego seminarium będzie Wydział Ekonomiczny UG.

Zapraszamy na pierwsze spotkanie (w formie on-line) w czwartek 2 grudnia 2021 r. o godz. 17:00.  

Link do spotkania
Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania
 
Bardzo liczymy na włączenie się w tę inicjatywę wszystkich naukowców naszego Związku. Dzielmy się naszą wiedzą i naszym doświadczeniem w szerszym niż do tej pory gronie!

 

dr hab. Małgorzata Gawrycka
profesor Politechniki Gdańskiej
Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomii PG

dr hab. Monika Bąk
profesor Uniwersytetu Gdańskiego
Dziekan Wydziału Ekonomicznego UG

prof. dr hab. Mirosław Szreder
Dziekan Wydziału Zarządzania UG

 

 

Posiedzenie Zespołu ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN na Wydziale Zarządzania »
Data publikacji: Wtorek, 07 grudnia 2021 roku
 
W dniu 25 listopada 2021 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Obszarów Miejskich i Metropolitalnych przy Komitecie Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk. Tematem posiedzenia były „Problemy zarządzania nieruchomościami gmin”.
 
Wykłady wprowadzające wygłosili:
 
 • dr hab. Bartłomiej Marona, prof. UEK, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego UEK,
 • dr hab. Dariusz Trojanowski, prof. UG, Katedra Inwestycji i Nieruchomości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański.
 
W dyskusji udział wzięła m.in. Katarzyna Gruszecka-Spychała, Wiceprezydent Miasta Gdyni. Sesji przewodniczył prof. dr hab. inż. arch. Piotr Lorens z Politechniki Gdańskiej.
 
Prezentacje wprowadzające do dyskusji merytorycznej:
 
 • Zarządzanie nieruchomościami gmin w świetle teorii zarządzania publicznego – dr hab. Bartłomiej Marona, prof. UEK, Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego, Uniwersytet Ekonomiczne w Krakowie
 • Koncepcja Asset Management w zarządzaniu nieruchomościami gmin w Polsce – aspekty teoretyczne i praktyczne – dr hab. Dariusz Trojanowski, prof. UG, Katedra Inwestycji i Nieruchomości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański

 

 

Biuro Dziekana WZR

Mikołajkowy Turniej Szachowy »
Data publikacji: Czwartek, 02 grudnia 2021 roku

Drodzy studenci, doktoranci oraz pracownicy,

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Mikołajkowym Turnieju Szachowym organizowanym przez Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej UG przy wsparciu Samorządu Studentów Politechniki Gdańskiej oraz Samorządu Doktorantów Politechniki Gdańskiej.

Turniej odbędzie się  6.12.2021 w godzinach 18-21

Tempo gry : 10 min + 0 sek.

Mikołajkowy turniej szachowy jest turniejem mającym na celu promocję szachów jako sportu, spędzania czasu przy wysiłku intelektualnym oraz promocję uczelni zrzeszonych w Związku Fahrenheita. Aby uatrakcyjnić wydarzenie turniej będzie komentowany w czasie rzeczywistym przez profesjonalnego komentatora szachowego, oraz Mistrza Fide Kacpra Poloka, który komentuje na bieżąco różne wydarzenia szachowe na kanałach chess24.pl

Uczestnicy: studenci, pracownicy i doktoranci Uniwersytetu Gdańskiego oraz Politechniki Gdańskiej.

Miejsce: turniej odbędzie się w przestrzeni wirtualnej na platformie chess.com Platforma umożliwia jednocześnie rozgrywanie gier w systemie szwajcarskim, jednocześnie po turnieju, każdy z wygranych zostanie sprawdzony przez tę platformę aby stwierdzić czy dany gracz nie korzystał z pomocy silnika szachowego. Aby wziąć udział konieczne jest założenie konta na platformie co nie jest trudne i zajmuje około 2 minut.

Warunkiem uczestnictwa jest dołączenie do klubu szachowego na portalu chess.com : https://www.chess.com/club/mikolajkowy-turniej-szachowy

Nagrody: dla zwycięzców przewidziane są atrakcyjne nagrody takie jak książki o tematyce szachowej czy gadżety z logotypami.

Formularz do zapisów : https://forms.office.com/r/nT6xrMWRia

 

Letnie Międzynarodowe Spotkanie Naukowe 2022 w Peru »
Data publikacji: Środa, 01 grudnia 2021 roku

MEiN otrzymało za pośrednictwem MSZ informację z Ambasady Republiki Peru w Warszawie o możliwości zgłaszania udziału w „Letnim Międzynarodowym Spotkaniu Naukowym 2022”, które odbędzie się w dniach 2 - 4 stycznia 2022 r. 

Organizatorami wydarzenia, stanowiącego platformę zrzeszającą peruwiańskich i zagranicznych naukowców, są: Międzynarodowa Rada Naukowo-Technologiczna,  Ministerstwo Spraw Zagranicznych Peru, CONCYTEC, Uniwersytet Ricardo Palma oraz Krajowy Uniwersytet Inżynierii (UNI).

Szczegółowe informacje dot. tego cyklicznego wydarzenia znajdują się na stornie https://eciperu.net/.

Organizatorzy zapraszają zagranicznych naukowców do przesyłania prac badawczych, które zostaną przedstawione podczas wydarzenia, w celu wymiany doświadczeń i wiedzy oraz nawiązania współpracy między instytucjami badawczymi w Peru i zagranicą. Nabór trwa do 30 listopada br.

 

 

Rekrutacja studentów do Rady Wydziału na kadencję 2021 - 2024 »
Data publikacji: Wtorek, 07 grudnia 2021 roku
 
 
Rekrutacja studentów do Rady Wydziału na kadencję 2021 - 2024
 • Chcesz mieć wpływ na decyzje dotyczące Wydziału i naszej społeczności?
 • Chcesz reprezentować głos studentów na forum społeczności akademickiej WZR?
 • Chcesz bliżej poznać realia w których funkcjonuje Wydział?
Zgłoś swoją kandydaturę na członka Rady Wydziału Zarządzania!
 
Obecna kadencja obejmuje lata 2021 - 2024. Udział studentów w Radzie stanowi 12 miejsc. 4 z nich obsadza Samorząd Studentów WZR, natomiast 8 oddaje do Waszej dyspozycji!
 
Zgłoszenia można składać od 25 listopada do 2 grudnia br. w godzinach 9.00 - 12.00 w Biurze Dziekana, pok. 100 (formularz dostępny w biurze)
 
lub
 
od 25 listopada do 7 grudnia br. za pośrednictwem formularza znajdującego się pod adresem: https://forms.office.com/r/3LhxKux5Uk
 
W celu wypełnienia formularza online konieczne jest zalogowanie się na studenckie konto w serwisie Office 365 (dane do logowania znajdują się w Portalu Studenta w zakładce Office 365).
 
Może czekamy właśnie na Ciebie? Nie zwlekaj i działaj!
 
Samorząd Studentów Wydziału Zarządzania
Biuro Dziekana WZR
Nowa współautorska publikacja dr Katarzyny Welzant z Katedry Bankowości i Finansów »
Data publikacji: Piątek, 03 grudnia 2021 roku

 

Miło nam poinformować, że ukazała się nowa publikacja, której współautorką jest dr Katarzyna Welzant (Katedra Bankowości i Finansów) pt.: „Funkcjonowanie przedsiębiorstw w Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz Polskiej Strefie Inwestycji. Aspekty prawne, podatkowe i księgowe”.

Prezentowana publikacja stanowi praktyczne omówienie zasad funkcjonowania przedsiębiorstw w Specjalnej Strefie Ekonomicznej oraz Polskiej Strefie Inwestycji. Opracowanie zawiera kluczowe zagadnienia związane z korzystaniem z pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorcom na nowe inwestycje. Jest zbiorem praktycznych zagadnień prawno-podatkowych. Autorzy oprócz przedstawienia podstaw prawnych danego zagadnienia, wskazują na istotne aspekty praktyczne danego tematu, dodatkowo wzbogacając je przykładami. Książka zawiera aktualne orzecznictwo sądów oraz poglądy doktryny.

Poszczególne zagadnienia poruszane w książce omówione zostały również z uwzględnieniem proponowanych zmian zawartych w tzw. „Polskim Ładzie”, tj. ustawie o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy IX kadencji Nr 1532), która w diametralny sposób ingeruje w kształt dotychczasowego systemu podatkowego. Opracowanie uwzględnia również zmienione Wytyczne UE w sprawie regionalnej pomocy państwa na lata 2022–2027 (2021/C153/01), w ramach których określono zasady i warunki wykorzystania regionalnej pomocy inwestycyjnej oraz rozwinięto zapisy Rozporządzenia 651/2014.

Książka stanowi również materiał dla studentów i doktorantów oraz pracowników naukowo-dydaktycznych do wykorzystania w procesie dydaktycznym oraz w szkoleniach. 

 

Źródło oraz informacja o książce:

https://www.ksiegarnia.beck.pl/18276-funkcjonowanie-przedsiebiorstw-w-specjalnej-strefie-ekonomicznej-oraz-polskiej-strefie-inwestycji-aspekty-prawne-podatkowe-i-ksiegowe-michal-gosek#opis

 

Biuro Dziekana WZR

 

 

Zaprezentuj swoje badania i zostań młodym Fahrenheitem »
Data publikacji: Piątek, 26 listopada 2021 roku

Młodzi pracownicy i doktoranci Uniwersytetu Gdańskiego, prowadzący badania o potencjale komercjalizacyjnym, są adresatami konkurs Univentum Labs Ideas - Young Fahrenheit, organizowanego przez Spółkę celową UG Univentum Labs we współpracy z Centrum Transferu Technologii UG. - Mamy nadzieję, że uda nam się dotrzeć do szerokiego grona młodych pracowników uczelni i zachęcić ich do spróbowania swoich sił na rynku - mówi dr hab. Wojciech Bizon, prof. UG, Prezes Univentum Labs.

 

 

Celem konkursu jest zarówno promocja ciekawych badań prowadzonych na Uniwersytecie Gdańskim, jak i zidentyfikowanie osób oraz zespołów realizujących prace B+R o potencjale rynkowym.

- Inicjatywa jest skierowana do młodych pracowników i doktorantów niezależnie od dziedziny nauki - mówi dr Andrzej Poszewiecki, Wiceprezes Zarządu Univentum Labs. - Nie oczekujemy biznes-planów, a prezentacji realizowanych przez pracowników uczelni badań, które zdaniem ich autorów mają potencjał rynkowy, czyli mogą stać się punktem wyjścia do założenia własnego przedsiębiorstwa np. w formie spin offu lub też udzielenia licencji.

Dotychczas działające przy UG spółki spin off zostały założone przez pracowników i doktorantów uczelni z wydziałów Chemii, Biotechnologii, Biologii oraz Oceanografii i Geografii. Niestety brakuje wśród nich rozwiązań z zakresu np. informatyki, ekonomii, czy też edukacji. Dlatego organizatorzy konkursu Young Fahrenheit liczą na dotarcie do naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki.

- Mamy nadzieję, że zarówno laureaci, ale także inni uczestnicy konkursu będą mogli wspólnie z naszą spółką ubiegać się również o środki na rozwój swoich pomysłów w nowej perspektywie unijnej i brać udział w konkursach, które powinny rozpocząć się w pierwszej połowie 2022 r. - dodaje dr hab. Wojciech Bizon, prof. UG, Prezes Univentum Labs.

Konkurs Univentum Labs Ideas - Young Fahrenheit ma dwa etapy. Pierwszy z nich trwa do 15 grudnia 2021 r. W tym terminie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz opisać swoje badania i wskazać ich potencjał komercjalizacyjny. W drugim etapie, do którego wybrane zostaną najciekawsze pomysły, odbędzie się krótka prezentacja pomysłu oraz rozmowa z członkami kapituły konkursu, złożonej z przedstawicieli świata nauki i biznesu. Do końca semestru zimowego wyłonieni zostaną laureci konkursu.

Dla najciekawszych propozycji przewidziano nagrody pieniężne. Za zajęcie I miejsca nagroda finansowa wynosi 5 tys. zł., za II miejsce 2.5 tys. zł., a za III miejsce 1 tys. zł.

Więcej informacji o konkursie na stronie wydarzenia.

EMW/Zespół Prasowy UG
Nowy numer „Gazety Uniwersyteckiej” z prezentacją Wydziału Zarządzania »
Data publikacji: Środa, 01 grudnia 2021 roku

 

W najnowszym numerze „Gazety Uniwersyteckiej” https://gazeta.ug.edu.pl/aktualny-numer/, oprócz wielu interesujących tekstów, znajdziemy prezentację Wydziału Zarządzania UG – jego teraźniejszość i historię. Zawarte są w tej prezentacji wypowiedzi m.in. naszych pracowników, studentów i absolwentów.

Zachęcamy do lektury!

Wersja drukowana „Gazety Uniwersyteckiej” będzie dostępna w holu naszego Wydziału w najbliższych dniach.

 

Biuro Dziekana WZR

 

 

ERGO Hestia partnerem kierunku WPiA i WZR »
Data publikacji: Piątek, 26 listopada 2021 roku
Dzięki zawartej umowie ERGO Hestia została partnerem kierunku Wydziałów Prawa i Administracji oraz Wydziałów Zarządzania "Ubezpieczenia. Studia interdyscyplinarne" oraz Koła Naukowego Prawa Ubezpieczeniowego.
 
16 listopada 2021 r. na Wydziale Prawa i Administracji UG podpisana została umowa o współpracy z ERGO Hestią. Wydział Prawa i Administracji reprezentowali: Dziekan WPiA dr hab. Wojciech Zalewski, prof. UG i Dziekan WZr UG prof. dr hab. Mirosław Szreder, a ERGO Hestię: pani Dagmara Senda (Deputy HR Director) i pani Dominika Kaliska z Biura Doboru i Rozwoju Kadr. Towarzyszyli im: dr hab. Dorota Maśniak, prof. UG, Kierownik Pracowni Prawa Ubezpieczeniowego oraz mgr Dawid Rogoziński, opiekun pomocniczy Koła Naukowego Prawa Ubezpieczeniowego, koordynujący współpracę z nowym Partnerem.
 
ERGO Hestia od 30 lat jest obecna na krajowym rynku ubezpieczeń i od samego początku prowadzi swoją siedzibę w Sopocie. W ten sposób stała się naturalnym partnerem zarówno edukacji prawnoubezpieczeniowej na Uniwersytecie Gdańskim, jak również aktywności studenckiej we wszelkich obszarach związanych z ubezpieczeniami i rynkiem finansowym w ogólności. 
 
Na mocy zawartego porozumienia ERGO Hestia S.A. zapewni udział praktyków biznesu ubezpieczeniowego w zajęciach prowadzonych na obu wydziałach, ze szczególnym uwzględnieniem studiów II stopnia - "Ubezpieczenia", a także kontynuować będzie serię warsztatów rozwojowych dla Studentek i Studentów zaangażowanych w działalność Koła Naukowego. Będą to zarówno warsztaty prawnicze, jak i ogólnokompetencyjne - związane m.in. z marketingiem produktowym, kulturą korporacyjną, sztuką autoprezentacji i efektywnego uczestnictwa w rozmowach kwalifikacyjnych, czy tworzeniem produktów ubezpieczeniowych. 
 
Studenci wszystkich kierunków zyskają zaś możliwość uczestnictwa w programach odpłatnych staży i praktyk wakacyjnych zarówno w pionach prawniczych ubezpieczeniowej korporacji jak również tych zajmujących się likwidacją szkód, marketingiem, pricingiem, dystrybucją czy underwrittingiem. 
 

Liczymy na owocną współpracę z naszym nowym Partnerem i już teraz zapraszamy nasze Studentki i naszych Studentów do wykorzystania szans, jakie daje im nawiązana współpraca ze światem biznesu ubezpieczeniowego. 

 

oprac.MNG/ZP

Ukazała się publikacja „Wybrane instrumenty w doskonaleniu jakości usług” »
Data publikacji: Środa, 24 listopada 2021 roku

Miło nam poinformować, że ukazała się nowa publikacja autorstwa pracowników Zakładu Zarządzania Jakością i Środowiskiem: dr inż. Ewy Malinowskiej oraz dr Małgorzaty Szymańskiej-Brałkowskiej pt: „Wybrane instrumenty w doskonaleniu jakości usług”.

 

„Monografia jest wynikiem doświadczeń autorek w obszarze wykorzystania wybranych instrumentów doskonalenia jakości usług w praktyce gospodarczej. Stanowi odpowiedź na potrzebę pojawienia się na rynku publikacji skierowanej do organizacji usługowych, w tym przedsiębiorstw, które próbują poprawić swoją konkurencyjność na rynku. Ważnym argumentem skłaniającym autorki do napisania niniejszej książki była chęć wsparcia organizacji usługowych w sytuacji wychodzenia z kryzysu związanego z pandemią SARS-CoV-2, która wyraźnie spowolniła rozwój gospodarczy na świecie.

Książka stanowi również materiał dla studentów i doktorantów oraz pracowników naukowo-dydaktycznych do wykorzystania w procesie dydaktycznym oraz w szkoleniach. W monografii zaprezentowano podstawy teoretyczne poparte praktycznymi przykładami, pokazującymi, jak doskonalić organizację, zwracając uwagę na kwestie związane z ochroną środowiska. Ponadto ukazuje, jak doskonalić organizację w zgodzie ze środowiskiem naturalnym. Wybrane instrumenty doskonalenia jakości usług mogą pomóc w zwiększeniu konkurencyjności przedsiębiorstw, mogą wskazać, jakie obszary organizacji wymagają poprawy i co zrobić, aby rozwiązać konkretny problem.”

Źródło oraz Informacja o książce:

https://ksiegarnia.difin.pl/zapowiedzi/wybrane-instrumenty-w-doskonaleniu-jakosci-uslug

 

Biuro Dziekana WZR

Program małych grantów - UGrants »
Data publikacji: Wtorek, 23 listopada 2021 roku

Program małych grantów - UGrants realizowany jest w ramach Inicjatywy Doskonałości Uczelnia Badawcza (IDUB) w Uniwersytecie Gdańskim. W ramach programu ustanowiono cztery konkursy dedykowane doktorantom i nauczycielom akademickim w zależności od stopnia zaawansowania kariery naukowej. Program umożliwia otrzymanie dofinansowania badań wstępnych i działań przygotowawczych zmierzających do zaplanowania projektu badawczego i zdobycia środków na jego realizację.

 

 

Rodzaje konkursów
 • UGrants-startwsparcie doktorantów szkół doktorskich oraz młodych naukowców w publikowaniu w prestiżowych czasopismach lub wydawnictwach naukowych. Laureat otrzyma grant w wysokości 15 000 zł (możliwe zwiększenie do kwoty 20 000 zł). Warunkiem rozliczenia udziału w konkursie jest przekazanie manuskryptu publikacji do redakcji czasopisma naukowego lub wydawnictwa z aktualnie obowiązującego wykazu ministerstwa właściwego ds. nauki.
 • UGrants-first – wsparcie doktorantów szkół doktorskich oraz naukowców w pozyskaniu pierwszego grantu badawczego oraz w publikowaniu w prestiżowych czasopismach lub wydawnictwach. Laureat otrzyma grant w wysokości 20 000 zł. Warunkiem rozliczenia udziału w konkursie jest złożenie aplikacji grantowej do zewnętrznej instytucji finansującej oraz przekazanie manuskryptu publikacji do redakcji czasopisma naukowego lub wydawnictwa z aktualnie obowiązującego wykazu ministerstwa właściwego ds. nauki.
 • UGrants-bridge – wsparcie naukowców w zwiększeniu efektywności pozyskiwania zewnętrznych grantów badawczych oraz w publikowaniu w prestiżowych czasopismach lub wydawnictwach.
 • UGrants-advanced – wsparcie naukowców w zwiększeniu efektywności pozyskiwania grantów europejskich, w tym grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) oraz w publikowaniu w najbardziej prestiżowych czasopismach lub wydawnictwach. Laureat otrzyma grant w wysokości 30 000 zł. Warunkiem rozliczenia udziału w konkursie jest złożenie aplikacji grantowej w ramach programu europejskiego oraz przekazanie manuskryptu publikacji do redakcji czasopisma naukowego lub wydawnictwa z aktualnie obowiązującego wykazu ministerstwa właściwego ds. nauki za 140, 200 lub 300 pkt.

 

Kto może złożyć wniosek?

 

W zależności od konkursu:

 • doktorant szkoły doktorskiej Uniwersytetu Gdańskiego (UGrants-start, UGrants-first)
 • nauczyciel akademicki zatrudniony w Uniwersytecie Gdański w podstawowym miejscu pracy na stanowisku badawczo-dydaktycznym lub badawczym (UGrants-start, UGrants-first, UGrants-bridge, UGrants-advanced)

Dodatkowe ograniczenia:

UGrants-first – wnioskodawca nie kierował projektem badawczym finansowanym ze źródeł zewnętrznych oraz w dniu składania wniosku nie ubiega się o takie finansowanie w roli kierownika projektu, od uzyskania tytułu doktora nie upłynęło 7 lat od dnia złożenia wniosku

 

Rodzaje kosztów podlegające dofinansowaniu
 1. materiały i drobny sprzęt,
 2. usługi obce;
 3. wyjazdy służbowe;
 4. wizyty, konsultacje;
 5. pozostałe koszty;

Szczegółowe informacje dot. kosztów znajdują się w regulaminach konkursów.

 

Szczegółowe informacje:

https://ug.edu.pl/nauka/inicjatywa-doskonalosci-uczelnia-badawcza/program-malych-grantow-ugrants

Ukazało się 6 publikacji pracowników Katedry Rachunkowości »
Data publikacji: Środa, 24 listopada 2021 roku

Miło nam poinformować, iż ukazało się sześć (siódma jeszcze w opracowaniu wydawnictwa) nowych publikacji naukowych (monografii współautorskich) pracowników Katedry Rachunkowości, będących efektem współpracy w ramach Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Rachunkowość 2021 (którego organizatorem w tym roku była Katedra Rachunkowości WZR UG).

Koordynatorami i jednocześnie współautorami tych książek byli (w kolejności alfabetycznej):

 1. Dr Nelli Artienwicz
 2. Dr Grzegorz Bucior
 3. Dr Maciej Gierusz
 4. Dr Leszek Maciej Hyży
 5. Dr Marek Ossowski
 6. Dr Ewa Spigarska
 7. Dr hab. Arleta Szadziewska, prof. UG
 8. Dr Beata Zackiewicz-Brunke

 

Szczegółowe informacje dotyczące publikacji wraz z linkami przekierowującymi do poszczególnych e-booków:

Autorzy:

Maciej Gierusz

Joanna Błażyńska

Stanisław Hońko

Małgorzata Rówińska-Král’

Przejdź do książki

https://books.google.pl/books?id=TxVEEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

 

Autorki:

Arleta Szadziewska

Iwona Majchrzak

Marzena Remlein

Anna Szychta

Przejdź do książki

https://books.google.pl/books?id=WRVEEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

 

Autorzy:

Grzegorz Lew

Maria Nieplowicz

Marek Ossowski

Beata Zackiewicz-Brunke

Przejdź do książki

https://books.google.pl/books?id=XRVEEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=pl#v=onepage&q&f=false

 

Autorki:

Nelli Artienwicz

Dominika Korzeniowska

Elżbieta Jaworska

Ewa Wanda Maruszewska

Przejdź do książki

https://books.google.pl/books?id=6yNEEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

 

Autorzy:

Grzegorz Bucior

Elżbieta Jaworska

Roman Kotapski

Wioletta Turowska

Przejdź do książki

https://books.google.pl/books?id=hSJEEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

 

Autorzy:

Maciej Leszek Hyży

Ewa Grabowska- Kaczmarczyk

Elżbieta Jędruczyk

Dawid Obrzeżgiewicz

Przejdź do książki

https://books.google.pl/books?id=8yNEEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=pl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

 

Katedra Rachunkowości

 

 

 

Nowa współautorska publikacja dr Olgi Martyniuk z Katedry Finansów Przedsiębiorstw »
Data publikacji: Poniedziałek, 22 listopada 2021 roku

Ukazała się nowa publikacja pt. „Mobilisation of survivability capital – family firm response to the coronavirus crisis” autorstwa dr Olgi Martyniuk z Katedry Finansów Przedsiębiorstw wraz z dr Beatą Żukowską i dr hab. Robertem Zajkowskim, prof. uczelni (UMSC w Lublinie) w International Journal of Enterpreneurial Behavior &Research (IF 2020 - 4,412).

Survivability capital is a unique resource resulting from the “familiness” constituting an inherent feature of family firms. Familiness represents the ability of family members to reinforce the financial and non-financial resources of businesses facing threats to their economic existence. This work proposes and examines various dimensions of the survivability capital construct, verifying whether family firms expecting deterioration of their economic situation or problems with survival due to the COVID-19 crisis can mobilise sufficient capital to survive.”

 

Więcej szczegółów:

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/IJEBR-02-2021-0147/full/html

 

Biuro Dziekana WZR

Zbiórka na leczenie nowotworu. Pomóż pracownikowi UG »
Data publikacji: Piątek, 19 listopada 2021 roku

Kosztowne, kompleksowe ale skuteczne leczenie w Niemczech to szansa na odzyskanie zdrowia przez dra inż. Zbigniewa Brylewicza, wieloletniego pracownika Centrum Informatycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Trwa zbiórka, do której wciąż można się przyłączyć. - Każda wpłacona kwota będzie dla mnie dużym wsparciem. Można zalicytować również przedmioty na Facebooku w grupie „Outlet dla Zbyszka”. Ja i moi bliscy wierzymy, że cuda się zdarzają.

Rak. Diagnoza, przed którą stanąć może każdy z nas. Niepodważalna. Przytłaczająca. Moment, w którym pomoc, zwłaszcza finansowa, jest nieoceniona - podjęcie walki z chorobą wymaga bowiem wcześniejszego pokrycia drogiego leczenia.

O życie walczy obecnie pracownik Uniwersytetu Gdańskiego, dr inż. Zbigniew Brylewicz z Sekcji Wsparcia Informatycznego Administracji Centralnej UG, który od 2013 roku czuwa nad siecią komputerową Wydziału Chemii. Z wykształcenia doktor chemii, z zamiłowania informatyk kochający muzykę, śpiewający i grający na gitarze.

Każdy z nas może wciągnąć pomocną dłoń i  przyłączyć się do zbiórki.

- Moje życie zawsze było nierozerwalnie związane z muzyką. Grałem na gitarze, śpiewałem uczyłem się tych umiejętności od najlepszych. Miałem nawet, już dwukrotnie, okazję zaprezentować swoje umiejętności pracownikom Wydziału Chemii UG podczas Wydziałowych Wigilii. Jednak przyszedł dzień, w którym pierwszy raz zabrzmiała fałszywa i smutna nuta o nazwie nowotwór - mówi dr inż. Zbigniewa Brylewicza. - Mój świat pogrąża się w nieprzeniknionej ciszy, a muzyka przestała być balsamem dla duszy i ciała... Ból stał się codziennością, tak samo jak strach o życie.

Zaczęło się od bóli kręgosłupa, coraz częstszych i dotkliwszych, które skutecznie utrudniły funkcjonowanie.

- Wykonałem podstawowe, rutynowe badania. Wyniki nie napawały optymizmem. Wdrożyłem pierwsze zalecenia lekarskie – dieta, ćwiczenia, leki. Ból nadal nie dawał za wygraną. Kolejne badania. Wyniki nie pozostawiły złudzeń – zaawansowany nowotwór prostaty. Później wszystko działo się bardzo szybko. Pojawiły się przerzuty na kości, ogromny ból, utarta siły, trudności w oddychaniu - czytamy na Siepomaga.pl.

Szansą okazało się kompleksowe leczenie w klinice w Niemczech. Koszty tego leczenie są jednak ogromne i przekraczają możliwości rodziny. Dlatego potrzebna jest pomoc finansowa. Każda wpłacona kwota będzie dużym wsparciem.

- Przepisany mi lek onkologiczny powinienem przyjmować przez dwa lata. To koszt ok. 250 tys. zł., które muszę pokryć osobiście. Do tego dojazdy do Niemiec, gdzie mam lekarza prowadzącego, prywatny onkolog w Polsce – to wszystko wymaga ogromnych nakładów finansowych, które nas przerosły - przyznaje dr Zbigniew Brylewicz. - Stąd zbiórka na Siepomaga.pl wspierana przez Facebookową grupę wsparcia „Outlet u Zbyszka”. Pomóżcie, by moja muzyka życia mogła brzmieć dalej.

Nowotwór zabija 10 milionów osób rocznie. Z najnowszych danych Krajowego Rejestru Nowotworów wynika, że w Polsce rocznie diagnozuje się go u prawie 170 tys. osób, umiera ok. 100 tys. pacjentów.

Elżbieta Michalak-Witkowska/Zespół Prasowy UG
Wykład otwarty online - Waluty cyfrowe i zdecentralizowane finanse »
Data publikacji: Środa, 17 listopada 2021 roku

Zapraszamy do udziału w wykładzie online dra Pawła Widawskiego, Wiceprezesa Zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa, pt.: „Waluty cyfrowe i zdecentralizowane finanse - nowy etap rozwoju innowacji finansowej”.

 

Wykład online odbędzie się we wtorek 16 listopada 2021r. o godz. 13.00 na platformie ClickMeeting.

Temat: Waluty cyfrowe i  zdecentralizowane finanse - nowy etap rozwoju innowacji finansowej

Czas trwania wykładu: 60 minut. 

Prowadzący wykład: dr Paweł Widawski, Wiceprezes Zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa

 

W trakcie wykładu zostaną poruszone m.in. następujące treści:

- Czym są kryptoaktywa?   

- Czym są waluty cyfrowe banków centralnych?

- Zdecentralizowane finanse (DeFi) a tradycyjny sektor finansowy.

- Jak zdecentralizowane finanse wpłyną na rozwój innych sektorów (Web.3.0, metaverse, NFT).

 

Prelegent: dr Paweł Widawski, Wiceprezes Zarządu Fundacji Polska Bezgotówkowa

Adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Wcześniej dyrektor Zespołu Systemów Płatniczych i Bankowości Elektronicznej w Związku Banków Polskich, członek Zarządu Europejskiej Rady ds. Płatności oraz członek Komitetu Płatniczego Europejskiej Federacji Bankowej. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz programu Leadership Academy for Poland.

 

W wykładzie online można uczestniczyć na dwa sposoby:

1. Rejestrując się indywidualnie, poniżej link rejestracyjny wraz z instrukcją, lub

2. Zachęcamy pracowników naukowo-dydaktycznych do udostępnienia w czasie rzeczywistym transmisji online podczas swoich zajęć na ekranie w sali wykładowej. Rejestruje się wykładowca, natomiast studenci oglądają wykład w sali na ekranie. W takim przypadku studenci także mogą otrzymać certyfikat uczestnictwa, jedynie będziemy potrzebować listy obecności – najlepiej w excelu w osobnej kolumnie Imię i w osobnej Nazwisko. Szczegóły odnośnie listy proszę uzgodnić z Marcinem Wąsik-Wiszniewskim - marcin.wasik@nzb.pl . 

 

Rejestracji na wykład online można dokonać od razu po otrzymaniu maila, sugerujemy nie później niż 15 min przed rozpoczęciem wykładu:

Aby zarejestrować się na wykład, prosimy o kliknięcie w poniższy link (należy wpisać imię, nazwisko, nazwę uczelni oraz adres e-mail):

https://bde.clickmeeting.com/waluty-cyfrowe-i-zdecentralizowane-finanse-nowy-etap-rozwoju-innowacji-finansowej-wyklad-fpb/register?_ga=2.194436836.857600966.1636377988-1833075133.1584278932

 

Po zarejestrowaniu się otrzymacie Państwo wiadomość e-mail, zawierającą link do wykładu online, która zostanie wysłana na adres e-mail wskazany podczas rejestracji (gdyby nie było maila w skrzynce głównej należy sprawdzić Spam lub inne foldery poczty).

Wykład online ma charakter interaktywny dzięki możliwości zadawania pytań i dzielenia się własnymi opiniami na czacie. Czat będzie moderowany.

WAŻNE: W wykładzie online można uczestniczyć korzystając najlepiej z komputera/laptopa (także można korzystać ze smartfonu lub tabletu) używając aktualnej przeglądarki internetowej: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari lub Edge. Najlepiej skorzystać z aktualnej wersji przeglądarki Google Chrome.

 

CERTYFIKAT: Każdy uczestnik po wykładzie otrzyma maila z podziękowaniem wraz z linkiem do certyfikatu uczestnictwa(wystawiony na podane podczas rejestracji Imię i Nazwisko). 

Studenci uczestniczący w wykładzie online poprzez udostępnienie transmisji w sali wykładowej otrzymają certyfikat (w pdf) od wykładowcy (jeśli wykładowca prześle listę obecności - imię i nazwisko w osobnych kolumnach).

Studenci Wydziału Zarządzania mogą wziąć udział w wykładzie dzięki współpracy dra Błażeja Lepczyńskiego z Katedry Bankowości i Finansów ze Związkiem Banków Polskich/WIB w zakresie działań edukacyjnych.

 

Biuro Dziekana WZR

 

 

 

Absolwenci UG zapraszają na spotkanie z J. K. Bieleckim »
Data publikacji: Wtorek, 16 listopada 2021 roku

Po prawie dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa Stowarzyszenie Absolwentów WSHM, WSE w Sopocie i Wydziałów Ekonomicznych UG powraca do cyklu spotkań z wybitnymi absolwentami sopockich wydziałów UG. 18 listopada zaplanowano pierwsze z nich. Gościem specjalnym będzie były premier, Jan Krzysztof Bielecki. Rozmowę rozpoczynającą spotkanie poprowadzi prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz.

Spotkania sopockiego Stowarzyszenia Absolwentów UG tradycyjnie odbywają się w czwartki, stąd też ich nazwa – Czwartki z Absolwentami. Z powodu konieczności ograniczenia bezpośrednich kontaktów w czasie pandemii musiały one być zawieszone. Pandemia wprawdzie jeszcze się nie skończyła, ale przy zachowaniu środków ostrożności spotkania są już możliwe. Dlatego władze Stowarzyszenia zdecydowały się powrócić do tradycji czwartkowych spotkań.

Gościem specjalnym pierwszego po przerwie Czwartku z Absolwentami będzie Jan Krzysztof Bielecki, prezes Rady Ministrów w 1991 roku, jeden z liderów Kongresu Liberalno-Demokratycznego, w latach 1989–1993 poseł na Sejm X i I kadencji, w latach 1992–1993 minister-członek Rady Ministrów ds. kontaktów z Europejską Wspólnotą Gospodarczą, w latach 2003–2010 prezes zarządu Banku Pekao. Kawaler Orderu Orła Białego. W 1973 r. ukończył studia na Wydziale Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego ze specjalnością ekonomiki transportu morskiego. W latach 70. pracował jako asystent w Instytucie Ekonomiki Transportu Wodnego.

Spotkanie rozpocznie się od wywiadu, który przeprowadzi z gościem prof. Leszek Pawłowicz, który także ukończył studia w 1973 r. na Uniwersytecie Gdańskim na Wydziale Ekonomiki Produkcji. Obecnie jest profesorem w Katedrze Bankowości i Finansów Wydziału Zarzadzania UG, a także wiceprezesem zarządu Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową i przewodniczącym Rady Fundacji Centrum Myśli Strategicznych. Rozmowa będzie dotyczyła zarówno okresu studiów i pracy na wydziałach ekonomicznych UG, jak i bieżącej sytuacji gospodarczej.

Absolwenci serdecznie zapraszają studentów i pracowników Uniwersytetu Gdańskiego, a także wszystkie osoby zainteresowane zagadnieniami z zakresu polityki gospodarczej. Spotkanie jest otwarte, ale organizatorzy proszą o zachowanie podstawowych zasad obowiązujących podczas spotkań organizowanych w okresie pandemii – dezynfekcji rąk przy wejściu do Wydziału Zarzadzania i noszenia maseczek.

Spotkanie odbędzie się 18 listopada o godz. 17.00 na Wydziale Zarzadzania Uniwersytetu Gdańskiego zlokalizowanym w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 101, w sali B-22.

 

Na zdjęciu: Jan Krzysztof Bielecki wita się z Aleksandrem Kwaśniewskim podczas zjazdu absolwentów sopockich wydziałów UG 25 czerwca 2016 r. Fot. Mateusz Ochocki/KFP

Bankowy Fundusz Gwarancyjny zaprasza do udziału w konkursie na najlepsze prace dyplomowe z zakresu stabilności systemu finansowego »
Data publikacji: Wtorek, 16 listopada 2021 roku

Bankowy Fundusz Gwarancyjny organizuje kolejną edycję konkursu na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i doktorskie z zakresu stabilności systemu finansowego.

Celem Konkursu jest promowanie rozwoju wiedzy na temat szeroko rozumianych uwarunkowań stabilnego działania sektora bankowego, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji, jakie spełniają systemy gwarantowania depozytów oraz przymusowa restrukturyzacja w Polsce i na świecie.

Dla autorów prac wyróżniających się wysokim warsztatem naukowo-badawczym przewidziane są nagrody pieniężne (od 2500 do 15000 PLN) oraz możliwość publikacji w wydawanym przez BFG czasopiśmie naukowym "Bezpieczny Bank".

BFG zaprasza do uczestniczenia w tegorocznej edycji Konkursu zarówno pracowników naukowych, jak i studentów, którzy obronili prace licencjackie, magisterskie lub doktorskie w Uniwersytecie Gdańskim w 2021 r.

Więcej informacji dotyczących zasad Konkursu znajduje się na stronie internetowej Funduszu www.bfg.pl/konkurs oraz pod numerem telefonu (22) 583 08 78.

 

 

Rekrutacja do programu wymiany studentów i doktorantów MOST »
Data publikacji: Piątek, 19 listopada 2021 roku

MOST to Program Mobilności Studentów i Doktorantów, który od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem studentów i doktorantów, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad trzydziestu polskich uczelni partnerskich.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W REKRUTACJI

NA SEMESTR LETNI w ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

Termin rekrutacji: od 31 października 2021 r. do 30 listopada 2021 r.

 

Wszelkie szczegóły na temat Programu MOST dostępne są na stronie: http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna

Informacje o poszczególnych etapach rekrutacji znajdują się na stronie:

https://ug.edu.pl/studenci/studia-i-i-ii-stopnia-oraz-jednolite-magisterskie/rozwoj-kariera/most/rekrutacja-krok-po-kroku

Informacje znaleźć można także na Facebooku:

https://www.facebook.com/programmost2000/photos/a.1706866356210802/3172878779609545/ 

lub u Uczelnianego Koordynatora Programu MOST, e-mail: mk@ug.edu.pl

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z ideą programu, bowiem niemal 30 zrzeszonych w nim uczelni to czołówka polskiej edukacji publicznej – słowem, każdy z pewnością odnajdzie ofertę dla siebie.

Webinar dla studentów z 9 zwolnieniami w ACCA (Accelerate) »
Data publikacji: Poniedziałek, 15 listopada 2021 roku

W ramach wsparcia studentów z prawem do 9 zwolnień w ACCA w podjęciu kolejnych kroków w ACCA, czyli w przejściu do trybu egzaminacyjnego ACCA na poziomie Strategic Professional ACCA przygotowało bezpłatny webinar dedykowany studentom Accelerate, dla których pierwszym egzaminem w ACCA będzie właśnie egzamin z poziomu Strategic Professional.

Ready to take the step up from Applied Skills to Strategic Professional level?

Join ACCA and expert tutor Ashim Kumar as we focus on how to best prepare for the next stage in your ACCA journey. 

This webinar is highly recommended to the students who are exempted from Applied Skills level exams, especially Accelerate Programme users. We will give clear guidelines how to bridge the skills and exam technique gap, where to find relevant study support and learning resources. We will cover differences in question types and how to achieve professional marks. Webinar includes also Q&A session.

Please register following this link: https://bit.ly/2ZuEETI

More information

 

Biuro Dziekana WZR

 

 

 

Naukowcy z UG w Radzie Gdańskiego Forum Zmian Klimatu »
Data publikacji: Wtorek, 16 listopada 2021 roku

Ośmioro wybitnych naukowców i ekspertów specjalizujących się w tematyce klimatu i miasta, w tym dr Magdalena Lazarus z Wydziału Biologii UG oraz dr Krzysztof Szczepaniak z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, powołanych zostało do Rady Gdańskiego Forum Zmian Klimatu. Zadaniem Forum jest próba rozwiązania najbardziej istotnych problemów miasta dotyczących globalnych zmian zachodzących w środowisku, a rolą naukowców jest to, by zaproponować władzom Gdańska najbardziej odpowiednie rozwiązania.

Założenia stworzonego przez Gdańsk planu adaptacji do zmian klimatycznych aktualizowane są na spotkaniach Gdańskiego Forum Zmian Klimatu. W skład powołanej niedawno Rady Forum weszli naukowcy specjalizujący się w tematyce klimatu i miasta, w tym dr Magdalena Lazarus z Katedry Taksonomii Roślin i Ochrony Przyrody Wydziału Biologii Uniwersytetu Gdańskiego oraz dr Krzysztof Szczepaniak z Katedry Inwestycji i Nieruchomości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

- Zadaniem rady jest przedstawienie konkretnych działań mitygacyjnych i adaptacyjnych, jakie może przyjąć Gdańsk w związku ze zmieniającym się klimatem. Problemem jest rosnąca średnia temperatura powierza, wzrost poziomu wody w morzu, a także nasilające się gwałtowne zjawiska pogodowe. Te problemy szczególnie dotykają Gdańska ze względu na położenie geograficzne i ukształtowanie powierzchni – tłumaczy dr. Magdalena Lazarus. - Jako biolog pracuję nad rozwiązaniami związanymi z ochroną przyrody w obszarze Pomorza również w kontekście przemian klimatycznych – dodaje.

Naukowczynię Wydziału Biologii UG szczególnie interesują zagadnienia zmiany zasięgów gatunków, rozprzestrzeniania się gatunków obcych geograficznie, wpływu obniżania się poziomu wód gruntowych na stan zachowania siedlisk przyrodniczych.

W obszarze zainteresowań naukowych dra Krzysztofa Szczepaniaka  znajdują się natomiast innowacyjne instrumenty finansowania inwestycji przedsiębiorstw i samorządów, analiza i ocena kosztów oraz ryzyka inwestycji sektora publicznego i prywatnego, a także rozwój działań i projektów mających na celu ograniczanie negatywnego wpływu aktywności gospodarczej człowieka na środowisko naturalne.

Zespół Rady jest interdyscyplinarny, a powołani eksperci reprezentują różne instytucje. Do Rady, poza dwojgiem naukowców z UG, zaproszeni zostali także:

 • prof. Jacek Piskozub - Instytut Oceanografii Polskiej Akademii Nauk
 • prof. Michał Szydłowski - Katedra Hydrotechniki na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej
 • dr inż Piotr Szmytkiewicz - Instytut Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk
 • dr Tadeusz Jędrzejczyk - dyrektor Departamentu Zdrowia Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego
 • prof. Piotr Lorens - Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, architekt Miasta Gdańska
 • prof. Mirosław Miętus - Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy, przewodniczący Rady

Wypracowane rozwiązania - rekomendacje do wdrożenia określonych działań i uwzględnienie ich w Gdańskim Planie Adaptacji do Zmian Klimatu, Rada Forum przedstawić ma wiosną 2022 r.

Elżbieta Michalak-Witkowska/Zespół Prasowy UG
 
Komunikat Rektora ws. reżimu sanitarnego na UG »
Data publikacji: Poniedziałek, 15 listopada 2021 roku

Szanowni Państwo,

w związku ze wzrastającym zagrożeniem rozprzestrzenienia się wirusa SARS-CoV-2 oraz coraz liczniejszymi przypadkami zachorowań w naszej społeczności akademickiej przypominam o obowiązujących w UG zasadach określonych w zarządzeniu Rektora z dnia 30 września 2021 r., które jednoznacznie nakładają obowiązek dezynfekcji dłoni przy wejściu do budynku oraz noszenia maseczek w przestrzeniach wspólnych.

Od dnia 2 listopada 2021 roku osoby niestosujące się do tych zasad nie będą mogły wejść do budynków UG.

 

dr hab. Arnold Kłonczyński
profesor Uniwersytetu Gdańskiego
Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia

 

Konkurs dla studentów na udział w Szczycie Cyfrowym ONZ – IGF 2021 »
Data publikacji: Poniedziałek, 15 listopada 2021 roku

Konkurs dla studentów UG! Wygraj przejazd i pokrycie kosztów noclegu w trakcie Szczytu Cyfrowego ONZ – IGF 2021!

W dniach 6-10 grudnia 2021 r. Polska będzie gospodarzem Szczytu Cyfrowego ONZ – IGF 2021.

Kilka tysięcy gości: ministrowie i szefowie organizacji międzynarodowych, przedstawiciele biznesu, w tym największych i najbardziej znanych firm internetowych z różnych kontynentów, działacze organizacji pozarządowych i środowiska naukowego, teoretycy i praktycy – od 6 do 10 grudnia 2021 roku, całe międzynarodowe środowisko internetowe spotka się w jednym miejscu – w Polsce. Więcej informacji o szczycie znajdziecie na stronie https://www.gov.pl/web/igf2021

Parlament Studentów Uniwersytetu Gdańskiego pokryje koszty przejazdu i zakwaterowania (do 500 zł) dla pięciu osób, które uzasadnią dlaczego chciałyby wziąć udział w szczycie, jak posłuży to ich rozwojowi, a może przysłuży się Uczelni.

Zgłoszenia zawierające imię i nazwisko, kierunek studiów oraz numer albumu oraz uzasadnienie należy przesłać do 8 listopada na adres parlament.studentow@ug.edu.pl

Kapituła konkursu w skład której wchodzą Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia Profesor Arnold Kłonczyński, Zastępca Kanclerza ds. Informatyzacji, Komunikacji i Promocji Profesor Aneta Oniszczuk-Jastrząbek oraz przedstawiciel Parlamentu Studentów UG ogłoszą wyniki konkursu do 11 listopada 2021.

Regulamin konkursu znajduje się na stronie https://parlament.ug.edu.pl/regulamin-konkursu/

12.11.2021 - DZIEŃ REKTORSKI »
Data publikacji: Wtorek, 09 listopada 2021 roku
 
Na prośbę Parlamentu Studentów UG Rektor prof. dr hab. Piotr Stepnowski ogłasza piątek 12.11.2021 Dniem Rektorskim, wolnym od zajęć dydaktycznych.
 
Dzień wcześniej - 11.11. świętujemy Dzień Niepodległości i jest on ustawowo dniem wolnym.
 
Przypominamy, że 12 listopada 2021 roku dla pracowników administracji centralnej, którzy nie złożą za ten dzień wniosków urlopowych, wyznacza się jako dzień wolny od pracy „do odpracowania”.
 
Konkurs GFKM na najlepszą pracę magisterską z zakresu zarządzania, przywództwa i jakości im. prof. Małgorzaty Czerskiej »
Data publikacji: Środa, 17 listopada 2021 roku

 

Gdańska Fundacja Kształcenia Menedżerów ma zaszczyt zaprosić tegorocznych absolwentów do udziału w „Konkursie GFKM na najlepszą pracę magisterską z zakresu zarządzania, przywództwa i jakości im. prof. Małgorzaty Czerskiej”.

Jednym z głównych założeń działalności GFKM jest stworzenie inicjatyw skierowanych nie tylko do obecnych, ale także przyszłych liderów. Chcemy towarzyszyć im na ścieżce kariery od samego początku, wspierać w rozwoju osobistym oraz motywować do podejmowania w pracach dyplomowych aktualnych i ważnych tematów z zakresu zarządzania, przywództwa i jakości.

Organizując Konkurs GFKM na najlepszą pracę magisterską mamy nadzieję wesprzeć najzdolniejszych studentów na drodze oraz wyróżnić najambitniejsze prace absolwentów i absolwentek. Patronem konkursu jest prof. dr hab. Małgorzata Czerska (1946-2020) – naukowiec, nauczycielka akademicka, wybitna specjalistka z zakresu zarządzania zespołami ludzkimi i przywództwa w organizacji.

Uczestnikiem konkursu może być osoba, która:

 • jest absolwentem studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,
 • ukończyła uczelnię publiczną lub niepubliczną z siedzibą lub siedzibą oddziału na terenie województwa pomorskiego,
 • napisała pracę magisterską z zakresu zarządzania, przywództwa i jakości,
 • obroniła tę pracę w roku kalendarzowym 2021 na ocenę bardzo dobrą.

Szczegółowy regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie: https://info.gfkm.pl/konkurs-2021.

Zachęcamy do udziału wszystkich absolwentów i studentów studiów magisterskich!

 

 

Biuro Dziekana WZR

Tydzień Zdrowia Psychicznego na UG »
Data publikacji: Piątek, 29 października 2021 roku

Czujesz się zmęczony albo zrezygnowany? Mało rzeczy ostatnio Cię cieszy, a może chodzisz zirytowany i wszystko jest bez sensu? Zmagasz się ze stratą kogoś bliskiego, martwisz się finansami lub nie wiesz, jak poradzić sobie z problemami na uczelni bądź w pracy?

Jesteśmy po to, żeby Ci pomóc.

Podczas Tygodnia Zdrowia Psychicznego na UG będziemy starali się pomóc Wam w Waszych problemach i rozmawiać o tym, jak zrobić to najlepiej. Zapraszamy na wykład dotyczący stresu akademickiego, relaksacje prowadzone przez naszych studentów, która da Wam chwilę wytchnienia. Ale przede wszystkim polecamy skorzystać z darmowych, krótkich konsultacji psychologicznych, prowadzonych w formie walk-in na Skype (łączymy się ze specjalistką bez umawiania się - jeśli akurat jest wolna i nie rozmawia z kimś innym), które prowadzić będą dr Agata Rudnik i mgr. Paulina Anikiej-Wiczenbach. 

Pozwól sobie pomóc, jesteśmy tu dla Ciebie .

Link do wydarzenia na FB: https://www.facebook.com/events/289555476325603/?active_tab=discussion

 

 

 

 

 

Ubezpieczenie NNW i OC dla studentów UG »
Data publikacji: Poniedziałek, 25 października 2021 roku

Szanowni Studenci,

w celu zapewnienia Wam powszechnego dostępu do ubezpieczeń NNW i OC informujemy o przygotowanym przez firmę InterRisk na zlecenie Parlamentu Studentów UG pakiecie ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej studentów, w tym np. w zakresie odpowiedzialności cywilnej podczas odbywania praktyk oraz w życiu prywatnym.

Ubezpieczenie obejmuje: rok akademicki 2021/2022 (do 30.09.2022)

UWAGA! W przypadku przystąpienia do ubezpieczenia do dnia 30 listopada 2021 każda osoba jest ubezpieczona od dnia 01.10.2021

Szczegółowe informacje

W dniach 15 i 16 października odbył się na terenie Uniwersytetu Gdańskiego Piknik Naukowy UG „Klimat dla Nauki”. »
Data publikacji: Wtorek, 02 listopada 2021 roku

W dniach 15 i 16 października odbył się na terenie Uniwersytetu Gdańskiego Piknik Naukowy UG „Klimat dla Nauki”.

Wydział Zarządzania UG przygotował dla odwiedzających m.in.  stoisko „Pomorskie atrakcje turystyczne dla dzieci”. Na dzieci czekały liczne krzyżówki, konkursy, gry i quizy z atrakcyjnymi nagrodami. Najmłodsi odwiedzający byli zachwyceni przygotowanymi dla nich warsztatami. Największą popularnością wśród dzieci cieszyła się popularna gra „Familiada” oraz atrakcje polegające na rysowaniu sopockiego molo czy staromiejskiej kamienicy. Dużą atrakcją okazało się również opowiadanie o nietypowych atrakcjach turystycznych które warto odwiedzić całą rodziną. Stoiskiem opiekowała się dr Urszula Kęprowska z Katedry Marketingu wraz ze swoimi studentami.

 

 

Kolejną atrakcją była gra planszowa, której celem jest zbudowanie jak najbardziej ekologicznego domku, mając jednak na uwadze, że nasze inwestycje w "eko dom" powinny się zwrócić. Każda karta reprezentowała pewien element domu lub wyposażenia (na kartach jest opis kosztów i ile możemy zaoszczędzić nabywając daną kartę - im coś jest bardziej "eko" tym więcej możemy oszczędzić). Zadaniem gracza było wybierać takie karty, które wydawały się najbardziej opłacalne i ekologiczne. Pod koniec gry zliczano ile zainwestowaliśmy i ile zaoszczędziliśmy w ciągu 10 lat. W ten sposób można było sprawdzić, czy nasze inwestycje były opłacalne. Pieczę nad grą sprawowały nasze studentki kierunku Inwestycje i Nieruchomości, Anna Ciska i Ewa Krysztoszek.

 

 

Biuro Dziekana WZR

 

Odbył się Koncert Jubileuszowy 30+ Chóru Wydziału Zarządzania UG “NON SERIO” »
Data publikacji: Środa, 27 października 2021 roku

Dnia 9 października 2021r.  w Sali Teatralnej Wydziału Neofilologii UG odbył się Koncert Jubileuszowy 30+ Chóru Wydziału Zarządzania NON SERIO pod kierunkiem dyrygentki i założycielki zespołu Beaty Borowicz.

Licznie zgromadzona społeczność akademicka i zaproszeni goście z przyjemnością wysłuchali utworów pochodzących z cyklicznie odbywających się na Wydziale Zarządzania UG koncertów  "Muzyka na Zarządzaniu". Bogate w choreografię piosenki z Kabaretu Starszych Panów, żywiołowe pieśni gospel, pieśni żydowskie, teatr cieni, tańce, stylizacje, wspomnienia chórzystów i zabawna narracja na długo pozostaną w pamięci słuchaczy.

 

Beata Borowicz

NON-SERIO

 

Fot. NON-SERIO

 

ACCA - Targi pracy EU Virtual Careers Fair »
Data publikacji: Piątek, 22 października 2021 roku

Targi pracy ACCA EU Virtual Careers Fair. Focus na finanse i rachunkowość

Rozwijasz się zawodowo w finansach i rachunkowości, i chcesz, aby kariera nabrała wiatru w żagle? A może potrzebujesz poznać, jak zbudować swoją pozycję, aby firmy zaczęły Cię zauważać? Jeśli odpowiedź brzmi „tak”, to targi pracy ACCA EU Virtual Careers Fair 21 października są organizowane właśnie dla Ciebie. Niezależnie od tego, czy masz doświadczenie, czy dopiero stawiasz pierwsze kroki na rynku pracy.

21 października 2021 r., Online.

Rejestracja:https://accaeuvcf.vfairs.com/utm_medium=email&utm_source=local&utm_campaign=euvcfuni1

Udział w targach jest całkowicie bezpłatny. Są organizowane z myślą tak o początkujących kandydatach, jak i pracownikach z co najmniej kilkuletnim doświadczeniem. Jest to dobra okazja, aby spotkać się z pracodawcami „face-to-face” i porozmawiać za pomocą czatu wideo o własnej ścieżce rozwoju zawodowego.

Jak przygotować dobre CV? Które umiejętności przydadzą się podczas rozmowy kwalifikacyjnej? Jak szukać pracę i rozwijać karierę w zmieniającym się krajobrazie gospodarczym? To jedynie część pytań, które uczestnicy będą mogli zadać doradcy zawodowemu, a także pozyskać na nie odpowiedź z licznych materiałów ze wskazówkami, które pomogą nadać karierze w finansach większego tempa.

Polskie talenty dla światowych liderów

W proces „łowienia” talentów w trakcie tegorocznych ACCA EU Virtual Careers Fair będzie zaangażowanych blisko 50 regionalnych, jak i międzynarodowych organizacji. Są to reprezentanci kilkunastu branż, w tym m.in. finansów, konsultingu, bankowości, audytu, technologii czy energetyki.

– Ogromną zaletą targów jest ich międzynarodowy charakter. Wiemy, że mamy w Polsce dużo utalentowanych i doświadczonych specjalistów, ale także wiele osób, które szukają okazji do zaistnienia w zawodach finansowych i rachunkowych. Korzystając z sieci relacji ACCA ze światowymi liderami biznesu, tworzymy miejsce do spotkania pracodawców i kandydatów, tak żeby mogli się poznać i przekonać, że do siebie pasują – mówi Przemek Olszewski odpowiedzialny za współorganizację wydarzenie z ramienia ACCA Polska, Ukraina i Kraje Bałtyckie.

Przypomina, że oferty pracy dla finansistów, księgowych, audytorów czy analityków w firmach współpracujących z ACCA są również publikowane na bieżąco na platformie ACCA Careers: https://jobs.accaglobal.com/. W tej chwili tylko w Polsce jest ponad 940 aktywnych ogłoszeń. Jeśli dodamy do tego inne kraje europejskie, znajdziemy kilka tysięcy otwartych procesów rekrutacyjnych.

Online prawie jak w życiu

W tym roku wydarzenie odbędzie się w formule online. Uczestnicy będą mogli odwiedzić wirtualne stoiska pracodawców, zapoznać się z ich ofertami, a także bezpośrednio porozmawiać z rekruterami. Platforma, na której zostaną zorganizowane targi, umożliwia pracodawcom i uczestnikom rozmowę twarzą w twarz za pośrednictwem czatu wideo i połączeń głosowych. To nie tylko usprawni proces aplikacji, ale też zapewni bardziej satysfakcjonujące doświadczenie z kontaktu.

– Zachęcamy kandydatów, aby przesyłać CV na platformę już podczas rejestracji. Wówczas rośnie prawdopodobieństwo, że pracodawcy zapoznają się z życiorysem nie tylko podczas wydarzenia, ale również przed rozpoczęciem targów. Alternatywnie, jeśli kandydat korzysta z serwisu społecznościowego LinkedIn, może podać link do swojego profilu – dodaje Przemek Olszewski.

Zapisy dostępne pod linkiem:

https://accaeuvcf.vfairs.com/?utm_medium=email&utm_source=local&utm_campaign=euvcfuni1

O ACCA

ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants) jest największą i najszybciej rozwijającą się międzynarodową organizacją zrzeszającą specjalistów z zakresu finansów i rachunkowości. Oferuje rozpoznawalne na całym świecie kwalifikacje przeznaczone dla osób, które chcą rozwijać swoją karierę w obszarze rachunkowości, finansów i zarządzania.

