Strona główna » Wydział
Aktualności i wydarzenia na Wydziale Zarządzania
Aktualizacja: Wtorek, 31 stycznia 2017 roku, godz. 13:06
Konkurs na najlepszą książkę naukową, dydaktyczną i przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej »
Data publikacji: Środa, 17 kwietnia 2019 roku

Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego ogłasza konkurs na najlepszą książkę naukową, dydaktyczną i przedstawiającą rezultaty pracy doktorskiej wydaną w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najlepszej książki w trzech kategoriach:

I. książka naukowa, 
II. książka dydaktyczna, 
III. przedstawiająca rezultaty pracy doktorskiej.

Główną nagrodą dla laureatów wszystkich kategorii jest prawo opublikowania nieodpłatnie w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego kolejnej książki w okresie 7 lat od rozstrzygnięcia konkursu. Nagrodami za 2. i 3. miejsce są wybrane przez laureata egzemplarze książek opublikowanych w Wydawnictwie (odpowiednio za kwotę 600 zł i 300 zł). 

W konkursie mogą brać udział publikacje wydane w Wydawnictwie w okresie roku poprzedzającego rozstrzygnięcie konkursu. Kompletne zgłoszenia należy składać do końca kwietnia w Wydawnictwie. Zgłoszenie powinno zawierać:

 • wypełniony formularz zgłoszenia na konkurs dostępny na stronie internetowej Wydawnictwa;
 • jedną zewnętrzną  recenzję/opinię  o książce napisaną przez zewnętrznego specjalistę z dziedziny, której praca dotyczy; przez zewnętrznego specjalistę rozumiemy osobę spoza Uniwersytetu Gdańskiego; załączona recenzja nie może być recenzją wydawniczą, ale opinią dotyczącą już opublikowanej książki;
 • tłumaczenie recenzji na język polski, jeśli została napisana w języku obcym innym niż angielski.

Szczegółowe informacje na stronie Wydawnictwa UG

Nowe kierunki i rekrutacja na Wydział Zarządzania - rok akademicki 2019/2020 »
Data publikacji: Poniedziałek, 15 kwietnia 2019 roku

Nowe kierunki i rekrutacja na Wydział Zarządzania -

rok akademicki 2019/2020

 

W nowym roku akademickim, do oferty kształcenia na kierunkach:

 • Finanse i Rachunkowość
 • Zarządzanie
 • Informatyka i Ekonometria

https://wzr.ug.edu.pl/rekrutacja/

Wydział Zarządzania włączył do swojej oferty kształcenia nowe kierunki i specjalności studiów:

Zarządzanie instytucjami służby zdrowia – stacjonarne studia I stopnia na Wydziale Zarządzania o profilu praktycznym:

https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20192020/zarzadzanie_instytucjami_sluzby_zdrowia-stacjonarne-i_stopnia

- Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarne – stacjonarne studia II stopnia na Wydziale Prawa i Administracji oraz na Wydziale Zarządzania:

https://ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20192020/ubezpieczenia-stacjonarne-ii_stopnia

Finance and Accounting - specjalność w języku angielskim – stacjonarne studia II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość:

https://prawo.ug.edu.pl/rekrutacja/studia/kierunki_studiow/20192020/finanse_i_rachunkowosc_specjalnosc_finance_and_accounting-stacjonarne-ii_stopnia

Są to studia odpowiadające na potrzeby rynku pracy, innowacyjne, uwzględniające współczesne cywilizacyjne wyzwania. Powstają we współpracy z ekspertami i przyszłymi pracodawcami, a studenci mają możliwość odbywania praktyk w najlepszych, profilowanych instytucjach. Łączy je interdyscyplinarność.

 

Terminy rekrutacji:

Internetowa Rejestracja Kandydatów na Uniwersytet Gdański (irk.ug.edu.pl) zostanie uruchomiona 17 czerwca 2019 r. - od tego dnia możliwa będzie rejestracja na wszystkie kierunki studiów. Każdy kierunek ma wyznaczony termin końca rejestracji, trzeba zatem zapoznać się z terminami zapisów na stronie UG dedykowanej rekrutacji na studia.

 

Gdzie szukać informacji:

Wszystkie informacje oraz zasady rekrutacji znajdują się na stronie internetowej UG: 

http://ug.edu.pl/rekrutacja

Informacji na temat zasad rekrutacji udziela Biuro Rekrutacji UG:

ul. Bażyńskiego 8, pok. 228-230, 80-309 Gdańsk
telefony: (0-58) 52 32 326, 52 32 328,
52 32 332, 52 32 312, 52 32 532
e-mail: rekrutacja@ug.edu.pl

 

GUS zwycięzcą Big Data Hackathon. W zwycięskim zespole znalazł się pan dr Jacek Maślankowski. »
Data publikacji: Poniedziałek, 15 kwietnia 2019 roku

 

Z przyjemnością informujemy, że w składzie zespołu Głównego Urzędu Statystycznego, który  zwyciężył w Big Data Hackathon – wydarzeniu  zorganizowanym przez Komisję Europejską (Eurostat) w celu wyłonienia najlepszych projektów aplikacji wykorzystujących Big Data, znalazł się adiunkt z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego – dr Jacek Maślankowski (Katedra Informatyki Ekonomicznej).

O szczegółach zwycięskiej aplikacji i samym konkursie pisze na swojej głównej stronie internetowej Główny Urząd Statystyczny w Warszawie.

Na Wydziale Zarządzania UG, na drugim stopniu studiów funkcjonuje i cieszy się powodzeniem specjalność „Analiza danych – Big Data”.

 

Rekrutacja do programu wymiany studentów MOST »
Data publikacji: Poniedziałek, 15 kwietnia 2019 roku

Program MOST – rekrutacja na semestr zimowy

i cały rok akademicki 2019/2020

 

MOST to Program Mobilności Studentów i Doktorantów, który od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem studentów i doktorantów, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad trzydziestu polskich uczelni partnerskich.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W REKRUTACJI

NA SEMESTR ZIMOWY I CAŁY ROK AKADEMICKI 2019/2020

Termin rekrutacji: od 15 kwietnia do 15 maja 2019 r.

W tym czasie na stronie internetowej programu aktywny jest link https://most.uka.uw.edu.pl/, umożliwiający:

 1. zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz
 2. założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.

Wszelkie szczegóły na temat Programu MOST dostępne są na stronie: www.most.amu.edu.pl oraz na stronie uniwersyteckiej dotyczącej Programu MOST http://ug.edu.pl/studenci/studia_i_i_ii_stopnia_oraz_jednolite_magisterskie/rozwoj_kariera/most.

Facebook https://www.facebook.com/programmost2000

Zachęcamy serdecznie do zapoznania się z ideą programu, bowiem niemal 30 zrzeszonych w nim uczelni to czołówka polskiej edukacji publicznej – słowem, każdy z pewnością odnajdzie ofertę dla siebie. 

Informacja Prodziekana w sprawie zmian w planach na dni 10 i 11 czerwca 2019 r. »
Data publikacji: Poniedziałek, 15 kwietnia 2019 roku

Szanowni Państwo,

W związku z różną liczbą pracujących dni tygodnia w pierwszym i drugim tygodniu semestru letniego 2018/19, mając na uwadze Kalendarz Akademicki : https://ug.edu.pl/studenci/studia_i_i_ii_stopnia_oraz_jednolite_magisterskie/studiowanie_na_ug/podzial_roku_akademickiego

informuję Państwa, że:

 1. 10 czerwca (poniedziałek) – pracujemy według planu: środa – pierwszy tydzień,
 2. 11 czerwca (wtorek) – pracujemy według planu: piątek – pierwszy tydzień.

Zmiana ta powoduje, że zaistniałe dysproporcje nie przekroczą jednego dnia w semestrze.

 

Z poważaniem,

dr hab. Krzysztof Najman, prof. nadzw. 

Prodziekan ds. Jakości Kształcenia i Studiów Stacjonarnych

 

 

VIII KONFERENCJA NAUKOWA Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej Sopot, 27-29.05.2019 »
Data publikacji: Czwartek, 11 kwietnia 2019 roku

VIII KONFERENCJA NAUKOWA
Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej

Sopot, 27-29.05.2019
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański


CEL KONFERENCJI

Celem konferencji jest integracja środowiska ekonomistów polskich zajmujących się modelowaniem i prognozowaniem gospodarki na gruncie metod ilościowych oraz stworzenie forum wymiany myśli i doświadczeń zdobytych w trakcie prowadzonych badań naukowych. Jednym z celów konferencji jest kształcenie młodych kadr naukowych.

 

TEMATYKA KONFERENCJI

Tematyka konferencji obejmuje modelowanie i prognozowanie szeroko rozumianych procesów gospodarczych, w tym w szczególności:

 • równowagi makroekonomicznej,
 • wzrostu i rozwoju gospodarczego,
 • rynku kapitałowego, pieniężnego,
 • ryzyka w działalności gospodarczej,
 • instytucji użyteczności publicznej,
 • ubezpieczeń,
 • procesów demograficznych.

Dyskutowane będą także metody statystyki wielowymiarowej i ich zastosowania.

Język konferencji: polski i angielski.

Referaty przedstawione na konferencji po uzyskaniu pozytywnych recenzji mogą być publikowane w Statistics in Transition. New Series, Przeglądzie Statystycznym oraz kwartalniku Zarządzanie i Finanse (ZiF).  

 

KOMITET NAUKOWY

Prof. dr hab. Janusz Brzeszczyński, Northumbria University, Wielka Brytania; Uniwersytet Łódzki
Prof. UEP dr hab. Elżbieta Gołata, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Prof. dr hab. Krzysztof Jajuga, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Prof. dr hab. Tadeusz Kufel, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Prof. dr hab. Mirosław Szreder – przewodniczący, Uniwersytet Gdański
Prof. dr Matti Virén University of Turku, Finlandia

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Prof. UG dr hab. Paweł Miłobędzki – przewodniczący
Dr Ewa Majerowska – sekretarz
Mgr Teresa Plenikowska-Ślusarz

 

KONTAKT Z ORGANIZATORAMI

Dr Ewa Majerowska, Katedra Ekonometrii
Mgr Teresa Plenikowska-Ślusarz, Katedra Statystyki
Wydział Zarządzania UG, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot,

Tel. 58 523 14 66, 58 523 14 08

E-mail: modelowanie@ug.edu.pl

Strona www konferencji

Badanie ankietowe KNR AUDYTOR »
Data publikacji: Środa, 17 kwietnia 2019 roku

Członkowie Koła Naukowego Rachunkowośći Audytor przeprowadzają badanie ankietowe, które posłuży do napisania referatu naukowego.

Referat zostanie zaprezentowany na IX Ogólnopolskiej Konferencji "Rachunkowość Warta Poznania" organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości KONTO działające na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Ankieta w głównej mierze dotyczy procesu wdrożenia Jednolitego Pliku Kontrolnego.

ANKIETA

Dr Adam Barembruch nominowany do nagrody Beta 2019 za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania finansami »
Data publikacji: Poniedziałek, 15 kwietnia 2019 roku

Miło nam poinformować, że pan dr Adam Barembruch z Katedry Bankowości i Finansów został nominowany do nagrody Beta 2019 za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania finansami za swoją pracę pt. ,,Zarządzanie finansami osobistymi” (Wydawnictwo UG, 2018).

 

Praktyki wakacyjne w STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi »
Data publikacji: Piątek, 05 kwietnia 2019 roku

Wyróżniona praca licencjacka w konkursie PTE »
Data publikacji: Czwartek, 21 marca 2019 roku

Miło nam poinformować, że w konkursie na najlepsze prace dyplomowe organizowanym corocznie przez gdański oddział Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, wyróżniona została praca licencjacka Marcina Rybińskiego, absolwenta kierunku Informatyka i Ekonometria na Wydziale Zarządzania UG, pt. "Modelowanie prawdopodobieństwa bankructwa przedsiębiorstwa z wykorzystaniem regresji logistycznej". Praca powstała w Katedrze Statystyki na seminarium prowadzonym przez dr. Arkadiusza Kozłowskiego. Gratulujemy!

Nabór wniosków do Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu ETIUDA 7 »
Data publikacji: Poniedziałek, 18 marca 2019 roku

Najbliższe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się 28.02.2019 roku »
Data publikacji: Czwartek, 28 lutego 2019 roku

Najbliższe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się 28.02.2019 roku o godzinie 9.00 w Auli Biblioteki Uniwersytetu Gdańskiego przy ul. Wita Stwosza 53 w Gdańsku Oliwie.

Na stronie internetowej:

 http://ug.edu.pl/uniwersytet/wladze/senat_uniwersytetu_gdanskiego/posiedzenia_senatu

dostępny jest planowany porządek obrad, zatwierdzone protokoły z posiedzeń oraz pozostałe informacje dotyczące funkcjonowania Senatu.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Jakość i jej zastosowania. 2019”. Quality and Its Applications. 2019” – Sopot, 19-20 września br. »
Data publikacji: Poniedziałek, 11 marca 2019 roku

 

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na trzecią z cyklu Międzynarodową Konferencję Naukową

„Jakość i jej zastosowania. 2019”. Quality and Its Applications. 2019”,

która odbędzie się w dniach 19-20 września 2019 roku w Sopocie, na terenie Centrum Dydaktyczno-Konferencyjnego Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego „Eureka” Politechniki Gdańskiej.

Szczegóły na temat Konferencji znajdą Państwo na stronie:

https://qualitygdansk.eu/

Uprzejmie prosimy o przekazanie informacji o konferencji osobom, które mogą być zainteresowane uczestnictwem w wydarzeniu.

 

W oczekiwaniu na spotkanie z Państwem, serdecznie pozdrawiamy,

Z ramienia Uniwersytetu Gdańskiego:

Prof. dr hab. Małgorzata Z. Wiśniewska

Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw, Zakład Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Z ramienia Politechniki Gdańskiej:

Prof. PG dr hab. inż. Piotr Grudowski

Wydział Zarządzania i Ekonomii, Katedra Zarządzania Jakością i Towaroznawstwa

 

Konkurs PISCES - stypendium na wyjazd do Islandii »
Data publikacji: Środa, 06 marca 2019 roku

Studenci aplikujący na wyjazd do University of Akureyri (Islandia) w ramach programu Erasmus+  mają możliwość wzięcia udziału w konkursie PISCES, który daje szansę na wygranie dodatkowego stypendium (więcej informacji www.pisces.edu.pl)

Studenci, którzy chcą wziąć udział w konkursie muszą również uczęszczać w semestrze letnim na wykład do wyboru: Quality management driven by innovations. Wykład będzie odbywał się w blokach 4-godzinnych.

 

Targi Crowdfundingowe na Wydziale Zarządzania - 22.03.2019 r. »
Data publikacji: Czwartek, 28 lutego 2019 roku

 

Weź udział w pierwszych w Polsce Targach Crowdfundingowych!

Kiedy? 22 marca 2019
Gdzie? Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie

Na Targach oprócz interesujących projektów pojawią się również przedstawiciele platform i najlepsi eksperci.

Co możesz zyskać?

- dowiesz się czym właściwie jest crowdfunding i od czego należy zacząć podczas przygotowania do własnej kampanii,

- zobaczysz udane projekty crowdfundingowe i będziesz miał możliwość porozmawiania z ich pomysłodawcami,

- dowiesz się w jaki sposób mieszkańcy miast mogą włączać się w współtworzenie swojego najbliższego otoczenia,

- nauczysz się jak rozpocząć swoją przygodę z inwestowaniem, a co więcej po prostu się zainspirujesz!

Czy to wydarzenie jest dla ciebie? TAK, jeśli:

- poszukujesz alternatywnych form finansowania dla swojego przedsięwzięcia,

- jesteś nauczycielem lub dyrektorem szkoły i potrzebujesz środków na zrealizowanie innowacyjnych projektów edukacyjnych,

- masz w sobie pasje i głowę pełną pomysłów, ale wciąż szukasz sposobu na realizację swoich marzeń, np. o wydanie własnej książki lub gry,

- reprezentujesz fundację lub instytucję miejską, która potrzebuje środków na realizację innowacyjnych działań,

- jesteś uczniem lub studentem, któremu brakuje funduszy na realizację badań naukowych lub na udział w prestiżowym zagranicznym konkursie,

- jesteś inwestorem poszukującym innowacyjnych przedsięwzięć!

Organizatorem Targów jest Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER oraz Uniwersytet Gdański.

Targi organizowane są w ramach Projektu Crowd-Fund-Port, który aktywnie wspiera rozwój crowdfundingu w Europie Centralnej.

Zapisz się do wydarzenia na FB!

Dni kariery na Uniwersytecie Gdańskim »
Data publikacji: Czwartek, 14 lutego 2019 roku

 

POWIEDZ “TAK!” KARIERZE

14 marca na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie odbędzie się już 27 edycja Dni Kariery® - największych studenckich targów pracy, praktyk i staży, organizowanych przez studentów dla studentów i absolwentów.

 

CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE!

 

Odwiedź Nas na stronie Facebook Dni Kariery https://www.facebook.com/DniKariery/

Nowy numer "Gazety Uniwersyteckiej" »
Data publikacji: Wtorek, 05 lutego 2019 roku

 

W najnowszym numerze "Gazety Uniwersyteckiej" można przeczytać relację dr hab. Katarzyny Wojan, prof. UG, ze Zjazdu Polskiego Towarzystwa Językoznawczego ze zdjęciami dr Marty Noińskiej oraz reportaż z jubileuszu prof. dr hab. Hieronima Chojnackiego z Instytutu Skandynawistyki również pióra dr hab. Katarzyny Wojan, prof. UG. W numerze znaleźć można także relację z debaty z prof. dr. hab. Stefanem Chwinem z cyklu „Gdańskie Debaty Obywatelskie”, na tamat dwudziestolecia międzywojennego oraz jego bohaterów, zatytułowanej „Dziedzictwo i nowoczesność. Polska i Polacy 1918–2018” autorstwa Daniela Pomiana.

 

a

Studenci Wydziału Zarządzania na zajęciach terenowych w biurowcu C-200 »
Data publikacji: Poniedziałek, 04 lutego 2019 roku

 

15 stycznia br. studenci naszego wydziału w ramach wykładu do wyboru „Wycena nieruchomości komercyjnych” odbyli zajęcia terenowe w biurowcu C-200 w Gdańsku.
Podczas zajęć, studenci oglądali nowoczesne rozwiązania zastosowane w obiekcie, a w szczególności aranżacje powierzchni dostosowane do potrzeb najemców.

Bardzo dziękujemy Pani Agnieszce Sikorskiej z firmy Inopa za organizację zajęć.

 

STAPLES - staż z możliwością zatrudnienia »
Data publikacji: Piątek, 08 lutego 2019 roku

Studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim »
Data publikacji: Czwartek, 14 lutego 2019 roku

Rekrutacja na semestr letni 2018/2019

Zapraszamy na studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim. Nowa oferta to Menedżer w instytucjach kultury. Trwa rekrutacja na semestr letni, w ofercie m.in. Psychologia przywództwa w organizacjach czy Zarządzanie Projektami IT.

Studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim są tworzone na podstawie autorskich programów, które powstają z  udziałem ekspertów – praktyków. Pozwalają na dokształcanie się po ukończeniu studiów, zdobywanie dodatkowych kwalifikacji i umiejętności, aby poszerzyć swoje możliwości na rynku pracy. Służą także rozwijaniu pasji i zainteresowań.

Jakość kształcenia gwarantują autorskie programy nauczania, wysoko wykwalifikowana kadra – najlepsi specjaliści w swoich dziedzinach – nauczyciele akademiccy, eksperci i praktycy – oraz wieloletnie doświadczenie w nauczaniu w jednej z najlepszych uczelni w Polsce.

Uczelnia w tym roku akademickim wprowadziła podyplomową nowość: Menedżer w instytucjach kultury, studia, które przygotują kadrę kierowniczą instytucji kulturalnych do profesjonalnego zarządzania. Studia ruszą w semestrze letnim. W ofercie na nowy semestr jest jeszcze kilka innych kierunków m.in. Psychologia przywództwa w organizacjach, Zarządzanie Projektami IT oraz Cywilizacje – studia międzykulturowe.

Informacje, terminy, kontakty i opłaty dostępne poniżej:

Guzik "dowiedz się więcej"

Nabór na stypendia Funduszu Wyszehradzkiego do 15 marca »
Data publikacji: Poniedziałek, 11 lutego 2019 roku

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (International Visegrad Fund) wspiera finansowo projekty rozwijające współpracę krajów Grupy Wyszehradzkiej (Czech, Polski, Słowacji i Węgier) oraz Bałkanów Zachodnich i Partnerstwa Wschodniego. Powstał on na mocy Statutu podpisanego w 2000 r. przez premierów rządów państw V4 i jest jedyną zinstytucjonalizowaną formą współpracy wyszehradzkiej, która powsatała na mocy podpisanego przez premierów rządów państw V4 19 lat temu Statutu. Budżet funduszu składa się z równych udziałów wszystkich czterech państw członkowskich.

Fundusz realizuje wyżej opisaną współpracę poprzez szeroką ofertę dofinansowania: programy grantowe, programy stypendialne, programy adresowane do środowiska artystycznego oraz programy grantów uniwersyteckich. Obecnie trwa nabór na stypendia dla studentów studiów magisterskich oraz młodych badaczy. Granty w ramach programu oferowane są we wszystkich dyscyplinach naukowych, w każdym możliwym języku i obejmują pobyt od 1 do 4 semestrów. Program nie zakłada także żadnego limitu wiekowego kandydatów.

Stypendyści mogą realizować studia lub prowadzić badania na uczelniach oraz w jednostkach naukowych w Europie Centralnej i Wschodniej. Ułatwieniem dla obu stron w procesie aplikacji kandydata do wybranego ośrodka jest fakt, że grant skierowany jest zarówno do studenta, jak i do instytucji przyjmującej:

2,300 euro/semestr – stypendysta

1,500 euro/semestr – host institution

Termin naboru mija 15 marca. Wszystkie szczegóły oraz dostęp do systemu aplikacji on-line znajdują się na stronie International Visegrad Fund

Zachęcamy do zapoznania się w informacjami

Komunikat MNiSW w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe »
Data publikacji: Środa, 13 lutego 2019 roku

18 stycznia 2019 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe (wraz z przypisaną punktacją).

Komunikat wraz z wykazem wydawnictw dostępny jest na stronach Biuletynu Informacji Publicznej MNiSW

Oferta stypendialna na studia magisterskie i doktoranckie we Francji »
Data publikacji: Czwartek, 07 lutego 2019 roku

Rząd francuski ogłosił ofertę stypendiów na pobyty studyjne dla polskich studentów i doktorantów. W ofercie znalazły się dwa rodzaje stypendiów: Master 2 – stypendia skierowane do polskich studentów, którzy chcieliby kontynuować naukę we Francji na ostatnim roku studiów magisterskich (2-gi rok Master) na kierunkach Master of Science/of Art oraz stypendia na studia doktoranckie typu co-tutelle obejmujące 3 pięciomiesięczne pobyty we Francji w ciągu 3 lat. Poniżej linki do formularzy rekrutacyjnych obu programów:

Master 2

Studia doktoranckie

Rekrutację prowadzi bezpośrednio Ambasada Francji w Warszawie. W skład polsko-francuskiej komisji rekrutacyjnej wchodzą przedstawiciele Ambasady Francji, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, polskich uniwersytetów oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Informacji na temat procesu aplikacji udziela Pan Thibaud Dubrule:

e-mail: science.varsovie-amba@diplomatie.gouv.fr

tel.: (22) 529 30 95

Zachęcamy wszystkich chętnych do złożenia wniosków.

Portal Statista - zapraszamy do testowania do 28 lutego »
Data publikacji: Poniedziałek, 04 lutego 2019 roku

Baza Statista dostępna w sieci UG. Jest jedną z największych na świecie platform zawierających statystyki i dane rynkowe. Umożliwia ona dostęp do ponad 1,5 miliona statystyk, prognoz, dokumentacji, raportów i infografik na 80 000 tematów z ponad 22 500 źródeł.

Od informacji dotyczących wartości rynkowej karmy dla królików domowych w Wielkiej Brytanii, poprzez dane na temat części populacji norweskiej, która codziennie czyta gazety, po analizę osób grających na telefonach komórkowych w Chinach – platforma jest zbiorem danych na temat ekonomii, potrzeb konsumenckich, badań opinii publicznej i trendów demograficznych. Wszystkie dane można pobrać zaledwie w kilka sekund i są dostępne w czterech różnych formatach. Ponadto każdy student, wykładowca i pracownik otrzymuje pełne prawo do publikacji i wykorzystywania danych, co jest przydatne np. podczas prezentacji na konferencji. Dostępna jest również opcja automatycznego cytowania danych.   

Dostęp do PUE ZUS »
Data publikacji: Środa, 23 stycznia 2019 roku

W dniu 17.01.2019 r. (czwartek) istnieje możliwość zalożenia dostępu do Portalu Usług Elektronicznych ZUS.

Osoby zainteresowane zapraszamy do sali B-23 do godziny 12.00.

Wstrząśnięci nagłą i dramatyczną śmiercią Prezydenta Gdańska ś.p. Pawła Adamowicza łączymy się w bólu ... »
Data publikacji: Wtorek, 22 stycznia 2019 roku

Wstrząśnięci nagłą i dramatyczną śmiercią Prezydenta Gdańska

ś.p. Pawła Adamowicza

 łączymy się w bólu ze wszystkimi, którzy odczuwają tę stratę jako przerwanie wieloletniej misji zaangażowania i poświęcenia dla spraw Gdańska, w tym także Uniwersytetu Gdańskiego.

 

Był Prezydent Adamowicz osobą rozumiejącą potrzeby uczelni, a także oczekiwania i aspiracje ludzi młodych – naszych studentów i absolwentów. Trudne do przecenienia są Jego wysiłki i starania o to, aby Gdańsk stał się dla młodych ludzi i ich rodzin przyjaznym miejscem do życia i realizacji swoich pasji. Podziwialiśmy determinację i upór Prezydenta Pawła Adamowicza, a także jego przywiązanie do tych wartości, z którymi Gdańsk jest powszechnie kojarzony – wolności i solidarności. W ostatniej korespondencji do społeczności Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego (z dn. 28.11.2018 r.) pisał:

„Serdecznie zapraszam do dalszej współpracy naszych środowisk w duchu tych najważniejszych idei”.

Składamy dzisiaj hołd Jego dokonaniom i wierności wartościom, którym z przejęciem służył do ostatnich chwil swojego życia.

 

W imieniu społeczności Wydziału,

   prof. dr hab. Mirosław Szreder

                      Dziekan

Koło Naukowe Inwestor zaprasza na Dzień z Inwestycjami 2019 »
Data publikacji: Środa, 23 stycznia 2019 roku

 

 

Nowy Rok zaczynamy z impetem! Nie wierzysz? Przyjdź i sprawdź!

Zapraszamy na "Dzień z Inwestycjami", który odbędzie już w najbliższy czwartek (17.01).

Harmonogram wydarzenia:

9:45 - 11:15 - sala C9 - RYNEK NIERUCHOMOŚCI W POLSCE I PERSPEKTYWY NA 2019 ROK - RAPORT INWESTYCYJNY
Prelegent: Adam Anioł - wiceprezes Tekton Capital odpowiedzialny za dział konsultingu. Równocześnie dyrektor finansowy i inwestycyjny w CNTI (Lapwing Investment) i pomysłodawca projektu Time Value Charts - narzędzia analitycznego dla doradców finanowych i bloga ekonomicznego.

11:30 - 13:00 - sala C20 - INWESTOWANIE W SPÓŁKI DYWIDENDOWE
Prelegent: Emil Łobodziński - doradca inwestycyjny w DM PKO Banku Polskiego. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 247 oraz tytuł Chartered Financial Analyst. Prowadzi szkolenia na kursach przygotowujących do egzaminu na doradców inwestycyjnych oraz dla kandydatów na członków rad nadzorczych Skarbu Państwa. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku Maklerów i Doradców.

13:30 - 15:00 - sala C20 - JAK ZBUDOWAĆ OPTYMALNY PORTFEL INWESTYCYJNY?
Prelegent: Grzegorz Pułkotycki - dyrektor inwestycjny w Starfunds, odpowiedzialny za doradztwo inwestycyjne. Posiada licencję maklera nr 1704 oraz tytuł Chartered Financial Analyst. Z branżą finansową związany jest od kilkunastu lat, pracując m.in. jako makler, specjalista ds. rynków finansowych oraz jako analityk finansowy.

15:15 - 16:45 - sala C20 - ANALIZY PRZEDINWESTYCYJNE DLA PUBLICZNYCH PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH
Prelegent: Grzegorz Tomaszewski - kierownik projektu w firmie doradczej Ds Consulting. Od blisko 20 lat realizuje projekty dla samorządów, przedsiębiorstw komunalnych i instytucji m.in. w sektorach: wodno - kanalizacyjnych, odpadów, transportu, kultury. Prowadzi projekty i szkolenia dotyczące przygotowania wniosków taryfowych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

 

Nasze wydarzenie na Facebooku


Wstęp wolny!
Do zobaczenia!
Koło Naukowe Inwestor

Andrzej Hass vs. Dariusz Filar – spotkanie ekonomisty z przedsiębiorcą na Uniwersytecie Gdańskim »
Data publikacji: Poniedziałek, 14 stycznia 2019 roku

 

Stowarzyszenie Absolwentów WSHM, WSE i Wydziałów Ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego organizuje spotkanie, którego uczestnicy będą mieli okazję uczestniczyć w rozmowie dwóch niezwykłych osobowości – znanego ekonomisty prof. UG Dariusza Filara i odnoszącego sukcesy przedsiębiorcy dr Andrzeja Hassa. Obaj są absolwentami UG, obaj wiele lat pracowali w jednym Instytucie gdańskiej uczelni i cały czas są przyjaciółmi. Będzie to niezwykle ciekawe spotkanie, które przeniesie jego uczestników w realia studiów, pracy i życia w Gdańsku w latach 70. i 80. i podczas, której nie zabraknie analiz obecnej sytuacji gospodarczej, a ci, którzy znają temperament obu panów i trafność z jaką oceniają oni otoczenie ekonomiczne, w którym funkcjonują, wiedzą że będą to oceny bardzo interesujące i bezkompromisowe.

Andrzej Hass i Dariusz Filar w latach 70. pracowali w Zakładzie Ekonomii Politycznej Kapitalizmu Instytutu Ekonomii Politycznej Wydziału Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego. Wspominają te czasy nie tylko jako okres wspólnej pracy naukowej ale także bardzo intensywnego życia towarzyskiego Trójmiasta. Reprezentowali różne środowiska – prof. Filar związał się z ówczesną opozycją i był członkiem bura prasowego strajku w Stoczni Gdańskiej w 1980 roku, Andrzej Hass był od połowy lat 70. doradcą ekonomicznym I sekretarza Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Gdańsku – ale nie przeszkadzało im to podobnie oceniać wady ówczesnej rzeczywistości.

Stan Wojenny oznaczał większe zmiany w życiu tego drugiego, który stracił pracę zarówno w KW jak i zaczął zbierać doświadczenia w prywatnych firmach, najpierw jako pracownik, później jako właściciel. Obecnie jako jedyny udziałowiec Hass Holding Limited jest właścicielem firm działających na rynku nieruchomości Doraco, Amber i Invest-Euro, firm żeglugowych EuroAfrica, Agencji Pośrednictwa Pracy Marynarzy Crewman i Hotelu Haffner.

Na stronie Euroafrica Shipping Lines Ltd. możemy przeczytać:

„W 2007 roku Hass Holding stała się stuprocentowym udziałowcem Euroafrica Linie Żeglugowe spółka z o.o. W kolejnych latach porządkowano schemat grupy kapitałowej tak, aby był on bardziej przejrzysty. Efektem była m.in. nagroda Wektory Pracodawców RP 2011 przyznana  Andrzejowi Hass, jednemu z najbardziej wszechstronnych polskich przedsiębiorców za „biznesowy sukces, zbudowanie w ciągu kilkunastu lat firmy o ustalonej renomie i solidnych fundamentach finansowych, podejmującej się realizacji różnorodnych, nawet najtrudniejszych inwestycji oraz za aktywny współudział w rozwoju polskiej żeglugi promowej”.

Głównym przedmiotem działalności Spółki Hass Holding jest inwestowanie, nabywanie i zbywanie nieruchomości, udziałów, akcji i innych papierów wartościowych. Jest spółką matką dla podmiotów o charakterze budowlanym, obrotu nieruchomościami, wynajmu nieruchomości, żeglugowym i spedycyjnym. Angażuje się w wiele przedsięwzięć gospodarczych.

Siedziba Spółki mieści się w  Limassol – żeglugowym i biznesowym centrum Cypru. Otoczenie biura stanowią firmy przewoźników morskich, konsultingowe, banki oraz instytucje wspierające działalność gospodarczą.”