Na świecie organizacja wspiera ponad 200 tys. członków oraz ponad 500 tys. studentów w 180 krajach. W Polsce zrzeszonych jest 2 tys. członków, a kolejne 4 tys. studentów jest na drodze do uzyskania kwalifikacji. ACCA współpracuje z ok. 8,5 tys. pracodawców. Wśród nich szczególnie wyróżnia przedsiębiorstwa inwestujące w kapitał ludzki i wspierające rozwój zawodowy swoich pracowników, które otrzymują status ACCA Approved Employer.

Nowa publikacja dra Piotra Sliża z Katedry Organizacji i Zarządzania »
Data publikacji: Czwartek, 21 października 2021 roku

Miło nam poinformować, że ukazała się publikacja dra Piotra Sliża (Katedra Organizacji i Zarządzania) w prestiżowym czasopiśmie Knowledge and Process Management brytyjskiego wydawnictwa Wiley pt.: „Identification of factors influencing the level of maturity of dealerships in Norway process orientation” (70 punktów, wskaźnik bazy Scopus Citescore = 2,7).

 

Źródło: Wiley Online Library

 

Czasopismo Knowledge and Process Management dostarcza niezbędnych informacji kadrze kierowniczej odpowiedzialnej za rozwój organizacji czy wdrażanie nowych pomysłów do biznesu poprzez przywództwo myślowe. Czasopismo obejmuje tematykę z obszarów:

 • zarządzanie wiedzą
 • nauka o organizacji
 • Kompetencje kluczowe
 • zarządzanie procesami

Publikacja w czasopiśmie jest darmowa.

Szczegółowe informacje:

Identification of factors influencing the level of maturity of dealerships in Norway process orientation - Sliż - - Knowledge and Process Management - Wiley Online Library

 

Biuro Dziekana WZR

OGŁOSZENIE WYBORCZE - Wybory do RDN Nauki o zarządzaniu i jakości »
Data publikacji: Środa, 20 października 2021 roku
Ważność legitymacji studenckiej »
Data publikacji: Poniedziałek, 18 października 2021 roku

Uprzejmie informujemy,

że w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 1464)

legitymacje studenckie, legitymacje doktoranta, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostaną ważne przez 60 dni od dnia uchylenia rozporządzenia tj. do dnia 14 października 2021 r.

 

Ukazało się III wydanie uaktualnione i zmienione książki pt.: „Jakość usług medycznych. Instrumenty i modele” autorstwa prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej »
Data publikacji: Wtorek, 12 października 2021 roku

Miło nam poinformować, że ukazało się III wydanie uaktualnione i zmienione książki pt.: „Jakość usług medycznych. Instrumenty i modele” autorstwa pani prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej z Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw (Zakład Zarządzania Jakością i Środowiskiem).

 

 

Wydawnictwo CeDeWu:

Celem monografii jest zaprezentowanie możliwości, jakie stwarza wdrożenie i stosowanie określonych instrumentów i modeli zarządzania jakością w obszarze usług medycznych. Do powstania książki, a nade wszystko do jej aktualizacji, Autorkę zainspirowało uczestnictwo w grupie ekspertów ds. monitorowania postępów z wdrożenia „Programu doskonalenia jakości w jednostkach wykonujących działalność leczniczą" przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. Ważną przesłanką jest także przewodniczenie konferencjom poświęconym jakości w opiece zdrowotnej, organizowanym cyklicznie przez Naczelną Organizację Techniczną w Gdańsku i Uniwersytet Gdański. Nie bez znaczenia była również sytuacja związana z pandemią COVID-19, wpływająca na kluczowe zmiany w podejściu do jakości usług medycznych. W monografii, ilustrowanej wieloma przykładami oraz studiami przypadków odnoszącymi się do specyfiki opieki zdrowotnej, przedstawiono: • rolę i istotę jakości oraz bezpieczeństwa usług medycznych • różnorodne koncepcje zarządzania jakością, w tym TQM, Kaizen, Lean Management oraz Six Sigma • narzędzia i metody zarządzania jakością o charakterze zarówno ogólnym, jak i specyficznym, np. metodę HFMEA czy MedCARVER+Shock • podstawowe modele doskonałości, a także ideę i znaczenie inicjatyw takich jak benchmarking, dobre praktyki oraz samoocena. Monografia oparta jest na bogatym, uzupełnionym przeglądzie rodzimej i zagranicznej literatury przedmiotu. Skierowana jest do naukowców, doktorantów oraz studentów zajmujących się problematyką zarządzania jakością usług medycznych, w tym do profesjonalistów medycznych, którzy mogą w niej znaleźć wiele rozwiązań pozwalających zarówno im samym, jak i ich organizacjom lepiej i skuteczniej funkcjonować dla dobra swoich pacjentów.

Więcej informacji

Biuro Dziekana WZR

Na Wydziale Zarządzania zainaugurowano rok akademicki 2021/2022 - fotorelacja »
Data publikacji: Środa, 13 października 2021 roku

Na Wydziale Zarządzania w sobotę 02.10.2021 zainaugurowano rok akademicki 2021/2022.

Zabranych powitał prof. dr hab. Mirosław Szreder, Dziekan Wydziału Zarządzania, po którym głos zabrał prof. dr hab. Piotr Stepnowski, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego.

W dalszej części uroczystości odbyła się uroczysta promocja doktorska - ślubowanie przeprowadził Rektor UG, a o wystąpienie proszeni zostali promotorzy doktorantów: dr Ulyana Zaremba - promotor: dr hab. Paweł Antonowicz, prof. uczelni., dr Jędrzej Siciński - promotor: dr hab. Paweł Antonowicz, prof. uczelni., promotor pomocniczy: dr Anna Gierusz, dr Piotr Skrzyniarz - promotor: dr hab. Paweł Antonowicz, prof. uczelni.

Uroczystość inauguracyjną hymnem Gaude Mater Polonia uświetnił Chór „Non Serio”.

Immatrykulację studentów I roku poprowadził Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Studiów Stacjonarnych dr hab. Krzysztof Najman, profesor uczelni.

Podczas inauguracji nowego roku akademickiego na WZ UG Rektor UG wręczył też medale Komisji Edukacji Narodowej przyznane dr Katarzynie Koleśnik i dr Ewelinie Nawrockiej.

Wręczono również Nagrody Rektora UG. Nagrodę I stopnia odebrał prof. dr. hab. Paweł Miłobędzki za wyróżniające się osiągnięcia naukowe z zakresu ekonometrii, będące podstawą nadania tytułu profesora. Nagroda Rektora UG II stopnia powędrowała do: dr hab. Angeliki Kędzierskiej-Szczepaniak, prof. uczelni za wyróżniające się osiągnięcie habilitacyjne pt. „Kierunki i uwarunkowania rozwoju finansowania społecznościowego jako innowacyjnej formy pozyskiwania kapitału w Polsce; dr hab. Ewy Majerowskiej, prof. uczelni za wyróżniające się osiągnięcie habilitacyjne pt. Problemy estymacji i weryfikacji modelu CAPM na polskim rynku kapitałowym”; dra hab. Dariusza Trojanowskiego, prof. uczelni za wyróżniające się osiągnięcie habilitacyjne pt. Dylematy wyceny nieruchomości komercyjnych w Polsce”; dr hab. Anny Wojewnik-Filipkowskiej prof. uczelni za wyróżniające się osiągnięcie habilitacyjne pt. „Zarządzanie inwestycjami w mieście – uwarunkowania, organizacja, finansowanie i ocena efektywności”; dr hab. Ewy Wycinki prof. uczelni za wyróżniające się osiągnięcie habilitacyjne pt. „Modele zdarzeń konkurujących i ich zastosowania do badania ryzyka niespełnienia zobowiązań”, dr hab. Julii Koralun-Bereźnickiej, prof. uczelni za osiągnięcia badawcze i publikacyjne. Nagrodę Rektora UG III stopnia odebrali: dr hab. Paweł Antonowicz, prof. uczelni za działalność dydaktyczną i organizacyjną; dr hab. Krzysztof Najman, prof. uczelni za działalność dydaktyczną
i organizacyjną; dr hab. Jarosław Waśniewski, prof. uczelni za działalność dydaktyczną i organizacyjną oraz dr Kamila Bielawska za działalność dydaktyczną i organizacyjną.

Wykład inauguracyjny pt. Crowdfunding – innowacyjna forma finansowania czy chwilowy fenomen?” wygłosiła dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak, prof. uczelni.

Dziekan Wydziału prof. dr hab. Mirosław Szreder o planach na nowy rok:

Po rozłące trwającej dużo dłużej niż przerwa wakacyjna, chcielibyśmy się przede wszystkim spotkać z naszymi studentami – zobaczyć ich, porozmawiać i razem wrócić do wspólnej pracy. Z tymi, którzy rozpoczynają swoje studia na Wydziale Zarządzania, odbyliśmy – jako cały zespół dziekański – spotkania w ostatnich dniach września, w ramach dni adaptacyjnych. Cieszy nas ich ciekawość nowej uniwersyteckiej rzeczywistości, a także pełna mobilizacja, by sprostać wymogom życia studenckiego.

Mamy od bieżącego roku akademickiego większą liczbę studentów zagranicznych, gdyż udało się nam uruchomić dwie kolejne anglojęzyczne specjalności na studiach drugiego stopnia: „Management” oraz „Business Informatics”. Wszystkich studentów, niezależnie od kraju z którego pochodzą, i jakim językiem ojczystym się posługują, serdecznie witamy! Także polscy studenci dopisali na wszystkich oferowanych przez Wydział kierunkach, w tym tak ważnych dla gospodarki specjalnościach, jak: Aplikacje informatyczne w biznesie, Analiza danych – Big Data, Rachunkowość, Zarządzanie organizacjami.

Najbliższe miesiące to dla pracowników Wydziału nie tylko praca dydaktyczna, ale również zwiększony wysiłek naukowo-badawczy. Przez pierwsze trzy kwartały bieżącego roku nasi nauczyciele akademiccy opublikowali kilkanaście książek naukowych i kilkadziesiąt artykułów w renomowanych czasopismach krajowych i zagranicznych. Zrealizowali ponadto szereg prac eksperckich i komercjalizacyjnych na rzecz otoczenia społeczno-gospodarczego Dążeniem naszym jest nie tylko to, aby taką aktywność badawczą utrzymać, ale także, by jak najszerzej znajdowała ona swoje odzwierciedlenia w treściach programów kształcenia i formach przekazywania wiedzy naszym studentom.

 

Biuro Prasowe UG/MNG

 

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 na WZ UG. Fot. Zuzanna Minga, Justyna Poniewierska
 
Rozliczenie zawodowych praktyk studenckich - informacje »
Data publikacji: Piątek, 08 października 2021 roku

 

Uprzejmie informujemy, że termin rozliczania praktyki zawodowej studentów kierunku Finanse i Rachunkowość, Informatyka i Ekonometria oraz Zarządzanie w roku akademickim 2021/2022 wyznaczono na: 2 listopada - 31 grudnia 2021 r.

Obecnie trwają prace informatyczne nad usprawnieniem procesu rozliczania praktyk. Po ich zakończeniu, zostaną przekazane Państwu instrukcje przesyłania dokumentów związanych z rozliczeniem praktyki.

                                                                                                                                                                                                                                                                     dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG

Prodziekan ds. Nauki

Koordynator praktyk studenckich

Odbyło się XIII międzynarodowe EuroSymposium on Digital Transformation »
Data publikacji: Środa, 06 października 2021 roku

 

W dniu 23 września odbyło się, organizowane corocznie przez Katedrę Informatyki Ekonomicznej oraz  PLAIS – The Polish Chapter of Association for Information Systems,  XIII międzynarodowe EuroSymposium on Digital Transformation.  

Obrady prowadzone były w trybie zdalnym. Sympozjum to odbywało się pod auspicjami ERCIS – European Research Center for Information Systems oraz Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk. Funkcję przewodniczącego International Program Committee pełnił prof. dr hab. Stanisław Wrycza – kierownik Katedry Informatyki Ekonomicznej na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

W aktualnie bardzo konkurencyjnym świecie konferencji i czasopism naukowych, nadesłano 35 referatów z 13 krajów, m.in. z Wielkiej Brytanii, Chin, Niemiec, Włoch, Portugalii, Czech, Peru, Chorwacji, Ukrainy i z Polski. W wyniku procesu recenzowania typu double blind review, wybrano 10 referatów. Poziom akceptacji wyniósł więc 28,6%, stosownie do wymagań stałego wydawcy EuroSymposium Proceedings, wydawnictwa Springera, w ramach jego serii Lecture Notes in Business Information Processing (LNBIP).

W materiałach zredagowanych przez prof. Stanisława Wryczę i dr. Jacka Maślankowskiego, referaty ujęto w cztery grupy tematyczne:

 • Digital Enterprises,
 • Smart Cities,
 • Digital Education,
 • Innovative Methods of Data Process and Analysis.

Proceedings zostały zamieszczone w serwisie Wydawnictwa Springer (https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-85893-3). Indeksowane są m.in. w DBLP, Scopus i innych.

 

 

 

 

Katedra Informatyki Ekonomicznej

 

Początek zajęć - 4 października »
Data publikacji: Czwartek, 07 października 2021 roku

Informuję wszystkich studentów i pracowników, że zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych Wydziału Zarządzania rozpoczynają się 4 października (poniedziałek).

 

Dziekan Wydziału Zarządzania

prof. dr hab. Mirosław Szreder

Szkolenie biblioteczne online w roku akademickim 2021/2022 »
Data publikacji: Środa, 29 września 2021 roku

Szkolenie biblioteczne online w roku akademickim 2021/2022

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIA WSTĘPNE – informacje na ich temat uzyskasz w dziekanacie lub na stronie swojego wydziału. Obowiązują Cię przede wszystkim następujące szkolenia:

Szkolenie biblioteczne w wersji e-learningowej znajduje się na Portalu Edukacyjnym https://pe.ug.edu.pl/. Link do szkolenia będzie widoczny po poprawnym zalogowaniu się na Portal Edukacyjny. Jeśli nie masz do niego dostępu, skontaktuj się z Oddziałem Informacji i Promocji infonauk@ug.edu.pl lub tel. 58 523 32 14.

Zapisy do Biblioteki dla studentów 1. roku odbywają się automatycznie  po odbyciu szkolenia bibliotecznego online i zaliczeniu testu. Twoje konto  będzie aktywowane w ciągu 24 godzin i będzie ważne rok. Po upływie roku przedłuż termin ważności konta, jeśli chcesz nadal korzystać z usług Biblioteki. Możesz to zrobić w dowolnej wypożyczalni - koszt 5 zł. Biblioteczny NIEZBĘDNIK STUDENTA ułatwi Ci korzystanie z Biblioteki UG.

Zaproszenie na I Ogólnopolską Konferencję Naukową Prawa Medycznego, Farmaceutycznego, Bioetyki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia »
Data publikacji: Poniedziałek, 04 października 2021 roku

Zaproszenie na I Ogólnopolską Konferencję Naukową
Prawa Medycznego, Farmaceutycznego, Bioetyki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia

Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej Uniwersytetu Gdańskiego oraz Zakład Zarządzania Organizacjami Publicznymi serdecznie zapraszają do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Prawa Medycznego, Farmaceutycznego, Bioetyki i Zarządzania w Ochronie Zdrowia, która odbędzie się w dniach 28-29 października 2021 roku w Sali Teatralnej Uniwersytetu Gdańskiego (budynek Neofilologii) przy ul. Wita Stwosza 51 w Gdańsku. 

Konferencja zostanie poświęcona aktualnym problemom prawnym dotyczącym wykonywania zawodów medycznych, w tym w szczególności zawodu lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej, fizjoterapeuty oraz ratownika medycznego. Problematyka wystąpień będzie obejmowała zagadnienia związane z funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia w Polsce w czasach pandemii COVID-19. Wystąpienia prelegentów zostaną poświęcone m. in odpowiedzialności karnej, cywilnej i zawodowej przedstawicieli zawodów medycznych, działalności podmiotów leczniczych, ale również etycznym i prawnym implikacjom rozwoju nauk biomedycznych, funkcjonowaniu aptek, dostępowi do leków, prawom pacjenta, a nawet wyborom w izbach lekarskich. Wśród znamienitych zaproszonych gości, oprócz teoretyków i praktyków prawa, znajdą się również bioetycy.
W Konferencji wezmą udział także menadżerowie ochrony zdrowia z wielu ośrodków naukowych z całej Polski.

Lista prelegentów jest wciąż otwarta, a każde z wymienionych zagadnień może zostać poszerzone o kolejne ważne wystąpienia. W związku z powyższym, osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu na rzeczonej konferencji proszone są o przesyłanie wypełnionych, podpisanych i zeskanowanych formularzy zgłoszeniowych oraz zgód na przetwarzanie danych osobowych (wzory dokumentów znajdują się w aktualności “zgłoszenie na konferencję”) na adres przedstawiciela organizatorów,
tj. mgra Piotra Zielińskiego (piotr.zielinski@ug.edu.pl) w terminie do dnia 30 września 2021 roku.
Z uwagi na obowiązek zachowania reżimu sanitarno-epidemiologicznego oraz ograniczony czas organizatorzy dokonają wyboru zgłoszeń i opublikują szczegółowy harmonogram konferencji w dniu 5 października 2021 roku na stronie internetowej www.prawomedyczne.ug.edu.pl. Zapraszam również do udziału w wydarzeniu w charakterze słuchacza. 

Konferencja została objęta honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Gdańskiego – prof. dra hab. Piotra Stepnowskiego.

 

Więcej informacji: https://prawomedyczne.ug.edu.pl/2021/09/15/informacje-o-konferencji/

 

Rusza mobilny punkt szczepień dla studentów »
Data publikacji: Środa, 06 października 2021 roku
 
Uniwersytet Gdański uruchamia w dniach 5-12 października mobilny punkt szczepień dla studentów.
Szczepienia będą realizowane w budynku Wydziału Chemii (ul. Wita Stwosza 63) w godzinach 10.00-13.00 Zapisy będą możliwe od dnia 23 września do 5 października.
 
Więcej informacji: https://szczepienia.ug.edu.pl/
 
Zachęcamy też do wypełnienia ankiety dotyczącej akcji informacyjnej na temat szczepień - do 10 października,
 

 

 

Zostań zarządcą nieruchomości lub deweloperem. Rekrutacja na studia trwa »
Data publikacji: Piątek, 24 września 2021 roku

W Katedrze Inwestycji i Nieruchomości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego trwa obecnie nabór na studia podyplomowe Zarządzanie Nieruchomościami i Projektami Deweloperskimi. - Program studiów przybliża słuchaczom najnowsze trendy na rynku nieruchomości. Wykłady i ćwiczenia są prowadzone przez uznanych w branży wykładowców akademickich oraz ekspertów z wieloletnią praktyką - mówi dr Małgorzata Rymarzak, kierownik studiów.

Praca w zakresie zarządzania nieruchomościami i projektami deweloperskimi wiąże się z prowadzeniem inspekcji budynków oraz budów, analizą dokumentacji i przepisów prawa, przygotowaniem planów oraz studiów wykonalności (w zakresie prawnym, marketingowym, finansowym oraz organizacyjnym), analizowaniem rynku nieruchomości, oceną optymalnego sposobu użytkowania nieruchomości, dokonywaniem oceny pozycji rynkowej nieruchomości, a także jej kreowaniem. Ważnym aspektem zarządzania nieruchomościami i projektami deweloperskimi jest również ich finasowanie.

Na studiach podyplomowych Zarządzanie Nieruchomościami i Projektami Deweloperskimi przekazywana jest wiedza dotycząca wszystkich wyżej wymienionych zagadnień. Omawiane są metody finansowania Project Finance i Corporate Finance, a także aspekty partnerstwa publiczno-prywatnego. Przedstawiane są także założenia nowoczesnych koncepcji zarządzania nieruchomościami takich jak: asset management, property management, facility management oraz podstawy komercjalizacji powierzchni.

- Studia te już od ponad 10 lat cieszą się niesłabnącym powodzeniem. Ich program merytoryczny został przygotowany we współpracy z firmą JLL oraz Euro Styl, dzięki czemu przybliża słuchaczom studiów najnowsze trendy na rynku nieruchomości - mówi dr Małgorzata Rymarzak, kierownik studiów. - Wykłady i ćwiczenia są prowadzone przez uznanych w branży wykładowców akademickich oraz ekspertów z wieloletnią praktyką. Umożliwiają one nie tylko pozyskanie interdyscyplinarnej wiedzy i praktycznych umiejętności, ale także nawiązanie licznych kontaktów zawodowych.

Czytaj również: Trwa rekrutacja na studia podyplomowe na UG

Absolwent będzie posiadał kompleksową wiedzę i umiejętności odnoszące się do całego cyklu życia nieruchomości, od planowania, poprzez realizację inwestycji, użytkowanie (zarządzanie) i zbycie nieruchomości. Ta specjalistyczna wiedza dotyczyć będzie nieruchomości o różnym przeznaczeniu, w tym m.in. mieszkalnym, handlowym, biurowym, magazynowym, hotelowym oraz gruntów niezabudowanych.

Biorąc pod uwagę fakt, że wykonywanie zawodu zarządcy nieruchomości nie wiąże się już z koniecznością posiadania licencji zawodowej, ranga świadectwa ukończenia studiów podyplomowych w tym zakresie zyskała na znaczeniu. Stanowi ono obecnie istotny dowód potwierdzający kwalifikacje i wiedzę wymaganą do wykonywania tego atrakcyjnego i odpowiedzialnego zawodu.

Studia trwają dwa semestry i dedykowane są osobom z wykształceniem wyższym, które zajmują się lub zamierzają się zajmować zarządzaniem nieruchomościami lub realizacją projektów deweloperskich.

Rekrutacja trwa do 30 września 2021 r. i odbywa się za pośrednictwem Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK) na Studia Podyplomowe.

EMW/Zespół Prasowy UG
Apel do studentów wszystkich lat studiów o zaszczepienie się przeciwko COVID-19 »
Data publikacji: Środa, 06 października 2021 roku

 

Pracownicy Katedry Organizacji i Zarządzania uczestnikami projektu Aktualizacja Programu Rozwoju Innowacji (PRI) Województwa Lubuskiego do 2030 roku »
Data publikacji: Czwartek, 30 września 2021 roku

Miło nam poinformować, że pracownicy Katedry Organizacji i Zarządzania: dr hab. Elżbieta Wojnicka-Sycz, prof. UG oraz mgr Piotr Sycz, uczestniczą w projekcie „Aktualizacja Programu Rozwoju Innowacji (PRI) Województwa Lubuskiego do 2030 roku”, realizowanym przez Univentum Sp. z o.o. -  spółkę celową Uniwersytetu Gdańskiego dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Obecnie odbyła się prezentacja diagnozy działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej Województwa Lubuskiego i założeń aktualizacji PRI w Zielonej Górze.

Więcej informacji:

https://www.lubuskie.pl/wiadomosci/17300/jestesmy-coraz-bardziej-innowacyjni

 

Biuro Dziekana WZR

Dr inż. Przemysław Jatkiewicz uhonorowany brązową odznaką Polskiego Towarzystwa informatycznego (PTI) »
Data publikacji: Wtorek, 28 września 2021 roku

Z przyjemnością informujemy, że dr inż. Przemysław Jatkiewicz, pracownik Katedry Informatyki Ekonomicznej został uhonorowany brązową odznaką Polskiego Towarzystwa informatycznego (PTI) podczas Wielkiej Gali Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego. Uroczystość odbyła się 10 września 2021 r. w  Filharmonii Narodowej. Wręczenia odznak dokonał Prezes PTI Wiesław Paluszyński w obecności przedstawicieli administracji państwowej oraz największych firm informatycznych.

Dr inż. Przemysław Jatkiewicz jest absolwentem Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni, specjalności Elektronika oraz Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, specjalność Zarządzanie gospodarcze. Ukończył także podyplomowe studia Mechatronika w Wyższej Szkole Mechatroniki w Katowicach. Tytuł doktora uzyskał na Uniwersytecie Gdańskim na podstawie rozprawy: Uwarunkowania zarządzania systemem bezpieczeństwa informacji  jednostek samorządu terytorialnego. Zajmuje się naukowo i dydaktycznie Systemami Zarządzania  Bezpieczeństwem Informacji. Dr inż. P. Jatkiewicz jest czynnym zawodowo Administratorem Bezpieczeństwa Informacji. Figuruje na liście biegłych sądowych w zakresie informatyki obejmującej zagadnienia bezpieczeństwa informacji, wdrażania technologii informatycznych, zarządzania systemami informatycznymi oraz informatyki śledczej. Pełni funkcję rzeczoznawcy Polskiego Towarzystwa Informatycznego w specjalności bezpieczeństwo informacji. Posiada uprawnienia egzaminatora ECDL (European Computer Driving Licence). Bierze udział w pracach nad projektem MEZD (System elektronicznego wsparcia procesami i dokumentami miasta Gdańska) jako członek komitetu sterującego oraz ACCUS (Adaptive Cooperative Control of Urban Subsystems) w ramach europejskiej inicjatywy JTI ARTEMIS, jako członek grupy roboczej.

Więcej informacji: https://sdsi.pl/

 

Biuro Dziekana WZR

Finanse w odmienionej rzeczywistości. Europejski Kongres Finansowy w Sopocie »
Data publikacji: Poniedziałek, 27 września 2021 roku

Ekonomiści i przedstawiciele instytucji finansowych z Polski i Europy spotkali się 13-15 września w Sopocie. W Europejskim Kongresie Finansowym wzięli udział m.in. prezesi i członkowie zarządów 50 największych instytucji z sektora finansowego, ponad 150 panelistów z Polski i zagranicy, 150 przedstawicieli mediów oraz 60 studentów i doktorantów z polskich i zagranicznych uczelni biorących udział w ramach trwającej wraz z Kongresem Akademii EKF.

Inicjatorem i koordynatorem Europejskiego Kongresu Finansowego (EFC) jest prof. Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Leszek Pawłowicz, a w radzie programowej EFC zasiadają Dziekan Wydziału Ekonomicznego UG – dr hab. Monika Bąk, prof. UG i Dziekan Wydziału Zarządzania UG - prof. dr hab. Mirosław Szreder.

W tym roku temat przewodni Kongresu brzmiał „Finanse w odmienionej rzeczywistości”. Rzeczywistości zmian jakie w gospodarce spowodowała pandemia koronawirusa i przez którą poprzednia edycja EFC miała charakter wirtualny.

Pierwszego dnia gości przywitał były premier Jan Krzysztof Bielecki, przewodniczący Rady Programowej EFC i Magdalena Czarzyńska-Jachim, wiceprezydentka Sopotu. Zgromadzeni wysłuchali też wystąpień Tadeusza Kościńskiego, ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Pawła Borysa, prezesa Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju. Kolejnym punktem programu była bardzo interesująca debata prowadzona przez Jana Krzysztofa Bieleckiego z udziałem Leszka Balcerowicza, Marka Belki i Jerzego Hausnera. Nie szczędzili oni słów krytyki pod adresem obecnej polityki Rady Polityki Pieniężnej, utrzymującej bardzo niskie stopy procentowe, pomimo rosnącej inflacji, oraz pod adresem rządu i konstruowania przez niego budżetu państwa w nieprzejrzysty sposób, który uniemożliwia określenie faktycznego zadłużenia publicznego.

W czasie trzech dni kongresu rozmawiano także m.in. o tym jak finansować politykę klimatyczną w miastach, o wiarygodności ekonomicznej państwa, roli rynku kapitałowego w postpandemicznej odbudowie gospodarki, wpływie polityki podatkowej na rynek finansowy, walce z wykluczeniem cyfrowym i wyzwaniach stojących przed sektorem bankowym.

Swoje premiery miały na Kongresie dwie książki. Dana Breznitza, profesora Uniwersytetu w Toronto “Innowacje w praktyce – jak budować dobrobyt w świecie, który nie przebacza” oraz Bohdana Wyżnikiewicza, prezesa zarządu Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych „Dlaczego jedni są bogaci a inni nie”.

 

Maciej Goniszewski
Prof. dr hab. Agnieszka Szpitter odebrała nominację z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej »
Data publikacji: Piątek, 17 września 2021 roku

Z przyjemnością informujemy, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 27 lipca br. przyznał dr hab. Agnieszce Szpitter tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości. Serdecznie gratulujemy!

 

Zespół dziekański Wydziału Zarządzania

Komunikat Rektora Uniwersytetu Gdańskiego w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2021/2022 »
Data publikacji: Piątek, 24 września 2021 roku

Szanowni Państwo!

Społeczność akademicką Uniwersytetu Gdańskiego tworzy 21 tysięcy studentów i doktorantów oraz ponad trzy tysiące pracowników naukowo-dydaktycznych i administracyjnych. Wobec nadal istniejącego zagrożenia epidemicznego ważne jest, aby w przestrzeni naszej Uczelni wszyscy czuli się bezpiecznie. W związku z tym Uczelnia tak przygotowała zajęcia w nowym roku akademickim, aby troszcząc się o zdrowie członków naszej społeczności jednocześnie bez przeszkód realizować programy studiów i utrzymać wysoką jakość kształcenia. Podstawowe zasady zostały określone w Zarządzeniu nr 116/R/21 z dnia 4 sierpnia 2021 roku, natomiast w załączonym zestawieniu podane zostały zasady organizacji zajęć na poszczególnych wydziałach. Szczegółowe plany zostaną umieszczone na stronach wydziałowych i mogą ulegać zmianom w trakcie semestru wraz ze zmieniającą się sytuacją epidemiczną. Decyzje dotyczące realizacji zajęć w formie zdalnej lub stacjonarnej wynikają z efektów uczenia się określonych w programie studiów, wielkości sal, którymi dysponuje wydział oraz z konieczności zachowania odpowiednich przepisów regulujących zasady bezpieczeństwa sanitarnego.

Nowy rok akademicki rozpoczynamy z nadzieją, że przyjęte rozwiązania okażą się tymczasowe, a rosnąca liczba osób zaszczepionych umożliwi szybki powrót do zajęć stacjonarnych.

prof. dr hab. Piotr Stepnowski

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

Zasady realizacji zajęć na poszczególnych wydziałach w semestrze zimowym w roku akademickim 2021/2022

Rekrutacja do programu MOST »
Data publikacji: Piątek, 17 września 2021 roku

 

MOST dla studentów - INFORMACJE

MOST dla doktorantów - INFORMACJE

Zarządzenie Dziekana o formie odbywania zajęć w semestrze zimowym roku ak. 2021/2022 »
Data publikacji: Poniedziałek, 20 września 2021 roku

Studiuj ubezpieczenia i zostań brokerem »
Data publikacji: Czwartek, 16 września 2021 roku

 

Trwa rekrutacja dodatkowa na pierwszy w Polsce kierunek studiów drugiego stopnia, których ukończenie pozwala na ubieganie się o zwolnienie z egzaminu zawodowego na brokera ubezpieczeniowego i uzyskanie uprawnień do wykonywania tego zawodu.

Pomysł na utworzenie kierunku na wzór Insurance studies prowadzonych na wielu renomowanych uczelniach Europy Zachodniej i USA narodził się na Uniwersytecie Gdańskim przy wsparciu środowiska ubezpieczeniowego. Program jest interdyscyplinarny - studenci dzielą czas studiów pomiędzy dwa wydziały. Na Wydziale Prawa i Administracji zdobywają szczegółową wiedzę prawniczą – począwszy od podstaw prawa cywilnego aż po specjalistyczne zagadnienia związane z warunkami wykonywania działalności ubezpieczeniowej czy dotyczące poszczególnych rodzajów ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Równolegle na Wydziale Zarządzania studenci szlifują swoje umiejętności ekonomiczne, finansowe i zarządcze oraz uczą się o rynkowych mechanizmach funkcjonowania ubezpieczeń. Ukończenie kierunku Ubezpieczenia pozwala na zwolnienie z egzaminu zawodowego na brokera ubezpieczeniowego i uzyskanie uprawnień do wykonywania tego zawodu.

Autorski program studiów jest odpowiedzią na zapotrzebowanie pracodawców na wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Połączenie kompetencji ekonomiczno-finansowych z umiejętnościami prawniczymi czyni absolwentów niezwykle konkurencyjnymi na rynku pracy. Część zajęć jest prowadzona przez praktyków z rynku ubezpieczeniowego.

O to dlaczego warto studiować Ubezpieczenia zapytaliśmy Dawida Rogozińskiego z Pracowni Prawa Ubezpieczeniowego na Wydziale Prawa i Administracji UG. – Na rynku jest dziś bardzo duże zapotrzebowanie na specjalistów od ubezpieczeń w najróżniejszych obszarach. Są to dystrybutorzy, którzy rozumieją istotę bardziej skomplikowanych produktów finansowych, potrafią odnaleźć się w sieci ich wzajemnych powiązań, znajdą regulacje prawne i mechanizmy ochrony praw klientów na rynkach europejskich. Są to również świadomi, wyspecjalizowani w tym obszarze marketingowcy, specjaliści od zarządzania ryzykiem - zarówno w strukturach zakładów ubezpieczeń jak i przedsiębiorstw wysoce narażonych na szkodowość, doradcy finansowi, brokerzy, konsultanci merytoryczni nowych rozwiązań IT i projektanci nowych produktów ubezpieczeniowych – mówi Dawid Rogoziński z WPiA UG.

Ubezpieczenia to kierunek idealny dla osób, które na studiach I stopnia zdobyły wykształcenie kierunkowe - prawników, administratywistów, ekonomistów, absolwentów zarządzania czy marketingu, ale też absolwentów kierunków ścisłych - matematyków, informatyków, analityków baz danych, czy inżynierów nowych technologii, a nawet biotechnologów, chemików i absolwentów kierunków okołomedycznych.

- Specjaliści łączący wiedzę prawnoubezpieczeniową z innymi dziedzinami, którzy będą stanowić pomost między językiem nauk ścisłych a językiem prawa, to dzisiaj najbardziej poszukiwani na rynkach finansowych pracownicy. Mogą oczywiście przez to liczyć również na wysokie zarobki i ogromne perspektywy rozwoju zawodowego – dodaje Dawid Rogoziński.

Ubezpieczenia to jedyny taki kierunek studiów w Polsce, wzorowany na programach kierunków najlepszych europejskich uczelni. Insurance studies są prowadzone m.in. we włoskiej Bolonii (University of Bologna) i Trieście (MIB Trieste School of Management), brytyjskim Glasgow (Glasgow Caledonian University), czy niemieckim Monachium (Ludwig-Maximilians-Universität München). Na większości tych uczelni studia realizowane są jedynie odpłatnie, a mimo tego cieszą się ogromnym zainteresowaniem i wielkim prestiżem.

- Studiując „Ubezpieczenia” na UG macie też pewność, że nie wchodzicie na rynek pracy przesycony już absolwentami podobnych kierunków. Kierunek celowo został zaprojektowany jako kameralny - nabór zakłada utworzenie grupy maksymalnie 30 studentów, którzy uzyskują unikatowe w skali całego kraju wykształcenie kierunkowe i wysoce specjalistyczne – zapewnia Rogoziński.

W promocję kierunku zaangażowali się również studenci przygotowując własne materiały, użyczając swojego wizerunku. Student Tymek Kobiela bez ogródek opowiada dlaczego warto studiować Ubezpieczenia: https://fb.watch/7BOGLK4rWB/

Rekrutacja dodatkowa trwa do 14 września 2021 roku.

Kryteria rekrutacji oraz program studiów 

Julia Bereszczyńska / Zespół Prasowy UG
Współudział dr hab. Ewy Wycinki, prof. UG z Katedry Statystyki w badaniach medycznych i w publikacji pracy naukowej w renomowanym czasopiśmie międzynarodowym »
Data publikacji: Wtorek, 07 września 2021 roku

Miło nam poinformować o sukcesie badawczym i publikacyjnym zespołu naukowców z udziałem dr hab. Ewy Wycinki, prof. UG, dotyczącym predykcji i wykrywania nowotworów. Artykuł na ten temat ukazał się w ostatnich dniach na łamach wysoko punktowanego (IF=3,6) czasopisma międzynarodowego pt. „Diagnostics”:

https://www.mdpi.com/2075-4418/11/8/1472

 

Podpis: Zespół dziekański.

Czy Polacy potrafią wypoczywać? O Projekcie Wellbeing w "Onet Rano. Zacznij z nami dzień" opowiadają dr Anna Dziadkiewicz oraz Katarzyna Glan Tarczewska »
Data publikacji: Czwartek, 16 września 2021 roku

W dniu 11 sierpnia br. dr Anna Dziadkiewicz (Katedra Marketingu Wydziału Zarządzania) wraz z Katarzyną Glan-Tarczewską (Doradczyni biznesowa, specjalista psychologii pozytywnej) wystąpiły w programie „Onet Rano. Zacznij z nami dzień" u Beaty Tadli, opowiadając o projekcie Wellbeing i analizując czy Polacy potrafią wypoczywać.

Całość programu dostępna jest na youtube: https://www.youtube.com/watch?v=L5ALmN8PhM8

(Wywiad od: 1:32:55).

 

Więcej o projekcie Wellbeing: https://www.wellbeingtourism.com/

oraz na FB: https://www.facebook.com/turystykawellbeing/

 

Biuro Dziekana WZR

DODATKOWA REKRUTACJA NA STUDIA STACJONARNE »
Data publikacji: Środa, 15 września 2021 roku

Szanowne kandydatki i kandydaci na stacjonarne studia magisterskie,

Jeżeli ktoś z Państwa nie zdążył obronić pracy dyplomowej przed końcem rekrutacji podstawowej lub z innych powodów nie wziął udziału w rekrutacji, będzie miał dodatkową szansę, aby stać się studentem Wydziału Zarządzania.

Dodatkowa rekrutacja odbędzie się w kierunki:

Finanse i Rachunkowość 15 miejsc,
Informatyka i Ekonometria 32 miejsca
Zarządzanie 6 miejsc
Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne 15 miejsc
Business Informatics 14 miejsc
Management 33 miejsca

 

Rejestracja kandydatów w systemie IRK odbędzie się w dniach 16.08.2021r. do 14.09.2021r.
Ogłoszenie listy kandydatów – 16.09.2021r.
Ogłoszenie listy przyjętych – 24.09.2021r.

Więcej informacji znajdziesz na stronie rekrutacji: https://wzr.ug.edu.pl/rekrutacja/index.php?str=376

 

dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG
Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia

DODATKOWA REKRUTACJA NA STUDIA NIESTACJONARNE »
Data publikacji: Poniedziałek, 13 września 2021 roku

Szanowni Państwo,

Kandydaci na niestacjonarne studia licencjackie i magisterskie,

uprzejmie informuję, iż w ostatnim tygodniu sierpnia uruchomiona zostanie dodatkowa elektroniczna rekrutacja na studia niestacjonarne Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, realizowane zarówno na pierwszym (licencjackie), jak również drugim (magisterskie) poziomie.

W związku z powyższym serdecznie zachęcam Państwa do zapoznawania się z bieżącymi informacjami rekrutacyjnymi, dostępnym na stronie: https://wzr.ug.edu.pl/rekrutacja/ oraz składanie aplikacji na studia Wydziału Zarządzania UG.

 

Z wyrazami szacunku

 

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG

Prodziekan ds. Nauki WZR UG

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej na studia niestacjonarne WZR UG

Rezygnacja z zakupu wody butelkowanej - dbamy o środowisko »
Data publikacji: Poniedziałek, 09 sierpnia 2021 roku

 

 

Postanowieniem władz dziekańskich, od lipca bieżącego roku Wydział Zarządzania rezygnuje w całości z zakupów wody w plastikowych opakowaniach, a także plastikowych kubków i naczyń.

Pracownicy i studenci korzystać teraz mogą z dwóch zainstalowanych w budynku dystrybutorów wody z ujęć głębinowych dla miasta Sopotu, zapewniających wysoką jakość wody pitnej. Jest to pierwszy, lecz nie ostatni krok w cyklu przedsięwzięć społeczności Wydziału, służących ochronie środowiska i poprawie kondycji naszej planety.

 

Biuro Dziekana WZR

 

Studenci o Wydziale Zarządzania - film »
Data publikacji: Wtorek, 31 sierpnia 2021 roku
Uniwersytecka pocztówka z wakacji – konkurs »
Data publikacji: Wtorek, 31 sierpnia 2021 roku

Parlament Studentów Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza do wzięcia udziału w wakacyjnym konkursie fotograficznym. Na autorów najciekawszych zdjęć czekają uniwersyteckie gadżety.

 

 

- Po nietypowym, trudnym ze względu na Covid-19 roku akademickim nadszedł czas upragnionych wakacji – wyjazdów, wycieczek, odpoczynku. Część z Was z pewnością spędzi go w naszym ukochanym Trójmieście, inni udadzą się różne strony, by odwiedzić rodzinę, znajomych, poznać nowe miejsca czy odbyć letni staż lub popracować. Jednak niezależnie od tego, gdzie będziecie latem, możecie wziąć udział w naszym konkursie fotograficznym „Uniwersytecka pocztówka z wakacji” – mówi Łukasz Bień, Kierownik Biura Parlamentu Studentów Uniwersytetu Gdańskiego.

Jak wziąć udział w konkursie?

Zasady są bardzo proste! Należy zrobić zdjęcie, na którym znajdzie się motyw związany z Uniwersytetem Gdańskim (może to być np. zdjęcie z jednym z budynków UG czy zdjęcie, na którym będziecie ubrani w odzież z logo uniwersytetu) i wysłać je na adres parlament.studentow@ug.edu.pl do 20 września 2021 r.  

Do dzieła! Najlepsze zdjęcia zostaną nagrodzone atrakcyjnymi nagrodami, m.in. gadżetami uniwersyteckimi. 

- Udział w konkursie umożliwi podzielenie się wrażeniami z wakacji z innymi członkami społeczności akademickiej. Dzięki zdjęciom dowiemy się gdzie podróżowali studenci i pracownicy, czy odwiedzili odległe miejsca czy, wręcz przeciwnie, wakacje spędzili korzystając z urokliwych miejsc Kampusu Oliwa takich jak EkoPark. Uczestnicy konkursu nie tylko będą mogli podzielić się relacjami ze swoich podróży ale też wygrać atrakcyjne nagrody. Najbardziej pomysłowe, estetyczne i ciekawe zdjęcia zostaną nagrodzone przez komisję, w której zasiadają m.in. Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia dr hab. Arnold Kłonczyński, profesor Uniwersytetu Gdańskiego oraz Dyrektor Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej dr hab. Jacek Taraszkiewicz, profesor Uniwersytetu Gdańskiego - dodaje Łukasz Bień.

Regulamin konkursu oraz więcej informacji na stronie: https://parlament.ug.edu.pl/konkursy/

Julia Bereszczyńska / Zespół Prasowy UG
Konkurs na najlepszą pracę z zakresu ubezpieczeń społecznych »
Data publikacji: Wtorek, 31 sierpnia 2021 roku

Szanowni Absolwenci studiów wyższych, Studenci i Doktoranci,

w imieniu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału
w konkursie na najlepszą pracę z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Konkurs obejmuje następujące kategorie:

 • najlepsza praca licencjacka,
 • najlepsza praca magisterska,
 • najlepsza praca doktorska.

Obejrzyj na YouTube filmik o konkursie na najlepsze prace z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Kto może wziąć udział w konkursie

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które w okresie między 1 stycznia 2018 r. a 30 czerwca 2021 r. obroniły pracę licencjacką, magisterską lub doktorską na polskiej uczelni w dowolnej dyscyplinie naukowej.

Wymagania dotyczące prac

 1. Temat pracy powinien bezpośrednio dotyczyć ubezpieczeń społecznych.
 2. Wymaganym językiem pracy jest język polski.
 3. Pracę do konkursu można zgłosić tylko raz.

Jak zgłosić prace do konkursu

 1. Komplet dokumentacji na konkurs należy przesłać na adres konkurs_zus@zus.pl
 2. Dokumentację należy przesłać w formacie DOC lub PDF.
 3. W temacie albo tytule maila przekazującego dokumentację należy wpisać: „Konkurs Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na najlepszą pracę dyplomową”.
 4. Komplet dokumentacji obejmuje:
 1. manuskrypt pracy w formacie pliku DOC lub PDF,
 2. skan wypełnionego formularza zgłoszeniowego [załącznik nr 1 do Regulaminu],
 3. streszczenie pracy (maksymalnie 1800 znaków ze spacjami w formacie DOC lub PDF), określające cel pracy, główne jej założenia oraz ogólne wnioski,
 4. skan zaświadczenia wydanego przez władze uczelni potwierdzającego uzyskaną ocenę z pracy – w przypadku prac licencjackich i magisterskich,
 5. informację o terminie obrony pracy [załącznik nr 2 do Regulaminu],
 6. krótki biogram autora, promotora pracy oraz promotora pomocniczego, jeżeli został on powołany,
 7. skan dyplomu ukończenia studiów lub nadania stopnia naukowego doktora.

Ważne!
Zgłoszenia przesłane w formie papierowej albo na inny adres e-mail nie będą rozpatrywane.

Nagrody

Laureaci konkursu otrzymają nagrodę finansową, a prace zostaną opublikowane nakładem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Najważniejsze terminy

 • 30 września 2021 r. – zgłoszenie prac do konkursu,
 • grudzień 2021 r. – ogłoszenie laureatów,
 • 30 czerwca 2022 r. – publikacja nagrodzonych prac.

Kontakt do organizatorów konkursu:

konkurs_zus@zus.pl, robert.marczak@zus.pl

 

Szczegółowe informacje:

Konkurs Prezesa ZUS na najlepszą pracę licencjacką, magisterską oraz doktorską z zakresu ubezpieczeń społecznych - Uczelnie - ZUS

 

 

„Vogue” o inicjatywie studentów Wydziału Zarządzania UG »
Data publikacji: Poniedziałek, 30 sierpnia 2021 roku

Początkowo działali tylko na FB i Instagramie, zrzeszając młodych ludzi interesujących się modą, muzyką i szeroko rozumianą kulturą. - Z biegiem czasu, gdy społeczność się ze sobą zżyła, postanowiliśmy przenieść się z Internetu także do prawdziwego świata. Na nasze eventy przyjeżdżają aktualnie ludzie z całej Polski - mówią Kacper Mytkowski, student UG, Tymoteusz Gierwatowski, absolwent UG i Kewin Tony, inicjatorzy Pokoju Dziennego, niezależnie działającej agencji kreatywnej, która, jak sami podkreślają, gromadzi społeczność młodych, kreatywnych i otwartych ludzi.

 

 

O pomyśle utworzenia specyficznej, trójmiejskiej przestrzeni, a także o tym, jak stworzyli i rozwinęli swoją markę opowiadają Kacper Mytkowski, student Marketingu na Uniwersytecie Gdańskim, Tymoteusz Gierwatowski, absolwent Zarządzania na UG i Kewin Tony (nazwisko nie jest prawdziwe, to pseudonim artystyczny) - inicjatorzy Pokoju Dziennego, miejsca, o którym napisał niedawno także polski „Vogue”.

Czym właściwie jest Pokój Dzienny? Postarajcie się o sobie opowiedzieć tym, którzy jeszcze o Was nie słyszeli.

Czym jest PD? Na to pytanie nie da się odpowiedzieć jednym zdaniem. Sami czasem mamy problem, by wytłumaczyć, o co w tym wszystkim chodzi. Aktualnie można powiedzieć, że jesteśmy: niezależnie działającą agencją kreatywną, w której kompetencje wchodzi organizacja eventów (głównie imprez) i promocja w social mediach (tworzyliśmy w zeszłym miesiącu kampanie marketingowe dla Reserved, promowaliśmy markę Levi's, a wcześniej też Caterpillar) oraz internetową społecznością zrzeszającą młodych ludzi (nasz przedział wiekowy waha się między 17 a 27 lat) interesujących się szeroko pojętą ogólną kulturą/lifestyle młodych ludzi. Motywem przewodnim jest moda i muzyka, technologia - wszystko co dzieje się teraz i jest "świeże".

Początkowo działaliście głównie w mediach społecznościowych. Do czasu, aż Pokój Dzienny zaczął być rozpoznawalny i kojarzony również w świecie realnym.

PD powstał w 2017 roku jako grupa na Facebooku. Obok grupy powstał też Instagram @pokoj_dzienny. W tamtych czasach istniało wiele grup o podobnej tematyce, lecz każda z nich była ściśle związana ze sprzedażą/kupnem używanych ubrań. PD miał zrzeszać wszystkie te osoby. Chodziło nam o to, by zebrać ludzi o podobnych zajawkach, zainteresowaniach,  ale w taki sposób, by mieli swój własny "Hyde Park", czyli miejsce, gdzie mogą się zapytać dosłownie o wszystko. Zauważyliśmy po prostu, że wśród tych wszystkich grup modowo-buciarskich nie ma miejsca na rozmowę o przyziemnych, totalnie zwykłych rzeczach.

Z biegiem czasu, gdy społeczność się ze sobą zżyła i było widać jak prężnie się to rozwija, wiedzieliśmy, że nie może funkcjonować tylko w Internecie. Postanowiliśmy przenieść ją do prawdziwego świata. Obecnie na nasze eventy przyjeżdżają ludzie z całej Polski.

Zostańmy jeszcze przy początkach. Stworzyliście w Internecie własną społeczność, swoich odbiorców. Ale grupa nie jest duża i od początku nie była dla każdego.

Nasza grupa na FB zrzesza 9,3 tys. członków (choć wśród oczekujących na przyjęcie do grupy mamy ponad 19 tys. osób). To nasz świadomy wybór. Jest nas na tyle "mało", by móc utrzymać porządek i kontrolę. Z doświadczenia wiemy, że im więcej członków, tym większy harmider i tym trudniej utrzymać wszystko w miłej atmosferze. Dlatego aktualnie dodajemy do grupy nowych członków tylko wtedy, gdy ktoś do nas napisze, poprosi o to, albo gdy spotkamy się na evencie w prawdziwym życiu. Jest nas więcej na Instagramie, który obecnie zrzesza już prawie 30 tys. followersów.

Wszystko kręci się tutaj wokół mody i muzyki. Na naszych eventach jest zawsze miła atmosfera i nieważne jak bardzo dana osoba odróżnia się od reszty. Tak jak się przyjęło, że ci co wyglądają "ciekawiej" są wytykani palcami - tak u nas są zawsze w centrum uwagi.

Realizujecie kilka projektów jednocześnie. Powiedzcie, na czym dokładnie skupia się Wasza działalność?

W skład projektów pod szyldem Pokoju Dziennego wchodzą: @kwadratikawa - Kwadrat i Kawa. Zawsze marzyliśmy, by otworzyć swój lokal z jedzeniem. Połączyliśmy siły z @flowcafegdynia i udało się. Zapraszamy na pizzę i kawę do Władysławowa na ul. Brzozową 27. Po sezonie może Gdynia? @garazacoustic - Garaż. Projekt muzyczny, do którego zapraszamy artystów, by zaśpiewali swój utwór w wersji akustycznej, @record.couturier - Record. Internetowy sklep z archiwalnymi ubraniami od ogromnych projektantów typu Margiela, Rick Owens czy Ann Demeulemeester.

Oprócz tego wiadomo, organizacja imprez/eventów. Najbliższy odbędzie się 9 lipca na Placu Dyrekcji, to nowa przestrzeń rozrywkowo-rekreacyjna położona na terenie Stoczni Cesarskiej, obok 100czni i ul. Elektryków.

Jako że zrzeszamy głównie młodych ludzi, nasze eventy to głównie imprezy w ciekawych miejscach. Muzyka, którą usłyszycie na naszych imprezach to przede wszystkim rap, trap, muzyka elektroniczna, muzyka eksperymentalna. Staramy się za wszelką cenę dostarczać na każdym evencie jakąś wartość dodaną. Nie chcemy, by ludzie myśleli o naszych imprezach w taki sposób, że "eh no kolejna zwykła impreza". Selekcjonujemy DJów, artystów, wystroje i aranżacje obiektów, w których działamy. Na evencie w byłej Radiostacji w Gdańsku oprócz samej imprezy ogarnęliśmy konkurs dla skate'ów, postawiliśmy rampę, by mogli na niej jeździć, wykupiliśmy billboard z naszym logo i zrobiliśmy mały koncert-niespodziankę w trakcie imprezy. 

Powiedzcie coś o sobie, kim jesteście, jak podzieliliście Wasze role w projekcie. Z czym wiążecie przyszłość?

Każdy z naszej trójki ma trochę inną rolę w projekcie. Kacper Mytkowski jest studentem marketingu Wydziału Zarządzania UG, grafikiem, fotografem i współkoordynatorem wspomnianych projektów. Jest też Ambasadorem rozwiązań Apple i Dyrektorem artystycznym marki 2005 (@2005.global). Tymoteusz Gierwatowski jest stylistą, projektantem i głównym koordynatorem projektu Record. Kewin Tony aspiruje na złotnika. Będzie wyrabiał biżuterię i grille na zęby. Poza tym jest głową projektu Kwadrat i Kawa.

Działamy jako jeden organizm.

Z czym wiążemy przyszłość? Widzimy to tak: Agencja kreatywna/marketingowa + Lokal z jedzeniem + Sklep. Mamy nadzieję, że skala projektów z czasem będzie rosła. Póki co nie zatrzymujemy się.

 

Elżbieta Michalak-Witkowska/Zespół Prasowy UG


Pan Kacper Mytkowski jest aktualnie studentem specjalności Marketing na Wydziale Zarządzania UG i będzie bronić pracę licencjacką pt. "Wpływ mediów społecznościowych na zwiększenie świadomości ekologicznej na przykładzie branży modowej", pod kierunkiem dr Anny Dziadkiewicz (Katedra Marketingu).

źródło: https://ug.edu.pl/news/pl/1549/vogue-o-inicjatywie-studentow-wydzialu-zarzadzania-ug

Dr Marek Ossowski z Katedry Rachunkowości wśród 10 osób nominowanych do tytułu CZŁOWIEKA ROKU 2020 »
Data publikacji: Wtorek, 17 sierpnia 2021 roku

28 czerwca br. odbyła się  uroczysta Gala Finałowa Narody Człowiek Roku 2020, organizowana przez Dziennik Bałtycki. Wśród uhonorowanych 10 osób znalazł się dr Marek Ossowski z Katedry Rachunkowości.

 

źródło: Dziennik Bałtycki

 

Tegoroczna uroczystość, zorganizowana w Teatrze Atelier im. Agnieszki Osieckiej w Sopocie, przyciągnęła zasłużone osobistości dla pomorskiej kultury, życia społecznego oraz samorządu, w tym nominowanych. Kolegium redakcyjne „Dziennika Bałtyckiego” zaproponowało do uhonorowania 10 osób, które w 2020 r. wyróżniły się wartościowymi osiągnięciami, a w dążeniu do celu kierowały się przede wszystkim dobrem drugiego człowieka.

W złotej dziesiątce znaleźli się:

 • Jacek Adamonis, kierownik ds. ratownictwa medycznego Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni,
 • Tomasz Augustyniak, były dyrektor Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku,
 • Maciej Barczewski, doktor habilitowany nauk prawnych, wykładowca i profesor UG, producent, scenarzysta i reżyser filmowy,
 • Witold P. Burkiewicz, architekt oraz scenograf przestrzeni, profesor Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Barcelonie,
 • Robert Domżał, archeolog i muzealnik. Od 1 stycznia 2019 r. pełni stanowisko dyrektora Narodowego Muzeum Morskiego,
 • Koronamocni, grupa młodych osób, która pomaga w czasie pandemii potrzebującym, najczęściej seniorom,
 • Henryk Krella, epidemiolog, kierownik Izby Przyjęć Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku,
 • Dominik Nowak, od 2016 r. dyrektor naczelny i artystyczny Nowego Teatru im. Witkacego w Słupsku,
 • Justyna Zorn, organizowała protesty pod gdańską kurią przeciw przypadkom tuszowania pedofilii wśród duchownych,
 • Marek Ossowski i Wojciech Tyborowski, pierwszy jest prezesem Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego sp. z o.o. – InvestGDA, drugi dyrektorem Invest in Pomerania od 2017 r.

 

źródło: Dziennik Bałtycki

 

źródło: Dziennik Bałtycki

 

Dr Marek Ossowski - wykładowca rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów na Uniwersytecie Gdańskim, pasjonat tych dziedzin. Wielokrotnie nagradzany za swoją działalność naukowo-dydaktyczną, m.in. Nagrodą Rektora UG. Nominowany do Nagrody „Nauczyciel Roku” imienia Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza. Dr m. Ossowski jest tez Prezesem Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego.

Tytuł Człowieka Roku Dziennik Bałtycki przyznaje od 20 lat osobom, które w minionym roku swoją pracą, działaniem i zaangażowaniem przyczyniły się do rozsławienia Pomorza i są wzorem do naśladowania.

 

Szczegółowe informacje:

Tomasz Augustyniak Człowiekiem Roku 2020 „DB”! Red. nacz. Mariusz Szmidka uhonorowany najwyższymi wyróżnieniami Marszałka i Pracodawców | Dziennik Bałtycki (dziennikbaltycki.pl)

 

Biuro Dziekana WZR / Biuro Prasowe UG

Ukazało się II wydanie książki pt.: „Kultura bezpieczeństwa żywności. Istota i narzędzia pomiaru” autorstwa prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej »
Data publikacji: Czwartek, 12 sierpnia 2021 roku

Miło nam poinformować, że ukazało się II wydanie książki autorstwa pani prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej (Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, Zakład Zarządzania Jakością i Środowiskiem) pt.: „Kultura bezpieczeństwa żywności. Istota i narzędzia pomiaru”.

 

 

Pomimo nieustających afer na rynku żywności istota i rola kultury bezpieczeństwa żywności jest tematem stosunkowo nowym, nie tylko w naszym kraju. Jest to jednak zagadnienie niezwykle istotne, ponieważ przyjmuje się, iż brak owej kultury oraz troski o jej zapewnienie należy do kategorii tzw. nowych zagrożeń dla bezpieczeństwa produktu żywnościowego. Kultura bezpieczeństwa żywności to podzielane postawy, wartości oraz przekonania wobec zapewnienia bezpieczeństwa produktu żywnościowego, na co dzień demonstrowane w organizacjach zajmujących się produkcją i obróbką żywności. Niestety, jak wskazują wyniki badań prowadzonych na świecie, kultura bezpieczeństwa jest w wielu przypadkach w obszarze łańcucha żywności niemal zupełnie ignorowana. Nie jest także dostatecznie doceniana i rozumiana przez najwyższe kierownictwo organizacji. Jest to zjawisko niezwykle złożone i wręcz krytyczne dla bezpieczeństwa zdrowia oraz życia każdego konsumenta, dlatego też wymaga ono szerokiego rozpoznania i rozpropagowania.

 

Wśród zagadnień, z którymi Czytelnik się zapozna są:

• podstawy definicyjne i założenia ogólnej istoty bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa żywności,

• food crime - mało dotąd sygnalizowane zjawisko przestępstw dotyczących żywności i łańcucha pokarmowego,

• problematyka klimatu i kultury bezpieczeństwa żywności, a także - mało jeszcze znane i rozpoznane w łańcuchu żywnościowym - zjawisko kultury sprawiedliwego traktowania (just culture),

• czynniki oraz uwarunkowania sprzyjające tworzeniu kultury bezpieczeństwa żywności,

• narzędzia pozwalające określić, zmierzyć i ocenić dojrzałość poziomu kultury bezpieczeństwa żywności w organizacji oraz wskazać na obszary wymagające doskonalenia.

 

Źródło oraz link do informacji:

https://cedewu.pl/Kultura-bezpieczenstwa-zywnosci-Istota-i-narzedzia-pomiaru-wyd-II-p3016

 

Biuro Dziekana WZR

Rekrutacja studentów do programu: Mistrzowie Dydaktyki »
Data publikacji: Piątek, 23 lipca 2021 roku

W ramach projektu “Mistrzowie dydaktyki – wdrożenie modelu tutoringu do praktyki uczelnianej” wybitnie uzdolnieni Studenci i Studentki I roku studiów licencjackich oraz I, II i III roku jednolitych studiów magisterskich, dzięki spersonalizowanej ścieżce tutorskiej, będą uczestniczyć w spotkaniach z doświadczonymi tutorami z różnych wydziałów UG. W okresie od 01.10.2021 r. do 31.12.2022 r. każdy uczestnik zrealizuje cykl kształcenia w wymiarze 45 godzin dydaktycznych (po 15 godzin dydaktycznych w semestrze).

 

 

W ramach zajęć, prowadzonych w formie indywidualnych konsultacji, możliwe będzie skorzystanie z tutoringu naukowego, rozwojowego lub językowego. Program zajęć i dobór tutorów zależeć będzie od informacji, które Studenci i Studentki przekażą za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z regulaminem i przesłania zgłoszenia za pośrednictwem formularza on-line: https://forms.office.com/r/a5dCTpXrjg

 

Projekt pozakonkursowy o charakterze wdrożeniowym pt. „Mistrzowie Dydaktyki”
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczegółowe informacje:

https://cddit.ug.edu.pl/zapraszamy-na-tutoring/

Nowa publikacja pracowników Katedry Organizacji i Zarządzania »
Data publikacji: Wtorek, 20 lipca 2021 roku

Miło nam poinformować, że ukazała się współautorska publikacja pracowników Katedry Organizacji i Zarządzania: dr hab. Elżbiety Wojnickiej-Sycz, prof. UG, dr Piotra Sliża, mgr Piotra Sycza oraz dr Korneliusza Pylaka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) pt.: “Challenges for Monitoring Smart Specialization in the European Union” w monografii Partnerships for regional innovation and development: implementing smart specialization in Europe” pod red.: Gancarczyk Marta, Ujwary-Gil Anna, González-López Manuel, 2021, New York, Routledge, s.76-103, ISBN 978-0-367-35264-6, 75 pkt.

Wstęp do tej monografii napisał główny ekspert Komisji Europejskiej w zakresie inteligentnych specjalizacji prof. Dominique Foray.

 

 

 

Link do informacji o książce: https://www.taylorfrancis.com/books/edit/10.4324/9780429330261/partnerships-regional-innovation-development-marta-gancarczyk-anna-ujwary-gil-manuel-gonzález-lópez?refId=1aea2d76-f816-4543-b7d1-55407ad1f2e8

 

 

Biuro Dziekana WZR

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się książka dr Pauliny Nogal-Meger »
Data publikacji: Poniedziałek, 19 lipca 2021 roku

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazała się książka dr Pauliny Nogal-Meger pt.: Ekonomiczno-prawne aspekty stosowania nieuczciwej konkurencji w zakresie oznaczeń wprowadzających w błąd. 

 

 

 

Dr Paulina Nogal-Meger, adiunkt w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w swojej publikacji analizuje szczególny przypadek z zakresu nieuczciwej konkurencji z  wykorzystaniem oznaczeń przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku przez nieuczciwych przedsiębiorców, co prowadzi do nieuprawnionego czerpania korzyści oraz wprowadza w błąd konsumentów i uczestników rynku.

 Autorka wskazuje na złożoność zagadnienia w wymiarze ekonomiczno-prawnym, wynikającą z braku rozwiązań funkcjonalnych, a także wyszczególnia możliwe rozwiązania prowadzące do zmniejszenia dotkliwości czynu zabronionego. Analizując dane z lat 2006-2016 uzyskane z sądów okręgowych w Polsce oraz szczegółowych badań aktowych, Paulina Nogal-Meger opisała mankamenty postępowań sądowych z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji, w tym poprzez wydawanie różnych orzeczeń dla tych samych stanów faktycznych.

 Link do informacji o książce: https://kiw.ug.edu.pl/pl/zarzadzanie/1630-ekonomiczno-prawne-aspekty-stosowania-nieuczciwej-konkurencji-w-zakresie-oznaczen-wprowadzajacych-w-blad.html.

 

Biuro Dziekana WZR

Sukcesy pracowników Wydziału Zarządzania w konkursie Wydawnictwa UG »
Data publikacji: Piątek, 09 lipca 2021 roku

Miło nam poinformować, że w ogłoszonym przez Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego konkursie na najlepszą książkę naukową, dydaktyczną i przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej nasi pracownicy stanęli na podium aż w 2 kategoriach:

I miejsce w kategorii „najlepsza książka dydaktyczna” zajął dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG wraz z zespołem pracowników Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw za publikację „Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa. Interaktywny podręcznik z zakresu zarządzania. Repozytorium case study dla studentów” https://bit.ly/3d0Efwr

 

 

II miejsce w kategorii „najlepsza książka naukowa” zostało przyznane prof. dr hab. Elżbiecie Ostrowskiej z Katedry Bankowości i Finansów za publikację pt.: „Behawioralny portfel inwestycyjny. Mózg – emocje – luka behawioralna” https://bit.ly/3zPcCA2

 

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

Biuro Dziekana WZR / Sekretariat KEP

 

Wirtualna wycieczka po Wydziale Zarządzania - film »
Data publikacji: Środa, 23 czerwca 2021 roku

 

Zapraszamy maturzystów, kandydatów na studia oraz studentów

na wirtualną wycieczkę po Wydziale Zarządzania!

 

 • Nasi studenci oprowadzą Cię po zakamarkach naszego Wydziału,
 • Opowiedzą jak się u nas studiuje i jakie mają perspektywy po skończeniu swojego kierunku,
 • Nasi wykładowcy opowiedzą jaką mamy ofertę na studiach I i II stopnia,
 • Poznasz nasze koła naukowe i posłuchasz relacji z wyjazdów zagranicznych Erasmus,
 • Sprawdź co robimy w wolnym czasie :-)

 

A na koniec filmu BONUS zza kulis!

 

Dołączcie do nas, oglądajcie i udostępniajcie dalej!

https://www.youtube.com/watch?v=cNwsJ0t_qyE

#studiujnawzr

 

Wysoko punktowane publikacje pracowników Wydziału Zarządzania po konferencji Americas Conference on Information Systems (AMCIS) »
Data publikacji: Piątek, 09 lipca 2021 roku

Americas Conference on Information Systems (AMCIS) to coroczna konferencja dla naukowców i profesjonalistów zajmujących się systemami informatycznymi i technologiami informacyjnymi, pod patronatem Association for Information Systems. AMCIS jest powszechnie uważana za jedną z najbardziej prestiżowych konferencji IS/IT na półkuli zachodniej i stanowi platformę do dyskusji panelowych oraz prezentacji recenzowanych artykułów naukowych dotyczących systemów informatycznych.

 

Źródło: Association for Information Systems (AIS) eLibrary (aisnet.org)

 

Każdego roku, spośród 700 zgłoszeń wybierane są najlepsze artykuły i prezentacje panelowe. W roku 2021, wśród najlepszych znalazły się 4 publikacje pracowników Wydziału Zarządzania UG:

 

 

 

Biuro Dziekana WZR

 

Znamy laureatów konkursu UGrants-first 2 w ramach Programu Małych Grantów – UGrants, realizowanego w ramach Inicjatywy Doskonałości Uczelnia Badawcza (IDUB) »
Data publikacji: Wtorek, 06 lipca 2021 roku

Znamy laureatów konkursu UGrants-first 2 w ramach Programu Małych Grantów – UGrants, realizowanego w ramach Inicjatywy Doskonałości Uczelnia Badawcza (IDUB)

Program małych grantów – UGrants  został opracowany z uwzględnieniem potrzeb naukowców na różnych etapach kariery – od doktorantów, przez młodych naukowców do zaawansowanych badaczy. Ma zachęcić badaczy do planowania projektów naukowych i pozyskiwania środków na ich realizację.

W rozstrzygniętym konkursie zostały złożone 62 wnioski. Komisja konkursowa, przy pomocy zewnętrznych ekspertów zakwalifikowała do finansowania 35 wniosków na łączną kwotę 525 000,00 zł (15 000 zł każdy). Przyznane dofinansowania stanowią wsparcie naukowców w pozyskaniu pierwszego grantu badawczego oraz w publikowaniu w prestiżowych czasopismach lub wydawnictwach naukowych.

Laureaci z Wydziału Zarządzania:

UGrants – start:

mgr Katarzyna Raca (Katedra Statystyki)

mgr Zuzanna Kraus (Katedra Marketingu)

UGrants – first:

dr Maciej Hyży (Katedra Rachunkowości)

dr Piotr Sliż (Katedra Organizacji i Zarządzania)

UGrants – first 2 (dodatkowy nabór):

dr hab. Bartosz Marcinkowski, prof. UG (Katedra Informatyki Ekonomicznej)

 

Szczegółowe informacje

 

Oprac. Zespół Prasowy UG / Biuro Dziekana WZR

 

 

Drugie miejsce studentek z Wydziału Zarządzania w finale konkursu Ethics Challenge »
Data publikacji: Poniedziałek, 05 lipca 2021 roku

Ethics Challenge to organizowany co roku ogólnopolski konkurs, którego celem jest popularyzacja etyki oraz standardów etycznych wśród studentów. Zdaniem tegorocznych laureatek konkurs ten jest jednym z najciekawszych wyzwań.

 

 

Drużyna Studentek z Wydziału Zarządzania UG w składzie Patrycja Bulczak, Adriana Marciniszyn oraz Agata Tomczuk pod opieką dr Anny Golec, reprezentowała Uniwersytet Gdański w ścisłym finale konkursu Ethics Challenge organizowanego przez CFA Society Poland zajmując w nim 2 miejsce.

Ethics Challenge to organizowany co roku ogólnopolski konkurs, którego celem jest popularyzacja etyki oraz standardów etycznych wśród studentów. W ramach rywalizacji kilkuosobowe zespoły z różnych uczelni pod opieką pracownika naukowego analizują studium przypadku opracowane przez organizatorów. Zadaniem zespołu jest zidentyfikowanie nieprawidłowości oraz zaproponowanie rozwiązań, które pozwolą uniknąć nadużyć i nieetycznych zachowań w przyszłości.

Zdaniem tegorocznych laureatek konkurs ten jest jednym z najciekawszych wyzwań. Jego wielowymiarowość, potrzeba krytycznego myślenia oraz potrzeba stawiania się w niekomfortowych sytuacjach jest rozwijająca młodych ludzi, ale też dla przyszłych uczestników rynków finansowych. 

- Większość studentów marzy o wygranych w konkursach analitycznych, dotyczących oceniania sytuacji finansowych przedsiębiorstw czy konkursach dotyczących ogromnych rynków międzynarodowych. Zapominają jednak, że podstawą dobrego funkcjonowania ekonomii i finansów jest etyka. Inwestorzy czy opinia publiczna raczej nie zaufają uczciwości rynków finansowych, jeśli nie będzie powszechnego przekonania, że osoby z branży inwestycyjnej zachowują się etycznie – podkreślają uczestniczki.

Serdecznie gratulujemy sukcesu.

Julia Bereszczyńska / Zespół Prasowy UG

Nowe specjalności anglojęzyczne na Wydziale Zarządzania UG »
Data publikacji: Środa, 30 czerwca 2021 roku

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego wzbogacił swoją ofertę dydaktyczną o nowe specjalności prowadzone w języku angielskim. To Management na kierunku Zarządzanie  oraz Business Informatics, specjalność dostępna na kierunku Informatyka i Ekonometria.

Wydział Zarządzania  Uniwersytetu Gdańskiego oferuje swoim studentom 6 kierunków studiów: Informatykę i Ekonometrię, Finanse i Rachunkowość, Zarządzanie oraz Zarządzanie instytucjami służby zdrowia, Podatki i doradztwo podatkowe, Ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne (dwa ostatnie wspólnie z WPiA). W ofercie WZR znajdują się również studia i specjalności prowadzone w języku angielskim – kierowane zarówno do studentów polskich jak i studentów z innych krajów.

Nowością na rok akademicki 2021/2022 wśród specjalności anglojęzycznych są: Management - specjalność na kierunku Zarządzania, studia II stopnia oraz Business Informatics - specjalność na kierunku Informatyka i Ekonometria, studia II stopnia.

- Kierunki i specjalności anglojęzyczne są doskonałą szansą na spotkanie w jednym miejscu studentów z różnych  kultur, z różnym spojrzeniem na życie. Pozwalają na nawiązanie międzynarodowych przyjaźni. Studenci i absolwenci anglojęzycznych studiów wyróżniają się na rynku pracy. Jest im łatwiej znaleźć zatrudnienie, ponieważ bariera językowa jest zdecydowanie mniejsza - mówi dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak, prof. UG, Prodziekan  ds. Umiędzynarodowienia i Rozwoju z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. - W ofercie na przyszły rok akademicki mamy trzy specjalności anglojęzyczne na studiach magisterskich oraz jedną na studiach licencjackich – Financial Analyst. Program kształcenia na tej specjalności został przygotowany w oparciu o wymagania egzaminacyjne CFA Society (Chartered Financial Analyst) dla pierwszego poziomu certyfikacji. Kwalifikacje CFA są najbardziej rozpoznawalnym na świecie świadectwem wiedzy i umiejętności w zakresie analizy rynku kapitałowego.

 

Szczegółowe informacje o nowych specjalnościach

 

Specjalność Management (na kierunku Zarządzanie)

Program studiów anglojęzycznej specjalności „Management” daje możliwość pogłębienia wiedzy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem oraz rozwijania umiejętności i kompetencji absolwentów studiów magisterskich, którzy chcą opracowywać i komercjalizować produkty i procesy, które są zrównoważone z założenia, chronią środowisko i zapewniają wykorzystanie istniejących zasobów. Oprócz przedmiotów głównego nurtu, takich jak finanse przedsiębiorstw, zarządzanie strategiczne i innowacyjne, zarządzanie kapitałem ludzkim lub marketing cyfrowy oraz biznes i zrównoważony rozwój, studenci uczą się również nowoczesnych metod ilościowych oraz przywództwa i komunikacji w biznesie. Kładziony jest tu nacisk na kwestie etyczne i prawne, aspekty behawioralne oraz umiejętność rozpoznawania trendów rynkowych. Program ma na celu kształcenie studentów w zakresie rozpoznawania zagrożeń oraz szans związanych z działaniami na poziomie globalnym. Został zaprojektowany tak, by w pełni dostosować się do potrzeb obecnych odbiorców działających na światowych rynkach. Stopień jest dostępny zarówno dla studentów krajowych, jak i zagranicznych.

Absolwenci tej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w sektorach: publicznym, prywatnym i non-profit, zwłaszcza w nowoczesnych organizacjach koncentrujących się na aspektach zrównoważonego rozwoju. Program skierowany jest również do osób, które chcą prowadzić własną działalność gospodarczą lub pracować w międzynarodowych projektach.

 

Specjalność Business Informatics (na kierunku Informatyka i Ekonometria)

Business Informatics jest cenioną w świecie akademickim i w biznesie specjalnością naukową przygotowującą absolwentów do wykonywania współczesnych zawodów informatycznych. Łączy ona wiedzę z zakresu informatyki oraz biznesu, zajmując się systemami informatycznymi, w tym aplikacjami mobilnymi w organizacjach. Niemal wszystkie współczesne organizacje funkcjonują w oparciu o technologie informatyczne, co stwarza szeroki obszar możliwości zatrudnienia absolwentów, szczególnie w erze Digital Economy. W tym kontekście szczególne miejsce zajmują systemy ERP kompleksowo wspomagające procesy zarządzania organizacjami.

Cechą charakterystyczną specjalności Business Informatics jest jej funkcjonowanie w ramach SUA, tj. SAP University Alliances. Oznacza to dostęp do oprogramowania systemu SAP oraz korzystania z zasobów dydaktycznych tego międzynarodowego konsorcjum. W związku z tym w programie specjalności, na każdym z czterech semestrów, znajdują się takie przedmioty jak: Systemy ERP, ERP w rachunkowości finansowej, kontrolingu i zarządzaniu aktywami, Logistyka, Planowanie produkcji i inne. Metodą dydaktyczną dominującą w trakcie studiów jest praca laboratoryjna w samoorganizujących się zespołach realizowana w oparciu o podejście Agile, zwłaszcza Scrum. Studenci zdobywają również inne umiejętności miękkie przydatne w komunikacji w biznesie. Program będzie realizowany przez wykładowców krajowych i zagranicznych oraz praktyków informatyki. Na trzecim semestrze przewidziana jest praktyka zawodowa w firmach sektora IT, w tym w oddziałach międzynarodowych korporacji IT.

Główny trzon studiów na specjalności Business Informatics jest wspomagany przez zdobywanie wiedzy i umiejętności ze współczesnych technologii i rozwiązań informatycznych, jak min.: Modelowanie systemów informatycznych, Architektura procesów biznesowych, Inżynieria wymagań, Projektowanie interfejsu człowiek-komputer, Systemy Business Intelligence, Systemy Big Data, Internet of Things, Smart Cities, Design Thinking, Cloud Computing, Innowacyjne modele biznesowe oraz wykłady do wyboru. Specjalność BI umożliwi także zdobywanie międzynarodowych certyfikatów informatyczny.

Absolwenci specjalności Business Informatics będą mogli pracować jako: specjaliści ds. rozwoju i wdrożeń systemów ERP, w szczególności SAP, analitycy i projektanci systemów informatycznych, analitycy Big Data i Business Intelligence, architekci systemów ERP, konsultaci IT, menedżerowie projektów informatycznych, administratorzy systemów ERP.

 

Specjalności Financial Analyst i Finance and Accounting

Specjalnościami anglojęzycznymi, obecnymi już w ofercie WZR UG, są także Financial Analyst - dostępna na kierunku Finanse i Rachunkowość, studia I stopnia oraz Finance and Accounting - specjalność prowadzona na kierunku Finanse i Rachunkowość, studia II stopnia.

Financial Analyst przygotowują do egzaminu CFA. Chartered Financial Analyst jest najbardziej rozpoznawalnym na świecie świadectwem wiedzy i umiejętności w zakresie analizy rynku Program kształcenia na specjalności Financial Analyst został przygotowany w oparciu o wymagania egzaminacyjne CFA Society dla pierwszego poziomu certyfikacji (Level I Curriculum) oraz wzbogacony o wiedzę i umiejętności z zakresu uwarunkowań funkcjonowania rynków finansowych w Polsce. Absolwent zdobędzie m.in. umiejętności wyceny przedsiębiorstw i aktywów finansowych, oceny efektywności inwestycji, oceny ryzyka związanego z inwestycjami i doboru odpowiednich instrumentów zarządzania ryzykiem, analizowania, prognozowania sytuacji finansowej przedsiębiorstw, posługiwania się pakietami komputerowymi umożliwiającymi przeprowadzanie powyższych analiz, prognoz i symulacji oraz komunikowania ich wyników w języku angielskim. Absolwenci tej specjalności będą mogli podjąć pracę m.in. na stanowisku analityka rynku pieniężnego, walutowego, kapitałowego, specjalisty ds. zarządzania aktywami finansowymi, analityka kredytowego, specjalisty ds. zarządzania ryzykiem kredytowym czy konsultanta /doradcy finansowego (gospodarczego).

Program „Finance and Accounting” daje absolwentom studiów licencjackich możliwość pogłębienia wiedzy z zakresu finansów oraz rozwinięcia umiejętności i kompetencji w procesie inwestycyjnym. Oprócz przedmiotów głównego nurtu, takich jak budowa portfela, zarządzanie ryzykiem i wycena instrumentów finansowych, studenci uczą się również nowoczesnych metod ilościowych i poznają innowacje w finansach. Nacisk kładziony jest tu na etykę i standardy zawodowe, kwestie prawne i dotyczące ładu korporacyjnego oraz behawioralne aspekty rynków finansowych. Program obejmuje znaczną liczbę tematów z poziomów 2 i 3 Programu CFA.

Program studiów jest ściśle powiązany z potrzebami praktyki biznesowej. Wśród prowadzących, studenci znajdą zarówno nauczycieli akademickich jak i praktyków. Nasi partnerzy ze społeczności biznesowej wnoszą wkład zarówno w treść programu nauczania, jak i do samego procesu nauczania.

Absolwent tego kierunku może znaleźć zatrudnienie w bankach, spółkach giełdowych, różnego rodzaju funduszach inwestycyjnych, innych instytucjach finansowych oraz organizacjach nadzorujących i monitorujących rynek.

 

Oferta dydaktyczna WZR UG

Wyszukiwarka kierunków studiów UG – tu znajdziesz informacje nt. wszystkich kierunków dostępnych na UG.

Przypomnijmy że na Wydziale Zarządzania UG kształci się około 4 tys. studentów, zdobywających nowoczesną wiedzę z zakresu min.: zarządzania, marketingu, inwestycji, informatyki, Big Data,  finansów, bankowości, ubezpieczeń czyrachunkowości.

Wydział współpracuje z wieloma ośrodkami akademickimi z zagranicy, w tym przede wszystkim z partnerami z Unii Europejskiej. Współpraca ta obejmuje zarówno działalność naukowo-badawczą, w którą włączeni są pracownicy Wydziału Zarządzania, jak i działalność dydaktyczną, z której korzystają studenci.

 

 
EMW/Zespół Prasowy UG
Studenci Wydziału Zarządzania zakwalifikowani do Akademii Europejskiego Kongresu Finansowego »
Data publikacji: Wtorek, 29 czerwca 2021 roku

Miło nam poinformować, że pani Emilia Koniszewska oraz pan Remigiusz Świątkowski, studenci kierunku Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne, przeszli pozytywnie dwa etapy kwalifikacyjne do Akademii EKF (Europejski Kongres Finansowy).

 

 

Ponadto eseje: Emilii Koniszewskiej pt.  "Obecna i przyszła codzienność" oraz Remigiusza Świątkowskiego pt. „Pandemia jako szansa na e-administracyjny sukces Polski”, zostaną opublikowane jako jedne z 40 najlepszych w publikacji pt. "Co zmienilibyśmy w Polsce i Europie".

Rekomendacji do Akademii EKF udzieliła studentom dr Kamila Bielawska (Katedra Bankowości i Finansów), która jest koordynatorem wydziałowym kierunku Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne.

Szczegółowe informacje

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

 

Biuro Dziekana WZR

 

Dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG wśród liderów zespołów w procesie konsolidacji gdańskich uczelni »
Data publikacji: Poniedziałek, 21 czerwca 2021 roku

„Wspieranie procesów konsolidacji uczelni” to projekt realizowany wspólnie przez Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnikę Gdańską oraz Uniwersytet Gdański w ramach Związku Uczelni Fahrenheita. W ramach projektu powołano 21 liderów zespołów odpowiedzialnych za różne aspekty integracji uczelni.

 

                                    

 

12 maja odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli Związku Uczelni Fahrenheita, podczas którego  powołano ekspertów w 21 obszarach podlegających konsolidacji. Liderami 14 z nich zostali  specjaliści z Politechniki Gdańskiej:

 • Prof. Janusz Nieznański, prorektor ds. umiędzynarodowienia i innowacji/ Lider Zespołu ds. przygotowania scenariuszy federacyjnych i projektu Statutu Federacji,
 • Prof. Dariusz Mikielewicz, prorektor ds. organizacji i rozwoju/ Lider Zespołu ds. prognoz skonsolidowanej uczelni, identyfikacji obszarów synergicznych i warsztatów wdrożeń inicjatyw konsolidacyjnych,
 • Mariusz Miler, kanclerz PG/ Lider Zespołu ds. uwspólnienia systemów informatycznych
 • Anna Kanarska, z-ca kanclerza ds. pracowniczych/ Lider Zespołu ds. uwspólnienia zarządzania kadrami,
 • Krzysztof Kaszuba, dyrektor CSA PG/ Lider Zespołu ds. konsolidacji w obszarach sportowej działalności uczelni związkowych,
 • Dr Anna Wałek, dyrektor Biblioteki PG/ Lider Zespołu ds. uwspólnienia zasobów bibliotecznych, repozytoriów oraz baz danych bibliograficznych,
 • Piotr Lewandowski, kwestor PG/ Lider Zespołu ds. studium wykonalności integracji systemów księgowych,
 • Justyna Borkowska, kierownik Działu Promocji/ Lider Zespołu ds. strategii medialnej oraz kampanii propagującej ideę działań konsolidacyjnych,
 • Dr Agnieszka Lendzion/ Lider Zespołu ds. uwspólnienia zarządzania kształceniem i platformami nauczania na odległość,
 • Damian Kuźniewski, dyrektor Centrum Transferu Wiedzy i Technologii/ Lider Zespołu ds. konsolidacji centrów transferu technologii oraz działalności uczelnianych spółek celowych,
 • Katarzyna Zygmunt, kierownik Działu Obiegu i Archiwizacji Dokumentów/ Lider Zespołu ds. organizacji biura Związku Uczelni w Gdańsku im. Daniela Fahrenheita,
 • Wojciech Łabiak, radca prawny/ Lider Zespołu ds. spraw legislacyjnych i prawnych Związku Fahrenheita,
 • Anna Gerlach, główny specjalista w Biurze Kanclerza/ Lider Zespołu ds. wspólnej obsługi domów akademickich,
 • Ewa Walaszczyk, kierownik Działu Zamówień Publicznych/ Lider Zespołu ds. wspólnych zamówień publicznych.

Z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego w projekcie jako liderzy biorą udział:

 • Prof. Adriana Zaleska-Medynska/ Lider Zespołu ds. systemu uwspólnienia zarządzania infrastrukturą badawczą na uczelniach związkowych,
 • Prof. Adam Prahl/ Lider Zespołu ds. przygotowania połączenia szkół doktorskich uczelni związkowych,
 • Dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG/ Lider Zespołu ds. oceny skutków finansowych konsolidacji,
 • Ewa Weronis/ Lider Zespołu ds. ewidencji projektów.

Liderami z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zostali:

 • Prof. Tomasz Bączek, pełnomocnik Rektora ds. Programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza/ Lider Zespołu ds. określenia obszarów synergii w badaniach naukowych,
 • Ewa Kiszka, kierownik Działu ds. Umiędzynarodowienia Uczelni/ Lider Zespołu ds. przygotowania biura wspólnej organizacji krajowej i zagranicznej przyjeżdżających pracowników i studentów,
 • Dr Joanna Śliwińska, kierownik Sekcji ds. Komunikacji/ Lider Zespołu ds. mediów elektronicznych.

Projekt „Wspieranie procesów konsolidacyjnych uczelni” wdrażany jest w ramach programu POWER, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Julia Bereszczyńska / Zespół Prasowy UG

 

Nowa monografia pracowników Katedry Statystyki »
Data publikacji: Czwartek, 24 czerwca 2021 roku

Miło nam poinformować, że w wydawnictwie Impuls ukazała się monografia autorstwa dr Olgi Komorowskiej oraz dr Arkadiusza Kozłowskiego z Katedry Statystyki pt.: "Jakość życia rodzin z dorosłą osobą z niepełnosprawnością intelektualną":

https://www.impulsoficyna.com.pl/niepelnosprawnosc-w-stopniu-lekkim-i-glebokim/2245-jakosc-zycia-rodzin-opiekujacych-sie-dorosla-osoba-z-niepelnosprawnoscia-intelektualna.html

 

 

Niepełnosprawność intelektualna ma wpływ na całe życie osoby nią dotkniętej, w tym edukację, zdolność do samodzielnego życia oraz zatrudnienie. Osoby takie często wymagają wsparcia i opieki nawet w okresie dojrzałości. W większości mieszkają z rodzicami, którzy po osiągnięciu wieku emerytalnego mają coraz mniej siły na zajmowanie się i wspieranie swoich dorosłych dzieci.

Celem monografii jest przedstawienie wyników autorskiego badania jakości życia rodzin opiekujących się dorosłą osobą z niepełnosprawnością intelektualną, w tym odpowiedź na pytanie, czy jakość ta różni się w zależności od cech społeczno-ekonomicznych rodziny. Omówiono również potrzeby tych rodzin i stopień ich zaspokojenia, aktywność życiową głównych opiekunów oraz odczucia co do siebie i swojego otoczenia. 

Publikacja podejmuje bardzo ważną kwestię, zdecydowanie za rzadko obecną w polskim dyskursie społecznym. Autorzy opracowania wykorzystali nie tylko wiedzę teoretyczną o jakości życia i znajomość metodologii statystycznej, lecz także doświadczenie praktyczne.

Źródło

 

Biuro Dziekana WZR

Centrum Zrównoważonego Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego na konferencji Litewskiej Prezydencji Rady Państw Morza Bałtyckiego »
Data publikacji: Wtorek, 22 czerwca 2021 roku

Konferencja Litewskiej Prezydencji Rady Państw Morza Bałtyckiego promowała transfer wiedzy i dobrych praktyk w regionie Morza Bałtyckiego w celu podjęcia dalszych kroków w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym i zrównoważonego rozwoju.

 

 

Zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi wykorzystywanymi w przemyśle jest poważnym wyzwaniem XXI wieku. Potrzebne są pilne działania i wsparcie dla zielonej transformacji, która pobudzić może trwały wzrost gospodarczy oparty na zdrowych i silnych podstawach. Do tego potrzebne są innowacyjne rozwiązania zgodne z zasadami trwałego rozwoju społecznego i gospodarczego, przyjaznego dla środowiska. Region Morza Bałtyckiego koncentruje się na sektorach wymagających dużej ilości zasobów, takich jak: tekstylia, żywność, budownictwo, tworzywa sztuczne. Będzie wspierać przedsiębiorstwa, które zapewnią zrównoważoną przyszłość.

Te i inne ważne kwestie dotyczące wyzwań gospodarczych dzisiejszego świata były przedmiotem obrad podczas konferencji zorganizowanej 26 maja 2021 r przez Litewską Prezydencję Rady Państw Morza Bałtyckiego (ang. Council of the Baltic Sea States, CBSS). Do udziału w tej konferencji zaproszony został dr Krzysztof Szczepaniak (Katedra Inwestycji i Nieruchomości Wydziału Zarządzania) w celu przedstawienia potencjału badawczego Uniwersytetu Gdańskiego i możliwości jego wykorzystania w nowo utworzonym Centrum Zrównoważonego Rozwoju.

W spotkaniu uczestniczyli również: Dyrekcja Gospodarki o Obiegu Zamkniętym i Zielonego Wzrostu przy Komisji Europejskiej (Directorate Circular Economy and Green Growth, DG Environment, EU Commission), Związek Miast Bałtyckich (Union of the Baltic Cities), przedstawiciele ministerstw odpowiedzialnych za zrównoważony rozwój z Norwegii, Litwy i Łotwy, a także przedsiębiorstw związanych z gospodarką obiegu zamkniętego, którzy prezentowali dobre praktyki wykorzystywane w ich działalności.

Uczestnicy konferencji zwrócili uwagę na to, że do 2050 r. światowe zapotrzebowanie na żywność podwoi się z powodu dalszego wzrostu światowej populacji i większej konsumpcji. Jednocześnie około jedna trzecia wyprodukowanej żywności jest tracona lub marnowana w łańcuchu żywnościowym, od produkcji do spożycia. Prognozuje się, że sektor tekstylny będzie się dalej rozwijał, przyspieszany przez stale rosnące zapotrzebowanie na szybko zmieniającą się ofertę odzieżową, tak zwaną fast fashion. Podkreślić tutaj należy, że dwadzieścia procent globalnego zanieczyszczenia wód przemysłowych jest spowodowane farbowaniem materiałów i obróbką tekstyliów.

Wiadomym jest również, że budownictwo jest sektorem najbardziej materiałochłonnym i wytwarza jedną trzecią wszystkich globalnych odpadów, z których większość nie jest poddawana recyklingowi ani ponownie wykorzystywana, przez co odpady budowlane najczęściej trafiają na wysypiska. Wymienione zjawiska zachodzące w społeczeństwie pokazują marnotrawstwo gruntów, wody, energii i środków produkcji rolnej oraz wskazują na niepotrzebną często emisję milionów ton gazów cieplarnianych.

Przedstawione tu fakty, to nie jedyne dowody na to, że konieczne jest systematyczne przestawianie gospodarki na zrównoważone systemy o obiegu zamkniętym we wszystkich łańcuchach wartości w branżach wymagających dużej ilości zasobów. Aby tak się stało, potrzebna jest spójna wizja długoterminowych kierunków rozwoju przedsiębiorczości w poszczególnych państwach oraz poszukiwanie wynalazków i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań.

 

 

 

Agenda spotkania

 

Biuro Dziekana WZR

Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej UG zaprasza na szkolenie „Psychologiczne mechanizmy wywierania wpływu”, »
Data publikacji: Wtorek, 01 czerwca 2021 roku

Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej UG zaprasza  na szkolenie „Psychologiczne mechanizmy wywierania wpływu”, które odbędzie się już 2 czerwca w  godzinach 9:00-13:00.

Celem szkolenia jest przedstawienie słuchaczom podstawowych mechanizmów wywierania wpływu społecznego oraz powodów ich skuteczności. Omówione zostaną takie techniki jak: zasada kontrastu, reguła wzajemności, zaangażowanie i konsekwencja, konformizm, lubienie i sympatia oraz niedostępność. Podczas wykładu spróbujemy zmierzyć się ze zjawiskiem hiperuległości, sklepowymi „sztuczkami” i wiarą w teorie spiskowe. Spróbujemy także odpowiedzieć na pytanie, dlaczego seniorzy padają ofiarą nieuczciwych praktyk handlowych i jak możemy ich chronić.

Szkolenie poprowadzi dr Marcin Szulc psycholog zatrudniony w Zakładzie Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej Uniwersytetu Gdańskiego, specjalista i doskonały dydaktyk, laureat nagrody Nauczyciel Roku im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza.

Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy MS Teams, zapisy za pomocą linku

 

 

Studentka Wydziału Zarządzania UG finalistką konkursu Studencki Nobel 2021 »
Data publikacji: Piątek, 11 czerwca 2021 roku

Magda Klimek, studentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, znalazła się na liście finalistów 12. edycji konkursu Studencki Nobel 2021. W niedzielę, 23 maja, odbyła się on-line Gala Finałowa konkursu. Spośród 86 finalistów Krajowa Komisja Konkursowa złożona z 33 profesorów polskich uczelni wyłoniła 9 najzdolniejszych studentów.

 

 

Konkurs skierowany był do studentów uczelni wyższych z całej Polski, którzy wyróżniają się swoją ambicją, ciężką pracą oraz zaangażowaniem.

Wśród nich/finalistów, w kategoria Nauki Ekonomiczne, znalazła się Magda Klimek, studentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

- Niezależnie od ostatecznego werdyktu czuję ogromne wyróżnienie, ale też pewnego rodzaju presję, gdyż jestem w tym roku jedyną reprezentantką Uniwersytetu Gdańskiego. Nominacja do Studenckiego Nobla to zdecydowanie zwieńczenie wysiłku, jaki włożyłam w dotychczasową pracę. Działa to na mnie bardzo motywująco i zachęca do dalszego, aktywnego działania w zakresie podnoszenia swoich kompetencji - mówi Magda Klimek, studentka UG.

Jej osiągnięcia, które zostały docenione w konkursie, to przede wszystkim liczne artykuły w publikacjach naukowych, a także udział w ogólnopolskich konferencjach naukowych.

- Jednak nie tylko osiągnięcia naukowe były brane pod uwagę. Kryteria przyznawania Studenckiego Nobla obejmują również społeczną aktywność studencką. Do takich aktywności ze swojego doświadczenia mogę zaliczyć pełnienie funkcji Prezesa w KNR Audytor, Wiceprzewodniczącej ds. HR w SF BCC, współorganizowanie ogólnopolskich konkursów naukowych i wydarzeń szerzących pojęcie przedsiębiorczości np. Young Business Festival czy Inteligencja Finansowa. Chętnie angażuję się w tego rodzaju projekty i zawsze zachęcam do tego też innych – mówi Magda Klimek.

Magda Klimek na Wydziale Zarządzania studiuje finanse i rachunkowość, obecnie jest na IV roku. Jak mówi, wybór kierunku studiów i uczelni zaplanowała już kilka lat przed ich rozpoczęciem. W finansach i rachunkowości najbardziej interesuje się obszarami tematycznie związanymi z podatkami, audytem i dotyczącymi szeroko pojętego rachunku kosztów. Bardzo chętnie podejmuje się analiz wprowadzanych nowelizacji przepisów i metod ujmowania wybranych zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych. Ma zamiar nadal zdobywać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności. W najbliższym czasie chciałaby kontynuować proces zdobywania kwalifikacji biegłego rewidenta. Rozważa też rozpoczęcie w przyszłości studiów III stopnia w dyscyplinie ekonomii i finansów.

Studencki Nobel to cykliczny konkurs organizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów, którego głównym celem jest wyróżnienie studentów o wybitnych osiągnięciach. Podzielony jest na dziewieć kategorii: Nauki techniczne, Sztuka, Dziennikarstwo i literatura, Nauki przyrodnicze i energetyka, Fizyka i astronomia, Medycyna i farmacja, Nauki społeczne, Nauki ekonomiczne, Działalność społeczna.

Realizowany od 12 lat projekt skupia się na: propagowaniu rozwoju nauki, literatury i sztuki, wsparciu idei wolontariatu, ułatwieniu młodym, zdolnym artystom i naukowcom rozwijania pasji i zainteresowań. To jedyny taki program stypendialny tworzony przez organizację studencką.

Obejrzyj Galę Finałową: https://fb.watch/5Gqx5V0vns/

 

Elżbieta Michalak - Witkowska/Zespół Prasowy

 

 

Newsletter SEA-EU »
Data publikacji: Piątek, 21 maja 2021 roku
Studenci Wydziału Zarządzania zajęli II miejsce w międzynarodowym konkursie Showcase Competition »
Data publikacji: Piątek, 21 maja 2021 roku

Jest nam bardzo miło poinformować, że studenci Wydziału Zarządzania w zespole:

 • Klara Dargacz, studentka III roku kierunku Informatyka i Ekonometria oraz II roku kierunku Modelowanie Matematyczne i Analizy Danych
 • Irina Frolova, studentka II roku kierunku Informatyka i Ekonometria
 • Hubert Kołcz, student III roku kierunku Informatyka i Ekonometria

zajęli II miejsce w międzynarodowym konkursie Showcase Competition, zorganizowanym przez jedną z największych na świecie organizacji społeczności zrzeszonych wokół tematyki systemów informatycznych AIS.

Ponadto, zespół naszych studentów był jedynym nieamerykańskim zespołem nagrodzonym w ramach 2021 AIS Student Chapter Competition.

Więcej informacji

 

Serdecznie gratulujemy!

 

 

Biuro Dziekana WZR

"Proces regulacji sektora bankowego w Szwajcarii w ramach demokracji bezpośredniej i systemu federalnego" - nowa publikacja dr. Patryka Kaczmarka »
Data publikacji: Czwartek, 29 kwietnia 2021 roku

 

Miło nam poinformować, że ukazała się nowa publikacja pt.: „Proces regulacji sektora bankowego w Szwajcarii w ramach demokracji bezpośredniej i systemu federalnego. Szczególna rola Szwajcarskiej Rady Nadzoru Rynku Finansowego FINMA” autorstwa: dr. Patryka Kaczmarka z katedry Bankowości i Finansów.

 

"Szwajcarski sektor bankowy jest od dziesiątek lat jednym z najważniejszych segmentów rynku finansowego. O jego sile oddziaływania decyduje między innymi neutralność i stabilność polityczna, która charakteryzuje Konfederację Szwajcarską. W niniejszej książce autor stara się zbadać te dwa wymiary i znaleźć odpowiedź na pytanie, w jaki sposób uwarunkowania polityczne wpływają na kształt szwajcarskiego systemu bankowego. Wyjaśnienie tego zagadnienia jest tym istotniejsze, że autor próbuje heterogeniczne rozwiązania w szwajcarskim systemie bankowym i politycznym, charakteryzujące systemy konfederacyjne, odnosić do różnorodnych rozwiązań stosowanych w ramach Unii Europejskiej będącej – podobnie jak nominalnie Szwajcaria – konfederacją państw.

Publikacja powstała na podstawie dysertacji wyróżnionej w konkursie o nagrodę Prezesa Bankowego Funduszu Gwarancyjnego dla najlepszych prac doktorskich z zakresu systemów gwarantowania depozytów, restrukturyzacji lub uporządkowanej likwidacji instytucji finansowych, infrastruktury regulacyjnej systemu finansowego, problematyki bezpieczeństwa finansowego banków oraz stabilności finansowej obronionych w roku 2019.”

 

źródło: Wydawnictwo UG

Rada Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza na szkolenia z pozyskiwania funduszy z grantów OPUS i PRELUDIUM »
Data publikacji: Piątek, 23 kwietnia 2021 roku

Rada Doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego serdecznie zaprasza na szkolenia z pozyskiwania funduszy z grantów OPUS i PRELUDIUM (Narodowe Centrum Nauki).

Szkolenia odbędą się w następujących terminach :


12.05.2021r. od godziny 10:00  Nauki Ścisłe i Techniczne i Nauki o Życiu
13.05.2021r. od godziny 10:00  Nauki Humanistyczne i Społecznie

Szkolenie przeprowadzą pracownicy z Biura Projektów Naukowych UG.


Link do zapisów : https://forms.office.com/r/WQDghpfW7G


W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt : kacper.wisniewski@ug.edu.pl

Serdecznie Zapraszamy!

 

Godziny otwarcia budynków Wydziału w dniach 1-3 maja 2021 r. »
Data publikacji: Poniedziałek, 26 kwietnia 2021 roku

Uprzejmie informujemy, że budynki Wydziału Zarządzania w okresie 1-3 maja 2021 r. będą czynne:

 1 i 3 maj 2021 r. – NIECZYNNE

2 maj 2021 r. – czynne w godzinach 6.00 – 16.00

 

Administracja WZR

 

IV edycja Nagrody im. prof. Romana Czerneckiego »
Data publikacji: Piątek, 23 kwietnia 2021 roku

NAGRODA IM. PROF. ROMANA CZERNECKIEGO 

Fundacja EFC przyjmuje zgłoszenia do IV edycji Nagrody im. prof. Romana Czerneckiego. Nagroda przyznawana jest naukowcom, dziennikarzom i praktykom za publikacje o edukacji. Celem konkursu jest docenienie i upowszechnienie wartościowych prac, które odpowiadają na aktualne wyzwania, przed którymi stoi polski system edukacji. Nagroda w wysokości 10 tysięcy złotych przyznawana jest w trzech kategoriach: naukowej, publicystycznej i specjalistycznej. Do 30 czerwca można zgłaszać swoje prace do konkursu.

O edukacji mówi się w ostatnich latach dużo ze względu na reformę usuwającą gimnazja, strajk nauczycieli czy organizację pracy szkoły w pandemii. W tych przekazach często koncentrujemy się na sprawach formalnych, organizacyjnych, a edukacja to ludzie – mówi Aleksandra Saczuk, prezeska Edukacyjnej Fundacji im. Romana Czerneckiego (Fundacji EFC) i tłumaczy – Nagroda pozwala nam docenić ludzi, którzy zajmują się edukacją. Dotrzeć z ich tekstami do opinii publicznej.

To jedyna taka inicjatywa w Polsce, która łączy środowiska naukowe, dziennikarskie oraz praktyków i nagradza prace, w których temat edukacji podejmowany jest merytorycznie i odpowiedzialnie. Alicja Pacewicz, członkini Kapituły Nagrody na pytanie, czego komisja ekspertów szuka w zgłoszonych pracach, odpowiada – rzetelności i poczucia, że problem, o którym piszemy, jest ważny dla polskiej edukacji, ważny dla polskich dzieci, rodziców, dla szkoły.

Roman Czernecki był teoretykiem i praktykiem edukacji, a przy tym prawdziwym pedagogiem z pasją. Podczas II wojny światowej organizował tajne nauczanie na Kielecczyźnie. Po wojnie szkołę średnią w Szczekocinach. Nieustannie angażował się w doskonalenie swojego sposobu nauczania, a także otaczającego go środowiska szkolnego. Był szefem kuratorium w Zielonej Górze i prorektorem Państwowej Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. Wykładał historię filozofii na Politechnice Warszawskiej. Edukację wpisał w swoje DNA. Biorąc z niego przykład, wierzymy, że ciągła dyskusja na temat edukacji jest nam niezbędna do tego, by mądrze odpowiadać na wyzwania XXI wieku.

– O edukacji musimy rozmawiać niezależnie od poglądów politycznych i społecznych, podkreśla dr Igor Czernecki, przewodniczący Rady Fundacji EFC i dodaje – Edukacja to coś, co powinno nas łączyć.

Dla kogo? Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego to konkurs skierowany wyłącznie do autorów prac o edukacji. Wpisuje się w ważny i aktualny temat, doceniając tych, którzy piszą z pasją, świeżym spojrzeniem i przyczyniają się do pogłębienia debaty o edukacji. W trzech dotychczasowych edycjach nagrodzono 16 laureatów, wyróżniono 36 autorów.

Jak aplikować do konkursu? Nagroda w wysokości 10 tysięcy złotych przyznawana jest w trzech kategoriach: 

 • naukowej: można w niej zgłaszać artykuły opublikowane w formie drukowanej lub elektronicznej i rozdziały w monografii zbiorowej,
 • publicystycznej: można w niej zgłaszać artykuły opublikowane w formie drukowanej lub elektronicznej i podcasty,
 • specjalistycznej: można w niej zgłaszać artykuły opublikowane w formie drukowanej lub elektronicznej o charakterze branżowym, skierowane do edukatorów, nauczycieli, dyrektorów szkół.

Termin nadsyłania prac: 6 kwietnia – 30 czerwca 2021 r.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: nagroda@efc.edu.pl.

Pytania dotyczące konkursu prosimy kierować do Magdaleny Gołębiowskiej, koordynatorki konkursu, e-mail: mgolebiowska@efc.edu.pl, +48 606 770 363.

Edukacyjna Fundacja im. Romana Czerneckiego www.efc.edu.pl/o-konkursie

 

Paulina Stefańska

Koordynator ds. projektów

Nowa publikacja pracowników Wydziału Zarządzania pt.: „Rachunek kosztów w podmiotach leczniczych” »
Data publikacji: Sobota, 24 kwietnia 2021 roku

Miło nam poinformować, że ukazała się nowa publikacja pt.: „Rachunek kosztów w podmiotach leczniczych” autorstwa: prof. dr hab. Teresy Martyniuk, dr hab. Małgorzaty Cygańskiej, dr Aleksandry Żurawik, dr inż. Ewy Malinowskiej.

Publikacja może stanowić pomoc dydaktyczną dla studentów studiów pierwszego stopnia na kierunku zarządzanie instytucjami służby zdrowia, słuchaczy studiów podyplomowych z tego obszaru oraz służb finansowo-księgowych i zarządczych w podmiotach leczniczych.

Książka finansowana w ramach Programu ProUG.

 

Źródło: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

Biuro Dziekana WZR

 

Studiował i zwiedzał Islandię dzięki konkursowi PISCES »
Data publikacji: Piątek, 21 maja 2021 roku

Jest stypendystą programu PISCES, kierowanego do polskich studentów, którzy wiążą swoją przyszłość z branżą rybną. Kamil Kowalczyk, student Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego przyznaje, że wyjazd na studia do Islandii pozwolił mu otworzyć oczy nie tylko na wiele aspektów życia uczelnianego i zawodowego. - Doświadczyłem też piękna urzekającej, islandzkiej natury. Zorza polarna, którą widziałem na żywo, wygląda znacznie bardziej zdumiewająco w rzeczywistości niż na zdjęciach czy filmach, tak samo wodospady, przy których człowiek jest mały jak mrówka – mówi student UG.

 

Priorytetem konkursu stypendialnego PISCES (Polish Icelandic SCholarship - Exchange Studies) jest wsparcie polskich studentów, zainteresowanych branżą rybołówstwa (jakością, bezpieczeństwem i przetwarzaniem żywności), chcących studiować na Uniwersytecie w Akureyri w ramach Programu Stypendialnego Erasmus.

Założeniem projektu jest wzmocnienie polskiego i islandzkiego sektora rybackiego przez zapewnienie wykwalifikowanych, doświadczonych specjalistów, a także zwiększenie wymiany, wiedzy i dobrych praktyk między sektorami akademickimi i biznesowymi.

Konkurs dedykowany jest studentom Wydziału Zarządzania oraz Wydziału Oceanografii i Geografii UG. Do tej pory zrealizowane zostały dwie edycje – w planach jest kolejna, jednak ze względu na czas pandemii nieznana jest jeszcze data trzeciej edycji konkursu.

O swoim sześciomiesięcznym pobycie w Islandii, nauce, życiu i przygodach opowiada Kamil Kowalczyk, student V roku Zarządzania, specjalności Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa UG, stypendysta konkursu PISCES, dzięki któremu spędził na wymianie wiosenny semestr, studiując i mieszkając w Akureyri od stycznia do maja 2020 r.

PISCES jest szansą rozwoju dla młodych, aktywnych i ambitnych studentów. Daje możliwość studiowania w Islandii, ale też spotkania się z inną kulturą, poznania możliwości pracy. Wyjazd pozwolił mi otworzyć oczy na wiele aspektów życia uczelnianego i zawodowego, które do tej pory pozostawały poza moim zasięgiem, a także poznać nowych ludzi, powoli budować relacje, nawet te związane z życiem naukowym i biznesowym.

Moje osobiste wrażenia na temat Islandii są bardzo pozytywne. Mieszkając na północy Islandii w mieście Akureyri poznałem wspaniałych ludzi, nie tylko studentów ale też Islandczyków. Życie akademickie stawia przed studentem wyzwania, dzięki czemu ma się możliwość pozyskania nowych umiejętności i wiedzy. Na kampusie uczelni dostępne są innowacyjne rozwiązania, takie jak zdalnie sterowane roboty, którymi możemy uczęszczać na ćwiczenia i wykłady. Zajęcia są zawsze nagrywane, dlatego też student za pośrednictwem portalu studenta może odsłuchiwać zapis audio w celu przypomnienia i utrwalenia wiedzy. Kontakt z wykładowcami jest nienaganny, zawsze można liczyć na pomoc profesjonalistów.

Mój pobyt w tym państwie pokrył się częściowo z pandemią. Można powiedzieć, że jedną z przygód, która mnie spotkała na wyspie, była właśnie sytuacja związana z wirusem SARS-CoV2. Szczęściem w nieszczęściu był fakt, że przypadków na wyspie nie było dużo. Uczelnia w Akureyri stanęła na wysokości zadania, momentalnie zmieniając formę prowadzenia zajęć ze stacjonarnych na online. Osobiście preferowałem zajęcia stacjonarne, sprzed wybuchu pandemii, ponieważ była to okazja do spotkania się z resztą studentów z wymiany.

Sposób przeprowadzania zajęć był bardzo podobny do tego, który znamy z polskich uczelni. Student musi zdać przedmioty o równowartości 30 punktów ECTS na semestr.

Na pewno czymś zupełnie nowym była dla mnie mała liczba dni słonecznych – przyjechałem do Islandii w czasie semestru wiosennego (styczeń-maj), a właśnie wtedy dni słonecznych praktycznie nie ma. Codzienne trzy godziny światła słonecznego to w zasadzie maksimum, dlatego też większość czasu spędzaliśmy w naszym domu gościnnym/akademiku na nauce i pisaniu pracy magisterskiej, oczywiście robiąc przerwy na rozmowę z przyjaciółmi i nocne spacery w poszukiwaniu zorzy polarnej. Z czasem, czyli im bliżej kwietnia/maja, dni zaczynają się robić znacznie dłuższe i wtedy najlepiej było zwiedzać Islandię.

Islandzka natura jest urzekająca, to co przedstawione jest w filmach stanowi zaledwie ułamek tego, co może zarejestrować oko ludzkie na żywo. Najpiękniejszym doświadczeniem w mojej opinii była zorza polarna, która na żywo wygląda znacznie inaczej niż na zdjęciach czy filmach, oraz wodospady, przy których człowiek jest mały jak mrówka. Zupełnie inne doświadczenie od tego, które towarzyszy nam podczas oglądania 10 cudów świata na YT.

Nie bez znaczenia w przypadku stypendium wyjazdowego PISCES jest zainteresowanie branżą rybołówstwa. Jako ciekawostkę powiem, że w ramach zajęć Icelandic Nature mogliśmy uczestniczyć w wycieczce, której celem była obserwacja wielorybów, a dodatkową atrakcją była możliwość łowienia ryb, które mogliśmy zabrać ze sobą do domu.

Uważam, że Islandia jest wspaniałym miejscem dla osób, które chciałyby zwolnić w swoim życiu. W ciągu tych 6 miesięcy zauważyłem, że ludzie są bardzo mili, życzliwi i wyrozumiali, ale przede wszystkim nie żyją w takim pośpiechu jak my. Każdy z nich wykazuje się ogromną cierpliwością i szacunkiem nie tylko do drugiej osoby, ale też natury. Trudne warunki do życia w Islandii, takie jak aktywne wulkany, niska temperatura, bardzo małe zalesienie, czy częste opady śniegu, doprowadziły mieszkańców do stanu, w którym nie denerwują się i nie próbują walczyć z naturą, a akceptują ją i cierpliwie czekają na lepsze warunki atmosferyczne.

Jeżeli któryś stypendysta chciałby zdecydować się na pracę w Islandii (mi, z powodów pandemii nie było to dane) musi znać co najmniej komunikatywnie angielski i mieć dużo cierpliwości do ludzi, którzy z natury się nie śpieszą.

Moim zdaniem każda ambitna osoba zainteresowana tematyką podjętą przez program stypendialny powinna dać sobie szansę na rozwój i podjąć to wyzwanie. Zwiększamy nie tylko swoje kompetencje, ale pozwalamy poznać się innym od profesjonalnej strony. Mówię o wyzwaniu, bo wymagania, które trzeba spełnić w konkursie PISCES nie należą do najprostszych. Uczestnik konkursu stypendialnego w pierwszej kolejności musi napisać 15-stronnicowy esej w języku angielskim na temat wybrany przez radę konkursu. W moim przypadku była to praca pt. "Quality management driven by innovations - influence of storage and transportation conditions of frozen herring, mackerel and cod on quality and processing.". Następnym etapem jest rozmowa z radą konkursu, celem której jest obrona wcześniej napisanego eseju. Ponadto laureat konkursu stypendialnego PISCES musi być stypendystą programu ERASMUS+, dlatego też do wymagań możemy dodać średnią ocen i znajomość języka angielskiego.

Podsumowując, osobiście polecam wyjazd wszystkim studentom, którzy zdecydują się poświęcić swój czas na rozwój.

Program stypendialny PISCES, zapewniający wsparcie finansowe utalentowanym studentom, jest współorganizowany przez Uniwersytet Gdański, Uniwersytet w Akureyri oraz Północnoatlantycką Organizację Producentów. Więcej informacji dostępnych jest pod adresem www.pisces.edu.pl

Pobyt w Islandii w ramach stypendium PISCES. Fot. archiwum własne Kamila Kowalczyka

 

Elżbieta Michalak-Witkowska/Zespół Prasowy UG

źródło: https://ug.edu.pl/news/pl/1127/studiowal-i-zwiedzal-islandie-dzieki-konkursowi-pisces

Zapraszamy studentów na konferencję ''Jak inwestować na giełdzie?” »
Data publikacji: Wtorek, 20 kwietnia 2021 roku

Zapraszamy studentów studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych (w szczególności studentów będących na specjalizacji bankowość i doradztwo finansowe), którzy są zainteresowani tematyką inwestycyjną na konferencję „Jak inwestować na giełdzie”, organizowaną przez Stockbroker Okiem Maklera.

 

 

Cele konferencji:

• Poznaj skuteczne strategie wykorzystywane przez doświadczonych inwestorów.

• Sprawdź nowoczesne narzędzia i aktualne trendy w inwestowaniu.

• Zrozum jak działa giełda i naucz się ją wykorzystywać.

 

W programie:

• 4 panele dyskusyjne,

• ponad 40 zaangażowanych podmiotów,

• ponad 70 prelegentów.

 

Zapisy - > Jak inwestować na giełdzie (jakinwestowacnagieldzie.pl)

 

Zaproszenie z inicjatywy dr. Sławomira Kujawy z Katedry Bankowości i Finansów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

 

 

 

Konkurs na najlepszą książkę naukową, dydaktyczną i przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej »
Data publikacji: Wtorek, 20 kwietnia 2021 roku

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza konkurs na najlepszą książkę naukową, dydaktyczną i przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej wydaną w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszej książki w trzech kategoriach:

I. książka naukowa, 
II. książka dydaktyczna, 
III. przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej.

Główną nagrodą dla laureatów wszystkich kategorii jest prawo opublikowania nieodpłatnie w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego kolejnej książki w okresie 7 lat od rozstrzygnięcia konkursu. Nagrodami za 2. i 3. miejsce są wybrane przez laureata egzemplarze książek opublikowanych w Wydawnictwie (odpowiednio za kwotę 600 zł i 300 zł). 

W konkursie mogą brać udział publikacje wydane w Wydawnictwie w okresie roku poprzedzającego rozstrzygnięcie konkursu. Kompletne zgłoszenia należy składać do końca kwietnia w Wydawnictwie. Zgłoszenie powinno zawierać:

 • wypełniony formularz zgłoszenia na konkurs dostępny na stronie internetowej Wydawnictwa;
 • jedną zewnętrzną  recenzję/opinię  o książce napisaną przez zewnętrznego specjalistę z dziedziny, której praca dotyczy; przez zewnętrznego specjalistę rozumiemy osobę spoza Uniwersytetu Gdańskiego; załączona recenzja nie może być recenzją wydawniczą, ale opinią dotyczącą już opublikowanej książki;
 • tłumaczenie recenzji na język polski, jeśli zostały napisane w języku obcym innym niż angielski.