Stowarzyszenie Absolwentów zaprasza na spotkanie wszystkich zainteresowanych spotkaniem z nieprzeciętnymi osobowościami polskiej gospodarki, którzy wywodzą się z Uniwersytetu Gdańskiego.

Miejsce: Wydział Ekonomiczny UG, sala nr 8.

Czas: 17 stycznia 2019, godzina 17.00

Studenci Wydziału Zarządzania UG uczestniczyli w spotkaniach z przedstawicielami sektora przetwórstwa rybnego w chłodni Coldstore »
Data publikacji: Środa, 30 stycznia 2019 roku

 

W grudniu studenci Wydziału Zarządzania UG uczestniczyli w spotkaniach z przedstawicielami sektora przetwórstwa rybnego w chłodni Coldstore. Spotkania te miały na celu przybliżenie  tematu, który jest podstawą konkursu stypendialnego PISCES.

 

 

 

Przypominamy również, że kolejnym z elementów wsparcia w przygotowaniu prac konkursowych będzie seria 15 godzin wykładów do wyboru w ramach autorskiego programu „Quality Management & Logistics of Food (Fishery) sector in practice”, którego celem jest przygotowanie merytoryczne studentów i przekazanie im praktycznej wiedzy przez liderów branży sektora rybołówstwa w Polsce. 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

Dr inż. Ewa Malinowska

Artykuł prof. UG dr hab. Przemysława Lecha opublikowany w prestiżowym czasopiśmie »
Data publikacji: Środa, 30 stycznia 2019 roku

Miło nam poinformować, że artykuł autorstwa pana prof. UG dr hab. Przemysława Lecha (Katedra Rachunkowości) pt.: „Enterprise system implementations in transition and developed economies: differences in project contracting and governance” został opublikowany w prestiżowym czasopiśmie ,,Information Technology for Development”, wydawnictwa Taylor and Francis.

 Impact factor tego czasopisma w roku 2017 wynosi 1,387, a Scopus SNIP 1,018.

Link do artykułu w wersji on-line:

https://www.tandfonline.com/eprint/Rpan8J5DrPCexUF6tjxD/full

 

Specjalności na NSL - od semestru IV w roku akademickim 2018/2019 »
Data publikacji: Środa, 30 stycznia 2019 roku

Szanowni Studenci III semestru studiów niestacjonarnych I stopnia,

uwzględniając: (1) preferencje w zakresie wyboru specjalności, które przez system elektroniczny przesłaliście Państwo na moją prośbę do 14 listopada 2018 r.; (2) uzyskaną przez Państwa w toku studiów średnią z ocen; a także biorąc pod uwagę (3) minimalne liczebności grup, jakie muszą zostać osiągnięte, aby utworzyć grupy specjalnościowe:

 1. na Kierunku Zarządzanie – zostaną uruchomione w bieżącym roku akademickim dwie specjalności:
  • 1 grupa studencka na specjalności: MARKETING
  • 1 grupa studencka na specjalności: MENEDŻER
    
 2. na Kierunku Finanse i Rachunkowość – zostaną uruchomione w bieżącym roku akademickim trzy specjalności:
  • 3 grupy studenckie na specjalności: RACHUNKOWOŚĆ
  • 1 grupa studencka na specjalności: FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW I CONTROLLING.

Studentów III semestru kierunku Informatyka i Ekonometria (NSL) – zapraszam na rozmowę ze mną w dniu 12 stycznia 2019 r., która odbędzie podczas zajęć z przedmiotu Podstawy zarządzania (w sali B-2 o godz. 16:00) – bardzo proszę o niezawodną obecność.

Specjalnie utworzony algorytm, biorący pod uwagę wyżej wymienione trzy kryteria, decydujące o uruchomieniu określonych specjalności, uwzględniający obiektywny podział Studentów na grupy specjalnościowe, pozwolił na opracowanie poniższego zestawienia. Znajdziecie w nim Państwo obok swojego numeru indeksu – przydział do określonej specjalności.

Bardzo dziękuję Państwu za dotrzymanie terminu określenia preferowanych specjalności, co pozwoliło na podjęcie decyzji.

Z wyrazami szacunku

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PRODZIEKANA W SPRAWIE PRZYDZIAŁU DO SPECJALNOŚCI

Analiza danych w bazie Scopus za pomocą SciVal - szkolenie dla pracowników naukowych, doktorantów, bibliotekarzy oraz pracowników administracji »
Data publikacji: Czwartek, 20 grudnia 2018 roku

   

 

Zapraszamy wspólnie z firmą Elsevier Polska na bezpłatne szkolenie pt.”SciVal jako pomoc dla naukowców i pracowników administracji zaangażowanych we wsparcie w prowadzeniu badań”.

Data szkolenia: 7 stycznia 2019 r. (poniedziałek), godzina: 11.00-12.30.

Miejsce: Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego (Gdańsk-Oliwa, ul. Wita Stwosza 53), sala konferencyjna (parter).

Prosimy o wcześniejszą rejestrację.

Spotkanie poprowadzi Katarzyna Kryszczuk, trener w firmie Elsevier. Po szkoleniu będzie możliwość otrzymania certyfikatu oraz zadania pytań.

SciVal służy do analizy danych zawartych w bazie Scopus. Pozwala porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji, identyfikować możliwości współpracy oraz analizę trendów w badaniach, może wspierać decyzje publikacyjne i kadrowo-administracyjne.

Program spotkania obejmuje:

 1. Podstawowe informacje o osiągnięciach naukowych w bazie SciVal - omówienie zasobów narzędzia SciVal i wskaźników bibliometrycznych wykorzystywanych do oceny dorobku naukowego.
 2. Zwiększenie widoczności - porządkowanie profilu autora i instytucji (moduł Overview).
 3. Prezentacja doskonałości badawczej - szukanie czynników różnicujących (moduł Overview/Topics), analiza porównawcza z podobnymi instytucjami z wykorzystaniem odpowiednich wskaźników ilościowych (moduł Benchmarking).
 4. Znajdywanie współpracowników - przedstawienie już istniejącej współpracy, znalezienie nowych możliwości (moduł Collaboration).
 5. Zrozumienie obszarów badawczych - szczegółowe omówienie tematów i obszarów badawczych (moduł Research Areas).
 6. Zarządzanie wynikami grup badawczych - definiowanie grupy badawczej, analiza wyników (Researcher Groups).
 7. Dzielenie się wiedzą w organizacji - tworzenie i udostępnianie raportów.
 8. Podsumowanie szkolenia i przedstawienie następnych kroków. 
Uniwersyteckie Gadżety - sklepik z materiałami promocyjnymi UG »
Data publikacji: Poniedziałek, 17 grudnia 2018 roku

Zachęcamy do odwiedzenia sklepiku z materiałami promocyjnymi Uniwersytetu Gdańskiego, mieszczącego się w centralnej części holu na poziomie 200 (parter) Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku-Oliwie.

W sprzedaży znajdują się T-shirty, polo, bluzy, kurtki, torby, plecaki i czapki z logo UG, wkrótce asortyment zostanie rozszerzony o kolejne artykuły, takie jak kubki, termosy, teczki, notesy czy długopisy. W planach jest też sprzedaż internetowa.

 

Sklepik otwarty jest od poniedziałku do soboty w godzinach 9.30-13.30.

 

Serdecznie zapraszamy! 

 

Nagroda Rzecznika Finansowego dla studenta WZR »
Data publikacji: Piątek, 11 stycznia 2019 roku

 

Dnia 12 grudnia 2018 r. w Warszawie student naszego Wydziału, Pan Bartosz Mieczkowski otrzymał z rąk Rzecznika Finansowego - Pani Minister Aleksandry Wiktorow nagrodę i wyróżnienie za pracę licencjacką pt. „Geneza i charakterystyka produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych na rynku polskim w kontekście ochrony konsumentów przed nadużyciami w zakresie ich konstrukcji oraz procesu dystrybucji”.

Praca napisana została w Katedrze Finansów i Ryzyka Finansowego pod kierunkiem dr Piotra Pisarewicza, który także uczestniczył w tej uroczystości. Nagroda wręczona została w trakcie uroczystości dla laureatów II Edycji Konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego za najlepszą pracę doktorską, magisterką i licencjacką i podyplomową z zakresu ochrony klienta na rynku finansowym, organizowanego przez Rzecznika Finansowego i Fundację Edukacji Ubezpieczeniowej. Każdy z laureatów oprócz dyplomów otrzymał ponadto od sponsorów konkursu nagrody rzeczowe oraz finansowe.

 

Dr Katarzyna Koleśnik wśród laureatów konkursu na dofinansowanie wydania wyróżniającej się pracy doktorskiej w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego »
Data publikacji: Piątek, 11 stycznia 2019 roku

 

Miło nam poinformować, że praca doktorska pani dr Katarzyny Koleśnik (Katedra Rachunkowości) pt. ,,Wpływ uwarunkowań kulturowych na zakres ujawnień w sprawozdaniach finansowych sporządzonych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej w wybranych krajach świata” została wyróżniona w konkursie na dofinansowanie wydania wyróżniającej się pracy doktorskiej w Wydawnictwie Uniwersytetu Gdańskiego.

Gratulujemy!

UG współorganizatorem “The Baltic Sea Region - A Science Powerhouse” w Brukseli »
Data publikacji: Piątek, 07 grudnia 2018 roku
 

interreg               euro

Region Morza Bałtyckiego (Baltic Sea Region - BSR) jest jednym z najbardziej konkurencyjnych, innowacyjnych makroregionów naukowych na świecie, o doskonałej strukturze wiodących uczelni i instytucji badawczych. Współpraca w zakresie badań i innowacji w tym regionie jest wyjątkowa i może służyć za wzór do naśladowania. Liczne ośrodki badawcze współpracują m.in. za pośrednictwem sieci, takich jak Baltic Science Network  (BSN) oraz sieci BalticTRAM. Oba projekty pokazują, że BSR ma potencjał, aby stać się modelem rozwoju i wdrażania innowacyjnych mechanizmów we wspólnych programach badawczych i innowacyjnych na poziomie krajowym, makroregionalnym i unijnym. BSN podkreśla znaczenie współpracy transnarodowej dla rozwoju.

Konferencja “The Baltic Sea Region - A Science Powerhouse” odbyła się 26 listopada 2018 r. w Brukseli. Omówione zostały korzyści wynikające ze wspólnych polityk i strategii badawczych, jak również współpraca w ramach badań i nauki.

Więcej informacji na stronie konferencji: https://sciencebusiness.net/events/baltic-sea-region-science-powerhouse
Informacje o projekcie Baltic Science Network: http://www.baltic-science.org/
Kierownik Projektu w UG: dr Angelika Kędzierska–Szczepaniak.

 

Wystartował konkurs stypendialny dla studentów zarządzania UG chcących wyjechać na Islandię »
Data publikacji: Środa, 21 listopada 2018 roku

Wystartował konkurs stypendialny dla studentów zarządzania UG
chcących wyjechać na Islandię

Północnoatlantycka Organizacja Producentów Sp. z o.o. we współpracy z Wydziałem Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego i Uniwersytetem w Akureyri School of Business in Science w Islandii podjęły się organizacji konkursu stypendialnego, który ma za zadanie wspierać polskich studentów zamierzających studiować na Uniwersytecie w Akureyri w ramach Programu Stypendialnego Erasmus. Wydarzenie inaugurujące konkurs PISCES (Polish Icelandic Scholarship – Exchange Studies) odbyło się 7 listopada na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Cele konkursu:

 • wzmocnienie polskiego i islandzkiego sektora rybackiego poprzez zapewnienie wykwalifikowanego i doświadczonego kapitału ludzkiego
 • zwiększenie wymiany wiedzy i dobrych praktyk między sektorami akademickimi i biznesowymi
 • wsparcie finansowe utalentowanych studentów koncentrujących się na zainteresowaniach naukowych związanych z sektorem rybołówstwa, jakością, bezpieczeństwem i przetwarzaniem żywności
 • promocja wymiany studentów między polskimi i islandzkimi uniwersytetami

– Edukację przyszłej kadry sektora rybołówstwa postrzegam jako fundament przyszłości rozwoju krajowej i europejskiej gospodarki morskiej, tzw. sektora blue economy, który od lat jest wzorcowo tworzony w Islandii – mówi Bogusław Szemioth, Konsul Honorowy Republiki Islandii w Warszawie i dodaje, że ideę stojącą za przedsięwzięciem Polish Icelandic SCholarchip – Exchange Studies (PISCES) najlepiej oddaje slogan konkursu: ‘be SMART! 4Blue Education’.

Studenci kierunku Zarządzanie prowadzonego na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego będą mogli się ubiegać o trzy roczne stypendia w wysokości 5000 EUR każde (łączna pula nagród wynosi 15 000 EUR), a warunkiem uczestnictwa w konkursie jest:

 • status stypendysty programu ERASMUS+ na Uniwersytecie w Akureyri
 • złożenie aplikacji konkursowej wraz z napisaniem pracy na temat ‘Quality management driven by innovations influence of storage and transportation conditions of frozen herring, mackerel and cod on quality and processing’
 • prezentacja ww. pracy przed Radą Programową PISCES

Jednym z elementów wsparcia studentek i studentów w przygotowaniu prac konkursowych będzie seria 15 godzin wykładów do wyboru w ramach autorskiego programu ‘Quality Management & Logistics of Food (Fishery) sector in practice’, którego celem jest przygotowanie merytoryczne studentów i przekazanie im praktycznej wiedzy przez liderów branży sektora rybołówstwa w Polsce. Do współpracy zaproszono grono ekspertów z największych firm przetwórczych w Polsce, tj. Espersen Polska, Graal, Lisner, Thai Union, a także firm związanych z gospodarką morską – MSC Polska, Kancelarię Radców Prawnych Misiewicz Mosek i Partnerzy oraz Samherji HF i Coldstore Gdańsk. Wykłady będą odbywać się na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.


Radę Honorową PISCES tworzą:

 • Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej RP – Pan Marek Gróbarczyk
 • Minister Rybołówstwa i Rolnictwa Republiki Islandii – Pan Kristján Þór Júlíusson
 • Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Reykjawiku – JE Gerard Pokruszyński
 • Ambasador Republiki Islandii w Berlinie – JE Martin Eyjólfsson

Radę Programową PISCES tworzą:

 • Uniwersytet Gdański: dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak (Wydziałowy Koordynator Erasmus Wydziału Zarządzania, Prodziekan ds. Studenckich i Współpracy z Zagranicą Wydziału Zarządzania) oraz prof. Małgorzata Wiśniewska (Kierownik Zakładu Zarządzania Jakością i Środowiskiem na Wydziale Zarządzania)
 • Uniwersytet w Akureyri: Ögmundur Knútsson, PhD
 • Północnoatlantycka Organizacja Producentów Sp. z o.o.: Maciej Kisiel
 • Samherji HF: Unnar Jónsson

W wydarzeniu inaugurującym konkurs wzięli udział m.in. przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Uniwersytetu w Akureyri, Uniwersytetu Gdańskiego, Morskiego Instytutu Rybackiego w Gdyni oraz przedstawiciele firm z branży portowej, przetwórstwa oraz logistycznej z Polski i Islandii.

Kalendarz konkursu:

 • prace konkursowe należy przesyłać do 30 kwietnia 2019 roku
 • wybór najlepszych prac odbędzie się do dnia 31 maja 2019 roku
 • przed wyłonieniem najlepszych prac odbędą się ich ustne prezentacje przez kandydatów/kandydatki, a dokładny termin prezentacji zostanie ogłoszony do dnia 15 maja 2019 roku
 • wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej organizatora nie później niż 30 czerwca 2019 roku

Wkrótce więcej szczegółów na stronie: http://pisces.edu.pl

Oprac.: Biuro Rzecznika Prasowego UG

Fot. Sekcja Promocji UG

dr Andrzej Dżuryk laureatem VI Edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego na najlepszą pracę doktorską »
Data publikacji: Poniedziałek, 03 grudnia 2018 roku

Miło nam poinformować, że pan dr Andrzej Dżuryk (Katedra Bankowości i Finansów Wydziału Zarządzania), został laureatem VI Edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk ekonomicznych.

Praca pt. ,,Rola listów zastawnych w zwiększeniu stabilności polskiego systemu finansowego” została napisana pod kierunkiem prof. UG dr hab. Leszka Pawłowicza.

Serdecznie gratulujemy!

 

Trwa nabór wniosków w konkursach OPUS 16, PRELUDIUM 16 I SONATA 14 »
Data publikacji: Poniedziałek, 03 grudnia 2018 roku

Trwa nabór wniosków w konkursach:

OPUS 16 , PRELUDIUM 16  I SONATA 14

Szczegółowe informacje

Studentka Wydziału Zarządzania laureatką Konkursu o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego »
Data publikacji: Poniedziałek, 26 listopada 2018 roku

Miło nam poinformować, że pani Alicja Łupińska, autorka pracy magisterskiej pt. ,,Behawioralne skłonności inwestorów giełdowych w zachowaniach inwestycyjnych”, napisanej pod kierunkiem pani dr Marzenny Czerwińskiej (Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw) została laureatką XI Edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa Narodowego Banku Polskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych.

Szczegóły: List gratulacyjny

Serdecznie gratulujemy!

Piąta ogólnopolska konferencja młodych naukowców 14-15.06.2019 »
Data publikacji: Wtorek, 27 listopada 2018 roku

PIĄTA OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA MŁODYCH NAUKOWCÓW

Centrum Konferencyjne Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
Sopot, 14-15 czerwca 2019 roku

http://wzr.pl/konferencja_mlodych_naukowcow


Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w V Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców, która odbędzie się w dniach 14-15 czerwca 2019 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Cykl naszych dotychczasowych spotkań naukowych realizowany był pod tytułem: „WSPÓŁCZESNE DYLEMATY FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW – TEORIA I PRAKTYKA”. Tym razem motywem przewodnim będzie problematyka: "Przedsiębiorstwo w obliczu nowych trendów społeczno-ekonomicznych".

Najlepszą rekomendację uczestnictwa jest frekwencja, jaką onotowaliśmy w ubiegłych edycjach:

 1. 2013 rok - IV Konferencja KEP, w wyniku której wydane zostały nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego cztery tomy czasopisma „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, a także recenzowana monografia naukowa, zawierające łącznie 179 artykułów.
 2. 2012 rok - III Konferencja KEP, w wyniku której wydane zostały nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego trzy tomy czasopisma „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, a także recenzowana monografia naukowa, zawierające łącznie 170 artykułów.
 3. 2011 rok - II Konferencja KEP, w wyniku której wydane zostały nakładem Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego trzy recenzowane monografie naukowe, do których zakwalifikowane zostały 84 artykuły.
 4. 2010 rok - I Konferencja KEP, w wyniku której wydane zostały nakładem Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego dwa tomy recenzowanych monografii naukowych, zawierających łącznie 81 artykułów.

Konferencja poświęcona będzie współczesnym problemom funkcjonowania oraz rozwoju przedsiębiorstw. W dynamicznym środowisku biznesowym konieczne staje się stosowanie skutecznych narzędzi, metod oraz technik zarządzania, zapewniających przewagę konkurencyjną i długookresowe budowanie wartości firmy na rynku. Interdyscyplinarność wiedzy, jaka wykorzystywana jest w zarządzaniu przedsiębiorstwem determinuje konieczność ciągłego poszukiwania rozwiązań, które sprawdziły się w wybranych organizacjach, sektorach, czy szerzej – gospodarkach. W świecie tak złożonych interakcji wymiana doświadczeń staje się katalizatorem nowych, często innowacyjnych rozwiązań. Dlatego też mam nadzieję, iż Konferencja ta będzie platformą wymiany poglądów i doświadczeń reprezentantów różnych jednostek naukowo-badawczych w Polsce oraz przedstawicieli praktyki gospodarczej. Jako jedna z nielicznych organizowanych w Polsce Konferencji jest ona skierowana przede wszystkich do młodych badaczy i naukowców, których wyniki prac po recenzji naukowej zostaną opublikowane w wydawnictwie konferencyjnym.

Serdecznie zapraszam!

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. nadzw.

Przewodniczący Rady Naukowej KMN 2019
Kierownik Katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych WZR UG

Katedra Inwestycji i Nieruchomości przyjmie na praktyki studenta Wydziału Zarządzania. »
Data publikacji: Czwartek, 08 listopada 2018 roku

Katedra Inwestycji i Nieruchomości przyjmie na praktyki

studenta Wydziału Zarządzania.

Student będzie mógł uczestniczyć w badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników Katedry. Czas odbywania praktyk będzie dostosowany do planu zajęć studenta.

Oczekujemy:

- znajomości podstaw obsługi MS Office,

- zaangażowania,

- biegłej znajomości języka angielskiego.

 Dodatkowe informacje i zgłoszenia proszę kierować do:

dr Anny Wojewnik-Filipkowskiej, na konsultacjach

oraz mailowo: anna.filipkowska@ug.edu.pl

31 października oraz 2 listopada Dniami Rektorskimi. 12 listopada dniem wolnym od zajęć i pracy. »
Data publikacji: Wtorek, 06 listopada 2018 roku

W porozumieniu z Parlamentem Studentów UG, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, prof. nadzw. ogłosił dzień 31 października 2018 roku Dniem Rektorskim.

Przypominamy także, iż zgodnie z organizacją roku akademickiego 2018/2019 dzień 2 listopada jest rówież Dniem Rektorskim.

12 listopada 2018 r. (poniedziałek) także będzie dniem wolnym. W tym dniu budynek WZR będzie zamknięty.

Prace dyplomowe studentów Wydziału Zarządzania wyróżnione w konkursach »
Data publikacji: Piątek, 09 listopada 2018 roku

Miło nam poinformować, iż dwoje studentów Wydziału Zarządzania otrzymało wyróżnienia w konkursach na najlepsze prace dyplomowe.

Praca licencjacka pana Bartosza Mieczkowskigo pt. ,,Geneza i charakterystyka produktów ubezpieczeniowo-inwestycyjnych na rynku polskim w kontekście ochrony konsumentów przed nadużyciami w zakresie ich konstrukcji oraz procesu dystrybucji", zgłoszona do konkursu o Nagrodę Rzecznika Finansowego otrzymała wyróżnienie w II edycji tego konkursu. Promotorem pracy jest pan dr Piotr Pisarewicz z katedry Bankowości i Finansów.

Praca licencjacka pani Iwony Magdziak pt. ,,Determinanty zastosowania Scrum jako zwinnej metodyki zarządzania projektami" otrzymała wyróżnienie w konkursie  Project Master 2018 organizowanym przez IPMA Polska. Promotorem pracy jest dr Joanna Sadkowska z katedry Ekonomiki Przedsiębiorstw. 

Serdecznie gratulujemy!

 

 

Erasmus+ - wymiana pracowników w roku akademickim 2018/2019 »
Data publikacji: Piątek, 09 listopada 2018 roku

   Erasmus+ - Teaching Staff Mobility 2018/2019

 

W roku akademickim 2018/19 kwalifikacja do Programu, która jest równoznaczna z przydzieleniem dofinasowania, będzie odbywać się zgodnie z kolejnością  osobistego składania WNIOSKU O DOFINANSOWANIE WYJAZDU DYDAKTYCZNEGO W RAMACH ERASMUS+ STA 2018/2019 przez poszczególnych kandydatów.

Wnioski będą przyjmowane do momentu  rozdysponowania wszystkich środków przeznaczonych na wyjazdy STA lub do dnia 31.03.2019, w zależności, który warunek  wystąpi pierwszy.

Oznacza to, że w roku akademickim 2018/19 nie prowadzimy rekturacji na Wydziale!

Miejsce docelowe:

Mobilność może być realizowana tylko w uczelni partnerskiej, z którą nasz wydział ma podpisaną umowę międzyinstytucjonalną ERASMUS+ 2018-2019, zawierającą moduł Staff Mobility for Teaching (STA). Wykaz aktualnych umów międzyinstytucjonalnych znajduje się w internecie:

http://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020  

Każdy nauczyciel akademicki zainteresowany wyjazdem indywidualni ustala z uczelnią partnerską termin swojej wizyty oraz program zajęć dydaktycznych.

Szczegółowe informacje są dostępne dla Państwa i wszystkich nauczycieli akademickich UG na stronie internetowej: https://ug.edu.pl/nauka_i_rozwoj/wspolpraca_miedzynarodowa/erasmus_2014-2020/wyjazdy_kadry_naukowo-dydaktycznej.

 

Jednostka do kontaktu:

UNIWERSYTET GDAŃSKI / UNIVERSITY OF GDANSK (PL GDANSK01)

Sekcja Wymiany Zagranicznej Studentów / Erasmus Exchange Office

ul. Bażyńskiego 8

PL - 80-309 GDAŃSK

Tel.: +48 58 523 31 22

E-mail: bwzs@ug.edu.pl

 

Koordynator Erasmus wyjazdów nauczycieli akademickich na WZR:

Dr Angelika Kędzierska - Szczepaniak
e-mail: a.szczepaniak@ug.edu.pl
pokój: 123

Dr Małgorzata Rymarzak na 4th Funding Forum w Barcelonie »
Data publikacji: Wtorek, 30 października 2018 roku

Z przyjemnością informujemy, iż w dniach 18-19 października br. dr Małgorzata Rymarzak (Katedra Inwestycji i Nieruchomości) reprezentowała Uniwersytet Gdański na 4th Funding Forum w Barcelonie organizowanym przez European University Association (EUA), gdzie wygłosiła prezentację pt. „Campus management challenges in Europe” przygotowaną we współpracy z profesor Alexandrą Den Heijer i Monique Arkesteijn z TU Delft (Holandia). 

Konferencja zgromadziła ponad 230 osób z 39 krajów, będących reprezentantami Unii Europejskiej, ministerstw z ponad 10 państw, władz uczelni (w tym m.in. 40 rektorów uniwersytetów z takich państw jak Austria, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Czechy, Francja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Łotwa, Macedonia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Szwecja, Turcja, Ukraina, Węgry, Wielka Brytania, Włochy).

 

Zarządzenie Rektora w sprawie zapobiegania w UG agresji i dyskryminacji w stosunku do cudzoziemców. »
Data publikacji: Poniedziałek, 15 października 2018 roku

Stypendyści, studenci, doktoranci i pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego, którzy są cudzoziemcami w przypadku zetknięcia się z objawami agresji lub dyskryminacji mogą zgłaszać się do Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytetu Gdańskiego:

e-mail:  ksb@ug.edu.pl ,

telefonicznie 58 523 31 30, 58 523 21 12,

osobiście Gdańsk ul. Bażyńskiego 8, Rektorat UG, pokój 215 i 216.

When confronted with aggression or discrimination, grant holders, students, doctoral students and employees of the University of Gdańsk who are foreign nationals may contact the University of Gdańsk Office of Security and Risk Management:

e-mail: ksb@ug.edu.pl ,

telephone number 58 523 31 30, 58 523 21 12,

personally Rectorate UG, Gdańsk str. Bażyńskiego 8, room's number 215 and 216.

Wydział Zarządzania w ,,PROgramie Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)" »
Data publikacji: Poniedziałek, 15 października 2018 roku

 

Wydział Zarządzania uczestniczy w Projekcie pt. „PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG)”  realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na podstawie umowy nr POWR.03.05.00-00-Z308/17-00, zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a Uniwersytetem Gdańskim w dniu 11.12.2017 roku. Projekt będzie realizowany w okresie 1.10.2018-30.09.2022.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją na temat Projektu.

 

Narodowy Bank Polski O/O w Gdańsku zaprasza absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego do udziału w kolejnej edycji - Programu „Staże Prezesa NBP” »
Data publikacji: Czwartek, 20 września 2018 roku

Narodowy Bank Polski O/O w Gdańsku zaprasza absolwentów Uniwersytetu Gdańskiego do udziału w kolejnej edycji - Programu „Staże Prezesa NBP”.

Wymagania wobec kandydata:

 • ukończenie studiów wyższych drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich (preferowane kierunki: ekonomia, finanse, bankowość, rachunkowość i pokrewne),
 • wysoka średnia ocen ze studiów,
 • biegłe posługiwanie się komputerem, w tym praktyczna znajomość pakietu Office,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • gotowość do pozyskiwania nowej wiedzy i kompetencji zawodowych,
 • otwartość na realizację zadań wymagających współpracy zespołowej.

Mile widziana będzie znajomość programów matematycznych i ekonometrycznych.

Osobom zakwalifikowanym do programu Narodowy Bank Polski w ramach stażu zaoferuje:

 • umowę o pracę na czas określony,
 • możliwość wszechstronnego rozwoju zawodowego w zakresie bankowości centralnej,
 • możliwość uczestniczenia w szkoleniach zawodowych,
 • konsultacje z ekspertami NBP,
 • świadczenia socjalne.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie do dnia 5 września 2018 r., za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego poniżej, następujących dokumentów w języku polskim:

http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/staze/2018/staze.html

 • CV i list motywacyjny,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z suplementem (w przypadku oczekiwania na wydanie ww. dokumentów akceptowane będzie przedstawienie odpowiednich zaświadczeń z uczelni),
 • jednostronicowy opis kluczowych tez zawartych w pracy magisterskiej.
Project Master - ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę licencjacką, magisterską, doktorską i podyplomową w dziedzinie zarządzania projektami »
Data publikacji: Wtorek, 18 września 2018 roku

Project Master to ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę licencjacką, magisterską, doktorską i podyplomową w dziedzinie zarządzania projektami.

Konkurs ma na celu stałe szerzenie idei zarządzania projektami, a także wyłonienie oraz nagrodzenie osób posiadających bogatą wiedzę w tej dziedzinie. Podzielony jest na cztery kategorie: prace licencjackie, prace magisterskie, prace doktorskie oraz prace podyplomowe. To doskonała okazja do promocji swoich badań i osiągnięć w zakresie tematyki zarządzania projektami.

Organizowany od 2002 roku, rokrocznie zyskuje coraz większą popularność. Jednym z głównych celów IPMA Polska jest szerzenie i promocja wiedzy na temat zarządzania projektami. Dlatego też pragniemy docenić wkład naukowy młodych osób w rozwój tej niezwykle interesującej dziedziny.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie Project Master 2018 wszystkich dyplomantów oraz doktorów, którzy w okresie od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. obronili swoją pracę dyplomową lub doktorską na jednej z polskich uczelni.  Praca musi dotyczyć dziedziny zarządzania projektami.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie organizatora konkursu.

Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Informatki Ekonomicznej »
Data publikacji: Czwartek, 20 września 2018 roku

Dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego

ogłasza konkurs na stanowisko

ASYSTENTA

w Katedrze Informatyki Ekonomicznej UG

 

Do  konkursu  mogą  przystąpić  osoby, które  spełniają  warunki  określone  w  ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 ze zmianami).

 

Kandydaci powinni złożyć podanie skierowane do Rektora Uniwersytetu Gdańskiego wraz z wymaganą dokumentacją:

- życiorysem,

- dyplomem ukończenia studiów II stopnia,

- dokumentami potwierdzającymi znajomość języków obcych,

- informacjami o ukończonych kursach, szkoleniach, zdobytych uprawnieniach, certyfikatach informatycznych itp.

 

Wymagania:

 1. Ukończone studia wyższe, na kierunku informatycznym.
 2. Znajomość języków programowania Java, JavaScript, PHP, C#, Python, Ruby.
 3. Umiejętność projektowania witryn w HTML5.
 4. Umiejętność projektowania aplikacji na platformę Android.
 5. Umiejętność przygotowania i prowadzenia zajęć w j. angielskim.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Katedry Informatyki Ekonomicznej w pok. C-31 (Centrum Dydaktyczno-Konferencyjne Wydziału Zarządzania UG, Sopot, ul. Piaskowa 9) do dnia 20.09.2018 r.

Obóz adaptacyjny dla pierwszaków »
Data publikacji: Wtorek, 04 września 2018 roku

Parlament Studentów Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza nowo przyjętych studentów na oficjalny obóz adaptacyjny Uniwersytetu Gdańskiego pod patronatem Jego Magnificencji Rektora profesora Jerzego Gwizdały i Prorektora ds. Studenckich profesora Arnolda Kłonczyńskiego, który odbędzie się w Borzechowie od 10 do 15 września 2018 r.

W programie:

 • spotkania z władzami Uniwersytetu Gdańskiego, przedstawicielami Samorządu Studentów UG, Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej, Akademickiego Związku Sportowego, studenckich kół naukowych, a także byłymi członkami Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • zawody sportowe oraz gry i zabawy grupowe, 
 • dyskoteki i karaoke, 
 • pokazy filmów, 
 • ogniska, 
 • paintball, 
 • koncert zespołu “KUŚKA BROTHERS”.

W obozie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie, które po raz pierwszy dostały się na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich na Uniwersytecie Gdańskim.

Opłata za uczestnictwo wynosi 490 zł.