Zgłoszenia można wysyłać w wersji elektronicznej (skany, zdjęcia) na adres mailowy: lukasz.gwizdala@ug.edu.pl

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy

Sukcesy współpracy statystyków z medykami »
Data publikacji: Piątek, 23 kwietnia 2021 roku

W czasopiśmie o zasięgu międzynarodowym Polish Gynecology  (IF=0,94) ukazał się artykuł pt. „Factors limiting the detection of sentinel lymph nodes in early-stage cervical cancer”, który jest owocem dobrze rozwijającej się współpracy pracowników Katedry statystyki, w tym przypadku dr hab. Ewy Wycinki, prof. UG, z przedstawicielami nauk medycznych.

Z treścią artykułu można się zapoznać pod linkiem:

Factors limiting the detection of sentinel lymph nodes in early-stage cervical cancer | Sniadecki | Ginekologia Polska (viamedica.pl)

Ze środowiskiem medycznym współpracuje także naukowo dr Dorota Banaszkiewicz.

 

Gratulujemy!

 

Biuro Dziekana WZR

 

Dr Jacek Maślankowski w rozmowie na łamach bloga Geek Just Join IT na temat data scrapingu »
Data publikacji: Środa, 21 kwietnia 2021 roku

Dr Jacek Maślankowski (Katedra Informatyki Ekonomicznej) w rozmowie na łamach bloga Geek Just Join IT opowiedział na temat data scrapingu, coraz częściej wykorzystywanego przez cyberprzestępców.

Tematem przewodnim było opublikowanie bazy danych z 1,3 mln użytkowników serwisu Clubhouse.

Autorem publikacji jest pan Szymon Lewandowski, student III roku Aplikacji Informatycznych w Biznesie.

Zachęcamy do lektury:

https://geek.justjoin.it/wyciek-data-scraping-dane-1-3-mln-uzytkownikow-clubhouse?utm_source=Facebook&utm_campaign=WZR

 

źródło:https://geek.justjoin.it

 

Biuro Dziekana WZR

 

 

Nowe publikacje międzynarodowe pracowników Katedry Statystyki »
Data publikacji: Piątek, 23 kwietnia 2021 roku

Zachęcamy do zapoznania się z nowymi publikacjami o zasięgu międzynarodowym, których współautorami są pracownicy Katedry Statystyki:

dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG – jeden z redaktorów i współautorów książki pt. „Data Analysis and Classification. Methods and Applications”, Wyd. Springer, (https://www.springer.com/gp/book/9783030751890#aboutBook); autorami tekstów w tej książce są ponadto: dr hab. Kamila Migdał-Najman, prof. UG, mgr Katarzyna Raca oraz doktorantka Agata Majkowska.

oraz dr Arkadiusz Kozłowski – współautor artykułu w czasopiśmie Transport Policy (100 pkt):

Kaliszewski A., Kozłowski A., Dąbrowski J., i Klimek H., “LinkedIn survey reveals competitiveness factors of container terminals: Forwarders’ view”, Transport Policy, 2021, t.106, s. 131–140,

(https://authors.elsevier.com/a/1ctrz_,2CkYmsvs).

Gratulujemy!

 

Ukazała się nowa publikacja dr Anny Dziadkiewicz »
Data publikacji: Piątek, 23 kwietnia 2021 roku

Miło nam poinformować, że ukazała się nowa publikacja dr Anny Dziadkiewicz z Katedry Marketingu: „Design Management. Uwarunkowania i efekty wdrożenia w przedsiębiorstwie”, Wydawnictwo UG.

 

źródło: Wydawnictwo UG

Ze wstępu: Design management staje się pożądanym tematem wielu szkoleń i kursów. (...) Obecnie obszar designu uległ transformacji i obejmuje projektowanie rozumiane jako proces prowadzący do zmiany w postaci między innymi kreowania doświadczeń nabywców, budowania nowych emocji, wprowadzenia zrównoważonych działań wewnątrz przedsiębiorstwa i tworzenia trwałych, opartych na wartościach interakcji z rynkiem. Zdaniem autorki, design management należy postrzegać więc jako holistyczny proces zarządczy obejmujący wszystkie poziomy dojrzałości designu, tj. nadawanie formy (styling), procesy doskonalenia organizacji oraz element strategii umożliwiający rozwój i utrzymanie efektywnego środowiska biznesowego, w którym organizacja może osiągnąć swoje cele strategiczne.

Wydawnictwo UG

 

Prof. Stanisław Wrycza i dr hab. Bartosz Marcinkowski współautorami artykułu w prestiżowym czasopiśmie informatycznym »
Data publikacji: Czwartek, 15 kwietnia 2021 roku

Na łamach wysoko punktowanego czasopisma (100 pkt.) Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research ukazał się artykuł pt. „Decision Factors behind Cisco Networking Hardware Acceptance in Business Environments”, którego współaautorami są prof. dr hab. Stanislaw Wrycza oraz dr hab. Bartosz Marcinkowski, prof. UG z Katedry Informatyki Ekonomicznej Wydziału Zarządzania UG.

Link do artykułu: https://www.mdpi.com/0718-1876/16/4/62

Ukazała się nowa publikacja dr Olgi Martyniuk »
Data publikacji: Czwartek, 22 kwietnia 2021 roku

Z przyjemnością informujemy, iż ukazała się nowa publikacja dr Olgi Martyniuk (Katedra Finansów Przedsiębiorstw” pt.: „FINANCIAL REPORTING OF MICRO AND SMALL ENTERPRISES (MSE) IN TRANSITION ECONOMIES OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE”.

Link do książki:

Financial reporting of micro and small enterprises (MSE) in transition economies of Central and Eastern Europe - Finanse i bankowość - Książki - Pwe

 

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Jędrzeja Sicińskiego odbędzie się 22.04.2021 r. »
Data publikacji: Piątek, 23 kwietnia 2021 roku

Zapraszamy na Dzień Otwarty UG online już 13 kwietnia! »
Data publikacji: Środa, 14 kwietnia 2021 roku

 

DZIEŃ OTWARTY UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO  - ONLINE

TERMIN: 13 kwietnia (wtorek), start godzina 16:00

Zapraszamy na Dzień Otwarty UG. Dołącz do nas online we wtorek 13 kwietnia o godzinie 16:00 i poznaj odpowiedzi na wszystkie pytania nurtujące przyszłego studenta.

Postaw na rozwój i dołącz do społeczności Uniwersytetu Gdańskiego!

Transmisja będzie emitowana na:

W programie m.in.

 • spotkanie z przedstawicielem Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku - czyli wszystko co chcesz i musisz wiedzieć o tegorocznych maturach
 • rekrutacja na studia – jakie warunki musisz spełniać
 • prezentacje wydziałów i o tym jaki kierunek studiów wybrać
 • gdzie możesz wyjechać w ramach zagranicznej wymiany studenckiej programu Erasmus+
 • jak możesz rozwijać swoje pasje na UG – nie tylko te naukowe, czyli garść informacji o sekcjach sportowych i artystycznych, a także organizacjach studenckich
 • kiedy i za co można otrzymać stypendium
 • jak zdobyć miejsce w akademiku
 • jak odnaleźć się w studenckiej rzeczywistości
 • jak zadbać o swoją karierę zawodową już w trakcie studiów, aby pewnie wejść na rynek pracy.

Otwórz się na Uniwerek! Zajrzyj za kulisy największej uczelni w północnej Polsce! Zobacz jacy jesteśmy, czym żyje uczelnia i nasi studenci - w kwietniu online, a już niebawem na żywo - z Tobą w roli głównej.

 

Zespół Prasowy/Centrum Komunikacji i Promocji UG

 

Narodowe Centrum Nauki: Szkolenie dla Wnioskodawców »
Data publikacji: Czwartek, 08 kwietnia 2021 roku

Szanowni Państwo

Prorektor ds. Badań Naukowych oraz Biuro Projektów Naukowych zapraszają na szkolenia online "Narodowe Centrum Nauki: Szkolenie dla Wnioskodawców” w trzech terminach zależnie od dyscyplin.

 

Wtorek 6 kwietnia 2021 r., godz. 10:00 – 13:30

Panel NZ - Nauki o Życiu

Spotkanie poprowadzi dr Mateusz Sobczyk, Koordynator Dyscyplin NZ.

 

Piątek 9 kwietnia 2021 r., godz. 10:00 – 13:30

Panel HS - Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce

Spotkanie poprowadzi dr Anita Bielańska, Koordynator Dyscyplin HS.

 

Wtorek 30 kwietnia 2021 r., godz. 10:00 – 13:30

Panel ST - Nauki Ścisłe i Techniczne

Spotkanie poprowadzi dr Tomasz Szumełda, Koordynator Dyscyplin ST.

 

Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. 
Rejestracja na spotkanie na adres e-mail: projektynaukowe@ug.edu.pl  (w tytule wiadomości należy wpisać: "Rejestracja Szkolenie NCN" i określić nazwę panelu).

 

Więcej informacji:

https://ug.edu.pl/nauka_ug/badania_naukowe/biuro_projektow_naukowych/szkolenia_spotkania_informacyjne

 

Paulina Stefańska

Koordynator ds. projektów

Praktyki zawodowe – spotkanie informacyjne/studia stacjonarne »
Data publikacji: Poniedziałek, 12 kwietnia 2021 roku

Spotkanie informacyjne dotyczące organizacji i rozliczania obowiązkowych praktyk zawodowych na studiach stacjonarnych odbędzie się w aplikacji MS Teams 13 kwietnia (wtorek) wg następującego harmonogramu:

studia licencjackie: 17:00-17:40 – Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

studia magisterskie: 17:45-18:25 – Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

 

dr hab. Paweł Antonowicz

Profesor Uniwersytetu Gdańskiego

Prodziekan ds. Nauki

Praktyki zawodowe – spotkanie informacyjne/studia niestacjonarne »
Data publikacji: Wtorek, 13 kwietnia 2021 roku

Spotkanie informacyjne dotyczące organizacji i rozliczania obowiązkowych praktyk zawodowych na studiach niestacjonarnych odbędzie się w aplikacji MS Teams 16 kwietnia (piątek) wg następującego harmonogramu:

studia licencjackie: 19:00-19:40 – Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

studia magisterskie: 19:45-20:25 – Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

 

dr hab. Paweł Antonowicz

Profesor Uniwersytetu Gdańskiego 

Prodziekan ds. Nauki

Konkurs International STudent STartup Competition 2021 »
Data publikacji: Środa, 14 kwietnia 2021 roku

Biuro SEA-EU ogłasza konkurs International STudent STartup Competition 2021!

STup! to międzynarodowa inicjatywa wspierająca startupy studenckie i dająca młodym przedsiębiorcom możliwość zaprezentowania swoich projektów przedstawicielom świata biznesu.

Pierwszy etap wewnętrzny ma wyłonić 3 najlepsze studenckie startupy, które będą reprezentować Uniwersytet Gdański podczas czerwcowego finału organizowanego w Splicie.

Kategorie STup! to m.in.: turystyka, niebieska ekonomia, edukacja, robotyka czy cyberbezpieczeństwo.  

Na Wasze zgłoszenia pod adresem sea-eu@ug.edu.pl czekamy do 30 kwietnia.

Regulamin etapu wewnętrznego na UG: 

REGULAMIN

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU

Więcej szczegółów o STup! jest dostępnych na stronie: http://www.stup.efst.hr/how-it-works/

Smart Summer School »
Data publikacji: Piątek, 09 kwietnia 2021 roku

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą kursu SMART SUMMER SCHOOL "Understanding marine hydrogeology through groundwater modelling" w ramach projektu współtworzonego przez SEA-EU. 
Dla kogo?
Oferta skierowana jest do pasjonatów hydrologii, geologii, nauk o środowisku, geofizyki i nauk pokrewnych / studentów studiów licencjackich, magisterskich i podyplomowych, a także naukowców z tytułem doktora i doktora habilitowanego. 

Kurs będzie odbywał się w formie online od 12 do 16 lipca.  Rejestracja trwa do 1 czerwca na stronie https://www.offshoregroundwater.com/summer-school-registration. Rejestracja trwa do 1 czerwca na stronie https://www.offshoregroundwater.com/summer-school-registration. Więcej szczegółów dostępnych pod adresem https://www.offshoregroundwater.com/ss2021-groundwater-modelling

Dodatkowe Informacje w formie pliku PDF. Linki w pliku są aktywne i przenoszą na właściwe strony.

Spotkanie Koła Naukowego Etyki i Prawa w Biznesie »
Data publikacji: Niedziela, 11 kwietnia 2021 roku

Szanowne Studentki i Szanowni Studenci,

uprzejmie informuję, że w dniu 8 kwietnia 2021 roku (czwartek) o godz. 18:00 odbędzie się spotkanie reaktywacyjne Koła Naukowego Etyki i Prawa w Biznesie Uniwersytetu Gdańskiego. Wszystkie osoby zainteresowane aktywnością studencką, chętne do zaangażowania się życie akademickie, nawiązania nowych kontaktów i zdobycia doświadczenia zapraszam do dołączenia do naszego Koła! 

Link do spotkania w MS TEAMS

 

Opiekun Koła Naukowego
Etyki i Prawa w Biznesie
Uniwersytetu Gdańskiego

 

mgr Piotr Zieliński

piotr.zielinski@ug.edu.pl

Sobiesław Kozłowski jako gość specjalny podczas wykładu dla studentów FiR »
Data publikacji: Czwartek, 01 kwietnia 2021 roku

W dniu 20 marca br. studenci studiów niestacjonarnych na kierunku Finanse i Rachunkowość mieli okazję uczestniczyć w wykładzie z Portfela inwestycyjnego, którego gościem specjalnym był Sobiesław Kozłowski (Dyrektor Departamentu Analiz i Doradztwa w Noble Securities S.A., nominowany w kategorii ,,Analityk roku 2020”, w konkursie organizowanym przez Invest Cuffs). Studenci mieli szansę rozmowy nt. budowy i zarządzania portfelem inwestycyjnym z jednym z czołowych analityków w Polsce. 

 

,,Ludzie nie planują przegrywać,

Przegrywają bo nie planują”

Z. Komar

Wykład odbył się z inicjatywy dr. Sławomira Kujawy z Katedry Bankowości i Finansów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Nagroda naukowa im. prof. Karola Taylora za rok 2021 dla dr hab. Elżbiety Wojnickiej-Sycz, prof. UG »
Data publikacji: Wtorek, 30 marca 2021 roku

Miło nam poinformować, że pani dr hab. Elżbieta Wojnicka-Sycz, prof. UG (Katedra Organizacji i Zarządzania) otrzymała Nagrodę Naukową im. prof. Karola Taylora za rok 2021.

Nagroda naukowa Rektora Uniwersytetu Gdańskiego im. profesora Karola Taylora dla nauczycieli akademickich przyznawana jest za wyróżniające się osiągnięcia naukowe oraz badawczo-rozwojowe (indywidualne i zespołowe) w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych, nauk humanistycznych oraz nauk społecznych.

Zespół Dziekański składa serdeczne gratulacje!

Więcej informacji: https://ug.edu.pl/news/pl/953/nagroda-naukowa-im-k-taylora-oraz-nagroda-nauczyciel-roku-im-kc-mrongowiusza-przyznane

 

Biuro Dziekana WZR

 

Nowa publikacja prof. dr hab. Małgorzaty Z. Wiśniewskiej z Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw »
Data publikacji: Niedziela, 21 marca 2021 roku

Miło nam poinformować, że ukazała się nowa publikacja prof. dr hab. Małgorzaty Z. Wiśniewskiej z Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw (Zakład Zarządzania Jakością i Środowiskiem) pt. ,,Kultura organizacyjna oraz kultury wzmacniające doskonalenie podmiotów opieki zdrowotnej”.

Szczegółowe informacje oraz książka do pobrania w wersji pdf

 

 

Biuro Dziekana WZR

Zdolni studenci pilnie poszukiwani - ruszyła 12 edycja Studenckiego Nobla »
Data publikacji: Środa, 24 marca 2021 roku

Przedstawiciele Niezależnego Zrzeszenia Studentów już po raz 12 zachęcają rówieśników do podzielenia się swoimi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi i społecznymi. Rusza Studencki Nobel - jedyny ogólnopolski konkurs stypendialny stworzony przez studentów dla studentów.

 

 

Studencki Nobel to cykliczny konkurs organizowany przez Niezależne Zrzeszenie Studentów, którego głównym celem jest wyróżnienie studentów o wybitnych osiągnięciach. Realizowany od 12 lat projekt skupia się na: propagowaniu rozwoju nauki, literatury i sztuki, wsparciu idei wolontariatu, ułatwieniu młodym, zdolnym artystom i naukowcom rozwijania pasji i zainteresowań. To jedyny taki program stypendialny tworzony przez organizację studencką. Skierowany jest on do studentów uczelni wyższych z całej Polski, którzy wyróżniają się swoją ambicją, ciężką pracą oraz zaangażowaniem. - Chcemy doceniać wkład młodych badaczy, twórców i społeczników w rozwój polskiej nauki i kultury, a jednocześnie dać im platformę do zaprezentowania i oceny ich osiągnięć - tłumaczą organizatorzy Konkursu.

Studenci zmierzą się ze sobą w 9 kategoriach konkursowych:

• Nauki techniczne

• Sztuka

• Dziennikarstwo i literatura

• Nauki przyrodnicze i energetyka

• Fizyka i astronomia

• Medycyna i farmacja

• Nauki społeczne

• Nauki ekonomiczne

• Działalność społeczna

Zwycięzcy każdej z kategorii otrzymają nagrody po 5000 zł ufundowane przez partnera strategicznego tegorocznej edycji Santander Universidades. Konkurs ten jest świetną okazją nie tylko do zdobycia stypendium, ale także do networkingu pomiędzy ambitnymi studentami, którzy poprzez rozmowę mają okazję poznać się, podzielić doświadczeniami oraz być może nawiązać współpracę istotną dla dalszego rozwoju na polu naukowym, artystycznym, czy też społecznym.

Studencki Nobel nie kończy się wraz z rozdaniem nagród i przyznaniem tytułu Laureata danej kategorii. Po Gali Finałowej na najlepszych studentów w Polsce czekają spotkania i wywiady w radio czy telewizji.

Wszystkich dotychczasowych uczestników wyróżniają spektakularne efekty ich ciężkiej pracy. Ambicja pozwala im zdobywać szczyty i realizować swoje marzenia. Zespół Studenckiego Nobla dokłada wszelkich starań, by wspierać młodych i utalentowanych.

Wyróżnienie w konkursie otwiera wiele dróg do samorozwoju, ale promuje również osiągnięcia już zdobyte. - Nagroda podkreśla moje zdobyte doświadczenie, co pomaga w nawiązywaniu współprac z biznesem - zarówno z poziomu koła naukowego, jak i fundacji -  mówi Magdalena Nowak, laureatka w dziedzinie działalność społeczna, prezes zarządu Fundacji na rzecz Tworzenia Wartości Wspólnej przez Studentów.

W 2021 roku w całej Polsce organizowane będą wydarzenia towarzyszące z udziałem Laureatów z poprzednich edycji konkursu. Spotkania przybiorą formę konferencji naukowej, podczas której będzie można dowiedzieć się wielu ciekawostek na temat pracy w świecie nauki.

Organizatorzy konkursu serdecznie zachęcają do wzięcia udziału. Co roku liczba zgłoszeń liczona jest w setkach, dlatego otrzymanie tytułu Laureata konkursu „Studencki Nobel 2021” będzie swoistym wyróżnieniem i potwierdzeniem bycia „najlepszym z najlepszych” w swojej dziedzinie.

Formularz zgłoszeniowy do konkursu jest już dostępny. Wystarczy wejść na stronę i zarejestrować się wypełniając formularz zgłoszeniowy.

Więcej informacji dotyczących konkursu oraz poszczególnych kategorii konkursowych znajduje się na stronie Studenckiego Nobla oraz bezpośrednio u koordynatorki konkursu - Aleksandry Bodzioch

e-mail: aleksandra.bodzioch@nzs.org.pl, tel. 691 959 267.

Facebook

oprac. Julia Bereszczyńska / Zespół Prasowy UG
Zarządzenie Dziekana z dnia 17.03.2021 r. »
Data publikacji: Wtorek, 30 marca 2021 roku

Zapraszamy na konferencję Q doskonałości: Dobre praktyki w doskonaleniu usług medycznych na Pomorzu »
Data publikacji: Piątek, 19 marca 2021 roku

W imieniu Rady Programowej oraz Komitetu Organizacyjnego uprzejmie zapraszam do udziału w Konferencji pt. Q doskonałości. Dobre praktyki w doskonaleniu usług medycznych na Pomorzu, która odbędzie się 26 marca 2021 roku w formie online, w godzinach 9.00-14.00 (rejestracja od 8.30).

Honorową Przewodniczącą Konferencji jest Pani Agnieszka Kapała-Sokalska, Wicemarszałek Województwa Pomorskiego.

Konferencja została objęta Honorowym Patronatem J.M. Rektora Uniwersytetu Gdańskiego, Prof. dr hab. Piotra Stepnowskiego.

Honorowym Gościem Konferencji będzie Pan Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala, Naczelny Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca, były Minister Zdrowia.

Zarówno Konferencja, jak i towarzysząca jej publikacja zbiorcza, są zaadresowane do wszystkich osób (naukowców, studentów, praktyków) zainteresowanych doskonaleniem usług świadczonych przez podmioty lecznicze oraz inne placówki, które z nimi bezpośrednio współpracują.

Tematem przewodnim najbliższej Konferencji organizowanej we współpracy z Naczelną Organizacją Techniczną w Gdańsku będzie standaryzacja i jej znaczenie w czasie pandemii COVID-19.

Inicjatywa jest elementem szerszego projektu o nazwie Pomorska Nagroda Jakości, powołanego, m.in. po to, aby popularyzować wśród różnych organizacji Pomorza myślenie i działanie projakościowe ukierunkowane na stałe doskonalenie.

Udział w Konferencji jest bezpłatny.

 

Wszystkie informacje, materiały dotyczące konferencji (skład Rady Programowej, harmonogram, abstrakty wystąpień, monografia do pobrania) oraz link do rejestracji znajdują się na stronie https://gdansk.enot.pl/aktualnosci/q-doskonalosci-dobre-praktyki-w-doskonaleniu-uslug-medycznych-na-pomorzu-1?department=gdansk

 

Prof. dr hab. Małgorzata Z. Wiśniewska

Przewodnicząca Konferencji

Przewodnicząca Pomorskiej Nagrody Jakości

Nowa publikacja dr Joanny Sadkowskiej z Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw »
Data publikacji: Wtorek, 23 marca 2021 roku

Miło nam poinformować, iż nakładem wydawnictwa Difin została wydana najnowsza publikacja dr Joanny Sadkowskiej (Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw) pt. "Kultura ryzyka w przedsiębiorstwach rodzinnych2021, Warszawa, Difin, 350 s., ISBN 978-83-8085-894-7.


Więcej informacji na stronie Wydawnictwa:
https://ksiegarnia.difin.pl/kultura-ryzyka-w-przedsiebiorstwach-rodzinnych

 

 

Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw


 

Staż w banku »
Data publikacji: Środa, 17 marca 2021 roku

Z inicjatywy dr Andrzeja Dżuryka z Katedry Bankowości i Finansów przedstawiamy ofertę skierowaną do studentów Wydziału Zarządzania do odbycia stażu w banku Societe Generale.

Biuro Dziekana WZR

Tydzień Kariery PSSE na pomorskich uczelniach »
Data publikacji: Czwartek, 11 marca 2021 roku

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o.o. serdecznie zaprasza studentów do udziału w spotkaniach online z przedsiębiorstwami prowadzącymi działalność na terenie Strefy. Od 8 do 12 marca codziennie możecie spotkać się z potencjalnymi pracodawcami, zapoznać się z ich działalnością, a także z ofertami praktyk, staży i pracy. Dodatkowo w ramach Tygodnia Kariery odbędzie się warsztat „Rekrutacja od podstaw – start dla młodych”, w czasie którego eksperci z Agencji Pracy Gi Group udzielą praktycznych porad niezbędnych w stawianiu pierwszych kroków na ścieżce kariery.

Wszystkie spotkania realizowane są online na platformie Microsoft Teams, w formule interaktywnej umożliwiającej bezpośredni kontakt z prowadzącymi. Udział w spotkaniach jest bezpłatny i nie ma konieczności dokonywania wcześniejszej rejestracji – we wskazanym terminie wystarczy kliknąć na link i dołączyć do konkretnego wydarzenia. Do spotkania możesz dołączyć na komputerze lub w aplikacji mobilnej.

ROZKŁAD JAZDY TYGODNIA KARIERY

 

 

Biuro Dziekana WZR

Tydzień Kobiet na UG »
Data publikacji: Środa, 10 marca 2021 roku

Drodzy Studenci i Doktoranci Uniwersytetu Gdańskiego,

Serdecznie zapraszamy do wspólnego świętowania Dnia Kobiet - w tym roku w formule online. W dniach 1 - 8 marca będzie możliwość wsparcia gdańskiego Centrum Praw Kobiet za pośrednictwem portalu zrzutka.pl. Pamiętajcie, każda złotówka ma znaczenie! Więcej na temat działalności CPK znajdziecie na stronie internetowej: https://cpk.org.pl/.

Zbiórka została objęta patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Piotra Stepnowskiego.

Natomiast 5 marca o godz. 18:00 zapraszamy do udziału w Debacie. Gościniami będą: Marta Typa z CPK w Gdańsku, Monika Chaber - wiceprezydentka Gdańska oraz Paulina Wronecka i Barbara Grobelna, obie prowadzące własną działalność gospodarczą. W roku to Kobiety mają głos!

 

Debata odbędzie się za pośrednictwem MsTeams. Aby dołączyć do debaty należy kliknąć w link

 

 

Biuro Parlamentu Studentów Uniwersytetu Gdańskiego

Szkolenia z prawa autorskiego dla studentów i doktorantów »
Data publikacji: Wtorek, 09 marca 2021 roku

Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej oraz Gazeta Uniwersytecka zapraszają wszystkich studentów i doktorantów na bezpłatne szkolenie z prawa autorskiego.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się czym jest plagiat, jak należy cytować autorów, czy można fotografować slajdy podczas wykładów oraz jak chronić swój wizerunek w Internecie, to zapisz się na nasze szkolenie.

 

 

Zapisy są przyjmowane na adres: kacper.wisniewski@ug.edu.pl do dnia 8 marca 2021 roku. W treści e-maila prosimy podać imię i nazwisko oraz reprezentowany wydział lub szkoła doktorska.

Trwa nabór do Legii Akademickiej »
Data publikacji: Piątek, 05 marca 2021 roku

Uniwersytet Gdański w tym roku nie przystąpił do programu Legii Akademickiej jednak aby zapewnić możliwość udziału w programie studentom naszej uczelni Centrum Aktywności Studenckiej i Doktoranckiej oraz Parlament Studentów UG proponują udział w zajęciach odbywających się w Akademii Marynarki Wojennej.

W roku 2021 na AMW zostaną przeprowadzone zajęcia teoretyczne w ramach Modułu Podstawowego (szeregowego) oraz Modułu Podoficerskiego. Planuje się utworzyć po 4 grupy szkoleniowe w każdym module po 25-30 osób każda. Szkolenie jest dostępne dla studentów cywilnych AMW oraz innych uczelni z regionu! Wymagany jest status studenta (dzienny lub zaoczny) oraz polskie obywatelstwo. Decyduje kolejność zgłoszeń!

Wystarczy, że wykonasz kilka prostych kroków! Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz poniżej.

Zgłoszenia należy dokonać przez stronę AMW, zakładka Dla studenta, Legia Akademicka, link:https://www.amw.gdynia.pl/index.php/studenci/legia-akademicka

 

Pamiętaj, że rejestracja jest 2 etapowa:

    Wypełnij ankietę elektroniczną.

    Pobierz WNIOSEK W PDF i fizyczne złóż go w Tymczasowym Punkcie Obsługi Studenta AMW (Biblioteka Głowna AMW) godziny otwarcia: TPOS poniedziałek – piątek, w godz. 10.00-11.00.

    Możesz również złożyć wniosek pocztą na adres AMW z dopiskiem „Legia Akademicka 2021” decyduje data wpływu na AMW a nie data stempla pocztowego! Link do informacji o godzinach punktu obsługi studenta: http://samorzad.amw.gdynia.pl/tymczasowy-punkt-obslugi-studenta/.

    Szkolenie jest realizowane w Module teoretycznym na poziomie podstawowym (szeregowego) i podoficerskim, można realizować oba moduły.

    Szkolenie jest dostępne osób posiadających status STUDENTA studiów dziennych i zaocznych dowolnej uczelni krajowej, wyłącznie dla obywateli polskich. (studia podyplomowe oraz doktoranckie nie uprawniają do udziału w szkoleniu). Przewidujemy 120 miejsc (4 grupy) w każdym module, z czego min. 30  dla studentów z innych uczelni, decyduje kolejność zgłoszeń!

Student Wydziału Zarządzania laureatem ogólnopolskiego Konkursu na Platformie Score Hunter »
Data publikacji: Środa, 10 marca 2021 roku

Miło nam poinformować, że student Wydziału Zarządzania, pan Ernest Otocki został laureatem ogólnopolskiego Konkursu na Platformie Score Hunter, organizowanego przez Biuro Informacji Kredytowej.

Score Hunter to nazwa platformy edukacyjnej przygotowanej przez BIK. Ma za zadanie zwrócić uwagę na kwestie istotne z punktu widzenia każdego, kto zamierza skorzystać z kredytu. Korzystanie z platformy polega na wykonywaniu kolejnych zadań dotyczących budowania historii kredytowej czy dbania o bezpieczeństwo dokumentacji.

Opiekunem studentów korzystających z Platformy edukacyjnej Score Hunter jest dr Mariusz Chmielewski z Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw.

Szczegółowe informacje oraz lista laureatów

źródło: BIK

 

Biuro Dziekana WZR

 

 

 

Zaproszenie na webinar: analiza danych spółkowych i sektorowych w serwisie EMIS »
Data publikacji: Środa, 03 marca 2021 roku

Zapraszamy do udziału w spotkaniu online, na którym opowiemy jak efektywnie przeanalizować dane spółkowe i sektorowe w serwisie EMIS. 

Podczas tego spotkania dowiecie się Państwo również: 

 • Jakie źródła informacji i danych gospodarczych znajdują się w serwisie EMIS?
 • Jak korzystać z narzędzi do analizy spółek: Screener, Analiza Kredytowa, Kreator Zestawienia Spółek?
 • W jaki sposób stworzyć zestawienie spółek o określonych kryteriach?
 • Jak przeanalizować dane sektorowe? 
 • Jak szybko wyszukać raporty dot. konkretnych sektorów?

ZAREJESTRUJ SIĘ JUŻ DZIŚ

Po spotkaniu będzie możliwość nadania miesięcznych bezpłatnych dostępów do serwisu EMIS dla osób zainteresowanych subskrypcją.

 

dr Beata Bartczak 

Oddział Informatyzacji Zarządzanie i Udostępnianie Baz Danych 

Najbliższe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się 25.02.2021 r. »
Data publikacji: Poniedziałek, 01 marca 2021 roku

Najbliższe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się 25.02.2021 roku o g. 9.00.

 Na stronie internetowej:

http://ug.edu.pl/uniwersytet/wladze/senat_uniwersytetu_gdanskiego/posiedzenia_senatu

 dostępny jest planowany porządek obrad, zatwierdzone protokoły z posiedzeń oraz pozostałe informacje dotyczące funkcjonowania Senatu. Osoby mające pytania lub wątpliwości odnośnie obrad oraz bieżących zasad funkcjonowania Senatu UG, proszone są o kontakt z dr. Piotrem Pisarewiczem z Katedry Bankowości i Finansów (piotr.pisarewicz@ug.edu.pl).

Biblioteka UG zaprasza do testowania bazy CEEAS »
Data publikacji: Poniedziałek, 01 marca 2021 roku

Central & Eastern European Academic Source EBSCO

 http://hansolo.bg.ug.edu.pl/han/central---eastern-european-academic-source/ 

Biblioteka UG zaprasza do testowania bazy Central & Eastern European Academic Source (CEEAS), która zapewnia dostęp do czasopism naukowych publikowanych w krajach Europy Centralnej i Wschodniej.  

CEEAS zawiera zasoby naukowe z takich dziedzin jak ekonomia, historia, humanistyka, prawo, a także STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics). Na blisko 2 000 tytułów, ponad 360 czasopism jest w języku polskim. 

Test potrwa do 31 lipca 2021 r.

Praca licencjacka studentki Wydziału Zarządzania wyróżniona w konkursie organizowanym przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne »
Data publikacji: Poniedziałek, 01 marca 2021 roku

Miło nam poinformować, że praca licencjacka pt.: "Analiza skuteczności modeli dyskryminacyjnych w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw"  autorstwa Eweliny Markuszewskiej, wypromowana przez dr Joannę Sadkowską (Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw) została wyróżniona w XVII edycji Konkursu Prac Licencjackich im. Witolda Andruszkiewicza za rok 2020.

Organizatorem konkursu jest Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku.

Szczegółowe informacje: 

Wyniki Konkursu Prac Magisterskich i Licencjackich - edycja 2020/2021 - Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Gdańsku (pte.pl)

 

Biuro Dziekana WZR

Kursy językowe online dla studentów i pracowników UG »
Data publikacji: Środa, 24 lutego 2021 roku

Studenci i pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego oraz chętni spoza uczelni mogą skorzystać z oferty nauki języków obcych przygotowanej przez Centrum Języków Obcych UG we współpracy z Fundacją Rozwoju UG.

 

Oferta nauki obejmuje obecnie języki: angielski, hiszpański, włoski, niemiecki, francuski, rosyjski oraz szwedzki.

Trudne czasy pandemii mogą zostać przez Państwa wykorzystane z pożytkiem dla rozwoju osobistego, kariery zawodowej i satysfakcji z poznania nowego języka obcego lub udoskonalenia znajomości języka, który Państwo już znacie. Mamy nadzieję, że wkrótce wrócą czasy mobilności i podróży zagranicznych, a wtedy umiejętność posługiwania się językiem obcym okaże się nieoceniona – mówi Iwona Musielska, Zastępca Dyrektora Centrum Języków Obcych ds. finansowo – technicznych.

Kursy językowe prowadzone są obecnie w formule online poprzez platformy MS Teams, Google Meet oraz Skype. Spotkania odbywają się w grupach 5-7 osób (cena 690 zł od osoby za semestr: 15 spotkań x 90 minut, czyli 30 h  lekcyjnych) i 8-10 osób (cena 580 zł od osoby za semestr: 15 spotkań x 90 minut, czyli 30 h  lekcyjnych).  Studenci i pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego mogą skorzystać ze zniżki 15% od podanych cen.

Kursy organizowane są przez Centrum Języków Obcych UG we współpracy z Fundacją Rozwoju UG i odbywają się pod okiem profesjonalnych i doświadczonych lektorów z CJO UG.

Szczegóły na temat proponowanych kursów znajdują się na stronie.

Julia Bereszczyńska / Zespół Prasowy UG

WYNIKI ZAPISÓW NA SEMINARIA - STUDIA II STOPNIA »
Data publikacji: Środa, 24 lutego 2021 roku

Szanowni Państwo,

W dniach 14.01.2021 – 18.01.2021r, godz. 12.00. odbyły się zapisy na seminaria dyplomowe
na stacjonarnych oraz niestacjonarnych studiach II stopnia.
 

Wyniki zapisów dostępne są poniżej:

STUDIA STACJONARNE:
Analityka Gospodarcza http://specjalnosc.wzr.pl/sem_ag
Analiza danych - Big Data http://specjalnosc.wzr.pl/sem_mad
Aplikacje Informatyczne w biznesie http://specjalnosc.wzr.pl/sem_aib
Bankowość i Doradztwo Podatkowe http://specjalnosc.wzr.pl/sem_bidf
Finanse Przesiębiorstw i Controlling http://specjalnosc.wzr.pl/sem_fpic
Inwestycje i Nieruchomości http://specjalnosc.wzr.pl/sem_iin
Marketing http://specjalnosc.wzr.pl/sem_mar
Rachunkowość http://specjalnosc.wzr.pl/sem_rach
Rachunkowość ACCA http://specjalnosc.wzr.pl/sem_acca
Zarządzanie Organizacjami http://specjalnosc.wzr.pl/sem_zo
Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa http://specjalnosc.wzr.pl/sem_zrp
 
STUDIA NIESTACJONARNE:
Analiza danych - Big Data http://specjalnosc.wzr.pl/sem_mad_niestac
Bankowość i Doradztwo Podatkowe http://specjalnosc.wzr.pl/sem_bidf_niestac
Finanse Przesiębiorstw i Controlling http://specjalnosc.wzr.pl/sem_fpic_niestac
Inwestycje i Nieruchomości http://specjalnosc.wzr.pl/sem_iin_niestac
Marketing http://specjalnosc.wzr.pl/sem_mar_niestac
Rachunkowość http://specjalnosc.wzr.pl/sem_rach_niestac
Biegły Rewident http://specjalnosc.wzr.pl/sem_br_niestac
Zarządzanie Organizacjami http://specjalnosc.wzr.pl/sem_zo_niestac
Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa http://specjalnosc.wzr.pl/sem_zrp_niestac

 

dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia Wydziału Zarządzania
Uniwersytet Gdański

Program małych grantów – UGrants »
Data publikacji: Wtorek, 23 lutego 2021 roku

Program małych grantów – UGrants został uruchomiony. To kolejne działanie realizowane w Uniwersytecie Gdańskim w ramach Inicjatywy Doskonałości Uczelnia Badawcza (IDUB).  

Program umożliwia otrzymanie dofinansowania badań wstępnych i działań przygotowawczych zmierzających do zaplanowania projektu badawczego i zdobycia środków na jego realizację. W 2021 roku w ramach programu otwarte zostaną cztery konkursy dedykowane doktorantom ze szkół doktorskich UG oraz nauczycielom akademickim w zależności od stopnia zaawansowania kariery naukowej:  

 1. UGrants-start – obejmuje wsparcie doktorantów szkół doktorskich oraz młodych naukowców w publikowaniu w prestiżowych czasopismach lub wydawnictwach. 
 2. UGrants–first – ma za zadanie wsparcie naukowców w pozyskaniu pierwszego grantu badawczego oraz w publikowaniu w prestiżowych czasopismach lub wydawnictwach  
 3. UGrants-bridge – dotyczy zwiększenia efektywności pozyskiwania zewnętrznych grantów badawczych oraz   publikowania w prestiżowych czasopismach lub wydawnictwach  
 4. UGrants–advanced – obejmuje wsparcie naukowców w zwiększeniu efektywności pozyskiwania grantów europejskich, w tym grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) oraz w publikowaniu w najbardziej prestiżowych czasopismach lub wydawnictwach. 

- Program małych grantów – UGrants  został opracowany z uwzględnieniem potrzeb naukowców na różnych etapach kariery – od doktorantów, przez młodych naukowców do zaawansowanych badaczy. Chcemy zachęcić badaczy do planowania projektów naukowych i pozyskiwania środków na ich realizację. Projekt badawczy intensyfikuje pracę naukową, często pozwala na założenie grupy badawczej i rozwinięcie współpracy z innymi naukowcami – mówi prof. Wiesław Laskowski, Prorektor ds. Badań Naukowych.  

Program UGrants jest kolejnym, po Programie Publikacyjnym elementem realizowanym w ramach programu IDUB, którego założeniem jest uzyskanie statusu Uczelni Badawczej.

Szczegółowe informacje na temat zasad i wytycznych składania wniosków znajdują się na stronie.

Zespół Prasowy UG

Organizacja roku akademickiego dla studentów studiów niestacjonarnych »
Data publikacji: Poniedziałek, 22 lutego 2021 roku

 

Dołącz do organizacji studenckiej AIESEC »
Data publikacji: Czwartek, 11 lutego 2021 roku

Chcesz robić coś więcej niż studia? Szukasz ludzi, z którymi będziesz mógł aktywnie wpływać na społeczność Twojego miasta? Zastanawiasz się, czy w Gdańsku jest miejsce, w którym rozwiniesz umiejętności miękkie i zyskasz praktyczne doświadczenie w obszarach takich jak sprzedaż, marketing, czy organizacja projektów? AIESEC to również wspaniała okazja do pracy w wielokulturowym zespole.

Ruszyła rekrutacja do AIESEC Gdańsk, międzynarodowej organizacji studenckiej prowadzonej przez 40 tys. młodych ludzi w 122 krajach i terytoriach na całym świecie. Każdego dnia zmieniają oni na lepsze siebie i otaczające ich środowisko. Działają z myślą o przyszłości, rozwijając cechy liderskie.

W AIESEC uwierzyłam w swoje własne możliwości, które otworzyły mi drzwi do nowych ścieżek kariery. Wierzę, że to, czym zajmujemy się w organizacji ma nie tylko wpływ na rozwój osobisty ale również na otaczające nas środowisko. Może do nas dołączyć każdy zainteresowany inicjatywą student, bez względu na doświadczenie – mówi Oliwia Motyka, studentka filologii angielskiej z Uniwersytetu Gdańskiego, reprezentantka Komitetu Lokalnego AIESEC Gdańsk działającego przy Wydział Ekonomicznym UG.

Jak dołączyć do AISEC?

Jeśli chcesz dołączyć do AIESEC Gdańsk i aktywnie działać dla swojego miasta, zdobywać praktyczną wiedzę i poznać innych młodych, zaangażowanych ludzi, wystarczy, że do 14 lutego wypełnisz formularz zgłoszeniowy i zdecydujesz, w jakim kierunku chcesz rozwijać siebie i swoje otoczenie.  

Więcej informacji

Sesja online »
Data publikacji: Poniedziałek, 15 lutego 2021 roku

Szanowni studenci,

Informuję wszystkich studentów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału Zarządzania, że ze względów epidemiologicznych zbliżająca się sesja egzaminacyjna będzie realizowana wyłącznie w formie online.

Informację taką otrzymali wszyscy kierownicy Katedr na Wydziale. Poinformowani są w tym zakresie także wszyscy pracownicy realizujący w bieżącym semestrze zaliczenia i egzaminy.

Chciałbym tym samym Państwa uspokoić i zapewnić, że nasze wzajemne bezpieczeństwo jest traktowane przez władze Wydziału z pełną powagą.

 

Z poważaniem,

prof. UG, dr hab. Krzysztof Najman

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia

WYNIKI ZAPISÓW NA SPECJALNOŚĆI - STUDIA I STOPNIA »
Data publikacji: Piątek, 12 lutego 2021 roku

Szanowni Studenci studiów I stopnia,

przedstawiamy wyniki zapisów na specjalności:

STUDIA STACJONARNE:

Informatyka i Ekonometria
- Analityka Gospodarcza
- Metody Analizy Danych

http://specjalnosc.wzr.pl/lic_iie
Finanse i Rachunkowość
- Bankowość i Doradztwo Finansowe
- Finanse Przedsiębiorstw i Controlling
- Rachunkowość
http://specjalnosc.wzr.pl/lic_fir
Zarządzanie
- Marketing
- Inwestycje i Nieruchomosci
- Zarządzanie Organizacjami
- Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa
http://specjalnosc.wzr.pl/lic_zarz
 
STUDIA NIESTACJONARNE:
Finanse i Rachunkowość
- Bankowość i Doradztwo Finansowe
- Finanse Przedsiębiorstw i Controlling
- Rachunkowość
http://specjalnosc.wzr.pl/niestac_fir
Zarządzanie
- Marketing
- Inwestycje i Nieruchomosci
- Zarządzanie Organizacjami
- Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa
http://specjalnosc.wzr.pl/niestac_zarz

O miejscu w grupie decyduje jedynie średnia ocen opublikowana na stronie z zapisami.

 

dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia
Uniwersytet Gdański

Monografia dra Sławomira Radomskiego z Katedry Informatyki Ekonomicznej pt. "Programowanie współbieżne i rozproszone w aplikacjach biznesowych" »
Data publikacji: Poniedziałek, 25 stycznia 2021 roku

Miło nam poinformować, że Wydawnictwo Uniwersytetu Morskiego w Gdyni wydało pod koniec 2020 roku monografię dra Sławomira Radomskiego z Katedry Informatyki Ekonomicznej pt. "Programowanie współbieżne i rozproszone w aplikacjach biznesowych", ISBN: 978-83-7421-341-7.

https://wydawnictwo.umg.edu.pl/content/programowanie-wsp%C3%B3%C5%82bie%C5%BCne-i-rozproszone-w-aplikacjach-biznesowych

Nowa monografia dr Eweliny Nawrockiej z Katedry Inwestycji i Nieruchomości »
Data publikacji: Wtorek, 19 stycznia 2021 roku

Miło nam poinformować, że w ostatnim dniu 2020 roku została wydana w Wydawnictwie UG monografia dr Eweliny Nawrockiej z Katedry Inwestycji i Nieruchomości pt. „Metody badania dynamiki cen nieruchomości w Polsce dla potrzeb wyceny.”

https://wyd.ug.edu.pl/oferta_wydawnictwa/100390/metody_badania_dynamiki_cen_nieruchomosci_w_polsce_dla_potrzeb_wyceny

 

Zapraszamy do udziału w IX edycji konkursu „Gdyński Biznesplan 2021” »
Data publikacji: Czwartek, 14 stycznia 2021 roku

Zapraszamy do udziału w IX edycji konkursu „Gdyński Biznesplan 2021”, którego Uniwersytet Gdański jest współorganizatorem. Konkurs ma na celu inspirowanie młodych ludzi do odkrywania swojego potencjału i rozwoju przedsiębiorczości.

Do konkursu może zgłosić się każdy (bez względu na wiek czy wykształcenie), kto ma pomysł na swoją własną firmę, ale potrzebuje wsparcia – finansowego i merytorycznego.

Ideą „Gdyńskiego Biznesplanu” jest pomoc poczatkującym przedsiębiorcom w przygotowaniu własnego oryginalnego produktu do wejścia na rynek i zmierzenia się z konkurencją.

Uczestnicy konkursu biorą udział m.in. w bezpłatnych, prowadzonych przez ekspertów szkoleniach z zakresu prawidłowej konstrukcji biznesplanów oraz innych zagadnień związanych z zakładaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej.

Więcej informacji:

https://ug.edu.pl/news/pl/677/masz-pomysl-na-wlasny-biznes-skorzystaj-z-pomocy-finansowej-i-merytorycznej

Podziękowanie z Uniwersytetu Warszawskiego dla Studenckiego Koła Naukowego Metod Ilościowych »
Data publikacji: Środa, 13 stycznia 2021 roku

Działające na naszym Wydziale Koło Naukowe Metod Ilościowych było w dniach 1-18 grudnia br. współorganizatorem Festiwalu Wiedzy, za co otrzymało specjalne podziękowanie od Pani Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Aktywność Koła w tym przedsięwzięciu koordynowała studentka Klaudia Stabińska, a zaangażowani byli studenci: Zofia Dubiela, Hanna Sarnecka, Natalia Tomczak, Edyta Dzwonkowska, Franciszek Michałowski oraz Damian Wiski.

Wszystkim studentom Koła Naukowego Metod Ilościowych dziękuję za włożony wysiłek i gratuluję!

 

dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia Wydziału Zarządzania

 

 

Stypendia organizacji Soroptimist International dla kobiet »
Data publikacji: Środa, 30 grudnia 2020 roku

Stypendia organizacji Soroptimist International dla kobiet

 

Od dr Ewy Markowskiej, wieloletniej wykładowczyni na Wydziale Zarządzania UG, a obecnie członkini zarządu Klubu Soroptimist International Gdańsk otrzymaliśmy informację o możliwości ubiegania się m.in.  przez studentki oraz pracownice Wydziału Zarządzania o dwa rodzaje stypendiów:

 

1.Stypendium SIE 2021 Fund t.j. Federacji Europejskiej Soroptimist International,
 

Cel: przeznaczone dla kobiet, które chcą pogłębiać lub poszerzać swoje kompetencje zawodowe, albo zmienić swoją dotychczasową karierę zawodową. 

Termin składania: do 15 stycznia 2021 r.
 

2. Stypendium Unii Netherlands

Cel: przeznaczone na studia lub szkolenia pogłębiające profesjonalne kompetencje kobiet, które nie mają ograniczenia w samofinansowaniu swojej edukacji.

Termin składania: do 31 marca 2021 r.

 

Szczegółowe informacje na ten temat z wraz z odpowiednimi formularzami są załączone niżej.

O wszelkie inne informacje można się bezpośrednio zwracać do dr Ewy Markowskiej: e mail: ewam2112@gmail.com,

 

prof. dr hab. Mirosław Szreder

Dziekan Wydziału Zarządzania

 

Dokumenty do pobrania:

Inform_instrukcja_eng

form_aplik_doc

scholarship worksheet

scholarship_inf_deadlines

scholarship_candidates_eng

 

 

Wspomnienie grona współpracowników Instytutu Organizacji i Zarządzania »
Data publikacji: Niedziela, 20 grudnia 2020 roku

Drodzy Koleżanki i Koledzy!

           Dzielimy się z Wami smutną wiadomością. Dnia 19 grudnia 2020 r. zmarła prof. dr hab. Małgorzata Czerska. Przez 43 lata była związana z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

           Była absolwentką Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu. Po studiach podjęła pracę zawodową w przemyśle. W 1972 r. podjęła studia doktoranckie na Wydziale Ekonomiki Produkcji Uniwersytetu Gdańskiego. W 1975 r. uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych, w 1986 doktora habilitowanego a w 2004r. tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych.

           Zaliczała siebie do przedstawicieli ,, sopockiej szkoły zarządzania” profesora Alfreda Czermińskiego, w której poszukiwano empirycznych źródeł wiedzy o zarządzaniu. Jej zainteresowania skupiały się wokół problemów zarządzania zmianą organizacyjną, funkcjonowania organizacji opartych na wiedzy, roli przywództwa we współczesnych organizacjach, znaczeniu kultury organizacyjnej w kształtowaniu procesów zarządzania.

           Opublikowała około dwustu prac naukowych, w tym kilkanaście monografii i podręczników. Pod jej redakcją naukową powstało kilkanaście prac zbiorowych i zeszytów naukowych. Cieszyła się wielkim zaufaniem środowiska naukowego o czym świadczy powierzenie jej funkcji recenzenta w 5 postępowaniach o nadanie tytułu profesora, 9 o nadanie stopnia doktora habilitowanego i 20 o nadanie stopnia doktora. Była recenzentką wielu monografii, podręczników i artykułów naukowych. O jej pozycji w środowisku świadczy także pełnienie funkcji recenzentki kilkudziesięciu wniosków o finansowanie projektów badawczych przez Komitet Badań Naukowych, Narodowe Centrum Nauki lub Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

           Profesor Małgorzata Czerska pełniła liczne funkcje organizacyjne. Była Kierownikiem Zakładu Ergonomii i  Psychologii Organizacji, Zastępcą Dyrektora Instytutu Organizacji i Zarządzania, Kierownikiem Zakładu Systemów Zarządzania. W latach 2002-2008 pełniła funkcję Prodziekana ds. Kształcenia na Wydziale Zarządzania.

           Pod jej kierunkiem powstało 10 prac doktorskich, kilkaset prac magisterskich i kilkadziesiąt licencjackich.

           Nie można pominąć jej aktywności na rzecz rozwoju wiedzy i praktyki zarządzania. Była długoletnią członkinią Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii  Nauk, Zarządu Głównego Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, członkinią Rady Głównej Naukowej tego Towarzystwa.

           Za swoją pracę naukową , organizacyjną i społeczną otrzymała wiele odznaczeń i nagród. Należy tu przede wszystkim wymienić: Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Srebrny Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej oraz Medal im. Karola Adamieckiego przyznawany za wybitny dorobek naukowy w zakresie organizacji i zarządzania. Otrzymała także Nagrodę Zespołową pierwszego stopnia Ministra Edukacji    Narodowej oraz 13 nagród Rektora Uniwersytetu Gdańskiego.

           Była też serdeczną, ciepłą i życzliwą dla wszystkich Koleżanką, Nauczycielem,. Żegnamy profesor Małgorzatę Czerską. Osobę będącą wzorem kultury osobistej, rzetelności i odpowiedzialności, zawsze pełnej szacunku dla drugiego człowieka, sprawiedliwej i powściągliwej w ocenie działań innych osób.

Cześć JEJ Pamięci.

Kierownictwo i pracownicy Katedry Organizacji i Zarządzania

Prof. dr hab. Malgorzata Czerska we wspomnieniach na fotografiach

   

Uniwersytet Gdański wprowadza mLegitymację dla studentów. »
Data publikacji: Czwartek, 07 stycznia 2021 roku

Uniwersytet Gdański wprowadza mLegitymację dla studentów

Jest to elektroniczna wersja tradycyjnej legitymacji, mająca taka samą moc prawną co jej plastikowy odpowiednik (ELS). mLegitymacja, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi, dostępna jest wyłącznie dla studentów.
 
mLegitymacja studencka działa tak, jak tradycyjny dokument. Pokazując ją na ekranie swojego urządzenia mobilnego można potwierdzić status studenta oraz skorzystać z wszelkich przysługujących ulg i zwolnień.
 
Zarządzenie Dziekana - zajęcia w trybie zdalnym do końca semestru »
Data publikacji: Wtorek, 08 grudnia 2020 roku

Sopot, 6 listopada 2020 r.


Zarządzenie nr 2/2020/2021

w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych do końca semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021


W związku z niesłabnącym zagrożeniem epidemicznym oraz niekorzystnymi perspektywami w tym względzie na najbliższe tygodnie, zaplanowane wcześniej zajęcia dydaktyczne w obiektach Wydziału Zarządzania zostają przeniesione do realizacji w trybie zdalnym. W trybie zdalnym odbywać się będą wszystkie zajęcia na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych do końca semestru zimowego bieżącego roku akademickiego.

Powyższe dotyczy także kształcenia na studiach podyplomowych, z wyjątkiem szczególnych przypadków, wymagających indywidualnej zgody Dziekana, o które może wystąpić kierownik studiów podyplomowych.

Zaleca się odbywanie konsultacji pracowniczych w formie zdalnej. Konsultacje pracowników mogą się odbywać w formie stacjonarnej, przy jednoczesnym zapewnieniu kontaktu interesantów z nauczycielem akademickim w formie e-mailowej lub telefonicznej. 

                                                                                                  prof. dr hab. Mirosław Szreder
                                                                                                                    Dziekan

Chór Wydziału Zarządzania ,,Non Serio” wziął udział w teledysku do piosenki ,,Zwykły dzień” w ramach projektu ,,Benefis dojrzałości”. »
Data publikacji: Piątek, 11 grudnia 2020 roku

"Benefis dojrzałości" to projekt integrujący środowisko ludzi dojrzałych z młodymi. Gdańscy seniorzy piszą wiersze, do których młodzi kompozytorzy piszą muzykę. O oprawę instrumentalną  i wokalną zadbali studenci Akademii Muzycznej. W projekcie wystąpił chór Wydziału Zarządzania „Non Serio”.

https://www.youtube.com/watch?v=oatUkkw5lOY&feature=youtu.be

 

Ważność legitymacji w czasie stanu epidemii »
Data publikacji: Sobota, 19 grudnia 2020 roku

W związku z komunikatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 listopada 2020 r. przypominamy, że legitymacje studenckie, legitymacje doktoranta są ważne bez konieczności potwierdzania ich ważności w uczelni.

Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.), dalej jako: „Ustawa”, w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności ich potwierdzania.

Analogicznie wygląda sprawa ważności legitymacji doktoranta. Zgodnie z art. 198b Ustawy, w przypadku zawieszenia kształcenia doktorantów, w okresie tego zawieszenia oraz przez 60 dni po jego zakończeniu, legitymacje doktoranta są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności.

Zatem legitymacje, których ważność na mocy ww. przepisów Ustawy miała upłynąć z dniem 29 listopada 2020 r., tj. 60 dni po zakończeniu poprzedniego okresu ograniczenia funkcjonowania uczelni określonego na 30 września 2020 r., pozostają ważne.

Komunikat MNiSW w sprawie ważności legitymacji w czasie stanu epidemii:

https://www.gov.pl/web/nauka/waznosc-legitymacji-w-czasie-stanu-epidemii

Komunikat MNiSW w sprawie ograniczenia prowadzenia zajęć w siedzibie uczelni od 19 października w związku z COVID-19:

https://www.gov.pl/web/nauka/ograniczenie-prowadzenia-zajec-w-siedzibie-uczelni-od-19-pazdziernika-w-zwiazku-z-covid-19

Wyróżniająca ocena kierunku Informatyka i ekonometria – decyzja Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej »
Data publikacji: Poniedziałek, 14 grudnia 2020 roku

Polska Komisja Akredytacyjna wydała ocenę wyróżniającą dla kierunku Informatyka i ekonometria prowadzonym przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. Jest to najwyższa możliwa ocena oraz wyraz uznania dla wysokiej jakości kształcenia na tym kierunku.

Certyfikat PKA został przekazany na posiedzeniu Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 26 listopada 2020 r.

Jak stwierdza Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej w uchwale: „wysoka jakość kształcenia prowadzonego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Informatyka i ekonometria oraz stopień spełnienia przyjętych kryteriów jakościowych uzasadniają wydanie oceny wyróżniającej”.

- Certyfikat ten traktujemy jako potwierdzenie właściwego, zgodnego z oczekiwaniami pracodawców rozwoju kształcenia na Wydziale Zarządzania. Rynek w Polsce, ale i za granicą, potrzebuje absolwentów charakteryzujących się umiejętnością analitycznego myślenia, analizowania faktów i danych statystycznych oraz sprawnego posługiwania się najnowocześniejszymi narzędziami informatycznymi. Nasz program kształcenia, w którym coraz więcej jest elementów sztucznej inteligencji i technik Big Data gwarantuje, co potwierdza certyfikat PKA, zdobycie tych kompetencji na wysokim akademickim poziomie – ocenia prof. Mirosław Szreder Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Na kierunku Informatyka i ekonometria studenci zdobywają wiedzę i umiejętności, których znaczenie na rynku ogromnie wzrosło w ostatnim czasie. Są to zarówno umiejętności cyfrowe (na specjalności Informatyka ekonomiczna), jak i kompetencje z zakresu analizy danych (specjalność Analiza danych – Big Data) oraz analitycznego myślenia i modelowania współczesnych zagadnień gospodarczych (specjalność Analityka gospodarcza).

W realizację zajęć włączeni są wykładowcy z zagranicy, a także specjaliści z zakresu IT wywodzący się z praktyki gospodarczej i administracyjnej.