Zapisy i informacje na stronie http://www.adapciak.ug.edu.pl/

Uniwersytet Gdański edukuje wspólnie z JLL oraz EURO STYL »
Data publikacji: Poniedziałek, 27 sierpnia 2018 roku

We współpracy z firmą

 

JLL

Eurostyl

 

oraz

 

 

Na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego rozpoczęła się rekrutacja na Studia Podyplomowe Zarządzanie Nieruchomościami i Projektami Deweloperskimi prowadzone we współpracy z firmą JLL oraz EURO STYL. Zajęcia rozpoczną się w październiku 2018 i potrwają rok.

Dr Małgorzata Rymarzak, Katedra Inwestycji i Nieruchomości informuje: „Naszym słuchaczom oferujemy program studiów odpowiadający współczesnym wymaganiom i potrzebom rynkowym. Zajęcia w formie wykładów akademickich, ćwiczeń oraz zajęć warsztatowych prowadzone są nie tylko przez uznanych w branży nieruchomości wykładowców akademickich, ale także doświadczonych ekspertów-praktyków z firm: JLL, EURO STYL oraz innych związanych z rynkiem nieruchomości”.

Tomasz Trzósło, Dyrektor Zarządzający JLL w Polsce, komentuje: „Bardzo cieszymy się, że po raz kolejny możemy współpracować z Uniwersytetem Gdańskim. Nasi eksperci chętnie dzielą się wiedzą oraz doświadczeniem, dzięki czemu studenci mają szansę poznać nie tylko teorię, ale również praktyczne tajniki branży nieruchomości. Jednym z naszych głównych celów jest przedstawienie najnowszych, światowych trendów oraz pokazanie specyfiki i dynamiki rynku. Jesteśmy przekonani, że te studia otwierają nowe perspektywy i dają szansę na ciekawy rozwój zawodowy. Dla JLL współpraca z Uniwersytetem to również okazja zaprezentowania się studentom kierunków nieruchomościowych i szansa na pozyskanie w przyszłości najlepszych kandydatów do pracy zarówno w trójmiejskim biurze, jak i naszej polskiej centrali w Warszawie”.

Magdalena Reńska, Dyrektor Zarządzająca EURO STYL z Grupy Kapitałowej DOM DEVELOPMENT dodaje: „Jako doświadczony deweloper na trójmiejskim rynku nieruchomości podejmujemy współpracę z Uniwersytetem Gdańskim by dzielić się naszą wiedzą ekspercką i praktycznymi umiejętnościami. To zaszczyt być partnerem doskonałych wykładowców akademickich z Katedry Inwestycji i Nieruchomości. Działalność uniwersytecka jest istotnym elementem strategii społecznej odpowiedzialności (CSR) naszej firmy. Mam głębokie przekonanie, ze studia podyplomowe: Zarządzanie nieruchomościami i projektami deweloperskimi to doskonały wybór dla tych, którzy planują dynamiczny rozwój zawodowy lub odważny zwrot w swojej karierze zawodowej”.

Uczelnia kieruje swoją ofertę do osób, które zainteresowane są zdobywaniem, bądź pogłębianiem interdyscyplinarnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności przydatnych w działalności zarządcy nieruchomości i dewelopera realizującego projekty zarówno komercyjne, infrastrukturalne, typu „land-development”, jak i mieszkaniowe.

Więcej informacji na stronie WWW studiów podyplomowych

III edycja ogólnopolskiego konkursu IKAR JAKOŚCI, dla autorów najlepszych prac dyplomowych z zakresu zarządzania »
Data publikacji: Czwartek, 12 lipca 2018 roku

IKAR JAKOŚCI to ogólnopolski konkurs na najlepszą pracę dyplomową ukierunkowaną na tematykę zarządzania. Konkurs realizowany jest na podstawie zgłoszeń przesłanych na adres ikar@jakoscroku.pl przez promotorów prac obronionych na państwowych i prywatnych uczelniach w Polsce.

IKAR JAKOŚCI to inicjatywa, która wyróżnia i docenia wkład młodych osób w tworzenie wartościowych rozwiązań z zakresu zarządzania.

Pomysłodawcą i organizatorem jest Fundacja Qualitas Europejskie Centrum Dobrych Praktyk Biznesowych z siedzibą w Katowicach. IKAR JAKOŚCI został objęty patronatem honorowym Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie organizatora

Pracownicy Wydziału Zarządzania na European Real Estate Society Annual Conference 2018 »
Data publikacji: Poniedziałek, 30 lipca 2018 roku

25. Doroczna Konferencja ERES 2018

W dniach 27-30 czerwca 2018 r. troje pracowników Wydziału Zarządzania UG brało udział w największej w Europie konferencji dotyczącej rynku nieruchomości European Real Estate Society Annual Conference 2018. Naukowcy i praktycy z całego świata zostali gościnie przyjęci przez Uniwersytet Reading w Wielkiej Brytanii.

Główne obrady odbywały się w Palmer Building na terenie kampusu Uniwersytetu Reading. W pierwszym dniu konferencji poprowadzono warsztaty dla doktorantów i równoległe sesje, podczas których młodzi adepci nauki prezentowali swoje dotychczasowe badania. Kolejne trzy dni konferencji przeznaczone były na wysłuchanie blisko 300 referatów (równolegle prowadzone sesje odbywały się w 11. salach). Tematyka referatów związana była z szeroko pojętym rynkiem nieruchomości, a mianowicie:

 • Coroprate Real Estate,
 • Valuation and Appraisal,
 • Real Estate Economics,
 • Real Estate Finance and Investment,
 • Housing
 • Sustainable Real Estate,
 • New Technology and New Data in Real Estate.

Ponadto tematem dyskusji była przyszłość edukacji w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu rynku nieruchomości w aspekcie zmieniających się technologii, możliwości prowadzenia analiz big data i bliskiej współpracy z biznesem.

Oprócz sesji równoległych wygłoszone zostały referaty przez dwóch głównych mówców. Pierwszy z nich, prof. David Harrison (University of Central Florida) wygłosił referat pt. „The Past, Present, and Future of Academic Real Estate Reseaech”, drugi - prof. Andrew Baum (University of Oxford), przedstawił referat pt. „Will real estate researchers be replaced by robots?”.

Wśród światowego grona badaczy i praktyków rynku nieruchomości z różnych stron świata (z Australii i Oceanii, Afryki, Azji, Ameryki Północnej, Ameryki Południowej oraz z wielu państw Europy), znalazło się też sześcioro przedstawicieli z polskich ośrodków uniwersyteckich, a mianowicie: z Uniwersytetu Łódzkiego: dr R. Wolski i dr K. Żelazowski, z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie: dr B. Marona oraz trzy osoby z Uniwersytetu Gdańskiego (Wydział Zarządzania): dr M. Rymarzak, mgr E. Nawrocka i dr K. Kowalke.

Kolejna doroczna 26. konferencja ERES odbędzie się we Francji w dniach 3-6 lipca 2019 r. w ośrodku akademickim ESSEC Business School w Cergy niedaleko Paryża. Za dwa lata z kolei uczestników 27. dorocznej konferencji ERES w dniach 30 czerwca - 4 lipca 2020 r. gościć będzie Tallinn University of Technology w Estonii.

 

Godziny otwarcia bufetu na WZR w okresie sesji oraz wakacji »
Data publikacji: Poniedziałek, 25 czerwca 2018 roku

W dniach od 18.06. do 22.06.2018 r. bufet będzie czynny w godzinach od 10.00 do 14.00.

Od dnia 25.06.2018 r. do połowy września bufet będzie nieczynny.

Sukcesy naszych studentek z KNR Audytor w ogólnopolskich konkursach z rachunkowości »
Data publikacji: Wtorek, 19 czerwca 2018 roku

W dniach 16-18 maja 2018 roku, 6 Członkiń Koła Naukowego Rachunkowości Audytor wzięło udział w VIII Ogólnopolskiej Konferencji "Rachunkowość Warta Poznania", organizowanej przez Studenckie Koło Naukowe Rachunkowości KONTO działające przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Studentki godnie reprezentowały nasz Wydział i wykazały się dużą wiedzą zdobywając wiele nagród: 

1) Marta Suszko i Julia Sienkiewicz zajęły I miejsce w konkursie Case Study firmy RSM Poland

2) W konkursie Case Study firmy PwC:

 • I miejsce zajęły Karolina Górska i Ola Osińska
 • II miejsce zajęły Gosia Kisiel i Patrycja Bukowska 
 • III miejsce zajęły Marta Suszko i Julia Sienkiewicz 

W rozwiązaniu tego testu Członkinie KNR Audytor były bezkonkurencyjne!

3)  Marta Suszko i Julia Sienkiewicz zajęły I miejsce w konkursie wiedzy o rachunkowości.

Podczas Wielkiego Finału pokonały studentów Uniwersytetu Szczecińskiego, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach!

 

Serdecznie gratulujemy!!!

Zbiórka książek "Daj książkom drugie życie!" organizowana przez KNR Audytor »
Data publikacji: Piątek, 22 czerwca 2018 roku

W dniach 6-23 czerwca na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie odbędzie się zbiórka książek organizowana przez Koło Naukowe Rachunkowości Audytor we współpracy ze Stowarzyszeniem Sztukater.

Przekazując przeczytaną książkę dzielisz się nie tylko przedmiotem materialnym, ale przede wszystkim dajesz szansę na rozwój i wiedzę oraz często jedną z niewielu rozrywek dla osób z maleńkich miejscowości, w których brakuje środków na zakup książek.

Jak możesz dołączyć?

Zbieramy książki nowe i stare w dobrym stanie, do poczytania dla dorosłego, dla dziecka, dla studenta i ucznia. Poza tym czasopisma tematyczne, komiksy oraz materiały na zajęcia (kartony, kredki, zeszyty, pisaki, papiery kolorowe itp.)

Miejsce zbiórki: szatnia WZR

Więcej informacji w wydarzeniu na FB:

https://www.facebook.com/events/172661313425294/

Zachęcamy do wzięcia udziału w zbiórce i wsparcia potrzebujących!

Studenci Wydziału Zarządzania zajęli 3 miejsce w konkursie Association for Information Systems Student Chapters w USA »
Data publikacji: Wtorek, 22 maja 2018 roku

W dniach 12-14.04.2018 r.  w USA (Dallas) odbył się finał konkursu Association for Information Systems Student Chapters. Do konkursu zwakwalifikowała się drużyna studentów z Wydziału Zarządzania UG (specjalność Aplikacje Informatyczne w Biznesie).

Trzyosobowy zespół studentów Wydziału Zarządzania w składzie: Krzysztof Orłowski, Adam Ostrowski i Paweł Stożyński, zajął  3 miejsce w kategorii Software Innovation Challenge, otrzymując pamiątkowy puchar.

Zespół opracował prototyp systemu pod nazwą "Intelligent baby monitor system" w oparciu o język Python, bibliotekę OpenCV i platformę Raspberry Pi 3. Rozwiązanie umożliwia zdalne monitorowanie dziecka i jego środowiska, poprzez kamerę i czujniki. Wysyła ono  powiadomienia i ostrzeżenia na wieloplatformową aplikację mobilną.

 

Serdecznie gratulujemy naszym studentom!

 

Sympozjum naukowe pt. „Stan i perspektywy ochrony zdrowia w Polsce” »
Data publikacji: Środa, 06 czerwca 2018 roku

Na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 18 maja 2018 r. odbyło się pierwsze sympozjum naukowe pt. „Stan i perspektywy ochrony zdrowia w Polsce”. Celem spotkania w szerokim gronie uniwersyteckich ekspertów i praktyków było sformułowanie wniosków pozwalających na ocenę funkcjonowania organizacji systemu ochrony zdrowia w Polsce. Gośćmi sympozjum i zorganizowanych w jego ramach paneli dyskusyjnych byli przedstawiciele administracji państwowej, jednostek samorządów terytorialnych, władz jednostek szpitalnych województwa pomorskiego oraz grono naukowców zajmujących się aspektami ochrony zdrowia.

Organizatorem sympozjum była Katedra Bankowości i Finansów Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Tematyka sympozjum dotyczyła aktualnych problemów ochrony zdrowia w Polsce i jest niezmiernie istotna z punktu widzenia rozwoju państwa oraz zrównoważonego rozwoju systemu ochrony zdrowia. Zaproszeniu goście – uniwersyteccy eksperci, praktycy, przedstawiciele administracji państwowej, samorządu, szpitali rozmawiali między innymi o zmianach wprowadzanych w systemie ochrony zdrowia województwa pomorskiego oraz planach dla pomorskiej służby zdrowia, zarządzaniu służbą zdrowia oraz jej finansowaniu czy aspektach sektora prywatnego i publicznego w ochronie zdrowia.

Sympozjum w założeniu organizatorów jest początkiem cyklicznych spotkań polskiego środowiska związanego z opieką zdrowia. Wydarzenie, które odbyło się 18 maja 2018 r., głównie z udziałem pomorskich przedstawicieli ochrony zdrowia, będzie kontynuowane jesienią 2018 roku na szerszą, ogólnopolską  skalę.

Sympozjum podzielone było na 3 panele:

PANEL ISystem ochrony zdrowia w Polsce – aktualny stan

 • Aktualny stan systemu ochrony zdrowia w Polsce – z uwzględnieniem wprowadzonych zmian dot. m.in. sieci szpitali, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a także przedstawienia wizji rozwoju systemy ochrony zdrowia w Polsce
 • Doświadczenia z realizacji/wprowadzania zmian w systemie ochrony zdrowia województwa pomorskiego oraz planów dla pomorskiej służby zdrowia.

PANEL IISystem ochrony zdrowia w Polsce – aspekt ekonomiczny

 • Czy można oddzielić sektor publiczny od prywatnego w ochronie zdrowia?
 • Oceny adekwatności podziału środków pieniężnych na finansowanie usług zdrowotnych opartego na algorytmie z punktu widzenia efektywności dysponowania funduszami przez Oddziały Wojewódzkie NFZ

PANEL IIISystem ochrony zdrowia w Polsce – aspekt organizacyjny

 • Mechanizmy koordynacji interwencji publicznej w obszarze zdrowia, stosowane w ramach polityki spójności w sektorze ochrony zdrowia w Polsce
 • Praktyki zarządzania w podmiotach sektora ochrony zdrowia

Patronat honorowy nad sympozjum objęli:

 • - p.o. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzej Jacyna
 • - Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk
 • - Rektor Uniwersytetu Gdańskiego prof. Jerzy Piotr Gwizdała

Rada Programowa Sympozjum

 • dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała, prof. nadzwyczajny, Rektor Uniwersytetu Gdańskiego, Kierownik Katedry Bankowości i Finansów, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Aldona Frączkiewicz-Wronka, Kierownik Katedry Zarządzania Publicznego i Nauk Społecznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. dr hab. Ewelina Nojszewska,  Katedra Ekonomii Stosowanej, Szkoła Główna Handlowa
 • prof. dr hab. Iga Rudawska,  Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstw, Kierownik Zakładu Ekonomiki Ochrony Zdrowia, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sebastian Susmarski, Katedra Bankowości i Finansów, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Jarosław Waśniewski, prof. nadzwyczajny, Instytut Organizacji i Zarządzania, Zakład Systemów Zarządzania, Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Anna Zamojska, prof. nadzwyczajny, Katedra Ekonometrii, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański
Staże i praktyki w STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi »
Data publikacji: Piątek, 18 maja 2018 roku

Konkurs na wspomnienia związane z Uniwersytetem Gdańskim, Wyższą Szkołą Pedagogiczną i Wyższą Szkołą Ekonomiczną »
Data publikacji: Wtorek, 22 maja 2018 roku

Portal Młodych Badaczy "Zatoka Nauki" ogłasza konkurs na wspomnienia związane z UG, WSP i WSE. Zapraszamy absolwentów, byłych i aktualnych pracowników do nadsyłania wspomnień oraz pamiątek związanych z pracą, studiami na Uniwersytecie Gdańskim i w jego poprzedniczkach. Wspomnienia, pamiątki (np. zdjęcia, gazetki, artykuły prasowe) uznane za najcenniejsze zostaną opublikowane w tomie, który ukaże się w jubileuszowym 2020 roku a ich autorzy otrzymają nagrody.

PODZIEL SIĘ Z NAMI SWOIMI WSPOMNIENIAMI

Organizatorzy szczególnie zainteresowani są:

 • wspomnieniami związanymi z życiem studenckim,
 • wydarzeniami kulturalnymi, naukowymi i rozrywkowymi,
 • wykładami i prowadzącymi je pracownikami,
 • działalnością w organizacjach studenckich i pracowniczych, kołach naukowych, związkach zawodowych. 

Nie jest to jednocześnie katalog zamknięty. Mile widziane będą materiały związane z innymi aspektami życia na UG. Wszystkie od 1945 roku do czasów współczesnych.

Najciekawsze wspomnienia zostaną opublikowane w tomie jubileuszowym, a ich autorzy otrzymaja nagrody.

NADSYŁANIE MATERIAŁÓW

Prosimy o nadsyłanie materiałów w formie elektronicznej (skany oraz pliki tekstowe) na adres zatokanauki@ug.edu.pl do końca grudnia 2018 roku lub papierowej na adres: Zatoka Nauki, Uniwersytet Gdański, ul Bażyńskiego 1a, p. 116, 80–309 Gdańsk.

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego pod nr 609 05 62 01. 

 

Gdynia Language Swap - Muzeum Emigracji w Gdyni zaprasza studentów na konwersacje językowe »
Data publikacji: Środa, 09 maja 2018 roku

Muzeum Emigracji w Gdyni serdecznie zaprasza studentów na Gdynia Language Swap - przestrzeń do spotkań, wymiany doświadczeń i nauki języka obcego zupełnie za darmo. Zapraszamy zarówno studentów obcojęzycznych, jak i osoby, które w zamian za konwersacje w wybranym języku, mogą pomóc w ćwiczeniu języka polskiego. Pierwsze spotkanie z cyku Gdynia Language Swap odbędzie się już 12 maja.

Więcej informacji (w języku polskim, angielskim, rosyjskim oraz ukraińskim) znajduje się w załącznikach, na stronie internetowej www.polska1.pl oraz wydarzeniu na portalu Facebook

XI edycja Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych »
Data publikacji: Poniedziałek, 14 maja 2018 roku

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w kolejnej edycji Konkursu o Nagrodę Prezesa NBP
za najlepszą pracę magisterską z zakresu nauk ekonomicznych.

Celem Konkursu jest zwiększenie zainteresowania studentów polskich uczelni tematyką makroekonomii i finansów,
w szczególności polityką pieniężną oraz rynkami finansowymi.

Do udziału w Konkursie zachęcamy autorów prac magisterskich obronionych na uczelniach na terenie Polski w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r.

Prace na Konkurs mogą być zgłaszane przez autorów, a także − za ich zgodą − przez uczelnie i promotorów.

Autorom najlepszych prac Kapituła przyznaje:

 • pierwszą nagrodę w wysokości 15 000 zł,
 • drugą nagrodę w wysokości 10 000 zł,
 • trzecią nagrodę w wysokości 7 000 zł,

oraz dwa wyróżnienia po 5000 zł.

Honorowy patronat nad konkursem sprawują: Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, dr Jarosław Gowin oraz Prezes Polskiej Akademii Nauk, prof. dr hab. Jerzy Duszyński.

Prace wraz z formularzami można nadsyłać do 15 czerwca 2018 r. na adres:

Narodowy Bank Polski
Departament Edukacji i Wydawnictw
ul. Świętokrzyska 11/21, 00-919 Warszawa

z dopiskiem Konkurs na pracę magisterską.

Szczegółowe informacje i dokumenty do pobrania

 

Program MOST – rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki 2018/2019 »
Data publikacji: Wtorek, 15 maja 2018 roku

 

MOST to Program Mobilności Studentów i Doktorantów, który od 1999 r. cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem studentów i doktorantów, umożliwiając studiowanie przez semestr lub cały rok akademicki na jednej z ponad trzydziestu polskich uczelni partnerskich.

Udział w Programie jest bezpłatny i niezależny od trybu studiów.

Film informacyjny o Programie MOST.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W REKRUTACJI

NA SEMESTR ZIMOWY I CAŁY ROK AKADEMICKI 2018/2019

Termin rekrutacji: od 15 kwietnia do 15 maja 2018 r.

W tym czasie na stronie internetowej programu aktywny jest link https://most.uka.uw.edu.pl/, umożliwiający:

 1. zapoznanie się z aktualną ofertą MOST-u oraz
 2. założenie konta w systemie IRK MOST, za pośrednictwem którego dokonuje się rejestracji i uzyskuje status osoby ubiegającej się o udział w Programie MOST.

Wszelkie szczegóły na temat Programu MOST dostępne są na stronie: www.most.amu.edu.pl oraz na stronie uniwersyteckiej dotyczącej Programu MOST http://ug.edu.pl/studenci/studia_i_i_ii_stopnia_oraz_jednolite_magisterskie/rozwoj_kariera/most.

Facebook https://www.facebook.com/programmost2000

Zachęcamy do zapoznania się z ideą programu, bowiem niemal 30 zrzeszonych w nim uczelni to czołówka polskiej edukacji publicznej – słowem, każdy z pewnością odnajdzie ofertę dla siebie. 

plakat

Odbyła się prelekcja pt.,,Równość w biznesie »
Data publikacji: Wtorek, 24 kwietnia 2018 roku

Prelekcje Równość W Biznesie zgromadziły wczoraj dużą publikę, dziękujemy wam za obecność!

Dziękujemy Lean In Poland za obecność i wsparcie merytoryczne, Largo Business Solutions za pomoc w organizacji oraz Radio UG MORS - Mega Otwarte Radio Studenckie za objęcie patronatem medialnym naszego wydarzenia.
Dziękujemy Angelika Lorek Photography za świetną fotorelację.

Do zobaczenia na kolejnych prelekcjach!

 

Akcja „Uraduj Groszem” »
Data publikacji: Wtorek, 17 kwietnia 2018 roku

Akcja „Uraduj Groszem” jest wspólną akcją studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Gdańskiego, mającą na celu pomoc najbardziej potrzebującym, pokrzywdzonym przez los, którzy z różnych względów potrzebują naszego wsparcia.

W tej edycji adresatami pomocy są osoby dotknięte FAS, czyli zespołem fizycznych i umysłowych zaburzeń spowodowanych działaniem alkoholu na płód w okresie prenatalnym. Wyżej wymienionym osobom pomoc zostanie udzielona przez wsparcie gdańskiej Fundacji Fascynacje. Celem akcji jest nie tylko pomoc osobom dotkniętym FAS, ale także działanie na rzecz uświadomienia społeczeństwu istnienia tego problemu oraz profilaktyka i promowanie trzeźwości w okresie ciąży.

Akcję będzie można wspomóc datkiem na wydziałach UG m.in. w następujących terminach:

 • 10-11 kwietnia 2018 r. – budynek Wydziału Zarządzania, ul. Armii Krajowej 101, Sopot
 • 16 kwietnia 2018 r. - budynek Neofilologii, ul. Wita Stwosza 51, Gdańsk
 • 18-19 kwietnia 2018 r. - budynek Wydziału Filologicznego i Historycznego, ul. Wita Stwosza 55, Gdańsk
 • 18 kwietnia 2018 r. - budynek Instytutu Oceanografii, al. Marszałka Piłsudskiego 46, Gdynia
 • 23-24 kwietnia 2018 r. - budynek Wydziału Nauk Społecznych, ul. Bażyńskiego 4, Gdańsk.

Akcja została objęta patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Gdańskiego Profesora Jerzego Gwizdały.

Więcej informacji na stronach www.uradujgroszem.pl oraz https://www.facebook.com/Uraduj-Groszem-437157756715997.

 

Spotkanie informacyjne na temat Akademii Liderów Rynku Kapitałowego »
Data publikacji: Środa, 18 kwietnia 2018 roku

Chcesz przyspieszyć rozwój swojej kariery?
Pragniesz zdobyć praktyczną wiedzę o funkcjonowaniu rynku kapitałowego?
Chcesz poszerzyć kontakty zawodowe?

Dołacz do Liderów Rynku Kapitałowego!

Akademia Liderów Rynku Kapitałowego to wyjątkowy, prestiżowy i jedyny taki program szkoleniowy w Polsce dający możliwość nauki od najlepszych praktyków świata finansów i jest przepustką do pracy w najlepszych firmach. To także wstęp do wyjątkowej społeczności "ALRK Alumni", która zrzesza ponad 300 absolwentów ALRK i daje im niepowtarzalną szansę na rozwój osobisty i zawodowy.

Rekrutacja do programu trwa do 22 kwietnia 2018!

Dla kogo jest to program:
Studenci od 3. roku studiów i absolwenci do 26. roku życia
Co? 2 tygodnie szkoleń oraz płatne wakacyjne staże w firmach Partnerskich
Gdzie? www.paga.org.pl/alrk
Kiedy? Szkoła Letnia: 02.07-06-13.07.2018,
staże: lato-jesień 2018

Udział w programie jest całkowicie bezpłatny.


SPOTKANIE INFORMACYJNE:

Przyjdź na spotkanie informacyjne i dowiedz się więcej o programie, Fundacji, programie ALRK, technicznych aspektach rekrutacji do Akademii a także wiele innych kwestii.

Kiedy? 19 kwietnia o godz. 11:30

Gdzie? Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, sala 310


Spotkanie poprowadzi Aluminka Akademii Liderów Rynku Kapitałowego

Zapraszamy!

Nabór na praktyki studenckie dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Zarządzanie oraz kierunku Informatyka i ekonometria. »
Data publikacji: Czwartek, 12 kwietnia 2018 roku

Prodziekan do spraw studenckich i współpracy z zagranicą Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
 
ogłasza nabór na praktyki studenckie dla studentów studiów stacjonarnych kierunku Zarządzanie oraz kierunku Informatyka i ekonometria.
 

Liczba miejsc: 1

 

Program praktyki odpowiada  wymaganiom praktyk obowiązkowych dla kierunku Zarządzanie oraz kierunku Informatyka i ekonometria.

 

Praktykanci będą uczestniczyć w projekcie przygotowania materiałów promocyjnych Wydziału, nawiązywaniu i rozszerzaniu współpracy z innymi uczelniami oraz pracodawcami, wykonywaniu bieżących prac biurowych dziekanatu Wydziału.

Od kandydatów oczekujemy:
- zaangażowania,
- kreatywności,
- umiejętności pracy w grupie,
- gotowości podejmowania nowych wyzwań.

Praktyka odbywać się będzie na Wydziale Zarządzania od 7.05.2018 r. w wyznaczonych dniach od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00, w czasie wolnym od zajęć. Łączny wymiar czasu praktyki – 120 godzin.

 

CV i podanie należy przesłać do dnia 25.04.2018 r.  mailowo na adres:

teresa.plenikowska-slusarz@ug.edu.pl

w tytule proszę podać „Aplikacja Praktyka WZR”.

 

Biblioteka UG zaprasza do testowania Serwisu ekonomicznego EMIS. »
Data publikacji: Piątek, 13 kwietnia 2018 roku

Biblioteka UG zaprasza do testowania Serwisu ekonomicznego EMIS.

Serwis ekonomiczny EMIS oferuje głębokie i wyczerpujące informacje z ponad 9,000 publikacji dotyczących rynków rozwijających się i obejmuje swoim zasięgiem ponad 120 krajów regionu Europy Centralnej i Wschodniej, Europy Południowo-Wschodniej, Azji, Ameryki Łacińskiej, Afryki, Bliskiego Wschodu.

Dla każdego kraju dostępnych jest do ponad kilkuset źródeł informacji w języku obowiązującym oraz w języku angielskim, zawierających wiadomości ekonomiczne, finansowe, polityczne, makroekonomiczne, wiadomości ze spółek, wiadomości sektorowe. Między innymi pełne teksty napływających w trybie ciągłym doniesień agencji informacyjnych, artykułów prasowych, sprawozdania finansowe spółek publicznych i niepublicznych, raporty branżowe, notowania giełdowe, statystyki, analizy dane makroekonomiczne uzyskiwane bezpośrednio z wiodących źródeł informacji krajowych i międzynarodowych.

Poprzez serwis możesz:

•            przejrzeć i przeszukać pełne teksty gazet codziennych, tygodników, miesięczników wraz z ich kilkunastoletnimi archiwami (np. Rzeczpospolitą wraz z rankingami, Dziennik Gazetę Prawną wraz z rankingami, Puls Biznesu, Parkiet, Gazeta.pl wraz z wydaniami lokalnymi, Newsweek, Wprost, Dziennik Bałtycki, Dziennik Łódzki, Dziennik Polski, Dziennik Zachodni, Gazetę Krakowską, Gazetę Wrocławską, Głos Wielkopolski, Kurier Lubelski).

•             przeglądać profile spółek wraz z ich danymi finansowymi, strukturą własnościową i spółkami zależnymi i powiązanymi (m.in. dostęp do informacji z Bisnode, InfoCredit, Monitora Polskiego B, Emitenta, Notorii, Informatora Upadłościowego, Analizy Online i wielu innych).

•            przeszukiwać magazyny, raporty branżowe i dane statystyczne dla ponad 100 sektorów w Polsce (np. EMIS Insight, GUS, Oxford Economics, OECD, BMI, PMR, Euromonitor, MarketLine, EIU, KPMG, ARE, BuddeComm, PKO BP, DI BRE, DTZ, IERiGŻ, Analizy BAS, Audytel, Chemia i Biznes, Computerworld, Poradnik Handlowca, Petroleum Economist, OPEC);

•            dane makroekonomiczne, informacje z rynków finansowych.

Baza jest dostępna w intranecie i zdalnie przez usługę VPN . Test potrwa do 30 kwietnia 2018roku.

Link do bazy:

https://www.emis.com/php/search/search

Spotkanie partnerów projektu Baltic Science Network na Wydziale Zarządzania »
Data publikacji: Czwartek, 12 kwietnia 2018 roku

Spotkanie partnerów projektu Baltic Science Network, odbędzie się 10 i 11 kwietnia 2018 r. w Sopocie na Wydziale Zarządzania. Spotkanie otwierał będzie Prorektor ds. Rozwoju i Współpracy z Gospodarką, prof. Krzysztof Bielawski. Dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak, Prodziekan ds. Studenckich i Współpracy z Zagranicą jest kierownikiem projektu ze strony UG.

Informacja o projekcie:

Uniwersytet Gdański jest partnerem w projekcie Baltic Science Network (BSR INTERREG 2014-2020). Członkowie konsorcjum opracowują rekomendacje i narzędzia dla ministerstw i innych instytucji odpowiedzialnych za naukę i badania w zakresie rozwoju polityki naukowej na poziomie makroregionalnym w obszarze Regionu Morza Bałtyckiego (RMB). Celem projektu jest podniesie poziomu doskonałości naukowej i innowacyjności w całym RMB. W ramach projektu przygotowywane są strategie i programy transgraniczne wpierające szkolnictwo wyższe, badania naukowe i innowacje. Działania koncentrują się na trzech głównych obszarach:

 1. wspólnych strategiach dotyczących konkretnych obszarów badawczych i poprawie wykorzystania istniejącej infrastruktury badawczej,
 2. wypracowaniu propozycji narzędzi mobilności,
 3. rekomendacjach dotyczących zwiększenia partycypacji państw o niższym wskaźniku innowacyjności w inicjatywach europejskich/ międzynarodowych.

Więcej o projekcie: http://www.baltic-science.org/

Członkowie projektu:

Project Partners & Associate Organisations

Denmark:
Danish Agency for Science and Higher Education

Estonia:
Ministry of Education and Research

Finland:
University of Turku
Åbo Akademi University (BUP)
Ministry of Education and Culture

Germany:
Free and Hanseatic City of Hamburg, Ministry of Science, Research and Equalities (BSN Lead Partner)
Free and Hanseatic City of Hamburg, Senate Chancellery
Ministry of Education, Science and Cultural Affaires, Land of Schleswig-Holstein
Ministry of Education, Science and Culture of the Land Mecklenburg-Vorpommern

Latvia:
Ministry of Education and Science

Lithuania:
Ministry of Education and Science
Research and Higher Education Monitoring and Analysis Centre (MOSTA)

Norway
The Royal Norwegian Ministry of Education and Research

Poland:
University of Gdansk
Ministry of Science and Higher Education

Russia:
St. Petersburg State University of Economics (UNECON)

Sweden:
Swedish Research Council

International:
Council of the Baltic Sea States (CBSS) (project partner for WP 2)
Baltic Sea Region University Network – BSRUN
BONUS
NordForsk
STRING – political cross border partnership between Hamburg, Schleswig-Holstein, Zealand, Copenhagen, Skåne (DE, DK, SE)

                             

Studenci wzięli udział w otwartym szkoleniu dotyczącym systemu antyplagiatowego w pracach dyplomowych »
Data publikacji: Środa, 04 kwietnia 2018 roku

Studenci Wydziału Zarządzania wzięli udział w otwartym szkoleniu dotyczącym systemu antyplagiatowego w pracach dyplomowych. Szkolenie odbyło się 26 marca w auli B-4 i cieszyło się bardzo wysoką frekwencją.

Celem szkolenia było zapoznanie studentów z procedurami dotyczącymi sprawdzania prac dyplomowych pod kątem dopuszczalnych i niedopuszczalnych zapożyczeń treści z dorobku innych autorów.

Wśród prelegentów znaleźli się:

 • Prodziekan ds. Jakości Kształcenia oraz Studiów Stacjonarnych, prof UG. dr hab. Krzysztof Najman,
 • Rzecznik dyscyplinarny ds. studentów i doktorantów UG, dr Paweł Petasz
 • osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie prac przez system „Antyplagiat” na Wydziale Zarządzania, mgr Krzysztof Kowalczyk

Dziękujemy za tak liczną obecność!

 

Raport pt. „Wpływ zmian technologicznych na pracowników sektora finansowego” »
Data publikacji: Środa, 04 kwietnia 2018 roku

Warszawski Instytut Bankowości wraz z Fundacją Krajowej Izby Rozliczeniowej na rzecz Rozwoju Cyfryzacji Cyberium, realizuje ogólnopolski program edukacyjny Bankowcy dla Edukacji poświęcony rozwojowi gospodarki elektronicznej i cyberbezpieczeństwu w ramach, którego prowadzony jest projekt „Otwarte usługi bankowe”.

Celem projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych i kształtowanie właściwych postaw oraz nawyków poszczególnych grup docelowych (dzieci, młodzieży, studentów, pracowników sektora bankowego oraz seniorów) wobec rozwoju gospodarki elektronicznej, elektronicznych usług finansowych oraz nowoczesnych i bezgotówkowych form płatności. Projekt został przygotowany tak aby odpowiadać na bieżące potrzeby i oczekiwania kolejnych pokoleń Polaków związane z dynamicznym rozwojem technologicznym oraz zapotrzebowaniem rynku na bardziej świadomych i wykwalifikowanych pracowników sektora finansowego.

W związku z powyższym w ramach projektu przygotowaliśmy opracowany przez zespół specjalistów raport pt. „Wpływ zmian technologicznych na pracowników sektora finansowego”, który przekazujemy w Państwa ręce. Raport, który Państwu prezentujemy, jest rezultatem gruntownego przeglądu literatury przedmiotu w temacie kompetencji cyfrowych pracowników sektora bankowego. Raport stanowi opis aktualnych trendów i analiz,  które wskazują, że sektor bankowy jest jednym z najbardziej podatnych na zmiany pod wpływem automatyzacji i digitalizacji. Oznacza to, że bez szybkiego i elastycznego dostosowania struktury organizacyjnej, w której kluczową rolę będą odgrywali pracownicy o zaawansowanych kompetencjach cyfrowych, rozumiejący potrzeby cyfrowego konsumenta, tradycyjne instytucje bankowe czeka poważny kryzys.

W pierwszej części raportu zarysowujemy przyczyny zmieniającego się charakteru pracy bankowca: zmiany technologiczne oraz otoczenia konkurencyjnego banków a także ewolucję oczekiwań i potrzeb ucyfrowionych klientów indywidualnych i korporacyjnych. Dalej przedstawiamy kierunki zmiany wewnętrznej struktury banku w odpowiedzi na te nowe wyzwania, kreślimy profil kluczowych kompetencji cyfrowego bankowca i uwydatniamy problem luki kompetencyjnej w sektorze bankowym. Raport kończą rekomendacje wskazujące kierunki wspierania cyfryzacji pracowników sektora finansowego.

Żywimy nadzieję, że lektura przekazanego Państwu raportu będzie przyczynkiem do szerszej dyskusji i działań mających na celu dostosowywanie kompetencji cyfrowych aktualnych i przyszłych pracowników sektora finansowego do przemian technologicznych i zdigitalizowanej rzeczywistości.

 

Marcin Wąsik-Wiszniewski

Regionalny Dyrektor Programów Edukacji Ekonomicznej

 

Strona www dotycząca raportu, na której można pobrać raport:

http://www.delab.uw.edu.pl/pl/cyfrowa-transformacja-w-bankach/

 

Studencie - poznaj swoje prawa. Ogólnopolska kampania społeczna »
Data publikacji: Piątek, 06 kwietnia 2018 roku

Parlament Studentów Uniwersytetu Gdańskiego wraz z Biurem Rzecznika Praw Studenta przy Parlamencie Studentów UG, Portalem Zatoka Nauki, Radami Samorządów Wydziałów Filologicznego, Historycznego, Nauk Społecznych, Oceanografii i Geografii, Prawa i Administracji oraz Zarządzania współorganizuje kampanię społeczną dotyczącą praw studenckich. W ramach kampanii studenci UG od 21 do 28 marca 2018 r. mogą wypełnić ankietę dotyczącą praw studenta.

Stoiska na których będą dostępne ankiety w wersji papierowej będzie można znaleźć w:

 • hallu Wydziału Nauk Społecznych przy ul. Bażyńskiego 4 w Gdańsku 21 marca w godzinach 9:00 – 13:00,
 • na Wydziale Prawa i Administracji przy ul. Bażyńskiego 6 w Gdańsku 22 marca w godzinach 9:00 - 15:00 w sali cichej nauki na parterze wydziału. Ponadto do 26 marca będą one rozłożone w okolicach szatni. Zachęcamy do ich wypełniania i wrzucania do samorządowej skrzynki kontaktowej na drzwiach pokoju 1064, 
 • w punkcie xero w budynku Wydziału Zarządzania przy ul. Armii Krajowej 101 w Sopocie od 22 do 28 marca w godzinach otwarcia punktu,
 • w punkcie xero w budynku Biblioteki Ekonomicznej UG przy ul. Armii Krajowej 110 w Sopocie od 22 do 28 marca w godzinach otwarcia punktu,
 • w hallu budynku Neofilologii przy ul. Wita Stwosza 51 w Gdańsku 23 marca w godzinach 9:30-11:15,
 • w Domu Studenckim nr 3 Uniwersytetu Gdańskiego przy ul Polanki 65 w Gdańsku 23 i 24 marca w godzinach 17:00 – 18:00,
 • w budynku Wydziału Zarządzania przy ul. Armii Krajowej 101 w Sopocie w sali B-4 w trakcie szkolenia informacyjnego z programu Antyplagiat 26 marca w godzinach 15:15 – 17:00 oraz 27 marca hallu budynku w godzinach 10:00 – 13:00,
 • w biurze Parlamentu Studentów UG w budynku przy ul. Wita Stwosza 58 w Gdańsku w pokoju 107 od 26 do 28 marca w godzinach 9:00 – 11:00,
 • w hallu budynku Wydziału Historycznego przy ul. Wita Stwosza 55 w Gdańsku 27 marca w godzinach 12:00 – 14:45.

Ankietę w wersji elektronicznej i inne informacje dotyczące akcji można znaleźć na stronie www.prawastudenta.edu.pl.

Jeśli uważacie że wasze prawa jako studentów UG zostały złamane, bądź zetknęliście się z łamaniem praw innych studentów możecie zwrócić się do biura Rzecznika Praw Studenta działającego przy Parlamencie Studentów UG poprzez maila rzecznikprawstudenta.ug@gmail.com .

Wykład ogólnouczelniany ,,Rynki kapitałowe »
Data publikacji: Wtorek, 20 marca 2018 roku

Informujemy, że w związku z dniami otwartymi na Wydziale Zarzązania 19.03.2018 r., wykład ogólnouczelniany ,,Rynki kapitałowe" nie odbędzie się.

Wykład otwarty pt. ,,Katalog ubezpieczeń koniecznych dla studenta" - relacja »
Data publikacji: Środa, 28 marca 2018 roku

W dniu 13 marca 2018 roku odbył się wykład otwarty nt. Katalogu ubezpieczeń koniecznych dla studenta, który poprowadzili eksperci z STBU Brokerzy Ubezpieczeniowi : Pan Paweł Przybył -  Dyrektor Pionu Ubezpieczeń oraz Pani Karolina Pertkiewicz – Kierownik Zespołu Brokerskiego. W trakcie spotkania omówiono m.in. ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia za granicą, odpowiedzialności cywilnej najemcy mieszkania i w życiu prywatnym, ubezpieczenia roweru czy sprzętu elektronicznego. W wykładzie wzięło udział ponad 150 studentów Wydziału Zarządzania z rożnych lat i kierunku studiów. Organizatorem wykładu była dr Kamila Bielawska z Katedry Finansów i Ryzyka Finansowego.

Kolejne spotkania poświęcone problematyce ubezpieczeniowej wkrótce!

Finał konkursu „Staże Brukselskie” 2017/2018 – do Brukseli jedzie student Wydziału Zarządzania Krzysztof Orłowski »
Data publikacji: Czwartek, 15 marca 2018 roku

1 marca 2018 r. w Rektoracie Uniwersytetu Gdańskiego odbył się końcowy etap rekrutacji w konkursie na „STAŻE BRUKSELSKIE” 2017/2018.

Konkurs organizowany przez Uniwersytet Gdański i Biuro Jarosława Wałęsy Posła do Parlamentu Europejskiego, był skierowany do studentów z Wydziałów:

 • Ekonomicznego,
 • Nauk Społecznych,
 • Oceanografii i Geografii,
 • Prawa i Administracji,
 • Zarządzania.

W końcowej rekrutacji wzięli udział:

 • Małgorzata Jędrzejewska, studentka Wydziału Ekonomicznego,
 • Mateusz Wojciechowski, student  Wydziału Zarządzania,
 • Krzysztof Orłowski, student Wydziału Zarządzania.

O wygranej zadecydowała wysoka średnia ocen, dobra znajomość języka angielskiego oraz wiedza ogólna na tematy poruszane podczas rozmowy z Komisją Rekrutacyjną.

Laureatem konkursu został Krzysztof Orłowski, student Wydziału Zarządzania ze specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie, który odbędzie staż w Biurze Jarosława Wałęsy w Brukseli od 1 kwietnia do 30 czerwca 2018 roku.

Komisja Rekrutacyjna wskazała także osobę, która znalazła się na liście rezerwowej i przystąpi do stażu w przypadku rezygnacji laureata. Osobą na liście rezerwowej jest Mateusz Wojciechowski – student Wydziału Zarządzania.

Serdecznie gratulujemy!

Dołącz do grupy ACCA na FB! »
Data publikacji: Czwartek, 15 marca 2018 roku

 

Zaczął się kolejny semestr, który przybliża Was coraz bardziej

do ważnych zawodowych decyzji!

 

Co wybierzecie?

Pracę w międzynarodowej firmie czy pomysłowy start-up?

Wesprzemy każdą Waszą drogę!

 

Chcecie dowiedzieć się jak zostać ekspertami ds. nowoczesnego zarządzania i finansów, przed którymi otworzą się każde drzwi?

Dołączcie do grupy na facebooku @ACCA WZ UG https://www.facebook.com/groups/accawzug/ i bądźcie na bieżąco!

Młody Lean Lider – rozgrywki półfinałowe konkursu 2017/2018 na UG! »
Data publikacji: Wtorek, 13 marca 2018 roku

Młody Lean Lider – rozgrywki półfinałowe konkursu 2017/2018 na UG!

5 marca 2018 r. na Uniwersytecie Gdańskim odbyły się ogólnopolskie półfinały programu edukacyjnego „Młody Lean Lider”. W gościnnych progach Wydziału Ekonomicznego oraz Wydziału Zarządzania spotkali się uczestnicy z całej Polski. Zarówno oni, jaki i organizatorzy, przebyli często setki kilometrów, by uczestniczyć w tym jedynym w swoim rodzaju wydarzeniu.

Program „Młody Lean Lider” łączy młodzież szkolną i jej nauczycieli, studentów i wykładowców oraz przedstawicieli nowoczesnego biznesu, w unikatowej formule rywalizacji opartej na gamifikacji (gra symulacyjna). Uczestnicy programu mierzą się w trzech etapach: budowaniu postaw, zdobywaniu wiedzy oraz praktycznym wykorzystaniu obu. Korzystają z wiedzy ekspertów wspierających ten program. A są to specjaliści i praktycy filozofii Lean, którzy na co dzień wdrażają ją w polskich przedsiębiorstwach, gdzie edukują zarówno kadrę zarządzającą, jak i szeregowych pracowników.

W dniu wydarzenia, do Gdańska przyjechało ponad 200 uczniów szkół podstawowych, zawodowych, gimnazjów, techników oraz liceów. Towarzyszyło im ponad 20 nauczycieli tychże jednostek oświatowych. Ze strony uczelni zaangażowani byli wykładowcy oraz kilkudziesięciu studentów. Rolę jurorów w konkursie pełnili przedstawiciele firm z całej Polski. W sumie blisko 300 osób emocjonowało się toczącą się tego dnia rozgrywką.

Młodzież podzielona na 20 zespołów uczestniczyła w symulacji międzynarodowego przedsiębiorstwa (osobne dla każdego zespołu), którego procesy zostały wiernie odzwierciedlone w przebiegu rozgrywki: relacje klient – dostawca, przebieg zamówień oraz zleceń produkcyjnych, proces produkcji, kontrola dostaw w magazynach, fakturowanie, księgowość klienta oraz płatności bankowe. A wszystko to rozrzucone na kilku kontynentach. Uczestnicy realizowali procesy przedsiębiorstwa oraz rozliczali je (w kilku walutach) według poniesionych kosztów oraz uzyskanych przychodów. Jak w prawdziwym przedsiębiorstwie liczył się ostateczny wynik finansowy oraz postawy członków zespołu oceniane przez szesnastu Jurorów. Gra toczyła się w kilku rundach (z limitem czasu, który wywoływał dodatkową presję!), pomiędzy którymi uczestnicy mieli możliwość wprowadzania usprawnień.

W czasie rozgrywek, które zaangażowały uczniów, nauczyciele w osobnej sali uczestniczyli w warsztatach rozwiązywania problemów. Poznali w ich trakcie metody oraz narzędzia stosowane w nowoczesnych przedsiębiorstwach. Z tym, że zostały one wykorzystane do analizy przyczynowo-skutkowej problemów żywcem wziętych z życia codziennego jednostek oświatowych, które reprezentowali (elementem przygotowania do warsztatów była ankieta, która zebrała od nauczycieli materiał do pracy z ekspertami). Jakież było zaskoczenie wielu z nich, kiedy metodami biznesowymi dochodzili do rozwiązań problemów, które z ich dotychczasowej perspektywy wydawały się być nie do rozstrzygnięcia

Wartym podkreślenia jest fakt, że całe przedsięwzięcie organizowane jest na zasadach wolontariatu. Organizatorzy, jurorzy, wykładowcy i studenci, a także sami uczniowie i nauczyciele na swój koszt organizują zajęcia, materiały, a także podróże i pobyt na miejscu rozgrywek.

Marcowe półfinały wyłoniły 10 zespołów, którzy przez najbliższe 2 miesiące odbędą szkolenia z zarządzania projektami. Następnie zajmą się rozwiązywaniem realnych problemów w 10 firmach rozrzuconych po całym kraju. Staną oko w oko z prawdziwymi procesami, będą je analizować, zaproponują rozwiązania, a ich wyniki przedstawią na finałach, które odbędą się w ostatnich dniach maja.

Organizatorzy składają szczególne wyrazy podziękowania władzom Uniwersytetu Gdańskiego za umożliwienie przeprowadzenia ogólnopolskich półfinałów na terenie uczelni. A w szczególności przedstawicielom Uniwersytetu, którzy zaszczycili nas swoją obecnością: dr Magdalenie Markiewicz, prodziekanowi ds. rozwoju i współpracy z biznesem Wydziału Ekonomicznego oraz prof. UG, dr. hab. Krzysztofowi Najmanowi, prodziekanowi ds. studiów stacjonarnych i jakości kształcenia Wydziału Zarządzania.

Więcej szczegółów na temat tego programu edukacyjnego „Młody Lean Lider” można znaleźć na stronie organizatora, którym jest LEAN EDUCATION: www.leaneducation.pl oraz na Facebook’u www.facebook.com/leaneducation/.

Bezpłatne warsztaty językowe i komputerowe oraz dofinansowanie do studiów podyplomowych na UG dla pracowników przedsiębiorstw w woj. Pomorskim »
Data publikacji: Czwartek, 08 marca 2018 roku

Projekt Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, przygotowany z Wydziałem Zarządzania UG, pt. Stań się konkurencyjny z UG - podnosimy kwalifikacje w małych i średnich przedsiębiorstwach otrzymał dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. W ramach projektu odbędą się bezpłatne warsztaty językowe oraz komputerowe. Można także skorzystać z dofinansowania do studiów podyplomowych w zakresie prawa spółek, prawa własności intelektualnej, o tematyce finansowo - podatkowej lub związanych z zarządzaniem projektami IT. Oferta jest przeznaczona dla osób zatrudnionych w mikro, małych lub średnich przedsiębiorstwach, przedsiębiorstwach ekonomii społecznej i przedsiębiorstwach społecznych  mieszkające lub pracujące na terenie województwa pomorskiego.

Informacja od organizatorów:

 

BEZPŁATNE WARSZTATY JĘZYKOWE I KOMPUTEROWE, 

DOFINANSOWANIE DO STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

 

Stań się konkurencyjny z UG - podnosimy kwalifikacje

w małych i średnich przedsiębiorstwach”

 

Informujemy, że projekt Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego przygotowany wspólnie z Wydziałem Zarządzania UG, pt. „Stań się konkurencyjny z UG - podnosimy kwalifikacje w małych i średnich przedsiębiorstwach” został wybrany do dofinansowania  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 776 mieszkańców województwa pomorskiego, pracowników MŚP, osób w wieku aktywności zawodowej, poprzez realizację studiów podyplomowych oraz szkoleń. Uczestnicy projektu, w zależności od potrzeb oraz poziomu wykształcenia, mogą  wybrać jedną z form wsparcia:

studia podyplomowe:

z zakresu prawa spółek, prawa własności intelektualnej, o tematyce finansowo - podatkowej lub związane z zarządzaniem projektami IT,

szkolenia:

Uczestnikami projektu mogą być osoby zatrudnione w mikro, małych lub średnich przedsiębiorstwach, przedsiębiorstwach ekonomii społecznej i przedsiębiorstwach społecznych  mieszkające lub pracujące na terenie województwa pomorskiego. Zajęcia do wyboru: w weekendy lub  popołudniami w dni robocze.

Więcej informacji na stronie:

 https://prawo.ug.edu.pl/oferta_wpia/projekt_stan_konkurencyjny_z_ug

Osoby zainteresowane szkoleniami prosimy o składanie dokumentów rekrutacyjnych osobiście lub pocztą (podpisane oryginały) w Biurze Projektu, pok. 2081.
 

Koordynator projektu ds. realizacji – mgr inż. Jolanta Mrozek 

kontakt: jolanta.mrozek@prawo.ug.edu.pl, +48 58 523 29 34

Rekrutacja kandydatów na studia podyplomowe i szkolenia odbywa się w trybie ciągłym.

Targi Pracy Wakacyjnej w USA dla studentów - Summer Work and Travel »
Data publikacji: Środa, 07 marca 2018 roku

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie oraz Camp Counselors USA-Polska zapraszają do udziału w Targach Pracy Wakacyjnej dla studentów SUMMER WORK AND TRAVEL. 19 pracodawców zatrudni 211 studentów polskich uczelni wyższych. Targi odbędą się w sobotę, 10 marca 2018 roku.

Strona internetowa Targów: http://bit.ly/TargiPracyUSA

 

Trzy powody dlaczego Targi to najlepsza droga do wakacji w USA?

- w jedny miejscu 211 studentów z 93 polskich uczelni wyższych

19 pracodawców do wyboru, 29 rodzajów stanowisk pracy

- rozmowy kwalifikacyjne z Amerykanami i decyzja na miejscu

 

Jak zaaplikować na Targi Pracy Wakacyjnej w USA?

- zarejestrować się na https://footprints.ccusa.com

- wybrać program Work Experience Summer 2018

- wskazać opcję Job Fair - Targi Pracy

Następnie studenccy ambasadorzy regionalni kontaktują się bezpośrednio z kandydatami oraz koordynują rekrutacje.

Targi Pracy Wakacyjnej SUMMER WORK AND TRAVEL dla studentów odbywają się w Polsce od 22 lat. W tym roku 19 pracodawców przyjedzie aby zatrudnić 211 osób. Praca wakacyjna nie koliduje z zajęciami, oraz często zastępuje praktyki. Od 1986 roku wakacje w USA spędziło blisko 28 tysięcy osób z Polski, poznając kulturę oraz zdobywając prawdziwe doświadczenie zawodowe w międzynarodowym środowisku.

 

Więcej informacji udziela koordynator regionalny:

Marek Witkowski

marekw@ccusa.com.pl

506 761 744

Dni Kariery® 2018 »
Data publikacji: Poniedziałek, 05 marca 2018 roku

                                

 

 

Daj szansę swojej karierze!

 

6 marca 2018 na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się kolejna edycja Dni Kariery® - studenckich targów pracy, praktyk i staży, organizowa-nych od ponad 20 lat przez AIESEC, największą międzynarodową organizację prowa-dzoną przez młodych ludzi.

Oprócz wioski targowej, na której kilkadziesiąt firm przedstawi uczestnikom perspektywy za-trudnienia, zorganizowana będzie również Strefa Doradztwa Zawodowego. Jest to prze-strzeń, gdzie studenci i absolwenci mogą skonsultować swoje CV, sprawdzić swój poziom języka obcego lub porozmawiać z ekspertami, którzy pomogą uczestnikom zaplanować ich przyszłą karierę zawodową.

W czasie targów będzie można też skorzystać ze strefy ChillOut, gdzie w spokojnej atmos-ferze będzie można zapoznać się z ofertami pracy obecnymi na Job Wall’u, informatorze tar-gowym lub po prostu odpocząć korzystając z przygotowanych przez firmy atrakcji. Organiza-torzy przewidują też wiele konkursów z wartościowymi nagrodami.

 

Dni Kariery® są tworzone przez studentów dla studentów i absolwentów. Oferta firm jest zróżnicowana, aby uczestnicy mogli znaleźć swoją wymarzoną pracę lub łatwo zoriento-wać się, czego obecnie wymaga się na rynku pracy. Przyczyniają się tym do osiągania ósmego Celu Zrównoważonego Rozwoju, określonego przez ONZ - Wzrost gospodarczy i godna praca.

Dowiedz się więcej o Celach Zrównoważonego Rozwoju: http://www.un.org.pl/

Zarejestruj się na Dni Kariery: http://dnikariery.pl/

 

 

 

 

Wyróżnienie pracy licencjackiej studenta AiB »
Data publikacji: Wtorek, 06 marca 2018 roku

Miło nam poinformować, iż Kapituła XIV Konkursu Prac Licencjackich im. prof. Witolda Andruszkiewicza zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Oddział w Gdańsku - przyznała wyróżnienie pracy licencjackiej Wojciecha Anulewicza zatytułowanej „Technologie IT w kreowaniu portfolio  dla artystów”. Wojciech Anulewicz jest studentem specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie. Promotorką pracy jest dr Danuta Gaik-Pokojska z Katedry Informatyki Ekonomicznej.

Więcej informacji na stronie:

http://www.gdansk.pte.pl/aktualnosci/wyniki-konkursu-prac-magisterskich-i-licencjackich

Cykl „Oblicza Człowieka w Filmie” na Wydziale Filologicznym UG - przedmiot ogólnouczelniany »
Data publikacji: Poniedziałek, 26 lutego 2018 roku

Edukacja oparta na filmach dokumentalnych i fabularnych

W roku akademickim 2017/2018, w semestrze letnim, na Wydziale Filologicznym kontynuujemy – w kolejnej odsłonie programowej - otwarty dla studentów wszystkich kierunków (ZALICZANIE: PRZEDMIOT OGÓLNOUCZELNIANY, DODATKOWY, WYDZIAŁOWY I FAKULTATYWNY - 2 - 4 PUNKTY ECTS w zależności od kierunku) w tym również doktorantów (WYKŁAD MONOGRAFICZNY) oraz WOLNYCH SŁUCHACZY spoza Uniwersytetu Gdańskiego nowatorski przedmiot filmoznawczy: Oblicza człowieka w filmie.

W semestrze letnim na program zajęć (projekcji i dyskusji) składać się będą wybitnie, nagradzana na światowych festiwalach, filmy dokumentalne oraz fabularne, których bohaterami są ludzie mierzący się z problemami przemocy, technologii, ekologii, ekonomii, polityki, choroby, rodziny, miłości czy wolności. Celem cyklu jest wyjście poza abstrakcyjne teoretyczne rozważania i ukazanie konkretnych miejsc i osób, których problemy bezpośrednio dotykają, a dopiero wówczas stosowanie do nich analizy teorii i modeli. W programie znalazły się filmy o tematyce obejmującej jak najwięcej kontekstów związanych z człowieczeństwem, dotykają problemów jednostki i społeczności w wielu zakątkach globu.

Podczas zajęć realizowanych w ramach projektu Akademia Dokumentalna. Oblicza człowieka w filmie przewidziane są spotkania z wieloma ciekawymi twórcami filmowymi oraz specjalistami poruszanej w filmie tematyki. Zajęcia poprowadzi wykładowca i praktyk, filmoznawca Marcin Borchardt, reżyser m.in. filmu „BEKSIŃSCY. Album wideofoniczny”. Trzygodzinne zajęcia połączone z projekcją filmu będą odbywać we wtorki w auli 1.43 o godz. 16.45.

Celem cyklu Oblicza człowieka jest rozbudzenie i ukierunkowanie zainteresowania filmami dokumentalnymi, a przede wszystkim udostępnienie studentom odpowiednich narzędzi do ich krytycznej analizy i świadomego wykorzystywania w pracy naukowej i zawodowej. Studenci różnych kierunków mają również szanse na poszerzenie horyzontów o tematy niezwiązane z ich studiami, co jest bardzo ważne w dzisiejszej dobie specjalizacji, która wyraźnie ogranicza wszechstronny rozwój osobisty.

Program został oparty na filmach dokumentalnych i wybitnych, nagradzanych w świecie filmach fabularnych, dzięki czemu wyróżnia się spośród innych programów edukacji filmowej. Z bogatego repertuaru festiwalu MILLENNIUM DOCS AGAINST GAVITY FF, jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie, który od roku 2016 odbywa się również w Trójmieście, wybrane zostały filmy, które stanowią najlepsze uzupełnienie wiedzy o szeroko pojętej współczesności. Filmy fabularne zaś to wybitne poruszające dzieła, triumfujące na najważniejszych światowych festiwalach filmowych w Cannes, Wenecji, Berlinie, Locarno, Amsterdamie, Sundance FF, często nominowane czy nagrodzone Oscarem czy Europejką Nagrodą Filmową.

Studenci będą mogli zapisać się na zajęcia w Portalu Studenta - od 2 lutego w ramach przedmiotu ogólnouczelnianego i od 12 lutego - zapisy wydziałowe - lub u Przemysława Rydzewskiego pod adresem e-mail: przemek@againstgravity.pl. Należy podać imię, nazwisko, a w tytule Akademia Dokumentalna UG. Karnet na projekcje filmowe kosztuje 150 zł za semestr. (Studenci Wydziału Filologicznego i Neofilologicznego - 120 zł.) O KOLEJNOŚCI ZAPISÓW DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZREALIZOWANYCH WPŁAT. Zajęcia rozpoczynają się 20 lutego 2018 r. Wszelkie szczegóły na http://akademiadokumentalna.pl/szkoly-wyzsze/ug-letni/

Najbliże posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego 22.02.2018 r. »
Data publikacji: Czwartek, 22 lutego 2018 roku

Najbliższe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się 22.02.2018 roku. Na stronie internetowej:

http://ug.edu.pl/uniwersytet/wladze/senat_uniwersytetu_gdanskiego/posiedzenia_senatu

dostępny jest planowany porządek obrad, zatwierdzone protokoły z posiedzeń oraz pozostałe informacje dotyczące funkcjonowania Senatu.

Absolwencka Debata Dyplomatyczna na UG »
Data publikacji: Czwartek, 22 lutego 2018 roku

 

 

Stowarzyszenie Absolwentów WSHM, WSE i Wydziałów Ekonomicznych UG zaprasza na Absolwencką Debatę Dyplomatyczną, pt. Oblicza dyplomacji – ambasador jako polskie okno na świat, konsul honorowy, czyli zagraniczne spojrzenie na Polskę. Debata odbędzie się na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie przy ul. Armii Krajowej 119-121, 21 lutego o godzinie 13.30 w auli B.

Zaproszenie do udziału w debacie przyjęli: Stanisław Ciosek - ambasador w ZSRR i Rosji w latach 1989–1996, Jan Głuchowski - ambasador RP w Bangladeszu w 1991 r., Stefan Radomski – ambasador RP w Turkmenistanie w latach 2010-2012, radca handlowy w Biurze Radcy Handlowego w Konsulacie Generalnym w Sydney w latach 1991-1996, zastępca kierownika placówki w Stałym Przedstawicielstwie RP przy ONZ w Wiedniu w latach 2004-2007, Maciej Mariusz Dobrzyniecki - konsul honorowy Królestwa Hiszpanii w Gdańsku, , Stanisław Laskowski – honorowy konsul generalny Islandii w Gdańsku, Marek Pietrzak - konsul honorowy Węgier w Bydgoszczy.

Patronat nad debatą objął Uniwersytet Gdański i JM Rektor dr hab. Jerzy Gwizdała, prof. nadzwyczajny oraz Wydział Ekonomiczny UG, Wydział Nauk Społecznych UG i Wydział Zarządzania UG. Patronat medialny objęli: Radio Gdańsk, Magazyn Pomorski, Radio Uniwersytetu Gdańskiego MORS, Gazeta Uniwersytecka i Akademicka - Pomorska Studencka Platforma Informacyjna.

Zapraszamy na debatę studentów, pracowników naukowych, dyplomatów, dziennikarzy i wszystkie osoby zainteresowane tematyką gospodarczych stosunków międzynarodowych. Wstęp wolny.

 

Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych »
Data publikacji: Piątek, 16 lutego 2018 roku

Urząd Zamówień Publicznych, Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego ogłaszają Konkurs na najlepszą pracę magisterską z zakresu zamówień publicznych.

Zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie określa Regulamin dostępny na stronach:
http://student.law.uj.edu.pl/~kpg/
www.krakow.rio.gov.pl
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/przedsiewziecia-edukacyjne/konkurs-na-najlepsza-prace-magisterska-z-zakresu-zamowien-publicznych

Termin nadsyłania prac upływa z dniem 30 września 2018 r.

Nagrodami w konkursie są:

 1. nagroda I stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 5 000 złotych;
 2. nagroda II stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 3 000 złotych;
 3. nagroda III stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 2 000 złotych.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: druga połowa listopada 2018 r.

Formularz zgłoszenia stanowi załącznik do ogłoszenia. Wraz z wypełnionym formularzem należy przedłożyć:

 1. życiorys autora pracy;
 2. zaświadczenie z uczelni poświadczające złożenie i obronienie przesłanej pracy;
 3. opinię recenzenta;
 4. opinię promotora.

Pracę, formularz wraz z załącznikami należy w formie elektronicznej przesłać na adres:


correcta.konkurs@krakow.rio.gov.pl, a oryginał formularza na adres:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
ul. Kraszewskiego 36
30-110 Kraków
„Konkurs na najlepsza pracę magisterską”

 

Sekretariat Konkursu zapewnia i wszelkich informacji udziela Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie
e-mail: correcta.konkurs@krakow.rio.gov.pl
tel. (12) 427 24 50

Trzecia edycja konkursu na najlepszą pracę dyplomową o Suwałkach »
Data publikacji: Wtorek, 13 lutego 2018 roku

Do 28 lutego 2018 r. trwa nabór zgłoszeń w ramach III edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą miasta Suwałki.

Do konkursu można zgłaszać prace licencjackie, magisterskie oraz doktorskie.

Pula nagród w konkursie dla autorów najlepszych prac wynosi 10 000 zł.

Szczegółowe informacje:

http://um.suwalki.pl/3-edycja-konkursu-na-najlepsza-prace-dyplomowa-o-suwalkach/

                

Wyróżnienie „Primum Cooperatio” Pracodawców Pomorza dla prof. UG dr hab. Roberta Bębna »
Data publikacji: Czwartek, 22 lutego 2018 roku

Miło nam poinformować, iż pan prof. UG dr hab. Robert Bęben z Katedry Marketingu Wydziału Zarządzania otrzymał wyróżnienie ,,Primum Cooperatio", Nagrodę Specjalną im. prof. Bolesława Mazurkiewicza podczas Gali Evening Pracodawców Pomorza 2018.

Nagrodą Primum Cooperatio wyróżniane są osoby reprezentujące pomorskie środowisko akademickie, za wybitne osiągnięcia naukowe połączone z udokumentowaną działalnością w zakresie wdrożeń własnego dorobku naukowego w gospodarce. Przedsiębiorcy promują tym samym naukowców, którzy rozumiejąc potrzeby gospodarki w sposób aktywny, swoją twórczą myślą i doświadczeniem przyczyniają się do wspierania i realizowania innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych.