Studia na tym kierunku cieszą się powodzeniem zarówno wśród studentów studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych.

Najwyższa możliwa ocena, jaką uzyskał program kształcenia i jego realizacja na kierunku Informatyka i ekonometria, jest wynikiem dużego zaangażowania wszystkich związanych z tym kierunkiem nauczycieli akademickich. Filarami tego kierunku są: Katedra Informatyki Ekonomicznej (z prof.  dr. hab. Stanisławem Wryczą na czele), Katedra Ekonometrii (którą kieruje prof. dr hab. Paweł Miłobędzki) oraz Katedra Statystyki.

Wyróżniająca ocena została wydana po kontroli programowej kierunku, przeprowadzonej przez Polska Komisję Akredytacyjną (PKA) w 2019 r. 

Ocena wyróżniająca przyznawana jest na 8 kolejnych lat.

- Dzięki nowym inicjatywom dydaktycznym, doskonaleniu wiedzy nauczycieli akademickich, a także ścisłej współpracy z praktyką gospodarczą po raz pierwszy Wydział Zarządzania cieszy się z wyróżniającej oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Dla władz Wydziału i całej kadry akademickiej jest to zobowiązanie do sprostania w przyszłości oczekiwaniom studentów i pracodawców w tak szybko zmieniających się obszarach informatyki, analizy danych i modelowania ekonometrycznego – podsumowuje prof. Mirosław Szreder

Studentki Wydziału Zarządzania wzięły udział w inicjatywie "Studia na horyzoncie" »
Data publikacji: Środa, 02 grudnia 2020 roku
Studia na Horyzoncie jest to inicjatywa, która ma na celu ułatwić decyzję o wyborze kierunku studiów przyszłym studentom. Przedstawiciele poszczególnych kierunków studiów opowiedzieli na filmie o swoim kierunku oraz uczelni.
 
W filmie wzięły udział nasze dwie studentki, Zofia Dubiela (kierunek Informatyka i Ekonometria, specjalność: Big Data, film od 52:00) oraz Daria Zakrzewska (kierunek Zarządzanie, specjalność: marketing, film od: 1:51), które opowiedziały dlaczego wybrały właśnie takie kierunki studiów i była to dobra decyzja na przyszłość.
 
Zofia Dubiela: "Uważam, że wybór drogi życiowej jest jednym z trudniejszych wyborów. Bez odpowiedniego pokierowania osoby doświadczonej nie raz jest on błędny. Miło jest zatem zachęcać ludzi młodych do tego w co się na prawdę wierzy.. Jestem studentką II roku studiów magisterskich na kierunku Informatyka i Ekonometria, specjalizacja Big Data i w moim odczuciu studiowanie na Uniwersytecie Gdańskim było niezwykłym doświadczeniem. Oprócz wiedzy teoretycznej, którą zdobyłam podczas zajęć, udział w kole naukowym, konferencjach oraz innych aktywnościach naukowych pozwolił mi na rozwój swoich umiejętności. Uczelnia pozwoliła mi dobrze wykorzystać ten czas studiów. Mam nadzieje, że innym uda się wybrać kierunek studiów, którego nie będą żałować, tak jak mi się udało. "
 
 
fot: Studia na Horyzoncie - edycja 2019
Projekt realizowany przez Wydział Zarządzania UG otrzyma finansowanie z programu Erasmus+ »
Data publikacji: Poniedziałek, 07 grudnia 2020 roku

                                                       

Projekt „Współpraca na rzecz innowacji w zakresie dobrych praktyk dydaktycznych w dziedzinie Ekonomii i Nauk o Zarządzaniu”/„Partnership for Innovation of Exact Supporting Courses in Economics and Management Study Programmes” (PICEM), realizowany przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, znalazł się na liście projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach Programu Erasmus+.

Kierownikiem projektu po stronie Uniwersytetu Gdańskiego jest dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak, prof. UG z Wydziału Zarządzania.

Studenci ekonomii, zarządzania oraz podobnych dziedzin nauki mają trudności w zdobywaniu wiedzy i umiejętności na zajęciach ścisłych takich jak: matematyka, statystyka, ekonometria, stosowanie metod ilościowych w podejmowaniu decyzji biznesowych. Narzędzia te stosowane są dość rzadko w celu przygotowania prac dyplomowych (licencjackich, magisterskich) i zaliczeniowych – zauważa dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak, prof. UG.

Celem projektu jest wdrożenie innowacyjnych metod dydaktycznych w nauczaniu przedmiotów takich jak: matematyka, statystyka i ekonometria, dzięki wymianie doświadczeń z kadrą naukowo-dydaktyczną instytucji partnerskich.

Przewiduje się, że w trakcie projektu oraz w wyniku jego realizacji, możliwe będą do osiągnięcia następujące rezultaty:

 1. Analiza nowoczesnych metod dydaktycznych stosowanych w czasie  realizacji przedmiotów ścisłych w krajach partnerskich w Europie i na całym świecie (raporty); np. laboratoria- praca z wykorzystaniem dedykowanych programów komputerowych, e-learning, warsztaty, symulacje, praca zespołowa;
 2. Materiały konferencyjne i seminaryjne;
 3. Instrukcja dotycząca innowacyjnych metod dydaktycznych oraz materiały dydaktyczne (m.in. podręcznik zawierający instrukcje dla nauczycieli, sposoby wdrażania innowacyjnych metod dydaktycznych i innych podejść pedagogicznych);
 4. Innowacyjne materiały dydaktyczne: studia przypadków, prezentacje PPT, zalecane metody nauczania, oprogramowanie rekomendowane do stosowania;
 5. Seminarium omawiające wnioski z projektu;
 6. Propagowanie wniosków i dobrych praktyk na konferencjach niezwiązanych z projektem.

Konsorcjum projektu tworzą następujące uniwersytety: Tomas Bata University in Zlín (CZ), University of Leon (ES), University of Huddersfield (GB), University of Gdansk (PL).

Budżet projektu, który będzie trwał 36 miesięcy, to ponad 300 tys. EUR, w tym blisko 70 tys. EUR dla Uniwersytetu Gdańskiego.

Szczegóły i źródło:

https://ug.edu.pl/news/pl/541/kolejny-projekt-ug-otrzyma-finansowanie-z-programu-erasmus

 
 
Studentka Wydziału Zarządzania wyróżniona w konkursie Project Master »
Data publikacji: Poniedziałek, 30 listopada 2020 roku

Daria Zakrzewska, absolwentka Wiedzy o teatrze Uniwersytetu Gdańskiego oraz studentka Wydziału Zarządzania UG, w ramach pracy licencjackiej stworzyła festiwal teatralny „Figuratywni”, którego głównym celem było przybliżenie licealistom oraz studentom formy artystycznej, jaką jest teatr. Dzięki swojemu projektowi zdobyła wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie Project Master, na najlepszą pracę licencjacką, magisterską, doktorską i podyplomową w dziedzinie zarządzania projektami.

„Realizacja projektu teatralnego pt.: Figuratywni" - to tytuł pracy licencjackiej Darii Zakrzewskiej, absolwentki studiów pierwszego stopnia na kierunku Wiedza o teatrze Uniwersytetu Gdańskiego, która otrzymała wyróżnienie w konkursie Project Master.

Link do oficjalnej strony z wynikami konkursu

Praca licencjacka wykonana została w Zakładzie Dramatu, Teatru i Widowisk pod kierunkiem dr hab. Elżbiety Mikiciuk, prof. UG, natomiast projekt został powołany w ramach działalności Niezależnego Zrzeszenia Studentów Uniwersytetu Gdańskiego.

- W mojej pracy licencjackiej skupiłam się na opisaniu tworzenia projektu teatralnego od strony artystycznej oraz praktycznej. Jestem drugim rocznikiem na Uniwersytecie Gdańskim, który ma możliwość zrealizowania dyplomu jako wydarzenia kulturalnego - pisała w streszczeniu swojej pracy licencjackiej Daria Zakrzewska. - Projekt początkowo miał się zajmować tworzeniem wydarzeń przybliżających szeroką tematykę dotyczącą teatru, oraz trzydniowego festiwalu teatralnego. Chciałam pokazać, że teatr to nie tylko wybitni reżyserzy, aktorzy czy sztuki, ale również forma zabawy czy terapii. Założeniem projektu była organizacja festiwalu, który miał się składać z dwudniowych warsztatów, integracji oraz przeglądu teatralnego.

Udało się. I edycja „Figuratywnych” odbyła się 5-7 kwietnia 2019 r. i wzięło w niej udział 50 studentów i licealistów. Pomysłodawczyni projektu Figuratywni współtworzy także projekt Ster na Kulturę.

Zobacz wywiad z Darią Zakrzewską na kanale YT Go On Stage

Project Master to ogólnopolski organizowany od 2002 roku przez IPMA Polska oraz Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Konkurs ma na celu szerzenie idei zarządzania projektami, a także wyłonienie oraz nagrodzenie osób posiadających bogatą wiedzę w tej dziedzinie. Podzielony jest na cztery kategorie: prace licencjackie, prace magisterskie, prace doktorskie oraz prace podyplomowe. Więcej o konkursie.

Szczegóły oraz źródło:

https://ug.edu.pl/news/pl/539/studentka-ug-wyrozniona-w-konkursie-project-master

 

ABC Przedsiębiorcy - darmowy webinar dla studentów »
Data publikacji: Piątek, 20 listopada 2020 roku
Zakład Ubezpieczeń Społecznych zaprasza studentów Wydziału Zarządzania UG
na darmowy webinar ABC Przedsiębiorcy!
 
W programie webinaru zaprezentowane będzie
kompendium wiedzy dla przyszłego przedsiębiorcy.
 
Spotkanie odbędzie się na platformie Webex Meetings.
 
Link do udziału zostanie podany przez organizatora po 16.11.2020.
 
Terminy spotkań w godz. 10.00 – 12.00:

• 19 listopada 2020 r.
• 26 listopada 2020 r.
• 3 grudnia 2020 r.
 
Zapisz się na wydarzenie już dziś!
 
 
Konkurs CFA Institute Research Challenge »
Data publikacji: Piątek, 27 listopada 2020 roku

Rozpoczynamy zapisy na prestiżowy konkurs CFA Institute Research Challenge 2020/2021. Przypominamy, że zgodnie z regulaminem jedną uczelnię mogą reprezentować maksymalnie dwa zespoły składające się z 3-5 członków. Termin zgłoszeń zespołów przez uczelnie upływa 1 grudnia.

Osoby zainteresowane udziałem mogą zgłaszać się do 26 listopada 2020r.  mailem do dr Anny Golec (anna.golec@ug.edu.pl ) Zgłaszać można zarówno „kompletne” zespoły, jak i pojedyncze osoby, które chciałyby dołączyć do zespołu.   

Inicjatywa ta jak co roku pozwoli studentom na sprawdzenie w praktyce, jak dokonuje się analizy i wyceny spółek giełdowych. Ze względu na sytuację pandemiczną, spotkanie z reprezentantami wycenianej spółki będzie mieć charakter wirtualny.

 

Bliższe szczegóły znajdują się na stronie www.researchchallenge.pl.

Mistrzowie dydaktyki - wdrożenie modelu tutoringu do praktyki uczelnianej »
Data publikacji: Poniedziałek, 23 listopada 2020 roku

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie “Mistrzowie dydaktyki - wdrożenie modelu tutoringu do praktyki uczelnianej" w ramach którego wybitnie zdolni studenci i studentki drugiego roku studiów w Uniwersytecie Gdańskim objęci zostaną wsparciem tutorskim. Tutoring to wyjątkowa metoda dydaktyczna, która dzięki spersonalizowanemu podejściu pomaga odnaleźć własną ścieżkę rozwoju naukowego i osobistego. Zajęcia w formie indywidualnych spotkań (dwóch w miesiącu) odbywać się będą przez okres dwóch lat akademickich.

 

REGULAMIN REKRUTACJI

Rekrutacja do projektu będzie przebiegać według następujących zasad:

 1. W projekcie mogą uczestniczyć studenci i studentki drugiego roku wydziałów, z których nauczyciele akademiccy są zgłoszeni do projektu (Biologii, Biotechnologii, Ekonomiczny, Filologiczny, Nauk Społecznych, Oceanografii i Geografii oraz Prawa i Administracji).
 2. Projekt jest przeznaczony dla studentów i studentek którzy wykazują się ponadprzeciętnymi osiągnięciami. O zakwalifikowaniu się do niego zadecydują następujące kryteria:
  • średnia ocen uzyskana w roku akademickim 2019/2020, liczona według zasad obowiązujących przy ubieganiu się o stypendium Rektora (jeśli nie została ona Państwu wcześniej wy liczona, należy zgłosić się z prośbą o to do Dziekanatu),
  • udział w pracach kół naukowych i innych podobnych organizacji,
  • inne osiągnięcia o charakterze naukowym.
 3. Powyższe kryteria będą oceniane punktowo. Punktacja każdego zgłoszenia będzie sumą punktów przyznanych zgodnie z następującymi przelicznikami: (a) średnia x 5 pkt, (b) każda wymieniona aktywność 3 pkt, (c) każde osiągnięcie 2 pkt.
 4. W przypadku dwóch lub więcej jednakowych wyników, w sprawie rekrutacji do projektu zadecyduje grono tutorów danego wydziału, biorąc pod uwagę ocenę jakościową zgłoszonych aktywności i osiągnięć.
 5. Wypełniony formularz zgłoszeniowy w formie elektronicznej należy przesłać na adres Biura Jakości Kształcenia UG: bjk@ug.edu.pl
 6. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 listopada 2020 r. o godz. 15:00.

Załączniki: 

https://jakoscksztalcenia.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/news/99829/files/mistrzowie_dydaktyki_wdr_-_regulamin.pdf i https://jakoscksztalcenia.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/news/99829/files/mistrzowie_dydaktyki_wdr_-_formularz_zgloszeniowy.docx

Mistrzowie dydaktyki - wdrożenie modelu tutoringu do praktyki uczelnianej »
Data publikacji: Środa, 25 listopada 2020 roku

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie “Mistrzowie dydaktyki - wdrożenie modelu tutoringu do praktyki uczelnianej" w ramach którego wybitnie zdolni studenci i studentki drugiego roku studiów w Uniwersytecie Gdańskim objęci zostaną wsparciem tutorskim. Tutoring to wyjątkowa metoda dydaktyczna, która dzięki spersonalizowanemu podejściu pomaga odnaleźć własną ścieżkę rozwoju naukowego i osobistego. Zajęcia w formie indywidualnych spotkań (dwóch w miesiącu) odbywać się będą przez okres dwóch lat akademickich.

 

REGULAMIN REKRUTACJI

Rekrutacja do projektu będzie przebiegać według następujących zasad:

 1. W projekcie mogą uczestniczyć studenci i studentki drugiego roku wydziałów, z których nauczyciele akademiccy są zgłoszeni do projektu (Biologii, Biotechnologii, Ekonomiczny, Filologiczny, Nauk Społecznych, Oceanografii i Geografii oraz Prawa i Administracji).
 2. Projekt jest przeznaczony dla studentów i studentek którzy wykazują się ponadprzeciętnymi osiągnięciami. O zakwalifikowaniu się do niego zadecydują następujące kryteria:
  • średnia ocen uzyskana w roku akademickim 2019/2020, liczona według zasad obowiązujących przy ubieganiu się o stypendium Rektora (jeśli nie została ona Państwu wcześniej wy liczona, należy zgłosić się z prośbą o to do Dziekanatu),
  • udział w pracach kół naukowych i innych podobnych organizacji,
  • inne osiągnięcia o charakterze naukowym.
 3. Powyższe kryteria będą oceniane punktowo. Punktacja każdego zgłoszenia będzie sumą punktów przyznanych zgodnie z następującymi przelicznikami: (a) średnia x 5 pkt, (b) każda wymieniona aktywność 3 pkt, (c) każde osiągnięcie 2 pkt.
 4. W przypadku dwóch lub więcej jednakowych wyników, w sprawie rekrutacji do projektu zadecyduje grono tutorów danego wydziału, biorąc pod uwagę ocenę jakościową zgłoszonych aktywności i osiągnięć.
 5. Wypełniony formularz zgłoszeniowy w formie elektronicznej należy przesłać na adres Biura Jakości Kształcenia UG: bjk@ug.edu.pl
 6. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20 listopada 2020 r. o godz. 15:00.

Załączniki: 

https://jakoscksztalcenia.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/news/99829/files/mistrzowie_dydaktyki_wdr_-_regulamin.pdf i https://jakoscksztalcenia.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/news/99829/files/mistrzowie_dydaktyki_wdr_-_formularz_zgloszeniowy.docx

Zaproszenie na spotkania przedwyborcze z kandydatami na Rektora »
Data publikacji: Piątek, 13 listopada 2020 roku

Zaproszenie na spotkania przedwyborcze z kandydatami na Rektora

Zapraszam pracowników, doktorantów i studentów Wydziału Zarządzania na spotkania z kandydatami na stanowisko Rektora Uniwersytetu Gdańskiego:

 

Z programami kandydatów można się zapoznać pod linkami: 

https://piotrstepnowski.pl
https://krzysztofbielawski.pl/.

 

Prof. dr hab. Mirosław Szreder
Dziekan Wydziału Zarządzania UG

Nowa publikacja o zasięgu międzynarodowym prof. dr hab. Magdaleny Jerzemowskiej »
Data publikacji: Piątek, 20 listopada 2020 roku

Z przyjemnością informuję, że w wysoko punktowanym czasopiśmie naukowym Economics & Sociology, vol. 13, no. 3, 2020 ukazała się współautorska publikacja prof. dr hab. Magdaleny Jerzemowskiej pt. „THE BOARD AS AN EXAMPLE OF JAPANESE CORPORATE GOVERNANCE SYSTEM HYBRIDIZATION: AN OUTLINE OF THE PROBLEM”.

Link do pełnej wersji artykułu: http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmeta1.element.ekon-element-000171601877

 

Autorom gratuluję!

 

Prof.dr hab. Mirosław Szreder

Dziekan

Nabór do Programu wymiany osobowej studentów i naukowców w ramach współpracy bilateralnej na rok akademicki 2021/22 »
Data publikacji: Poniedziałek, 16 listopada 2020 roku

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej rozpoczęła nabór do programu wymiany osobowej studentów i naukowców. Program umożliwia zarówno krótsze, jak i dłuższe wyjazdy w ramach umów bilateralnych/współpracy dwustronnej.

Więcej informacji na stronie NAWA

Formularz zgłoszenia z uczelni można uzyskać w Biurze Współpracy Międzynarodowej (Magdalena Zieniutycz, tel. +48 58 523 25 56, e-mail: magdalena.zieniutycz@ug.edu.pl).

Sukces firmy Lab4Life i dr hab. Beaty Jackowskiej »
Data publikacji: Poniedziałek, 16 listopada 2020 roku

Firma Lab4Life, w rozwój której zaangażowana jest dr hab. Beata Jackowska, profesor UG w Katedrze Statystyki, została w zeszłym tygodniu nagrodzona w kategorii Najlepszy Start-up w konkursie TOP 100 Pomorza organizowanym przez Dziennik Bałtycki. 

Poniżej skan z "Dziennika Bałtyckiego"

Skan w większym rozmiarze dostępny jest TUTAJ

Posiedzenia Senatu Uniwersytetu Gdańskiego »
Data publikacji: Sobota, 07 listopada 2020 roku

Najbliższe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
odbędzie się 5 listopada 2020 roku

 

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Projekt uchwały Senatu UG zmieniającej uchwałę nr 122/19 Senatu w sprawie sposobu postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego doktora habilitowanego w Uniwersytecie Gdańskim.
 3. Opiniowanie kandydatów na Rektora.
 4. Zatwierdzenie protokołu posiedzenia Senatu UG z 22 października 2020 roku.
 5. Sprawy bieżące, wolne wnioski.
Nabór technologii do dofinasowania w ramach programu Inkubator Innowacyjności 4.0 »
Data publikacji: Piątek, 06 listopada 2020 roku
Elektroniczne legitymacje studenckie, legitymacje doktoranckie - przedłużanie ważności »
Data publikacji: Czwartek, 05 listopada 2020 roku

W związku z decyzją Rządu o wprowadzeniu kolejnych działań zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 i podziałem kraju na obszary czerwone i żółte, z dniem 19 października 2020 r. zostaje wprowadzone ograniczenie kształcenia na studiach, studiach podyplomowych oraz w innych formach, a także ograniczenie kształcenia doktorantów, realizowanego przez uczelnie oraz inne podmioty prowadzące kształcenie doktorantów w ich siedzibach lub filiach.

W okresie ograniczenia funkcjonowania uczelni zastosowanie mają szczególne rozwiązania ujęte w art. 51 b oraz art. 198a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z późn. zm.). W związku z tym legitymacje studenckie, legitymacje doktorantów, a także legitymacje służbowe nauczycieli akademickich pozostają ważne w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz 60 dni po zakończeniu tego okresu. Nie ma zatem konieczności osobistego stawiennictwa w uczelni w celu przedłużenia ważności ww. legitymacji.

Ograniczenie prowadzenia zajęć w siedzibie uczelni od 19 października w związku z COVID-19

Szkolenie on-line dla wnioskodawców »
Data publikacji: Wtorek, 03 listopada 2020 roku

ZAPISY NA SEMINARIA (ST. STACJONARNE) »
Data publikacji: Piątek, 30 października 2020 roku

Szanowni Państwo,

Dnia 09.10.2020 (piątek) po godzinie 14.00 rozpoczną się zapisy na seminaria licencjackie dla studentów V-tego semestru studiów pierwszego stopnia wszystkich kierunków oraz seminaria magisterskie dla studentów III-go semestru studiów II stopnia kierunku Ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne. Zapisy kończą się w dniu 11 października.

O kolejności zapisów decyduje wyłącznie średnia ocen.
W systemie zapisów należy wybrać seminaria z tendencją spadkową tj. od najbardziej pożądanego do najmniej. UWAGA! Nie ma możliwości zmiany zadeklarowanej kolejności.

Studia I stopnia:
Kierunek Informatyka i ekonometria:
Analityka gospodarcza
Metody analizy danych
Aplikacje informatyczne w biznesie

Kierunek Finanse i rachunkowość
Bankowość i doradztwo finansowe
Finanse przedsiębiorstw i controlling
Finance and Accounting
Rachunkowość

Kierunek Zarządzanie
Inwestycje i nieruchomości
Marketing
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa
Zarządzanie organizacjami

 

Studia II stopnia
Ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne

Newsletter konkursu PISCES »
Data publikacji: Poniedziałek, 02 listopada 2020 roku

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z newsletterem konkursu PISCES,
który wygrał student Wydziału Zarządzania – Pan Kamil Kowalczyk.

*Artykuł w języku angielskim -> kliknij tutaj.

ZAPISY NA WYKŁADY DO WYBORU - STUDIA STACJONARNE »
Data publikacji: Czwartek, 29 października 2020 roku

Szanowni Studenci Studiów Stacjonarnych,

w dniu 07.10.2020 r. odbędą się zapisy na wykłady do wyboru. Studenci pierwszego semestru studiów I stopnia (licencjackich) wybierają pomiędzy Filozofią a Psychologią. Studenci pozostałych semestrów mogą się zapoznać z listą wykładów zawartych w pliku PDF.

Zapisy odbędą się w godzinach:
I stopień: 17:30
IIstopień: 18:00


poprzez witrynę:
http://wdw.wzr.pl

Absolwenci Podatków i Doradztwa podatkowego II st. zwolnieni z części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego »
Data publikacji: Wtorek, 27 października 2020 roku

Miło nam poinformować, że 1 października 2020 roku na czas nieokreślony została przedłużona umowa o współpracy między Uniwersytetem Gdańskim oraz Państwową Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego. Na jej podstawie absolwenci niestacjonarnych studiów drugiego stopnia na kierunku Podatki i Doradztwo podatkowe mogą skorzystać ze zwolnienia z części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego. Studia te mają charakter międzywydziałowy i są realizowane wspólnie przez Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Zarządzenie Dziekana – Sopot w czerwonej strefie »
Data publikacji: Wtorek, 03 listopada 2020 roku

                                                                                                                 Sopot, 2 października 2020 r.

 

 

Zarządzenie nr 1/2020/2021

 

w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych w czasie ogłoszenia Sopotu miastem czerwonej strefy zagrożenia epidemicznego

 

1.    W całym okresie obowiązywania obostrzeń związanych z przynależnością Sopotu do czerwonej strefy zagrożenia epidemicznego zobowiązuję studentów do uczestniczenia, a pracowników do realizacji zajęć dydaktycznych w formie zdalnej.

2.    Polecenie ujęte w pkt. 1 nie dotyczy studiów podyplomowych, w przypadku których decyzje powinny być podejmowane przez kierowników studiów w uzgodnieniu z ich uczestnikami. Decyzja o ewentualnej realizacji nauczania na studiach podyplomowych w formie stacjonarnej powinna być poprzedzona analizą dostępności maksymalnie dużych sal dydaktycznych, zapewniających zalecane odległości między słuchaczami.

3.    Konsultacje pracowników mogą się odbywać w formie stacjonarnej, przy jednoczesnym zapewnieniu kontaktu interesantów z pracownikiem także w formie e-mailowej lub telefonicznej.

4.    O możliwości powrotu zaplanowanych wcześniej w formie stacjonarnej zajęć dydaktycznych do budynków Wydziału Zarządzania zostanie poinformowana społeczność akademicka w odrębnym zarządzeniu. 

 

 

                                                                                                         prof. dr hab. Mirosław Szreder

                                                                                                                            Dziekan

Spotkanie informacyjne dotyczące organizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Zarządzania w semestrze zimowym 2020/21 »
Data publikacji: Wtorek, 20 października 2020 roku

Szanowni studenci pierwszego roku studiów magisterskich,

Zapraszam Państwa na spotkanie informacyjne dotyczące organizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Zarządzania w semestrze zimowym 2020/21. Spotkanie odbędzie się online na platformie MS Teams w sobotę (03.10.2020r.) o godzinie 18.00.

Dołącz do spotkania

 

Z poważaniem

 

prof. UG, dr hab. Krzysztof Najman

Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia 

 

Słowo Prorektora do społeczności UG »
Data publikacji: Poniedziałek, 02 listopada 2020 roku

Transmisja online z uroczystości nadania tytułów doktora honoris causa rektorom gdańskich uczelni »
Data publikacji: Piątek, 16 października 2020 roku

Zespół Rektorski oraz Senat Uniwersytetu Gdańskiego

mają zaszczyt zaprosić do udziału online w uroczystości nadania tytułów doktora honoris causa pierwszym demokratycznie wybranym rektorom gdańskich uczelni

Panu Profesorowi Stefanowi Angielskiemu, Rektorowi Akademii Medycznej w Gdańsku w latach 1990-1993, Panu Profesorowi Zbigniewowi Grzonce, Rektorowi Uniwersytetu Gdańskiego w latach 1990-1996 oraz Panu Profesorowi Edmundowi Wittbrodtowi, Rektorowi Politechniki Gdańskiej w latach 1990-1996.

Uroczystość, w związku z ograniczeniami żółtej strefy, odbędzie się w kameralnym gronie 5 października 2020 roku o godz. 10.00 w Dworze Artusa w Gdańsku i będzie transmitowana na stronach Uczelni oraz na FB Uniwersytetu Gdańskiego

Szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta »
Data publikacji: Poniedziałek, 05 października 2020 roku

Parlament Studentów Uniwersytetu Gdańskiego przygotował Szkolenie z zakresu praw i obowiązków studenta dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego, w szczególności dla osób rozpoczynających studia na Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2020/2021. Szkolenie dostępne jest na stronie

https://parlament.ug.edu.pl/szkolenie-z-zakresu-praw-i-obowiazkow-studenta/

Konkurs fotograficzny dla studentów UG »
Data publikacji: Piątek, 23 października 2020 roku

Konkurs Fotograficzny SEA-EU 2020

Sześć uniwersytetów partnerskich konsorcjum SEA-EU, czyli UBO we Francji, UG w Polsce, UCA w Hiszpanii, CAU w Niemczech, UNIST w Chorwacji oraz UM na Malcie, organizują wspólny konkurs fotograficzny dla studentów. Zgodnie z wizją i wartościami konsorcjum SEA-EU tematem konkursu jest „Morze i My”.

Fotografie zgłoszone do konkursu powinny ilustrować związek pomiędzy ludźmi i morzem. Przykładowe tematy to:

 • zrównoważone życie obok, dzięki i z morzem,
 • dziedzictwo morskie i kulturowe,
 • miasta nadmorskie,
 • natura i człowiek,
 • krajobraz morski i lądowy.

Celem fotografów powinno być zaprezentowanie ich miejsca życia i studiowania.

Studenci Uniwersytetu Gdańskiego zgłaszane do konkursu zdjęcia powinni wysłać do dnia 25 października 2020r. do Biura Jakości Kształcenia UG na adres mailowy bjk@ug.edu.pl

Zdjęcie należy zatytułować według schematu: SEC-UG_Imię_Nazwisko

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu konkursu, nagród i jego zasad znajdują się w regulaminie.

Inauguracja roku akademickiego 2020-2021 »
Data publikacji: Środa, 07 października 2020 roku

Zespół Rektorski oraz Senat Uniwersytetu Gdańskiego

mają zaszczyt zaprosić na inaugurację roku akademickiego 2020-2021 w formie filmowej.

Film zostanie wyemitowany 1 października 2020 roku o godz. 11.00 na stronie internetowej Uniwersytetu Gdańskiego oraz innych dostępnych kanałach UG.

 

Zapraszamy całą społeczność akademicką do udziału w rozpoczęciu nowego roku akademickiego w tej niecodziennej formie, wymuszonej sytuacją epidemiczną kraju.

Spotkanie organizacyjne dla studentów kierunku Ubezpieczenia-studia interdyscyplinarne »
Data publikacji: Piątek, 02 października 2020 roku

Zapraszamy studentów I roku stacjonarnych i niestacjonarnych studiów magisterskich na kierunku Ubezpieczenia-studia interdyscyplinarne na krótkie spotkanie organizacyjne z koordynatorami wydziałowymi. Spotkanie odbędzie się w aplikacji MS Teams w dniu 1 października 2020 o godz. 18.00. Link do spotkania znajdziecie Państwo poniżej. W przypadku pytań proszę o emaila na kamila.bielawska@ug.edu.pl Zapraszamy!

Dołącz do spotkania w aplikacji Microsoft Teams

Nowe zarządzenie dot. zasad bezpieczeństwa »
Data publikacji: Piątek, 02 października 2020 roku

Wszystkich studentów i pracowników Wydziału Zarządzania proszę o szczegółowe zapoznanie się z nowym zarządzeniem władz rektorskich dotyczącym obowiązujących zasad bezpieczeństwa i higieny w budynkach Uniwersytetu Gdańskiego:


Zarządzenie nr 112/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 września 2020 roku w sprawie wymogów bezpieczeństwa związanych z realizacją zajęć w budynkach Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2:
https://bip.ug.edu.pl/akty_normatywne/98627/zarzadzenie_nr_112r20_rektora_uniwersytetu_gdanskiego_z_dnia_25_wrzesnia_2020_roku_w_sprawie_wymogow_bezpieczenstwa_zwiazanych_z_realizacja_zajec_w

Proszę i zobowiązuję pracowników i studentów Wydziału Zarządzania do respektowania zasad ujętych w powyższym Zarządzeniu. Liczę na wspólne poczucie odpowiedzialności za wzajemne zdrowie naszych studentów i współpracowników.

Z poważaniem,

                                                                                                      prof. dr hab. Mirosław Szreder
                                                                                                      Dziekan Wydziału Zarządzania

Rozpoczęcie zajęć dydaktycznych »
Data publikacji: Czwartek, 01 października 2020 roku

Uprzejmie informujemy, że zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych Wydziału Zarządzania rozpoczynają się w dniu 5 października br. (wg planu drugiego tygodnia).

ZAPISY NA SEMINARIA LICENCJACKIE (ST. NIESTACJONARNE) »
Data publikacji: Czwartek, 01 października 2020 roku

Szanowni Państwo,

Uruchomione zostały zapisy na seminaria licencjackie (st. niestacjonarne)

O kolejności zapisów decyduje wyłącznie średnia ocen.
W systemie zapisów należy wybrać seminaria z tendencją spadkową tj. od najbardziej pożądanego do najmniej. UWAGA! Nie ma możliwości zmiany zadeklarowanej kolejności.

Zapisy, w podziale na specjalności, będą realizowane drogą elektroniczną za pośrednictwem podanych poniżej witryn internetowych:


Kierunek Finanse i rachunkowość
Bankowość i doradztwo finansowe
Rachunkowość
Finanse przedsiębiorstw i controlling

Kierunek Zarządzanie
Zarządzanie organizacjami
Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa

Kierunek Informatyka i Ekonometria
Aplikacje Informatyczne w Biznesie
Metody analizy danych

Posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego »
Data publikacji: Czwartek, 01 października 2020 roku

Najbliższe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się 24.09.2020 roku o g. 9.00. 

Na stronie internetowej:

http://ug.edu.pl/uniwersytet/wladze/senat_uniwersytetu_gdanskiego/posiedzenia_senatu 

dostępny jest planowany porządek obrad, zatwierdzone protokoły z posiedzeń oraz pozostałe informacje dotyczące funkcjonowania Senatu. Osoby mające pytania lub wątpliwości odnośnie obrad oraz bieżących zasad funkcjonowania Senatu UG, proszone są o kontakt z dr. Piotrem Pisarewiczem z Katedry Bankowości i Finansów (piotr.pisarewicz@ug.edu.pl).

Zarządzenie nr 86/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej »
Data publikacji: Piątek, 11 września 2020 roku

w sprawie organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 85 ze zm.), w zw. Z ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374) oraz zgodnie z rekomendacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

 1. W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, wszystkie zajęcia na studiach pierwszego i drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, w szkołach doktorskich i na studiach doktoranckich oraz na studiach podyplomowych prowadzone są w formie e-learningowej lub on-line (zdalnie) – niezależnie od tego, czy taka forma zajęć została przewidziana odpowiednio w programie studiów lub programie kształcenia.
 2. Dziekan wyznacza zajęcia praktyczne, które ze względu na konieczność uzyskania efektów uczenia się, muszą być zrealizowane, w całości lub w części, w bezpośrednim kontakcie z prowadzącym (laboratoria, zajęcia terenowe i inne).
 3. Dziekan może organizować dla studentów pierwszego roku studiów pierwszego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich spotkania adaptacyjne lub propedeutyczne w formie tradycyjnej.
 4. Zajęcia, o których mowa w ust. 2 i 3 są realizowane w obowiązującym reżimie sanitarnym z uwzględnieniem decyzji, zaleceń i wytycznych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym obiekcie.
 5. Wykaz zajęć, o których mowa w ust. 2 i 3, uzgodniony z Prorektorem ds. Studenckich i Kształcenia dziekan podaje do wiadomości  studentów najpóźniej do dnia 4 września 2020 roku.
 6. Zajęcia, o których mowa w ust. 1, odbywają się za pośrednictwem Platformy Edukacyjnej UG lub MS Teams. Dziekan lub kierownik jednostki międzywydziałowej może wskazać inne platformy i aplikacje, które ze względu na efektywność kształcenia są najlepszym narzędziem umożliwiającym uzyskanie efektów uczenia się.
 7. Do udziału w zajęciach dopuszczeni są cudzoziemcy studiujący w ramach programu Erasmus lub innych programów i umów międzynarodowych realizowanych przez UG.
 8. Praktyki zawodowe, w tym nauczycielskie, realizowane są w formie bezpośredniego kontaktu, z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego, w tym koniecznością zachowania odpowiedniego dystansu fizycznego podczas zajęć. Zasady odbywania praktyk zawodowych w okresie zagrożenia epidemicznego zostały określone odrębnym zarządzeniem.
 9. Zajęcia  wychowania fizycznego oraz lektoraty języków obcych do odwołania prowadzone są w formie e-learningowej lub on-line (zdalnie).
 10. W przypadku zajęć prowadzonych w formie e-learningowej lub on-line (zdalnie) dziekanat lub sekretariat jednostki ogólnouniwersyteckiej:
 1. prowadzi ewidencję zajęć (wzór ewidencji zajęć stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia);
 2. weryfikuje uczestnictwo studentów, doktorantów lub uczestników studiów podyplomowych w zajęciach.

 

§ 2.

 1. Ewidencję zajęć, o której mowa w § 1 ust. 10 pkt 1 sporządza się odrębnie dla: każdego poziomu, formy i profilu studiów, studiów doktoranckich, szkoły doktorskiej, studiów podyplomowych.
 2. Ewidencję zajęć oraz inną sporządzoną dokumentację dotyczącą zajęć przeprowadzonych w formie e-learningowej lub on-line (zdalnie) należy przekazać w formie elektronicznej do Działu Kształcenia nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym 2020/2021.
 3. W ewidencji należy uwzględnić wyłącznie zajęcia, które odbyły się w pełnym wymiarze godzin, zgodnym z programem studiów lub programem kształcenia. Udostepnienie studentom i doktorantom materiałów do samodzielnej nauki nie jest równoznaczne z przeprowadzeniem zajęć.

 

§ 3.

 1. Zobowiązuje się dziekanów i dyrektorów jednostek ogólnouniwersyteckich do zorganizowania aktywności laboratoryjnej pracowników, studentów i doktorantów w pracowniach specjalistycznych i laboratoriach z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego, o którym mowa w § 1 ust. 4, w tym koniecznością zachowania odpowiedniego dystansu fizycznego.
 2. Opiekunowie naukowi oraz promotorzy powinni zorganizować możliwość kontynuacji pracy badawczej studentów i doktorantów również w systemie zdalnym.

 

§ 4.

Pracownicy badawczo-dydaktyczni oraz dydaktyczni mają obowiązek prowadzenia konsultacji dla studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych w formie on-line w stałych godzinach, uprzednio ustalonych i ogłoszonych na stronie internetowej jednostki.

 

§ 5.

 1. Kierowników naukowo-badawczych jednostek organizacyjnych oraz kierowników projektów zobowiązuje się do zorganizowania pracy badawczej w obowiązującym reżimie sanitarnym z uwzględnieniem decyzji, zaleceń i wytycznych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym obiekcie.
 2. Dziekani oraz dyrektorzy jednostek ogólnouniwersyteckich są odpowiedzialni za zapewnienie organizacji i ciągłości pracy naukowo-badawczej oraz opieki nad aparaturą badawczą, zwierzętami i roślinami, a także innymi materiałami przeznaczonymi do badań.

 

§ 6.

 1. Zawiesza się do odwołania wszelkie wydarzenia naukowe, sportowe i artystyczne organizowane na terenie Uniwersytetu Gdańskiego.
 2. Zajęcia prowadzone w Gdańskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku są prowadzone zdalnie z wyjątkiem zajęć, które za zgodą Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia mogą być prowadzone tradycyjnie w pomieszczeniach, w których został zapewniony odstęp pomiędzy słuchaczami nie mniejszy niż 2 metry, a grupa nie przekracza 30 osób.
 3. Biblioteka UG działa z zachowaniem zasad obowiązującego reżimu sanitarnego. Szczegółowe zasady działania ustala Dyrektor Biblioteki z uwzględnieniem decyzji, zaleceń i wytycznych organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz zgodnie z zasadami obowiązującymi w danym obiekcie.

 

§ 7.

 1. Miejsca w domach studenckich i hotelach asystenckich zostaną przyznane zgodnie z obowiązującymi zasadami, z zastrzeżeniem, że od 1 października 2020 roku przebywać w nich będą mogli tylko studenci pierwszego roku studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz cudzoziemcy, przestrzegając obowiązujących w tych budynkach zasad reżimu sanitarnego.
 2. W domach studenckich oraz hotelach asystenckich obowiązuje zakaz odwiedzin gości zewnętrznych.
 3. Przed zamieszkaniem w domu studenckim lub hotelu asystenckim student lub doktorat zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 8.

 1. Wstrzymuje się wyjazdy pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego oraz przyjazdy do Uniwersytetu Gdańskiego gości, z zastrzeżeniem ust. 2.
 2. W wyjątkowych przypadkach indywidulanej zgody na wyjazd lub przyjazd udziela Rektor lub właściwy prorektor.
 3. Wyjazdy zrealizowane bez zgody, o której mowa w ust. 2, nie zostaną rozliczone.

 

§ 9.

 1. Zasady określone niniejszym zarządzeniem dotyczące organizacji kształcenia mogą ulec zmianie w zależności od sytuacji epidemicznej.
 2. Nadzór nad postanowieniami niniejszego zarządzenia sprawuje według właściwości odpowiednio prorektor  właściwy do spraw kształcenia lub prorektor właściwy do spraw nauki.

 

§ 10.

Traci moc zarządzenie nr 20/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-Cov-2 oraz zarządzenie nr 24/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem COVID-19

 

 

§ 11.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

profesor Uniwersytetu Gdańskiego

 

 

 

Testowe dostępy do elektronicznych baz czasopism »
Data publikacji: Wtorek, 29 września 2020 roku

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż z inicjatywy pracowników WE UG uruchomiony został testowy dostęp do dwóch baz czasopism, który jednak jest ograniczony terminowo (do 6 i 9 października br.). Do obu z tych baz nie mamy standardowo dostępu, a mogą być one wartościowym źródłem wiedzy i uzupełnieniem bibliograficznym naszych tekstów naukowych.

 1. Taylor&Francisdostęp testowy do 9 października 2020 r. –  Pakiet Science & Technology zapewnia dostęp do ponad 500 recenzowanych czasopism zawierających treści potrzebne użytkownikom do prowadzenia badań oraz nauczania m.in. w zakresie: nauki o żywności, informatyki, matematyki i statystyki i innych. Natomiast Pakiet Social Sciences & Humanities Library (SSH) zapewnia dostęp do ponad 1400 recenzowanych czasopism zawierających treści potrzebne użytkownikom do prowadzenia badań oraz nauczania w zakresie nauk społecznych oraz humanistycznych, m.in.: biznes, ekonomia, zarządzanie.

Dostęp do bazy http://hansolo.bg.ug.edu.pl/han/tandf/

 1. SAGE Premierdostęp testowy do 6 października 2020 r. – zawiera dostęp do ponad 1.000 tytułów czasopism (ponad połowa jest indeksowana w JCR) m.in. z takich dyscyplin jak: nauki o zarządzaniu i jakości, ekonomia i finanse, a także prawo, psychologia, socjologia i inne.

Dostęp do bazy http://hansolo.bg.ug.edu.pl/han/sage-test/


Więcej informacji o obu bazach znajdziecie Państwo również na stronie WE, którego pracownicy, jak wyżej wspomniałem, zainicjowali uzyskanie dostępu do tych zasobów elektronicznych:

http://ekonom.ug.edu.pl/web/news/?lang=pl&ao=wydarzenia&action=ViewNews&item=ViewNews&IdNews=4143

http://ekonom.ug.edu.pl/web/news/?lang=pl&ao=wydarzenia&action=ViewNews&item=ViewNews&IdNews=4140


Uwagi i pytania techniczne należy kierować na adres zasoby.online@ug.edu.pl

Zachęcamy także do przekazywania na adres: roman.tabisz@ug.edu.pl opinii na temat testowanego zasobu, w szczególności jego przydatności do pracy naukowo-badawczej oraz działalności dydaktycznej ze wskazanie najistotniejszych tytułów dostępnych w bazie.

 

Dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
Prodziekan ds. Nauki
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego


Rekrutacja dodatkowa - studia niestacjonarne »
Data publikacji: Czwartek, 01 października 2020 roku

Szanowni Państwo,

w dniu 11 września br. rozpoczęła się rekrutacja uzupełniająca na studia niestacjonarne Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, która kończy się w dniu 16 września. Termin elektronicznej rekrutacji jest stosunkowo krótki, ale dążymy do tego, aby zapewnić wszystkim przyszłym naszym studentom możliwość dołączenia do zajęć bez niepotrzebnej absencji. Jest to tym samym ostatnia możliwość przystąpienia do rekrutacji w bieżącym roku akademickim.

Dlatego też bardzo serdecznie zachęcam do przemyślanej decyzji i rozważenia przystąpienia do zapisów w elektronicznym systemie: IRK (https://studenci.irk.ug.edu.pl/)

Limity miejsc na poszczególne kierunki są następujące:

 • Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne, II st. SN: 13 miejsc
 • Zarządzanie – II st. SN: 32 miejsca
 • Finanse i Rachunkowość, II st. SN: 39 miejsc
 • Informatyka i Ekonometria, I st. SN: 39 miejsc

Wykaz terminów rekrutacji uzupełniającej w roku akademickim 2020/2021

Elektroniczna rejestracja kandydatów

11.09 - 16.09.2020

Ogłoszenie listy rankingowej kandydatów

17.09.2020

Składanie dokumentów przez kandydatów

18.09 - 24.09.2020

Ogłoszenie listy osób przyjętych na studia

25.09.2020

 

Serdecznie zachęcam Państwa do uczestnictwa w rekrutacji!

 

W imieniu zespołu dziekańskiego

dr hab. Paweł Antonowicz, Prof. UG
Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej na Studia Niestacjonarne
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

 


Komisja Rekrutacyjna

Wydział Zarządzania
ul. Armii Krajowej 101
81-824 Sopot

pon.–piąt. 11:00–17:00
(w sob. 9:00–12:00)

tel. (0-58) 523-11-38

rekrutacja.wzr.nst@ug.edu.pl

 

 

Nowe publikacje pracowników Katedry Organizacji i Zarządzania w czasopiśmie zagranicznym »
Data publikacji: Środa, 23 września 2020 roku

Miło nam poinformować, że pojawiły się nowe publikacje pracowników Katedry Organizacji i Zarządzania w czasopiśmie zagranicznym:

“Identification of the level of professional satisfaction of the hotel industry employees on the example of hotels in the Tri-City” (70 pkt.) autorstwa dr Agaty Borowskiej-Pietrzak

oraz “Determinants of the Z generation entering the labour market from the perspective of vocational education graduates” (70 pkt.)  autorstwa dra hab. Tomasza Kawki, prof. UG.

 

Wydawnictwo:

Soliman Khalid S. (red.): Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA) 1-2 April 2020 Seville, Spain: education excellence and innovation management: a 2025 vision to sustain economic development during global challenges, 2020, International Business Information Management Association, ISBN 978-0-9998551-4-0, 6000 s.

Dr Wioleta Dryl współautorką artykułu w światowej rangi czasopiśmie naukowym »
Data publikacji: Piątek, 25 września 2020 roku

Z satysfakcją informujemy, że dr Wioleta Dryl z Katedry Marketingu jest współautorką artykułu pt. Celebrity endorsements in destination marketing: A three country Investigation opublikowanego w wysokiej rangi czasopiśmie międzynarodowym “Tourism Management”, por. (https://www.sciencedirect.com). Czasopismo posiada 200 pkt. na ministerialnej liście czasopism naukowych, a jego Impact Factor wynosi 7,432.

Zespół dziekański serdecznie gratuluje Autorce!

Dr Kamila Bielawska współautorką monografii naukowej w ramach projektu naukowego NCN »
Data publikacji: Czwartek, 24 września 2020 roku

Miło nam poinformować, że pani dr Kamila Bielawska z Katedry Bankowości i Finansów jest współautorką monografii naukowej, która powstała w ramach projektu naukowego NCN kierowanego przez dr hab. Joannę Rutecką-Górę ze Szkoły Głównej Handlowej  pt. Zrozumiałość, przejrzystość i efektywność indywidualnych produktów emerytalnych w Polsce.

Pełna wersja elektroniczna publikacji

Zachęcamy do lektury!

Ukazała się nowa publikacja dr Joanny Sadkowskiej »
Data publikacji: Czwartek, 24 września 2020 roku

Studentów, doktorantów oraz pracowników Wydziału Zarządzania zachęcamy do lektury nowej publikacji  dr Joanny Sadkowskiej z Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw:

Joanna Sadkowska, Kulturowe aspekty zarządzania projektami w przedsiębiorstwach rodzinnych, Difin, Warszawa 2020.

Publikacja jest dostępna w Bibliotece głównej oraz Bibliotece Ekonomicznej UG.

 

 

Organizacja zajęć dydaktycznych na Wydziale Zarządzania w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 »
Data publikacji: Środa, 30 września 2020 roku

Organizacja zajęć dydaktycznych na Wydziale Zarządzania

w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

 

Zgodnie z Zarządzeniem nr 86/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie organizacji działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej Uniwersytetu Gdańskiego w okresie zagrożenia zakażeniem koronawirusem SARS-Cov-2 w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021, za podstawową formę realizacji zajęć dydaktycznych uznaje się formę zdalną z wykorzystaniem MS Teams oraz Platformy Edukacyjnej UG.

Szczegółowe ustalenia w tym zakresie:

 1. Wszystkie wykłady na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych odbywają się w sposób zdalny, z wyjątkiem następujących kierunków, na których liczba studentów jest mniejsza od 20: „Ubezpieczenia-studia interdyscyplinarne” (drugi rok), „Finance and Accounting” (drugi rok) – dla tych kierunków wykłady realizowane będą w budynkach Wydziału Zarządzania.

 2. Dla studentów pierwszego roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia zorganizowane zostaną na przełomie września i października br. dni adaptacyjne w budynkach Wydziału Zarządzania i spotkania z władzami Wydziału. Studenci ci będą mieli większą liczbę zajęć ćwiczeniowych prowadzonych stacjonarnie w obiektach Wydziału w stosunku do wyższych lat studiów.

 3. Znaczna większość ćwiczeń na wszystkich latach studiów – z zastrzeżeniem pkt 1) i 2) – będzie realizowana w formie zdalnej, a w przypadku studiów niestacjonarnych – wszystkie ćwiczenia.

 4. W ciągu najbliższych kilku dni podana zostanie do wiadomości pełna lista ćwiczeń, które odbywać się będą stacjonarnie w budynkach Wydziału Zarządzania. Zostaną one zaplanowane do realizacji w blokach pięciogodzinnych (np. 3 bloki po 5h wyczerpuje najbardziej typowa liczbę 15 h ćwiczeń), co ma zminimalizować liczbę dni, w których student powinien fizycznie pojawić się na Wydziale.

 5. Zajęcia mające status laboratoriów, występujące głównie na kierunku „Informatyka i ekonometria”, będą w większości realizowane w salach komputerowych Wydziału Zarządzania.

 6. Seminaria licencjackie i magisterskie będą realizowane w takiej formie, jaką uczestniczący w nich studenci ustalą z promotorem.

 7. Zajęcia na studiach podyplomowych będą realizowane w budynkach Wydziału Zarządzania. Jedynie w wyjątkowych przypadkach kierownik studiów może zdecydować o zdalnej realizacji pewnej partii materiału lub któregoś z przedmiotów.

 

prof. dr hab. Miroslaw Szreder

Dziekan

 

Studia podyplomowe Analiza Danych - Big Data »
Data publikacji: Poniedziałek, 21 września 2020 roku

Studia Podyplomowe Analiza Danych – Big Data adresowane są do osób, które pracują lub zamierzają podjąć pracę na stanowisku związanym ze statystyczną analizą danych (szczególnie dużych zbiorów danych) i chciałyby się nauczyć jak przygotować dane do analizy, dokonać eksploracji danych, budować modele statystyczne i wykorzystywać zaawansowane metody data mining za pomocą nowoczesnego oprogramowania.

Program studiów zaczyna się od wprowadzenia do tematyki big data i analizy statystycznej. Słuchacze poznają m.in. etapy i metody analiz big data, najważniejsze źródła wartości analiz dla odbiorcy. Bardzo ważnym aspektem w analizie dużych zbiorów danych jest oprogramowanie. Na studiach podyplomowych Analiza danych – Big Data kładziemy nacisk na dwa środowiska programistyczne: R oraz Python, będące obecnie najpopularniejszymi językami programowania obliczeń. W pierwszym semestrze studiów prowadzone są intensywne warsztaty, mające na celu nabycie biegłości w obsłudze obu języków. Jednocześnie z nauką języków programowania ćwiczone są podstawowe metody analizy oraz proste i zaawansowane metody wizualizacji danych.

Najważniejszym i najobszerniejszym blokiem zajęć w pierwszym semestrze jest eksploracja danych i modelowanie statystyczne. Obejmuje on treści związane z przygotowaniem danych do analizy, takie jak: kodowanie danych, agregację cech/jednostek, imputację braków danych, transformację zmiennych i przypadków, wykrywanie obserwacji nietypowych, redukcję wymiarowości, analizę jakości danych. W dalszej kolejności słuchacze nabywają umiejętności konstruowania modeli statystycznych dla różnego typu zmiennych objaśniających (ciągłych, binarnych, porządkowych); są to m.in. uogólnione modele liniowe (np. regresja logistyczna), modele czasu trwania, uogólnione modele addytywne. Słuchacze na bieżąco wykorzystują poznaną wiedzę poprzez pracę nad rzeczywistym projektem badawczym (jest to praca w grupach, której rezultaty są prezentowane i bronione na egzaminie ustnym).

Studia podyplomowe Analiza danych – Big Data skupiają się na metodach statystycznych i wyciąganiu wniosków (wiedzy) z danych. Jednak pracując z big data niezbędna jest również znajomość infrastruktury informatycznej i obsługi baz danych. W ramach studiów słuchacze nabywają umiejętności ekstrakcji danych z relacyjnych baz danych za pomocą SQL. Nabywają też wiedzę na temat zarządzania przetwarzaniem danych gromadzonych w hurtowniach danych oraz zastosowań chmury obliczeniowej.

Najbardziej zaawansowane metody data mining ćwiczone są w drugim semestrze studiów. Obejmują one sztuczne sieci neuronowe (w tym uczenie głębokie – deep learning), text mining (w tym web mining i web scraping), analizę sieci społecznościowych. W ramach tego bloku słuchacze również pracują w grupach nad rzeczywistym problemem badawczym oraz prezentują swoje projekty i bronią je na egzaminie ustnym.

Absolwent studiów podyplomowych Analiza danych – Big Data może podjąć pracę m.in. na stanowiskach Data Scientist, Data Intelligence Analyst, Marketing Data Analyst, Fraud & Risk Analyst, Research Analyst. Absolwent może podjąć pracę w podmiotach sektora bankowego, ubezpieczeniowego, z branży IT, w firmach konsultingowych i w każdym innym przedsiębiorstwie, które wykorzystuje metody zarządzania opartego na danych (Data Driven Business).

Organizacja studiów

Studia podyplomowe trwają 2 semestry i prowadzone są w formie studiów niestacjonarnych. Program studiów obejmuje 228 godzin zajęć (przeważnie w formie warsztatowej - ćwiczeniowej). Zajęcia prowadzone są w laboratoriach komputerowych na Wydziale Zarządzania w Sopocie.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020-21 zajęcia będą odbywały się w budynku Wydziału Zarządzania. W wypadku znacznego pogorszenia się sytuacji epidemicznej zajęcia będą odbywały się online.

Rekrutacja i informacje dodatkowe

EuroSymposium Proceedings w "Monografiach online" »
Data publikacji: Czwartek, 10 września 2020 roku

Uprzejmie informujemy, że w serwisie Biblioteki Głównej Uniwersytetu Gdańskiego (Springer Link) są dostępne Proceedings corocznego Eurosymposium, organizowanego przez Katedrę Informatyki Ekonomicznej Wydziału Zarządzania.

Proceedings Eurosymposium są cennymi publikacjami, które przeszły przez trudny etap recenzowania (min. 2 pozytywne recenzje międzynarodowych ekspertów dla każdego referatu, poziom akceptacji to 40%).

Zachęcamy do korzystania z bazy zarówno studentów, doktorantów jak i pracowników Wydziału.

 

Dostęp online:

Stanisław Wrycza (ed.)

LNBIP 93, Research in Systems Analysis and Design: Models and Methods

4th SIGSAND/PLAIS EuroSymposium 2011, Gdańsk, Poland, September 29, 2011, Revised Selected Papers

https://link-1springer-1com-1htv89mff397a.hansolo.bg.ug.edu.pl/book/10.1007/978-3-642-25676-9

 

 Jolita Ralyté, Xavier Franch, Sjaak Brinkkemper, Stanislaw Wrycza (eds.)

LNCS 7328, CAiSE: International Conference on Advanced Information Systems Engineering

Advanced Information Systems Engineering

24th International Conference, CAiSE 2012, Gdansk, Poland, June 25-29, 2012. Proceedings

https://link-1springer-1com-1htv89mff399c.hansolo.bg.ug.edu.pl/book/10.1007/978-3-642-31095-9

 

Ilia Bider, Terry Halpin, John Krogstie, Selmin Nurcan, Erik Proper, Rainer Schmidt, Pnina Soffer, Stanisław Wrycza (eds.)

LNBIP 113, Enterprise, Business-Process and Information Systems Modeling

13th International Conference, BPMDS 2012, 17th International Conference, EMMSAD 2012, and 5th EuroSymposium, held at CAiSE 2012, Gdańsk, Poland, June 25-26, 2012. Proceedings

https://link-1springer-1com-1htv89mff397a.hansolo.bg.ug.edu.pl/book/10.1007/978-3-642-31072-0

 

Erik Proper, Khaled Gaaloul, Frank Harmsen, Stanisław Wrycza (eds.)

LNBIP 120,

Practice-Driven Research on Enterprise Transformation

4th Working Conference, PRET 2012, Gdańsk, Poland, June 27, 2012. Proceedings

https://link-1springer-1com-1htv89mff3a27.hansolo.bg.ug.edu.pl/book/10.1007/978-3-642-31134-5

 

 

Stanisław Wrycza (ed.)

LNBIP 161, Information Systems: Development, Learning, Security

6th SIGSAND/PLAIS EuroSymposium 2013, Gdańsk, Poland, September 26, 2013. Proceedings

https://link-1springer-1com-1htv89mff397a.hansolo.bg.ug.edu.pl/book/10.1007/978-3-642-40855-7

 

Stanisław Wrycza (ed.)

LNBIP 193, Information Systems: Education, Applications, Research

7th SIGSAND/PLAIS EuroSymposium 2014, Gdańsk, Poland, September 25, 2014. Proceedings

https://link-1springer-1com-1htv89mff397a.hansolo.bg.ug.edu.pl/book/10.1007/978-3-319-11373-9

 

Stanisław Wrycza (ed.)

LNBIP 232, Information Systems: Development, Applications, Education

8th SIGSAND/PLAIS EuroSymposium 2015, Gdansk, Poland, September 25, 2015, Proceedings

https://link-1springer-1com-1htv89mff397a.hansolo.bg.ug.edu.pl/book/10.1007/978-3-319-24366-5

 

 

Stanisław Wrycza (ed.)