Tematyka badań prowadzonych przez prof. Bębna obejmuje takie obszary, jak: marketing inwestorski, seg­mentacja rynku, a w ostatnich latach również marketing inwestycji infrastrukturalnych i turystykę. Od początku kariery zawodowej łączył pracę naukową z praktyką gospodar­czą. W 2006 r. założył spółkę konsultingową Grupa EGEA, w ramach której przyczynił się do powstania i rozwoju wielu innowacyjnych przedsiębiorstw, m.in. tworzonych przez Fundusz Kapitałowy ARP. Swoją wiedzę i doświadczenia wykorzystuje także jako członek rad nadzor­czych spółek kapitałowych, w tym spółki powołanej przez Uniwersytet Gdański do komercja­lizacji wyników badań naukowych. Jest współzałożycielem i Prezesem Pomorskiego Instytut Naukowego im. Prof. B. Synaka.

Źródło: pracodawcypomorza.pl

 
Aplikacje na stypendia rządu francuskiego Master 2 lub Doktorat »
Data publikacji: Piątek, 16 lutego 2018 roku

Mamy przyjemność poinformować, że aplikacje na stypendia rządu francuskiego Master 2 (https://www.institutfrancais.pl/pl/stypendia-rzadu-francuskiego-bgf-master-2) lub Doktorat (https://www.institutfrancais.pl/pl/bgf-doktorat-cotutelle) są już otwarte.

Wnioski można składać do 7 marca 2018 roku.

Stypendia Master 2

* Pobyt we Francji od 1 do 10 miesięcy

* 767€ na każdy miesiąc

 

Stypendia Doktorat

* Trzy wyjazdy do Francji, po 5 miesięcy rocznie

* 1060€ na każdy miesiąc

* cotutelle albo codirection

 

Więcej informacji (https://www.institutfrancais.pl/pl/prezentacja)

Studenci Wydziału Zarządzania wsparli potrzebującą rodzinę w ramach akcji Szlachetna Paczka »
Data publikacji: Piątek, 22 grudnia 2017 roku

Dr Marek Rutka z Instytutu Organizacji i Zarządzania WZR wraz ze studentami z grup 33-41/42/51 wsparli potrzebującą Rodzinę w ramach akcji Szlachetna Paczka. Za kwotę blisko 700 zł zakupiono środki czystości, kosmetyki, słodycze, trwałą żywność oraz drobne prezenty.

Jako, że wskazana Rodzina wymaga pomocy psychologicznej i prawnej, zorganizowano także bezpłatne wsparcie w tym zakresie.

Całym sercem popieramy akcję!

 

 

Podziękowania dla studentów Wydziału Zarządzania za udział w Pomorskim Pikniku Zawodowym »
Data publikacji: Poniedziałek, 08 stycznia 2018 roku

Stypendia Zarządu Województwa Pomorskiego dla najlepszych studentów UG »
Data publikacji: Piątek, 05 stycznia 2018 roku

19 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Pomorskiego przyznał stypendia 38 najlepszym studentom z Pomorza. Wśród stypendystów jest dwunastu żaków z Uniwersytetu Gdańskiego.

Wysokość stypendiów to 380 zł. Pieniądze będą wypłacane przez 9 miesięcy w roku akademickim 2017/2018. W sumie najlepsi studenci otrzymają blisko 130 tys. zł.

Najlepsi pomorscy studenci studiują nie tylko na Pomorzu. Kilka osób otrzymało stypendia za wysokie osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe studiując na innych uczelniach m.in. w Warszawie, Toruniu, Bydgoszczy czy w Olsztynie. Najwięcej wyróżnionych studiuje na Uniwersytecie Gdańskim, Akademii Morskiej w Gdyni i Akademii Pomorskiej w Słupsku.

O stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego ubiegało się 51 osób. Ubiegający się musieli uzyskać średnią ocen nie mniejszą niż 90 proc. średniej możliwej do zdobycia na danym kierunku. Kolejne kryterium to specjalne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Poza tym trzeba było kształcić się na studiach pierwszego stopnia albo jednolitych studiach magisterskich lub studiach drugiego stopnia, a także być mieszkańcem województwa pomorskiego.

Komisja zdecydowała o przyznaniu 38 stypendiów które będą wypłacane przez rok akademicki 2017/2018. Miesięczne kwota stypendium to 380 zł. Stypendia Marszałka Województwa Pomorskiego dla studentów przyznawane są od 2002 roku.

Uroczysta gala wręczenia stypendiów planowana jest na drugą połowę stycznia 2018 roku.

Lista stypendystów roku akademickiego 2017/2018 z Uniwersytetu Gdańskiego:

 • Balbina Hoppe
 • Kinga Konieczna
 • Bartosz Korinth
 • Katarzyna Kosińska
 • Tomasz Kowalski
 • Joanna Łaszcz
 • Jakub Maculewicz
 • Katarzyna Piękoś
 • Joanna Potulska
 • Magdalena Toruńczak
 • Wojciech Wołoszyn
 • Urszula Wykowska.
Finał obozu innowacyjności „Talent w portfolio elektronicznym” »
Data publikacji: Czwartek, 04 stycznia 2018 roku

13 grudnia 2017 r. na Wydziale Nauk Społecznych z udziałem dr. hab. Arnolda Kłonczyńskiego, profesora nadzwyczajnego, Prorektora ds. Studenckich oraz dr. hab. Tadeusza Dmochowskiego, profesora nadzwyczajnego, Dziekana WNS odbyła się sesja „pitching”, która wyłoniła zwycięzców IV już edycji obozu innowacyjności na UG. Sędziami finału byli:

 • Marta Siudak, HR Generalist, Kemira Gdańsk Sp. z o.o.
 • Anna Noszczyńska, specjalista HR, BZ WBK S.A.
 • Dorota Porażka, wiceprezes DORADCA Consultants Ltd., Huthwaite International
 • Przemysław Majewski, prezes Dlabs Sp. z o.o.
 • Magdalena Zawodny-Barabanow, Wydział Spraw Społecznych, Urząd Miasta Gdańska
 • Beata Karpińska-Musiał, Instytut Anglistyki i Amerykanistyki, koordynator programu tutoringu, Uniwersytet Gdański. 

Wyzwanie rzucone uczestnikom Innocampu polegało na zaprojektowaniu innowacyjnego e-portfolio, które posłuży zarówno utalentowanym studentom, uczelniom jak i pracodawcom do tego, aby trafnie rozpoznawać, skutecznie wspierać i zagospodarowywać talent. Interkulturowe grupy pracowały pod okiem specjalistów z Politechniki Turku (Finlandia), Uniwersytetu Hiroszima (Japonia) oraz Politechniki w Singapurze. Zwycięska grupa to:

 • Dorota Lewandowska, Wydział Filologiczny
 • Małgorzata Lewandowska, Wydział Nauk Społecznych
 • Magdalena Reszka, Wydział Ekonomiczny
 • Krzysztof Orłowski, Wydział Zarządzania (koła naukowe Lider i Ekspert)
 • Paweł Cybulski, Wydział Zarzadzania (koła naukowe Lider i Ekspert)
 • Saheb Ali, Wydział Ekonomiczny (student International Business z Bangladeszu)

Obóz był częścią projektu „Akcja Inkubacja”, finansowanego przez Unię Europejską realizowanego przez Innocamp Poland we współpracy z WNS UG mającego na celu wypracowanie modelu współpracy uczelni z pracodawcami przy promowaniu i zarzadzaniu talentem. Autorką i kierownikiem projektu jest Magdalena Jagiełło-Rusiłowska.

Fot. Magdalena Jagiełło-Rusiłowska

Rekrutacja mentorów do programu Erasmus+ »
Data publikacji: Wtorek, 09 stycznia 2018 roku

Jesteś osobą komunikatywną? Lubisz poznawać nowych ludzi i dobrze się bawić? Chciałbyś nauczyć się języka obcego nie płacą ani złotówki?

Jeżeli tak, to program MENTOR jest dla Ciebie. 

Kim jest mentor?

Mentor jest to pierwsza osoba, którą Erasmus poznaje po przyjedźcie do Gdańska. Ważne jest, aby mu pomóc w prostych sprawach takich jak odbiór z lotniska, zameldowanie w akademiku, kupno biletu miesięcznego, ale też poznanie miasta i najlepszych miejsc na spędzanie wieczorów. :)

→ Jak zostać mentorem?

Wystarczy wypełnić poniższy formularz:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_DMj4H0kIQwMLgtLhvmY-92Ys5utLX_x0s7ShLU8gOx762w/viewform

Uroczystość wręczenia dyplomów na Wydziale Zarządzania - relacja »
Data publikacji: Wtorek, 09 stycznia 2018 roku

15 grudnia 2017 r. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom Wydziału Zarządzania studiów magisterskich roku akademickiego 2016/2017.

Dyplomy wręczono absolwentom trzech kierunków studiów stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Rok akademicki 2016/2017 Wydział Zarządzania z tytułem magistra ukończyła następująca liczba studentów:

 

Finanse i Rachunkowość: 248

Informatyka i Ekonometria: 51

Zarządzanie: 184

 

Uroczystość uświetnił występ chóru Wydziału Zarządzania Non – Serio, pod kierownictwem pani Beaty Borowicz.

 

Jeszcze raz gratulujemy wszystkim Absolwentom życząc

wielu sukcesów w życiu zawodowym i osobistym!

 

Stypendia ministra nauki i szkolnictwa wyższego za wybitne osiągnięcia w roku akademickim 2017/2018 dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego »
Data publikacji: Poniedziałek, 18 grudnia 2017 roku

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowało listę laureatów konkursów na stypendia dla wybitnych studentów i doktorantów na rok akademicki 2017/2018. W tym roku akademickim wysokość stypendium ministra wynosi 15 000 zł – w przypadku studentów oraz 25 000 zł – w przypadku doktorantów. Rektorzy przedstawili ministrowi nauki i szkolnictwa wyższego 1.861 wniosków o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, w tym 1 275 wniosków studentów i 586 wniosków doktorantów. Przyznanych zostało 645 stypendiów studentom i 78 stypendiów doktorantom. Wśród nich – 14 studentów Uniwersytetu Gdańskiego oraz 6 doktorantów.

Laureatem nagrody z Wydziału Zarządzania, jest pan Michał Siess, student studiów II stopnia na kierunku Finanse i Rachunkowość.

Lista nagrodzonych studentów UG:

 • Julia Maria Balcerowska  -psychologia
 • Piotr Bereznowski – psychologia
 • Adriana Biernatowska – psychologia
 • Anna  - Fidor – oceanografia
 • Kinga Konieczna – prawo
 • Joanna Łaszcz - filologia rosyjska  
 • Jakub Maculewicz – oceanografia
 • Weronika Magdalena Patuła - oceanografia
 • Agnieszka Piotrowska – chemia
 • Artur Sawicki – psychologia
 • Michał Siess - finanse i rachunkowość
 • Kinga Areta Wiśniewska – oceanografia
 • Wojciech Wołoszyn – matematyka
 • Wiktor Wróbel – psychologia. 

Lista nagrodzonych doktorantów UG:

 • Marcin Czapla - nauki chemiczne
 • Paweł Mazierski - nauki chemiczne
 • Łukasz Remisiewicz - nauki społeczne
 • Łukasz Sobolewski - nauki fizyczne
 • Gracja Topka - nauki biologiczne
 • Sabina Żołędowska - nauki biologiczne. 

Gratulujemy!

Ponad 18,5 mln zł dla UG na realizację projektu ProUG »
Data publikacji: Piątek, 15 grudnia 2017 roku

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Instytucja Pośrednicząca dla Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, poinformowało o zakończeniu oceny formalno-merytorycznej wniosków złożonych w odpowiedzi na konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ3/17 na Zintegrowane Programy Uczelni w ramach Ścieżki III. Projekt Uniwersytetu Gdańskiego został oceniony pozytywnie i tym samym uzyska dofinansowanie.

Celem Projektu "PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego" (ProUG) jest podniesienie przewagi konkurencyjnej UG poprzez wdrożenie zintegrowanego nowatorskiego rozwiązania, skoncentrowanego na podniesieniu kompetencji studentów, nauczycieli akademickich, kadry zarządczej i administracyjnej, zwiększeniu jakości i efektywności kształcenia na studiach (I i II stopnia, jednolitych studiach magisterskich), wsparciu Biura Karier, usprawnieniu procesów zarządzania uczelnią oraz na poprawie dostępności programów kształcenia dla osób uczestniczących w edukacji na poziomie wyższym z Polski oraz dla cudzoziemców.

W ramach projektu planowane jest kompleksowe przygotowanie studenta do wejścia na rynek pracy poprzez:

 1. Wdrożenie nowatorskiego podejścia do procesu kształcenia na studiach I st. objętych Projektem, polegającego na:
  • opracowaniu zunifikowanego programu obejmującego przedmioty: ABC Prawa, ABC Przedsiębiorczości., ABC IT, Academic English i Odpowiedzialność społeczna;
  • opracowaniu na Wydziałach kształcących w zakresie nauk przyrodniczych (I gr.), społecznych (II gr.) i humanistycznych (III gr.), zunifikowanego programu uniwersalnej jakości z przedmiotami wspólnymi dla każdej z dziedzin.
 2. Tworzenie nowych kierunków (w tym w j. ang.) i modyfikacja już istniejących.
 3. Udział studentów w zindywidualizowanym programie warsztatów i szkoleń oraz staży.
 4. Wsparcie studentów przez Biuro Karier, którego pracownicy również podniosą swoje kompetencje.
 5. Wprowadzenie nowych elementów kompleksowej struktury procesu dydaktycznego (wysokospecjalistyczne szkolenia dla kadry dydaktycznej, zarządczej i administracyjnej.
 6. Usprawnienie procesów informatycznych zarządzania uczelnią.

Wydział Zarządzania zaangażowany jest w następujące elementy tego przedsięwzięcia:

Moduł 1 – Moduł programów kształcenia:

Aplikacje Informatyczne w Biznesie – kierunek praktyczny – prof. dr hab. Stanisław Wrycza

Finanse i Rachunkowość – profil anglojęzyczny - dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak

Ubezpieczenia – wspólnie z WPiA – nowy kierunek - dr Kamila Bielawska

Zarządzanie Jednostkami Opieki Zdrowotnej – nowy kierunek – prof. UG dr hab. Jarosław Waśniewski

Moduł 6 - moduł zarządzania w instytucjach szkolnictwa wyższego (Działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni):

Wyjazd na szkolenie w zakresie oprogramowania ARGUS Enterprise dla pracowników Katedry Inwestycji i Nieruchomości – dr Małgorzata Rymarzak

Koordynatorem całościowym projektu po stronie Wydziału Zarządzania, jest pani Prodziekan ds. Studenckich i Współpracy z Zagranicą, dr Angelika Kędzierska-Szczepaniak.

W realizację projektu zaangażowanych jest osiem Wydziałów Uniwersytetu Gdańskiego: Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii, Wydział Chemii, Wydział Ekonomiczny, Wydział Filologiczny, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Oceanografii i Geografii, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Zarządzania oraz jednostki takie jak: Biuro Karier, Biuro Jakości Kształcenia, Dział Kształcenia, Sekcja ds. Szkoleń.

Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia Projektu: 1 października 2018 r. – 30 września 2022 r.

Budżet projektu:  19 202 754,60 PLN

Więcej informacji na stronach:

Sukces publikacyjny pani prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej »
Data publikacji: Wtorek, 12 grudnia 2017 roku

SUKCES PUBLIKACYJNY PANI PROF. DR HAB. MAŁGORZATY WIŚNIEWSKIEJ

Z przyjemnością pragniemy poinformować o kolejnym sukcesie publikacyjnym Pani Prof. dr hab. Małgorzaty Wiśniewskiej z Zakładu Zarządzania Jakością i Środowiskiem (KEP).

Artykuł Pani Profesor ukazał się na łamach prestiżowego czasopisma "British Food Journal" (2016 Impact Factor: 1.206; 5-year Impact Factor: 1.437):

Małgorzata Wiśniewska, (2017), "CARVER+Shock method and its application in a catering company in Poland", British Food Journal, Vol. 119 Issue: 12, pp.2610-2629, https://doi.org/10.1108/BFJ-11-2016-0554.

Link do artykułu:

http://www.emeraldinsight.com/doi/full/10.1108/BFJ-11-2016-0554

Student Wydziału Zarządzania wśród zwycięzców III edycji konkursu „Firma na Start” »
Data publikacji: Środa, 20 grudnia 2017 roku

Miło nam poinformować, że pan Michał Krasnostawski, student II stopnia studiów stacjonarnych na kierunku Zarządzanie, zajął I miejsce w konkursie „Firma na Start”.

Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie biznesplanu, dotyczącego własnego pomysłu na działalność gospodarczą w Koszalinie, prezentującego rozwój przedsiębiorstwa od podstaw i zawierającego prognozę jego działalności. Zwycięzcami Konkursu zostają uczestnicy, którzy przedstawią najciekawszy, możliwy do realizacji biznesplan konkretnego przedsięwzięcia.

Pan Michał Krasnostawski przedstawił projekt pt. „JOHN KOS - funkcjonalna odzież sportowa”. Celem firmy jest stworzenie odzieży sportowej XXI wieku, która sprosta oczekiwaniom amatorów oraz zawodowych sportowców. Przedsiębiorstwo John Kos zajmować się będzie projektowaniem oraz dystrybucją funkcjonalnej odzieży sportowej.

Źródło: http://www.koszalin.pl/pl/news/znamy-zwyciezcow-iii-edycji-konkursu-firma-na-start

Najbliższe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego »
Data publikacji: Piątek, 08 grudnia 2017 roku

Najbliższe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Gdańskiego odbędzie się 14.12.2017 roku. Na stronie internetowej:

http://ug.edu.pl/uniwersytet/wladze/senat_uniwersytetu_gdanskiego/posiedzenia_senatu

dostępny jest planowany porządek obrad, zatwierdzone protokoły z posiedzeń oraz pozostałe informacje dotyczące funkcjonowania Senatu.

 

Rekrutacja studentów do KN Komunikacji Marketingowej Pryzmat »
Data publikacji: Środa, 13 grudnia 2017 roku

Dlaczego kupujemy coś, czego nie potrzebujemy?

Dlaczego hasło „PROMOCJA” ma kolor czerwony?

Dlaczego w markecie robisz się głodny, choć przed chwilą jadłeś?

 

Jeśli znasz odpowiedź na chociaż jedno z tych pytań, interesuje Cię marketing, reklama lub PR, a może po prostu jesteś kreatywny i masz głowę pełną pomysłów...to znaczy, że szukamy właśnie Ciebie!

KNKM „PRYZMAT” da Ci możliwości, dzięki którym zdobędziesz nowe doświadczenie, wiedzę i nawiążesz interesujące znajomości. Naszym celem jest realizowanie ciekawych pomysłów oraz angażowanie się w wiele projektów na terenie całej Polski!

Nie zwlekaj! Już teraz zostań członkiem Koła Naukowego Komunikacji Marketingowej przy Katedrze Marketingu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. 

Do 10 grudnia wypełnij formularz zgłoszeniowy ->

 https://goo.gl/xktUYC i czekaj na naszą wiadomość

Czekamy właśnie na Ciebie!

Cykl Spotkań AiB z Pracodawcami »
Data publikacji: Piątek, 08 grudnia 2017 roku

Studenckie spotkania podróżnicze »
Data publikacji: Czwartek, 23 listopada 2017 roku

Jesteś podróżnikiem, posiadasz masę ciekawych opowieści i chciałbyś się nimi podzielić – a przy okazji zgarnąć fajne nagrody? Jeśli tak, to Studenckie Spotkania Podróżnicze „Menażki 2017” są właśnie dla Ciebie!

Menażki to wydarzenie skierowane do studentów z całego kraju, którzy pasjonują się małymi i dużymi podróżami. Mile widziane są również osoby, które chcą poznać nowych ludzi, znaleźć inspirację... albo pretekst do wyruszenia w podróż marzeń.  Każdy ze zgłoszonych uczestników opowie nam o swoich tegorocznych wyprawach, przeżyciach. Uczestnicy udzielą nam również wskazówek jak w łatwy i niedrogi sposób zwiedzić trochę świata.

Studenckie Spotkania Podróżnicze Menażki odbywają się od 2011 r. na terenie Kampusu UG. W trakcie  pięciu ostatnich edycji przez Menażki przewinęło się ponad stu podróżników i podróżniczek, a wiele z nich z pewnością kontynuuje swoje pasje do dzisiaj.

Szósta edycja Menażek odbędzie się w dniach 15-17 grudnia 2017 r.. Pierwszy dzień to oficjalne rozpoczęcie Menażek, które otworzy pokaz filmu, a także spotkanie z zaproszonymi przez nas podróżnikami. W pozostałe dwa dni zainteresowani będą mieli okazję zobaczyć prezentację uczestników, które przeniosą nas do innego miasta, kraju a może nawet kontynentu?

Zgłoszenia na Menażki 2017

Byłeś uczestnikiem wakacyjnej podróży? Przemierzałaś bezdroża, pustynie lub górskie szlaki? Podróżowałeś rowerem, pieszo, stopem lub na jachcie? A może udaliście się razem na spontaniczny wyjazd?

Nie wahaj się!

Wyślij nam swoje zgłoszenie do 30 listopada 2017 r. i podziel się swoimi przeżyciami na Menażkach 2017.

Do zdobycia statuetka MENAŻKI 2017 oraz atrakcyjne nagrody finansowe.

Trzy osoby, które zdobędą największą liczbę punktów od publiczności mają szansę na specjalne nagrody. Zdobywca pierwszego miejsca otrzyma dodatkowo statuetkę – tytułową MENAŻKĘ 2017!

Więcej informacji:
www.ack.ug.edu.pl
www.facebook.com/events/140304833276467/

Kulturalny Kolektyw
Uniwersytet Gdański
www.ack.gda.pl
e-mail: kk@ug.edu.pl
tel. 58 523 24 50

„Oczywiste /nieoczywiste” – do studentów o zasadach na UG »
Data publikacji: Czwartek, 23 listopada 2017 roku

„Oczywiste / nieoczywiste”
do studentów o zasadach na UG

 

Szanowni Państwo!

Uniwersytet Gdański z radością wita Was w swoich murach. Jesteśmy największą uczelnią na Pomorzu i jedną z większych w kraju. Studiuje u nas 30 000 studentów. Zajęcia prowadzi ponad 1700 pracowników naukowych, którym pomagają pracownicy administracyjni i obsługa techniczna. Wszystkim zależy na tym, aby studiowało się Państwu jak najlepiej.

Uczelnia wyższa to miejsce szczególne, dlatego warto znać zasady panujące na UG, bo czasem rzeczy oczywiste, w praktyce nie do końca takie są, choć powinny ;)  

 

kampus bałtycki

 

Jak zwracać się do wykładowców?

Ważnym elementem życia akademickiego jest wypracowana tradycja, zgodnie z którą w bezpośrednich kontaktach z pracownikami naukowymi zwracamy się zawsze z użyciem właściwego tytułu naukowego lub funkcji.
 

dzień dobry

 

I tak na liście pracowników (np. na stronie internetowej www.ug.edu.pl) można odnaleźć właściwy tytuł i stopień naukowy:

 • do osoby posiadającej tytuł zawodowy magistra zwracamy się – „Proszę Pani”, „Proszę Pana”,
 • do osoby posiadającej stopień naukowy doktora zwracamy się – „Pani Doktor”, „Panie Doktorze”,
 • do osoby posiadającej stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora zwracamy się „Pani Profesor” lub „Panie Profesorze”.

Natomiast do osób pełniących funkcje kierownicze możemy zwracać się używając właściwej formy, np. w rozmowie z dziekanem lub prodziekanem używamy określenia - „Panie Dziekanie”, „Pani Dziekan”. Do rektora lub prorektorów zwracamy się mówiąc - „Panie Rektorze”, „Pani Rektor”. Do osób pełniących inne funkcje kierownicze odpowiednio: „Pani Dyrektor”, „Panie Kierowniku” , „Panie Kanclerzu”, itd.

Nie zapominajmy przy tym o grzecznościowych zwrotach „dzień dobry” i „do widzenia”. To takie oczywiste, niestety często pomijane.

 

Sposoby kontaktowania się

Wszyscy pracownicy naukowi wyznaczają godziny konsultacji, podczas których można np. zaliczyć nieobecności, poprosić o dodatkowe wskazówki, itp. Terminy konsultacji są podawane w gablotach na korytarzu oraz na stronach internetowych poszczególnych wydziałów, instytutów lub katedr. Przed wejściem do pokoju konsultacji nie należy zapomnieć o wcześniejszym zapukaniu i poczekaniu na odpowiedź prowadzącego.

Osobami, które pomogą Państwu załatwić wszelkie formalności są pracownicy dziekanatów i sekretariatów. Należy sprawdzić godziny przyjęć w swoim dziekanacie, a z pytaniami zwracać się do właściwego pracownika, który opiekuje się Państwa kierunkiem studiów.

 

Formy komunikacji:

* Rozmowa bezpośrednia oraz telefoniczna

Podczas rozmowy bezpośredniej, czy telefonicznej obowiązują te same zasady stosowania form grzecznościowych, tytułów naukowych, czy funkcji osób do których się zwracamy, co opisane w części „Jak zwracać się do wykładowców?”.

* E-mail

Współcześnie coraz częściej wybieraną drogą komunikacji są e-maile. Warto jednak pamiętać, że częstotliwość ich odbierania przez kadrę naukową jest bardzo różna. Kontaktując się za pośrednictwem e-maila należy wziąć zatem pod uwagę, że czasem odpowiedź może przyjść później, niż się oczekuje.

E-mail jest elektronicznym listem, przy którego tworzeniu obowiązują odpowiednie formy. Warto pamiętać, by adres mailowy był stosowny do komunikacji – nie prywatnej, ale służbowej. Nieodpowiedni adres mailowy może, np. zdyskwalifikować kandydata w staraniach np. o pracę, zaś na uczelni pracownicy mogą go zinterpretować jako spam i nie odczytać. 

e-mail

E-mail powinien zawierać tytuł oraz elementy typowe dla każdego listu:

 • odbiorcę (z odpowiednim tytułem naukowym lub funkcją), np. „prof. Jan Kowalski”, „dr Anna Nowak”,
 • zwroty grzecznościowe, np. „Szanowna Pani”, „Szanowny Panie Doktorze”, „Szanowna Pani Dyrektor”,
 • nigdy nie rozpoczynamy e-maila od „Witam!”,
 • list kończymy powszechnie uznanymi formami grzecznościowymi, np. „Z wyrazami szacunku”, „Z poważaniem”,
 • nie używamy formy: „Pozdrawiam”
 • pod treścią e-maila należy się podpisać,
 • e-mail, tak jak każdy list, musi być napisany zgodnie z zasadami ortografii i interpunkcji. Żadne formy stosowane, np. w smsach (CU, pozdr, 2U) nie mogą znaleźć się w mailu napisanym przez studenta do pracownika uczelni,
 • w e-mailach nie używamy emotikonów ani zbędnych ozdobników. Nie należy również eksperymentować z czcionką lub infografikami, gdyż mail może być nieczytelny dla odbiorcy.  

Przykład poprawnego e-maila:

Dr Jan Kowalski

Katedra Historii Australii i Oceanii

 

 

Szanowny Panie Doktorze

 

W imieniu koleżanek i kolegów zwracam się z prośbą…

 

 

Z wyrazami szacunku

 

Jan Nowak

Student I roku.

 

* Podanie

Zazwyczaj na stronach poszczególnych wydziałów znajdą Państwo wzory standardowych podań. Jeżeli jednak pismo dotyczy nietypowej sprawy, należy zastosować poniższą formę:

Gdańsk, 1 października 2017 r.

 

Jan Kowalski   

Student I roku

(wpisać kierunek studiów)

 

 

                                                      Dziekan Wydziału …………

                                                      Prof. dr hab. Jan Nowak

 

                                                                  PODANIE

 

                  Treść podania. Należy zwięźle i zrozumiale przedstawić prośbę.

 

 

                                                        własnoręczny podpis

 

 

Na zajęciach

Punktualność jest bardzo istotna. Nie należy spóźniać się na zajęcia. Prowadzący ma prawo nie dopuścić spóźnionych studentów do zajęć  ze względu na dezorganizację pracy. Spóźnienia są wyrazem braku szacunku dla prowadzących zajęcia.

It's time

Wcześniejsze opuszczenie zajęć wymaga zgody prowadzącego. Należy to uzgodnić przed rozpoczęciem zajęć.

Podczas zajęć nie należy:

 • przebywać w okryciach wierzchnich (płaszczach, kurtkach) oraz czapkach, itp.,
 • korzystać z  telefonów komórkowych,
 • spożywać posiłków.

 

Strój

Sposób ubierania się jest zawsze indywidualną sprawą studentów. Na UG nie obowiązuje żaden dress code, a jedynie powszechnie stosowane zasady zachowania i ubioru. W związku z tym, że uczelnia wyższa jest miejscem szczególnym, należy pamiętać o tym, aby strój był dostosowany do miejsca i okoliczności.

strój

Jeżeli więc chcą Państwo skorzystać z możliwości jakie daje nam położenie geograficzne i po zajęciach wybrać się na plażę, doradzamy zapakować do torby ubranie na przebranie, bowiem Panowie na uczelnię nie powinni przychodzić w krótkich spodenkach, zaś Panie w strojach zbliżonych do plażowych.

Odzież wierzchnią powinno zostawić się w szatni przed wejściem na zajęcia.

Na egzaminie obowiązuje strój oficjalny (kolory: biały, czarny, granatowy).

Odpowiednie ubranie istotne jest też na zajęciach terenowych lub laboratoryjnych.

 

Język

Na terenie naszej uczelni obowiązuje kultura języka używanego przez studentów i pracowników. Należy uważać na sformułowania i nie używać wulgaryzmów – tak powszechnych na ulicy, w klubach, czy w środkach transportu publicznego. Niedopuszczalne są przekleństwa, niezależnie od tego, w jakim języku wypowiadane.

W Kodeksie etyki studenta Uniwersytetu Gdańskiego uchwalonym przez Parlament Studentów UG na posiedzeniu w dniu 14 października 2011 r.  studenci zadeklarowali m.in.:

„8. Postępowanie zgodnie z zasadami tolerancji oraz poszanowania dla inności.

9. Brak przyzwolenia na udział studentów w jakichkolwiek działaniach mogących uwłaczać godności studentów lub innych członków społeczności akademickiej, lub wpłynąć negatywnie na dobre imię uczelni”.

OK

Mamy nadzieję, że powyższe wskazówki pomogą Państwu odnaleźć się w specyfice uczelni wyższej, jaką jest Uniwersytet Gdański. Życzymy samych pięknych chwil podczas studiów na UG! :-) 

 

Źródło: https://ug.edu.pl/studenci/studia_i_i_ii_stopnia_oraz_jednolite_magisterskie/oczywiste_nieoczywiste_-_do_studentow_o_zasadach_na_ug

Podwójny sukces publikacyjny pracowników KIE w prestiżowych czasopismach »
Data publikacji: Środa, 22 listopada 2017 roku

Miło nam poinformować, że zespół w składzie dr Bartłomiej Gawin oraz dr Bartosz Marcinkowski opublikował dwa artykuły w uznanych czasopismach międzynarodowych. 

W pierwszym z nich, tj. "Making IT global – what facility management brings to the table?" autorzy zbadali konieczność wprowadzenia przez firmę o zasięgu krajowym systematycznego podejścia integracyjnego do opracowania globalnego systemu informatycznego. W konsekwencji, zmierzono się z wyzwaniami, pojawiającymi się przy eskalacji IT na poziom międzynarodowy, zsyntetyzowano model ekspansji oraz zbadano różnice kulturowe związane z globalizacją IT. Publikacja ta ukazała się na łamach czasopisma "Information Technology for Development": Impact Factor (2016) 1,333; 5-letni Impact Factor 1,607. doi:10.1080/02681102.2017.1353943 

Z kolei w artykule "Business Intelligence in Facility Management: Determinants and Benchmarking Scenarios for Improving Energy Efficiency" autorzy wykonali badanie obejmujące sieci handlowe wywodzące się z czterech krajów europejskich. Autorzy zidentyfikowali, zweryfikowali i skategoryzowali źródła danych na potrzeby zwiększania efektywności energetycznej placówek handlowych oraz wprowadzili zestaw potencjalnych scenariuszy porównawczych na potrzeby zarządzania efektywnością energetyczną. Publikacja ta ukazała się na łamach czasopisma "Information Systems Management": Impact Factor (2016) 1,298; 5-letni Impact Factor 2,000. doi:10.1080/10580530.2017.1366219

Konkurs ACCA dla studentów »
Data publikacji: Wtorek, 21 listopada 2017 roku

Zachęcamy studentów studiów licencjackich i magisterskich do wzięcia udziału w konkursie Are you a finance leader of tomorrow organizowanym przez ACCA Polska i Kraje Bałtyckie.

Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz zasad rejestracji znajdują się na stronie: www.konkurs.studiujzacca.pl

 

V Seminarium Naukowe na Wydziale Zarządzania UG - relacja »
Data publikacji: Wtorek, 21 listopada 2017 roku

V Seminarium Naukowe na Wydziale Zarządzania UG

W dniu 14 listopada 2017 r. odbyło się pierwsze w bieżącym roku akademickim, a zarazem piąte w kontynuowanym cyklu spotkań naukowych  V Seminarium Naukowe Wydziału Zarządzania UG, w którym wzięło udział ponad 30 pracowników naukowych z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Na zaproszenie p. dr hab. Elżbiety Wojnickiej-Sycz, prof UG w spotkaniu m.in. uczestniczył w roli prelegenta p. dr inż. Korneliusz Pylak – pracownik naukowy Katedry Ekonomii i Zarządzania Gospodarką Politechniki Lubelskiej.


Przedmiotem V Seminarium Naukowego WZR UG było w szczególności:

 • Omówienie wyników kompleksowej oceny jakości działalności naukowej jednostek naukowych (ocena parametryczna 2017) – /dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG/,
 • Optymalizacja procesu wyboru konferencji indeksowanych w Web of Science /dr inż. Korneliusz Pylak/:
  • Baza danych XLSX Web of Science,
  • Wyszukiwarka Web of Science (bezpośrednie przeszukiwanie bazy WoS),
  • Publikacje w Elsevierze i Springerze,
  • Alerty konferencyjne.
 • Bieżący monitoring aktywności naukowej pracowników w poszczególnych jednostkach Wydziału Zarządzania UG – /dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG/.

Podczas spotkania swoimi doświadczeniami w zakresie wnioskowania do Narodowego Centrum Nauki podzieliła się również p. dr Kamila Bielawska, natomiast na efektywny kierunek współpracy międzywydziałowej w zakresie realizacji interdyscyplinarnych badań naukowych zwrócił uwagę p. dr Mariusz Chmielewski.


Dziękuję Państwu za zainteresowanie inicjatywą wspólnych spotkań naukowych, poświęcenie czasu oraz aktywny udział w dyskusji.

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański
Konkurs Global Management Challenge »
Data publikacji: Czwartek, 23 listopada 2017 roku

GLOBAL MANAGEMENT CHALLENGE to największy międzynarodowy konkurs z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem oparty na zaawansowanej komputerowej symulacji biznesowej. W GMC uczestniczą talenty, osoby zmotywowane do rozwoju swoich umiejętności, ukierunkowane na osiąganie celów, umysły analityczne, osoby współpracujące w zespołach. Do symulacji zapraszamy pracowników specjalistów, menedżerów, jak również studentów z całej Polski!

Nagrodą dla najlepszej grupy uczestników jest udział w finale światowym GMC w Dubaju oraz studia podyplomowe w Akademii Leona Koźmińskiego.

Aby dowiedzieć się więcej na temat konkursu GMC, zapraszamy do odwiedzenia poniższych stron!

https://www.youtube.com/watch?v=1arDtv6HW5Q

https://www.facebook.com/events/1499668580127425/

Weź los w swoje ręce i pokaż światu na co Cię stać ! Aplikuj do konkursu GMC do 30 listopada !

 

Wydział Zarządzania wśród sześciu najlepszych wydziałów ekonomicznych w Polsce »
Data publikacji: Środa, 15 listopada 2017 roku

Według ogłoszonego w dniu dzisiejszym rankingu dziennika „Rzeczpospolita”, objętego honorowym patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego zajął szóste miejsce wśród wszystkich wydziałów ekonomicznych i zarządzania w Polsce. Lepszych okazało się tylko pięć wydziałów uczelni warszawskich, łódzkiej i krakowskiej.

Inne trójmiejskie wydziały ekonomiczne uplasowały się na następujących pozycjach: Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Gdańskiego – miejsce 8, Wydział Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej – miejsce 11, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni – miejsce 17.

Kryteria rankingu to: jakość nauczania, umiędzynarodowienie, potencjał naukowy, kariery absolwentów (w tym okres poszukiwania pracy i zarobki).

 

Kolejne Seminarium Naukowe WZR UG - ZAPROSZENIE »
Data publikacji: Środa, 15 listopada 2017 roku

Szanowni Państwo,

zapraszam Państwa na pierwsze w tym roku akademickim, a zarazem piąte w całym cyklu: Seminarium Naukowe Pracowników Wydziału Zarządzania UG, które odbędzie się w następny wtorek, tj. w dniu 14 listopada 2017 r. w Sali Rady Wydziału Zarzadzania im. dr. J. Kozubskiego w godz. 15:00 – 16:30.

Przedmiotem spotkania będzie dyskusja nad wzmocnieniem działalności naukowej pracowników naszego Wydziału, zarówno pod kątem indywidualnej oceny pracowniczej, jak również wymogów, związanych z KONIECZNYM podniesieniem kategorii naszego Wydziału do kolejnej oceny parametrycznej.

Z uwagi na podnoszone kwestie, spotkanie to dedykowane będzie wszystkim pracownikom naukowym naszego Wydziału, bez względu na stopień / tytuł naukowy, jak również pełnioną funkcję.

Serdecznie zapraszam Państwa do uczestnictwa.

 

Z wyrazami szacunku,

dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG
Prodziekan ds. Nauki i Studiów Niestacjonarnych
Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański

Spotkanie rekrutacyjne Koła Naukowego QualiTeam »
Data publikacji: Środa, 15 listopada 2017 roku

Zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne Koła Naukowego QualiTeam UG! Przedmiotem spotkania będzie wybór Zarządu Koła oraz zainicjowanie nowego projektu Excellentia.

Termin: środa 15.11.2017, godzina 13:00

Miejsce: Zakład Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Koło Naukowe QualiTeam UG działa na Wydziale Zarządzania już od wielu lat, ma na swoim koncie m.in. organizację różnych konferencji oraz prowadzenie warsztatów z zarządzania jakością dla młodzieży i przedsiębiorców w ramach projektu Experientia (który był przyczynkiem do napisania prac dyplomowych oraz znalezienia pracy przez kilku członków koła).

Jeśli chcesz zdobywać cenne doświadczenie w dziedzinie jakości, przyjdź i działaj z nami! Do zobaczenia!

                                        

 

Pracownicy Katedry Inwestycji i Nieruchomości mieli okazję wizytować fabrykę Flex w Tczewie »
Data publikacji: Piątek, 17 listopada 2017 roku

Pracownicy Katedry Inwestycji i Nieruchomości mieli okazję wizytować fabrykę Flex w Tczewie. Nasza katedra rozpoczęła rozmowy w sprawie współpracy z Flex Building Group. Firma Flex oferuje innowacyjne i elastyczne rozwiązania w zakresie projektowania, inżynierii, produkcji, zarządzania łańcuchem dostaw oraz usług logistycznych. Z kolei Flex Building Group dostarcza innowacyjne rozwiązania dla sektora budowlanego. Serdecznie dziękujemy za spotkanie.

Projekt dr Małgorzaty Rymarzak zakwalifikowany do finansowania w ramach konkursu MINIATURA 1. »
Data publikacji: Środa, 08 listopada 2017 roku

Miło nam poinformować, że projekt pt. ,,Zarządzanie nieruchomościami uczelni publicznych w Polsce" pani dr Małgorzaty Rymarzak z Katedry Inwestycji i Nieruchomości  został zakwalifikowany do finansowania w ramach konkursu MINIATURA 1, ogłoszonego przez NCN.

Serdecznie gratulujemy!

 

Szczegółowe informacje:

https://ncn.gov.pl/konkursy/wyniki/2017-08-03-miniatura1

 

CFA Institute Research Challenge »
Data publikacji: Wtorek, 14 listopada 2017 roku

Zachęcamy studentów studiów magisterskich i 3 roku studiów licencjackich do udziału w konkursie CFA Institute Research Challenge.

Udział w konkursie polega na przygotowaniu przez zespoły liczące od 3 do 5 osób wyceny spółki giełdowej będącej przedmiotem analizy w danym roku i sporządzeniu szczegółowego raportu.
Raport jest oceniany przez grono profesjonalistów finansowych, a następnie 5 najlepszych zespołów prezentuje wyniki swoich analiz na GPW przed panelem ekspertów, którzy wybierają drużynę do reprezentacji kraju na etapie europejskim. Zwycięska drużyna z regionu EMEA przechodzi do finału światowego. Do polskiej edycji konkursu w edycji 2016/2017 zgłosiło się 21 zespołów z 16 uczelni.

Korzyści z udziału w CFA Institute Research Challenge:

 • Atrakcyjne nagrody – 3 pierwsze drużyny z finału lokalnego otrzymają stypendium CFA, dla wybranych osób są również oferowane staże w firmach partnerskich
 • Wysoka rozpoznawalność zwycięzców konkursu  oraz uczelni w środowisku finansowym
 • Możliwość zdobycia cennego doświadczenia oraz sprawdzenia się jako analityk
 • Doskonały sposób na wzbogacanie profilu zawodowego w CV
 • Współpraca z profesjonalistami finansowymi w trakcie przygotowania projektu
 • Możliwość zaprezentowania swoich umiejętności przed autorytetami w dziedzinie finansów

Dodatkowo, decyzją Dziekana udział w tegorocznej edycji konkursu pozwoli uzyskać zaliczenie z przedmiotu Zastosowania Analizy Ekonomicznej (semestr letni) jako przedmiotu obligatoryjnego (specjalność FPiC) lub przedmiotu do wyboru (pozostałe specjalności) bez konieczności uczestniczenia w zajęciach pod warunkiem złożenia kompletnego raportu na konkurs.

Więcej informacji o konkursie :
http://cfapoland.org/pl/uczelnie-i-edukacja/cfa-institute-research-challenge-2/

Chętni do udziału w konkursie proszeni są o kontakt z dr Anną Golec z Katedry Finansów Przedsiębiorstw do 14 listopada 2017r. (anna.golec@ug.edu.pl)

Konsul z Ambasady USA na Uniwersytecie Gdańskim - wtorek, 7 listopada 2017 »
Data publikacji: Poniedziałek, 06 listopada 2017 roku

Ambasada Stanów Zjednoczonych w Warszawie oraz Camp Counselors USA-Poland, partner Departamentu Stanu zapraszają na spotkanie z konsulem, panią Brianą Corso, która:

 • przedstawi wakacyjne programy wymiany oraz inne programy wymiany ze Stanami Zjednoczonymi skierowane do studentów
 • wyjaśni ułatwienia wizowe dla studentów oraz zasady i proces aplikacyjny
 • odpowie na pytania i weźmie udział w dyskusji - pani konsul mówi po polsku

7 listopada 2017 roku, wtorek, godzina 10:00
Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, aula B
Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/1757804080938944

Osoba kontaktowa:
Mikołaj Ostrowski
508 51 35 92
mikolajo@ccusa.com.pl

Zachęcamy zainteresowanych aby dołączyli do wydarzenia na Facebooku.

W spotkaniu wezmą udział studenci którzy uczestniczyli w programach wymiany ze Stanami, więc będzie okazja do zadawania pytań oraz uzyskania szczegółowych informacji.

Prelegenci:

Briana Corso, Vice Consul
Briana Corso jest dyplomatą amerykańskim w randzie Vice - Konsula w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Warszawie. Przed przyjazdem do Polski pracowała w krajach Ameryki Południowej - Kolumbia oraz Argentyna. Przed wstąpieniem do korpusu dyplomatycznego USA pracowała jako prawnik w Departamencie Bezpieczeństwa Krajowego w Los Angeles. Jako wolontariusz, udzialała się w Korpusie Pokoju na terenie Ekwadoru. Ukończyła Uniwersytet Kalifornijski oraz Loyola Law School w Los Angeles. Zna języki angielski, hiszpański i polski. Lubi podróżować po Polsce z rodziną.

Bożena Magdziak, Consular Assistant
Pani Bożena Magdziak od 30 lat zajmuje się sprawami wyjazdów studentów i absolwentów polskich uczelni do Stanów Zjednoczonych. Jest ekspertem w sprawach procedur wizowych, zasad programów wymiany polsko – amerykańskich, oraz studiów pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia w USA.

Mikołaj Ostrowski, studencki ambasador na Uniwersytecie Gdańskim
Student Wydziału Ekonomicznego, uczestnik programów wymiany kulturowej w latach 2016 oraz 2017. Ekspert w dziedzinie podróżowania, przejechał ponad 9000 kilometrów po Stanach, odwiedzając 43 miejscowości.

Więcej informacji.

https://ug.edu.pl/media/aktualnosci/70409/konsul_z_ambasady_usa_na_uniwersytecie_gdanskim_-_wtorek_7_listopada_2017

Program MOST - rekrutacja na semestr letni 2017/2018 »
Data publikacji: Wtorek, 07 listopada 2017 roku

Wizyta pracowników naukowych z University of Johannesburg »
Data publikacji: Środa, 08 listopada 2017 roku

Pod koniec września gościliśmy w Instytucie Organizacji i Zarządzania dwójkę profesorów z Republiki Południowej Afryki. Goście reprezentowali jeden z czołowych uniwersytetów w Afryce - University of Johannesburg.

Profesor Geoff Goldman kieruje Katedrą Biznesu i Ekonomii na Wydziale Zarządzania. Jest ekspertem w zakresie zarządzania strategicznego, etyki oraz przywództwa.

                                                 

Profesor Cecile Nieuwenhuizen specjalizuje się w problematyce zarządzania małymi

i średnimi przedsiębiorstwami, przedsiębiorczości, zarządzania innowacjami oraz zarządzania strategicznego

                                                

 

Spotkanie stało się okazją do wymiany doświadczeń z obu krajów, które w ostatnim czasie przechodziły transformację ustrojową. Liczymy, że wizyta stanie się początkiem nowej współpracy polsko-afrykańskiej w różnych obszarach życia akademickiego.

                                                    

Jesienna Wampiriada 2017 »
Data publikacji: Wtorek, 07 listopada 2017 roku

Wampiriada to akcja honorowego studenckiego krwiodawstwa organizowana cyklicznie przez Niezależne Zrzeszenie Studentów na terenie całego kraju. 

Wracamy z naszą akcją na Uniwersytet Gdański! 

 • 7.11.2017 – Wydział Ekonomiczny
 • 8.11.2017 – Wydział Nauk Społecznych 
 • 9.11.2017 – Absolvent Talent Days (Ergo Arena)
 • 10.11.2017 – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki

Dla wszystkich krwiodawców przygotowaliśmy niesamowite nagrody – wejściówki, zniżki, vouchery i wiele innych. Nikt nie wyjdzie z pustymi rękami. 

Jeżeli chcesz oddać część siebie i uratować 3 życia, zagraj z nami w czerwone i przyjdź na jesienną edycję Wampiriady organizowaną na Uniwersytecie Gdańskim! 
Dołącz do wydarzenia, aby być na bieżąco. 

Publikacja pracownika Katedry Informatyki Ekonomicznej w prestiżowym czasopiśmie »
Data publikacji: Poniedziałek, 06 listopada 2017 roku

Miło nam poinformować, że dr Michał Kuciapski z Katedry Informatyki Ekonomicznej, jest autorem  opublikowanego artykułu pt. „A model of mobile technologies acceptance for knowledge transfer by employees”, na łamach prestiżowego czasopisma „Journal of Knowledge Management” 2017, Volume 21, Issue 5, pp. 1053-1076 (http://www.emeraldinsight.com/toc/jkm/21/5) – Impact Factor (2016) = 2,053; Impact Factor (2016) 5-letni = 3,293.

W  publikacji tej zaproponowano i zweryfikowano model, określający czynniki akceptacji technologii mobilnych przez pracowników dla transferu wiedzy, który opracowany został na podstawie badań ankietowych 371 pracowników z 21 sektorów.

Absolwenci zapraszają na spotkanie z prof. Dariuszem Filarem »
Data publikacji: Czwartek, 26 października 2017 roku

Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Handlu Morskiego, Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Sopocie i Wydziałów Ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie zaprasza na spotkanie z: prof. UG Dariuszem Filarem. Spotkanie będzie poświęcone głównie działalności pisarskiej wykładowcy.

                                

Prof. UG Dariusz Filar to uznany ekonomista, który pełnił funkcje głównego ekonomisty banku, doradzał premierowi RP, był też członkiem Rady Polityki Pieniężnej w latach 2004-2010. Jest też lubianym wykładowcą Uniwersytetu Gdańskiego, który wykształcił już kilka pokoleń studentów, często osób, które później pełniły bardzo istotne role w polskiej i międzynarodowej gospodarce.

20 października o godzinie 17.00 na Wydziale Ekonomicznym UG w Sopocie, w sali A1 stowarzyszenie absolwentów wydziałów ekonomicznych UG organizuje spotkanie z prof. Dariuszem Filarem, którego głównym tematem będzie działalność pisarska profesora. Będzie to okazja do porozmawiania o diagnozach i ich weryfikacji przez czas, postawionych w książce „Między zieloną wyspą a dryfującą krą”, o twórczości beletrystycznej profesora – np. ostatniej książce Drugie Wejrzenie i o wznowionych ostatnio opowiadaniach science fiction, od których zaczynał on swoją działalność pisarską. Może autor uchyli rąbka tajemnicy odnośnie nowych planowanych publikacji.

Stowarzyszenie zaprasza na spotkanie wszystkich zainteresowanych zarówno ekonomią jak i poznaniem tajników warsztatu pisarskiego. Miła atmosfera w gronie obecnych i byłych studentów kierunków ekonomicznych Uniwersytetu Gdańskiego i szkół wyższych, z których UG się wywodzi gwarantowana. Spotkanie może też być okazją do przystąpienia do stowarzyszenia.

Wywiad z prof. UG Dariuszem Filarem w Radiu Uniwersytetu Gdańskiego MORS

Profil Stowarzyszenia WSHM, WSE i WE UG w Sopocie na Facebooku

Informacja o spotkaniu z prof. UG Dariuszem Filarem na Facebooku

Informacja o prof. UG Dariuszu Filarze za Gedanopedią

DARIUSZ FILAR (ur. 18 VII 1950 Gdynia), ekonomista, literat. W 1968 roku ukończył I Męskie Liceum w Kaliszu, w 1973 Wydział Ekonomiki Transportu Uniwersytetu Gdańskiego (UG) i podjął pracę na tej uczelni. Od roku 1976 doktor, od 1989 doktor habilitowany, od 1992 profesor tytularny UG. W latach 1992–1995 wykładał w Center for Russian and East European Studies na University of Michigan, w 2000–2002 współpracował z Central European University. W okresie 1999–2004 główny ekonomista Banku Pekao SA, a w 2004–2010 członek Rady Polityki Pieniężnej, od marca 2010 roku członek Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów. Specjalizuje się w historii myśli ekonomicznej, makroekonomii oraz funkcjonowaniu przedsiębiorstw transnarodowych. Literacko debiutował w roku 1968 na łamach „Radaru” jako autor nowel i recenzji. Opublikował cztery książki z gatunku fantastyki naukowej oraz powieść współczesną Pies wyścigowy (1984). W latach 1984–1992 związany z miesięcznikiem „Przegląd Powszechny”, także z pismami tzw. drugiego obiegu: „Podpunkt” i „Przegląd Polityczny”. W okresie 2000–2007 był publicystą ekonomicznym „Rzeczpospolitej”. Od 2007 roku publikuje na łamach „Gazety Wyborczej”. Należy do grona współzałożycieli Kongresu Liberalno-Demokratycznego. W 2006 roku prezydent Włoch mianował go kawalerem Ordine della Stella della Solidarieta Italiana.

Maciej Goniszewski
Fot. UG

 

 

Akademickie Targi Pracy Trójmiasto 2017 »
Data publikacji: Czwartek, 26 października 2017 roku

SZUKASZ PRACY, STAŻU, PRAKTYKI?

Zapraszamy

Akademickie Targi Pracy Trójmiasto 2017

http://bit.ly/2ylZ4PL

Biura Karier największych uczelni publicznych w Trójmieście po raz kolejny wspólnie organizują Akademickie Targi Pracy TRÓJMIASTO 2017. Targi odbędą się 24 października 2017 r., w godzinach: 9.00 – 16.00, na terenie Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Oliwie, na Wydziale Nauk Społecznych. Targi to okazja do zdobycia pierwszych doświadczeń w kontaktach z pracodawcami, poznania ich potrzeb i oczekiwań rekrutacyjnych.

 

Gość specjalny ATP Trójmiasto 2017

O godz. 11:15 - gościem specjalnym targów będzie – Monika Jurczyk–Osa, osobista stylistka  - „Sukces nie wychodzi z mody”.

 

O godz. 10:30 oraz 13:00 zapraszamy na warsztaty

Zapisy poprzez stronę: http://bit.ly/2xI2WWN

 

W trakcie targów - konkursy z nagrodami!

 

Wydarzenie jako sponsor wspiera – Thomson Reuters - lider wśród dostawców informacji i danych rynkowych dla inwestorów, przedsiębiorców, mediów i rządów. Partnerami  Akademickich Targów Pracy Trójmiasto 2017 są: State Street Bank i WNS Global Services.

Więcej informacji oraz lista wystawców są dostępne na stronie internetowej www.atp.ug.edu.pl.

 

Spotkanie rekrutacyjne KNI Lider »
Data publikacji: Poniedziałek, 23 października 2017 roku

 

Jesteś szukającym nowych wyzwań, pełnym energii studentem?

Interesuje Cię świat IT oraz chcesz brać udział w licznych warsztatach i zdobywać przydatną wiedzę i umiejętności?

Koło Naukowe Informatyki Lider rozpoczyna rekrutację i czeka właśnie na Ciebie!

 

Czym się zajmujemy?


Realizujemy projekty innowacyjnych aplikacji mobilnych, łączymy się w drużyny i bierzemy udział m. in. w Microsoft Imagine Cup, największym informatycznym konkursie dla studentów na świecie. Przeżywamy przygody i zyskujemy bogate doświadczenia podczas każdego kolejnego etapu konkursu.

Pojawiamy się na najbardziej wartościowych warsztatach, sami także organizujemy branżowe szkolenia. Rozmawiamy z inwestorami, otrzymujemy cenne wskazówki, razem zamieniamy pomysły na realny biznes. Interesujemy się również tworzeniem responsywnych stron WWW, projektowaniem grafiki komputerowej, zarządzaniem projektami, marketingiem internetowym i social media.

Co możemy zrobić razem?


•  Stanąć z super pomysłem do międzynarodowego konkursu w jednej drużynie!
•  Nauczyć się komunikować z przedstawicielami świata biznesu i potencjalnymi inwestorami.
•  Zdobyć bezcenną wiedzę podczas warsztatów z praktykami IT, m. in. w siedzibie Microsoft Polska.
•  Realizować wspólne pasje, współtworzyć ciekawe projekty, zdobywać nowe umiejętności.
•  Organizować branżowe konferencje, eventy, szkolenia, warsztaty.
•  Zintegrować się ;-)

Dołącz do nas!


•  Masz pomysł na niezwykłą aplikację?
•  Marzysz o karierze największych wizjonerów świata IT?
•  Nie wiesz jak „sprzedać” swój pomysł i pozyskać wsparcie kapitałowe?
•  Chcesz bywać na wartościowych wydarzeniach lub razem z nami je organizować?
•  Interesujesz się tworzeniem stron internetowych, grafiką, a może robisz niezłe zdjęcia?
•  Lubisz social media, marketing, e-commerce, analitykę internetową?
•  Robisz coś zupełnie innego, ale chcesz stworzyć z nami coś niezwykłego?

Częścią tego grona możesz być i Ty! 

Zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne, które odbędzie się 18 października w budynku CDK Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego w sali C-36.

Nie pasuje Ci ten termin? Nie ma sprawy! Drugie spotkanie rekrutacyjne odbędzie się 24 października w sali C-24.

Więcej informacji na www.knilider.org oraz fb.com/kni.lider.

 

Konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki »
Data publikacji: Wtorek, 31 października 2017 roku

Zapraszamy do udziału w Konkursie na najlepszą

pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki

 

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską i doktorską z zakresu statystyki, obronioną w roku akademickim 2015/2016 lub 2016/2017.

Konkurs promuje statystykę jako dyscyplinę naukową, mającą zastosowanie we wszystkich dziedzinach życia społeczno-gospodarczego, ale również jako gałąź wiedzy przydatną wielu grupom odbiorców.

Do 31 października 2017 r. prace mogą zgłaszać autorzy oraz, za zgodą autorów, promotorzy i uczelnie. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do 31 grudnia 2017 r. Autorzy trzech najwyżej ocenionych prac magisterskich i trzech doktorskich otrzymają nagrody pieniężne.

Więcej informacji o warunkach uczestnictwa w konkursie oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie http://bip.stat.gov.pl.

Katedra Inwestycji i Nieruchomości przyjmie na praktyki studentów Wydziału Zarządzania UG »
Data publikacji: Czwartek, 26 października 2017 roku

Katedra Inwestycji i Nieruchomości przyjmie na praktyki studentów Wydziału Zarządzania

Studenci będą mogli uczestniczyć w badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników Katedry oraz w organizacji konferencji, seminariów i kursów. Czas odbywania praktyk będzie dostosowany do planu zajęć poszczególnych studentów.

Działalność naukowa katedry opisana jest na www http://inwestycje.wzr.pl/html/?htm=obszar_zainteresowan&&nazwa=Obszar%20zainteresowa%F1

Większość czynności w ramach praktyk wykonywanych będzie w siedzibie WZR.
Oczekujemy:

 • znajomości podstaw obsługi MS Office,
 • zaangażowania,
 • umiejętności pracy w zespole.

Dobrze widziana będzie biegła znajomość angielskiego.

Dodatkowe informacje i zgłoszenia proszę kierować do:

Liczba miejsc ograniczona.      
 

Rekrutacja na zajęcia w laboratorium tradingowym OSTC »
Data publikacji: Środa, 25 października 2017 roku

Interesujesz się rynkami finansowymi i marzysz o karierze tradera?

Pokaż nam swoją pasję i zdobądź miejsce w OSTC Trading Lab – jedynych laboratoriach tradingowych na uczelniach w Polsce tworzonych przez OSTC:

 • Zyskaj dostęp do symulatorówh największych światowych giełd
 • Otrzymaj wiedzę od doświadczonych specjalistów
 • Zdobądź pierwszeństwo podczas rekrutacji do OSTC

Zainteresowany? Dołącz już dziś!

W zawodzie tradera można sprawdzić się zawsze, bo nie wymaga on specjalistycznego wykształcenia czy wieloletniego doświadczenia. Dlatego OSTC (www.ostc.com), największa firma tradingowa w Polsce, która od prawie 10 lat współpracuje ze szkołami wyższymi w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Łodzi i Poznaniu, daje Ci niepowtarzalną szansę, by sprawdzić się na największych giełdach nie wychodząc poza mury uczelni. To wszystko dzięki OSTC Trading Labs – laboratoriom wyposażonym w nowoczesny sprzęt, w których uczestnicy działają na symulatorach giełd w czasie rzeczywistym. Oprócz tego otrzymują dawkę ekskluzywnej wiedzy, a najlepsi mają szansę dołączyć do firmy.

By wziąć udział w OSTC Trading Labs nie trzeba jednak wiązać kariery bezpośrednio z tradingiem, zdobyta wiedza przyda się także w bankowości, funduszach inwestycyjnych czy domach maklerskich. Udział w zajęciach pozwala na starcie kariery zdobyć olbrzymią przewagę nad innymi kandydatami zyskać doświadczenie w działaniach na prawdziwych rynkach.

Zapraszamy na zajęcia w laboratorium tradingowym OSTC na Wydziale Ekonomicznym UG, które rozpoczną się na początku listopada.

Aplikuj już dziś poprzez link https://goo.gl/AZFKCv lub zostaw swoje zgłoszenie bezpośrednio na standzie firmy na uczelni. Daty i miejsca zostaną podane już wkrótce na fanpage’u OSTC Poland – Careers in Trading.

Zajęcia są bezpłatne, ale liczba miejsc jest ograniczona.

Do zobaczenia!

www.ostc.com/careers

FB: OSTC Poland – Careers in Trading
Instagram: OSTC_Poland

Odbyło się EuroSymposium 2017 na jubileusz 50-lecia Gdańskiej Informatyki Ekonomicznej. »
Data publikacji: Czwartek, 19 października 2017 roku

Pod koniec września br. w Katedrze Informatyki Ekonomicznej Wydziału Zarządzania odbyło się The Xth Eurosymposium. Jak co roku, współorganizatorami tego wydarzenia byli Special Interest Group on Systems Analysis and Design of Association for Information Systems (AIS), PLAIS – Polish Chapter of AIS oraz Katedra Informatyki Ekonomicznej UG. Tegoroczne Eurosymposium’2017 odbywało się pod auspicjami Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk. Eurosymposium 2017 wiązało się również z jubileuszem 50-lecia informatyki ekonomicznej w Uniwersytecie Gdańskim.

Temat Eurosymposium’2017 brzmiał: Information Systems – Research, Development, Applications, Education. W ramach Eurosymposium odbyły się trzy sesje tematyczne: Data Analytics, Web based Information Systems oraz Information Systems Development. Referat programowy (keynote speech) pt. The Bayeux Tapestry of Information Systems został wygłoszony przez Prof. Franka Landa (laureat AIS LEO Award and Fellowship of AIS) oraz Prof. Chrisanthi Avgerou z London School of Economics.

Podczas konferencji swoje referaty wygłaszali również przedstawiciele ośrodków akademickich z 10 krajów – Czech, Ekwadoru, Hiszpanii, Kanady, Niemiec, Portugalii, Serbii, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Polski.

Materiały z konferencji zostały opublikowane w prestiżowej serii Lecture Notes in Business Information Processing wydawnictwa Springer Science.

Uczestnicy Eurosymposium’2017

Inauguracja Eurosymposium’2017 – Dziekan Wydziału Zarządzania UG prof. M. Szreder

Wideokonferencja – prof. F. Land oraz prof. Ch. Avgerou  z London School of Economics

Sesja plenarna – prof. V. Repa z Uniwersytetu Ekonomicznego w Pradze oraz prof. S. Wrycza z UG, przewodniczący Komitetu Programowego konferencji

Dyskusja podczas sesji plenarnej – prof. Mariia Rizun, prof. Vera Meister oraz prof. S. Wrycza

Sesja plakatowa

Uczestnicy podczas sesji plenarnej

Odbyła się inauguracja Studiów Podyplomowych „Ubezpieczenia Społeczne” »
Data publikacji: Czwartek, 19 października 2017 roku

W dniu 6 października 2017 na Wydziale Zarządzania UG odbyła się uroczysta inauguracja interdyscyplinarnych Studiów Podyplomowych „Ubezpieczenia Społeczne”, będących wspólną inicjatywą Wydziału Zarządzania i Wydziału Prawa i Administracji UG. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Uczelni: Prorektor ds. Kształcenia prof. Anna Machnikowska, Dziekan Wydziału Prawa i Administracji prof. Jakub Stelina i Kierownik Studiów Podyplomowych dr Kamila Bielawska z Wydziału Zarządzania UG. Wykład inauguracyjny dotyczący współczesnych wyzwań systemów zabezpieczenia społecznego wygłosiła prof. dr  hab. Gertruda Uścińska - Prezes ZUS. Jest to pierwsza edycja studiów podyplomowych z zakresu ubezpieczeń społecznych, na kolejne organizatorzy zapraszają od marca 2018 roku.

 

III edycja Akademii State Street dla studentów Wydziału Zarządzania i Wydziału Ekonomicznego »
Data publikacji: Czwartek, 26 października 2017 roku

Akademia State Street – Twój pierwszy krok do prawdziwej kariery w finansach!

Zapraszamy do udziału w III edycji Akademii State Street, realizowanej przy współpracy z Wydziałem Ekonomicznym i Wydziałem Zarządzania UG!

 

Co to jest Akademia State Street?

Akademia State Street jest dla Ciebie, jeżeli rozważasz  karierę w finansach! To program  szkoleniowy dla studentów, realizowany wspólnie przez uczelnię i firmę tak, by ich uczestnicy zdobyli jak najwięcej użytecznych umiejętności i poznali praktyczne aspekty pracy w konkretnym zawodzie.

Dzięki akademii State Street zdobędziesz praktyczną wiedzę na temat funkcjonowania rynków kapitałowych, obsługi księgowej funduszy inwestycyjnych, funduszy wysokiego ryzyka, derywatywów oraz wyceny funduszy, jak również pracy w międzynarodowym środowisku. Zajęcia prowadzą eksperci State Street.

W ramach Akademii zrealizujemy pięć  praktycznych warsztatów w okresie listopad – grudzień 2017 roku, część będzie się odbywać na uczelni, część w siedzibie State Street. Tematy zajęć to: Bookkeeping, Fund Accounting, Investment Game, Securities Types, NAV Challenge, The secret to win an interview.

 

Korzyści z udziału

 • To będzie cenny punkt w Twoim CV, jeżeli rozważasz karierę w finansach.
 • Ogromna porcja praktycznej wiedzy!
 • Najlepsi laureaci otrzymują nagrodę w postaci oferty płatnego programu stażowego!
 • Każdy uczestnik Akademii State Street otrzyma certyfikat potwierdzający udział w projekcie.