LNBIP 264, Information Systems: Development, Research, Applications, Education

9th SIGSAND/PLAIS EuroSymposium 2016, Gdansk, Poland, September 29, 2016, Proceedings

https://link-1springer-1com-1htv89mff397a.hansolo.bg.ug.edu.pl/book/10.1007/978-3-319-46642-2

 

Stanisław Wrycza, Jacek Maślankowski (eds.)

LNBIP 300, Information Systems: Research, Development, Applications, Education

10th SIGSAND/PLAIS EuroSymposium 2017, Gdansk, Poland, September 22, 2017, Proceedings

https://link-1springer-1com-1htv89mff397a.hansolo.bg.ug.edu.pl/book/10.1007/978-3-319-66996-0

 

Stanisław Wrycza, Jacek Maślankowski (eds.)

LNBIP 333, Information Systems: Research, Development, Applications, Education

11th SIGSAND/PLAIS EuroSymposium 2018, Gdansk, Poland, September 20, 2018, Proceedings

https://link-1springer-1com-1htv89mff397a.hansolo.bg.ug.edu.pl/book/10.1007/978-3-030-00060-8

 

Stanisław Wrycza, Jacek Maślankowski (eds.)

LNBIP 359, Information Systems: Research, Development, Applications, Education

12th SIGSAND/PLAIS EuroSymposium 2019, Gdansk, Poland, September 19, 2019, Proceedings

https://link-1springer-1com-1htv89mff397a.hansolo.bg.ug.edu.pl/book/10.1007/978-3-030-29608-7

 

 

 

Nowy artykuł naukowy pracowników Katedry Statystyki i Katedry Marketingu w czasopiśmie zagranicznym »
Data publikacji: Piątek, 11 września 2020 roku

Miło nam poinformować, iż ukazał się artykuł naukowy pt.: „The GNG neural network in analyzing consumer behaviour patterns: empirical research on a purchasing behaviour processes realized by the elderly consumers” w czasopiśmie naukowym “Advances in Data Analysis and Classification”.

Link do artykułu:

https://link.springer.com/article/10.1007/s11634-020-00415-6?wt_mc=Internal.Event.1.SEM.ArticleAuthorOnlineFirst

Autorami publikacji są: dr Sylwia Badowska (Katedra Marketingu), dr hab. Kamila Migdał-Najman, prof. UG oraz dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG (Katedra Statystyki).

Liczba punktów: 100

5 letni IF: 1.888

 

Program mobilności studentów i doktorantów MOST 2020 »
Data publikacji: Czwartek, 10 września 2020 roku

 

MOST to Program Mobilności Studentów i Doktorantów, który od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem studentów i doktorantów, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad trzydziestu polskich uczelni partnerskich.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W REKRUTACJI

NA SEMESTR ZIMOWY I CAŁY ROK AKADEMICKI 2020/2021

Termin rekrutacji: od 02 do 15 września 2020 r.

 

Wszelkie szczegóły na temat Programu MOST dostępne są na stronie: http://most.amu.edu.pl/index.php/strona-glowna oraz na stronie UG dotyczącej Programu MOST:

https://ug.edu.pl/studenci/studia_i_i_ii_stopnia_oraz_jednolite_magisterskie/rozwoj_kariera/most

 

Informacje znaleźć można także na Facebooku:

https://www.facebook.com/programmost2000/photos/a.1706866356210802/2831397150424378

Zachęcamy serdecznie do zapoznania się z ideą programu, bowiem niemal 30 zrzeszonych w nim uczelni to czołówka polskiej edukacji publicznej – słowem, każdy z pewnością odnajdzie ofertę dla siebie.

 

Rekrutacja krok po kroku:

 1. Załóż konto lub zaloguj się do systemu IRK MOST (https://irkmost.amu.edu.pl/pl/)
 2. Wybierz kierunek/kierunki w uczelni, na której chcesz realizować program wymiany MOST. PAMIĘTAJ o zachowaniu priorytetów w wyborze kierunków.
 3. Wygeneruj wniosek.
 4. Wydrukowany wniosek podpisz, zeskanuj i wyślij na adres mailowy do Uczelnianego Koordynatora Programu MOST w UG na adres: mk@ug.edu.pl
 5. Jeżeli decydujesz się na dołączenie listu motywacyjnego do swojego wniosku, to również go wydrukuj, podpisz, zeskanuj i wyślij razem z wnioskiem na podany wyżej adres mailowy.
 6. Koordynator Uczelniany o otrzymaniu wniosku (z ewentualnym listem motywacyjnym) poinformuje Was mailem zwrotnym, stanowiącym potwierdzenie złożenia wniosku.
 7. Następnie wniosek zostanie przedstawiony do zaopiniowania właściwemu Prodziekanowi ds. Studenckich, a także Prorektorowi ds. Studenckich i Kształcenia.
 8. O uzyskaniu pozytywnych opinii zostaniesz poinformowany przez Koordynatora Uczelnianego w wiadomości mailowej.
 9. Pozytywnie zaopiniowane wnioski zostaną wgrane do systemu IRK i przedstawione Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia.
 10. Decyzje Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia będą dostępne na indywidualnych kontach studentów w programie IRK.

 

PO ZAKWALIFIKOWANIU SIĘ NA PROGRAM MOST

MASZ OBOWIĄZEK PODPISANIA POROZUMIENIA O PROGRAMIE ZAJĘĆ.

 

W celu uzyskania pomocy w tworzeniu takiego Porozumienia

skontaktuj się z Wydziałowym Koordynatorem Programu Most.

 

 

World IT Project w Katedrze Informatyki Ekonomicznej »
Data publikacji: Piątek, 11 września 2020 roku

Katedra Informatyki Ekonomicznej (WZR UG) została zaproszona do udziału w realizacji międzynarodowego projektu naukowego - World IT Project, w którym uczestniczyły zespoły badawcze z ośrodków akademickich informatyki ekonomicznej z 37 krajów. Jak twierdzą autorzy i liderzy tego projektu z amerykańskiego University of North Carolina: „The World IT Project, is the largest study of its kind in the IS (Information Systems) academic field”.

Celem projektu była identyfikacja, analiza porównawcza oraz ocena organizacyjnych, technologicznych i indywidualnych  problemów pracowników IT na całym świecie a także konfrontacja ich z kulturą organizacyjną różnych kręgów cywilizacyjnych.

W skład polskiego zespołu badawczego weszli: prof. dr hab. Stanisław Wrycza (Lead Investigator), dr Damian Gajda (Country Investigator), prof. Prashant Palvia (University of North Carolina, USA) oraz prof. Aykut Hamit Turan (Sakarya University, Turcja). Memorandum of Understanding, określające merytoryczne i organizacyjne ramy współpracy w projekcie zaaprobowano w styczniu 2014 roku. Sam projekt  był realizowany w latach 2014 – 2018, natomiast książka zawierająca finalne, zbiorcze wyniki badań ukazała się w 2020 roku.

Po dwóch latach badań pierwsze rezultaty opublikowano jako research-in progress w pracy:  Wrycza S., Gajda D., Palvia P., Turan A.H., Information Technology Occupational Culture in Poland. Methodological, Organizational and Technological Issues, GITMA (Global Information Technology Management Association) Proceedings, GITMA World Conference August 9-10, 2016, San Diego, California.

Ostateczne wyniki badań polskiego zespołu opublikowano jako: Wrycza S., Gajda D., Palvia P., Information Technology Issues in Poland (Chapter 27), in: Palvia P. et al. (eds) The World IT Project World Scientific-Now Publishers Series in Business, 2020:

https://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/11508

W kolejnych rozdziałach zespoły badawcze z 37 państw przedstawiły rezultaty swoich studiów. Następne artykuły, wynikające z World IT Project,  zostaną opublikowane w uznanych międzynarodowych czasopismach z dziedziny informatyki ekonomicznej.

Godziny otwarcia budynków Wydziału Zarządzania we wrześniu br. »
Data publikacji: Środa, 02 września 2020 roku

Uprzujmie informujemy, że we wrześniu 2020 roku, oba budynki Wydziału Zarządzania będą otwarte w godzinach: 6.00 - 22.00.

 

Administracja Budynku Wydziału Zarządzania

Sukces naukowy i publikacyjny dr hab. Elżbiety Wojnickiej-Sycz, profesora uczelni. »
Data publikacji: Czwartek, 10 września 2020 roku

Miło nam poinformować, że w prestiżowym czasopiśmie (140 pkt) Regional Studies ukazał się nowy artykuł dr hab. Elżbiety Wojnickiej-Sycz pt. „Theory-based evaluation criteria for regional smart specializations and their application in the Podkarpackie voivodeship in Poland” (https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00343404.2020.1802419).

Bezpłatny dostęp do pełnej treści tego opracowania można uzyskać kontaktując się z bezpośrednio z Autorką.

Serdecznie gratulujemy!

Obowiązkowe szkolenia biblioteczne dla studentów 1 roku »
Data publikacji: Wtorek, 15 września 2020 roku

OBOWIĄZKOWE SZKOLENIA WSTĘPNE – informacje na ich temat uzyskasz w dziekanacie lub na stronie swojego wydziału. Obowiązują Cię przede wszystkim następujące szkolenia:

 • Szkolenie biblioteczne w wersji e-learningowej znajduje się na Portalu Edukacyjnym https://pe.ug.edu.pl/. Link do szkolenia będzie widoczny po poprawnym zalogowaniu się na Portal Edukacyjny. 


 ZAPISY DO BIBLIOTEKI – jako student  1. roku zostaniesz zapisany do biblioteki uniwersyteckiej po odbyciu szkolenia bibliotecznego online i zaliczeniu testu. Twoje konto  będzie aktywowane w ciągu 24 godzin i będzie ważne rok. Po upływie roku musisz je prolongować w dowolnej wypożyczalni - koszt 5 zł. Wcześniej zapoznaj się z NIEZBĘDNIKIEM STUDENTA (aktualny link: https://www.bg.ug.edu.pl/niezbednik-studenta-i-roku?start=1) przygotowanym po to, aby ułatwić Ci korzystanie z Biblioteki UG.

Rekrutacja na studia podyplomowe Zarządzanie Projektami IT »
Data publikacji: Środa, 02 września 2020 roku
Ubezpieczenia - studia interdyscyplinarne -> trwa rekrutacja »
Data publikacji: Niedziela, 06 września 2020 roku
Informacje dla studentów na temat prac dyplomowych 2020 »
Data publikacji: Wtorek, 01 września 2020 roku

Szanowni Państwo,

Prosimy o zapoznanie się z Informacjami dla studentów na temat prac dyplomowych 2020:

INSTRUKCJA

 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu dyplomowego jest:


1. Uzyskanie wszystkich ocen w indeksie elektronicznym, wraz z zaliczeniem seminarium dyplomowego.
2. Rozliczenie się z Uczelnią na 7 dni przed przystąpieniem do obrony pracy dyplomowej:

 

 

Biblioteka

- należy zwrócić wypożyczone książki i uregulować zadłużenie finansowe wobec biblioteki (np. za nieterminowy zwrot książek)

Administracja domu studenckiego


lub Dział Domów Studenckich*

- należy uregulować wszelkie zaległości, w tym opłaty za zamieszkiwanie w domu studenckim

*dotyczy studentów zamieszkujących w domu studenckim w czasie studiów

Opłaty

- należy uregulować wszelkie zaległości w opłatach studenckich
- należy wnieść opłatę za dyplom w kwocie 60 zł (na indywidualny numer konta Studenta dotyczący wpłat studenckich, znajdujący się w Portalu Studenta (ps.ug.edu.pl), menu-Płatności).

UWAGA: w/w dokumenty są przygotowywane w języku polskim, ale na wniosek studenta jeden odpis może być wystawiony w języku obcym

Odpis dyplomu w języku angielskim

- należy przesłać do dziekanatu (ze swojego adresu e-mail w domenie ug.edu.pl) skan lub zdjęcie wniosku o wystawienie odpisu dyplomu i odpisu suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język obcy


Nie jest wymagane składanie karty obiegowej w dziekanacie.

 

Dr Anna Wojewnik-Filipkowska uzyskała stopień doktora habilitowanego »
Data publikacji: Poniedziałek, 31 sierpnia 2020 roku

Z radością informujemy, iż dnia 18 czerwca 2020 r., przewód habilitacyjny w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości zakończył się nadaniem stopnia naukowego doktora habilitowanego dr Annie Wojewnik-Filipkowskiej, zatrudnionej w Katedrze Inwestycji i Nieruchomości.

Serdecznie gratulujemy sukcesu! Jest on ważny nie tylko w indywidualnej karierze akademickiej, ale stanowi również wzmocnienie potencjału naukowego Wydziału Zarządzania.

Wraz z gratulacjami składamy życzenia dalszej owocnej pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej.

 

Zespół dziekański

Studenckie FAQ - ubezpieczenia turystyczne »
Data publikacji: Poniedziałek, 22 czerwca 2020 roku

Sesja trwa w najlepsze, ale po trzech miesiącach kwarantanny jesteśmy już myślami na – wyjątkowo upragnionych w tym roku – wakacjach. Z tej okazji Michał Czaplicki – student interdyscyplinarnego kierunku „Ubezpieczenia” prowadzonego na Uniwersytecie Gdańskim, przedstawi Wam kilka wskazówek dotyczących ubezpieczeń turystycznych. O czym trzeba pamiętać? Na co szczególnie zwrócić uwagę przedzierając się przez całe tomiszcza dokumentów związanych z umową ubezpieczenia?

Oto małe ubezpieczeniowe FAQ „od Studenta dla Studentów… i nie tylko!”

 

 

 

Dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak i dr Krzysztof Szczepaniak współautorami nowego artykułu w prestiżowym czasopiśmie »
Data publikacji: Wtorek, 04 sierpnia 2020 roku

Miło nam zakomunikować, że artykuł pt. Innovation level and local development of EU regions, którego współautorami są dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak i dr Krzysztof Szczepaniak, ukazał się w prestiżowym międzynarodowym czasopiśmie „Land Use Policy” (IF = 3,573, 5-letni IF = 4,236).

 Link do artykułu:

https://authors.elsevier.com/sd/article/S0264837719310452

 

 mgr Zuzanna Minga

Asystentka Dziekana

Wyróżnienie książki "Informatyka Ekonomiczna. Teoria i zastosowania" w konkursie na najlepszą polską książkę informatyczną 2020 roku »
Data publikacji: Środa, 01 lipca 2020 roku

WYRÓŻNIENIE KSIĄŻKI „INFORMATYKA EKONOMICZNA. TEORIA I ZASTOSOWANIA” 
W KONKURSIE NA NAJLEPSZĄ POLSKĄ KSIĄŻKĘ INFORMATYCZNĄ 2020 ROKU

Kapituła Konkursu Polskiego Towarzystwa Informatycznego na Najlepszą Polską Książkę Informatyczną 2020 roku przyznała wyróżnienie książce „Informatyka Ekonomiczna. Teoria i Zastosowania”, pod redakcją prof. dr hab. Stanisława Wryczy i  dra Jacka Maślankowskiego. W Konkursie przyznano jedną nagrodę główną oraz trzy wyróżnienia.

Książka liczy ponad 860 stron i składa się z 35 rozdziałów. Jest ona wynikiem pracy krajowych i zagranicznych pracowników akademickich oraz praktyków-ekspertów różnych obszarów informatyki ekonomicznej. Jest swoistym kompendium wiedzy specjalności akademickiej – informatyka ekonomiczna, zarówno dla pracowników naukowych jak i studentów specjalności informatycznych  oraz dla kadr IT w biznesie.

Publikacja omawia wiele istotnych aktualnych obszarów tematycznych informatyki ekonomicznej, jak m.in. Cloud Computing, interakcję człowiek-komputer, architekturę korporacyjną, modelowanie procesów biznesowych, SCRUM, BigData, SAP ERP, analitykę biznesową, Internet Rzeczy, e-biznes, serwisy społecznościowe, elementy informatyki bankowej, medycznej, śledczej, e-administracji i telepracy.

Informacja w sprawie ważności legitymacji studenckich, legitymacji doktoranta i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego »
Data publikacji: Piątek, 12 czerwca 2020 roku

Informacja w sprawie ważności legitymacji studenckich, legitymacji doktoranta i legitymacji służbowych nauczyciela akademickiego.

 

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-waznosci-legitymacji-studenckich-legitymacji-doktoranta-i-legitymacji-sluzbowych-nauczyciela-akademickiego

Do studentów i pracowników Wydziału Zarządzania o najbliższej sesji egzaminacyjnej »
Data publikacji: Poniedziałek, 15 czerwca 2020 roku

Drodzy Studenci i Szanowni Pracownicy Wydziału Zarządzania,

Sesja egzaminacyjna i czas bezpośrednio ją poprzedzający, przeznaczony na zorganizowanie kolokwiów i uzyskanie zaliczeń, była zawsze okresem wymagającym szczególnie intensywnej pracy i skupienia. W obecnej sytuacji, kiedy nasze bezpośrednie kontakty międzyludzkie przenieść musieliśmy do sfery wirtualnej, mamy prawo odczuwać dodatkowe napięcie. Jest ono związane z tym, że – jak wcześniej zapowiadałem – wszystkie zaliczenia i egzaminy, w tym także egzaminy licencjackie i magisterskie, będą się odbywały w formie zdalnej. Wykorzystywać do tego będziemy platformę MS Teams oraz uniwersytecki Portal Edukacyjny.

Ta wyjątkowa sytuacja spowodowała, iż decyzją Rektora Uniwersytetu Gdańskiego przedłużony został okres trwania sesji egzaminacyjnej do 30 czerwca br. Przez cały ten czas będą dla studentów dostępni (za pomocą łączy internetowych) nauczyciele akademiccy Wydziału Zarządzania.

Studentów proszę o wykazanie aktywności w kontaktach ze swoimi wykładowcami i zadbanie o to, by zaproponować takie terminy egzaminów, które nie spowodują przeciążenia nauką w określonym dniu lub tygodniu. Bardzo liczę na wzajemne zrozumienie między Pracownikami i Studentami tak, abyśmy wspólnie w ostatnich dniach czerwca mogli czuć satysfakcję z dobrze wykonanej pracy.

Do studentów ostatniego semestru studiów, oczekujących na obrony prac dyplomowych, skieruję odrębny komunikat w ciągu kilku najbliższych dni. Wspólnie z Prodziekanami kończymy pracę nad sprawną organizacją kilkuset obron prac dyplomowych. Pierwsze z nich odbędą się w dniu 2 czerwca br.

 

prof. dr hab. Mirosław Szreder

Dziekan

PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG) »
Data publikacji: Środa, 20 maja 2020 roku

Wydział Zarządzania UG uczestniczy w Projekcie pt. „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)”  realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z308/17-00, zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Uniwersytetem Gdańskim w dniu 11.12.2017 roku. Projekt będzie realizowany w okresie 1.10.2018-30.09.2022.

 

Kierunki i specjalności na Wydziale Zarządzania realizowane w ramach ProUG:

 1. Aplikacje Informatyczne w Biznesie – studia I stopnia
 2. Zarządzanie Instytucjami Służby Zdrowia – studia I stopnia
 3. Finance and Accounting – studia II stopnia w j. angielskim
 4. Inwestycje i Nieruchomości – studia II stopnia
 5. Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne II stopnia

 

Dodatkowo zapraszamy do zapoznania się z ogólną informacją na temat Projektu: https://proug.ug.edu.pl

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Damiana Nowaka - 4 czerwca 2020 r. »
Data publikacji: Środa, 27 maja 2020 roku

OGŁOSZENIE WYBORCZE »
Data publikacji: Piątek, 05 czerwca 2020 roku

OGŁOSZENIE WYBORCZE

 

Szanowni Państwo,

Wydziałowa Komisja Wyborcza WZR UG informuje, że rozpoczęła się procedura wyboru kandydatów na dziekana Wydziału Zarządzania UG na kadencję 2020-2024.

W związku z sytuacją epidemiologiczną  wybory na Wydziale Zarządzania UG, podobnie jak na innych wydziałach Uniwersytetu Gdańskiego, odbędą  się drogą elektroniczną z wykorzystaniem strony Wydziału Zarządzania, sekcji Wydział WYBORY 2020, Strefy pracownika, e-maili, platformy MS Teams i aplikacji MS Forms. Wydziałowa Komisja Wyborcza uchwaliła Kalendarz Wyborczy Wydziału Zarządzania na kadencję 2020-2024.

Jednocześnie informujemy, że wszystkie ważne dokumenty dotyczące wyborów będą umieszczane na bieżąco na stronie Wydziału Zarządzania w sekcji WYDZIAŁ / WYBORY 2020 (https://wzr.ug.edu.pl/wydzial/index.php?str=1918).

Zapraszamy do śledzenia informacji wyborczych.

 

Przewodnicząca Wydziałowej Komisji Wyborczej WZR UG
Dr hab. Kamila Migdał-Najman, prof. UG

 

Pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego laureatami konkursu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Doskonała nauka” »
Data publikacji: Wtorek, 19 maja 2020 roku

Uniwersytet Gdański otrzyma dodatkowe wsparcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rzecz upowszechniania nauki w realizacji projektów mających na celu prezentację osiągnięć naukowych, w tym najnowszych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, poprzez organizację konferencji naukowych oraz wydawanie monografii naukowych.

Dr Anna Żeglińska z Wydziału Historycznego jest autorką projektu „Finckensteinowie wschodniopruscy i ich archiwa”, którego celem jest wydanie monografii naukowej. Publikacja podejmuje się zadania stworzenia pierwszej próby rekonstrukcji procesów archiwotwórczych archiwum rodowego Prus Wschodnich oraz przedstawienia propozycji komputerowego opisu zasobu archiwalnego zachowanego fragmentarycznie i rozproszonego w różnych archiwalnych instytucjach,  co przyczyni się do rozwoju wiedzy w zakresie historii i archiwistyki. Kwota przyznana przez Ministerstwo na wydanie monografii to 17 666,00 zł.

Dodatkowe wsparcie na organizację konferencji otrzymali:

Prof. UG dr hab. Paweł Antonowicz z Wydziału Zarządzania pozyskał kwotę 58 887,10 zł na organizację Konferencji Naukowej "Zarządzanie Wartością" - XX edycja jubileuszowa. Celem głównym projektu jest zwiększenie wiedzy na temat stale istotnego, perspektywicznego oraz podlegającego ewolucji (z uwzględnieniem nowych paradygmatów w naukach społecznych) nurtu badawczego „Zarządzania Wartością” wśród przedstawicieli wiodących polskich ośrodków akademickich prowadzących badania naukowe i realizujących procesy dydaktyczne.

Prof. dr hab. Janusz Rak z Wydziału Chemii pozyskał kwotę 54 689,00 na organizację konferencji  „Modeling and Design of Molecular Materials 2020”. Głównym celem projektu jest wymiana myśli naukowej w kontekście szeroko pojętej chemii materiałowej (fotokatalizatorów, biokatalizatorów, materiałów do przechowywania wodoru itp.) oraz wybranych aspektów chemii medycznej związanych z projektowaniem leków, głównie przeciwnowotworowych, i metodami ich transportu w organizmie, a także metod chemii komputerowej używanych do projektowania molekuł o pożądanych właściwościach.

Pracownicy z Katedry Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony Środowiska oraz Katedry Prawa Finansowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego pozyskali kwotę 40 000,00 zł na wsparcie organizacji konferencji „Gospodarka w synergii prawa gospodarczego, finansowego i prawnej ochrony środowiska”. Konferencja ta ma na celu umożliwienie przeprowadzenia studiów o charakterze prawnoporównawczym oraz poznanie rozwiązań funkcjonujących w innych państwach, które mogłyby znaleźć praktyczne zastosowanie poprzez implementowanie ich na grunt prawa polskiego.

Serdecznie gratulujemy!

źródło

Wykładowcy i studenci Wydziału Zarządzania próbują bić rekord świata w jednoczesnej grze na gitarze »
Data publikacji: Piątek, 01 maja 2020 roku

Szanowni Państwo,

Dnia 01.05.2020 wykładowcy i studenci Wydziału Zarządzania dołączą do próby bicia rekordu świata w jednoczesnej grze na gitarze.
O godzinie 16.00 razem z tysiącami innych gitarzystów zagramy piosenkę Hey Joe Jimiego Hendrixa.

Zachęcam wszystkich do obejrzenia transmisji na stronie http://heyjoe.pl .

Nasze wykonanie tego utworu można obejrzeć tutaj: https://drive.google.com/open?id=17P9O9BVElAfnM6bYucpMj_oluh0pOH_a

Z majowymi pozdrowieniami,
Krzysztof Najman

Troje pracowników Wydziału uzyskało stopień doktora habilitowanego »
Data publikacji: Czwartek, 21 maja 2020 roku

Z radością informujemy, iż dnia 30 kwietnia, trzy przewody habilitacyjne w dyscyplinie „ekonomia i finanse” zakończyły się nadaniem stopni naukowych doktora habilitowanego następującym osobom: dr Angelice Kędzierskiej-Szczepaniak, dr. Dariuszowi Trojanowskiemu oraz dr Ewie Wycince.

Serdecznie gratulujemy zasłużonego sukcesu! Jest on ważny nie tylko w indywidualnej karierze akademickiej każdej z tych osób, ale stanowi również wzmocnienie potencjału naukowego Wydziału Zarządzania.

Dr hab. Angelika Kędzierska-Szczepaniak jest zatrudniona w Katedrze Bankowości i Finansów, pełni także funkcję Prodziekana, a naukowo zajmuje się m.in. rozwojem finansowania społecznościowego jako innowacyjnej formy pozyskiwania kapitału.

Dr hab. Dariusz Trojanowski jest pracownikiem Katedry Inwestycji i Nieruchomości, kierownikiem studiów podyplomowych, a naukowo specjalizuje się m.in. w wycenie nieruchomości komercyjnych.

Dr hab. Ewa Wycinka jest zatrudniona w Katedrze Statystyki, łącząc swoje zainteresowania metodami statystycznymi z ich zastosowaniami w ubezpieczeniach, finansach oraz innych rodzajach działalności ekonomicznej i społecznej.

Wraz z gratulacjami składamy życzenia dalszej owocnej pracy naukowo-badawczej i dydaktycznej.

 

Zespół dziekański

Prof. UG dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała został wybrany Rektorem Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2020-2024 »
Data publikacji: Wtorek, 19 maja 2020 roku

Prof. UG dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała został wybrany Rektorem Uniwersytetu Gdańskiego na kadencję 2020-2024. Wyboru dokonało Uczelniane Kolegium Elektorów. Posiedzenie Uczelnianego Kolegium Elektorów, którego przedmiotem był wybór Rektora UG, odbyło się 27 kwietnia 2020 w formie wideokonferencji. Obradom przewodniczyła prof. UG, dr hab. Teresa Kamińska. W skład Uczelnianego Kolegium Elektorów UG, zgodnie ze Statutem UG, wchodzą przedstawiciele wszystkich grup tworzących społeczność akademicką Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Kandydatów na Rektora UG, obecnego Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. UG dra hab. Jerzego Piotra Gwizdałę oraz obecnego Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia prof. UG dra hab. Arnolda Kłonczyńskiego, wskazała Rada Uniwersytetu Gdańskiego, po uzyskaniu pozytywnej opinii Senatu Uczelni.

Otwarte spotkanie społeczności akademickiej UG z kandydatami na Rektora Uczelni odbyło się 5 marca 2020 r. W czasie spotkania kandydaci przedstawili swoje plany rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego i odpowiadali na pytania.

W tajnym głosowaniu 27 kwietnia 2020 r. wzięło udział 68 elektorów (jedna osoba była nieobecna). Stosunek głosów: 59 głosów oddano na prof. Jerzego Piotra Gwizdałę, 9 głosów na prof. Arnolda Kłonczyńskiego.

Wybory odbyły się w formie wideokonferencji. Zastosowane technologie informatyczne umożliwiły zachowanie tajności głosowania. Posiedzenie Uczelnianego Kolegium Elektorów w tej formie było możliwe dzięki rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz zmienionemu Statutowi Uniwersytetu Gdańskiego.

Nowa, czteroletnia kadencja Rektora rozpoczyna się 1 września 2020 roku.

 

Prof. UG dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała:

Chciałbym podziękować naszej akademickiej społeczności za zaufanie, pomoc i dotychczasową współpracę na rzecz naszego Uniwersytetu. Jednocześnie liczę na dalsze wsparcie naszych pracowników i studentów w podejmowanych działaniach. Obchodzimy w tym roku jubileusz 50-lecia Uczelni. Przez pięć dekad jako akademicka wspólnota wypracowaliśmy silną pozycję naukową, jesteśmy w gronie liderów w obszarach badań i przedsięwzięć związanych z morzem, a także innowacyjnych międzynarodowych agend badawczych. Zintensyfikowaliśmy współpracę w zakresie synergii nauki i biznesu i możemy pochwalić się wysoką jakością kształcenia. Zbudowaliśmy jeden z najnowocześniejszych uniwersyteckich kampusów w Polsce z wydziałami, laboratoriami, pracowniami na miarę dwudziestego pierwszego wieku.

Na lata 2020-2024 opracowaliśmy program intensywnego rozwoju naszej uczelni w wielu obszarach. Główne zadania to dbałość o najwyższy poziom kształcenia uniwersyteckiego, najwyższą jakość w badaniach naukowych i kreowaniu innowacji, efektywność w zarządzaniu uniwersytetem oraz otwartość, społeczna odpowiedzialność i zaangażowanie. Znaleźliśmy się wśród dwudziestu najlepszych polskich uczelni w ramach programu „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, ale nadal aspirujemy do pierwszej dziesiątki.

W najbliższej dekadzie jest bardzo wiele do zrobienia. W planach jest wiele przedsięwzięć i nie sposób wymienić je wszystkie. Nadal będziemy pogłębiać współpracę międzynarodową i międzyuczelnianą, chcemy m.in. utworzyć Instytut Badań Stosowanych, pomyślany jako centrum wymiany naukowej. W planach inwestycyjnych mamy budowę Uniwersyteckiego Centrum Sportowego, mieszkań dla pracowników, chcielibyśmy utworzyć Uniwersyteckie Centrum Zdrowia oraz Centrum Integracji Akademickiej. Chcemy wciąż inwestować w poprawę warunków socjalno-bytowych naszych studentów i pracowników. Musimy wzmocnić informatyczne zarządzanie uczelnią oraz inwestować w podnoszenie kompetencji kadry zarządzającej, nauczycieli akademickich i studentów. Jednym z priorytetowych założeń jest także opracowanie polityki Zielonego Uniwersytetu – Green University. Program rozwoju obejmuje dekadę, jest bowiem tworzony z myślą o kolejnym pokoleniu i efekty niektórych celów będą wymierne w dłuższej perspektywie czasowej. Jesteśmy ważną częścią pomorskiego regionu, nadal będziemy pracować na rzecz rozwoju Pomorza i nowoczesnej Polski.

Zgodnie ze zmienionym kalendarzem wyborczym wybory kandydatów na dziekanów wydziałów UG, członków Senatu UG i członków rad dyscyplin naukowych powinny się odbyć do 31 sierpnia 2020 roku. Natomiast wybory do Rady Uniwersytetu Gdańskiego powinny się odbyć do 26 listopada 2020 roku.

Wybory Rektora Uniwersytetu Gdańskiego oraz innych uczelnianych gremiów na kadencję 2020-2024 przeprowadza Uczelniana Komisja Wyborcza pod przewodnictwem prof. UG dra hab. Mariusza Bogusza.

Szczegółowe informacje

Studentom i pracownikom polecamy nasze NOWE publikacje »
Data publikacji: Piątek, 01 maja 2020 roku

Szanowni Państwo

Studenci Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego,

biorąc pod uwagę, że w obecnej sytuacji, tj. zdalnie prowadzonych zajęć, Studenci Wydziału Zarządzania UG powinni częściej i w jeszcze większym niż do tej pory zakresie sięgać do publikacji naukowych, na tej stronie będziemy umieszczali nowe publikacje pracowników Wydziału Zarządzania UG.

Ideą jest to, abyśmy zarówno my sami, a więc pracownicy naukowo-dydaktyczni WZR UG - korzystali w jeszcze większym stopniu z dorobku publikacyjnego i polecali go wybranym Studentom, realizując określone zajęcia dydaktyczne. W ten sposób będziemy nie tylko inspirowali się wzajemnie do intensywnej pracy naukowej, ale również mogli polecać wybrane teksty Państwu - Studentom naszego Wydziału, prowadząc przedmioty, w ramach których będziecie mogli poszerzać swoje horyzonty. Liczę oczywiście również na to, że nasze nowe publikacje będą wykorzystywane przez Państwa w procesie pisania prac dyplomowych.

Popularyzacja nowych publikacji pracowników WZR UG

Z wyrazami szacunku
dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG

Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

Wydział Zarządzania jest nieczynny dla wszystkich interesantów »
Data publikacji: Czwartek, 09 kwietnia 2020 roku

W trosce o bezpieczeństwo pracowników oraz studentów i doktorantów, Wydział Zarządzania pozostaje od dnia 13.03.2020 r. nieczynny dla wszystkich interesantów.

Wszystkie sprawy załatwią Państwo drogą mailową, kontaktując się z pracownikami Wydziału:

Dziekanaty

Sekretariaty Katedr i Biuro Dziekana

Administracja budynku

Pracownicy naukowi

 

 

I miejsce KNSI E-xpert w międzynarodowym konkursie Association for Information Systems »
Data publikacji: Czwartek, 23 kwietnia 2020 roku

W dniach 26-28 marca 2020 roku w USA (Illinois) odbył się finał międzynarodowego konkursu Annual Competition of Association for Information Systems Students Chapters, w którym uczestniczyły koła naukowe z kilkudziesięciu krajów. Projekt konkursowy Way For Life (W4L) zgłoszony przez Association for Information Systems Student Chapter of University of Gdańsk (e-xpert.pl/ais-sc-ug), funkcjonujący w ramach Koła Naukowego Systemów Informatycznych Expert (e-xpert.pl), którego opiekunem jest dr hab. Michał Kuciapski, prof. UG, zajął pierwsze miejsce w kategorii Software Innovation Challenge.

Trzyosobowy zespół konkursowy W4L składał się z:

 • Michał Kwapiński (Wydział Zarządzania) – lider projektu i student specjalizacji Aplikacje Informatyczne w Biznesie (aib.ug.edu.pl)
 • Piotr Miękus (Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki)
 • Artur Boniecki (Wydział Filologii)

 

Od lewej: Artur Boniecki, Michał Kwapiński i Piotr Miękus podczas kręcenia filmu z udziałem funkcjonariuszy Policji w Elblągu.

Way For Life (W4F) to rozwiązanie informatyczne oparte o komunikację telefon (aplikacja mobilna) – urządzania audio, które automatycznie wycisza dźwięk (np. muzyka) w samochodzie oraz informuje kierowcę o nadjeżdżającym pojeździe uprzywilejowanym, celem ustąpienia mu pierwszeństwa. Zespół prowadzi aktualnie starania o zdobycie krajowego numeru patentowego.

 

Nominacja profesorska dla prof. Pawła Miłobędzkiego »
Data publikacji: Niedziela, 19 kwietnia 2020 roku

Z przyjemnością informujemy, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał w dniu 10 marca br. tytuł profesora nauk społecznych kierownikowi Katedry Ekonometrii Pawłowi Miłobędzkiemu.

Prof. dr hab. Paweł Miłobędzki jest uznanym autorytetem w środowisku naukowym ekonometryków, w tym zwłaszcza specjalizujących się w ekonometrii finansowej.

Serdecznie gratulujemy!

Społeczność akademicka
Wydziału Zarządzania

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa KONGRES RESTRUKTURYZACYJNY I UPADŁOŚCIOWY Sopot, 29-30 maja 2020 r.- aktualizacja informacji »
Data publikacji: Wtorek, 14 kwietnia 2020 roku

Komunikat do uczestników Kongresu

Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego - edycja maj 2020

Szanowni Państwo,

w związku z trudnym do jednoznacznego przewidzenia rozwojem sytuacji epidemicznej w Polsce, w imieniu Rady Naukowej oraz Komitetu Organizacyjnego II Kongresu Restrukturyzacyjnego i Upadłościowego, chcielibyśmy poinformować Państwa już dzisiaj o podjętych ustaleniach przez ścisłe grono współorganizatorów Kongresu, w składzie: dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG; dr hab. Sylwia Morawska, prof. SGH; dr hab. Jacek Pasieczny, prof. UW; dr hab. Błażej Prusak, prof. PG.

Uprzejmie informujemy, iż biorąc pod uwagę wartość dodaną Kongresu, jaką jest osobiste uczestnictwo i nieskrępowana wymiana poglądów oraz doświadczeń, mające na celu transfer wiedzy pomiędzy przedstawicielami nauki, wymiaru sprawiedliwości i praktyki gospodarczej, jesteśmy zmuszeni przełożyć datę tegorocznego Kongresu.

Dotychczasowa rekrutacja pokazała nam duże zainteresowanie Kongresem, dlatego też serdecznie zachęcamy i prosimy Państwa o niewycofywanie swoich zgłoszeń i jeżeli to tylko możliwe, zaplanowanie uczestnictwa w Kongresie w II połowie bieżącego roku. O nowej dacie tego wydarzenia poinformujemy Państwa tak szybko, jak tylko będzie to możliwe, oczywiście z co najmniej 2-miesięcznym wyprzedzeniem.

Licząc na zrozumienie sytuacji, w jakiej się wszyscy znaleźliśmy, a także biorąc pod uwagę duży poziom niepewności, co do rozwoju pandemii, będziemy wdzięczni za przychylne odebranie niniejszego komunikatu.

 

Z wyrazami szacunku

W imieniu Rady Naukowej i Komitetu Organizacyjnego KR-2020:

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG

dr hab. Sylwia Morawska, prof. SGH

dr hab. Jacek Pasieczny, prof. UW dr hab. Błażej Prusak, prof. PG

 

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa

KONGRES RESTRUKTURYZACYJNY I UPADŁOŚCIOWY

Sopot, 29-30 maja 2020

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego - Gospodarz Wydarzenia
Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Ugruntowany już w praktyce, a jednak ciągle budzący kontrowersje znowelizowany wymiar Prawa Upadłościowego oraz formuła Prawa Restrukturyzacyjnego, kładącego nacisk na różne formy dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników, wymaga połączenia dwóch dziedzin naukowych: prawa i szeroko pojętej ekonomii.

Bez komplementarnej wymiany poglądów oraz doświadczeń, zarówno praktyków jak i przedstawicieli nauki, trudno będzie wspierać na poziomie gospodarki jako całości, pragmatyczny mechanizm skutecznej restrukturyzacji niewypłacalnych przedsiębiorstw, mającej defacto pozwolić utrzymać się na rynku dłużnikowi, zaś wierzycielom – skutecznie udrożnić zatory płatnicze poprzez ściągnięcie przysługujących im należności.

II Ogólnopolski Kongres Restrukturyzacyjny i Upadłościowy to najważniejsze w Polsce wydarzenie o charakterze naukowym, które w przedmiotowym zakresie stanowi platformę wymiany doświadczeń wybitnych specjalistów: przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, polityków, przedstawicieli praktyki gospodarczej, a także ludzi świata nauki.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tej wyjątkowej Konferencji Naukowej, organizowanej przez cztery jednostki naukowe, w ramach których realizowane są szeroko pojęte badania w zakresie ekonomicznych skutków upadłości i restrukturyzacji przedsiębiorstw.

Więcej informacji pod adresem: http://wzr.pl/kongres_restrukturyzacyjny/

 

Wykłady do wyboru »
Data publikacji: Wtorek, 31 marca 2020 roku

Wykłady do wyboru

Poniższe wykłady do wyboru zostały w tym semestrze odwołane.

 1. Business Economics, Prowadzący Suzana Herman, PhD                      

Studenci, którzy się na nie zapisali mogą dołączyć do innych WDW za zgodą prowadzących lub wnioskować do prodziekana Krzysztofa Najmana o przeniesienie punktów ECTS na kolejny rok akademicki.

 

List Dziekana z okazji 50-lecia UG »
Data publikacji: Poniedziałek, 23 marca 2020 roku

20 marca 2020 r.

 

Szanowni Studenci i Pracownicy Wydziału Zarządzania,

Nikt z nas nie mógł się spodziewać, że dzień pięknego jubileuszu 50-lecia Uniwersytetu Gdańskiego zastanie nas w takich okolicznościach. Izolowani i rozdzieleni od siebie utrzymujemy jednak wzajemne kontakty, w tym te najistotniejsze – nauczycieli akademickich ze studentami.

Rektor słusznie przełożył obchody Święta Uniwersytetu Gdańskiego na termin późniejszy, ale daty 20 marca przełożyć się w kalendarzu nie da. Właśnie dzisiaj, 20 marca, mija dokładnie 50 lat od dnia, kiedy ówczesna Rada Ministrów podjęła uchwałę o powołaniu do życia Uniwersytetu Gdańskiego. Powstał on z połączenia Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Gdańsku. Pierwszym Rektorem nowopowstałej uczelni został prof. dr hab. Janusz Sokołowski.

Wydział Zarządzania (dawniej Ekonomiki Produkcji) był przez całe minione półwiecze ważnym podmiotem w strukturze Uniwersytetu. Wniósł do powstałej przed 50 laty uczelni znakomitą kadrę akademicką oraz doświadczenie i tradycję studiów ekonomicznych, ukształtowane od 1945 roku w Wyższej Szkole Handlu Morskiego i Wyższej Szkole Ekonomicznej. Do dnia dzisiejszego Wydział nasz – z liczbą studentów przekraczającą 3,5 tys. oraz ze 150 nauczycielami akademickimi – należy do największych jednostek Uniwersytetu Gdańskiego. Pierwszymi Dziekanami Wydziału funkcjonującego w ramach Uniwersytetu Gdańskiego byli: prof. Mirosław Krzysztofiak (1970-1972), prof. Władysław Nowaczek (1972-1975) oraz prof. Alfred Czermiński (1975-1981).

Sądzę, że w takim dniu jak dzisiejszy – dniu jubileuszu naszej Alma Mater – wspólnie odczuwamy dumę z miejsca, w którym studiujemy, i miejsca, w którym pracujemy. Ta podszyta niepokojem przedziwna rozłąka, której w tych dniach doświadczamy, zdaje się potęgować uczucie przynależności każdego z nas do wspólnoty akademickiej Wydziału i Uczelni. W tej wspólnocie zdobywamy wiedzę, rozwijamy nasze pasje naukowe, uczymy się partnerskiej dyskusji. Wspólnie tworzymy przestrzeń do nauki i pracy. W niej czujemy się bezpiecznie i dobrze. Wierzę, że wkrótce znów się wszyscy fizycznie odnajdziemy i zobaczymy na korytarzach i w salach wykładowych naszego Wydziału.

Wszystkim naszym Studentom i Pracownikom życzę dobrego zdrowia, uniknięcia znanych i nieznanych zagrożeń oraz wszelkiej pomyślności na najbliższe dni i na kolejne 50 lat.

 

 

Z poważaniem

prof. dr hab. Mirosław Szreder

Dziekan

 

 

Skrócenie godzin otwarcia budynków od dnia 17 marca do 10 kwietnia br. »
Data publikacji: Czwartek, 09 kwietnia 2020 roku

W celu zapewnienia bezpieczeństwa w budynkach Wydziału Zarządzania, Dziekan Wydziału w porozumieniu z Komendantem Straży Uniwersyteckiej zdecydowali o skróceniu godzin otwarcia budynków od dnia 17 marca do 10 kwietnia br.

Budynek główny przy ul. Armii Krajowej oraz budynek Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnego przy ul. Piaskowej będą otwarte w dni robocze w godz. 6.00 – 18.00. W soboty i niedziele otwarty będzie w tych godzinach tylko budynek główny przy ul. Armii Krajowej.

Budynek Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnego będzie weekendy zamknięty.


Dziekan Wydziału Zarządzania
prof. dr hab. Mirosław Szreder

Realizacja zajęć w trybie online »
Data publikacji: Piątek, 10 kwietnia 2020 roku

Szanowni Studenci,

Większość zajęć dydaktycznych jest realizowanych zgodnie z planem zajęć w trybie online. Aby ułatwić Państwu dołączanie do takich zajęć w programie MS Teams, przygotowana została specjalna zakładka na stronie WWW Wydziału Zarządzania.

Znajduje się ona w zakładce Studia:

1. licencjat - stacjonarne:  https://wzr.ug.edu.pl/studia/index.php?str=1878 ,
2. licencjat - niestacjonarne: https://wzr.ug.edu.pl/studia/index.php?str=1879 ,
3. magisterskie – stacjonarne: https://wzr.ug.edu.pl/studia/index.php?str=1880 ,
4. magisterskie niestacjonarne: https://wzr.ug.edu.pl/studia/index.php?str=1881 .

Wchodząc na stronę należy wybrać odp. numer grupy, a następnie kliknąć w link odpowiednich zajęć. Automatycznie otworzy się domyślna przeglądarka z bezpośrednim linkiem do wybranego wydarzenia.

Korzystając z tego linku można dołączyć do zajęć w przeglądarce lub aplikacji MS Teams.
Zachęcam Państwa do korzystania z tego rozwiązania.

 

Z poważaniem,

prof. UG, dr hab. Krzysztof Najman
Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Studiów Stacjonarnych

Ważność legitymacji studenckich przedłużona do 31.05.2020 »
Data publikacji: Środa, 08 kwietnia 2020 roku

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, że ważność legitymacji zostanie przedłużona do 31 maja 2020 roku. Oznacza to, że nie trzeba będzie przedłużać ich indywidualnie w dziekanacie.

W związku z tym prosimy by w tym celu nie przychodzić na uniwersytet - w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników UG.

Odwołane egzaminy dyplomowe »
Data publikacji: Środa, 08 kwietnia 2020 roku

Uprzejmie informujemy, że od 12 marca br. zostają odwołane WSZYSTKIE wcześniej zaplanowane egzaminy dyplomowe.

Terminy przełożonych egzaminów dyplomowych zostaną podane w późniejszych terminach. Prosimy śledzić bieżące informacje na naszej stronie internetowej.

 

Wyniki wyboru seminarium mgr na studiach niestacjonarnych II stopnia »
Data publikacji: Wtorek, 24 marca 2020 roku

Szanowni Państwo,

dziękuję za terminowe dokonanie elektronicznego wyboru seminariów magisterskich, które rozpoczynają się w najbliższą sobotę, tj. w dniu 29 lutego bieżącego roku. Po zalogowaniu się do indywidualnego panelu studenta, za pośrednictwem którego wskazywaliście Państwo swoje preferencje, można zapoznać się z decyzją o zakwalifikowaniu na określone seminarium. 

Decyzja o zapisie na dane seminarium została podjęta w oparciu o punktację z rekrutacji. Wszelkie zmiany promotorów można dokonywać wyłącznie po uzyskaniu stosownej zgody Prodziekana ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych, po uprzednim uzyskaniu pisemnej opinii (zgody na taką zmianę) ze strony obu promotorów (obecnego i nowego). 

 

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

Bankowość i doradztwo finansowe      

http://specjalnosc.wzr.pl/sem_bidf_niestac

Biegły rewident

http://specjalnosc.wzr.pl/sem_br_niestac

Finanse przedsiębiorstw i controlling

http://specjalnosc.wzr.pl/sem_fpic_niestac

Rachunkowość

http://specjalnosc.wzr.pl/sem_rach_niestac


INFORMATYKA EKONOMICZNA

Analiza danych – Big Data

http://specjalnosc.wzr.pl/sem_mad_niestac

Informatyka ekonomiczna

http://specjalnosc.wzr.pl/sem_ie_niestac


ZARZĄDZANIE

Inwestycje i nieruchomości

http://specjalnosc.wzr.pl/sem_iin_niestac

Marketing

http://specjalnosc.wzr.pl/sem_mar_niestac

Zarządzanie organizacjami

http://specjalnosc.wzr.pl/sem_men_niestac

Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa

http://specjalnosc.wzr.pl/sem_zrp_niestac

 

Z wyrazami szacunku
dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański

Pani prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska członkiem Rady Naukowej czasopisma Food Science and Technology »
Data publikacji: Poniedziałek, 16 marca 2020 roku

Miło nam poinformować, że pani prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska została członkiem Rady Naukowej (Editorial Board) czasopisma Food Science and Technology (http://www.scielo.br/revistas/cta/iedboard.htm), wydawanego w Brazylii. Czasopismo jest, m. in., indeksowane w Journal Citation Reports/Science Edition i ma 70 pkt wg listy czasopism MNiSW.

 

Studentka Wydziału Zarządzania zdobyła brązowy medal w Pucharze Świata w łyżwiarstwie szybkim »
Data publikacji: Sobota, 29 lutego 2020 roku

Miło nam poinformować, że pani Kamila Stormowska (studentka kierunku Zarządzanie i zawodniczka GKS Stoczniowiec) zdobyła brązowy medal w pucharze świata na 500 metrów short tracku (łyżwiarstwo szybkie na torze krótkim).

Pani Kamila jest pierwszą zawodniczką w klubie, która dostała się do finałów PŚ i pierwszą łyżwiarką szybką w historii Stoczniowca, która zdobyła tam medal. Jednocześnie jest drugą polską zawodniczką, która w historii polskiego short tracku zdobyła medal w zawodach Pucharu  Świata.

Serdecznie gratulujemy!

Studentka Wydziału Zarządzania laureatką XVI edycji Konkursu Prac Licencjackich im. Witolda Andruszkiewicza za rok 2019 »
Data publikacji: Piątek, 28 lutego 2020 roku

Z przyjemnością informujemy, że w XIV edycji Konkursu Prac Licencjackich im. Witolda Andruszkiewicza za rok 2019, Kapituła Konkursowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego przyznała główną nagrodę studentce Wydziału Zarządzania:

pani Agacie Michałowskiej za pracę nt. „Problemy analizy optymalnego sposobu użytkowania nieruchomości” napisaną pod kierunkiem dr. Dariusza Trojanowskiego (Katedra Inwestycji i Nieruchomości).

Ponadto równorzędne wyróżnienia przyznano następującym osobom:

 • Pani Paulinie Szmidka, praca nt. "Atrakcyjność usług bankowości mobilnej na przykładzie oferty wybranych banków w Polsce” napisana pod kierunkiem dr. Sławomira Antkiewicza, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Zakład Międzynarodowych Rynków Finansowych
 • Pani Adriannie Podgórskiej, praca nt.  „Znaczenie aspektów behawioralnych w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych na przykładzie anomalii rynkowych” napisana pod kierunkiem dr. Łukasza Dopierały, Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Zakład Międzynarodowych Rynków Finansowych

Serdecznie gratulujemy!

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej:

 https://www.gdansk.pte.pl/konkursy-olimpiada/konkursy-prac-magisterskich-i-licencjackich/laureaci-konkursow

Student Wydziału Zarządzania na wymianie w Islandii dzięki wygranej w konkursie PISCES »
Data publikacji: Poniedziałek, 24 lutego 2020 roku

Student naszego wydziału, Kamil Kowalczyk w roku akademickim 2018/2019 wygrał konkurs organizowany w ramach programu PISCES (Polish Icelandic Scholarship – Exchange Studies):  http://www.paop.pl/pl/pisces

Dzięki temu, otrzymał stypendium w ramach programu ERASMUS+ na Uniwersytecie w Akureyri w Islandii. Obecnie jest już po cyklu wykładów z International Business, a czas wolny wypełnia podróżami po wyspie.

Za rok odbędzie sie kolejna edycja konkursu!

 

 

Najbliższe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się 30.01.2020 roku »
Data publikacji: Środa, 29 stycznia 2020 roku

Najbliższe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się 30.01.2020 roku o godzinie 9.00 w Auli Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Wita Stwosza 53 w Gdańsku Oliwie.

Na stronie internetowej:

 http://ug.edu.pl/uniwersytet/wladze/senat_uniwersytetu_gdanskiego/posiedzenia_senatu

dostępny jest planowany porządek obrad, zatwierdzone protokoły z posiedzeń oraz pozostałe informacje dotyczące funkcjonowania Senatu. Osoby mające pytania lub wątpliwości odnośnie obrad oraz bieżących zasad funkcjonowania Senatu UG, proszone są o kontakt z dr. Piotrem Pisarewiczem z Katedry Bankowości i Finansów (piotr.pisarewicz@ug.edu.pl).

SEA EU - Business Week »
Data publikacji: Sobota, 25 stycznia 2020 roku

Uniwersytet w Breście (UBO), partner projektu European University of the Seas – SEA-EU, organizuje SEA EU - Business Week, który odbędzie się w dniach 3-6 marca 2020 r.

Oferta skierowana jest do pracowników uczelni wchodzących w skład konsorcjum SEA-EU, zarówno pracowników akademickich związanych z biznesem, jak również pracowników administracyjnych. Preferowane będą osoby, które nie brały dotychczas udziału w mobilności Erasmus +.

Szczegółowe informacje oraz plan spotkań znajdują się w załączonych plikach.

Rejestracji zgłoszenia można dokonać na stronie:

https://forms.gle/iUwdfDVicbpnWgPp6

Dalszych szczegółowych informacji udzielają Kimberley Waechter kimberley.waechtler@univ-brest.fr lub Claudie Coum claudie.coum@univ-brest.fr, które zajmują się organizacją SEA EU - Business Week w Uniwersytecie w Breście.

 

Serdecznie zachęcamy do udziału!

Szczegółowe informacje

Podpisanie umowy ramowej o współpracę między Uniwersytetem Gdańskim a Grupą Kapitałową Remontowa Holding S.A. »
Data publikacji: Wtorek, 04 lutego 2020 roku

Dzień 14 stycznia 2020 roku można uznać za jeden z bardziej szczególnych w roku Jubileuszowym 2020 dla Uniwersytetu Gdańskiego. Tego dnia nastąpiło uroczyste podpisanie umowy ramowej o współpracę między Uniwersytetem Gdańskim a Grupą Kapitałową Remontowa Holding S.A.

W spotkaniu uczestniczyli ze strony Uniwersytetu Gdańskiego: JM Rektor UG - prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką - prof. dr hab. Krzysztof Bielawski, Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych Wydziału Zarządzania - dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG oraz Dyrektor Centrum Analiz i Ekspertyz UG - dr Sebastian Susmarski, GK Remontowa Holding S.A reprezentowali natomiast: Prezes Zarządu Remontowa Holding S.A. w Gdańsku - Piotr Henryk Soyka oraz Dyrektor ds. Finansowych – Michał Makowski.

Strony wyraziły wolę współpracy w wielu obszarach, m.in. opracowywaniu specjalistycznych ekspertyz, opinii, analiz na rzecz GK Remontowa S.A., szkoleń w zakresie problematyki stanowiącej przedmiot badań ekspertów Uniwersytetu Gdańskiego oraz zainteresowań GK Remontowa S.A., współpracy przy organizacji konferencji naukowych, sympozjów i innych form przekazywania wiedzy i doświadczeń oraz inspirowaniu prowadzenia istotnych dla rozwoju biznesu badań naukowych, w tym transferu technologii i komercjalizacji wyników badań naukowych, organizacji praktyk dla wyróżniających się studentów UG przez GK Remontowa Holding S.A. oraz wspólne projekty badawcze i rozwojowe.

Wprowadzając w życie zapisy umowy przystąpiono do realizacji „Projektu Współpracy Naukowo-Gospodarczej Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego i Grupy Kapitałowej Remontowa Holding S.A.” realizowanego przez Katedrę Ekonomiki Przedsiębiorstw Wydziału Zarządzania UG za pośrednictwem Centrum Analiz i Ekspertyz Uniwersytetu Gdańskiego. Projekt skierowany jest do studentów, którzy będą mogli nabyć unikalne kompetencje w zakresie zarządzania i finansów w branży okrętowej. A dla wyróżniających się przewidziano m.in. płatne staże oraz zatrudnienie na okres próbny (w przypadku studentów ostatniego semestru studiów II stopnia).

Należy nadmienić, że Remontowa Holding S.A. to największa stoczniowa grupa kapitałowa w Polsce, lider branży przemysłowej w regionie, która skupia ponad 20 firm, a także jeden z największych pracodawców na Pomorzu.

Różnorodność produktów i specjalistycznych usług jakie zapewnia GK Remontowa Holding S.A. to kompleksowe rozwiązania dla całej branży okrętowej, w pełni wykorzystujące potencjał i możliwości wynikające z funkcjonowania w silnym partnerstwie wielu firm. Dzięki wieloletniej determinacji, tworzeniu ciągle nowego kształtu firmy, a przede wszystkim stawianiu sobie coraz bardziej ambitnych celów Remontowa Holding S.A. stanowi nową jakość w polskim i europejskim przemyśle – największą stoczniową grupę w Polsce i jedną z wiodących w Europie. W firmach grupy Remontowa Holding powstają innowacyjne, najbardziej zaawansowane projekty i produkty w europejskim przemyśle morskim.

Uniwersytet Gdański, jako uczestnik inicjatywy European University of the Seas, dostrzegając efekty synergii we współpracy z Remontowa Holding S.A. upatruje korzyści w podejmowaniu wspólnych działań w zakresie realizacji długoterminowej strategii obszarze kształcenia, związanej z badaniami, innowacją oraz realizacją misji uniwersytetu społecznie zaangażowanego.

Odbył się Lunch z Remontową - relacja »
Data publikacji: Wtorek, 28 stycznia 2020 roku

W dniu 17 stycznia br. odbył się na Wydziale Zarządzania "Lunch z Remontową". Wydarzenie to dało początek Akademii Zarządzania Ekonomii i Finansów, stanowiącej nowy projekt gospodarczo-naukowy Wydziału Zarządzania UG i GK Remontowa Holding S.A.

Prezentację projektu przedstawil Dyrektor ds. Finansowych (GK Remontowa Holding S.A.), pan Michał Makowski oraz Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych Wydziału Zarządzania, dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG.

Lunch z Remontową rozpoczął także rekrutację studentów do projektu. Rekrutacja trwać będzie do 24 stycznia br. Zakwalifikowani studenci wezmą udział w 7 specjalnych spotkaniach przygotowawczych, prowadzonych przez praktyków i kadrę naukową. Wszyscy uczestnicy Akademii otrzymają certyfikaty kończące projekt, a najlepsi studenci wygrają płatne staże oraz możliwość zatrudnienia w działach wsparcia finsowo-ekonomicznego GK Remontowa Holding S.A.