 

Jak wziąć udział w Akademii State Street?

W Akademii może wziąć udział 30 studentów wyłonionych za pomocą testu kwalifikacyjnego, który przeprowadzony zostanie podczas pierwszego spotkania, tzw. Wykładu Otwartego. Na koniec wykładu każdy uczestnik może przystąpić do napisania testu, który dotyczył będzie informacji przekazanych na wykładzie. Każdy, niezależnie od obecnie posiadanej wiedzy o rachunkowości czy funduszach inwestycyjnych, ma szansę na udział w Akademii!

 

ZAPRASZAMY NA WYKŁAD OTWARTY, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ 
25 października (środa), godz. 15:15 
Wydział Zarządzania UG, Aula WZ (Aula im. W. Kowalenki)

 

ZAKOŃCZENIE AKADEMII ODBĘDZIE SIĘ 
12 grudnia (wtorek), godz. 15:00 
Wydział Ekonomiczny UG, sala C301

Publikacja naszego pracownika w wysoce prestiżowym czasopiśmie »
Data publikacji: Poniedziałek, 09 października 2017 roku
Miło nam poinformować, że dr Michał Kuciapski z Katedry Informatyki Ekonomicznej, jest autorem  opublikowanego artykułu pt. „A model of mobile technologies acceptance for knowledge transfer by employees”, na łamach wysoce prestiżowego czasopisma „Journal of Knowledge Management” 2017, Volume 21, Issue 5, pp. 1053-1076 (http://www.emeraldinsight.com/toc/jkm/21/5) – Impact Factor (2016) = 2,053; Impact Factor (2016) 5-letni = 3,293; CiteScore (2016) = 3.48.
 
W ramach publikacji zaproponowano i zweryfikowano model, określający czynniki akceptacji technologii mobilnych przez pracowników dla transferu wiedzy, który opracowany został na podstawie badań ankietowych 371 pracowników z 21 sektorów.
Akcja przednaborowa studenckiego Radia MORS »
Data publikacji: Poniedziałek, 16 października 2017 roku

Studencie! Zastanawiasz się czy dołączyć do Radia MORS Uniwersytetu Gdańskiego? Nie wahaj się! Rusza akcja naborowa. Zapraszamy na przesłuchania między 16 a 20 października po wcześniejszym umówieniu pod adresem: mors@ug.edu.pl. A jeżeli chcesz jeszcze przed przesłuchaniami porozmawiać z członkami naszej redakcji, szukaj nas na swoim wydziale 12 października. Odpowiemy na pytania, zachęcimy do przyjścia, opowiemy o procesie rekrutacji, przybliżymy temat przesłuchań do redakcji. Do zobaczenia na wydziale i do usłyszenia na antenie Radia MORS!

 

Nabór do reprezentacji Uniwersytetu Gdańskiego w Firmowym Biegu na Piątkę w ramach AmberExpo Półmaraton Gdański »
Data publikacji: Piątek, 13 października 2017 roku

Dokładnie miesiąc pozostał do rywalizacji podczas AmberExpo Półmaraton Gdańsk oraz Biegu na Piątkę, które odbędą się już 5 listopada. Ten największy bieg uliczny w Gdańsku co roku przyciąga coraz więcej amatorów biegania. AmberExpo Półmaraton Gdańsk to już swego rodzaju biegowa tradycja. Trasa zawodów będzie wyznaczona głównymi arteriami miasta, a zawodnicy mijać będę symbole i najpopularniejsze miejsca na mapie Gdańska.

Uniwersytet Gdański oraz organizatorzy AmberExpo Półmaraton Gdański zapraszają pracowników UG do startu w Firmowym Biegu na Piątkę, imprezy towarzyszącej AmberExpo Półmaraton Gdański. W ramach klasyfikacji Firmowej Piątki wchodzą firmy, które będą walczyły o miano najlepszej drużyny na dystansie 5 km. Pięciu pierwszych pracowników UG, którzy zgłoszą chęć wzięcia udziału w firmowym biegu znajdzie się w reprezentacji naszej uczelni. Dla naszych zawodników przygotowaliśmy pakiety startowe obejmujące bluzę, koszulkę oraz bidon z logo Uniwersytetu Gdańskiego. Piątce reprezentantów Uniwersytet opłaci również wpisowe i pakiety startowe organizatora. Na zwycięzców biegu czekają nagrody rzeczowe, zaś wszyscy uczestnicy otrzymają pamiątkowe medale. Aby zgłosić chęć udziału w Firmowym Biegu na Piątkę w barwach UG należy wysłać maila na adres promocja@ug.edu.pl.

Wszystkich chętnych do sprawdzenia swoich sił na dystansie 5 km, którzy nie wejdą do reprezentacji UG, zapraszamy do indywidualnej rywalizacji w Biegu na Piątkę. Natomiast osoby zaprawione w biegach zachęcamy do udziału w AmberExpo Półmaratonie Gdańskim. Więcej informacji i rejestracja na biegi indywidualne odbywa się na stronie www.polmaratongdansk.pl. To już pewne, że w tegorocznej imprezie wystartuje więcej osób niż w roku ubiegłym. Na listach startowych znajdują się obecnie nazwiska blisko 5000 zawodniczek i zawodników, a zapisy nadal trwają! Gdański półmaraton jest wyjątkową imprezą, Start i meta usytuowane są na terenie AmberExpo – siedzibie Międzynarodowych Targów Gdańskich, przy ul. Żaglowej 11.

Odpowiadając na potrzeby startujących, organizatorzy AmberExpo Półmaraton Gdańsk umożliwiają aktywne spędzanie czasu całym rodzinom. Każdy rodzic będzie mógł uczestniczyć w biegu ze swoją pociechą w wózku, zarówno na dystansie 5 km, jak i w półmaratonie. Nowością podczas tegorocznej edycji imprezy jest rywalizacja najmłodszych w zawodach biegowych – Amber Kids, która zostanie przeprowadzona w sobotę (4 listopada). Dzieci zmagać się będą w biegach na trzech dystansach: 200 m (1-7 lat), 500 m (8-11 lat) oraz 1000 m (12-15 lat).

„AmberExpo Półmaraton Gdańsk to doskonała impreza na zakończenie sezonu. Ma już swoją tradycję, jednak staramy się stale ją wzbogacać i rozwijać, tak żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Oprócz zawodów biegowych to również działające w halach expo z wystawcami prezentującymi swoje produkty, strefa dla najmłodszych, a także telebim, na którym kibice zgromadzeni w hali mogą obserwować rywalizację na trasie. W hali AmberExpo zlokalizowana będzie także strefa finishera i masażu” – powiedział Rafał Zakrzewski, dyrektor AmberExpo Półmaraton Gdańsk.

5 listopada o godz. 9:00 biegacze wyruszą na ulice Gdańska. Przebieg trasy nie zmieni się w stosunku do lat ubiegłych, dzięki czemu będzie możliwość porównania swoich dotychczasowych osiągnięć. Początkowo zawodnicy wspólnie pobiegną ulicą Żaglową, a następnie w przeciwnych kierunkach. Trasa półmaratonu skręci w stronę centrum Gdańska, a trasa Biegu na Piątkę w stronę Nowego Portu.

Serdecznie zapraszamy wszystkich pracowników UG do zgłaszania swojego uczestnictwa!

 

Źródło:

https://ug.edu.pl/media/aktualnosci/69588/nabor_do_reprezentacji_uniwersytetu_gdanskiego_w_firmowym_biegu_na_piatke_w_ramach_amberexpo

Volkswagen Foundation - stypendia dla młodych naukowców »
Data publikacji: Środa, 11 października 2017 roku

Do 12 października 2017 r. trwa nabór wniosków na stypendia od Volkswagen Foundation Freigeist Fellowships. Konkurs adresowany jest do młodych naukowców - do 5 lat po doktoracie - którzy chcą prowadzić swoje badania naukowe w Niemczech. Wysokość stypendium może wynosić do 1 mln euro.

 

Zgodnie z informacjami organizatorów, wnioskodawca musi spełniać m.in. następujące warunki:

·        doktorat obroniony nie dawniej niż 5 lat temu;

·        badania będą prowadzone na uczelni lub jednostce naukowej w Niemczech;

·        mobilność - przeniesienie się do miejsca prowadzenia badań.

 

Stypendia przyznawane są na prowadzenie badań w dowolnej dziedzinie nauki.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w odpowiedziach na najczęściej zadawane pytania.

Strona internetowa konkursu Freigeist Fellowships

Inauguracja studiów podyplomowych z zakresu ubezpieczeń społecznych »
Data publikacji: Poniedziałek, 09 października 2017 roku

Nowe studia podyplomowe są wspólną inicjatywą Wydziału Zarządzania UG oraz Wydziału Prawa i Administracji UG. W ramach 180 godzin zajęć uczestnicy uzyskają pogłębioną wiedzę z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych oraz umiejętności analizy i oceny ekonomiczno-finansowych skutków stosowanych rozwiązań w tym obszarze z punktu widzenia interesu wszystkich zaangażowanych podmiotów (ubezpieczonych, płatników, podmiotów obsługujących system ubezpieczeń społecznych oraz ustawodawcy). W piątek odbędzie się inauguracja studiów wraz z wykładem wygłoszonym przez Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. dr hab. Gertrudę Uścińską.

Czas: 6 października 2017 r. (piątek), godz: 15.00
Miejsce: Sopot, ul. Armii Krajowej 101, Wydział Zarządzania UG, sala B-22

W uroczystej inauguracji studiów podyplomowych wezmą udział przedstawiciele uczelni: Prorektor ds. Kształcenia UG dr hab. Anna Machnikowska, prof. nadzw., Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UG dr hab. Jakub Stelina, prof. nadzw., Kierownik Międzywydziałowych Studiów Podyplomowych dr Kamila Bielawska oraz przedstawiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: Prezes Zakładu prof. dr hab. Gertruda Uścińska, która wygłosi pierwszy wykład w ramach studiów podyplomowych dla uczestników oraz Dyrektor Oddziału ZUS w Gdańsku Aneta Pawłowska.

Do udziału w kolejnych edycjach studiów podyplomowych "Ubezpieczenia społeczne" (od marca 2018 r.) zapraszamy osoby zatrudnione w działach płacowo-kadrowych różnych podmiotów, pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wszystkich, którzy chcą w sposób świadomy podejmować decyzje w obszarze ubezpieczeń społecznych. Więcej o studiach podyplomowych na stronie: http://wzr.pl/ubezpieczenia_spoleczne/

Publikacja naszych pracowników w prestiżowym czasopiśmie »
Data publikacji: Czwartek, 19 października 2017 roku

Miło nam poinformować, że dr Joanna Sadkowska i dr Mariusz Chmielewski są współautorami opublikowanego właśnie artykułu pt.  Environmental aspects of using gas chromatography for determination of pharmaceutical residues in samples characterized by different composition of the matrix, na łamach prestiżowego czasopisma “Archives of Environmental Protection” 2017, vol. 43, no. 3, ss. 3-8   IF2016= 0,708, IF 5-letni= 0,835.

Publikacja jest rezultatem realizowanego przez pracowników Wydziału Chemii i Wydziału Zarządzania UG, finansowanego ze środków NCBiR, projektu TANGO:

"Analiza możliwości wdrożenia innowacyjnych metodyk oznaczania farmaceutyków w próbkach środowiskowych, klinicznych i żywnościowych z wykorzystaniem techniki GC i GC-MS".

Praca na 5! Konkurs na najlepszą pracę magisterską o rynkach walutowych »
Data publikacji: Czwartek, 28 września 2017 roku

Zapraszamy do udziału w I edycji konkursu na najlepszą pracę magisterską na temat rynków walutowych. Pula nagród w konkursie wynosi 6 tysięcy złotych.

Celem konkursu, którego organizatorem jest firma Currency One, operator serwisu Walutomat, jest wybranie najlepszej pracy magisterskiej o tematyce nawiązującej do szeroko pojętego rynku walut. Uczestnikami mogą być studenci/absolwenci uczelni wyższych, których praca magisterska związana będzie z jednym z następujących zagadnień:

 • kantory internetowe w Polsce,
 • kantory stacjonarne w Polsce,
 • platformy forex,
 • międzybankowy rynek wymiany walut,
 • bankowe platformy wymiany walut,
 • transfery międzynarodowe,
 • systemy rozliczeń transakcji walutowych,
 • analiza fundamentalna i techniczna związana z rynkiem walutowym,
 • regulacyjne aspekty dla rynku kantorów stacjonarnych i internetowych w Polsce.

W konkursie mogą wziąć udział osoby, które obroniły prace magisterską w terminie od 15 września 2017 roku do 31 października 2018 roku. Najlepsza praca magisterska zostanie nagrodzona kwotą 3 tysięcy złotych. Pula wszystkich nagród wynosi 6 tysięcy złotych.

Szczegóły i zasady konkursu zostały określone w regulaminie, z którym można zapoznać się na stronie:
https://www.walutomat.pl/wp-content/uploads/2017/08/regulamin-konkursu_praca-magisterska-o-rynkach-walutowych.pdf

 

Więcej informacji o konkursie udziela
Dawid Gałat
Media and Communications Manager
+48 517 42 69 67
dawid.galat@currency-one.com

plakat

Konkurs „Studiujesz? Praktykuj!” – granty dla Uniwersytetu Gdańskiego »
Data publikacji: Piątek, 06 października 2017 roku

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju informuje, że 7 września 2017 r. zakończyła się ocena formalno-merytoryczna wniosków złożonych na konkurs nr POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17 w ramach Działania 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Oś III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Komisja rozpatrzyła i oceniła 217 wniosków o przyznanie dofinansowania, z czego:

196 wniosków uzyskało ocenę pozytywną

21 wniosków uzyskało ocenę negatywną (w tym dwie rezygnacje z realizacji projektu).

Łączna kwota dofinansowania 196 pozytywnie ocenionych wniosków wynosi 259 942 331,71 PLN przy dostępnej alokacji na konkurs: 150 000 000 PLN. W związku z powyższym Instytucja Organizująca Konkurs podjęła, na podstawie pkt II.4 regulaminu konkursu, decyzję o zwiększeniu kwoty alokacji do kwoty umożliwiającej dofinansowanie wszystkich 196 projektów.

Uniwersytet Gdański będzie realizował pięć projektów:

Tytuł projektu

Koszty ogółem (PLN)

Przyznane dofinansowanie (PLN)

 Program staży dla studentów Aplikacje Informatyczne w Biznesie na Uniwersytecie Gdańskim

566 100,00 

549 117,00 

 Krok Dalej: Kwalifikacje – Rozwój – Kariera dzięki stażom zwiększającym szanse na rynku pracy Absolwenta Chemii UG

248 947,50 

241 479,00 

 Festiwal Filmowy jako Miejsce Pracy

440 618,75 

427 400,19 

 CETA + Plan = Praca

197 610,00 

191 681.68 

 NoZ na Staż 2.0 – program stażowy dla studentów Nauk o Ziemi

834 790,75 

809 747,00 

Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa »
Data publikacji: Poniedziałek, 25 września 2017 roku

Stypendyści, studenci, doktoranci i pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego, którzy są cudzoziemcami w przypadku zetknięcia się z objawami agresji lub dyskryminacji mogą zgłaszać się do Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytetu Gdańskiego:

e-mail:  ksb@ug.edu.pl ,

telefonicznie 58 523 31 30, 58 523 21 12,

osobiście Gdańsk ul. Bażyńskiego 8, Rektorat UG, pokój 215 i 216.

 

When confronted with aggression or discrimination, grant holders, students, doctoral students and employees of the University of Gdańsk who are foreign nationals may contact the University of Gdańsk Office of Security and Risk Management:

e-mail: ksb@ug.edu.pl ,

telephone number 58 523 31 30, 58 523 21 12,

personally Rectorate UG, Gdańsk str. Bażyńskiego 8, room's number 215 and 216.

Uniwersytet Gdański i Skanska we wspólnej inicjatywie edukacyjnej w Trójmieście »
Data publikacji: Poniedziałek, 25 września 2017 roku

Na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego uruchamiana jest obecnie szczególna edycja Studiów Podyplomowych Zarządzanie Nieruchomościami i Projektami Deweloperskimi we współpracy z firmą Skanska Property Poland. Zajęcia rozpoczną się w październiku 2017 i potrwają rok.

Dr Małgorzata Rymarzak, Katedra Inwestycji i Nieruchomości informuje: „Naszym słuchaczom oferujemy kompleksową ofertę, w której znajdują się zarówno wykłady uznanych w branży nieruchomości wykładowców akademickich, jak i ćwiczenia oraz zajęcia warsztatowe prowadzone przez doświadczonych praktyków rynkowych z grupy Skanska oraz innych firm związanych z rynkiem nieruchomości.”

Magdalena Reńska – regionalny dyrektor ds. wynajmu w Skanska Property Poland oraz inicjator współpracy ze strony Skanska dodaje: „Skanska Property Poland wchodząc na trójmiejski rynek nieruchomości biurowych podejmuje współpracę z Uniwersytetem Gdańskim by dzielić się wiedzą ekspercką. Proponowane studia podyplomowe są dla ich słuchaczy doskonałą szansą zdobycia i ugruntowania wiedzy oraz nawiązania wartościowych kontaktów zawodowych. Polecam je także tym, którzy planują zmianę kierunku kariery zawodowej i zwrot w stronę nieruchomości.”

Propozycja Uniwersytetu skierowana jest do osób, które zainteresowane są zdobywaniem, bądź pogłębianiem interdyscyplinarnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności przydatnych w działalności zarządcy nieruchomości i realizacji projektów deweloperskich, w tym m.in. komercyjnych, infrastrukturalnych, typu „land-development” oraz mieszkaniowych.

Zapisy na studia już się rozpoczęły. Więcej informacji na stronie studiów podyplomowych: http://wzr.pl/spznipd/

Dodatkowych informacji udziela: 
Anna Hinc-Golańska
sekretarz Studiów Podyplomowych Katedra Inwestycji i Nieruchomości
tel.: +48 58 523 14 64
e-mail: inwestycje.wzr@ug.edu.pl

Zmiany w korzystaniu z wjazdu na teren Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Oliwie »
Data publikacji: Wtorek, 12 września 2017 roku

1 października 2017 r. zostanie uruchomiony system kontroli wjazdu na teren Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego w Oliwie. Od tej daty wjazd na teren Kampusu będzie możliwy wszystkimi dostępnymi bramami z wykorzystaniem identyfikatora zbliżeniowego umieszczonego za szybą przednią pojazdu. W wyjątkowych sytuacjach wjazd będzie możliwy za pośrednictwem systemu domofonowego, który połączy nas bezpośrednio z dyspozytorem Straży Uniwersyteckiej. Wjazd dla gości i kontrahentów będzie możliwy przez bramy numer 2 (przy Rektoracie) oraz numer 5 (Przy Bibliotece Głównej) po otrzymaniu jednorazowej karty wjazdu od Obsługi Systemu Parkingowego. Do wjazdu samochodów dostawczych wyznaczona została brama nr 5, samochodów ciężarowych pow. 3,5 t i autokarów – brama nr 9.

Kampus dostępny jest codziennie w godz. 6.00 ÷ 22.00.

Wjazd z wykorzystaniem identyfikatorów będzie obowiązywał:

 • Poniedziałek – Czwartek  6.00 ÷ 22.00,
 • Piątek 6.00 ÷ 15.00.

W celu ubiegania się o wydanie identyfikatora uprawniającego do wjazdu oraz korzystania z miejsc parkingowych na terenie Kampusu należy:

 1. pobrać i wypełnić Wniosek o wydanie identyfikatora uprawniającego do wjazdu na teren Bałtyckiego Kampusu UG, który stanowi załącznik do Zarządzenia Kanclerza nr 2/K/17;
 2. dokonać w Kasie Uniwersytetu Gdańskiego bezzwrotnej opłaty w wysokości 15,00 zł - dokonanie wpłaty powinno zostać potwierdzone na Wniosku;
 3. złożyć wypełniony wniosek zgodnie ze wskazanym w Zarządzeniu punkcie;
 4. zapoznać się z Regulaminem wjazdu i parkowania na terenie Bałtyckiego Kampusu Uniwersytetu Gdańskiego.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się treścią Zarządzenia Kanclerza nr 2/K/17 wraz z załącznikami, które dostępne pod linkiem:http://www2.ug.edu.pl/pl/dz_org/prawo/?akcja=pokaz_dane&id=3251

Dodatkowe Informacje: https://ug.edu.pl/media/aktualnosci/68339/zmiany_w_korzystaniu_z_wjazdu_na_teren_baltyckiego_kampusu_uniwersytetu_gdanskiego_w_oliwie

 

Weź udział w projekcie WyGRAJ siebie! »
Data publikacji: Czwartek, 07 września 2017 roku

Innowacje społeczne?

Gry planszowe?

Zarządzanie projektami?

Kreatywna edukacja?
 

Weź udział w projekcie
WyGRAJ siebie!

 

Stwórz własną grę planszową
pod okiem ekspertów
.

 

 

 

Celem projektu WyGRAJ siebie! jest budowanie miękkich kompetencji poprzez zespołową pracę projektową, polegającą na utworzeniu gry planszowej, stanowiącej pomoc edukacyjną dla szkół średnich.

Projekt zakłada pracę w sesjach warsztatowych z zarządzania projektami, autoprezentacji oraz tworzenia i testowania gier planszowych z udziałem uczniów.

W projekcie zaplanowano diagnozę miękkich kompetencji przed i po zakończeniu pracy oraz spotkanie z doradcą zawodowym.    

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY.

Fundacja Rozwoju Bombonierka wraz z REBELatorium zaprasza
do uczestnictwa w projekcie wszystkie osoby zainteresowane własnym
rozwojem, tworzeniem planszówek, innowacyjnymi formami edukacji
oraz robieniem fajnych rzeczy z ludźmi, którym się chce.

 

Zgłoszenie do projektu:

https://goo.gl/forms/BkffdiVK4lRQcoNn1

Informacji udziela:
Katarzyna Cioch
Email: fundacja.bombonierka@gmail.com
Tel. 607 297 811

 

Szczegółowy opis:

WyGRAJ siebie! to innowacja społeczna, realizowana w ramach programu Akcja Inkubacja, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt WyGRAJ siebie będzie realizowany na terenie Trójmiasta w terminie wrzesień-grudzień 2017 roku.

W projekcie WyGRAJ siebie! uczestnicy:

 • wezmą udział w warsztatach z zarządzania projektami, tworzenia gier planszowych, prowadzenia prezentacji;
 • utworzą w zespołach prototyp gry planszowej pod okiem ekspertów z firmy Rebel;
 • przetestują grę z udziałem uczniów liceum;
 • dowiedzą się wiele o sobie i rozwiną swoje miękkie kompetencje korzystając z pomocy doradcy zawodowego.

Zakres i terminy warsztatów:

Data

WARSZTAT

02/09/2017

WARSZTAT 0

Diagnoza kompetencji:
Diagnoza miękkich kompetencji uczestników przed rozpoczęciem projektu.

16/09/2017 - 17/09/2017

WARSZTAT 1
Zarządzanie projektami:

cele projektu, tworzenie harmonogramu i budżetu projektu, zarządzanie ryzykiem, role w zespole.

30/09/2017 - 01/10/2017

WARSZTAT 2
Tworzenie i testowanie gier:

Teoria i ćwiczenia z zakresu projektowania, tworzenia i testowania gier planszowych, zagadnienia związane z wydawaniem gier.

14/10/2017 - 15/10/2017

WARSZTAT 3
Tworzenie gier:

Praca warsztatowa zespołów - tworzenie prototypu gry z asystą ekspertów.

28/10/2017 - 29/10/2017

WARSZTAT 4
Tworzenie gier:

Praca warsztatowa zespołów - tworzenie prototypu gry z asystą ekspertów.

18/11/2017 – 19/11/2017

WARSZTAT 5
Sztuka prezentacji:

Prezentacja zespołów i wytworzonych prototypów gier.
Testowanie gier:
Testy wewnętrzne prototypów gier pomiędzy zespołami.

02/12/2017

WARSZTAT 6
Diagnoza kompetencji:

Diagnoza miękkich kompetencji uczestników na koniec projektu.

 

Obecność na co najmniej 70% warsztatów jest obowiązkowa dla uczestników projektu.

Do projektu zapraszamy osoby pełnoletnie.

Pierwszeństwo w rekrutacji mają osoby urodzone w latach 1990-1999 oraz studenci i absolwenci kierunków lub specjalności pedagogicznych.

 

Organizatorzy:

       Fundacja Rozwoju Bombonierka

       REBELatorium

Niezbędnik studenta 1 roku »
Data publikacji: Piątek, 06 października 2017 roku

WŁAŚNIE DOŁĄCZYŁEŚ DO GRONA STUDENTÓW
WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO!!!
 

JAK BĘDĄ WYGLĄDAĆ TWOJE PIERWSZE DNI NA STUDIACH I POCZĄTKOWE FORMALNOŚCI?


CO CIĘ CZEKA I O CZYM POWINIENEŚ PAMIĘTAĆ, ABY DOBRZE ROZPOCZĄĆ ROK AKADEMICKI?

1. NAJWAŻNIEJSZE NA POCZĄTKU:

 • ZAPOZNANIE SIĘ Z ORGANIZACJĄ ROKU AKADEMICKIEGO NA UG – dowiesz się m.in.: kiedy odbędzie się inauguracja roku akademickiego, w jakim okresie trwa sesja egzaminacyjna i przerwy świąteczne oraz międzysemestralne, a także na kiedy zaplanowano dzień rektorski.
   
 • LEGITYMACJA STUDENCKA – wniosek o nią złożysz za pośrednictwem PORTALU STUDENTA, gdzie logujesz się za pomocą swojego numeru indeksu. Odbierzesz ją w dziekanacie: studenci stacjonarni: pok. 103, studenci niestacjonarni: pok. 106, jednakże nie wcześniej niż 3 października 2017, po uroczystej inauguracji kiedy nabędziesz praw studenta! Pamiętaj, aby później uaktualniać ją raz na semestr!
   
 • INDEKS – na Uniwersytecie Gdańskim obowiązuje indeks w formie elektronicznej.  Dostęp do niego otrzymasz po zalogowaniu się do PORTALU STUDENTA
   
 • UBEZPIECZENIE NNW – ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków – mimo, że nieobowiązkowe, warto się nim zainteresować. O niezbędne szczegóły zapytaj w dziekanacie pok. 104/105.
   
 • UMOWA Z UNIWERSYTETEM GDAŃSKIM
  • UWAGA: na podpisanie umowy masz 30 dni od dnia rozpoczęcia zajęć.
  • Stosowny dokument podpiszesz w swoim dziekanacie: studenci stacjonarni: pok. 103, studenci niestacjonarni: pok. 106.
 • REGULAMIN STUDIÓW - studencka biblia zawierająca wszystkie zasady, prawa i obowiązki studenta UG

 

2. STYPENDIA I AKADEMIKI:

Wszystkie ważne informacje takie terminy, regulaminy, wnioski do pobrania ws. stypendiów i akademików znajdziesz na naszej stronie w tym miejscu: http://wzr.pl/studia/index.php?str=418

 

3. OBOWIĄZKOWE SZKOLENIA ORAZ ZAPISY:

Obowiązują Cię przede wszystkim następujące szkolenia:

 

4. PLANY ZAJĘĆ:

Plany zajęć zmieniają się w każdym semestrze. Znajdziesz je na stronie Wydziału Zarządzania zawsze ok. 2 tygodnie przed rozpoczęciem kolejnego semestru.

Szczegóły znajdziesz tutaj: http://wzr.pl/studenci/index.php?str=795

 

5. WZORY PODAŃ W TRAKCIE STUDIÓW:

http://wzr.pl/studia/index.php?str=562

 

6. AKTYWNOŚCI INNE NIŻ SAMA NAUKA:

Wyjazdy na studia za granicą w ramach programów takich jak Erasmus+: http://www.wzr.ug.edu.pl/studenci/index.php?str=796

Nasze Koła Naukowe: http://www.wzr.ug.edu.pl/studia/index.php?str=428

Samorząd Studentów WZR: http://samorzad.wzr.pl/

 

7. SŁOWNIK STUDENTA 1 ROKU:

REKTOR – osoba, która zarządza całą uczelnią - prof. UG dr hab. Jerzy Gwizdała

DZIEKAN – osoba zarządzająca danym wydziałem - prof. dr hab. Mirosław Szreder

PRODZIEKAN - osoby wchodzące w skład władz dziekańskich wydziału wśród których rozróżnia się Prodziekanów: do spraw studiów stacjonarnych, do spraw studiów niestacjonarnych oraz do spraw studenckich i wymiany zagranicznej. Skład naszych władz wydziałowych znajdziecie na stronie: http://www.wzr.ug.edu.pl/wydzial/index.php?str=22

DZIEKANAT – miejsce, w którym uzyskasz pomoc w różnych studenckich sprawach. Spis Dziekanatów zajmujących się konkretnymi sprawami, a także kontaktów do Pań zajmujących się danymi kierunkami studiów lub sprawami studenckimi znajdziesz na naszej stronie: http://www.wzr.ug.edu.pl/studenci/index.php?str=793

GODZINY REKTORSKIE – godziny wolne od zajęć dla całej uczelni 

GODZINY DZIEKAŃSKIE – godziny wolne od zajęć dla danego wydziału 

NUMER ALBUMU – Twój numer indeksu 

INDEKS ELEKTRONICZNY – zaliczenia i oceny dostajesz w formie elektronicznej, dostępny na Portalu Studenta 

STAROSTA GRUPY – osoba wybrana spośród studentów w grupie do reprezentowania ich we wszelkich sprawach 

WDW – przedmiot do wyboru (może być e-learningowy)

LEKTORAT – zajęcia z języka obcego 

TYDZIEŃ I i TYDZIEŃ II - niektóre zajęcia odbywają się co dwa tygodnie, dlatego przyjęto taki podział. I tydzień to zawsze ten, w którym zaczyna się semestr, II to kolejny tydzień po pierwszym tygodniu, występują na zmianę. 

„WEJŚCIÓWKA” – rodzaj studenckiej „kartkówki”, może być niezapowiedziana 

KOLOKWIUM – zapowiedziany studencki sprawdzian 

SESJA – postrach wszystkich studentów  - czas po zakończeniu semestru, w którym odbywają się egzaminy 

EGZAMIN KOMISYJNY – jeśli nie zdasz przedmiotu w II terminie, możesz wystąpić o egzamin komisyjny, wymaga uzasadnienia 

SEMINARIUM – zajęcia, na których przygotowujesz się do pisania pracy dyplomowej i konsultujesz postępy swojej pracy z promotorem 

PROMOTOR – pracownik naukowy, pod którego kierunkiem będziesz pisał pracę dyplomową, taką jak praca licencjacka czy magisterska

„DZIEKANKA” – przerwa w studiowaniu udzielona przez Dziekana, po spełnieniu wymaganych ku temu warunków

NEPTUNALIA – święto studentów, podczas którego odbywają się różne imprezy organizowane przez UG 

OTRZĘSINY – impreza organizowana dla studentów pierwszego roku z okazji ich przyjęcia w progi uczelni

 

8. DODATKOWE INFORMACJE DLA WSZYSTKICH STUDENTÓW UG:

http://ug.edu.pl/studenci/studia_i_i_ii_stopnia_oraz_jednolite_magisterskie/niezbednik_studenta_1_roku

9. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA DLA STUDENTÓW

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego będzie kształcił poszukiwanych na rynku pracy specjalistów analizy danych »
Data publikacji: Poniedziałek, 07 sierpnia 2017 roku

20 czerwca 2017 r. ruszyła rekrutacja na studia na Uniwersytecie Gdańskim. Oferta uczelni na rok akademicki 2017/18 to w sumie 74 kierunki studiów i 223 specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich, w tym pięć nowych kierunków i jedna nowa specjalność, na którą jest bezpośrednio prowadzona rekrutacja. W ofercie Wydziału Zarządzania pojawiła się również nowa specjalność Analiza danych – Big Data, którą będzie można wybrać po dostaniu się na studia II stopnia na kierunku Informatyka i ekonometria (oferta dotyczy zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych). Specjalność przygotowuje do pracy w charakterze analityka danych.

Specjalność Analiza danych – Big Data to studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia prowadzone na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Informatyka i Ekonometria. Studia są prowadzone przez doświadczoną kadrę naukowców zajmujących się praktyką i teorią analizy danych.

Analiza Danych – Big Data to kolejna na Uniwersytecie Gdańskim specjalność, wpisująca się interdyscyplinarne kształcenie. Łączy w sobie wiedzę i umiejętności:

 • informatyczne – w zakresie umiejętności konstruowania i posługiwania się bazami danych, sieci komputerowych, inżynierii oprogramowania i systemów informacyjnych w zarządzaniu
 • analityczne – w zakresie wiedzy i umiejętności przygotowania i prowadzenia badań ilościowych, analizy danych z wykorzystaniem narzędziami matematyki, statystyki, sztucznej inteligencji, Data Mining w tym: Text i Web Mining, posługiwania się specjalistycznym oprogramowaniem do analizy i wizualizacji danych. 

Analiza danych – Big Data to specjalność studiów przygotowująca do ambitnej i ciekawej pracy w działach analiz wszystkich tych podmiotów, których funkcjonowanie zależy od głębokiej znajomości rynku, jego bieżących i przyszłych trendów, a także postaw i preferencji uczestników rynku. Rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu zaawansowanych operacji analizy danych zgłaszają banki, zakłady ubezpieczeniowe i inne instytucje finansowe, a także przedsiębiorstwa funkcjonujące na globalnym i silnie konkurencyjnym rynku. Analityk danych jest postrzegany jako zawód teraźniejszości i przyszłości. Absolwenci specjalności Analiza danych – Big Data będą mogli znaleźć zatrudnienie między innymi w zakładach ubezpieczeniowych, przedsiębiorstwach telekomunikacyjnych, przedsiębiorstwach z branży IT, firmach doradczych i konsultingowych czy przedsiębiorstwach związanych z e-commerce.

Celem kształcenia na tej specjalności jest dzielenie się ze studentami praktyczną i użyteczną wiedzą o zastosowaniu metod ilościowych, a także umiejętnościami obsługi programów komputerowych wspomagających procesy podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie w warunkach szybko rosnących zasobów informacji. Studenci specjalności poznają w szczególności wszystkie etapy procesu wnioskowania, począwszy od sformułowania problemu, przez identyfikację jego kluczowych cech, konstrukcję próby badawczej, identyfikację źródeł dodatkowej informacji o populacji, przez techniki realizacji badań, analizę źródeł i wielkości błędów, do formalnych modeli wnioskowania statystycznego, analizy wielowymiarowej, kończąc na prezentacji i wizualizacji uzyskanych wniosków. W procesie tym studenci zapoznają się z metodami analizy danych typowymi dla podejścia big data, takimi jak: metody sztucznej inteligencji, analiza wielowymiarowa, analiza sieci społecznościowych, analiza text mining. Studenci poznają także najważniejsze systemy komputerowe wspierające analizę big data, w tym język SQL, NoSQL, R, Python, NodeXL, Pajek, RapidMiner, Apache Hadoop, Statistica, IBM SPSS. Na każdym semestrze student ma możliwość uzupełniania swojej wiedzy i umiejętności zgodnie z własnymi preferencjami i planowaną ścieżką zawodową, dzięki bogatej ofercie wykładów do wyboru.

Wybrane przedmioty realizowane w ramach specjalności Analiza danych – Big Data:

 • Big Data
 • Metody sztucznej inteligencji
 • Analiza sieci społecznościowych
 • Text mining
 • Analiza wielowymiarowa
 • Analiza wielowymiarowa cech jakościowych
 • Techniki imputacji danych
 • Zaawansowane metody wizualizacji i raportowania danych
 • Prognozowanie i symulacje
 • Programowanie obliczeń
 • Język SQL
 • Hurtowanie danych
 • Inżynieria oprogramowania
 • Sieci komputerowe
 • Statystyczna analiza decyzji
 • Techniki badań sondażowych
 • Analiza statystyczna w badaniach rynku
 • Modele parametryczne
 • Analiza historii zdarzeń
 • Metody aktuarialne.

Rekrutacja na kierunek Informatyka i ekonometria, w ramach którego można wybrać specjalność Analiza danych – Big Data jest prowadzona na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia. Specjalność Analiza danych – Big Data jest jedną z trzech specjalności na kierunku Informatyka i ekonometria. Pozostałe dwie specjalności to Analityka gospodarcza oraz Aplikacje informatyczne w biznesie, na którą jest oddzielna, bezpośrednia rekrutacja.

Oferta edukacyjna Uniwersytetu Gdańskiego na rok 2017/2018 znajduje się na stronie: http://ug.edu.pl/media/aktualnosci/67205/rekrutacja_na_uniwersytet_gdanski_-_rok_akademicki_20172018

Opracowanie: Biuro Rzecznika Prasowego UG

Aplikacje Informatyczne w Biznesie - trwa rekrutacja na studia magisterskie w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym »
Data publikacji: Poniedziałek, 07 sierpnia 2017 roku

Specjalność: Aplikacje Informatyczne w Biznesie

Studia: II stopnia

Kierunek: Informatyka i ekonometria

Tryb studiów: stacjonarne, niestacjonarne

Strona internetowa: http://aib.ug.edu.pl

 

Sylwetka absolwenta »

1. Absolwent posiada wiedzę z zakresu:

 • tworzenie i wdrażanie systemów informatycznych opartych o systemy ERP i CRM w wielu sektorach,
 • programowania baz danych, hurtowni danych, Business Intelligence oraz Business Analytics,
 • tworzenia aplikacji z wykorzystaniem współczesnych technologii i platform informatycznych Big Data, wirtualizacji i innych,
 • funkcjonowania oraz architektury systemów informatycznych zarządzania,
 • projektowania i analizy systemów informatycznych w biznesie,
 • tworzenie serwisów społecznościowych i zarządzania nimi oraz analityki biznesowej związanej z tymi serwisami,
 • zagadnień biznesowych, użytecznych w aplikacjach informatycznych,
 • inżynierii wymagań,
 • Internetu Rzeczy (Internet of Things),
 • rozwój umiejętności i zdolności dla rozwoju kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości, poprzez tematyczne warsztaty i współpracę z parkami naukowo-technologicznymi i inkubatorami.

2. Absolwent posiada następujące umiejętności:

 • tworzenie aplikacji informatycznych w oparciu o system ERP w wielu sektorach biznesu i administracji, jak: gospodarka cyfrowa, przemysł, bankowość, finanse, ubezpieczenia, handel i usługi, transport i spedycja, rolnictwo, inwestycje i nieruchomości, turystyka i hotelarstwo, administracja publiczna, zdrowie, nauka i edukacja, kultura i rozrywka, rekreacja i sport, zarządzanie firmami i instytucjami,
 • modelowanie procesów biznesowych,
 • analiza i projektowanie systemów informatycznych zarządzania, w językach UML oraz BPMN,
 • projektowanie oraz administrowanie bazami danych, programowanie aplikacji bazodanowych, programowanie aplikacji Big Data w środowisku Apache Spark/Hadoop,
 • wizualizacji danych z wykorzystaniem kokpitów menedżerskich,
 • budowy i użytkowania systemów w technologii Cloud Computing,
 • określanie bezpieczeństwa tworzonych i użytkowanych aplikacji poprzez analizę ryzyka oraz audyt systemów informatycznych,
 • zarządzanie projektami i współpraca w SCRUMowych zespołach informatycznych,
 • doskonalenie i utrwalanie profesjonalnych umiejętności informatycznych, doświadczenia zawodowego i współpracy w zespołach IT poprzez praktyki zawodowe w firmach branży informatycznej w trakcie ostatniego roku studiów dualnych.

3. Absolwent może podjąć pracę na następujących stanowiskach pracy:

 • Projektant/analityk/konsultant systemów ERP,  CRM oraz CKM,
 • Programista SQL/T-SQL, procesów ETL w hurtowniach danych, systemów Business Intelligence oraz Big Data,
 • Administrator, projektant i programista nowoczesnych systemów w technologii Cloud Computing oraz Big Data,
 • Kierownik w informatycznych zespołach projektowych z wykorzystaniem Agile, SCRUM, RUP/UML.

4. Absolwent może podjąć pracę w następujących podmiotach:

 • krajowe i międzynarodowe firmy informatyczne,
 • działy informatyki firm i korporacji ,
 • małe, średnie i duże przedsiębiorstwa w każdym sektorze działalności biznesowej,
 • instytucje administracji państwowej i samorządowej,
 • instytucje finansowe i ubezpieczeniowe,
 • portale, serwisy internetowe,
 • we własnych startupach, wspomaganych przez pomorskie parki naukowo-technologiczne i inkubatory.

 

Informacje o specjalności >>

Atuty specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie (AiB):

 • przygotowanie studentów do poszukiwanych na rynku pracy zawodów informatycznych, przede wszystkim: analityka/projektanta/konsultanta systemów ERP, CRM oraz CKM, programisty baz danych, hurtowni danych, systemów Business Intelligence oraz Big Data,
 • studia realizowane są w bliskiej współpracy z pomorskimi firmami informatycznymi: program studiów i zasady współpracy edukacja akademicka – biznes, ustalane są na posiedzeniach utworzonego dla AiB – Panelu Partnerów Biznesowych a pracownicy firm Panelu o długim stażu zawodowym, prowadzą również zajęcia dydaktyczne,
 • ostatni semestr studiów magisterskich AiB studenci odbywają w trybie dualnym tj. 2 dni zajęć akademickich oraz 3 dni praktyki tygodniowo w pomorskich firmach IT; praktyki te mają prowadzić do włączenia studentów w bieżące projekty a w wyniku powodować uzyskanie przez praktykanta pracy w danej firmie,
 • w nowoczesnym programie studiów dominują przedmioty informatyczne z zakresu aktualnych, światowych rozwiązań i technologii informatycznych we współpracy z inicjatywami akademickimi światowych potentatów sektora IT, jak Microsoft oraz Cisco,
 • program studiów jest wzbogacony o przedmioty biznesowe i transferowalne, jak praca zespołowa, negocjacje, komunikacja w biznesie czy autoprezentacja,
 • możliwość zdobycia w trakcie studiów certyfikatów znanych firm i instytucji IT,
 • prowadzenie warsztatów przedsiębiorczości i innowacyjności w parkach naukowo-technologicznych oraz inkubatorach przedsiębiorczości, co owocuje zakładaniem innowacyjnych start-upów przez studentów AiB,
 • jakość i wysoki poziom merytoryczny studiów AiB zostały potwierdzone na arenie krajowej i międzynarodowej przez znaczące sukcesy studentów i zespołów studenckich dwu Kół Naukowych przy AiB: Expert oraz Lider w konkursach MS Imagine Cup oraz Association for Information Systems.

 

Studenci tych studiów osiągnęli już znaczące sukcesy w światowych studenckich konkursach informatycznych, spośród których należy wymienić:

 • corocznie nagrody i wyróżnienia w konkursie Microsoft Imagine Cup,
 • corocznie nagrody w międzynarodowym konkursie AIS (Association for Information Systems) Students Chapter Competition,
 • stworzenie i działalność koła o zasięgu międzynarodowym AIS Students Chapter of University of Gdansk.

Atmosferę współpracy i twórczej inspiracji stwarzają na specjalności AiB dwa studenckie koła naukowe: e-xpert i L!der, które zajęły 1 i 3 miejsce w konkursie kilkunastu kół naukowych Wydziałów Ekonomicznego i Zarządzania na uroczystym Zjeździe 70-lecia Absolwentów Sopockiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych w czerwcu 2016 r.

Stworzenie solidnych podstaw do zatrudnienia absolwentów AiB było jednym z podstawowych wyzwań powołania specjalności AiB. Studia uwzględniają ten aspekt poprzez fundamentalne cechy AiB.

Studenci AiB podejmują pracę nie tylko w istniejących firmach ale swe umiejętności i kreatywne pomysły realizują we własnych innowacyjnych start-upach.. Wszystkie prognozy światowe i europejskie dotyczące kadr, wskazują na rosnące zapotrzebowanie na absolwentów inteligentnych specjalizacji informatycznych.

W II edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością” - specjalność „Aplikacje Informatyczne w Biznesie (AiB)” , na kierunku Informatyka i Ekonometria na WZ UG (studia II stopnia) - uzyskała Certyfikat i Znak Jakości „Studia z Przyszłością”. Poszczególne, konkursowe programy studiów oceniało niezależne od siebie 3 ekspertów – członków komisji: eksperci reprezentujący środowisko akademickie, środowisko gospodarcze oraz reprezentujący organy statutowe Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, organizatora Konkursu.  W programie „Studia z Przyszłością” Certyfikaty uzyskują kierunki i specjalności wyróżniające się na rynku potencjałem innowacyjnym i modelem dydaktycznym, akceptującym rolę umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych. Komisja Ekspertów nagradza kierunki i specjalności znakomicie dostosowane do wyzwań współczesnego rynku pracy i oczekiwań interesariuszy zewnętrznych uczelni.

 

Strona internetowa specjalności AiB - http://aib.ug.edu.pl

 

PROGRAM STUDIÓW

ROK SEM.

Lp.

Przedmiot

Z/E

Razem

Wykł.

Ćw.

Lab.

Prowadzący

                   
                   
     

SEMESTR I

       

 

                   
   

1

Inwestycje w innowacje

Z

15

15

   

KIiN

                   
   

2

Badania operacyjne

Z

15

15

   

KE

                   
   

3

Aplikacje informatyczne w biznesie

E/Z

30

15

 

15

KIE

                   
   

4

Adaptacyjne zarządzanie projektami w Scrumie

Z

30

15

 

15

KIE

                   
   

5

Modelowanie procesów biznesowych w narzędziu ARIS

E/Z

30

15

 

15

KIE+SAP

                   
   

6

System SAP ERP

E/Z

30

15

 

15

KIE+SAP

I

1

7

Hurtownie danych

E/Z

30

15

 

15

KIE

                   
   

8

Systemy IT w małych przedsiębiorstwach

Z

15

   

15

KIE

               
                   
   

9

Informatyka bankowa

Z

15

15

   

Praktyk

   

10

Współpraca w zespole projektowym

Z

15

 

15

 

Praktyk

               
   

11

Wykład wideokonferencyjny

Z

15

15

   

Uniwersytet w Oksfordzie

   

12

Wykłady do wyboru

Z

15

15

   

WZ

                 
     

RAZEM

 

255

       
               

 

     

 

SEMESTR II

           
   

1

Systemy CRM

E

15

15

   

KIE

               
                   
   

2

ERP w logistyce

Z

15

   

15

KIE+SAP

                   
   

3

Analiza ryzyka w bezpieczeństwie informacji

Z

15

   

15

Praktyk

             
                   
   

4

Modelowanie systemów informatycznych

E/Z

30

15

 

15

KIE

   

5

Inżynieria wymagań

E

15

15

   

KIE

               
                   
   

6

Serwisy społecznościowe w biznesie

Z

15

15

   

Praktyk

               
                   
   

7

Wizualizacja danych

Z

15

   

15

KIE

               
                   

I

2

8

Zarządzanie i optymalizacja procesów biznesowych

Z

15

   

15

KIE

                   
   

9

Telepraca

Z

15

15

   

Praktyk

               
                   
   

10

Wykład wideokonferencyjny

Z

15

15

   

Politechnika w Rydze

   

11

Wykłady do wyboru

Z

15

15

   

WZ

                 
                   
   

12

Seminarium magisterskie

Z

30

     

KIE

                 
   

13

Język angielski

Z

30

 

30

   
               
   

14

Wychowanie fizyczne

Z

10

 

10

   
               
     

RAZEM

 

250

       
     

 

SEMESTR III

       

 

               

 

   

1

Techniki badań sondażowych

E/Z

30

15

15

 

KS

                   
   

2

Ekonomika Przedsięwzięć Informatycznych

Z

15

15

   

KR

                   
   

3

ERP w finansach

Z

15

   

15

KIE+SAP

                   
   

4

Systemy Business Intelligence

Z

15

   

15

KIE

                   
   

5

Customer Knowledge Management

Z

15

   

15

KIE

                   
   

6

Informatyka w administracji

Z

15

15

   

KIE

                   

II

3

7

Internet rzeczy

Z

15

15

   

KIE

                   
   

8

Portale korporacyjne

E

15

15

   

PG

                   
   

9

Rynek pracy IT

Z

15

 

15

 

Praktyk

                   
   

10

Seminarium magisterskie

Z

30

     

KIE

                   
   

11

Wykład wideokonferencyjny

Z

15

15

   

Uniwersytet w Mariborze

                   
   

12

Wykłady do wyboru

Z

15

15

   

WZ

                   
     

RAZEM

 

210

       
               

 

     

 

SEMESTR IV

       

 

   

1

Zarządzanie ryzykiem

E

15

15

   

KF

                   
   

2

Etyka w biznesie

Z

15

15

   

KEP

                   
   

3

Big Data w biznesie

E/Z

30

15

 

15

KIE

                   
   

4

ERP w zarządzaniu zasobami ludzkimi

Z

15

   

15

KIE+SAP

                   
   

5

Architektura korporacyjna IT

E

15

15

   

Politechnika w Rydze

                   
   

6

Management & Leadership

Z

15

   

15

KIE oraz Uniwersytet w Lubece

                   
   

7

Audyt informatyczny w firmach IT

E

15

15

   

KIE

                   

II

4

8

Technologia Cloud Computing

Z

15

   

15

KIE

                   
   

9

Zarządzanie projektem przy wsparciu systemu ERP

Z

15

   

15

KIE+SAP

               
                   
   

10

Wdrażanie systemów informatycznych

Z

15

15

   

Praktyk

                   
   

11

Tworzenie i rozwój startupów

Z

15

15

   

Praktyk

                   
   

11

Seminarium magisterskie

Z

30

     

KIE

                   
   

12

Wykłady do wyboru

Z

15

15

   

WZ

                   
   

13

Praktyka

Z

     

Firmy sektora IT

                   
     

RAZEM

 

225

       
     

Łącznie

6

940

       

 

Stypendia dla studentów Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia 2017/2018 »
Data publikacji: Czwartek, 07 września 2017 roku

Od 11 lipca 2017 r. do 8 września 2017 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach konkursu na stypendia dla studentów, którego organizatorem jest Fundacja Edukacyjna im. Jerzego Juzonia. Celem konkursu jest zwiększanie szans edukacyjnych młodzieży z małych miejscowości, realizowane poprzez pomoc finansową, która umożliwia stypendystom studiowanie w większych miastach, co wiąże się z dodatkowymi kosztami. Organizatorzy przyznają 500 stypendiów w wysokości 5 000 zł każde.

Zgodnie z informacjami organizatorów, o stypendia mogą ubiegać się osoby, które spełniają następujące wymagania:

·         Ukończył dzienną szkołę ponadgimnazjalną (dla młodzieży) i zdał egzamin maturalny w 2016 roku lub 2017 roku,

·         W roku akademickim 2017/2018 został przyjęty na pierwszy rok studiów stacjonarnych i po raz pierwszy podejmuje studia na polskiej uczelni akademickiej. Uczelnia ta musi prowadzić studia II stopnia w trybie stacjonarnym dla wybranego przez kandydata kierunku w chwili składania wniosku,

·         Jest zameldowany na stałe na terenach wiejskich lub w mieście do 30 tys. mieszkańców przynajmniej od 6 miesięcy,

·         Średni miesięczny dochód na jednego członka jego rodziny nie przekroczył w 2016 r. 1 200 zł.,

·         Posiada obywatelstwo polskie,

·         Posiada rachunek bankowy bez przypisanych pełnomocników i jest jego jedynym posiadaczem,

·         Posiada możliwość złożenia wniosku w formie elektronicznej on-line.

Wnioski mogą składać osoby, które zostały przyjęte na dowolny kierunek studiów.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Strona internetowa konkursu na Stypendia dla studentów Fundacji Edukacyjnej im. Jerzego Juzonia

Dodatkowe stypendia i nagrody za osiągnięcia za rok akademicki 2016/2017 »
Data publikacji: Poniedziałek, 11 września 2017 roku

STYPENDIA MINISTRA ZA WYBITNE OSIĄGNIĘCIA DLA STUDENTÓW NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

Termin składania wniosków: do 14 września 2017 r.

Miejsce składania wniosków:
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Armii Krajowej 101
81-824 Sopot
Dziekanat ds. socjalnych - pokój 121
Dokumenty należy złożyć w dziekanacie od poniedziałku do czwartku w godzinach 10.00 - 13.00 lub przesłać pocztą.

Szczegółowe informacje oraz wnioski do pobrania na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 

NAGRODY REKTORA DLA STUDENTÓW UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

Termin składania wniosków: do 24 października 2017 r.

Miejsce składania wniosków:
Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Armii Krajowej 101
81-824 Sopot
Dziekanat ds. socjalnych - pokój 121
Dokumenty należy złożyć w dziekanacie od poniedziałku do czwartku w godzinach 10.00 - 13.00 lub przesłać pocztą.

Regulamin przyznawania nagród Rektora dla studentów Uniwersytetu Gdańskiego
Wniosek o przyznanie nagrody Rektora Uniwersytetu Gdańskiego za rok akademicki 2016/2017

 

STYPENDIA PREZYDENTA MIASTA GDAŃSKA

Termin składania wniosków: do 15 października 2017 r.

Miejsce składania wniosków:
kompletną dokumentację prześlij pocztą lub zanieś osobiście przed upływem ustalonego terminu do Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 5, pok. 301
lub Kancelarii Urzędu Miejskiego przy ul. Nowe Ogrody 8/12 (stanowisko 17)

Szczegółowe informacje: na portalu Miasta Gdańska

 

STYPENDIA MIASTA SOPOTU

Termin składania wniosków: do 15 października 2017 r.

Miejsce składania wniosków:
Urząd Miasta Sopotu, Wydział Oświaty

Szczegółowe informacje: na stronie Urzędu Miasta Sopotu

 

STYPENDIA MIASTA GDYNI

Termin składania wniosków: do 5 października 2017 r.

Miejsce składania wniosków:
Urząd Miasta Gdyni, Wydział Edukacji

Szczegółowe informacje: na stronie Urzędu Miasta Gdyni
Projekt Wydziału Prawa i Administracji przygotowany wspólnie z Wydziałem Zarządzania dofinansowany przez RPO WP »
Data publikacji: Piątek, 14 lipca 2017 roku

Z przyjemnością informujemy, że projekt Wydziału Prawa i Administracji przygotowany wspólnie z Wydziałem Zarządzania UG pt. "Stań się konkurencyjny z UG - podnosimy kwalifikacje w małych i średnich przedsiębiorstwach" został wybrany do dofinansowania  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Celem projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy 776 mieszkańców województwa pomorskiego, pracowników MŚP, osób w wieku aktywności zawodowej, poprzez realizację studiów podyplomowych oraz szkoleń.

Uczestnicy Projektu, w zależności od potrzeb oraz poziomu wykształcenia, będą mogli wybrać jedną z form wsparcia: studia podyplomowe z zakresu prawa spółek, prawa własności intelektualnej, o tematyce finansowo - podatkowej lub związane z zarządzaniem projektami IT, szkolenia ICT (ECDL, CISCO) bądź kursy językowe.

Okres realizacji projektu: czerwiec 2017 r.– luty 2020 r.

Całkowita wartość projektu: 1 918 136,11 zł

W dniu 29 czerwca 2017r. rozpoczął się proces rekrutacji na pierwsze edycje studiów podyplomowych i szkoleń. Uczestnikami projektu mogą być osoby zatrudnione w mikro, małych lub średnich przedsiębiorstwach, przedsiębiorstwach ekonomii społecznej i przedsiębiorstwach społecznych  mieszkające lub pracujące na terenie województwa pomorskiego. Uruchomienie pierwszych studiów i szkoleń, zależnie od rodzaju, zaplanowano na początek roku akademickiego 2017/18.

Zespół projektu:
Kierownik projektu: dr hab. Joanna Kruczalak Jankowska, prof. UG
Koordynator / Główny wykonawca studiów podyplomowych „Zarządzanie projektami UG” oraz szkoleń ECDL i szkoleń CISCO -  prof. dr hab. Stanisław Wrycza
Koordynator / Główny wykonawca studiów podyplomowych „Prawo własności  intelektualnej i prawa nowych technologii” – dr hab. Maciej Barczewski, prof. UG - więcej informacji
Koordynator/  Główny wykonawca studiów podyplomowych „Prawo spółek” – dr Bartłomiej Gliniecki - więcej informacji
Koordynator/ Główny wykonawca studiów podyplomowych „Finanse w MŚP” – dr Przemysław Panfil
Koordynator projektu ds. realizacji – mgr inż. Jolanta Mrozek – kontakt: jolanta.mrozek@prawo.ug.edu.pl, +48 58 523 29 34

Oferowane formy wsparcia:

Studia podyplomowe:

Osoby zainteresowane studiami podyplomowymi zapraszamy do kandydowania poprzez system informatyczny – link: www.podyplomowi.irk.ug.edu.pl do 15.09.2017.
Dalsza procedura rekrutacji – zgodnie z Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie.

Szkolenia:

Osoby zainteresowane szkoleniami prosimy o składanie dokumentów rekrutacyjnych osobiście lub pocztą (podpisane oryginały) w Biurze Projektu, pok. 2081 do 30.09.2017.
Deklaracja zgłoszeniowa: plik PDF / plik WORD
Oświadczenie: plik PDF

Nagroda III stopnia za pracę magisterską dla studenta WZR, przyznana przez Zarząd Główny i Radę Naukową Stowarzyszenia Księgowych w Polsce »
Data publikacji: Środa, 02 sierpnia 2017 roku

Miło nam poinformować, że Zarząd Główny wraz z Radą Naukową Stowarzyszenia Księgowych w Polsce przyznał nagrodę III stopnia panu mgr Maciejowi Pająkowskiemu za pracę magisterską pt. ,,Metody wyceny aktywów w kontekście atrakcyjności inwestycyjnej przedsiębiorstwa". Promotorem pracy jest pani prof. dr hab. Teresa Martyniuk.

Ogłoszenie polsko-austriackiego konkursu wymiany osobowej naukowców (edycja 2018-2020) »
Data publikacji: Piątek, 14 lipca 2017 roku

Do 30 września 2017 r. trwa nabór tematów badawczych w ramach dwustronnej wymiany osobowej z Austrią w latach 2018-2020. Nabór w Polsce prowadzony jest przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Austriackie podmioty mogą składać wnioski do Federalnego Ministerstwa Nauki, Badań Naukowych i Gospodarki w Austrii.

Zgodnie z informacjami MNiSW, zgłaszane projekty mogą trwać od 1 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2020 r.

Priorytetowo będą traktowane projekty, które spełniają następujące warunki:

·         znaczenie naukowe przedłożonego projektu badawczego;

·         adekwatność przedstawionej metodyki prowadzenia badań;

·         kwalifikacje wnioskodawców i polskiego zespołu naukowego;wartość dodana projektu wynikającą ze współpracy dwustronnej (np. efekt synergii);

·         udział kobiet w projekcie (b. ważne wymaganie w austriackiej części projektu);

·         udział młodych pracowników nauki w wieku do 35 lat;

·         możliwości dalszej współpracy międzynarodowej (np. w ramach Horyzontu 2020).

Szczegółowe informacje o naborze wniosków można znaleźć na stronie internetowej MNiSW.

Stypendia i granty Fundacji Kościuszkowskiej »
Data publikacji: Poniedziałek, 10 lipca 2017 roku

Od 3 lipca 2017 r. do 15 października 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursów organizowanych przez Fundację Kościuszkowską. Ze środków Fundacji można uzyskać środki na stypendia i granty badawcze na studia, badania oraz staże dydaktyczne w uniwersytetach i innych instytucjach kształcenia wyższego w USA.

Fundacja Kościuszkowska przyznaje środki na wyjazdy badawcze, staże naukowe, prowadzenie wykładów oraz granty badawcze.

We wszystkich konkursach staż może trwać od 3 do 5 miesięcy. W zależności od czasu trwania stażu, przyznawane są stypendia w wysokości od 7 650 $ do 25 500 $. Ze stypendium pokrywane mogą być koszty podróży, dodatek mieszkaniowy, ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe, a także, w uzasadnionych przypadkach, podróże krajowe.

Więcej informacji: https://www.thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/

Marie Skłodowska-Curie European Fellowships - nabór wniosków w ramach konkursu »
Data publikacji: Czwartek, 07 września 2017 roku

Do 14 września 2017 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu Individual Fellowships, który organizowany jest w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie. Celem konkursu jest umożliwienie indywidualnym naukowcom zdobywania nowej wiedzy i pracy nad projektami w dowolnym miejscu Europy i świata w wybranej jednostce. Przyznane granty mają także rozwijać innowacyjność i kreatywność naukowców.

Zgodnie z regulaminem konkursu, naukowiec w porozumieniu z wybraną przez siebie instytucją przygotowuje projekt badawczo-szkoleniowy. Czas trwania pobytu badawczo-szkoleniowego może wynosić od 12 do 36 miesięcy. W ramach Individual Fellowships wyróżnia się dwa typy grantów:

·         European Fellowships - w ramach grantu możliwe jest prowadzenie przez indywidualnego naukowca badań przez okres od 12 do 24 miesięcy. Badania prowadzone są w placówce naukowej lub przedsiębiorstwie z innego kraju europejskiego niż pochodzi naukowiec. 

Więcej informacji na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE

·         Global Fellowships - w ramach grantu doświadczeni naukowcy mogą prowadzić badania w tzw. krajach trzecich (każde państwo nie będące członkiem i nie stowarzyszone z UE). Pobyt zagraniczny może trwać od 12 do 24 miesięcy. W ramach grantu istnieje także obowiązkowa faza powrotna do Europy, która musi trwać 12 miesięcy.

Więcej informacji na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE

Strona internetowa konkursu Akcje Marii Skłodowskiej-Curie - Individual Fellowships 

Eurosymposium'2017 pod patronatem Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk »
Data publikacji: Piątek, 11 sierpnia 2017 roku

EUROSYMPOSIUM'2017 POD PATRONATEM

KOMITETU INFORMATYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Komitet Informatyki Polskiej Akademii Nauk przyznał swój patronat EuroSymposium'2017. Komitet przyznaje patronaty uznanym, międzynarodowym konferencjom informatycznym, odbywającym się w Polsce. . EuroSymposium'2017 odbywa się w związku z Jubileuszem 50-lecia gdańskiej  informatyki ekonomicznej. Jubileuszowa formuła wyrażona jest w 24 językach -  http://eurosymposium.eu/

Na tegoroczne Eurosymposium zgłoszono 44 referaty z 15 krajów. Program Committe i wydawca materiałów - Springer, przyjęło trudny próg akceptacji - ok. 22 % i na to jednodniowe spotkanie naukowe  ostatecznie, w wyniku procesu recenzowania,  zaakceptowano 10 referatów. Keynote Speech pt. "The Bayeux tapestry of Information Systems" wygłoszą  uznane międzynarodowe autorytety w dziedzinie informatyki ekonomicznej  - Prof Frank Land i Prof. Chrisanthi Avgerou z London School of Economics.

                                                

Więcej informacji na stronie: http://wzr.pl/kie/index.php?str=301&info=1302

Sonata 13, Sonata Bis 7, Harmonia 9, Maestro 9 - nabór wniosków »
Data publikacji: Czwartek, 10 sierpnia 2017 roku

Do 15 września 2017 r. można składać wnioski w ramach konkursów Sonata 13, Sonata Bis 7, Harmonia 9 oraz Maestro 9, których organizatorem jest Narodowe Centrum Nauki. Finansowanie mogą uzyskać projekty, które obejmują badania podstawowe. Wnioski należy składać w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu http://www.osf.opi.org.pl. Poniżej krótki opis każdego z konkursów. Ich łączny budżet wynosi 270 mln zł.


Nowością w ogłoszonych konkursach jest rozmowa kwalifikacyjna z kierownikami projektów SONATA, SONATA BIS i MAESTRO. Może ona być przeprowadzona w języku angielskim, co umożliwi aplikowanie o te granty cudzoziemcom, których tak brakuje w wielu polskich jednostkach badawczych. Wprowadzamy także zasadę, że Zespół Ekspertów w naszym najbardziej prestiżowym konkursie MAESTRO będzie się składał w całości z naukowców spoza Polski, co, mamy nadzieję, dodatkowo podniesie jego poziom - informuje prof. Zbigniew Błocki, dyrektor NCN.

SONATA 13 - konkurs na projekty badawcze, realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora. Przez osobę rozpoczynającą karierę naukową posiadającą stopień naukowy doktora należy rozumieć osobę, która stopień doktora zdobyła w terminie od 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2015 r. Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego i wychowawczego, udzielanych na zasadach określonych w Kodeksie pracy.

Zgłaszany projekt może trwać 12, 24 lub 36 miesięcy. Poza kierownikiem projektu, wśród osób wchodzących w skład zespołu badawczego, może być zatrudniona jedna osoba posiadający stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora. Osoba ta nie może być jednak zatrudniona w jednostce macierzystej kierownika projektu. Koszty pośrednie projektu nie mogą przekraczać 40% wnioskowanych kosztów bezpośrednich (z wyłączeniem aparatury). Budżet całego konkursu wynosi 70 mln zł.

Ogłoszenie o otwarciu konkursu Sonata na stronie internetowej NCN


SONATA BIS 7 - Konkurs na projekty badawcze mające na celu powołanie nowego zespołu naukowego, realizowane przez osoby posiadające stopień naukowy lub tytuł naukowy, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Liczy się rok kalendarzowy, a nie konkre