 

Rekrutacja na studia podyplomowe: Zarządzanie procesami w biznesie »
Data publikacji: Piątek, 24 stycznia 2020 roku

Rekrutacja na studia podyplomowe: Zarządzanie procesami w biznesie

 • program studiów dostosowany do wymagań współczesnego rynku pracy
 • Certyfikat  „Zarządzanie procesami biznesowymi z systemem ADONIS”
 • dwa semestry zajęć z doświadczonymi wykładowcami i praktykami z międzynarodowych organizacji
 • rejestracja od 10 stycznia do 20 lutego 2020 r.
 • najlepsze prace dyplomowe zostaną opublikowane w czasopiśmie Progress Journal of young researchers
 • kontakt: piotr.sliz@ug.edu.pl

Informacje o rekrutacji i programie studiów:

http://wzr.ug.edu.pl/zarzadzanie-procesami-w-biznesie/index.php?str=1643

Gdyński Biznesplan - ruszyła nowa edycja! »
Data publikacji: Piątek, 24 stycznia 2020 roku

2 stycznia 2020 r. wystartowała 18. edycja konkursu „Gdyński Biznesplan”. Miasto Gdynia w otwartej formule zaprasza do udziału w konkursie wszystkich, którzy mają dobry pomysł na biznes, chcą profesjonalnie podejść do stworzenia biznesplanu i są zdeterminowani, by wcielić swój pomysł w życie. Pula nagród to aż 100 tysięcy złotych.

Główna nagroda finansowa w tej edycji „Gdyńskiego Biznesplanu” wynosi 30 tys. zł. Za zajęcie drugiego i trzeciego miejsca jest to odpowiednio 20 i 10 tys. zł. W puli nagród jest też wiele atrakcyjnych nagród rzeczowych oraz w formie świadczeń, które wspierają założenie i rozwój działalności gospodarczej.

Zgłoszenia do konkursu można składać do 31 stycznia 2020 r. za pośrednictwem FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

– Każdy startujący w konkursie marzy, oczywiście, o głównej nagrodzie. Jednak zwycięzcami w „Gdyńskim Biznesplanie” są wszyscy zakwalifikowani uczestnicy. Zyskują bowiem wiedzę, mają możliwość konsultacji z profesjonalistami oraz sposobność do nawiązania wartościowych relacji z ekspertami i innymi uczestnikami konkursu. Zachęcamy do działania i pomagamy na starcie – mówi Katarzyna Gruszecka-Spychała, wiceprezydent Gdyni.

Dla autorów pomysłów, którzy przejdą etap zgłoszeń, przygotowano szereg szkoleń i warsztatów, prowadzonych przez doświadczonych trenerów i praktyków biznesu. Jak prawidłowo przygotować biznesplan, jak zbadać rynek, jak skonstruować budżet, jak i gdzie szukać klientów, jak promować swoje produkty i usługi, jak dobrze prezentować biznesowe pomysły, jakie kwestie prawne trzeba wziąć pod uwagę prowadząc własną działalność gospodarczą – to tylko niektóre z pytań, na które uczestnicy znajdą odpowiedzi, korzystając ze wsparcia konkursowych ekspertów.

– Na złożenie gotowego biznesplanu konkursowicze będą mieli czas do 31 marca 2020 r. Autorzy najlepszych zostaną zaproszeni do finału, w którym zaprezentują swoje pomysły przed konkursowym jury. Zwycięzców poznamy 4 czerwca podczas Gali Finałowej – mówi Beata Grzegorska z Gdyńskiego Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

Konkurs „Gdyński Biznesplan” organizowany jest przez Miasto Gdynia nieprzerwanie od 2003 r. Jego celem jest promocja przedsiębiorczości oraz wsparcie osób, które swoją przyszłość wiążą z własną działalnością gospodarczą, ale nie posiadają jeszcze odpowiedniego zaplecza (środków, lokalu, know-how). Co roku w konkursowe szranki staje kilkaset osób.

Regulamin konkursu wraz z listą nagród dla laureatów trzech pierwszych miejsc dostępny jest na www.gdyniaprzedsiebiorcza.pl

Konkurs można też śledzić na Facebooku: https://www.facebook.com/gdynskibiznesplan/

Nasi profesorowie w Naukowej Radzie Statystycznej »
Data publikacji: Środa, 22 stycznia 2020 roku

Miło nam poinformować, że na mocy decyzji Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 grudnia 2019 r., do składu Naukowej Rady Statystycznej na kadencję 2020-2024 powołani zostali m.in. prof. dr hab. Mirosław Szreder oraz dr hab. Krzysztof Najman prof. UG.

Naukowa Rada Statystyczna jest organem opiniodawczo-doradczym w sprawach metodologii badań statystycznych. Do zadań Rady należy w szczególności opiniowanie i rekomendowanie prac metodologicznych zapewniających doskonalenie systemu badań statystycznych.

Gratulujemy!

Szczegółowe informacje

Kolejne habilitacje na Wydziale Zarządzania »
Data publikacji: Sobota, 25 stycznia 2020 roku

Miło nam poinformować, że pan dr Bartosz Marcinkowski oraz pan dr Bartłomiej Gawin z Katedry Informatyki Ekonomicznej, uzyskali w dniu 12.12.2019 r. stopień doktora habilitowanego na mocy uchwały nr 6/2019/2020 oraz 4/2019/2020 Rady Dyscypliny Nauki o Zarządzaniu i Jakości UG.

Dr Bartosz Marcinkowski uzyskał tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości na podstawie osiągnięcia naukowego stanowiącego min. cykl publikacji pt. ,,Organizacyjne i technologiczne wyzwania w zakresie rozwoju rozwiązań IT globalizujących się podmiotów z sektora Facility Management”.

 

 

Dr Bartłomiej Gawin uzyskał tytuł doktora habilitowanego  w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jakości na podstawie osiągnięcia naukowego stanowiącego min. cykl publikacji pt. ,,Informatyzacja biznesowych procesów operacyjnych i analitycznych w branży Facility Management”.

 

 

Akademia Zarządzania, Ekonomii i Finansów Wydziału Zarządzania UG oraz GK Remontowa Holding S.A. - nowy projekt współpracy naukowo-gospodarczej »
Data publikacji: Czwartek, 16 stycznia 2020 roku

W dniu 16 grudnia 2019 r. odbyło się spotkanie inicjujące podpisanie umowy z Grupą Kapitałową Remontowa Holding S.A. w której udział wzięli Pan Michał Makowski – Dyrektor ds. Finansowych Remontowa Shiprepair Yard, prof. UG dr hab. Paweł Antonowicz – Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych Wydziału Zarządzania oraz dr Sebastian Susmarski – Dyrektor Centrum Analiz i Ekspertyz UG.

Spotkanie dało początek ważnemu projektowi współpracy naukowo-gospodarczej Wydziału Zarządzania oraz Grupy Kapitałowej Remontowa Holding S.A. – jednego z największych pracodawców naszego regionu!

Projekt ten powoła do życia w semestrze letnim  Akademię Zarządzania, Ekonomii Finansów, której uczestnicy – wybrani Studenci ostatniego roku studiów I oraz II stopnia WZR UG, wezmą udział w szkoleniach, przygotowujących do Konkursu Akademii REMONTOWEJ. Na zwycięzców czekać będą płatne staże i miejsca pracy w prestiżowych działach wsparcia ekonomiczno-finansowego dla Grupy Kapitałowej Remontowa Holding S.A.

Dla naszych Studentów będzie to świetna okazja do rozwoju zawodowego w jednym z największych przedsiębiorstw w regionie.

Śledźcie informacje na naszym fanpagu i na stronie WZR – wkrótce ujawnimy więcej szczegółów!

http://www.remontowaholding.pl/pl/index/o-nas/

 

 

20 grudnia 2019 - Dzień Rektorski »
Data publikacji: Poniedziałek, 23 grudnia 2019 roku

Na wniosek Parlamentu Studentów Uniwersytetu Gdańskiego JM Rektor prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała wyznaczył dzień 20 grudnia 2019r. Dniem Rektorskim. 

Studenci Wydziału Zarządzania w Sejmie RP dzięki zaproszeniu pana posła dr. Marka Rutki »
Data publikacji: Piątek, 10 stycznia 2020 roku

Studenci Wydziału Zarządzania wraz z grupą studentów kierunku Dziennikarstwo z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, uczestniczyli w zwiedzaniu budynku Sejmu Rzeczypospolitej dzięki zaproszeniu ze strony pana posła dr. Marka Rutki.


Serdecznie dziękujemy Panu Posłowi za organizację ciekawej wycieczki!

Prof. dr hab. Stanisław Wrycza członkiem Rady Klastra ICT Interizon VI kadencji »
Data publikacji: Środa, 08 stycznia 2020 roku

Zgromadzenie Członków Pomorskiego Klastra ICT Interizon wybrało pana prof. dr hab. Stanisława Wryczę (Katedra Informatyki Ekonomicznej) członkiem 7-osobowej Rady Klastra  VI kadencji.

Pomorski Klaster ICT Interizon to rozpoznawalny w skali krajowej i międzynarodowej  innowacyjny klaster - integrujący partnerów biznesowych i naukowych, przy wsparciu władz regionalnych i otoczenia biznesu. Od 2015 roku jest jednym z pierwszych siedmiu Krajowych Klastrów Kluczowych.

Uczestnicy Klastra to podmioty działające w branży informatyki, elektroniki, telekomunikacji, automatyki i robotyki, głównie z terenu Województwa Pomorskiego. Głównym celem działalności Klastra jest kształtowanie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw branży ICT poprzez dostarczanie wiedzy, wspieranie innowacyjności, stymulowanie współpracy firm i instytucji oraz realizowanie wspólnych celów uczestników Klastra.

Kluczowym komponentem działalności Klastra jest rozległy formalny i  nieformalny proces sieciowania pomiędzy przedstawicielami różnych firm oraz pomiędzy firmami a podmiotami otoczenia biznesu. Działania na poziomie krajowym, takie jak udział przedstawiciela Klastra w Komitecie Interesariuszy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, prowadzone są równolegle z  działaniami regionalnymi. W  2011 r. Interizon wprowadził Polskę do unikalnego międzynarodowego mechanizmu finansowego ARTEMIS, w  ramach którego firmy Klastra rozpoczęły współpracę międzynarodową w zakresie rozwiązań ICT, które pozwalają na tworzenie rozwiązań wspomagających inteligentne monitorowanie i zarządzanie obszarem miejskim. Klaster aktywnie współpracuje z administracją samorządową w ważnych projektach regionalnych. W 2015 roku zgłoszona przez Fundację Interizon aplikacja na Inteligentną Specjalizację Pomorza „Technologie Interaktywne w środowiskach nasyconych informacyjnie” została pozytywnie oceniona i wybrana jako jedna z czterech Inteligentnych Specjalizacji województwa pomorskiego.

Interizon zrzesza obecnie 92 podmioty zlokalizowane na terenie całej Polski, które w sumie zatrudniają blisko 23 tys. osób. Do Klastra należą m.in. jednostki naukowo-badawcze, instytucje otoczenia biznesu oraz przedsiębiorstwa prowadzące działalność w ramach szeroko rozumianego przemysłu elektronicznego, telekomunikacyjnego i informatycznego oraz obszaru automatyki i robotyki. Uczestnicy Klastra ICT Interizon są obecni na rynku krajowym i międzynarodowym zarówno jako podwykonawcy, jak i dostawcy finalnych rozwiązań  o uznanej renomie.

Publikacja prof. UG dr. hab. Michała Kuciapskiego w prestiżowym czasopiśmie »
Data publikacji: Środa, 08 stycznia 2020 roku

Miło nam poinformować, że prof. UG dr hab. Michał Kuciapski, z Katedry Informatyki Ekonomicznej, jest autorem  artykułu pt. „How the type of job position influences technology acceptance: a study of employees’ intention to use mobile technologies for knowledge transfer”, opublikowanego na łamach prestiżowego czasopisma „IEEE: Access” (IF: 4,098; IF5: 4,54; MNiSW=100 pkt.).

 Artykuł (early access) jest dostępny pod adresem: https://ieeexplore.ieee.org/document/8918411

Ankieta dla studentów pierwszego roku »
Data publikacji: Piątek, 20 grudnia 2019 roku

Szanowni studenci pierwszego roku,

Zachęcam do wypełnienia kwestionariusza ankiety, znajdującego się w portalu studenta, w którym możecie Państwo ocenić proces rekrutacji i pierwszy kontakt z UG.

Dzięki Waszym opiniom, będziemy mogli usprawnić działania uczelni z korzyścią dla Was i przyszłych studentów.

Z poważaniem,

dr hab. Krzysztof Najman, prof. UG

Prodziekan ds. Jakości Kształcenia
i Studiów Stacjonarnych

Informacja Dziekana ws. obecności studentów na zajęciach »
Data publikacji: Czwartek, 05 grudnia 2019 roku

KOMUNIKAT DZIEKANA WS. LIST OBECNOŚCI NA WYKŁADACH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UG

Informuję, że w porozumieniu z Samorządem Studentów postanowiłem zawiesić obowiązek sprawdzania obecności na wykładach realizowanych w procesie kształcenia na Wydziale Zarządzania do czasu uregulowania tej sprawy przez władze rektorskie.

Prof. dr hab. Mirosław Szreder
Dziekan Wydziału Zarządzania

 

 

Szanowni Państwo,

Informuję wszystkich studentów Wydziału Zarządzania, że zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi zawartymi w Ustawie o Szkolnictwie Wyższym, Statucie UG i Regulaminie Studiów należy uznać wszystkie zajęcia realizowane na UG za obowiązkowe. W szczególności dotyczy to także wykładów.

Wynika to głównie z trzech powodów:

 1. Brak możliwości realizacji efektów uczenia się zapisanych w sylabusach przedmiotów (także dla wykładów) bez faktycznego udziału studenta w zajęciach.
 2. Odsetek zajęć realizowanych na danym kierunku studiów bezpośrednio z udziałem wykładowcy nie może być mniejszy niż 50%. Po wyłączeniu wykładów odsetek ten spada znacznie poniżej wymaganego limitu.
 3. § 12.1 Regulaminu Studiów stanowi – „Student jest zobowiązany do uczestnictwa w zajęciach, w tym zajęciach do wyboru, przewidzianych w programie studiów jako obowiązkowe.”. Program studiów nie przewiduje żadnych zajęć nieobowiązkowych. WDW, na który zapisze się student, od momentu zapisu staje się dla niego obowiązkowy. Podobnie udział w seminariach dyplomowych od momentu zapisu są dla studenta obowiązkowe.

W związku z powyższym zobowiązałem wykładowców do sprawdzania obecności na wszystkich zajęciach, także na wykładach.

Informuję Państwa, że jeżeli student przekroczy 30% nieobecności na dowolnych zajęciach będzie wzywany do prodziekana na rozmowę wyjaśniającą. Może to być także podstawą skreślenia z listy studentów.

Z poważaniem,

prof. UG, dr hab. Krzysztof Najman

Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Studiów Stacjonarnych

Ukazał się nowy, współautorski artykuł dr Anny Dziadkiewicz »
Data publikacji: Poniedziałek, 16 grudnia 2019 roku

Miło nam poinformować, że ukazał się wysoko punktowany, współautorski artykuł naukowy (70 pkt.) pani dr Anny Dziadkiewicz z Katedry Marketingu.

A. Dziadkiewicz, M. Jaroszewska, P. Chaja, International Journal of Sustainable Energy Planning and Management. Special Issue: Tools, technologies and systems integration for the Smart and Sustainable Cities to come; „Sustainable Energy Management: Are Tourism SMEs in the South Baltic Region ready?”.

Link do artykułu: https://journals.aau.dk/index.php/sepm/article/view/3342

 

 

Doradztwo zawodowe dla studentów - Biuro Karier UG rozpoczęło rekrutację »
Data publikacji: Piątek, 13 grudnia 2019 roku

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego – akredytowaną jednostką IPMA »
Data publikacji: Wtorek, 10 grudnia 2019 roku

Z przyjemnością informujemy, iż Wydział Zarządzania uzyskał akredytację międzynarodowego stowarzyszenia zarządzania projektami IPMA (International Project Management Association) na podstawie programu Studiów Podyplomowych Zarządzanie Projektami IT. Program tych studiów w ocenie Komisji Akredytacyjnej IPMA spełnia wymogi formalne i merytoryczne akredytacji znacznie je przekraczając.

Uroczyste wręczenie Certyfikatu akredytacji IPMA nastąpiło 6 listopada 2019 roku na XXII Konferencji IPMA Polska przez dr Joannę Rzempałę, reprezentującą Zarząd IPMA Polska i dr. Bogumiła Dałkowskiego, reprezentującego Komitet Programowy IPMA Polska. Certyfikat odebrała dr Monika Woźniak, kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzanie Projektami IT (Katedra Informatyki Ekonomicznej WZR).

Akredytacja Wydziału stanowi szansę dla naszych słuchaczy do uzyskania rozpoznawalnego na całym świecie certyfikatu IPMA, co może stanowić podstawę do rozwijania ich kariery od profesjonalnego zarządzania projektami po zarządzanie portfelami projektów. Absolwenci z tymi kompetencjami są bardzo cenionymi i poszukiwanymi pracownikami na stanowiskach kierowniczych i zarządczych w organizacjach.

Osobą odpowiedzialną za certyfikację IPMA na Wydziale Zarządzania jest dr Monika Woźniak.

kontakt: monika.wozniak@ug.edu.pl

 

Spotkania informacyjne dotyczące 35. edycji konkursu Narodowego Centrum Nauki »
Data publikacji: Poniedziałek, 25 listopada 2019 roku

Prorektor ds. Nauki UG oraz Biuro Zarządzania Projektami Naukowymi UG zapraszają na spotkania informacyjne dotyczące 35 edycji konkursu Narodowego Centrum Nauki.

Spotkanie nt. PRELUDIUM 18 odbędzie się 25.11.2019 r. o godz. 8:30-11:00 w sali D3 Wydziału Chemii UG, ul. Wita Stwosza 63.

Spotkanie nt. OPUS 18, SONATA 15, PRELUDIUM BIS 1 odbędzie się 25.11.2019 r. o godz. 12:00-16:10 w sali 411 Rektoratu UG, ul. Bażyńskiego 8.

Spotkania poprowadzi Pani dr inż. Ewelina Szymańska-Skolimowska - Koordynator Dyscyplin w dziale Nauk Ścisłych i Technicznych NCN.

Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie poprawnie wypełnionego zgłoszenia (w załączeniu) na adres projektynaukowe@ug.edu.pl

 Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji 

WPADNIJ na PRZESŁUCHANIE i zostań chórzystą Akademickiego Chóru UG! »
Data publikacji: Środa, 06 listopada 2019 roku

18-19 listopada 2019
Godz. 18:30 – 21:00

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UG

 

WPADNIJ na PRZESŁUCHANIE  i zostań chórzystą Akademickiego Chóru UG!Chcesz rozwinąć pasję śpiewania i muzykowania?
Uwielbiasz podróże i nowe wyzwania?
Pragniesz występować na scenie?
Jesteś gotowy na wiele długoletnich przyjaźni?

TO WSZYSTKO znajdziesz wchodząc w skład rodziny Akademickiego Chóru Uniwersytetu Gdańskiego!

Czekamy na Ciebie 18 i 19 listopada między 18:30 a 21:00 na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego!

CZEGO WYMAGAMY?
Jedynie Twojej obecności!
Nie wymagamy znajomości nut, ani wykształcenia muzycznego. Nie musisz też być studentem Uniwersytetu Gdańskiego - zapraszamy każdego, kto czuje, że w jego żyłach płynie muzyczna krew, niezależnie od wieku.

Wpadnij na przesłuchanie i daj się nam poznać!

Rekrutacja do Programu MOST »
Data publikacji: Czwartek, 21 listopada 2019 roku

MOST to Program Mobilności Studentów i Doktorantów, który od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem studentów i doktorantów, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad trzydziestu polskich uczelni partnerskich.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W REKRUTACJI

NA SEMESTR LETNI 2019/2020

Termin rekrutacji: od 31 października 2019 r. – do 30 listopada 2019 r.

W tym czasie na stronie internetowej programu aktywny jest link https://most.uka.uw.edu.pl/, umożliwiający:

 1. zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz
 2. założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.

Wszelkie szczegóły na temat Programu MOST dostępne są na stronie: www.most.amu.edu.pl oraz na stronie uniwersyteckiej dotyczącej Programu MOST http://ug.edu.pl/studenci/studia_i_i_ii_stopnia_oraz_jednolite_magisterskie/rozwoj_kariera/most.

Facebook https://www.facebook.com/programmost2000

Zachęcamy serdecznie do zapoznania się z ideą programu, bowiem niemal 30 zrzeszonych w nim uczelni to czołówka polskiej edukacji publicznej – słowem, każdy z pewnością odnajdzie ofertę dla siebie. 

NAWA zaprasza doktorantów do składania wniosków do Programu im. Iwanowskiej »
Data publikacji: Piątek, 22 listopada 2019 roku

NAWA zaprasza doktorantów do składania wniosków do Programu im. Iwanowskiej


Doktoranci! Otwarty nabór wniosków do Programu im. Iwanowskiej

 

 

Jeśli jesteś doktorantem, chcesz sięgnąć gwiazd i rozwijać swoją karierę naukową, to zachęcamy do złożenia wniosku o stypendium w drugim naborze do Programu im. Iwanowskiej. Program umożliwia zagraniczne wyjazdy do najlepszych ośrodków na świecie.


W ramach programu doktoranci mogą odbyć część studiów doktoranckich w zagranicznych ośrodkach, w wybranym przez wnioskującego kraju. Taki naukowy pobyt może trwać od 3 do nawet 12 miesięcy. Wysokość stypendium na wyjazd może wynieść do 120 tys. zł.


Program przewiduje specjalne dofinansowanie w przypadku, gdy w wyjeździe młodym naukowcom towarzyszą małżonkowie oraz ich dzieci, a w przypadku osób niepełnosprawnych – także ich opiekunowie.

Pierwsze wyjazdy można będzie realizować już od początku września 2020 r.

Stypendyści w ramach programu będą mogli w zagranicznym ośrodku goszczącym:

 • odbyć część kształcenia związanego z przygotowywaniem rozprawy doktorskiej,
 • prowadzić badania naukowe związane z przygotowaniem rozprawy doktorskiej,
 • pozyskać materiały do rozprawy doktorskiej lub publikacji naukowej,
 • zrealizować część programu „Doktorat wdrożeniowy”,
 • prowadzić w ośrodku goszczącym zajęcia dydaktyczne albo prowadzić inne formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane z przygotowaniem rozprawy doktorskiej.


Patronką programu wyjazdowego dla doktorantów jest prof. Wilhelmina Iwanowska z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu - założycielka Obserwatorium Astronomicznego UMK w Piwnicach k. Torunia i pierwsza kobieta w zarządzie Międzynarodowej Unii Astronomicznej (IAU).

W I edycji Programu im. Iwanowskiej stypendia przyznano 69 najlepszym wnioskodawcom. Spośród wyłonionych do finansowania wniosków największa grupa to projekty z zakresu nauk przyrodniczych (35), nauk inżynieryjnych i technicznych (13) oraz społecznych (8). Z nauk medycznych do finansowania wyłoniono 7 wniosków, z nauk humanistycznych 4 wnioski, a z nauk rolniczych 2 wnioski. Cieszące się największą popularnością kierunki wyjazdów to Niemcy (10), Stany Zjednoczone (8), Francja (6), Australia i Hiszpania (po 5), Dania, Wielka Brytania i Włochy (po 4). Co cieszy wśród laureatów są aż 44 kobiety, co stanowi 63,76 % zwycięskiej grupy.


Na wnioski w drugiej edycji czekamy do 18 grudnia 2019 r.

Mamy nadzieję, że patronka Programu – prof. Wilhelmina Iwanowska – pomoże stypendystom sięgać gwiazd w realizacji naukowych marzeń.

Uwaga – w programie wnioski składają osoby fizyczne bez pośrednictwa instytucji zatrudniającej lub w której realizowane są studia doktoranckie.

Regulamin oraz szczegółowe informacje i dokumenty LINK

Złóż wniosek w programie LINK

Osoba do kontaktu: Piotr Serafin; e-mail:piotr.serafin@nawa.gov.pl ; + 48 22 390 35 46

Wymiana bilateralna pomiędzy Polską a Belgią-Walonią 2019 »
Data publikacji: Czwartek, 21 listopada 2019 roku

NAWA (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej) zaprasza do składania wniosków w naborze na bilateralną wymianę naukowców z Walonią-Brukselą (Belgia).

Głównym celem naboru jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie przez partnerów z Polski i z Walonii-Brukseli. Wspólne projekty badawcze mogą dotyczyć wszystkich dziedzin nauki.

Dofinansowanie może być przeznaczone jedynie na pokrycie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca finansuje podróż swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego. Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 25 000 PLN.

 

Z wnioskami o finansowanie mogą występować podmioty należące do jednej z poniższych kategorii:

 • uczelnie, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1668 z późn. zm., dalej „u.p.s.w.n.”);
 • instytuty naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1475 z późn. zm.);
 • instytuty badawcze w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 736 z późn. zm.);
 • Sieć Badawcza Łukasiewicz utworzona na podstawie ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. o Sieci Badawczej Łukasiewicz (Dz. U. poz. 534);
 • instytuty międzynarodowe lub inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 6 i 8 u.p.s.w.n., działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadające kategorię naukową.

 

Nabór wniosków trwa do 17 grudnia 2019 r., do godz. 15.00.

Więcej informacji na stronie internetowej NAWA.

Komunikat Prodziekana ds. Jakości Kształcenia i Studiów Stacjonarnych dla studentów studiów stacjonarnych »
Data publikacji: Piątek, 22 listopada 2019 roku

Szanowni Państwo,

Informuję studentów Wydziału Zarządzania, że w związku z tym, że w semestrze zimowym 2019/2020 jest istotna dysproporcja w liczbie poniedziałków w I i II tygodniu, w poniedziałek 27 stycznia 2020 r. będziemy pracować jak w poniedziałek w I tygodniu.

Z poważaniem,

prof. UG, dr hab. Krzysztof Najman

Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Studiów Stacjonarnych

 

Wyjazdy naukowe z Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta »
Data publikacji: Poniedziałek, 04 listopada 2019 roku

Zapraszamy na spotkanie informacyjne ze specjalistką ds. wyjazdów naukowych z Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta - Panią Patrycją Donaburską, skierowane do pracowników naukowych oraz doktorantów.

Spotkanie odbędzie się 18 listopada (poniedziałek) o godzinie 17:00 w American Corner Gdańsk (Targ Rakowy 5/6)

W linkach szczegółowy opis wydarzenia:

http://wbpg.org.pl/aktualnosc/programy-stypendialne-i-wyjazdy-do-usa-dla-pracownik%C3%B3w-naukowych

https://www.facebook.com/events/469911023622088/

Jest to wyjątkowa okazja pozyskania szczegółowych informacji o programach :

 • Junior Research Award (na prowadzenie badań naukowych od 6 do 9 miesięcy)
 • Senior Award (na prowadzenie badań naukowych i/lub wykładów od 3 do 9 miesięcy)

oraz o programie dla doktorantów studiów biologiczno-chemicznych BioLAB pozwalający na odbycie stażu w laboratorium w jednym z ośrodków naukowych.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Nowa współautorska publikacja dr. Tomasza Jurkiewicza »
Data publikacji: Piątek, 25 października 2019 roku

Miło nam poinformować, że ukazała się nowa współautorska publikacja dr. Tomasza Jurkiewicza z Katedry Statystyki:

"Patterns and determinants of the horizontal and vertical intra-industry trade of regions: panel analysis for Spain & Poland", Tomasz Brodzicki, Tomasz Jurkiewicz, Laura Marquez-Ramos, Stanisław Umiński.

Szczegóły: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00036846.2019.1676871

 

 

 

 

Erasmus+ wyjazdy kadry naukowo-dydaktycznej i administracyjnej »
Data publikacji: Czwartek, 24 października 2019 roku

Biuro Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza kadrę dydaktyczną i administracyjną do wzięcia udziału w programach: 

 

Erasmus+ STT / Wyjazdy kadry administracyjnej i technicznej w celach szkoleniowych 

oraz

 Erasmus+ STA / Wyjazdy kadry naukowo-dydaktycznej w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych

Rekrutacja otwarta od 19.08.2019 do 30.04.2020

Realizacja wyjazdów możliwa od 16.09.2019 do 14.08.2020

 

Szczegóły: https://ug.edu.pl/komunikaty/90144/erasmus_wyjazdy_kadry_naukowo-dydaktycznej_i_administracyjnej

 

Informacja dot. ochotniczego wojskowego przeszkolenia studentów »
Data publikacji: Czwartek, 10 października 2019 roku

W związku z planowanym rozpoczęciem kolejnej edycji programu ochotniczego przeszkalania studentów w ramach „Legii Akademickiej MON” w dniu 22 października 2019r w sali D303 na Wydziale Nauk Społecznych w godz. 15.00-16.00 przedstawiciele Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego  oraz wojskowych komend uzupełnień przekażą informacje dotyczące warunków zgłaszania się oraz uczestnictwa w programie. Wszystkich zainteresowanych studentów serdecznie zapraszamy na spotkanie promocyjno-informacyjne

Nowe wzory wniosków o powtarzanie semestru i powtarzanie przedmiotu »
Data publikacji: Czwartek, 17 października 2019 roku

Uwaga Studenci!

Od dnia 9.10.2019 r. obowiązują nowe wzory wniosków:

1. wniosek o powtarzanie semestru

2. wniosek o powtarzanie przedmiotu z długiem punktowym ECTS

Wnioski można pobrać:

Studia stacjonarne

Studia niestacjonarne

Wszystkie wnioski złożone dotychczas na poprzednio obowiązującym druku zostaną rozpatrzone bez potrzeby wymiany wniosku na nowy.

 

 

Nowa współautorska publikacja prof. J. Gwizdały oraz dr. K. Śledzika z Katedry Bankowości i Finansów »
Data publikacji: Poniedziałek, 14 października 2019 roku

Miło nam poinformować, iż ukazała się nowa współautorska publikacja międzynarodowa pana prof. UG dr hab. Jerzego Gwizdały oraz pana dr. Karola Śledzika z Katedry Bankowości i Finansów pt. „Structural Transformation to Attain Responsible BIOSciences (STARBIOS2): Protocol for a Horizon 2020 Funded European Multicenter Project to Promote Responsible Research and Innovation”.

Publikacja otrzymała 40 pkt. wg. nowej listy i jest efektem projektu H2020 Starbios2.

Szczegóły publikacji

Konferencja naukowa: NADZÓR KORPORACYJNY I FINANSE »
Data publikacji: Czwartek, 10 października 2019 roku

Katedra Finansów Przedsiębiorstw Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza do wzięcia udziału w konferencji zatytułowanej:

NADZÓR KORPORACYJNY I FINANSE,

która odbędzie się w Sopocie na Wydziale Zarządzania w terminie 7-9 października 2019 roku.  

Konferencja ta jest kolejną z cyklu spotkań teoretyków i praktyków zainteresowanych różnymi aspektami nadzoru korporacyjnego i finansów przedsiębiorstw. Celem konferencji jest dokonanie przeglądu dorobku naukowego ośrodków akademickich z Polski i współpracujących z nami partnerów zagranicznych oraz wymiana poglądów między przedstawicielami nauki i praktyki gospodarczej zainteresowanych tymi obszarami.

Strona konferencji i informacje szczegółowe

Bezpieczeństwo cudzoziemców na UG »
Data publikacji: Piątek, 04 października 2019 roku

Stypendyści, studenci, doktoranci i pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego, którzy są cudzoziemcami w przypadku zetknięcia się z objawami agresji lub dyskryminacji mogą zgłaszać się do Biura Systemów Bezpieczeństwa Uniwersytetu Gdańskiego:

e-mail: ksb@ug.edu.pl,

telefonicznie: 58 523 31 30, 58 523 21 12, 58 523 31 76,

osobiście: pokój 104 i 215, Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8.

Konkurs CFA Institute Research Challenge »
Data publikacji: Środa, 09 października 2019 roku

                                                                                    

CFA Institute Research Challenge

Zachęcamy studentów studiów magisterskich i 3 roku studiów licencjackich do udziału w konkursie CFA Institute Research Challenge.

Udział w konkursie polega na przygotowaniu przez zespoły liczące od 3 do 5 osób wyceny spółki giełdowej będącej przedmiotem analizy w danym roku i sporządzeniu szczegółowego raportu.
Raport jest oceniany przez grono profesjonalistów finansowych, a następnie 5 najlepszych zespołów prezentuje wyniki swoich analiz na GPW przed panelem ekspertów, którzy wybierają drużynę do reprezentacji kraju na etapie europejskim. Zwycięska drużyna z regionu EMEA przechodzi do finału światowego. Do polskiej edycji konkursu w edycji 2016/2017 zgłosiło się 21 zespołów z 16 uczelni.

Korzyści z udziału w CFA Institute Research Challenge:

 • Atrakcyjne nagrody – 3 pierwsze drużyny z finału lokalnego otrzymają stypendium CFA, dla wybranych osób są również oferowane staże w firmach partnerskich
 • Wysoka rozpoznawalność zwycięzców konkursu  oraz uczelni w środowisku finansowym
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia oraz sprawdzenia się jako analityk
 • Doskonały sposób na wzbogacanie profilu zawodowego w CV
 • Współpraca z profesjonalistami finansowymi w trakcie przygotowania projektu
 • Możliwość zaprezentowania swoich umiejętności przed autorytetami w dziedzinie finansów

Więcej informacji o konkursie :

http://www.researchchallenge.pl/home/index.html

Chętni do udziału w konkursie proszeni są o kontakt z dr Anną Golec, CFA z Katedry Finansów Przedsiębiorstw do 15 października 2019 r. Można zgłaszać się indywidualnie, jak również jako zespół.  (anna.golec@ug.edu.pl)

 

Zapisy na seminaria dyplomowe dla studentów 5 semestru niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia »
Data publikacji: Czwartek, 17 października 2019 roku

Szanowni Państwo,

Od dnia 03.10.2019 (czwartek) rozpoczeły się zapisy na seminaria licencjackie dla studentów V - go semestru niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia (licencjat).

O kolejności zapisów decyduje wyłącznie średnia ocen.
W systemie zapisów należy wybrać seminaria z tendencją spadkową tj. od najbardziej do najmniej porządanego.

UWAGA! Nie ma możliwości zmiany zadeklarowanej kolejności.

Zapisy, w podziale na specjalności, będą realizowane drogą elektroniczną za pośrednictwem podanych poniżej witryn internetowych:


Kierunek Finanse i rachunkowość
Rachunkowość
Finanse przedsiębiorstw i controlling

Kierunek Zarządzanie
Marketing
Menedżer

Kierunek Informatyka i Ekonometria
Aplikacje Informatyczne w Biznesie
Informatyka Ekonomiczka - dr M.Woźniak

Niezbędnik studenta I roku »
Data publikacji: Piątek, 04 października 2019 roku

 

WŁAŚNIE DOŁĄCZYŁEŚ DO GRONA STUDENTÓW
WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO :-)

 

JAK BĘDĄ WYGLĄDAĆ TWOJE PIERWSZE DNI NA STUDIACH I POCZĄTKOWE FORMALNOŚCI?


CO CIĘ CZEKA I O CZYM POWINIENEŚ PAMIĘTAĆ, ABY DOBRZE ROZPOCZĄĆ ROK AKADEMICKI?

 

1. NAJWAŻNIEJSZE NA POCZĄTKU:

 • ZAPOZNANIE SIĘ Z ORGANIZACJĄ ROKU AKADEMICKIEGO NA UG – dowiesz się m.in.: kiedy odbędzie się inauguracja roku akademickiego, w jakim okresie trwa sesja egzaminacyjna i przerwy świąteczne oraz międzysemestralne, a także na kiedy zaplanowano dzień rektorski.
 • DZIEKANATY - wszelkie sprawy związane ze studiami studenci załatwiają w Dziekanacie, u Pani która prowadzi dany kierunek studiów:

studentów stacjonarnych obsługują panie w  Dziekanacie w pok. 103,

niestacjonarnych w pok. 106,

Sprawy studenckie (akademiki, wymiana erasmus) pok. 121.

Kontakty do Dziekanatów znajdziecie na naszej stronie (obsługa studentów)

 • LEGITYMACJA STUDENCKA – wniosek o nią złożysz za pośrednictwem PORTALU STUDENTA, gdzie logujesz się za pomocą swojego numeru indeksu. Odbierzesz ją w dziekanacie: studenci stacjonarni: pok. 103, studenci niestacjonarni: pok. 106.
 • Pamiętaj, aby później uaktualniać ją raz na semestr!
   
 • INDEKS – na Uniwersytecie Gdańskim obowiązuje indeks w formie elektronicznej.  Dostęp do niego otrzymasz po zalogowaniu się do PORTALU STUDENTA
   
 • UMOWA Z UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM
  • UWAGA: informacje na tematów umów pojawią się pod koniec września 2019 r.
  • Stosowny dokument podpiszesz w swoim dziekanacie: studenci stacjonarni: pok. 103, studenci niestacjonarni: pok. 106.
 • REGULAMIN STUDIÓW - studencka biblia zawierająca wszystkie zasady, prawa i obowiązki studenta UG

 

2. STYPENDIA I AKADEMIKI:

 

3. OBOWIĄZKOWE SZKOLENIA ORAZ ZAPISY:

Obowiązują Cię przede wszystkim następujące szkolenia:

 

4. PLANY ZAJĘĆ:

Plany zajęć zmieniają się w każdym semestrze. Znajdziesz je na stronie Wydziału Zarządzania zawsze ok. 2 tygodnie przed rozpoczęciem kolejnego semestru.

Szczegóły znajdziesz tutaj: http://wzr.pl/studenci/index.php?str=795

 

5. WZORY PODAŃ W TRAKCIE STUDIÓW:

http://wzr.pl/studia/index.php?str=562

 

6. AKTYWNOŚCI INNE NIŻ SAMA NAUKA:

Wyjazdy na studia za granicą w ramach programów takich jak Erasmus+: http://www.wzr.ug.edu.pl/studenci/index.php?str=796

Nasze Koła Naukowe: http://www.wzr.ug.edu.pl/studia/index.php?str=428

Samorząd Studentów WZR: http://samorzad.wzr.pl/

 

7. SŁOWNIK STUDENTA 1 ROKU:

REKTOR – osoba, która zarządza całą uczelnią - prof. dr hab. Jerzy Gwizdała

DZIEKAN – osoba zarządzająca danym wydziałem - prof. dr hab. Mirosław Szreder

PRODZIEKAN - osoby wchodzące w skład władz dziekańskich wydziału wśród których rozróżnia się Prodziekanów: do spraw studiów stacjonarnych, do spraw studiów niestacjonarnych oraz do spraw studenckich i wymiany zagranicznej. Skład naszych władz wydziałowych znajdziecie na naszej stronie: http://www.wzr.ug.edu.pl/wydzial/index.php?str=22

DZIEKANAT – miejsce, w którym załatwiasz wszystkie sprawy związane z Twoimi studiami. Spis Dziekanatów zajmujących się konkretnymi sprawami, a także kontaktów do nich znajdziesz na naszej stronie: http://www.wzr.ug.edu.pl/studenci/index.php?str=793

GODZINY REKTORSKIE – godziny wolne od zajęć dla całej uczelni 

GODZINY DZIEKAŃSKIE – godziny wolne od zajęć dla danego wydziału 

NUMER ALBUMU – Twój numer indeksu 

INDEKS ELEKTRONICZNY – zaliczenia i oceny dostajesz w formie elektronicznej, dostępny na Portalu Studenta 

STAROSTA GRUPY – osoba wybrana spośród studentów w grupie do reprezentowania ich we wszelkich sprawach 

WDW – przedmiot do wyboru (może być e-learningowy)

LEKTORAT – zajęcia z języka obcego 

TYDZIEŃ I i TYDZIEŃ II - niektóre zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, dlatego przyjęto taki podział. I tydzień to zawsze ten, w którym zaczyna się semestr, II to kolejny tydzień po pierwszym tygodniu, występują na zmianę. 

„WEJŚCIÓWKA” – rodzaj studenckiej „kartkówki”, może być niezapowiedziana 

KOLOKWIUM – zapowiedziany studencki sprawdzian 

SESJA – postrach wszystkich studentów  - czas po zakończeniu semestru, w którym odbywają się egzaminy 

EGZAMIN KOMISYJNY – jeśli nie zdasz przedmiotu w II terminie, możesz wystąpić o egzamin komisyjny, wymaga uzasadnienia 

SEMINARIUM – zajęcia, na których przygotowujesz się do pisania pracy dyplomowej i konsultujesz postępy swojej pracy z promotorem 

PROMOTOR – pracownik naukowy, pod którego kierunkiem będziesz pisał pracę dyplomową jak praca licencjacka czy magisterska

„DZIEKANKA” – przerwa w studiowaniu udzielona przez Dziekana 

 

8. DODATKOWE INFORMACJE DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW UG:

http://ug.edu.pl/studenci/studia_i_i_ii_stopnia_oraz_jednolite_magisterskie/niezbednik_studenta_1_roku

 

Bądź na bieżąco - polub nas!

Prof. UG dr hab. Ewelina Sokołowska w Kapitule konkursu ,,TOP 100 Pomorza” »
Data publikacji: Czwartek, 26 września 2019 roku

Miło nam poinformować, że pani prof. UG dr hab. Ewelina Sokołowska została powołana do Kapituły wyłaniającej zwycięzców w konkursie „TOP 100 Pomorza” w kategorii najlepszy startup.

Podczas Gali odbywającej się 9 września 2019 r. w gdańskim AmberExpo przyznano nagrody w pięciu kategoriach: najbardziej innowacyjna firma, najlepszy startup, firma odpowiedzialna społecznie, gmina przyjazna biznesowi i najlepsza firma branży morskiej.

Szczegóły wydarzenia: https://dziennikbaltycki.pl/gala-konkursu-top-100-pomorza-w-gdanskim-amberexpo-wreczylismy-nagrody-w-pieciu-kategoriach-zdjecia-wideo/ar/c3-14404005

 

Materiały prasowe Dziennika Bałtyckiego

Nowa publikacja pani prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej »
Data publikacji: Czwartek, 03 października 2019 roku

Z przyjemnością informujemy, że nakładem wydawnictwa Cedewu ukazała się współautorska książka pani prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej z Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw i pana dr. hab. inż. Piotra Grudowskiego (Politechnika Gdańska) pt.: "Kultura jakości, doskonałości i bezpieczeństwa w organizacji" (wydawnictwo punktowane; 100 pkt wg MNiSW).

Kultura jakości, bezpieczeństwa oraz doskonałości to ważne kategorie zasobów każdej organizacji, decydujące o jej niepowtarzalności. Kształtują one nie tylko tożsamość danej organizacji, ale także mają wpływ na jej zdolność do spełniania potrzeb różnych grup interesariuszy oraz na szeroko rozumianą reputację na rynku. Każda z tych kultur wyraża się poprzez swoiste założenia, normy, wartości oraz artefakty. Stanowią one fundament skutecznego i efektywnego wdrożenia koncepcji zarządzania jakością, modeli doskonałości oraz określonych podejść projakościowych, służących rozwojowi organizacji oraz zarządzaniu wielowymiarowym ryzykiem jej funkcjonowania.

Więcej informacji:

https://cedewu.pl/Kultura-jakosci-doskonalosci-i-bezpieczenstwa-w-organizacji-p2614

 

 

 

Promocja książki „50 spotkań na 50-lecie UG” »
Data publikacji: Środa, 25 września 2019 roku

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Jerzy P. Gwizdała ma zaszczyt zaprosić na uroczystą promocję książki jubileuszowej pt. 50 spotkań na 50-lecie UG, która odbędzie się 30 września 2019 roku o godz. 16.00 w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego (sala 1.21) w Kampusie Oliwskim (ul. Wita Stwosza 53, Gdańsk-Oliwa).

Promocji będzie towarzyszyć otwarcie wystawy pt. 50 spotkań na 50-lecie UG.

Po uroczystości zapraszamy na poczęstunek.

Dodatkowa rekrutacja »
Data publikacji: Poniedziałek, 23 września 2019 roku

STACJONARNE STUDIA II STOPNIA

Kierunek studiów

Termin

Finanse i rachunkowość, specjalność Finance and Accounting
 • 16.09 – zakończenie rejestracji
 • 18.09 – ogłoszenie listy kandydatów
 • 19.09-25.09 – składanie dokumentów
 • 26.09 – ogłoszenie listy osób przyjętych

Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne

 • 16.09 – zakończenie rejestracji
 • 17.09 – rozmowa kwalifikacyjna
 • 18.09 – ogłoszenie listy kandydatów
 • 19.09-25.09 – składanie dokumentów
 • 26.09 – ogłoszenie listy osób przyjętych

NIESTACJONARNE STUDIA I STOPNIA

Kierunek studiów

Termin

Finanse i rachunkowość

Informatyka i ekonometria

Zarządzanie 

 • 06.09 – zakończenie rejestracji
 • 10.09 – ogłoszenie listy kandydatów
 • 11-17.09 – składanie dokumentów
 • 18.09 – ogłoszenie listy osób przyjętych

NIESTACJONARNE STUDIA II STOPNIA

Kierunek studiów

Termin

Finanse i rachunkowość

Informatyka i ekonometria

Zarządzanie 

 • 13.09 – zakończenie rejestracji
 • 17.09 – ogłoszenie listy kandydatów
 • 18-24.09 – składanie dokumentów
 • 25.09 – ogłoszenie listy osób przyjętych
Godziny otwarcia budynków WZR w sierpniu 2019 »
Data publikacji: Wtorek, 06 sierpnia 2019 roku

Godziny otwarcia budynków WZR w sierpniu 2019:

Gmach Główny:

od poniedziałku do piątku: 6:00 - 18:00

wyjątek środa 7.08.: 6:00 - 22:00 (rekrutacja) soboty 3 i 10.08.: 7:00 - 15:00 pozostałe soboty i wszystkie niedziele: zamknięte

 

15.08.2019 - oba budynki zamknięte (święto)

 

Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne:

od poniedziałku do piątku: 6:00 - 18:00

soboty i niedziele: zamknięte.

 

 

Referat dr Małgorzaty Rymarzak na międzynarodowej konferencji ERES 2019 »
Data publikacji: Czwartek, 22 sierpnia 2019 roku

W dniach 3-6.07.2019 r. dr Małgorzata Rymarzak z Katedry Inwestycji i Nieruchomości Uniwersytetu Gdańskiego uczestniczyła w międzynarodowej konferencji naukowej European Real Estate Society (ERES 2019).

Wraz z prof. Tore Haugen z Norwegian University of Science and Technology wygłosiła referat pt. WHO SHOULD OWN AND MANAGE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS’ CAMPUSES? A COMPARATIVE ANALYSIS OF ARGUMENTS AND PRACTICES IN POLAND AND NORWAY.

Organizatorem konferencji była ESSEC Business School w Cergy-Pontoise we Francji. Konferencja zgromadziła ponad 300 uczestników z całego świata.  

 

Program EuroSymposium’2019. Etap: Po recenzjach. »
Data publikacji: Poniedziałek, 12 sierpnia 2019 roku

PROGRAM ES'2019 PO RECENZJACH

Przy zastosowaniu sringerowskiego, elektronicznego systemu recenzowania OCS (Online Conference Service), International Programme Committee (IPC)  of EuroSymposium’2019 dokonał oceny referatów nadesłanych tę międzynarodową konferencję, organizowaną przez Katedrę Informatyki Ekonomicznej. Przy poziomie akceptacji 37%- wyznaczonym przez Wydawcę EuroSymposium’2019 Proceedings,Wydawnictwo Springer - IPC wybrał  12 najlepszych referatów, nadesłanych z:  USA (3 referaty, w tym z Massachusetts Institute of Technology - MIT), po dwa z Republiki Południowej Afryki oraz Portugalii, a poza tym referaty z: Chorwacji, Finlandii, Izraela, Łotwy, Nowej Zelandii, Rosji, Rumunii, Szwecji i Ukrainy, IPC.

EuroSymposium’2019 zainauguruje Keynote Speech, który będzie wygłoszony przez międzynarodowy autorytet w dziedzinie informatyki ekonomicznej, Prof. Matti Rossi z Aalto University of Business (Finlandia), Past President of Association for Information Systems (AIS), nt.: „Engaging Practitioners in IS Research through Action Design Research”. W trakcie EuroSymposium odbędzie się również Annual Meeting of Polish Chapter of Association for Information Systems – PLAIS oraz Poster Session.

Pełny program p EuroSymposium’2019, przedstawia się jak poniżej: 

 

7.00- 8.45

Annual Meeting of Polish Chapter of Association for Information Systems - PLAIS

9:00-9.00

Welcome by Dean of Faculty of Management of University of Gdansk and General Chair of EuroSymposium

9:15-10.45

Keynote Speech:
“Engaging Practitioners in IS Research Through Action Design Research”
by Prof. Matti Rossi, Aalto University of Business, Finland
Immediate Past President of AIS

10:45 - 11:15

Coffee break

11:15 - 12:45

Session 1: Information Systems in Business

 • Samaa Elnagar (USA), Heinz Roland Weistroffer (USA), Introducing Knowledge Graphs to Decision Support Systems Design
 • Przemysław Lech (UG, Poland), Reducing Consultant Information Asymmetry in Enterprise System Implementation Projects - the Transaction Cost Economics View
 • Paweł Weichbroth (PG, Poland), Michal Kuciapski (UG, Poland), A study of the impact of internal and external usability on knowledge transfer by the means of mobile technologies: preliminary results

12:45 - 14:15

Session 2: Health Informatics and Life-Long-Learning

 • Natali Levi (Israel), Ron Shaoul (Israel), Hanan Kohen (Israel), Ahmad Jbara (USA), Dov Dori (MIT, USA), Model-Based Diagnosis: Assessing the Potential for Pediatric Failure to Thrive (FTT) During the Perinatal Stage
 • Ewa Soja (UEK, Poland), Piotr Soja (UEK, Poland), Ella Kolkowska (Sweden), Marite Kirikova (Latvia), Supporting Active and Healthy Ageing by ICT Solutions: Preliminary Lessons Learned from Polish, Swedish and Latvian Older Adults
 • Karishma Kelsey (New Zealand), Andrew Zaliwski (New Zealand), 3D Authoring Tool for Blended Learning

14:15 - 15:15

Lunch - 14.45-15.15 and Poster Session

15:15 - 16:45

Session 3: IT Security

 • Luís Prates, Ruben Pereira, João Faustino, Miguel Silva (all Portugal), DevSecOps Metrics
 • Elmarie Kritzinger (South Africa), Enculturation of Cyber Safety Awareness for Communities in South Africa
 • Ramandeep Kaur Sandhu, Heinz Roland Weistroffer, Josephine Stanley-Brown (all USA), Privacy Concerns and Remedies in Mobile Recommender Systems (MRSs)

16:45 - 18:15

Session 4: Agile Methods and Software Engineering

 • Nuno Santos, Nuno Ferreira, Ricardo J. Machado (all Portugal), Towards agile architecting: Proposing an architectural pathway within an Industry 4.0 project
 • Pavel Malyzhenkov (Russia), Eduard Babkin (Russia), Towards Model-Driven Role Engineering in BPM Software Systems
 • Aleksander Jarzebowicz (PG, Poland), Natalia Sitko (PG, Poland), Communication and Documentation Practices in Agile Requirements Engineering: A Survey in Polish Software Industry

19:00

Conference Dinner in Cassubian Restaurant Mulk with the Cassubian Folk Band and Singers

 

Zaaprobowane referaty zostaną opublikowane w materiałach konferencyjnych (Proceedings) w springerowskiej serii LNBIP (Lecture Notes on Business Information Processing), zredagowanych przez prof. S. Wryczę i dra J. Maślankowskiego.   Zostaną one wydane jeszcze przed eventem i wręczone wszyskim jego uczestnikom. EuroEymposium, 2019  odbędzie się tradycyjnie w Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnym przy Wydziale Zarządzania UG, w dniu 19 września br.

 

V Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców – sukces Projektu Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw WZR UG »
Data publikacji: Wtorek, 06 sierpnia 2019 roku

W dniach 14-15 czerwca 2019 r. odbyła się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego V Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców z cyklu „WSPÓŁCZESNE DYLEMATY FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW – TEORIA I PRAKTYKA”, organizowana przez Zespół Pracowników Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw w składzie:

 1. dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw. – Przewodniczący Rady Naukowej
 2. Prof. dr hab. Jerzy Bieliński
 3. Prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska
 4. dr Alicja Antonowicz
 5. dr Marzenna Czerwińska
 6. dr Mariusz Chmielewski
 7. dr inż. Ewa Malinowska
 8. dr Paulina Nogal-Meger
 9. dr Renata Płoska
 10. dr Joanna Próchniak
 11. dr Joanna Sadkowska
 12. dr Małgorzata Szymańska-Brałkowska
 13. mgr Jędrzej Siciński

Konferencja poświęcona była współczesnym problemom funkcjonowania oraz rozwoju przedsiębiorstw. W dynamicznym środowisku biznesowym konieczne staje się stosowanie skutecznych narzędzi, metod oraz technik zarządzania, zapewniających przewagę konkurencyjną i długookresowe budowanie wartości firmy na rynku.

Interdyscyplinarność wiedzy, jaka wykorzystywana jest w zarządzaniu przedsiębiorstwem, determinuje konieczność ciągłego poszukiwania rozwiązań, które sprawdziły się w wybranych organizacjach, sektorach, czy szerzej – gospodarkach. W świecie tak złożonych interakcji wymiana doświadczeń staje się katalizatorem nowych, często innowacyjnych rozwiązań.

Nasza Konferencja stała się doskonałą platformą wymiany poglądów i doświadczeń reprezentantów różnych jednostek naukowo-badawczych w Polsce oraz przedstawicieli praktyki gospodarczej. Jako jedna z nielicznych organizowanych w Polsce Konferencji była ona skierowana przede wszystkich do młodych badaczy i naukowców, których wyniki prac po recenzji naukowej zostaną opublikowane w siedmiu monografiach Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego.

Wszyscy pracownicy KEP w wyjątkowy sposób zaangażowali się zarówno w organizację, jak również prowadzenie kolejnych sesji panelowych podczas obrad. W szczególny sposób należy podkreślić ogrom włożonej pracy i zaangażowanie ścisłego komitetu organizacyjnego – Pani dr inż. Ewy Malinowskiej i Pana mgra Jędrzeja Sicińskiego. Bardzo gorąco dziękuję Państwu za trud przygotowań i koordynację prac w ramach całego Projektu. To właśnie dzięki Państwa zaangażowaniu w Konferencji wzięło udział aż 115 uczestników ze wszystkich najważniejszych instytucji naukowych w Polsce. Nasze wspólne działanie w tym zakresie umacnia nie tylko naszą Jednostkę – Katedrę Ekonomiki Przedsiębiorstw, ale przyczynia się w szczególności do budowania prestiżu zarówno Wydziału Zarządzania UG, jak i całej naszej Uczelni.

Bardzo dziękuję Panu Prof. dr hab. Jerzemu Bielińskiemu za otwarcie Konferencji, a także moderowanie sesji (wraz z Panem Jędrzejem Sicińskim), poświęconej nowy trendom społeczno-technologicznym (w tym m.in. problematyce Przemysłu 4.0). Szczególne wyrazy podziękowania składam również Pani Prof. dr hab. Małgorzacie Wiśniewskiej za otwarcie obrad i prowadzenie sesji, związanej z szeroko pojętą problematyką kreowania nowych nowych poziomów w relacjach pomiędzy pracodawcą a pracownikami – przedstawicielami nowego pokolenia. Gorąco dziękuję Pani dr Marzennie Czerwińskiej za wspaniałe prowadzenie sesji związanej z szeroko pojętą przedsiębiorczością (tak na poziomie przedsiębiorstw, jak i JST). Wyrazy uznania należą się również Pani dr Alicji Antonowicz i Panu dr Mariuszowi Chmielewskiemu, którzy moderowali sesję poświęconą społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), a także roli, jaką odrywają we współczesnym marketingu media elektroniczne i portale społecznościowe. Doskonała współpraca Pani dr Joanny Sadkowskiej i Pani dr Joanny Próchniak zaowocowała rozwinięciem dyskusji w ramach sesji poświęconej czynnikom budowania przewagi konkurencyjnej i kreowania wartości przedsiębiorstw. Natomiast sesję poświęconą interdyscyplinarnym zagadnieniom z pogranicza ekonomii i prawa prowadziła Pani dr Paulina Nogal-Meger i Pan Jędrzej Siciński. Niezwykle dużym zainteresowaniem cieszyła się również sesja poświęcona zagadnieniom zrównoważonego rozwoju, jakości i uwarunkowaniom środowiskowym, którą doskonale moderowały Panie: dr inż. Ewa Malinowska oraz dr Małgorzata Szymańska-Brałkowska.

Serdecznie dziękuję również Pani Justynie Poniewierskiej za administracyjne wsparcie i nadzór nad pracą wykonaną przez zaangażowanych do Projektu Studentów specjalności Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa, a w szczególności Paniom: Anastazji Rudnickiej, Marharycie Sorokhan, Paulinie Dembickiej, Adriannie Sosnowskiej, Katarzynie Żaglewskiej, Natalii Borkowskiej, a także Małgorzacie Bazan. Studentkom naszej Specjalności ZRP pragnę bardzo serdecznie podziękować, gdyż okazana nam pomoc organizacyjna stała się nieocenionym wsparciem zarówno dla prelegentów, jak i samych organizatorów Konferencji.

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw.
Kierownik Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw

Absolwenci nowego kierunku „Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne” uprawnieni do zwolnienia z egzaminu na brokera ubezpieczeniowego »
Data publikacji: Środa, 04 września 2019 roku

 

Absolwenci nowego kierunku „Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne” uprawnieni do zwolnienia z egzaminu na brokera ubezpieczeniowego!

 

Komisja Egzaminacyjna dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych uchwałą nr 135/2019 uznała stacjonarne studia magisterskie drugiego stopnia uruchamiane przez Wydział Zarządzania i Wydział Prawa i Administracji UG za zgodne z zakresem tematów egzaminów dla brokerów ubezpieczeniowych. Oznacza to, że absolwenci nowego kierunku w okresie do 3 lat od ukończenia studiów, na swój wniosek, mogą wystąpić o zwolnienie z egzaminu dla brokera ubezpieczeniowego.

Autorski program studiów opracowany w ramach projektu ProUG, jest pierwszym i jedynym w Polsce, który daje absolwentom realną możliwość zwolnienia z egzaminu brokerskiego.

Zajęcia prowadzone przez doświadczonych nauczycieli akademickich jak również uznanych praktyków ubezpieczeniowych, połączone z odpłatnymi stażami dla najlepszych studentów, stwarzają szansę na podjęcie ciekawej pracy na rynku ubezpieczeń (broker, agent ubezpieczeniowy, manager produktu, underwriter, likwidator szkód itp.) oraz w różnych działach gospodarki jako specjalista ds. ubezpieczeń i zarządzania ryzykiem. Osoby o ubezpieczeniowym profilu wykształcenia mogą również podjąć pracę w instytucjach i urzędach publicznych, np. w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego,  Biurze Rzecznika Finansowego czy Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym.

Merytoryczny program studiów uzupełniony jest zajęciami ze specjalistycznego języka angielskiego oraz warsztatami kształtującymi kompetencje społeczne, m.in. takimi jak autoprezentacja czy komunikacja i negocjacje.

Dodatkowych informacji o studiach udziela dr Kamila Bielawska z Katedry Bankowości i Finansów, Wydział Zarządzania UG, kamila.bielawska@ug.edu.pl

 

Strona internetowa: https://wzr.ug.edu.pl/rekrutacja/index.php?str=377&spec=77

Zapraszamy do rekrutacji!

 

 

Przedszkole Uniwersyteckie dla dzieci pracowników, doktorantów i studentów UG - rekrutacja trwa »
Data publikacji: Poniedziałek, 22 lipca 2019 roku

Decyzją Rektora Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Jerzego Gwizdały, w strukturach UG zostało powołane Przedszkole Uniwersyteckie, które rozpocznie swoją działalność 1 września 2019 roku.
Przedszkole jest niepubliczną placówką oświaty dedykowaną dla dzieci pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Gdańskiego.

Jeśli są Państwo zainteresowani ofertą Przedszkola na rok szkolny 2019/2020, serdecznie zapraszam do zapoznania się z komunikatem zamieszczonym na Portalu Pracownika. 

https://ug.edu.pl/przedszkole

dr Katarzyna Kmita-Zaniewska
Dyrektor Przedszkola Uniwersyteckiego

kontakt:  przedszkole@ug.edu.pl

Debata Akademii EFC 2019 - Hazard moralny a wiarygodność systemu finansowego »
Data publikacji: Czwartek, 27 czerwca 2019 roku

Konkurs Project Master 2019 »
Data publikacji: Wtorek, 02 lipca 2019 roku

Konkurs Project Master ma na celu stałe szerzenie idei zarządzania projektami, a także wyłonienie oraz nagrodzenie osób posiadających bogatą wiedzę w tej dziedzinie.

IPMA Polska oraz Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego w partnerstwie ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie serdecznie zapraszają do udziału w konkursie Project Master 2019 wszystkich dyplomantów oraz doktorów, którzy w okresie od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r. obronili / obronią swoją pracę dyplomową lub doktorską na jednej z polskich uczelni.  Praca musi dotyczyć dziedziny zarządzania projektami.

 

 • Konkurs obejmuje kategorie: prace licencjackie, prace magisterskie, prace doktorskie oraz prace podyplomowe
 • Konkurs jest organizowany od 2002 roku i rokrocznie zyskuje coraz większą popularność. Tegoroczna edycja konkursu otrzymała patronaty Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych Unii Europejskiej
 • Konkurs to doskonała okazja do promocji badań i osiągnięć w zakresie zarządzania projektami, zarówno studentów, absolwentów, doktorantów, jak i środowisk naukowych, z których wywodzą się młodzi adepci
 • Prace na ww. konkurs można przesyłać od 1 czerwca do 6 października br.
 • Szczegółowe informacje znajdują się na stronie organizatora konkursu
 • Wręczenie nagród w ramach konkursu nastąpi 6 listopada 2019 r. podczas Seminarium Project Management Edukacja w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Student Wydziału Zarządzania laureatem konkursu stypendialnego PISCES »
Data publikacji: Poniedziałek, 01 lipca 2019 roku

Miło nam poinformować, że student Wydziału Zarządzania Pan Kamil Kowalczyk wygrał konkurs stypendialny PISCES,  którego priorytetem jest wsparcie polskich studentów zamierzających studiować na Uniwersytecie w Akureyri w Islandii w ramach Programu Stypendialnego Erasmus+.

Jednocześnie informujemy, iż w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 zostanie zorganizowany wykład do wyboru pt. Quality managenet driven by innovations, w ramach którego zainteresowani studenci będą mogli wziąć udział w drugiej edycji konkursu PISCES.

Dr inż. Ewa Malinowska

Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw

Europejski Kongres Finansowy o przełomie 1989 roku »
Data publikacji: Wtorek, 25 czerwca 2019 roku

W dniach 3-5 czerwca odbył się w Sopocie kolejny Europejski Kongres Finansowy. Jednym z jego głównych organizatorów jest prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Na otwarcie Kongresu uczestnicy obejrzeli krótki film o przełomie 1898 roku w Polsce i w Europie.

Debata oksfordzka na IX Europejskim Kongresie Finansowym »
Data publikacji: Środa, 19 czerwca 2019 roku

5 czerwca podczas IX Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie odbyła się debata w stylu oksfordzko-sopockim nad tezą „Bezpiecznie już było. Hazard moralny zniszczy wiarygodność systemu finansowego”. Gospodarzem debaty była Akademia EFC. W debacie wystąpili studenci – członkowie Akademii EFC oraz eksperci EKF.

Rozmowę prowadził Grzegorz Kuliszewski, Dyrektor Sektora Finansowego w IBM. Tezy debaty bronił zespół w składzie: Krzysztof Borusowski, Prezes Zarządu BEST S.A., Mateusz Mach studiujący Ekonomię i Finanse na New York University Abu Dhabi, Krzysztof Rentflejsz - student Ekonomii na University of Warwick i Michael Richter – student na kierunku Międzynarodowa Ekonomia i Polityka na University College London. Przeciwnikami tezy byli: Ida Adamczak – studentka międzywydziałowych studiów doktoranckich z Ekonomii, Finansów i Zarządzania na Uniwersytecie Gdańskim, Michał Czyżewski – absolwent studiów z Finansów i Rachunkowości na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Kacper Staroszczyk – student Finansów i Rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz Agnieszka Wachnicka, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego. W „Loży Mędrców” zasiedli Sebastian Skuza, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz prof. Jan Szambelańczyk z Uniwersytetu Ekonomicznego Poznaniu.

Na początku oraz na zakończenie debaty wśród publiczności przeprowadzone zostały głosowania, w których słuchacze sporu opowiedzieli się za lub przeciw głównej tezie debaty. Glosowanie końcowe wyraźnie wskazało zespół zwycięski, który w opinii słuchaczy trafnie i przekonująco argumentował za swym stanowiskiem. Zespołem tym byli reprezentujący Uniwersytet Gdański Ida Adamczak oraz Michał Czyżewski, Kacper Staroszczyk z SGH oraz Agnieszka Wachnicka, Prezes Zarządu Fundacji Rozwoju Rynku Finansowego. Podczas gdy przed debatą 58% publiczności opowiedziało się za tezą, a 42% przeciw niej, po debacie przeciwników tezy było już niemal dwa razy więcej, tj. 83% do jdeynie 17% słuchaczy, którzy nadal byli przekonani, że „Hazard moralny zniszczy wiarygodność systemu finansowego”.

Prowadzący debatę Grzegorz Kuliszewski, odnosząc się do wyniku głosowań, wyraził przekonanie, że debatę wygrały również banki, potwierdzając fakt, że ludzie cały czas mają do nich duże zaufanie.

Piąta edycja konkursu Ministra Finansów pn. „Podatkowi liderzy” »
Data publikacji: Wtorek, 18 czerwca 2019 roku

,,Private life insurance – rozwiązania dla bogatych i bardzo bogatych made in Luxembourg” – spotkanie studentów WZR z Grzegorzem Cherczyńskim »
Data publikacji: Wtorek, 18 czerwca 2019 roku

"PRIVATE LIFE INSURANCE - ROZWIĄZANIA DLA BOGATYCH I BARDZO BOGATYCH MADE IN LUXEMBOURG”– SPOTKANIE STUDENTÓW WZR Z PANEM GRZEGORZEM CHERCZYŃSKIM - POLAND COUNTRY MANAGEREM - BALOISE VIE LUXEMBOURG S.A. (31.05.2019)

W dniu 31 maja studenci Wydziału Zarządzania spotkali się z Panem Grzegorzem Cherczyńskim - Poland Country Managerem zagranicznej firmy ubezpieczeniowej: Baloise vie Luxembourg S.A. Nasz Gość przybył na zaproszenie dr Piotra Pisarewicza z Katedry Bankowości i Finansów oraz Koła Naukowego Finansów i Ubezpieczeń. Tematem spotkania były zagadnienia organizacji i sprzedaży specjalistycznych i elitarnych produktów ubezpieczeniowych: "Private Life Insurance - rozwiązania dla bogatych i bardzo bogatych made in Luxembourg”. Spotkanie składało się z kilku części, w trakcie których omawiano specyfikę Luxemburga jako wiodącego kraju na mapie usług finansowych, różnice między rynkiem luxemburskim a pozostałymi krajami UE oraz konstrukcję produktów oferowanych przez Baloise vie Luxembourg S.A.

Bardzo dziękujemy Panu Grzegorzowi Cherczyńskiemu za spotkanie i zapraszamy ponownie w kolejnym roku akademickim.

 

 

 

Artykuł pracowników Katedry Informatyki Ekonomicznej w czasopiśmie z listy JCR »
Data publikacji: Środa, 05 czerwca 2019 roku

Miło nam poinformować, że artykuł autorstwa dr Bartosza Marcinkowskiego i dr Bartłomieja Gawina pt.: "A study on the adaptive approach to technology-driven enhancement of multi-scenario business processes" został opublikowany w punktowanym czasopiśmie ,,Information Technology & People” wydawnictwa Emerald.

Aktualny Impact factor tego czasopisma wynosi 1,639 (5-letni IF 2,138), a Scopus SNIP 1,205.

Link do artykułu w wersji on-line: https://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/ITP-03-2018-0142

MONOGRAFIA „INFORMATYKA EKONOMICZNA. TEORIA I ZASTOSOWANIA” – WYDANA W PWN-ie »
Data publikacji: Piątek, 07 czerwca 2019 roku

Warszawskie Wydawnictwo Naukowe PWN w kwietniu br. opublikowało liczącą 870 stron monografię „Informatyka ekonomiczna. Teoria i zastosowania” pod redakcją pracowników Katedry Informatyki Ekonomicznej UG – prof. dr. hab. Stanisława Wryczy oraz dr. Jacka Maślankowskiego.

Autorami 35 rozdziałów monografii są krajowi i zagraniczni pracownicy naukowi oraz praktycy informatyki ekonomicznej. Monografię przygotowało 11 pracowników Katedry Informatyki Ekonomicznej UG, a poza tym pracownicy:

 • jednostek UG z Instytutu Organizacji i Zarządzania oraz Katedry Rachunkowości Wydziału Zarządzania, Katedry Logistyki Wydziału Ekonomicznego UG, Zakładu Informatyki Prawniczej Wydziału Prawa i Administracji UG, Instytutu Informatyki
  z Wydziału MFiI UG,
 • Katedry Informatyki Uniwersytetu Łódzkiego oraz Katedry Systemów Zarządzania
  i Logistyki Politechniki Rzeszowskiej,
 • Profesorowie uczelni zagranicznych – z Finlandii, USA, Łotwy, Estonii i Niemiec,
 • pracownicy firm i instytucji: viadee Unternehmensberatung AG, Intel, Doradca, Pomorski Urząd Marszałkowski, European Data Protection Supervisor (EDPS), GE Money, Hestia, Powell oraz Association for Computing Machinery.

Na końcu monografii zamieszczono: słownik definicji, indeks kilkuset nazwisk, spis 259 kolorowych rysunków i formatek, spis 94 tabel, angielską Table of Contents, biogramy redaktorów i autorów książki oraz kolorowe wyklejki struktury i tematyki monografii. Książka jest wydana w atrakcyjnej, kolorowej szacie graficznej i twardej okładce. Wydawnictwo opublikowało ją także w postaci e-booka.

Informatyka ekonomiczna jest cenioną w świecie akademickim specjalnością naukową zajmującą się systemami informatycznymi w organizacjach. Obecna jest pod różnymi nazwami, w strukturach nauki i w ofercie dydaktycznej uczelni: amerykańskich – jako Management Information Systems (MIS), państw niemieckojęzycznych – jako Wirtschaftsinformatik (WI), a w innych krajach – jako Business Informatics (BI) czy Information Systems (IS).

Książka składa się z dwu części: Teoria oraz Zastosowania. W części teoretycznej książki zaprezentowano 7 następujących obszarów wiedzy informatyki ekonomicznej:

 • Teoretyczne podstawy informatyki ekonomicznej (w tym Propedeutyka informatyki ekonomicznej)
 • Technologie teleinformatyczne i bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • Algorytmikę, programowanie komputerów, testowanie i inżynierię oprogramowania
 • Tworzenie systemów informatycznych
 • Systemy informatyczne zarządzania, w tym ERP, CRM, BI, WFM
 • Gospodarkę cyfrową
 • Ekonomiczne, prawne i etyczne aspekty informatyki ekonomicznej

W części drugiej – Zastosowania, przedstawiono analizę i ocenę zastosowań informatyki ekonomicznej w bankowości, ubezpieczeniach, logistyce, informatyce medycznej, e-administracji, informatyce śledczej i w telepracy.

Treść książki obejmuje m.in. tak aktualne zagadnienia jak wyzwania informatyki ekonomicznej, organizacje wirtualne i uczące się, technologie programistyczne w środowisku Microsoft .NET, Cloud Computing, testowanie oprogramowania, modelowanie procesów biznesowych, metoda SCRUM, interakcja człowiek-komputer, Big Data, analityka biznesowa, outsourcing informatyczny, Business Intelligence, zarządzanie wiedzą, społeczeństwo informacyjne, cyfryzacja, biznes elektroniczny, Internet rzeczy, e-learning 2.0, MOOC (Massive Open Online Courses), ACM Code of Ethics.

Książka została opracowana według modelu ekosfery informatyki ekonomicznej, opracowanego przez prof. S. Wryczę a ostatnio opublikowanego  w języku angielskim w: Wrycza S. (2019), The Challenge of Structuring Business Informatics as the Academic Discipline, w: Bergener K., Rackers M., Stein A. (eds) The Art of Structuring, Springer.

Książka stanowi wartościowe źródło wiedzy zarówno dla środowiska akademickiego jak i  dla zespołów pracowników firm informatycznych, zainteresowanych tą szybko rozwijającą się specjalnością naukową.

Ogólnopolskie badanie jakości warunków socjalnych studentów EUROSTUDENT – opowiedz nam, co u Ciebie? »
Data publikacji: Piątek, 07 czerwca 2019 roku

 

Bierzemy udział w największym europejskim przedsięwzięciu badawczym dotyczącym życia studentów w formie ankiety internetowej – EUROSTUDENT. Dołącz!

Zapraszamy do wzięcia udziału w ankiecie wszystkich uczestników studiów: I stopnia, II stopnia, jednolitych magisterskich oraz podyplomowych.

Ankieta zajmie ok. 15 minut, dostępna jest do końca czerwca. Wypełnij jeszcze dzisiaj:

http://badania.pbs.pl/eurostudent.pg

Zapewniamy, że Twój głos będzie miał ogromne znaczenie dla rzetelności wyników i reprezentatywności badania, a tym samym dla porównywalności wyników Polski na tle innych krajów europejskich.

Podziel się swoją historią i doświadczeniami!

Dziękujemy za poświęcony czas!

Zespół badawczy EUROSTUDENT

 

Chcesz wiedzieć więcej?

Wejdź: https://www.eurostudent.eu/   Napisz: eurostudent@pbs.pl

Za realizację badania w Polsce odpowiada niezależna agencja badawcza PBS Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kontakt: eurostudent@pbs.pl

Studenci Wydziału Zarządzania wśród laureatów IV edycji Audit Odyssey »
Data publikacji: Wtorek, 18 czerwca 2019 roku

Miło nam poinformować, że drużyna „Czwórmieściaki” w składzie: Hanna Orlikowska, Anna Trzcińska, Damian Roman i Radosław Antos, studenci II stopnia studiów stacjonarnych na kierunku Finanse i rachunkowość zajęli III miejsce w IV edycji konkursu Audit Odyssey organizowanego przez EY Polska, jednego z „Wielkiej Czwórki” audytu.

Podczas dwóch etapów online konkursu studenci musieli wykazać się znajomością krajowych oraz międzynarodowych standardów rachunkowości, a także przepisów podatkowych. Trzeci, finałowy etap odbył się w Warszawie 15 maja. Podczas całodniowej rywalizacji przepełnionej spotkaniami z klientem, analizą otrzymanej dokumentacji, a także przygotowywaniem prezentacji dla zarządu badanego podmiotu, 12 drużyn zmagało się z licznymi nieprawidłowościami w sprawozdaniach finansowych, aby ostatecznie wydać opinię na temat przebadanego podmiotu.

UG pierwszą uczelnią w Polsce kształcącą studentów w zakresie oprogramowania ARGUS Enterprise oraz Developer. »
Data publikacji: Wtorek, 11 czerwca 2019 roku

W nowym roku akademickim pracownicy Katedry Inwestycji i Nieruchomości będą nauczać studentów obsługi oprogramowania ARGUS Enterprise oraz ARGUS Developer. Oprogramowanie to jest powszechnie wykorzystywane przez największe na świecie podmioty obsługujące szeroko rozumiany rynek nieruchomości, tj. zajmujące się wyceną, zarządzaniem i oceną opłacalności inwestycji w nieruchomości. Wartość oprogramowania, bezpłatnie udostępnionego Uniwersytetowi Gdańskiemu w celach szkoleniowych, wynosi odpowiednio 325 000 $ oraz 235 000 $.  

Tym samym Uniwersytet Gdański, jako pierwsza uczelnia w Polsce, dołączy do grona ponad 200 elitarnych światowych uczelni, które już od kilku lat edukują swoich studentów w tym zakresie i przygotowują do podjęcia pracy w międzynarodowych korporacjach.

Dr Małgorzata Rymarzak oraz dr Krzysztof Kowalke (w ramach projektu ProUG; POWR.03.05.00-00-Z308/17-00) w styczniu br. odbyli w Londynie szkolenie w zakresie obsługi ww. oprogramowania.

 

Pracownicy Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw współautorami wysoko punktowanej publikacji »
Data publikacji: Poniedziałek, 03 czerwca 2019 roku

Miło nam poinformować, że pracownicy Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw, pani dr Joanna Sadkowska oraz pan dr Mariusz Chmielewski wraz z pracownikami Wydziału Chemii, panem Prorektorem ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą - prof. dr hab. Piotrem Stepnowskim, panią dr hab. prof. UG Jolantą Kumirską oraz panią dr hab. Magdą Caban są współautorami wysoko punktowanej publikacji pt.

"The use of gas chromatography for determining pharmaceutical residues in clinical, cosmetic, food and environmental samples in the light of the requirements of the sustainable development",

“Archives of Environmental Protection” 2019, vol. 45, no. 1, ss. 42-49   (IF2017= 1,120; 5-letni IF= 1,096).   DOI: 10.24425/124829

 

Seminarium naukowe "Wyzwania poznawcze w naukach społecznych i zarządzaniu" »
Data publikacji: Poniedziałek, 03 czerwca 2019 roku

Gdańskie Towarzystwo Naukowe - Wydział I Nauk Społecznych i Humanistycznych

 Instytut Organizacji i Zarządzania - Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

 

zapraszają na  seminarium naukowe pt.

 

"Wyzwania poznawcze w naukach społecznych i zarządzaniu"

Prof. Łukasz Sułkowski, Uniwersytet Jagielloński

 

Termin: 31 maja 2019 roku (piątek), godz. 14.00

Miejsce: Wydział Zarządzania UG, ul. Armii Krajowej 101, Sopot sala B-4

 

 

 

Publikacja dr Małgorzaty Rymarzak w wysoko punktowanym czasopiśmie „Studies in Higher Education” »
Data publikacji: Środa, 22 maja 2019 roku

Pani dr Małgorzacie Rymarzak z Katedry Inwestycji i Nieruchomości oraz współautorom z innych krajów gratulujemy opublikowania artykułu pt. Identifying the influence of university governance on campus management: lessons from the Netherlands and Poland w czasopiśmie „Studies in Higher Education” (impact factor IF=2,321). Link do artykułu: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/03075079.2019.1616167.

Interreg Region Morza Bałtyckiego: zatwierdzono 12 projektów, w tym jeden w partnerstwie z Uniwersytetem Gdańskim. »
Data publikacji: Piątek, 17 maja 2019 roku

10-11 kwietnia 2019 r. Komitet Monitorujący transnarodowego programu Interreg Region Morza Bałtyckiego zatwierdził łącznie 12 projektów kapitalizujących rezultaty.

Koordynatorem dofinansowanego projektu „Baltic Science Network - A Science Powerhouse”, jest Free and Hanseatic City of Hamburg – Ministry of Science, Research and Equalities.

Projekt jest kontynuacją projektu „Baltic Science Network”, w którym UG uczestniczył także jako partner. Rozszerzenie BSN ma na celu wdrożenie polityki naukowej w wymiarze makroregionalnym i zapewnienie lepszej reprezentacji interesów Regionu Morza Bałtyckiego na poziomie Unii Europejskiej w zakresie mobilności naukowców oraz doskonałości innowacyjnej w trzech obszarach: Photon and Neutron Science (PNS), Life Sciences (LS) i Welfare State (WS).

Głównym celem BSN_powerhouse jest zwiększenie kompetencji ministerstw oraz agencji finansujących w celu zaprojektowania i wdrożenia ponadnarodowych programów wspierających infrastruktury badawcze, aby mogły one współpracować w zakresie badań i innowacji. Zostanie to osiągnięte poprzez wdrożenie, analizę i ocenę dwóch instrumentów wsparcia:

 1. Pokonanie luki w wynikach badań i innowacji (LaunchPad_Connectors): działanie wspierające na rzecz zwiększenia udziału infrastruktur badawczych z Regionu Morza Bałtyckiego.
 2. Zwiększenie wzajemnych powiązań infrastruktur badawczych w Regionie Morza Bałtyckiego: program mobilnościowy dla naukowców z Regionu Morza Bałtyckiego.

Podczas realizacji programów pilotażowych, BSN_powerhouse będzie nie tylko rozpowszechniać wyniki osiągnięte w ramach BSN, ale także pozyskiwać dodatkowe fundusze. Dotacje na mobilność będą sponsorowane przez partnerów BSN i organizacje zewnętrzne. Doprowadzi to do zwiększenia konkurencyjności i doskonałości regionu naukowego Regionu Morza Bałtyckiego, a także przyczyni się do rozwoju europejskiej przestrzeni badawczej.

Całkowity budżet projektu to 1 mln EUR, natomiast budżet UG to 50 tys. EUR.

Kierownikiem Projektu po stronie Uniwersytetu Gdańskiego jest dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak

Więcej informacji o wynikach konkursu:

https://www.interreg-baltic.eu/news-detail/news/twelve-projects-approved-to-capitalise-on-project-results.html

UG opracował rekomendacje w zakresie rozwoju polityki naukowej w Regionie Morza Bałtyckiego »
Data publikacji: Poniedziałek, 20 maja 2019 roku

Uniwersytet Gdański w okresie marzec 2016 – luty 2019 był partnerem w projekcie Baltic Science Network (BSR INTERREG 2014-2020). Członkowie konsorcjum opracowywali rekomendacje oraz narzędzia dla ministerstw i innych instytucji odpowiedzialnych za naukę i badania w zakresie rozwoju polityki naukowej na poziomie makroregionalnym w obszarze Regionu Morza Bałtyckiego (RMB). Celem projektu było podniesie poziomu doskonałości naukowej i innowacyjności w całym RMB. W ramach projektu przygotowane zostały strategie i programy transgraniczne wpierające szkolnictwo wyższe, badania naukowe i innowacje. Działania konsorcjum koncentrowały się na trzech głównych obszarach:

 1. wspólnych strategiach dotyczących konkretnych obszarów badawczych i poprawie wykorzystania istniejącej infrastruktury badawczej,
 2. wypracowaniu propozycji narzędzi mobilności,
 3. rekomendacjach dotyczących zwiększenia partycypacji państw o niższym wskaźniku innowacyjności w inicjatywach europejskich/ międzynarodowych.

Podsumowanie działań konsorcjum zawarte zostało w wywiadzie z kierownikiem projektu ze strony Uniwersytetu Gdańskiego – dr Angeliką Kędzierską-Szczepaniak z Wydziału Zarządzania UG.

 

Wywiad w języku angielskim znajduje się pod linkiem.

 

Więcej informacje o projekcie: http://www.baltic-science.org/

 

Od sierpnia 2019 roku Uniwersytet Gdański będzie brał udział w projekcie ‘Baltic Science Network – A Science Powerhouse’, który jest kontynuacją projektu Baltic Science Network.

Wyróżniająca ocena kierunku „Informatyka i ekonometria” – decyzja Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej »
Data publikacji: Piątek, 10 maja 2019 roku

Wyróżniająca ocena kierunku „Informatyka i ekonometria” – decyzja

Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej

 

Z satysfakcją pragnę poinformować całą społeczność akademicką Wydziału Zarządzania, a także naszych przyszłych studentów i doktorantów, że Polska Komisja Akredytacyjna, po dokonaniu kontroli programowej, wydała ocenę wyróżniającą dla kierunku „Informatyka i ekonometria” na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu ogólnoakademickim. W uchwale z dnia 11 kwietnia 2019 r. Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej stwierdza, „iż wysoka jakość kształcenia prowadzonego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku informatyka i ekonometria oraz stopień spełnienia przyjętych kryteriów jakościowych uzasadniają wydanie oceny wyróżniającej”.

Najwyższa możliwa ocena, jaką uzyskał program kształcenia i jego realizacja na kierunku „Informatyka i ekonometria”, jest wynikiem dużego zaangażowania wszystkich związanych z tym kierunkiem nauczycieli akademickich. Pragnę podziękować w szczególności ambitnym i dynamicznym zespołom pracowników trzech katedr, będących filarami tego kierunku: Katedry Informatyki Ekonomicznej (z prof.  dr. hab. Stanisławem Wryczą na czele), Katedry Ekonometrii oraz Katedry Statystyki. Dzięki Państwa inicjatywom dydaktycznym, doskonaleniu własnej wiedzy, a także ścisłej współpracy z praktyką gospodarczą, możemy po raz pierwszy na Wydziale Zarządzania cieszyć się z wyróżniającej oceny programowej Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Niech będzie to dla nas wszystkich powód do dumy, a równocześnie zobowiązanie do sprostania w przyszłości oczekiwaniom studentów i pracodawców w tak szybko zmieniających się obszarach informatyki, analizy danych i modelowania ekonometrycznego.

Ocena wyróżniająca przyznawana jest na 8 kolejnych lat.

prof. dr hab. Mirosław Szreder

                                                                                                             Dziekan

 

Uchwała nr 156/2019 PKA

 

Pozytywne oceny programowe kierunków „Finanse i rachunkowość” oraz „Zarządzanie” – decyzje Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej »
Data publikacji: Piątek, 10 maja 2019 roku

Pozytywne oceny programowe kierunków "Finanse i Rachunkowość" oraz "Zarządzanie" -

decyzje Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej

 

Z przyjemnością pragnę poinformować o wydaniu przez Polską Komisję Akredytacyjną pozytywnych ocen programowych na kierunkach „Finanse i rachunkowość” oraz „Zarządzanie” na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Dla obecnych i przyszłych studentów tych kierunków jest to potwierdzenie właściwie skonstruowanych programów kształcenia oraz wysokiego poziomu ich realizacji.

Na obu kierunkach po kilka kryteriów jakościowych oceny programowej otrzymało oceny wyróżniające, o czym szczegółowo informują załączone niżej uchwały Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 11 kwietnia 2019 r.

Ocena pozytywna przyznawana jest na 6 kolejnych lat.

 

prof. dr hab. Mirosław Szreder

                                                                                                             Dziekan

Uchwały nr 155/2019 i 157/2019 PKA

 

Wykład profesor Alexandry Den Heijer z TU Delft z Holandii na temat kampusów akademickich »
Data publikacji: Poniedziałek, 27 maja 2019 roku

16 maja br. na Wydziale Zarządzania UG odbył się wykład pani profesor Alexandry Den Heijer (Faculty of Architecture and the Built Environment) z Delft University of Technology z Holandii na temat zarządzania nieruchomościami, w tym w szczególności zarządzania kampusami akademickimi. W wykładzie wzięło udział ponad 70 osób. Materiały z wykładu dostępne są na stronie: https://managingtheuniversitycampus.files.wordpress.com/2019/05/2019.05.16-alexandra-den-heijer-campus-management-gdansk-sopot-poland-hand-out.pdf


 

Kolejny koncert z cyklu ,,Muzyka na Zarządzaniu" - zapraszamy na występ chóru Non-Serio »
Data publikacji: Czwartek, 09 maja 2019 roku

Zapraszamy na kolejny koncert z cyklu "Muzyka na Zarządzaniu".

Tym razem zatopimy się w mistycznych pieśniach cerkiewnych i natchnionych pieśniach gospel. Od zadumy do ekstazy, od bezruchu do tańca, od piano pianissimo do forte fortissimo, czyli "Od Wschodu do Zachodu" .

Zapraszamy w czwartek 16 maja o g. 19 do Auli B-4 Wydziału Zarządzania UG w Sopocie, ul. Armii Krajowej 101. Wystąpi Chór Wydziału Zarządzania UG "Non Serio" pod kierunkiem Beaty Borowicz przy akompaniamencie Macieja Borowicza.

Wstęp wolny.

Konkurs na najlepszą książkę naukową, dydaktyczną i przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej »
Data publikacji: Piątek, 19 kwietnia 2019 roku

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza konkurs na najlepszą książkę naukową, dydaktyczną i przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej wydaną w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszej książki w trzech kategoriach:

I. książka naukowa, 
II. książka dydaktyczna, 
III. przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej.

Główną nagrodą dla laureatów wszystkich kategorii jest prawo opublikowania nieodpłatnie w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego kolejnej książki w okresie 7 lat od rozstrzygnięcia konkursu. Nagrodami za 2. i 3. miejsce są wybrane przez laureata egzemplarze książek opublikowanych w Wydawnictwie (odpowiednio za kwotę 600 zł i 300 zł). 

W konkursie mogą brać udział publikacje wydane w Wydawnictwie w okresie roku poprzedzającego rozstrzygnięcie konkursu. Kompletne zgłoszenia należy składać do końca kwietnia w Wydawnictwie. Zgłoszenie powinno zawierać:

 • wypełniony formularz zgłoszenia na konkurs dostępny na stronie internetowej Wydawnictwa;
 • jedną zewnętrzną  recenzję/opinię  o książce napisaną przez zewnętrznego specjalistę z dziedziny, której praca dotyczy; przez zewnętrznego specjalistę rozumiemy osobę spoza Uniwersytetu Gdańskiego; załączona recenzja nie może być recenzją wydawniczą, ale opinią dotyczącą już opublikowanej książki;
 • tłumaczenie recenzji na język polski, jeśli została napisana w języku obcym innym niż angielski.

Szczegółowe informacje na stronie Wydawnictwa UG

Nowe kierunki i rekrutacja na Wydział Zarządzania - rok akademicki 2019/2020 »
Data publikacji: Czwartek, 25 kwietnia 2019 roku

Nowe kierunki i rekrutacja na Wydział Zarządzania -

rok akademicki 2019/2020

 

W nowym roku akademickim, do oferty kształcenia na kierunkach:

 • Finanse i Rachunkowość
 • Zarządzanie
 • Informatyka i Ekonometria

https://wzr.ug.edu.pl/rekrutacja/

Wydział Zarządzania włączył do swojej oferty kształcenia nowe kierunki i specjalności studiów:

Zarządzanie instytucjami służby zdrowia – stacjonarne studia I stopnia na Wydziale Zarządzania o profilu praktycznym:

https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20192020/zarzadzanie_instytucjami_sluzby_zdrowia-stacjonarne-i_stopnia

- Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne – stacjonarne studia II stopnia na Wydziale Prawa i Administracji oraz na Wydziale Zarządzania:

https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20192020/ubezpieczenia-stacjonarne-ii_stopnia

Finance and Accounting - specjalność w języku angielskim – stacjonarne studia II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość:

https://prawo.ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20192020/finanse_i_rachunkowosc_specjalnosc_finance_and_accounting-stacjonarne-ii_stopnia

Są to studia odpowiadające na potrzeby rynku pracy, innowacyjne, uwzględniające współczesne cywilizacyjne wyzwania. Powstają we współpracy z ekspertami i przyszłymi pracodawcami, a studenci mają możliwość odbywania praktyk w najlepszych, profilowanych instytucjach. Łączy je interdyscyplinarność.

 

Terminy rekrutacji:

Internetowa Rejestracja Kandydatów na Uniwersytet Gdański (irk.ug.edu.pl) zostanie uruchomiona 17 czerwca 2019 r. - od tego dnia możliwa będzie rejestracja na wszystkie kierunki studiów. Każdy kierunek ma wyznaczony termin końca rejestracji, trzeba zatem zapoznać się z terminami zapisów na stronie UG dedykowanej rekrutacji na studia.

 

Gdzie szukać informacji:

Wszystkie informacje oraz zasady rekrutacji znajdują się na stronie internetowej UG: 

http://ug.edu.pl/rekrutacja

Informacji na temat zasad rekrutacji udziela Biuro Rekrutacji UG:

ul. Bażyńskiego 8, pok. 228-230, 80-309 Gdańsk
telefony: (0-58) 52 32 326, 52 32 328,
52 32 332, 52 32 312, 52 32 532
e-mail: rekrutacja@ug.edu.pl

 

Badanie ankietowe KNR AUDYTOR »
Data publikacji: Środa, 17 kwietnia 2019 roku

Członkowie Koła Naukowego Rachunkowośći Audytor przeprowadzają badanie ankietowe, które posłuży do napisania referatu naukowego.

Referat zostanie zaprezentowany na IX Ogólnopolskiej Konferencji "Rachunkowość Warta Poznania" organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości KONTO działające na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Ankieta w głównej mierze dotyczy procesu wdrożenia Jednolitego Pliku Kontrolnego.

ANKIETA

Praktyki wakacyjne w STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi »
Data publikacji: Piątek, 05 kwietnia 2019 roku

Wyróżniona praca licencjacka w konkursie PTE »
Data publikacji: Czwartek, 21 marca 2019 roku

Miło nam poinformować, że w konkursie na najlepsze prace dyplomowe organizowanym corocznie przez gdański oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, wyróżniona została praca licencjacka Marcina Rybińskiego, absolwenta kierunku Informatyka i Ekonometria na Wydziale Zarządzania UG, pt. "Modelowanie prawdopodobieństwa bankructwa przedsiębiorstwa z wykorzystaniem regresji logistycznej". Praca powstała w Katedrze Statystyki na seminarium prowadzonym przez dr. Arkadiusza Kozłowskiego. Gratulujemy!

Nabór wniosków do Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu ETIUDA 7 »
Data publikacji: Poniedziałek, 18 marca 2019 roku

Najbliższe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się 28.02.2019 roku »
Data publikacji: Czwartek, 28 lutego 2019 roku

Najbliższe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się 28.02.2019 roku o godzinie 9.00 w Auli Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Wita Stwosza 53 w Gdańsku Oliwie.

Na stronie internetowej:

 http://ug.edu.pl/uniwersytet/wladze/senat_uniwersytetu_gdanskiego/posiedzenia_senatu

dostępny jest planowany porządek obrad, zatwierdzone protokoły z posiedzeń oraz pozostałe informacje dotyczące funkcjonowania Senatu.

Konkurs PISCES - stypendium na wyjazd do Islandii »
Data publikacji: Środa, 06 marca 2019 roku

Studenci aplikujący na wyjazd do University of Akureyri (Islandia) w ramach programu Erasmus+  mają możliwość wzięcia udziału w konkursie PISCES, który daje szansę na wygranie dodatkowego stypendium (więcej informacji www.pisces.edu.pl)

Studenci, którzy chcą wziąć udział w konkursie muszą również uczęszczać w semestrze letnim na wykład do wyboru: Quality management driven by innovations. Wykład będzie odbywał się w blokach 4-godzinnych.

 

Targi Crowdfundingowe na Wydziale Zarządzania - 22.03.2019 r. »
Data publikacji: Czwartek, 28 lutego 2019 roku

 

Weź udział w pierwszych w Polsce Targach Crowdfundingowych!

Kiedy? 22 marca 2019
Gdzie? Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie

Na Targach oprócz interesujących projektów pojawią się również przedstawiciele platform i najlepsi eksperci.

Co możesz zyskać?

- dowiesz się czym właściwie jest crowdfunding i od czego należy zacząć podczas przygotowania do własnej kampanii,

- zobaczysz udane projekty crowdfundingowe i będziesz miał możliwość porozmawiania z ich pomysłodawcami,

- dowiesz się w jaki sposób mieszkańcy miast mogą włączać się w współtworzenie swojego najbliższego otoczenia,

- nauczysz się jak rozpocząć swoją przygodę z inwestowaniem, a co więcej po prostu się zainspirujesz!

Czy to wydarzenie jest dla ciebie? TAK, jeśli:

- poszukujesz alternatywnych form finansowania dla swojego przedsięwzięcia,

- jesteś nauczycielem lub dyrektorem szkoły i potrzebujesz środków na zrealizowanie innowacyjnych projektów edukacyjnych,

- masz w sobie pasje i głowę pełną pomysłów, ale wciąż szukasz sposobu na realizację swoich marzeń, np. o wydanie własnej książki lub gry,

- reprezentujesz fundację lub instytucję miejską, która potrzebuje środków na realizację innowacyjnych działań,

- jesteś uczniem lub studentem, któremu brakuje funduszy na realizację badań naukowych lub na udział w prestiżowym zagranicznym konkursie,

- jesteś inwestorem poszukującym innowacyjnych przedsięwzięć!

Organizatorem Targów jest Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER oraz Uniwersytet Gdański.

Targi organizowane są w ramach Projektu Crowd-Fund-Port, który aktywnie wspiera rozwój crowdfundingu w Europie Centralnej.

Zapisz się do wydarzenia na FB!

Dni kariery na Uniwersytecie Gdańskim »
Data publikacji: Czwartek, 14 lutego 2019 roku

 

POWIEDZ “TAK!” KARIERZE

14 marca na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie odbędzie się już 27 edycja Dni Kariery® - największych studenckich targów pracy, praktyk i staży, organizowanych przez studentów dla studentów i absolwentów.

 

CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE!

 

Odwiedź Nas na stronie Facebook Dni Kariery https://www.facebook.com/DniKariery/

Nowy numer "Gazety Uniwersyteckiej" »
Data publikacji: Wtorek, 05 lutego 2019 roku

 

W najnowszym numerze "Gazety Uniwersyteckiej" można przeczytać relację dr hab. Katarzyny Wojan, prof. UG, ze Zjazdu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego ze zdjęciami dr Marty Noińskiej oraz reportaż z jubileuszu prof. dr hab. Hieronima Chojnackiego z Instytutu Skandynawistyki również pióra dr hab. Katarzyny Wojan, prof. UG. W numerze znaleźć można także relację z debaty z prof. dr. hab. Stefanem Chwinem z cyklu „Gdańskie Debaty Obywatelskie”, na tamat dwudziestolecia międzywojennego oraz jego bohaterów, zatytułowanej „Dziedzictwo i nowoczesność. Polska i Polacy 1918–2018” autorstwa Daniela Pomiana.

 

a

Studenci Wydziału Zarządzania na zajęciach terenowych w biurowcu C-200 »
Data publikacji: Poniedziałek, 04 lutego 2019 roku

 

15 stycznia br. studenci naszego wydziału w ramach wykładu do wyboru „Wycena nieruchomości komercyjnych” odbyli zajęcia terenowe w biurowcu C-200 w Gdańsku.
Podczas zajęć, studenci oglądali nowoczesne rozwiązania zastosowane w obiekcie, a w szczególności aranżacje powierzchni dostosowane do potrzeb najemców.

Bardzo dziękujemy Pani Agnieszce Sikorskiej z firmy Inopa za organizację zajęć.

 

STAPLES - staż z możliwością zatrudnienia »
Data publikacji: Piątek, 08 lutego 2019 roku

Studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim »
Data publikacji: Czwartek, 14 lutego 2019 roku

Rekrutacja na semestr letni 2018/2019

Zapraszamy na studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim. Nowa oferta to Menedżer w instytucjach kultury. Trwa rekrutacja na semestr letni, w ofercie m.in. Psychologia przywództwa w organizacjach czy Zarządzanie Projektami IT.

Studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim są tworzone na podstawie autorskich programów, które powstają z  udziałem ekspertów – praktyków. Pozwalają na dokształcanie się po ukończeniu studiów, zdobywanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności, aby poszerzyć swoje możliwości na rynku pracy. Służą także rozwijaniu pasji i zainteresowań.

Jakość kształcenia gwarantują autorskie programy nauczania, wysoko wykwalifikowana kadra – najlepsi specjaliści w swoich dziedzinach – nauczyciele akademiccy, eksperci i praktycy – oraz wieloletnie doświadczenie w nauczaniu w jednej z najlepszych uczelni w Polsce.

Uczelnia w tym roku akademickim wprowadziła podyplomową nowość: Menedżer w instytucjach kultury, studia, które przygotują kadrę kierowniczą instytucji kulturalnych do profesjonalnego zarządzania. Studia ruszą w semestrze letnim. W ofercie na nowy semestr jest jeszcze kilka innych kierunków m.in. Psychologia przywództwa w organizacjach, Zarządzanie Projektami IT oraz Cywilizacje – studia międzykulturowe.

Informacje, terminy, kontakty i opłaty dostępne poniżej:

Guzik "dowiedz się więcej"

Nabór na stypendia Funduszu Wyszehradzkiego do 15 marca »
Data publikacji: Poniedziałek, 11 lutego 2019 roku

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (International Visegrad Fund) wspiera finansowo projekty rozwijające współpracę krajów Grupy Wyszehradzkiej (Czech, Polski, Słowacji i Węgier) oraz Bałkanów Zachodnich i Partnerstwa Wschodniego. Powstał on na mocy Statutu podpisanego w 2000 r. przez premierów rządów państw V4 i jest jedyną zinstytucjonalizowaną formą współpracy wyszehradzkiej, która powsatała na mocy podpisanego przez premierów rządów państw V4 19 lat temu Statutu. Budżet funduszu składa się z równych udziałów wszystkich czterech państw członkowskich.

Fundusz realizuje wyżej opisaną współpracę poprzez szeroką ofertę dofinansowania: programy grantowe, programy stypendialne, programy adresowane do środowiska artystycznego oraz programy grantów uniwersyteckich. Obecnie trwa nabór na stypendia dla studentów studiów magisterskich oraz młodych badaczy. Granty w ramach programu oferowane są we wszystkich dyscyplinach naukowych, w każdym możliwym języku i obejmują pobyt od 1 do 4 semestrów. Program nie zakłada także żadnego limitu wiekowego kandydatów.

Stypendyści mogą realizować studia lub prowadzić badania na uczelniach oraz w jednostkach naukowych w Europie Centralnej i Wschodniej. Ułatwieniem dla obu stron w procesie aplikacji kandydata do wybranego ośrodka jest fakt, że grant skierowany jest zarówno do studenta, jak i do instytucji przyjmującej:

2,300 euro/semestr – stypendysta

1,500 euro/semestr – host institution

Termin naboru mija 15 marca. Wszystkie szczegóły oraz dostęp do systemu aplikacji on-line znajdują się na stronie International Visegrad Fund

Zachęcamy do zapoznania się w informacjami

Komunikat MNiSW w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe »
Data publikacji: Środa, 13 lutego 2019 roku

18 stycznia 2019 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (wraz z przypisaną punktacją).

Komunikat wraz z wykazem wydawnictw dostępny jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej MNiSW

Oferta stypendialna na studia magisterskie i doktoranckie we Francji »
Data publikacji: Czwartek, 07 lutego 2019 roku

Rząd francuski ogłosił ofertę stypendiów na pobyty studyjne dla polskich studentów i doktorantów. W ofercie znalazły się dwa rodzaje stypendiów: Master 2 – stypendia skierowane do polskich studentów, którzy chcieliby kontynuować naukę we Francji na ostatnim roku studiów magisterskich (2-gi rok Master) na kierunkach Master of Science/of Art oraz stypendia na studia doktoranckie typu co-tutelle obejmujące 3 pięciomiesięczne pobyty we Francji w ciągu 3 lat. Poniżej linki do formularzy rekrutacyjnych obu programów:

Master 2

Studia doktoranckie

Rekrutację prowadzi bezpośrednio Ambasada Francji w Warszawie. W skład polsko-francuskiej komisji rekrutacyjnej wchodzą przedstawiciele Ambasady Francji, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, polskich uniwersytetów oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Informacji na temat procesu aplikacji udziela Pan Thibaud Dubrule:

e-mail: science.varsovie-amba@diplomatie.gouv.fr

tel.: (22) 529 30 95

Zachęcamy wszystkich chętnych do złożenia wniosków.

Portal Statista - zapraszamy do testowania do 28 lutego »
Data publikacji: Poniedziałek, 04 lutego 2019 roku

Baza Statista dostępna w sieci UG. Jest jedną z największych na świecie platform zawierających statystyki i dane rynkowe. Umożliwia ona dostęp do ponad 1,5 miliona statystyk, prognoz, dokumentacji, raportów i infografik na 80 000 tematów z ponad 22 500 źródeł.

Od informacji dotyczących wartości rynkowej karmy dla królików domowych w Wielkiej Brytanii, poprzez dane na temat części populacji norweskiej, która codziennie czyta gazety, po analizę osób grających na telefonach komórkowych w Chinach – platforma jest zbiorem danych na temat ekonomii, potrzeb konsumenckich, badań opinii publicznej i trendów demograficznych. Wszystkie dane można pobrać zaledwie w kilka sekund i są dostępne w czterech różnych formatach. Ponadto każdy student, wykładowca i pracownik otrzymuje pełne prawo do publikacji i wykorzystywania danych, co jest przydatne np. podczas prezentacji na konferencji. Dostępna jest również opcja automatycznego cytowania danych.   

Dostęp do PUE ZUS »
Data publikacji: Środa, 23 stycznia 2019 roku

W dniu 17.01.2019 r. (czwartek) istnieje możliwość zalożenia dostępu do Portalu Usług Elektronicznych ZUS.

Osoby zainteresowane zapraszamy do sali B-23 do godziny 12.00.

Wstrząśnięci nagłą i dramatyczną śmiercią Prezydenta Gdańska ś.p. Pawła Adamowicza łączymy się w bólu ... »
Data publikacji: Wtorek, 22 stycznia 2019 roku

Wstrząśnięci nagłą i dramatyczną śmiercią Prezydenta Gdańska

ś.p. Pawła Adamowicza

 łączymy się w bólu ze wszystkimi, którzy odczuwają tę stratę jako przerwanie wieloletniej misji zaangażowania i poświęcenia dla spraw Gdańska, w tym także Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Był Prezydent Adamowicz osobą rozumiejącą potrzeby uczelni, a także oczekiwania i aspiracje ludzi młodych – naszych studentów i absolwentów. Trudne do przecenienia są Jego wysiłki i starania o to, aby Gdańsk stał się dla młodych ludzi i ich rodzin przyjaznym miejscem do życia i realizacji swoich pasji. Podziwialiśmy determinację i upór Prezydenta Pawła Adamowicza, a także jego przywiązanie do tych wartości, z którymi Gdańsk jest powszechnie kojarzony – wolności i solidarności. W ostatniej korespondencji do społeczności Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (z dn. 28.11.2018 r.) pisał:

„Serdecznie zapraszam do dalszej współpracy naszych środowisk w duchu tych najważniejszych idei”.

Składamy dzisiaj hołd Jego dokonaniom i wierności wartościom, którym z przejęciem służył do ostatnich chwil swojego życia.

 

W imieniu społeczności Wydziału,

   prof. dr hab. Mirosław Szreder

                      Dziekan

Koło Naukowe Inwestor zaprasza na Dzień z Inwestycjami 2019 »
Data publikacji: Środa, 23 stycznia 2019 roku

 

 

Nowy Rok zaczynamy z impetem! Nie wierzysz? Przyjdź i sprawdź!

Zapraszamy na "Dzień z Inwestycjami", który odbędzie już w najbliższy czwartek (17.01).

Harmonogram wydarzenia:

9:45 - 11:15 - sala C9 - RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE I PERSPEKTYWY NA 2019 ROK - RAPORT INWESTYCYJNY
Prelegent: Adam Anioł - wiceprezes Tekton Capital odpowiedzialny za dział konsultingu. Równocześnie dyrektor finansowy i inwestycyjny w CNTI (Lapwing Investment) i pomysłodawca projektu Time Value Charts - narzędzia analitycznego dla doradców finanowych i bloga ekonomicznego.

11:30 - 13:00 - sala C20 - INWESTOWANIE W SPÓŁKI DYWIDENDOWE
Prelegent: Emil Łobodziński - doradca inwestycyjny w DM PKO Banku Polskiego. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 247 oraz tytuł Chartered Financial Analyst. Prowadzi szkolenia na kursach przygotowujących do egzaminu na doradców inwestycyjnych oraz dla kandydatów na członków rad nadzorczych Skarbu Państwa. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku Maklerów i Doradców.

13:30 - 15:00 - sala C20 - JAK ZBUDOWAĆ OPTYMALNY PORTFEL INWESTYCYJNY?
Prelegent: Grzegorz Pułkotycki - dyrektor inwestycjny w Starfunds, odpowiedzialny za doradztwo inwestycyjne. Posiada licencję maklera nr 1704 oraz tytuł Chartered Financial Analyst. Z branżą finansową związany jest od kilkunastu lat, pracując m.in. jako makler, specjalista ds. rynków finansowych oraz jako analityk finansowy.

15:15 - 16:45 - sala C20 - ANALIZY PRZEDINWESTYCYJNE DLA PUBLICZNYCH PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH
Prelegent: Grzegorz Tomaszewski - kierownik projektu w firmie doradczej Ds Consulting. Od blisko 20 lat realizuje projekty dla samorządów, przedsiębiorstw komunalnych i instytucji m.in. w sektorach: wodno - kanalizacyjnych, odpadów, transportu, kultury. Prowadzi projekty i szkolenia dotyczące przygotowania wniosków taryfowych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

 

Nasze wydarzenie na Facebooku


Wstęp wolny!
Do zobaczenia!
Koło Naukowe Inwestor

Andrzej Hass vs. Dariusz Filar – spotkanie ekonomisty z przedsiębiorcą na Uniwersytecie Gdańskim »
Data publikacji: Poniedziałek, 14 stycznia 2019 roku

 

Stowarzyszenie Absolwentów WSHM, WSE i Wydziałów Ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego organizuje spotkanie, którego uczestnicy będą mieli okazję uczestniczyć w rozmowie dwóch niezwykłych osobowości – znanego ekonomisty prof. UG Dariusza Filara i odnoszącego sukcesy przedsiębiorcy dr Andrzeja Hassa. Obaj są absolwentami UG, obaj wiele lat pracowali w jednym Instytucie gdańskiej uczelni i cały czas są przyjaciółmi. Będzie to niezwykle ciekawe spotkanie, które przeniesie jego uczestników w realia studiów, pracy i życia w Gdańsku w latach 70. i 80. i podczas, której nie zabraknie analiz obecnej sytuacji gospodarczej, a ci, którzy znają temperament obu panów i trafność z jaką oceniają oni otoczenie ekonomiczne, w którym funkcjonują, wiedzą że będą to oceny bardzo interesujące i bezkompromisowe.

Andrzej Hass i Dariusz Filar w latach 70. pracowali w Zakładzie Ekonomii Politycznej Kapitalizmu Instytutu Ekonomii Politycznej Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego. Wspominają te czasy nie tylko jako okres wspólnej pracy naukowej ale także bardzo intensywnego życia towarzyskiego Trójmiasta. Reprezentowali różne środowiska – prof. Filar związał się z ówczesną opozycją i był członkiem bura prasowego strajku w Stoczni Gdańskiej w 1980 roku, Andrzej Hass był od połowy lat 70. doradcą ekonomicznym I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku – ale nie przeszkadzało im to podobnie oceniać wady ówczesnej rzeczywistości.

Stan Wojenny oznaczał większe zmiany w życiu tego drugiego, który stracił pracę zarówno w KW jak i zaczął zbierać doświadczenia w prywatnych firmach, najpierw jako pracownik, później jako właściciel. Obecnie jako jedyny udziałowiec Hass Holding Limited jest właścicielem firm działających na rynku nieruchomości Doraco, Amber i Invest-Euro, firm żeglugowych EuroAfrica, Agencji Pośrednictwa Pracy Marynarzy Crewman i Hotelu Haffner.

Na stronie Euroafrica Shipping Lines Ltd. możemy przeczytać:

„W 2007 roku Hass Holding stała się stuprocentowym udziałowcem Euroafrica Linie Żeglugowe spółka z o.o. W kolejnych latach porządkowano schemat grupy kapitałowej tak, aby był on bardziej przejrzysty. Efektem była m.in. nagroda Wektory Pracodawców RP 2011 przyznana  Andrzejowi Hass, jednemu z najbardziej wszechstronnych polskich przedsiębiorców za „biznesowy sukces, zbudowanie w ciągu kilkunastu lat firmy o ustalonej renomie i solidnych fundamentach finansowych, podejmującej się realizacji różnorodnych, nawet najtrudniejszych inwestycji oraz za aktywny współudział w rozwoju polskiej żeglugi promowej”.

Głównym przedmiotem działalności Spółki Hass Holding jest inwestowanie, nabywanie i zbywanie nieruchomości, udziałów, akcji i innych papierów wartościowych. Jest spółką matką dla podmiotów o charakterze budowlanym, obrotu nieruchomościami, wynajmu nieruchomości, żeglugowym i spedycyjnym. Angażuje się w wiele przedsięwzięć gospodarczych.

Siedziba Spółki mieści się w  Limassol – żeglugowym i biznesowym centrum Cypru. Otoczenie biura stanowią firmy przewoźników morskich, konsultingowe, banki oraz instytucje wspierające działalność gospodarczą.”

Stowarzyszenie Absolwentów zaprasza na spotkanie wszystkich zainteresowanych spotkaniem z nieprzeciętnymi osobowościami polskiej gospodarki, którzy wywodzą się z Uniwersytetu Gdańskiego.

Miejsce: Wydział Ekonomiczny UG, sala nr 8.

Czas: 17 stycznia 2019, godzina 17.00

Studenci Wydziału Zarządzania UG uczestniczyli w spotkaniach z przedstawicielami sektora przetwórstwa rybnego w chłodni Coldstore »
Data publikacji: Środa, 30 stycznia 2019 roku

 

W grudniu studenci Wydziału Zarządzania UG uczestniczyli w spotkaniach z przedstawicielami sektora przetwórstwa rybnego w chłodni Coldstore. Spotkania te miały na celu przybliżenie  tematu, który jest podstawą konkursu stypendialnego PISCES.

 

 

 

Przypominamy również, że kolejnym z elementów wsparcia w przygotowaniu prac konkursowych będzie seria 15 godzin wykładów do wyboru w ramach autorskiego programu „Quality Management & Logistics of Food (Fishery) sector in practice”, którego celem jest przygotowanie merytoryczne studentów i przekazanie im praktycznej wiedzy przez liderów branży sektora rybołówstwa w Polsce. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Dr inż. Ewa Malinowska

Artykuł prof. UG dr hab. Przemysława Lecha opublikowany w prestiżowym czasopiśmie »
Data publikacji: Środa, 30 stycznia 2019 roku

Miło nam poinformować, że artykuł autorstwa pana prof. UG dr hab. Przemysława Lecha (Katedra Rachunkowości) pt.: „Enterprise system implementations in transition and developed economies: differences in project contracting and governance” został opublikowany w prestiżowym czasopiśmie ,,Information Technology for Development”, wydawnictwa Taylor and Francis.

 Impact factor tego czasopisma w roku 2017 wynosi 1,387, a Scopus SNIP 1,018.

Link do artykułu w wersji on-line:

https://www.tandfonline.com/eprint/Rpan8J5DrPCexUF6tjxD/full

 

Analiza danych w bazie Scopus za pomocą SciVal - szkolenie dla pracowników naukowych, doktorantów, bibliotekarzy oraz pracowników administracji »
Data publikacji: Czwartek, 20 grudnia 2018 roku

   

 

Zapraszamy wspólnie z firmą Elsevier Polska na bezpłatne szkolenie pt.”SciVal jako pomoc dla naukowców i pracowników administracji zaangażowanych we wsparcie w prowadzeniu badań”.

Data szkolenia: 7 stycznia 2019 r. (poniedziałek), godzina: 11.00-12.30.

Miejsce: Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego (Gdańsk-Oliwa, ul. Wita Stwosza 53), sala konferencyjna (parter).

Prosimy o wcześniejszą rejestrację.

Spotkanie poprowadzi Katarzyna Kryszczuk, trener w firmie Elsevier. Po szkoleniu będzie możliwość otrzymania certyfikatu oraz zadania pytań.

SciVal służy do analizy danych zawartych w bazie Scopus. Pozwala porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji, identyfikować możliwości współpracy oraz analizę trendów w badaniach, może wspierać decyzje publikacyjne i kadrowo-administracyjne.

Program spotkania obejmuje:

 1. Podstawowe informacje o osiągnięciach naukowych w bazie SciVal - omówienie zasobów narzędzia SciVal i wskaźników bibliometrycznych wykorzystywanych do oceny dorobku naukowego.
 2. Zwiększenie widoczności - porządkowanie profilu autora i instytucji (moduł Overview).
 3. Prezentacja doskonałości badawczej - szukanie czynników różnicujących (moduł Overview/Topics), analiza porównawcza z podobnymi instytucjami z wykorzystaniem odpowiednich wskaźników ilościowych (moduł Benchmarking).
 4. Znajdywanie współpracowników - przedstawienie już istniejącej współpracy, znalezienie nowych możliwości (moduł Collaboration).
 5. Zrozumienie obszarów badawczych - szczegółowe omówienie tematów i obszarów badawczych (moduł Research Areas).
 6. Zarządzanie wynikami grup badawczych - definiowanie grupy badawczej, analiza wyników (Researcher Groups).
 7. Dzielenie się wiedzą w organizacji - tworzenie i udostępnianie raportów.
 8. Podsumowanie szkolenia i przedstawienie następnych kroków.